kalevala13
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 13
OSA: Kalevala

Kolmastoista runo

    2  Siitä lieto Lemminkäinen
    3  sanoi Pohjolan akalle:
    4  "Anna nyt, akka, piikojasi,
    5  tuopa tänne tyttöjäsi,
    6  paras parvesta minulle,
    7  pisin piikajoukostasi!"
    8  Tuop' on Pohjolan emäntä
    9  sanan virkkoi, noin nimesi:
    10  "Anna en sulle piikojani
    11  nkä työnnä tyttöjäni,
    12  en parasta, en pahinta,
    13  en pisintä, en lyhintä:
    14  sull' on ennen naitu nainen,
    15  ennen juohettu emäntä."
    16  Sanoi lieto Lemminkäinen:
    17  "Kytken Kyllikin kylähän,
    18  kylän kynnysportahille,
    19  veräjille vierahille;
    20  täältä saan paremman naisen.
    21  Tuo nyt tänne tyttäresi,
    22  impiparvesta ihanin,
    23  kassapäistä kaunokaisin!"
    24  Sanoi Pohjolan emäntä:
    25  "Enpä anna tyttöäni
    26  miehille mitättömille,
    27  urohille joutaville.
    28  Äsken tyttöjä anele,
    29  kuulustele kukkapäitä,
    30  kun sa hiihät Hiien hirven
    31  Hiien peltojen periltä!"
    32  Siitä lieto Lemminkäinen
    33  kengitteli keihojansa,
    34  jännitteli jousiansa,
    35  vasamoitansa varusti.
    36  Itse tuon sanoiksi virkki:
    37  "Jo oisi keihäs kengitetty,
    38  kaikki valmihit vasamat,
    39  jousi jäntehen varassa,
    40  ei lyly lykittävänä,
    41  kalhu kannan lyötävänä."
    42  Siinä lieto Lemminkäinen
    43  arvelee, ajattelevi,
    44  mistäpä sivakat saisi,
    45  kusta suksia sukusen.
    46  Kävi Kaupin kartanohon,
    47  päätyi Lyylikin pajahan:
    48  "Oi on viisas vuojelainen,
    49  kaunis Kauppi lappalainen!
    50  Tee mulle sukeat sukset,
    51  kalhut kaunoiset kaverra,
    52  joilla hiihän Hiien hirven
    53  Hiien peltojen periltä!"
    54  Lyylikki sanan sanovi,
    55  Kauppi kielin kerkiävi:
    56  "Suotta lähet, Lemminkäinen,
    57  Hiien hirveä ajohon:
    58  saat palan lahoa puuta,
    59  senki suurella surulla."
    60  Mitä huoli Lemminkäinen!
    61  Itse tuon sanoiksi virkki:
    62  "Tee lyly lykittäväksi,
    63  kalhu kalpoeltavaksi!
    64  Lähen hirven hiihäntähän
    65  Hiien peltojen periltä."
    66  Lyylikki, lylyjen seppä,
    67  Kauppi, kalhujen tekijä,
    68  sykysyn lylyä laati,
    69  talven kalhua kaverti,
    70  päivän vuoli sauvan vartta,
    71  toisen sompoa sovitti.
    72  Sai lyly lykittäväksi,
    73  kalhu kannan lyötäväksi,
    74  sauvan varret valmihiksi,
    75  sompaset sovitetuksi.
    76  Saukon maksoi sauvan varsi,
    77  sompa ruskean reposen.
    78  Voiti voilla suksiansa,
    79  talmasi poron talilla;
    80  itse tuossa arvelevi,
    81  sanovi sanalla tuolla:
    82  "Liekö tässä nuorisossa,
    83  kansassa kasuavassa
    84  tuon lylyni lykkijäistä,
    85  kalhun kannan potkijaista?"
    86  Sanoi lieto Lemminkäinen,
    87  virkki veitikkä verevä:
    88  "Kyll' on tässä nuorisossa,
    89  kansassa kasuavassa
    90  tuon lylysi lykkijäistä,
    91  kalhun kannan potkijaista."
    92  Viinen selkähän sitaisi,
    93  olallensa uuen jousen,
    94  sauvan survaisi kätehen;
    95  läksi lylyn lykkimähän,
    96  kalhun kannan potkimahan.
    97  Itse tuon sanoiksi virkki:
    98  "Eip' on ilmalla Jumalan,
    99  tämän taivon kannen alla
    100  löytyne sitä metsässä
    101  jalan neljän juoksevata,
    102  kut' ei näillä yllätetä,
    103  kaunihisti kannateta
    104  kalhuilla Kalevan poian,
    105  liukoimilla Lemminkäisen."
    106  Päätyi hiiet kuulemassa,
    107  juuttahat tähyämässä.
    108  Hiiet hirveä rakenti,
    109  juuttahat poroa laati:
    110  pään panevi pökkelöstä,
    111  sarvet raian haarukasta,
    112  jalat rannan raippasista,
    113  sääret suolta seipähistä,
    114  selän aian aiaksesta,
    115  suonet kuivista kuloista,
    116  silmät lammin pulpukoista,
    117  korvat lammin lumpehista,
    118  ketun kuusen koskuesta,
    119  muun lihan lahosta puusta.
    120  Hiisi neuvoi hirveänsä,
    121  porollensa suin puheli:
    122  "Nyt sie juokse, hiitten hirvi,
    123  jalkoa, jalo tevana,
    124  poron poikimasijoille,
    125  Lapin lasten tanterille!
    126  Hiihätä hikehen miestä,
    127  Lemminkäistä liiatenki!"
    128  Siitä juoksi hiitten hirvi,
    129  poropeura poimetteli
    130  Pohjan aittojen alatse,
    131  Lapin lasten tanteritse:
    132  potkaisi koasta korvon,
    133  kaatoi kattilat tulelta,
    134  lihat tuhkahan tuherti,
    135  liemet lietehen levitti.
    136  Nousi melkoinen meteli
    137  Lapin lasten tanterilla:
    138  Lapin koirat haukkumahan,
    139  Lapin lapset itkemähän,
    140  Lapin naiset nauramahan,
    141  muu väki murajamahan!
    142  Itse lieto Lemminkäinen
    143  ain' oli hirven hiihännässä.
    144  Hiihti soita, hiihti maita,
    145  hiihti aukkoja ahoja:
    146  tuli suihki suksiloista,
    147  savu sauvojen nenistä;
    148  eikä nähnyt hirveänsä,
    149  eip' on nähnyt eikä kuullut.
    150  Liukui linnat, liukui lannat,
    151  liukui maat meren-takaiset;
    152  hiihti kaikki Hiien korvet,
    153  kaikki Kalman kankahatki,
    154  hiihti Surman suun e'etse,
    155  Kalman kartanon perätse.
    156  Surma jo suutansa avavi,
    157  Kalma päätä kallistavi
    158  ottoaksensa urosta,
    159  nielläksensä Lemminkäistä:
    160  ei tarkoin tavannutkana,
    161  ennättänyt ensinkänä.
    162  Viel' oli liuska liukumatta,
    163  korven kolkka koskematta
    164  Pohjan pitkässä perässä,
    165  Lapin maassa laukeassa.
    166  Läksi senki liukumahan,
    167  korven kolkan koskemahan.
    168  Niin perille päästessänsä
    169  kuuli melkoisen metelin
    170  Pohjan pitkästä perästä,
    171  Lapin lasten tanterilta:
    172  kuuli koirat haukkuvaksi,
    173  Lapin lapset itkeväksi,
    174  Lapin naiset nauravaksi,
    175  muun Lapin murajavaksi.
    176  Siitä lieto Lemminkäinen
    177  heti tuonne hiihtämähän
    178  koiran haukuntasijoille,
    179  Lapin lasten tanterille.
    180  Sanoi sinne saatuansa,
    181  tutkaeli tultuansa:
    182  "Mitä täällä naiset nauroi,
    183  naiset nauroi, lapset itki,
    184  väki vanha vaikeroitsi,
    185  kuta haukkui hallikoirat?"
    186  "Sitä täällä naiset nauroi,
    187  naiset nauroi, lapset itki,
    188  väki vanha vaikerteli,
    189  sitä haukkui hallikoirat:
    190  juoksi tästä hiitten hirvi,
    191  silosorkka sorkutteli;
    192  potkaisi koasta korvon,
    193  kaatoi kattilat tulelta,
    194  selin keitot keikahutti,
    195  vellit lietehen levitti."
    196  Siitä veitikkä verevä,
    197  tuo on lieto Lemminkäinen,
    198  lykkäsi lylyn lumelle,
    199  kuni kyyn kulon-alaisen,
    200  solahutti suopetäjän,
    201  kuni käärmehen elävän;
    202  itse virkki vierressänsä,
    203  sanoi sauvakätteheltä:
    204  "Mi lienee Lapissa miestä,
    205  kaikki hirven kannantahan;
    206  mi lienee Lapissa naista,
    207  kaikki kattilan pesohon;
    208  mi lienee Lapissa lasta,
    209  kaikki lastun poimintahan;
    210  mi Lapilla kattiloa,
    211  kaikki hirven keitäntähän!"
    212  Kiinnistihe, jännistihe,
    213  potkaisihe, ponnistihe.
    214  Ensi kerran potkaisihe
    215  silmän siintämättömähän,
    216  kerran toisen kuopaisihe
    217  korvan kuulemattomahan,
    218  kolmannen kohenteleikse
    219  lautasille hiitten hirven.
    220  Otti vaajan vaahterisen,
    221  raksin koivuisen rapasi,
    222  jolla kytki hiitten hirven
    223  tarhan tammisen sisähän:
    224  "Siinä seiso, hiitten hirvi,
    225  poropeura, poimettele!"
    226  Selkeä silittelevi,
    227  taljoa taputtelevi:
    228  "Oisi tuossa ollakseni,
    229  sopisipa maatakseni
    230  nuoren neitosen keralla,
    231  kanssa kasvavan kanasen!"
    232  Siitä kiihtyi Hiien hirvi,
    233  poropeura potkimahan,
    234  itse virkki, noin sanovi:
    235  "Lempo saakohon sinulle
    236  nuorin nei'in maataksesi,
    237  tyttärin elelläksesi!"
    238  Ponnistihe, jännistihe:
    239  raksin koivuisen revitti,
    240  rikkoi vaajan vaahterisen,
    241  tarhan tammisen hajotti.
    242  Siitä sai samoamahan,
    243  läksi hirvi hippomahan,
    244  vasten soita, vasten maita,
    245  vasten varvikkomäkeä
    246  silmän siintämättömihin,
    247  korvan kuulemattomihin.
    248  Siinä veitikkä verevä
    249  jopa suuttui jotta syäntyi,
    250  kovin suuttui ja vihastui.
    251  Hiihti hirveä jälestä;
    252  niin kun kerran potkaisevi,
    253  lysmätti lyly lävestä,
    254  sortui suksi pälkähästä,
    255  kalhu taittui kannan tiestä,
    256  keihäs kenkimäsijoilta,
    257  sauva somman suoverosta.
    258  Itse juoksi Hiien hirvi,
    259  jottei päätänä näkynnä.
    260  Siinä lieto Lemminkäinen
    261  alla päin, pahoilla mielin
    262  kalujansa katselevi.
    263  Itse tuon sanoiksi virkki:
    264  "Elköhön sinä ikänä
    265  menkö toinen miehiämme
    266  uhalla metsän ajohon,
    267  Hiien hirven hiihäntähän,
    268  kuin menin minä, poloinen!
    269  Hävitin hyvät sivakat,
    270  sauvan kaunihin kaotin,
    271  kiihke'immän keihojani!"

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems