ilj27
1690

Metadata

ID: 27
OSA: Ilo-laulu Jesuksesta

Luku XXVII.

Jesuksen ilmestyksistä jälkeen hänen ylösnousemisensa.
    3  Itse Jesus ilmestyypi
    4  Opetuslapsille omillen
    5  Sinä päivänä samana
    6  Viisi kerta juur' visusti,
    7  Muulloin muodolla monella.
    8 
    9  Näytti itsensä esinnä
    10  Marialle Magdalasta,
    11  Koska seisoen surulla
    12  Läsnä haudan huokaileepi,
    13  Aivan itkeepi ilotoin.
    14  Koska katsoopi takansa
    15  Löysi Luojan seisomassa,
    16  Eikä tiedä Jesukseksi.
    17  Lausui Luoja laupiaasti:
    18  "Mitä sä valitat vaimo?
    19  Mitä itkien murehdit,
    20  Ketä etsit onnetoinen?"
    21  Luuli Maria lujasti
    22  Isännäksi yrttitarhan,
    23  Sanoi suulla surkealla:
    24  "Löydä en Luojaani levossa,
    25  Pois un vietynä peräti.
    26  Enkä tiedä kusta etsin,
    27  Jos olet ottanut isäntä,
    28  Toiseen siirtänyt siahan,
    29  Niin sano sama minulle,
    30  Että ottamaan menisin."
    31  Jesus mainitsi: "Maria!"
    32  Tuli tästä tuttavaksi.
    33  "Raboni rakas", sanoopi,
    34  Se on; "suotu Mestarini."
    35  Jesus vaimoa varotti:
    36  "Älä sä satu minuhun,
    37  Sano vaivain veljilleni:
    38  Aika on minulla mennä
    39  Tykö armahan Isäni,
    40  Ja myös teidänkin Isänne,
    41  Joka on minun Jumalain,
    42  Että teidän armollinen."
    43  Täm' on Magdalan Maria,
    44  Jost' oli Jesus perkelettä
    45  Seitsemän ulos ajanut:
    46  Ensimmäisnä ilmoittaapi
    47  Tällen itsensä elävän.
    48 
    49  Sitte Jesus ilmestyypi,
    50  Tiellä vaimoille vakaille,
    51  Koska kulkevat takaisin,
    52  Vieden voidetta kotia,
    53  Haudan luota lähdettyä:
    54  Näitä tiellä tervehtääpi.
    55  Käski saattoa sanoman,
    56  Viedä tykö veljiensä:
    57  "Kulkekoot Galileahan,
    58  Siellä minua nähdä saavat."
    59 
    60  Sitte Jesus Siimonille
    61  Erinänsä ilmestyypi.
    62  Sitte jällen kahden kanssa,
    63  Jotka kulkevat kylähän,
    64  Emausta etsimähän,
    65  Tiellä pitkältä puhuupi,
    66  Aivan oikein opetti.
    67 
    68  Viimein näkyi viidenneksi
    69  Illalla yhdelletoista,
    70  Kuin oli Tuomas kulkevilla,
    71  Muut olit ko'ossa kaikki:
    72  Kussa pelkäsit kovasti
    73  Vihan julmain juutalaisten,
    74  Ovet sulkevat surusta,
    75  Lyövät lukkohon lujasti.
    76  Jesus itse ilmestyypi,
    77  Tuttavasti tervehtääpi,
    78  Sitte soimasi siveesti
    79  Epäuskoa urosten.
    80 
    81  Päivän kahdeksan perästä
    82  Jällen etsiipi omansa,
    83  Tunsi Tuomaskin totuuden,
    84  Havaitseepi Herran haavat.
    85 
    86  Näkyi sitte seitsemälle
    87  Kalamiehelle merellä,
    88  Jotka verkkoja vetävät,
    89  Työtä hukkahan tekevät,
    90  Ennen kuin apuhun ehti,
    91  Itse Jesus ilmestyypi
    92  Aivan aamulla varahin,
    93  Täytti verkot viljan kanssa;
    94  Jalo kuuleepi Johannes
    95  Väkevimmän Herran voiman.
    96  Sitte Jaakobi jaloimpi
    97  Erinänsä nähdä saapi;
    98  Vielä sitte veljeksiä
    99  Viimeissä satoa viisi
    100  Aivan yhdessä näkeepi
    101  Sillä vuorella samalla,
    102  Jonka Jesus itse määräs.