kalevala01
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 1
OSA: Kalevala

Ensimmäinen runo

    2  Mieleni minun tekevi,
    3  aivoni ajattelevi
    4  lähteäni laulamahan,
    5  saa'ani sanelemahan,
    6  sukuvirttä suoltamahan,
    7  lajivirttä laulamahan.
    8  Sanat suussani sulavat,
    9  puhe'et putoelevat,
    10  kielelleni kerkiävät,
    11  hampahilleni hajoovat.
    12  Veli kulta, veikkoseni,
    13  kaunis kasvinkumppalini!
    14  Lähe nyt kanssa laulamahan,
    15  saa kera sanelemahan
    16  yhtehen yhyttyämme,
    17  kahta'alta käytyämme!
    18  Harvoin yhtehen yhymme,
    19  saamme toinen toisihimme
    20  näillä raukoilla rajoilla,
    21  poloisilla Pohjan mailla.
    22  Lyökämme käsi kätehen,
    23  sormet sormien lomahan,
    24  lauloaksemme hyviä,
    25  parahia pannaksemme,
    26  kuulla noien kultaisien,
    27  tietä mielitehtoisien,
    28  nuorisossa nousevassa,
    29  kansassa kasuavassa:
    30  noita saamia sanoja,
    31  virsiä virittämiä
    32  vyöltä vanhan Väinämöisen,
    33  alta ahjon Ilmarisen,
    34  päästä kalvan Kaukomielen,
    35  Joukahaisen jousen tiestä,
    36  Pohjan peltojen periltä,
    37  Kalevalan kankahilta.
    38  Niit' ennen isoni lauloi
    39  kirvesvartta vuollessansa;
    40  niitä äitini opetti
    41  väätessänsä värttinätä,
    42  minun lasna lattialla
    43  eessä polven pyöriessä,
    44  maitopartana pahaisna,
    45  piimäsuuna pikkaraisna.
    46  Sampo ei puuttunut sanoja
    47  eikä Louhi luottehia:
    48  vanheni sanoihin sampo,
    49  katoi Louhi luottehisin,
    50  virsihin Vipunen kuoli,
    51  Lemminkäinen leikkilöihin.
    52  Viel' on muitaki sanoja,
    53  ongelmoita oppimia:
    54  tieohesta tempomia,
    55  kanervoista katkomia,
    56  risukoista riipomia,
    57  vesoista vetelemiä,
    58  päästä heinän hieromia,
    59  raitiolta ratkomia,
    60  paimenessa käyessäni,
    61  lasna karjanlaitumilla,
    62  metisillä mättähillä,
    63  kultaisilla kunnahilla,
    64  mustan Muurikin jälessä,
    65  Kimmon kirjavan keralla.
    66  Vilu mulle virttä virkkoi,
    67  sae saatteli runoja.
    68  Virttä toista tuulet toivat,
    69  meren aaltoset ajoivat.
    70  Linnut liitteli sanoja,
    71  puien latvat lausehia.
    72  Ne minä kerälle käärin,
    73  sovittelin sommelolle.
    74  Kerän pistin kelkkahani,
    75  sommelon rekoseheni;
    76  ve'in kelkalla kotihin,
    77  rekosella riihen luoksi;
    78  panin aitan parven päähän
    79  vaskisehen vakkasehen.
    80  Viikon on virteni vilussa,
    81  kauan kaihossa sijaisnut.
    82  Veänkö vilusta virret,
    83  lapan laulut pakkasesta,
    84  tuon tupahan vakkaseni,
    85  rasian rahin nenähän,
    86  alle kuulun kurkihirren,
    87  alle kaunihin katoksen,
    88  aukaisen sanaisen arkun,
    89  virsilippahan viritän,
    90  kerittelen pään kerältä,
    91  suorin solmun sommelolta?
    92  Niin laulan hyvänki virren,
    93  kaunihinki kalkuttelen
    94  ruoalta rukihiselta,
    95  oluelta ohraiselta.
    96  Kun ei tuotane olutta,
    97  tarittane taarivettä,
    98  laulan suulta laihemmalta,
    99  vetoselta vierettelen
    100  tämän iltamme iloksi,
    101  päivän kuulun kunniaksi,
    102  vaiko huomenen huviksi,
    103  uuen aamun alkeheksi.
    104  Noin kuulin saneltavaksi,
    105  tiesin virttä tehtäväksi:
    106  yksin meillä yöt tulevat,
    107  yksin päivät valkeavat;
    108  yksin syntyi Väinämöinen,
    109  ilmestyi ikirunoja
    110  kapehesta kantajasta,
    111  Ilmattaresta emosta.
    112  Olipa impi, ilman tyttö,
    113  kave luonnotar korea.
    114  Piti viikoista pyhyyttä,
    115  iän kaiken impeyttä
    116  ilman pitkillä pihoilla,
    117  tasaisilla tanterilla.
    118  Ikävystyi aikojansa,
    119  ouostui elämätänsä,
    120  aina yksin ollessansa,
    121  impenä eläessänsä
    122  ilman pitkillä pihoilla,
    123  avaroilla autioilla.
    124  Jop' on astuiksen alemma,
    125  laskeusi lainehille,
    126  meren selvälle selälle,
    127  ulapalle aukealle.
    128  Tuli suuri tuulen puuska,
    129  iästä vihainen ilma;
    130  meren kuohuille kohotti,
    131  lainehille laikahutti.
    132  Tuuli neittä tuuitteli,
    133  aalto impeä ajeli
    134  ympäri selän sinisen,
    135  lakkipäien lainehien:
    136  tuuli tuuli kohtuiseksi,
    137  meri paksuksi panevi.
    138  Kantoi kohtua kovoa,
    139  vatsantäyttä vaikeata
    140  vuotta seitsemän satoa,
    141  yheksän yrön ikeä;
    142  eikä synny syntyminen,
    143  luovu luomatoin sikiö.
    144  Vieri impi veen emona.
    145  Uipi iät, uipi lännet,
    146  uipi luotehet, etelät,
    147  uipi kaikki ilman rannat
    148  tuskissa tulisen synnyn,
    149  vatsanvaivoissa kovissa;
    150  eikä synny syntyminen,
    151  luovu luomatoin sikiö.
    152  Itkeä hyryttelevi;
    153  sanan virkkoi, noin nimesi:
    154  "Voi poloinen, päiviäni,
    155  lapsi kurja, kulkuani!
    156  Jo olen joutunut johonki:
    157  iäkseni ilman alle,
    158  tuulen tuuiteltavaksi,
    159  aaltojen ajeltavaksi
    160  näillä väljillä vesillä,
    161  lake'illa lainehilla!
    162  "Parempi olisi ollut
    163  ilman impenä eleä,
    164  kuin on nyt tätä nykyä
    165  vierähellä veen emona:
    166  vilu tääll' on ollakseni,
    167  vaiva värjätelläkseni,
    168  aalloissa asuakseni,
    169  veessä vierielläkseni.
    170  "Oi Ukko, ylijumala,
    171  ilman kaiken kannattaja!
    172  Tule tänne tarvittaissa,
    173  käy tänne kutsuttaessa!
    174  Päästä piika pintehestä,
    175  vaimo vatsanvääntehestä!
    176  Käy pian, välehen jou'u,
    177  välehemmin tarvitahan!"
    178  Kului aikoa vähäisen,
    179  pirahteli pikkaraisen.
    180  Tuli sotka, suora lintu;
    181  lenteä lekuttelevi
    182  etsien pesän sijoa,
    183  asuinmaata arvaellen.
    184  Lenti iät, lenti lännet,
    185  lenti luotehet, etelät.
    186  Ei löyä tiloa tuota,
    187  paikkoa pahintakana,
    188  kuhun laatisi pesänsä,
    189  ottaisi olosijansa.
    190  Liitelevi, laatelevi;
    191  arvelee, ajattelevi:
    192  "Teenkö tuulehen tupani,
    193  aalloillen asuinsijani?
    194  Tuuli kaatavi tupasen,
    195  aalto vie asuinsijani."
    196  Niin silloin ve'en emonen,
    197  veen emonen, ilman impi,
    198  nosti polvea merestä,
    199  lapaluuta lainehesta
    200  sotkalle pesän sijaksi,
    201  asuinmaaksi armahaksi.
    202  Tuo sotka, sorea lintu,
    203  liiteleikse, laateleikse.
    204  Keksi polven veen emosen
    205  sinerväisellä selällä;
    206  luuli heinämättähäksi,
    207  tuoreheksi turpeheksi.
    208  Lentelevi, liitelevi,
    209  päähän polven laskeuvi.
    210  Siihen laativi pesänsä,
    211  muni kultaiset munansa:
    212  kuusi kultaista munoa,
    213  rautamunan seitsemännen.
    214  Alkoi hautoa munia,
    215  päätä polven lämmitellä.
    216  Hautoi päivän, hautoi toisen,
    217  hautoi kohta kolmannenki.
    218  Jopa tuosta veen emonen,
    219  veen emonen, ilman impi,
    220  tuntevi tulistuvaksi,
    221  hipiänsä hiiltyväksi;
    222  luuli polvensa palavan,
    223  kaikki suonensa sulavan.
    224  Vavahutti polveansa,
    225  järkytti jäseniänsä:
    226  munat vierähti vetehen,
    227  meren aaltohon ajaikse;
    228  karskahti munat muruiksi,
    229  katkieli kappaleiksi.
    230  Ei munat mutahan joua,
    231  siepalehet veen sekahan.
    232  Muuttuivat murut hyviksi,
    233  kappalehet kaunoisiksi:
    234  munasen alainen puoli
    235  alaiseksi maaemäksi,
    236  munasen yläinen puoli
    237  yläiseksi taivahaksi;
    238  yläpuoli ruskeaista
    239  päivöseksi paistamahan,
    240  yläpuoli valkeaista,
    241  se kuuksi kumottamahan;
    242  mi munassa kirjavaista,
    243  ne tähiksi taivahalle,
    244  mi munassa mustukaista,
    245  nepä ilman pilvilöiksi.
    246  Ajat eellehen menevät,
    247  vuoet tuota tuonnemmaksi
    248  uuen päivän paistaessa,
    249  uuen kuun kumottaessa.
    250  Aina uipi veen emonen,
    251  veen emonen, ilman impi,
    252  noilla vienoilla vesillä,
    253  utuisilla lainehilla,
    254  eessänsä vesi vetelä,
    255  takanansa taivas selvä.
    256  Jo vuonna yheksäntenä,
    257  kymmenentenä kesänä
    258  nosti päätänsä merestä,
    259  kohottavi kokkoansa.
    260  Alkoi luoa luomiansa,
    261  saautella saamiansa
    262  selvällä meren selällä,
    263  ulapalla aukealla.
    264  Kussa kättä käännähytti,
    265  siihen niemet siivoeli;
    266  kussa pohjasi jalalla,
    267  kalahauat kaivaeli;
    268  kussa ilman kuplistihe,
    269  siihen syöverit syventi.
    270  Kylin maahan kääntelihe:
    271  siihen sai sileät rannat;
    272  jaloin maahan kääntelihe:
    273  siihen loi lohiapajat;
    274  pä'in päätyi maata vasten:
    275  siihen laitteli lahelmat.
    276  Ui siitä ulomma maasta,
    277  seisattelihe selälle:
    278  luopi luotoja merehen,
    279  kasvatti salakaria
    280  laivan laskemasijaksi,
    281  merimiesten pään menoksi.
    282  Jo oli saaret siivottuna,
    283  luotu luotoset merehen,
    284  ilman pielet pistettynä,
    285  maat ja manteret sanottu,
    286  kirjattu kivihin kirjat,
    287  veetty viivat kallioihin.
    288  Viel' ei synny Väinämöinen,
    289  ilmau ikirunoja.
    290  Vaka vanha Väinämöinen
    291  kulki äitinsä kohussa
    292  kolmekymmentä keseä,
    293  yhen verran talviaki,
    294  noilla vienoilla vesillä,
    295  utuisilla lainehilla.
    296  Arvelee, ajattelevi,
    297  miten olla, kuin eleä
    298  pimeässä piilossansa,
    299  asunnossa ahtahassa,
    300  kuss' ei konsa kuuta nähnyt
    301  eikä päiveä havainnut.
    302  Sanovi sanalla tuolla,
    303  lausui tuolla lausehella:
    304  "Kuu, keritä, päivyt, päästä,
    305  otava, yhä opeta
    306  miestä ouoilta ovilta,
    307  veräjiltä vierahilta,
    308  näiltä pieniltä pesiltä,
    309  asunnoilta ahtahilta!
    310  Saata maalle matkamiestä,
    311  ilmoillen inehmon lasta,
    312  kuuta taivon katsomahan,
    313  päiveä ihoamahan,
    314  otavaista oppimahan,
    315  tähtiä tähyämähän!"
    316  Kun ei kuu kerittänynnä
    317  eikä päivyt päästänynnä,
    318  ouosteli aikojansa,
    319  tuskastui elämätänsä:
    320  liikahutti linnan portin
    321  sormella nimettömällä,
    322  lukon luisen luikahutti
    323  vasemmalla varpahalla;
    324  tuli kynsin kynnykseltä,
    325  polvin porstuan ovelta.
    326  Siitä suistui suin merehen,
    327  käsin kääntyi lainehesen;
    328  jääpi mies meren varahan,
    329  uros aaltojen sekahan.
    330  Virui siellä viisi vuotta,
    331  sekä viisi jotta kuusi,
    332  vuotta seitsemän, kaheksan.
    333  Seisottui selälle viimein,
    334  niemelle nimettömälle,
    335  manterelle puuttomalle.
    336  Polvin maasta ponnistihe,
    337  käsivarsin käännältihe.
    338  Nousi kuuta katsomahan,
    339  päiveä ihoamahan,
    340  otavaista oppimahan,
    341  tähtiä tähyämähän.
    342  Se oli synty Väinämöisen,
    343  rotu rohkean runojan
    344  kapehesta kantajasta,
    345  Ilmattaresta emosta.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 05430 100 %
SKVR XII2 6223. 96 %
SKVR XIII3 9482. 96 %
SKVR XIV 2434. 96 %
JR 05425 95 %
JR 70887 93 %
SKVR I1 69. 86 %
KR 42:1556 83 %
JR 38549 77 %
JR 75035 72 %
JR 21778 72 %
SKVR I4 20. 66 %
JR 31820 63 %
JR 21805 57 %
SKVR VII4 loitsut 3043. 56 %
JR 31933 56 %
JR 31894 53 %
JR 85435 53 %
SKVR XIII3 9231. 53 %
SKVR I1 erill. [Sampo] 1. 52 %
SKVR I4 2417. 52 %
SKVR I1 32. 51 %
JR 53566 51 %