ilj18
1690

Metadata

ID: 18
OSA: Ilo-laulu Jesuksesta

Luku XVIII.

Jesuksen pilkasta ja ryövärin kääntymisestä.
    3  Rippui Jesus ristin päällä,
    4  Aivan ilman vaattehitta,
    5  Vaikka kaikki vaatettaapi.
    6  Sotamiehet murhalliset
    7  Ahneudest' aivotusta
    8  Vaattehet vakaisen Herran
    9  Kohta keskensä jakavat,
    10  Otit neljähän osahan;
    11  Hamehesta arvan heitit,
    12  Ett' oli umpehen kudottu.
    13  Vaan eipä tämä tapahdu
    14  Sotamiesten suosiosta,
    15  Jo oli ennen ennustettu
    16  Herran hengeltä pyhältä;
    17  Jaoit valjut vaatteheni,
    18  Anoit arvalla hamehta.
    19 
    20  Äkkäs Jesus äitiänsä
    21  Alla ristin armotoinna,
    22  Että äkkäsi Johanneen
    23  Suruissansa seisomassa,
    24  Sanoi ensin äitillensä:
    25  "Vaimo vaikene surusta,
    26  Katso poikaas parasta:
    27  Nyt minä sinun sovitan
    28  Jalon haltuun Johanneen."
    29  Lausui koht' Johannekselle:
    30  "Ota vaari äitistäsi."
    31  Siitä hetkestä samasta
    32  Jalo ottaapi Johannes
    33  Herran äitin holhotansa.
    34 
    35  Kansa katsoi kauheamman,
    36  Vielä pilkkasi pahasti,
    37  Väänsi päätänsä vihasta,
    38  Kovin hammasta kiristi:
    39  "Taikos Herran temppelitä
    40  Maahan kaatoa käkeepi?
    41  Vaan sitte päällä kolmen päivän
    42  Toisen jällensä tekeepi?
    43  Jos olet Jumalan poika
    44  Alasastu ristin päältä!"
    45  Papit paljolta häväisit,
    46  Kirjamiehet kylliksensä:
    47  "Muita avittaa osasi,
    48  Miks'ei auta itseänsä?
    49  Jos on juutasten kuningas
    50  Alas puusta astukohon,
    51  Siitä tiedämme todeksi,
    52  Ompiko Jumalan poika;
    53  Piinapuusta päästäköhön,
    54  Jos Hän huoliipi hänestä."
    55  Sanovat sitä samaisia
    56  Sotamiehet suunnattomat,
    57  Verimiekat mielettömät,
    58  Muiden mielen nouteheksi:
    59  "Jos olet juutasten kuningas
    60  Miks'et auta itseäsi?"
    61 
    62  Kohta toinen kumppanista,
    63  Ristin päällä rippuvista,
    64  Aivan surmassa samassa,
    65  Kiskoi pilkkahan kitansa,
    66  Avas suunsa suunnattoman:
    67  "Auta Kriste itseäsi,
    68  Murhe meistäkin pitäös,
    69  Jos on oikea nimesi."
    70  Toinen toimelta parempi,
    71  Puolell' oikeall' oleva,
    72  Kunnotointa soimas kohta:
    73  "Eikö aika astuakses
    74  Poijes tieltä tyhmimmältä
    75  Jalon pelkohon Jumalan?
    76  Itse olet surmassa samassa;
    77  Meidän oikea osamme
    78  Töiden palkaksi pahinten;
    79  Ei tehnyt tämä pahoa,
    80  Eikä väärin viekastellut."
    81  Sanoi sitte Jesukselle,
    82  Lausui suurella surulla,
    83  Kuiten toivolla todella,
    84  Uskon kanssa kaunehimman:
    85  "Herra aivan armollinen
    86  Muista syntistä minua,
    87  Koska kuljet kunniahas
    88  Astut vahvaan valtahasi."
    89  Jesus aivan armahasti
    90  Sanoi suulla lempeällä:
    91  "Vakaisest' sinulle vannon
    92  Uskos puolesta parahan,
    93  Ennen ehtoota tän päivän
    94  Olla saanet ilmeisessä
    95  Paratiisin pauhinassa,
    96  Minun kanssan' kunniassa."
    97  (Tunne tästä syntis-parka
    98  Avaruus Jumalan armon!)