kalevala14
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 14
OSA: Kalevala

Neljästoista runo

    2  Siitä lieto Lemminkäinen
    3  arveli, ajattelihe,
    4  kulle syylle sylveäisi,
    5  kulle laskisi laulle:
    6  heittäisikö Hiien hirvet,
    7  itse kulkisi kotihin,
    8  vai vielä yritteleisi,
    9  hiihteleisi hiljallehen
    10  mieliksi metsän emännän,
    11  salon impien iloksi.
    12  Sanovi sanalla tuolla,
    13  lausui tuolla lausehella:
    14  "Oi Ukko, ylijumala
    15  tahi taatto taivahinen!
    16  Tee nyt mulle suorat sukset,
    17  kepeäiset kalhuttimet,
    18  joilla hiihteä hivitän
    19  poikki soien, poikki maien,
    20  hiihän kohti Hiien maita,
    21  poikki Pohjan kankahista
    22  Hiien hirven käytäville,
    23  poropeuran polkemille!
    24  "Lähen nyt miehistä metsälle,
    25  urohista ulkotöille
    26  Tapiolan tietä myöten,
    27  Tapion talojen kautta.
    28  Terve, vuoret, terve, vaarat,
    29  terve, kuusikot kumeat,
    30  terve, haavikot haleat,
    31  terve, tervehyttäjänne!
    32  "Miesty, metsä, kostu, korpi,
    33  taivu, ainoinen Tapio!
    34  Saata miestä saarekselle,
    35  sille kummulle kuleta,
    36  jost' on saalis saatavana,
    37  erän toimi tuotavana!
    38  "Nyyrikki, Tapion poika,
    39  mies puhas, punakypärä!
    40  Veistä pilkut pitkin maita,
    41  rastit vaaroihin rakenna,
    42  jotta tunnen, tuhma, käyä,
    43  äkkiouto, tien osoan
    44  etsiessäni ereä,
    45  antia anellessani!
    46  "Mielikki, metsän emäntä,
    47  puhas muori, muoto kaunis!
    48  Pane kulta kulkemahan,
    49  hopea vaeltamahan
    50  miehen etsivän etehen,
    51  anelijan askelille!
    52  "Ota kultaiset avaimet
    53  renkahalta reieltäsi,
    54  aukaise Tapion aitta,
    55  metsän linna liikahuta
    56  minun pyytöpäivinäni,
    57  eränetso-aikoinani!
    58  "Kunp' on et kehanne itse,
    59  niin on pistä piikojasi,
    60  pane palkkalaisiasi,
    61  käske käskyn kuulijoita!
    62  Et emäntä lienekänä,
    63  jos et piikoa pitäne,
    64  sata piikoa pitäne,
    65  tuhat käskyn kuulijata,
    66  karjan kaiken kaitsijata,
    67  viitsijätä viljan kaiken.
    68  "Metsän piika pikkarainen,
    69  simasuu Tapion neiti!
    70  Soitellos metinen pilli,
    71  simapilli piiperoita
    72  korvallen ehon emännän,
    73  mieluisan metsän emännän,
    74  jotta kuulisi välehen,
    75  nousisi makoamasta,
    76  kun ei kuule kumminkana,
    77  ei hava'a harvoinkana,
    78  vaikka ainoisin anelen,
    79  kielen kullan kuikuttelen!"
    80  Siinä lieto Lemminkäinen
    81  ajan kaiken annitoinna
    82  hiihti soita, hiihti maita,
    83  hiihti korpia kovia,
    84  Jumalan sysimäkiä,
    85  Hiien hiilikankahia.
    86  Hiihti päivän, hiihti toisen.
    87  Jo päivänä kolmantena
    88  meni suurelle mäelle,
    89  nousi suurelle kivelle,
    90  loi silmänsä luotehesen,
    91  poikki soien pohjosehen:
    92  Tapion talot näkyivät,
    93  ukset kulta kuumottivat
    94  poikki suosta, pohjosesta,
    95  alta vaaran, varvikosta.
    96  Tuop' on lieto Lemminkäinen
    97  heti luoksi luontelihe,
    98  lähelle lähentelihe,
    99  alle ikkunan Tapion.
    100  Kuuristihe katsomahan
    101  kuuennesta ikkunasta:
    102  siellä antajat asuivat
    103  ja viruivat viljan eukot
    104  aivan arkivaattehissa,
    105  ryysyissä ryvennehissä.
    106  Sanoi lieto Lemminkäinen:
    107  "Mintähen, metsän emäntä,
    108  asut arkivaattehissa,
    109  riihiryysyissä rypeät,
    110  kovin musta muo'oltasi,
    111  katsannaltasi kamala,
    112  ilkeä imertimiltä,
    113  rungolta ruman näköinen?
    114  "Kun ennen kävin metsässä,
    115  kolm' oli linnoa metsässä:
    116  yksi puinen, toinen luinen,
    117  kolmansi kivinen linna;
    118  kuus' oli kultaikkunoa
    119  kunki linnan kulmanteella.
    120  Katsahin sisähän noista
    121  seinän alla seistessäni:
    122  Tapion talon isäntä,
    123  Tapion talon emäntä,
    124  Tellervo, Tapion neiti,
    125  kanssa muu Tapion kansa,
    126  kaikki kullassa kuhisi,
    127  hopeassa horjeksihe.
    128  Itsensä metsän emännän,
    129  ehtoisan metsän emännän,
    130  käet oli kullankäärehissä,
    131  sormet kullansormuksissa,
    132  pää kullanpätinehissä,
    133  tukat kullansuortuvissa,
    134  korvat kullankoltuskoissa,
    135  kaula helmissä hyvissä.
    136  "Oi mielu metsän emäntä,
    137  Metsolan metinen muori!
    138  Heitä poies heinäkengät,
    139  kaskivirsusi karista,
    140  riisu riihiryökälehet,
    141  arkipaitasi alenna!
    142  Lyöte lykkyvaattehisin,
    143  antipaitoihin paneite
    144  minun metsipäivinäni,
    145  eränetso-aikoinani!
    146  Ikävä minun tulevi,
    147  ikävä tulettelevi
    148  tätä tyhjänä-oloa,
    149  ajan kaiken annituutta,
    150  kun et anna aioinkana,
    151  harvoinkana hoivauta.
    152  Ikävä ilotoin ilta,
    153  pitkä päivä saalihitoin.
    154  "Metsän ukko halliparta,
    155  havuhattu, naavaturkki!
    156  Pane nyt metsät palttinoihin,
    157  salot verkahan vetäise,
    158  haavat kaikki haljakkoihin,
    159  lepät lempivaattehisin!
    160  Hope'ihin hongat laita,
    161  kuuset kultihin rakenna,
    162  vanhat hongat vaskivöille,
    163  petäjät hopeavöille,
    164  koivut kultakukkasihin,
    165  kannot kultakalkkaroihin!
    166  Pane, kuinp' on muinaiselta,
    167  parempina päivinäsi:
    168  kuuna paistoi kuusen oksat,
    169  päivänä petäjän latvat,
    170  metsä haiskahti me'elle,
    171  simalle salo sininen,
    172  ahovieret viertehelle,
    173  suovieret sulalle voille.
    174  "Metsän tyttö, mielineiti,
    175  Tuulikki, tytär Tapion!
    176  Aja vilja vieremille,
    177  auke'immille ahoille!
    178  Kun lie jäykkä juoksullehen
    179  eli laiska laukallehen,
    180  ota vitsa viiakosta,
    181  koivu korven notkelmosta,
    182  jolla kutkutat kuvetta
    183  sekä kaivat kainaloita!
    184  Anna juosta joutuisasti,
    185  vikevästi viiletellä,
    186  miehen etsivän etehen,
    187  aina käyvän askelille!
    188  "Kun vilja uralle saapi,
    189  tupita uroa myöten!
    190  Pane kaksi kämmentäsi
    191  kahen puolen kaiteheksi,
    192  jottei vilja vieprahtaisi,
    193  tiepuolehen poikeltaisi!
    194  Josp' on vilja vieprahtavi,
    195  tiepuolehen poikeltavi,
    196  tielle korvista kohenna,
    197  saata sarvista uralle!
    198  "Hako on tiellä poikkipuolin:
    199  sepä syrjähän syseä;
    200  puita maalla matkallansa:
    201  ne on katkaise kaheksi!
    202  "Aita vastahan tulevi:
    203  kaa'a aita kallellehen
    204  viieltä vitsasväliltä,
    205  seitsemältä seipähältä!
    206  "Joki joutuvi etehen,
    207  puro tielle poikkipuolin:
    208  silkki sillaksi sivalla,
    209  punaverka portahaksi!
    210  Saata poikki salmistaki,
    211  vetele vesien poikki,
    212  poikki Pohjolan joesta,
    213  yli kosken kuohuloista!
    214  "Tapion talon isäntä,
    215  Tapion talon emäntä,
    216  metsän ukko halliparta,
    217  metsän kultainen kuningas!
    218  Mimerkki, metsän emäntä,
    219  metsän armas antimuori,
    220  siniviitta viian eukko,
    221  punasukka suon emäntä!
    222  Tule jo kullan muuttelohon,
    223  hopean vajehtelohon!
    224  Minun on kullat kuun-ikuiset,
    225  päivän-polviset hopeat,
    226  käeten soasta käymät,
    227  uhotellen tappelosta;
    228  ne kuluvat kukkarossa,
    229  tummentuvat tuhniossa,
    230  kun ei oo kullan muuttajata,
    231  hopean vajehtajata."
    232  Niinp' on lieto Lemminkäinen
    233  viikon hiihteä hivutti,
    234  lauloi virret viian päässä,
    235  kolmet korven kainalossa:
    236  miellytti metsän emännän,
    237  itsenki metsän isännän,
    238  ihastutti immet kaikki,
    239  taivutti Tapion neiet.
    240  Juoksuttivat, jou'uttivat
    241  Hiien hirven kätköstänsä,
    242  takoa Tapion vaaran,
    243  Hiien linnan liepehiltä
    244  miehen etsijän etehen,
    245  sanelijan saataville.
    246  Itse lieto Lemminkäinen
    247  jopa lämsänsä lähetti
    248  Hiien hirven hartioille,
    249  kaulalle kamelivarsan,
    250  jottei potkinut pahasti
    251  selkeä silittäessä.
    252  Siitä lieto Lemminkäinen
    253  itse tuon sanoiksi virkki:
    254  "Salon herra, maan isäntä,
    255  kaunis kankahan eläjä!
    256  Mielikki, metsän emäntä,
    257  metsän armas antimuori!
    258  Tule nyt kullat ottamahan,
    259  hopeat valitsemahan!
    260  Pane maalle palttinasi,
    261  lempiliinasi levitä
    262  alle kullan kuumottavan,
    263  alle huohtavan hopean,
    264  tuon on maahan tippumatta,
    265  rikkoihin rivestymättä!"
    266  Läksi siitä Pohjolahan;
    267  sanoi tuonne tultuansa:
    268  "Jo nyt hiihin Hiien hirven
    269  Hiien peltojen periltä.
    270  Anna, akka, tyttöäsi,
    271  mulle nuorta morsianta!"
    272  Louhi, Pohjolan emäntä,
    273  tuop' on tuohon vastaeli:
    274  "Äsken annan tyttäreni
    275  sekä nuoren morsiamen,
    276  kun sa suistat suuren ruunan,
    277  Hiien ruskean hevosen,
    278  Hiien varsan vaahtileuan
    279  Hiien nurmien periltä."
    280  Silloin lieto Lemminkäinen
    281  otti kultaohjaksensa,
    282  hope'isen marhaminnan;
    283  lähtevi hevon hakuhun,
    284  kuloharjan kuuntelohon
    285  Hiien nurmien periltä.
    286  Astua taputtelevi,
    287  käyä kulleroittelevi
    288  vihannalle vainiolle,
    289  pyhän pellon pientarelle.
    290  Siellä etsivi hevosta,
    291  kulokasta kuuntelevi
    292  suvikunnan suitset vyöllä,
    293  varsan valjahat olalla.
    294  Etsi päivän, etsi toisen,
    295  niin päivänä kolmantena
    296  nousi suurelle mäelle,
    297  kiipesi kiven selälle;
    298  iski silmänsä itähän,
    299  käänti päätä päivän alle:
    300  näki hiekalla hevosen,
    301  kuloharkan kuusikolla;
    302  senpä tukka tulta tuiski,
    303  harja suihkivi savua.
    304  Niin sanovi Lemminkäinen:
    305  "Oi Ukko ylijumala,
    306  Ukko, pilvien pitäjä,
    307  hattarojen hallitsija!
    308  Taivas auoksi avaos,
    309  ilma kaikki ikkunoiksi!
    310  Sa'a rautaiset rakehet,
    311  laske jäiset jäähyttimet
    312  harjalle hyvän hevosen,
    313  Hiien laukin lautasille!"
    314  Tuo Ukko, ylinen luoja,
    315  pilven-päällinen jumala,
    316  ilman riehoiksi revitti,
    317  taivon kannen kahtaloksi;
    318  satoi hyytä, satoi jäätä,
    319  satoi rauaista raetta,
    320  pienemmät hevosen päätä,
    321  päätä ihmisen isommat,
    322  harjalle hyvän hevosen,
    323  Hiien laukin lautasille.
    324  Siitä lieto Lemminkäinen
    325  kävi luota katsomahan,
    326  likeltä tähyämähän.
    327  Itse tuon sanoiksi virkki:
    328  "Hiitolan hyvä hevonen,
    329  vuoren varsa vaahtileuka!
    330  Tuo nyt kultaturpoasi,
    331  pistä päätäsi hopea
    332  kultaisihin koltuskoihin,
    333  hope'isihin helyihin!
    334  En sua pahoin pitäne,
    335  aivan anke'in ajane:
    336  ajan tietä pikkuruisen,
    337  matkoa ani vähäisen,
    338  tuonne Pohjolan tuville,
    339  ankaran anopin luoksi.
    340  Minkä siimalla sivallan
    341  eli vitsalla vetelen,
    342  senpä silkillä sivallan,
    343  veran äärellä vetelen."
    344  Hiien ruskea hevonen,
    345  Hiien varsa vaahtileuka
    346  tunki kultaturpoansa,
    347  pisti päätänsä hopea
    348  kultaisihin koltuskoihin,
    349  hope'isihin helyihin.
    350  Niinpä lieto Lemminkäinen
    351  jopa suisti suuren ruunan,
    352  pisti suitset kullan suuhun,
    353  päitsensä hopean päähän;
    354  hyppäsi hyvän selälle,
    355  Hiien laukin lautasille.
    356  Veti virkkua vitsalla,
    357  paiskasi pajun vesalla.
    358  Ajoi matkoa vähäisen,
    359  tuuritteli tunturia
    360  pohjoispuolelle mäkeä,
    361  lumivaaran kukkuroa:
    362  tuli Pohjolan tuville.
    363  Meni pirttihin pihalta,
    364  sanoi tuonne tultuansa,
    365  Pohjolahan päästyänsä:
    366  "Jopa suistin suuren ruunan,
    367  Hiien varsan valjastelin
    368  vihannalta vainiolta,
    369  pyhän pellon pientarelta,
    370  sekä hiihin Hiien hirven
    371  Hiien peltojen periltä.
    372  Anna jo, akka, tyttöäsi,
    373  mulle nuorta morsianta!"
    374  Louhi, Pohjolan emäntä,
    375  hänpä tuon sanoiksi virkki:
    376  "Äsken annan tyttäreni
    377  sekä nuoren morsiamen,
    378  kun ammut joutsenen joesta,
    379  virrasta vihannan linnun,
    380  Tuonen mustasta joesta,
    381  pyhän virran pyörtehestä
    382  yhellä yrittämällä,
    383  yhen nuolen nostamalta."
    384  Siitä lieto Lemminkäinen,
    385  tuo on kaunis Kaukomieli,
    386  läksi joutsenen joruhun,
    387  pitkäkaulan katselohon
    388  Tuonen mustasta joesta,
    389  Manalan alantehesta.
    390  Astua lykyttelevi,
    391  käyä kälkähyttelevi
    392  tuonne Tuonelan joelle,
    393  pyhän virran pyörtehelle,
    394  jalo jousi olkapäällä,
    395  viini nuolia selässä.
    396  Märkähattu karjanpaimen,
    397  ukko Pohjolan sokea,
    398  tuop' on Tuonelan joella,
    399  pyhän virran pyörtehellä;
    400  katselevi, kääntelevi
    401  tulevaksi Lemminkäistä.
    402  Jo päivänä muutamana
    403  näki lieto Lemminkäisen
    404  saavaksi, läheneväksi
    405  tuonne Tuonelan joelle,
    406  vierehen vihaisen kosken,
    407  pyhän virran pyörtehelle.
    408  Vesikyyn ve'estä nosti,
    409  umpiputken lainehista,
    410  syöksi miehen syämen kautta,
    411  läpi maksan Lemminkäisen,
    412  kautta kainalon vasemman
    413  oikeahan olkapäähän.
    414  Jopa lieto Lemminkäinen
    415  tunsi koskevan kovasti.
    416  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    417  "Sen mä tein pahinta työtä,
    418  kun en muistanut kysyä
    419  emoltani, kantajalta,
    420  kaiketi sanaista kaksi,
    421  kovin äijä, kun on kolme,
    422  miten olla, kuin eleä
    423  näinä päivinä pahoina:
    424  en tieä vesun vikoja,
    425  umpiputken ailuhia.
    426  "Oi emoni, kantajani,
    427  vaivan nähnyt vaalijani!
    428  Tietäisitkö, tuntisitko,
    429  miss' on poikasi poloinen,
    430  tokipa rientäen tulisit,
    431  avukseni ennättäisit;
    432  päästäisit pojan poloisen
    433  tältä tieltä kuolemasta,
    434  nuorena nukahtamasta,
    435  verevänä vieremästä."
    436  Siitä Pohjolan sokea
    437  märkähattu karjanpaimen
    438  syöksi lieto Lemminkäisen,
    439  kaotti Kalevan poian
    440  Tuonen mustahan jokehen,
    441  pahimpahan pyörtehesen.
    442  Meni lieto Lemminkäinen,
    443  meni koskessa kolisten,
    444  myötävirrassa vilisten
    445  tuonne Tuonelan tuville.
    446  Tuo verinen Tuonen poika
    447  iski miestä miekallansa,
    448  kavahutti kalvallansa.
    449  Löi on kerran leimahutti
    450  miehen viieksi muruksi,
    451  kaheksaksi kappaleksi;
    452  heitti Tuonelan jokehen,
    453  Manalan alusvesille:
    454  "Viru siinä se ikäsi
    455  jousinesi, nuolinesi!
    456  Ammu joutsenet joelta,
    457  vesilinnut viertehiltä!"
    458  Se oli loppu Lemminkäisen,
    459  kuolo ankaran kosijan
    460  Tuonen mustassa joessa,
    461  Manalan alantehessa.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 07365 100 %
JR 82665 97 %
JR 82679 94 %
JR 82666 93 %
SKVR VI2 7397 α. 84 %
KR 49:564 79 %
JR 39825 78 %
SKVR XIII3 9231. 78 %
SKVR VII4 loitsut 2482. 77 %
SKVR XII2 6414. 75 %
KR 43:684 69 %
KR 43:686 66 %
SKVR I1 erill. [Tuonelassa käynti] 2. 66 %
SKVR I1 erill. [Tuonelassa käynti] 3. 66 %
SKVR XII2 6487. 64 %
JR 12046 63 %
JR 15340 63 %
Kanteletar 2:344 62 %
SKVR IX4 1091. 60 %
JR 53216 60 %
SKVR XIII2 5607. 57 %
SKVR I1 636. 54 %
SKVR I4 2012. 54 %
SKVR XII2 6476. 54 %
SKVR I4 1122. 53 %
SKVR XII2 5750. 53 %
JR 29294 52 %
JR 27193 51 %
SKVR VII5 loitsut 3322. 51 %
SKVR IX4 1067. 50 %