ilj12
1690

Metadata

ID: 12
OSA: Ilo-laulu Jesuksesta

Luku XII.

Jesus viedään hengellisestä oikeudesta maaherran Pontius Pilatuksen etehen.
    3  Juuttahat Jumalan kansa
    4  Kiiruhtavat kiiruhusti
    5  Ruomin raatihuonehesen,
    6  Annoit ala Pontiuksen
    7  Kansa kantehen kavalan.
    8  Ei totelle temppelistä,
    9  Jost' ei huovi paljon huoli,
    10  Eikä juutasten la'ista,
    11  Jost' ei tottele pakanat,
    12  Vaan on keisarin verosta,
    13  Esivallan arviosta:
    14  "Tämä kansan häiritseepi,
    15  Veron kielten keisarilta,
    16  Pyrkien kuninkahaksi."
    17 
    18  Pontius puheli paljon,
    19  Kysyi kyllin Jesukselta,
    20  Tutkiipi toden perähän,
    21  Saapi vahvan vastauksen,
    22  Tunteepi toden asian,
    23  Eikä usko ollenkana
    24  Kavalitten kaipausta.
    25  "Ei ole tämä sanoma
    26  Puolitiessäkään totena;
    27  Muoto on miehellä mokoma,
    28  Köyhä katsanto peräti."
    29 
    30  Kansa vastaapi kavala:
    31  "Älä katso kaunehutta,
    32  Ylenkatso, ehkä köyhä,
    33  Älä muotoa murise;
    34  Täyttääpi tila sydämmen,
    35  Kasvanut Galileassa:
    36  Miehet karskit miekkaisilla,
    37  Aina valmihit sotahan;
    38  Arvaa aikoj' entisiä,
    39  Aikakirjasi avaja:
    40  Kosk' on loppunut kussakaan
    41  Kapina Galilealaisten?
    42  Ei ole yhdessä kylässä;
    43  Saarnattu tämä sanoma,
    44  Läpi maat' on matkustanut,
    45  Kansan kaiken hämmentänyt,
    46  Vaara tarjona todesti.
    47  Jos ei estetä ajalla."