kalevala11
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 11
OSA: Kalevala

Yhdestoista runo

    2  Aika on Ahtia sanoa,
    3  veitikkätä vieretellä.
    4  Ahti poika Saarelainen,
    5  tuo on lieto Lemmin poika,
    6  kasvoi koissa korkeassa
    7  luona armahan emonsa
    8  laajimman lahen perällä,
    9  Kaukoniemen kainalossa.
    10  Kaloin siinä Kauko kasvoi,
    11  Ahti ahvenin yleni.
    12  Tuli mies mitä parahin,
    13  puhkesi punaverinen,
    14  joka päästänsä pätevi,
    15  kohastansa kelpoavi;
    16  vaan tuli vähän vialle,
    17  tavoiltansa turmiolle:
    18  ain' oli naisissa eläjä,
    19  yli öitä öitsilöissä,
    20  noien impien iloissa,
    21  kassapäien karkeloissa.
    22  Kylli oli Saaren neiti,
    23  Saaren neiti, Saaren kukka.
    24  Kasvoi koissa korkeassa,
    25  yleni ylen ehossa,
    26  istuen ison majoilla,
    27  peräpenkin notkumilla.
    28  Kauan kasvoi, kauas kuului:
    29  kaukoa tuli kosijat
    30  neien kuuluhun kotihin,
    31  kaunoisehen kartanohon.
    32  Kosi Päivä poiallehen:
    33  eip' on mennyt Päivälähän
    34  Päivän luona paistamahan
    35  kesäisillä kiirehillä.
    36  Kosi Kuuhut poiallehen:
    37  eip' on mennyt Kuutolahan
    38  Kuun luona kumottamahan,
    39  kehät ilman kiertämähän.
    40  Kosi Tähti poiallehen:
    41  eip' on mennyt Tähtelähän
    42  pitkin öitä pilkkimähän
    43  talvisilla taivahilla.
    44  Tulevi Virosta sulhot,
    45  toiset tuolta Inkereltä:
    46  eip' on neiti mennytkänä;
    47  itse vasten vastaeli:
    48  "Suotta kultanne kuluvi,
    49  hopeanne hoikkenevi!
    50  En lähe minä Virohon,
    51  en lähe, lupoakana,
    52  Viron vettä soutamahan,
    53  saarellista sauvomahan,
    54  syömähän Viron kaloja,
    55  Viron lientä lippomahan.
    56  "Enkä lähe Inkerelle,
    57  penkerelle, pänkerelle;
    58  siell' on nälkä, kaiken nälkä:
    59  puun nälkä, pärehen nälkä,
    60  ve'en nälkä, vehnän nälkä,
    61  rukihisen leivän nälkä."
    62  Tuop' on lieto Lemminkäinen,
    63  itse kaunis Kaukomieli,
    64  lähteäksensä lupasi
    65  Saaren kukkoa kosihin,
    66  tuota mointa morsianta,
    67  kaunokaista kassapäätä.
    68  Emo kielteä käkesi,
    69  varoitteli vaimo vanha:
    70  "Ellös menkö, poikaseni,
    71  parempihin itseäsi!
    72  Ei suattane sinua
    73  Saaren suurehen sukuhun."
    74  Sanoi lieto Lemminkäinen,
    75  virkki kaunis Kaukomieli:
    76  "Jos en ole koiltani korea,
    77  su'ultani aivan suuri,
    78  mie valitsen varrellani,
    79  otan muilla muo'oillani."
    80  Aina kieltävi emonsa
    81  lähtemästä Lemminkäistä
    82  Saaren suurehen sukuhun,
    83  laajahan lajiperähän:
    84  "Siellä piiat pilkkoavat,
    85  naiset nauravat sinua."
    86  Mitä huoli Lemminkäinen!
    87  Itse tuon sanoiksi virkki:
    88  "Kyllä hää'än naisten naurun,
    89  soppityrskyt tyttärien:
    90  potkaisen pojan povehen,
    91  käsikannon kainalohon;
    92  siin' on pää hyvänki pilkan,
    93  parahanki parjauksen."
    94  Emo tuon sanoiksi virkki:
    95  "Voi poloinen, päiviäni!
    96  Nauraisitko Saaren naiset,
    97  pitäisit pyhäiset piiat,
    98  niin siitä tora tulisi,
    99  sota suuri lankeaisi!
    100  Saisi kaikki Saaren sulhot,
    101  sata miestä miekkoinensa
    102  päällesi sinun, poloisen,
    103  yksinäisen ympärille."
    104  Mitä huoli Lemminkäinen
    105  varoituksista emonsa!
    106  Ottavi hyvän orosen,
    107  valjasti valion varsan;
    108  ajavi karittelevi
    109  Saaren kuuluhun kylähän
    110  Saaren kukkoa kosihin,
    111  Saaren mointa morsianta.
    112  Nauroi naiset Lemminkäistä,
    113  piiat pisti pilkkojansa,
    114  kun ajoi kummasti kujalle,
    115  kamalasti kartanolle:
    116  ajoi korjansa kumohon,
    117  veräjähän vierähytti.
    118  Siinä lieto Lemminkäinen
    119  murti suuta, väänti päätä,
    120  murti mustoa haventa.
    121  Itse tuon sanoiksi virkki:
    122  "En ole tuota ennen nähnyt,
    123  en ole nähnyt enkä kuullut
    124  naisen nauravan minulle,
    125  piian pilkkoja suannut."
    126  Mitä huoli Lemminkäinen!
    127  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    128  "Onko saarella sijoa,
    129  maata Saaren manterella,
    130  minun leikki lyöäkseni,
    131  tanner tanhuellakseni
    132  Saaren impien iloissa,
    133  kassapäien karkeloissa?"
    134  Saaren impyet sanovat,
    135  niemen neiet vastoavat:
    136  "Onp' on Saarella sijoa,
    137  maata Saaren manterella,
    138  sinun leikki lyöäksesi,
    139  tanner tanhuellaksesi
    140  karjalaisna kaskimailla,
    141  paimenpoikana palolla:
    142  lapset on laihat Saaren mailla,
    143  lihavat hevosen varsat."
    144  Mitä huoli Lemminkäinen!
    145  Palkkasihe paimeneksi:
    146  kävi päivät paimenessa,
    147  yöt on impien iloissa,
    148  noien neitojen kisoissa,
    149  kassapäien karkeloissa.
    150  Sillä lieto Lemminkäinen,
    151  itse kaunis Kaukomieli,
    152  jopa hääti naisen naurun,
    153  piätteli piian pilkan.
    154  Ei ollut sitä tytärtä,
    155  piikoa pyhintäkänä,
    156  kuta hän ei kosketellut,
    157  jonk' ei vieressä venynyt.
    158  Yksi on impi kaikkinensa
    159  Saaren suuressa su'ussa,
    160  jok' ei suostu sulhasihin,
    161  mielly miehi'in hyvihin:
    162  se oli Kyllikki korea,
    163  Saaren kukka kaunokainen.
    164  Tuop' on lieto Lemminkäinen,
    165  itse kaunis Kaukomieli,
    166  sa'at saappahat kulutti,
    167  sa'at airot poikki souti
    168  tuota neittä saaessansa,
    169  Kyllikkiä pyytessänsä.
    170  Kyllikki, korea neiti,
    171  hänpä tuon sanoiksi virkki:
    172  "Mitä, kehno, kierteletki,
    173  rannan raukuja, ajelet,
    174  täältä tyttöjä kyselet,
    175  tinavöitä tieustelet?
    176  En mä tästä ennen joua,
    177  kuin kiven kuluksi jauhan,
    178  pieksän petkelen periksi,
    179  huhmaren sukuksi survon.
    180  "Enkä huoli huitukoille,
    181  huitukoille, haitukoille;
    182  mie tahon tasaisen varren
    183  tasaiselle varrelleni,
    184  tahon muo'on muhkeamman
    185  muhke'ille muo'oilleni
    186  sekä kasvon kaunihimman
    187  kaunihille kasvoilleni."
    188  Oli aikoa vähäisen,
    189  kului tuskin puoli kuuta.
    190  Jo päivänä muutamana,
    191  iltana moniahana
    192  neitoset kisaelevi,
    193  kaunokaiset karkelevi
    194  mannerpuolella saloa
    195  kaunihilla kankahalla;
    196  Kyllikki ylinnä muita,
    197  Saaren kukka kuuluisinna.
    198  Tuli veitikkä verevä,
    199  ajoi lieto Lemminkäinen
    200  orihillansa omalla,
    201  valitulla varsallansa
    202  keskelle kisaketoa,
    203  kaunokaisten karkeloa;
    204  reutoi Kyllikin rekehen,
    205  koppoi neien korjahansa,
    206  tuon asetti taljallensa,
    207  liitti liistehyisillensä.
    208  Laski ruoskalla hevoista,
    209  nauskahutti nauhasella,
    210  siitä läksi liukumahan.
    211  Lähtiessänsä sanovi:
    212  "Elkätte minua, immet,
    213  ilmi antako ikänä,
    214  minun täällä käyneheni,
    215  täältä neien vieneheni!
    216  "Jos ette totelle tuosta,
    217  niin teille paha paneikse:
    218  laulan sulhonne sotahan,
    219  nuoret miehet miekan alle,
    220  ettei kuulla kuuna päänä,
    221  nähä ilmoisna ikänä
    222  kujasilla kulkemassa,
    223  ahoilla ajelemassa."
    224  Kyllä Kyllikki valitti,
    225  Saaren kukka kuikutteli:
    226  "Päästä jo minua poies,
    227  laske lasta vallallensa,
    228  kotihinsa kulkemahan
    229  luoksi itkevän emonsa!
    230  "Jos et laskea luvanne
    231  kotihini kulkemahan,
    232  viel' on viisi veljeäni,
    233  seitsemän setäni lasta
    234  jänön jälen polkijaksi,
    235  neien pään perilliseksi."
    236  Kun ei pääsnyt kuitenkana,
    237  itse itkulle hyräytyi.
    238  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    239  "Joutenpa, poloinen, synnyin,
    240  jouten synnyin, jouten kasvoin,
    241  jouten aikani elelin;
    242  jo nyt sainki joutavalle
    243  miehelle mitättömälle,
    244  suojihin soankävijän,
    245  aina tuiman tappelijan!"
    246  Virkki lieto Lemminkäinen,
    247  sanoi kaunis Kaukomieli:
    248  "Kyllikki, syänkäpyni,
    249  minun maire marjueni!
    250  Ellös olko milläkänä!
    251  En sua pahoin pitäne:
    252  sylissäni syöessäni,
    253  käsissäni käyessäni,
    254  sivullani seistessäni,
    255  vieressä venyessäni.
    256  "Mitäpä sinä sureksit,
    257  mitä huollen huokaelet?
    258  Tuotako sinä sureksit,
    259  tuota huollen huokaelet,
    260  lehmityyttä, leivätyyttä
    261  ja kaiken elon vähyyttä?
    262  "Ellös olko milläkänä!
    263  Mont' on lehmeä minulla,
    264  monta maion antajata:
    265  yks' on suolla Muurikkinen,
    266  toinen mäellä Mansikkinen,
    267  kolmas Puolukka palolla.
    268  Ne on syömättä soreat,
    269  katsomatta kaunokaiset;
    270  ei ole illoin kytkemistä
    271  eikä aamuin laskemista,
    272  heinävihkon heittämistä,
    273  suolan, suuruksen surua.
    274  "Vaiko tuotaki surisit,
    275  tuota huollen huokoaisit,
    276  ettei oo sukuni suuri,
    277  kovin korkea kotini?
    278  "Jos en oo su'ulta suuri
    279  enkä korkea ko'ilta,
    280  on mulla tulinen miekka,
    281  säkenevä säilärauta.
    282  Se onpi sukua suurta,
    283  laajoa lajipereä:
    284  onp' on Hiiessä hiottu,
    285  jumaloissa kirkastettu.
    286  Sillä suurennan sukuni,
    287  laajennan lajini kaiken,
    288  miekalla tuliterällä,
    289  säilällä säkenevällä."
    290  Neiti parka huokoaikse,
    291  itse tuon sanoiksi virkki:
    292  "Oi on Ahti, Lemmin poika!
    293  Jos tahot minuista neittä
    294  ikuiseksi puolisoksi,
    295  kainaloiseksi kanaksi,
    296  sie vanno valat ikuiset
    297  et sotia käyäksesi
    298  kullankana tarpehella,
    299  hopeankana halulla!"
    300  Siinä lieto Lemminkäinen
    301  itse tuon sanoiksi virkki:
    302  "Vannon mie valat ikuiset
    303  en sotia käyäkseni
    304  kullankana tarpehella,
    305  hopeankana halulla.
    306  Sie itse valasi vanno
    307  et kyliä käyäksesi
    308  hyvänki hypyn halulla,
    309  tanhujuoksun tarpehella!"
    310  Siitä vannoivat valansa,
    311  laativat ikilupansa
    312  eessä julkisen Jumalan,
    313  alla kasvon kaikkivallan,
    314  ei Ahin sotia käyä
    315  eikä Kyllikin kyleä.
    316  Siitä lieto Lemminkäinen
    317  veti virkkua vitsalla,
    318  löi oritta ohjaksella.
    319  Itse tuon sanoiksi virkki:
    320  "Jää hyvästi, Saaren nurmet,
    321  kuusen juuret, tervaskannot,
    322  joit' olen kesän kävellyt,
    323  talvet kaiket tallaellut,
    324  piileskellen pilviöillä,
    325  paeten pahalla säällä,
    326  tätä pyytä pyytessäni,
    327  allia ajellessani!"
    328  Ajoa hypittelevi:
    329  jo kohta koti näkyvi.
    330  Neiti tuon sanoiksi virkki
    331  itse lausui, noin nimesi:
    332  "Tupa tuolla tuulottavi,
    333  nälkäraunio näkyvi.
    334  Kenen onpi tuo tupanen,
    335  kenen koti kunnottoman?"
    336  Se on lieto Lemminkäinen
    337  sanan virkkoi, noin nimesi:
    338  "Elä sie sure tuvista,
    339  huokaele huonehista!
    340  Tuvat toiset tehtänehe,
    341  paremmaiset pantanehe
    342  hirve'istä hirsiköistä,
    343  parahista parsikoista."
    344  Siitä lieto Lemminkäinen
    345  jo kohta kotihin saapi
    346  luoksi armahan emonsa,
    347  tykö valtavanhempansa.
    348  Emo tuon sanoiksi virkki,
    349  itse lausui, noin nimesi:
    350  "Viikon viivyit, poikaseni,
    351  viikon mailla vierahilla."
    352  Lausui lieto Lemminkäinen,
    353  sanan virkkoi, noin nimesi:
    354  "Piti naiset naurellani,
    355  kostoa pyhäiset piiat
    356  piännästä pitkän pilkan,
    357  naurannoistansa minulle.
    358  Sain parahan korjahani,
    359  tuon asetin taljalleni,
    360  liitin liistehyisilleni,
    361  alle viltin vierähytin.
    362  Sillä maksoin naisten naurun,
    363  piikojen ilopiännän.
    364  "Oi emoni, kantajani,
    365  äitini, ylentäjäni!
    366  Mitä läksin, senpä sainki,
    367  kuta pyysin, sen tapasin.
    368  Pane nyt patjasi parahat,
    369  pehme'immät päänalaiset,
    370  maatani omalla maalla
    371  nuoren neiteni keralla!"
    372  Emo tuon sanoiksi virkkoi,
    373  itse lausui ja pakisi:
    374  "Ole nyt kiitetty, Jumala,
    375  ylistetty, Luoja, yksin,
    376  kun annoit miniän mulle,
    377  toit hyvän tulen puhujan,
    378  oivan kankahan kutojan,
    379  aivan kenstin kehreäjän,
    380  pulskin poukkujen pesijän,
    381  vaattehien valkaisijan!
    382  "Itse kiitä onneasi!
    383  Hyvän sait, hyvän tapasit,
    384  hyvän Luojasi lupasi,
    385  hyvän antoi armollinen:
    386  puhas on pulmonen lumella,
    387  puhtahampi puolellasi;
    388  valkea merellä vaahti,
    389  valkeampi vallassasi;
    390  sorea merellä sorsa,
    391  soreampi suojassasi;
    392  kirkas tähti taivahalla,
    393  kirkkahampi kihloissasi.
    394  "Laai nyt lattiat laveat,
    395  hanki ikkunat isommat,
    396  seisottele seinät uuet,
    397  tee koko tupa parempi,
    398  kynnykset tuvan etehen,
    399  uuet ukset kynnykselle,
    400  nuoren neien saatuasi,
    401  kaunihin katsottuasi,
    402  paremmaisen itseäsi,
    403  sukuasi suuremmaisen!"

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

SKVR XIII1 2477. 83 %
JR 73746 61 %
SKVR VII1 752. 57 %
SKVR XIII2 4247. 57 %
JR 03141 53 %
KR 42:3286 52 %
SKVR VII5 loitsut 4053. 51 %
SKVR V3 1168. 50 %
SKVR XIII2 4181. 50 %