ilj22
1690

Metadata

ID: 22
OSA: Ilo-laulu Jesuksesta

Luku XXII.

Kristuksen hautaamisesta.
    3  Joosefi jalo tuleepi,
    4  Arimathiass' asuva,
    5  Raatiherra rauhallinen,
    6  Rikas riistasta peräti,
    7  Kunniasta kuuluisampi,
    8  Herran pelvossa parahin,
    9  Eikä ollut mielistynyt
    10  Työhön toisien tyhmimpähän.
    11  Oli itse kanssa ollut
    12  Jesuksen opetuslapsi,
    13  Vaikk' ei ennen ilmoittanut.
    14  Tahtoin vältteä vihoja
    15  Julmimmitten juutalaisten.
    16  Vaan ei nyt enämpi huoli,
    17  Suru saatti rohkeaksi,
    18  Murhe Herran ruumihista.
    19  Pyrki luoksi Pontiuksen,
    20  Anoi aivan rohkeasti,
    21  Herran ruumista rukoili,
    22  Alas ottaansa aneli
    23  Haudataksens' hartahasti.
    24  Tästä Pontius peräti
    25  Imehteli itsellensä,
    26  Kuin jo kuuli kuolleheksi,
    27  Sielun poijes siirtyneeksi.
    28  Päämiestä puhutteleepi,
    29  Tutkiipi toden perästä;
    30  Kuin tunsi toden asian,
    31  Antoi ruumihin anotun.
    32 
    33  Liinavaattehen valitun
    34  Osti Joosefi jaloimman,
    35  Millä mietti kaunistaansa
    36  Herran ruumista hyvimmän.
    37  Sillä hetkellä samalla
    38  Toinen kumppani tuleepi,
    39  Nikodemus noudattaapi,
    40  Jok' oli ennen yöllä ollut
    41  Jesuksen opetuslapsi,
    42  Tutkein tietä autuutehen;
    43  Vaikk' ei tohtinut eläissä
    44  Itseänsä ilmoitella,
    45  Kuiten kuolleesen kajoopi.
    46  Mitan tuopi mirramia,
    47  Aloeeta aivan paljon.
    48  Sata naulaa näin sekaisin
    49  Panit, ruumihin pyhimmän
    50  Puettivat puhtahalla,
    51  Liitit liinan kallihimman,
    52  Että yrttejä paraita,
    53  Jälkehen tavan totutun.
    54 
    55  Hauta vaivalla hakattu
    56  Korean kallion sisähän,
    57  Jalon Joosefin varalla,
    58  Ehk'ei ennen haudattuna
    59  Tähän kuollutta ketäkään;
    60  Siihen Jesuksen sioitti
    61  Tähden juhlan joutuvaisen;
    62  Vahan suuren, vaivoin varsin,
    63  Kiven korkean vetävät,
    64  Asetit oven etehen,
    65  Itse kulkevat kotia.