kalevala18
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 18
OSA: Kalevala

Kahdeksastoista runo

    2  Vaka vanha Väinämöinen
    3  arveli, ajattelihe
    4  mennä neittä kosjomahan,
    5  päätä kassa katsomahan
    6  pimeästä Pohjolasta,
    7  summasta Sariolasta,
    8  Pohjan kuulua tytärtä,
    9  Pohjan mointa morsianta.
    10  Pani haahen haljakkahan,
    11  punaisehen pursipuolen,
    12  kokat kullalla kuvasi,
    13  hopealla holvaeli.
    14  Niin huomenna muutamana,
    15  aamulla ani varahin
    16  lykkäsi venon vesille,
    17  satalauan lainehille
    18  kuorikiskoilta teloilta,
    19  mäntyisiltä järkälöiltä.
    20  Nosti päälle purjepuunsa,
    21  veti puuhun purjehia:
    22  veti purjehen punaisen,
    23  toisen purjehen sinisen;
    24  itse laivahan laseikse,
    25  aluksehen asteleikse.
    26  Läksi merta laskemahan,
    27  sinistä sirottamahan.
    28  Siinä tuon sanoiksi virkki,
    29  itse lausui ja pakisi:
    30  "Tule nyt purtehen, Jumala,
    31  aluksehen, armollinen,
    32  väeksi vähän urohon,
    33  miehen pienen miehuueksi
    34  noilla väljillä vesillä,
    35  lake'illa lainehilla!
    36  "Tuuittele, tuuli, purtta,
    37  aalto, laivoa ajele
    38  ilman sormin soutamatta,
    39  ve'en kieron rikkomatta,
    40  väljille meren selille,
    41  ulapalle aukealle!"
    42  Annikki hyväniminen,
    43  yön tytti, hämärän neiti,
    44  pitkän puhtehen pitäjä,
    45  aamun valvoja varainen,
    46  joutui sotkut sotkemassa,
    47  vaattehet viruttamassa
    48  päässä portahan punaisen,
    49  laajan laiturin laella,
    50  nenässä utuisen niemen,
    51  päässä saaren terhenisen.
    52  Katselevi, kääntelevi
    53  ympäri ihalat ilmat,
    54  päänsä päälle taivahalle,
    55  rannatse meriä myöten:
    56  ylähällä päivä paistoi,
    57  alahalla aallot välkkyi.
    58  Loip' on silmänsä selälle,
    59  käänti päätä päivän alle
    60  suitse Suomelan joesta,
    61  päitse Väinölän vesistä:
    62  keksi mustasen merellä,
    63  sinervöisen lainehilla.
    64  Sanan virkkoi, noin nimesi,
    65  itse lausui ja pakisi:
    66  "Mi olet merellä musta,
    67  ku sinervä lainehilla?
    68  Kun sa ollet hanhikarja
    69  tahi armas alliparvi,
    70  niin sä lentohon lemaha
    71  ylähäksi taivahalle!
    72  "Kun ollet lohinen luoto
    73  tahi muu kalainen karja,
    74  niin sä uimahan pulaha,
    75  veäite ve'en sisähän!
    76  "Olisit kivinen luoto
    77  tahikka vesihakonen,
    78  aalto päällesi ajaisi,
    79  vesi päälle vierähtäisi."
    80  Vene vierivi lähemmä,
    81  uusi pursi purjehtivi
    82  nenätse utuisen niemen,
    83  päitse saaren terhenisen.
    84  Annikki hyväniminen
    85  jo tunsi venon tulevan,
    86  satalauan laiehtivan.
    87  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    88  "Lienet veikkoni venonen
    89  elikkä isoni pursi,
    90  niin koe kohin kotia,
    91  käänny päin omille maille,
    92  nenin näihin valkamoihin,
    93  perin muille valkamoille!
    94  Lienet pursi ventovieras,
    95  ulommaksi uiksennellos,
    96  vastoin muita valkamoita,
    97  perin näihin valkamoihin!"
    98  Ei ollut veno kotoinen
    99  eikä pursi ventovieras:
    100  olipa pursi Väinämöisen,
    101  laiva laulajan ikuisen.
    102  Jo luoksi lähentelihe,
    103  pakinoille painatteli,
    104  sanan vieä, toisen tuoa,
    105  kolmannen kovin puhua.
    106  Annikki hyväniminen,
    107  yön tytti, hämärän neiti,
    108  purrelta kyselemähän:
    109  "Kunne läksit, Väinämöinen,
    110  suorihit, suvannon sulho,
    111  maan valio, valmistihit?"
    112  Tuop' on vanha Väinämöinen
    113  puhelevi purrestansa:
    114  "Läksin lohta pyytämähän,
    115  kuujoa kuettamahan
    116  Tuonen mustasta joesta,
    117  syvästä saraojasta."
    118  Annikki hyväniminen,
    119  hänpä tuon sanoiksi virkki:
    120  "Elä tyhjiä valehi,
    121  tunnen mie kalanku'unki!
    122  Toisinpa isoni ennen,
    123  toisin valtavanhempani
    124  läksi lohta pyytämähän,
    125  taimenta tavottamahan:
    126  oli verkkoja venonen,
    127  laivan täysi laskimia,
    128  siinä nuotat, siinä nuorat,
    129  siinä tarpoimet sivulla,
    130  atra'imet alla teljon,
    131  pitkät sauvoimet perässä.
    132  Kunne läksit, Väinämöinen,
    133  ulkosit, uvantolainen?"
    134  Sanoi vanha Väinämöinen:
    135  "Läksin hanhien hakuhun,
    136  kirjasiipien kisahan,
    137  kuolasuien korjelohon
    138  Saksan salmilta syviltä,
    139  ulapoilta auke'ilta."
    140  Annikki hyväniminen
    141  sanan virkkoi, noin nimesi:
    142  "Tunnen mie toen puhujan
    143  ekä keksin kielastajan!
    144  Toisinpa isoni ennen,
    145  toisin valtavanhempani
    146  läksi hanhien ajohon,
    147  punasuien puujelohon:
    148  jousi oli suuri jäntehessä,
    149  vetehessä kaari kaunis,
    150  koira musta kahlehissa,
    151  kahle kaarehen siottu;
    152  rakki juoksi rannan teitä,
    153  pennut kiiteli kiviä.
    154  Sano totta, Väinämöinen:
    155  kunne kuitenki käkesit?"
    156  Sanoi vanha Väinämöinen:
    157  "Entä jos minä menisin
    158  noihin suurihin sotihin,
    159  tasapäihin tappeloihin,
    160  joss' on verta säärivarsi,
    161  polven korkeus punaista?"
    162  Aina Annikki sanovi,
    163  tinarinta riukuttavi:
    164  "Tunnen mie soanki käynnin!
    165  Kun ennen isoni läksi
    166  noihin suurihin sotihin,
    167  tasapäihin tappeloihin,
    168  sata miest' oli soutamassa,
    169  tuhat ilman istumassa,
    170  nenin jousia nenässä,
    171  terin miekat teljopuilla.
    172  Sano jo toet totiset,
    173  valehettomat, vakaiset:
    174  kunne läksit, Väinämöinen,
    175  suorihit, suvantolainen?"
    176  Silloin vanha Väinämöinen
    177  sanan virkkoi, noin nimesi:
    178  "Tule, tytti, purteheni,
    179  neitonen, venoseheni,
    180  niin sanon toet totiset,
    181  valehettomat, vakaiset!"
    182  Annikki sanan sanovi,
    183  tinarinta riuvahutti:
    184  "Tuuli sulle purtehesi,
    185  ahava venosehesi!
    186  Käännän purtesi kumohon,
    187  alas keulan keikahutan,
    188  jos en saa tosia kuulla,
    189  kunne lähteä käkesit,
    190  kuulla tarkkoja tosia,
    191  valehia viimeisiä."
    192  Silloin vanha Väinämöinen
    193  sanan virkkoi, noin nimesi:
    194  "Toki ma sanon toetki,
    195  jos vähän valehtelinki:
    196  läksin neittä kosjomahan,
    197  impeä anelemahan
    198  pimeästä Pohjolasta,
    199  summasta Sariolasta,
    200  miehen syöjästä sijasta,
    201  urohon upottajasta."
    202  Annikki hyväniminen,
    203  yön tytti, hämärän neito,
    204  kun tunsi toet totiset,
    205  valehettomat, vakaiset,
    206  heitti hunnut huuhtomatta,
    207  vaattehet viruttamatta
    208  laajan laiturin laelle,
    209  päähän portahan punaisen.
    210  Käsin vaali vaattehensa,
    211  kourin helmansa kokosi,
    212  siitä sai samoamahan,
    213  heti joutui juoksemahan;
    214  tulevi sepon kotihin,
    215  itse astuvi pajahan.
    216  Tuo oli seppo Ilmarinen,
    217  takoja iän-ikuinen,
    218  takoi rautaista rahia,
    219  hope'ista huolitteli,
    220  kyynärä kyventä päässä,
    221  syli syttä hartioilla.
    222  Astui Annikki ovelle,
    223  sanan virkkoi, noin nimesi:
    224  "Veli, seppo Ilmarinen,
    225  takoja iän-ikuinen!
    226  Taos mulle sukkulainen,
    227  tao sormukset soreat,
    228  kahet, kolmet korvakullat,
    229  viiet, kuuet vyöllisvitjat,
    230  niin sanon toet totiset,
    231  valehettomat, vakaiset!"
    232  Sanoi seppo Ilmarinen:
    233  "Kun sanot hyvät sanomat,
    234  taon sulle sukkulaisen,
    235  taon sormukset soreat,
    236  taon ristin rinnoillesi,
    237  päällispankasi parannan;
    238  sanonet pahat sanomat,
    239  rikki murran muinaisetki,
    240  tungen päältäsi tulehen,
    241  alle ahjoni ajelen."
    242  Annikki hyvänimikkö,
    243  hänpä tuon sanoiksi virkki:
    244  "Ohoh seppo Ilmarinen!
    245  Muistat sa mokomin naia,
    246  jonka muinen kihlaelit,
    247  varoittelit vaimoksesi!
    248  "Takoa yhä taputat,
    249  ajan kaiken kalkuttelet;
    250  kesän kengität hevoista,
    251  talven rautoja rakennat,
    252  yön kohennat korjiasi,
    253  päivän laait laitioita
    254  kulkeaksesi kosihin,
    255  päästäksesi Pohjolahan:
    256  jo nyt vievät viekkahammat,
    257  etevämmät ennättävät,
    258  ottavat sinun omasi,
    259  anastavat armahasi,
    260  vuosin kaksin katsomasi,
    261  kolmin vuosin kosjomasi.
    262  Jo menevi Väinämöinen
    263  selässä meren sinisen
    264  kokan kultaisen kuvussa,
    265  melan vaskisen varassa
    266  pimeähän Pohjolahan,
    267  summahan Sariolahan."
    268  Tunkihe sepolle tuska,
    269  rautiolle raskas tunti:
    270  kirposi pihet piosta,
    271  vasara käestä vaipui.
    272  Sanoi seppo Ilmarinen:
    273  "Annikki sisarueni!
    274  Taon sulle sukkulaisen,
    275  taon sormukset soreat,
    276  kahet, kolmet korvaskullat,
    277  viiet, kuuet vyöllisvitjat:
    278  lämmitä kyly metinen,
    279  saustuta simainen sauna
    280  hienoisilla halkosilla,
    281  pienillä pirastehilla!
    282  Laai pikkuisen poroa,
    283  lipeäistä liuvahuta,
    284  millä päätäni pesisin,
    285  varruttani valkoaisin
    286  sykysyisistä sysistä,
    287  taonnoista talvisista!"
    288  Annikki hyvänimikkö
    289  lämmitti saloa saunan
    290  puilla tuulen taittamilla,
    291  Ukon ilman iskemillä.
    292  Kivet koskesta kokosi,
    293  saattoi löylyn lyötäviksi,
    294  ve'et lemmen lähtehestä,
    295  heraisesta hettehestä.
    296  Taittoi vastan varvikosta,
    297  lempivastasen lehosta,
    298  hauteli metisen vastan
    299  metisen kiven nenässä.
    300  Laati piimäistä poroa,
    301  ytelmäistä saipuata,
    302  saipuata säihkyväistä,
    303  säihkyväistä, suihkuvaista,
    304  sulhon pään pesettimeksi,
    305  vartalon valattimeksi.
    306  Itse seppo Ilmarinen,
    307  takoja iän-ikuinen,
    308  takoi neien tarpehia,
    309  päällispankoja paranti
    310  yhen kylyn joutuessa,
    311  yhen saunan saapuessa;
    312  ne työnti tytön kätehen.
    313  Tyttö tuon sanoiksi virkki:
    314  "Jo nyt saunan saustuttelin,
    315  lämmitin kylyn utuisen,
    316  hauoin vastat valmihiksi,
    317  lempivastat liehautin.
    318  Kylve, veikko, kyllältäsi,
    319  vala vettä vallaltasi,
    320  pese pääsi pellaviksi,
    321  silmäsi lumisiruiksi!"
    322  Siitä seppo Ilmarinen
    323  kävi itse kylpemähän
    324  sekä kylpi kylläksensä,
    325  valelihe valkeaksi;
    326  pesi silmät sirkeäksi,
    327  silmäkulmat kukkeaksi,
    328  kaulansa kananmuniksi,
    329  koko varren valkeaksi.
    330  Tuli saunasta tupahan,
    331  - tuli tuntemattomana,
    332  kasvot vallan kaunihina,
    333  poskipäät punertavina.
    334  Siitä tuon sanoiksi virkki:
    335  "Annikki sisarueni!
    336  Tuo nyt paita palttinainen,
    337  kanna vaattehet vakaiset,
    338  millä vartta valmistelen
    339  sulhoseksi suoritessa!"
    340  Annikki hyväniminen
    341  toip' on paian palttinaisen
    342  hipiälle hiettömälle,
    343  iholle alastomalle;
    344  siitä kaatiot kapoiset,
    345  nuo emosen ompelemat,
    346  sivuille syettömille,
    347  luien tuntumattomille.
    348  Toi siitä sukat sulavat,
    349  emon impenä kutomat,
    350  säärille säsyttömille,
    351  luuttomille pohke'ille;
    352  siitä kengät kelvolliset,
    353  Saksan saappahat parahat
    354  päälle sukkien sulien,
    355  emon neinnä neulomien.
    356  Haki haljakan sinisen,
    357  alta maksankarvallisen,
    358  päälle paian palttinaisen,
    359  tuon on aivan aivinaisen;
    360  siihen sarkakauhtanaisen,
    361  veroin neljin vieritetyn,
    362  päälle haljakan sinisen,
    363  tuon on uuen uutukaisen;
    364  tuhatnyplän uuen turkin,
    365  saoin kaunoin kaunistetun,
    366  päälle sarkakauhtanaisen,
    367  tuon veralla vierittämän;
    368  vielä vyön on vyöhyställe,
    369  kultakirjan kussakkaisen,
    370  emon impenä kutoman,
    371  kassapäänä kaikuttaman;
    372  siitä kirjakintahaiset,
    373  kultasuiset sormikkahat,
    374  Lapin lapsien latomat,
    375  kätösille kaunihille;
    376  siitä pystyisen kypärin
    377  kultaisille kutrisille,
    378  tuon isonsa ostamaisen,
    379  sulhaismiesnä suorittaman.
    380  Siitä seppo Ilmarinen
    381  vaatettihe, valmistihe,
    382  pukihe, somistelihe.
    383  Sanoi sitte orjallensa:
    384  "Valjasta nyt viljo varsa
    385  kirjokorjasen etehen
    386  lähteäkseni ajohon,
    387  mennäkseni Pohjolahan!"
    388  Orja tuon sanoiksi virkki:
    389  "On meillä oroista kuusi,
    390  kauran syöpeä hepoa.
    391  Minkä noista valjastaisin?"
    392  Sanoi seppo Ilmarinen:
    393  "Sie ota paras oronen:
    394  pistä varsa valjahisin,
    395  ruskea re'en etehen!
    396  Pane kuusi kukkulaista,
    397  seitsemän siniotusta
    398  vempelille viekumahan,
    399  rahkehille raukumahan,
    400  jotta kaunot katsahtaisi,
    401  impyet ihasteleisi!
    402  Kanna tuohon karhun talja
    403  päällä istuellakseni,
    404  tuopa toinen, turskan talja
    405  kirjokorjan katteheksi!"
    406  Tuo orja alinomainen,
    407  rahan pantu palkkalainen
    408  pisti varsan valjahisin,
    409  ruskean re'en etehen.
    410  Pani kuusi kukkulaista,
    411  seitsemän siniotusta
    412  vempelille viekumahan,
    413  rahkehille raukumahan.
    414  Kantoi tuohon karhun taljan
    415  istuaksensa isännän,
    416  toip' on toisen, turskan taljan
    417  kirjokorjan katteheksi.
    418  Itse seppo Ilmarinen,
    419  takoja iän-ikuinen,
    420  Ukkoa rukoelevi,
    421  Pauannetta palvoavi:
    422  "Laske, Ukko, uutta lunta,
    423  visko hienoa vitiä,
    424  lunta korjan luikutella,
    425  vitiä re'en vilata!"
    426  Laskip' Ukko uutta lunta,
    427  viskoi hienoista vitiä;
    428  se katti kanervan varret,
    429  peitti maalta marjan varret.
    430  Siitä seppo Ilmarinen
    431  istuikse teräsrekehen;
    432  sanovi sanalla tuolla,
    433  lausui tuolla lausehella:
    434  "Lähe nyt, onni, ohjilleni,
    435  Jumala rekoseheni!
    436  Onni ei taita ohjaksia,
    437  Jumala ei riko rekeä."
    438  Otti ohjakset kätehen,
    439  siiman toisehen sivalti,
    440  heitti siimalla hevoista,
    441  itse tuon sanoiksi virkki:
    442  "Lähe nyt, laukki, laskemahan,
    443  liinaharja, liikkumahan!"
    444  Ajavi hypittelevi
    445  meren hietaharjuloita,
    446  simasalmien sivutse,
    447  leppäharjun hartioitse.
    448  Ajoi rannat raksutellen,
    449  rannan hiekat helskytellen:
    450  somer silmille sirisi,
    451  meri parskui parmahille.
    452  Ajoi päivän, ajoi toisen,
    453  kohta kolmannen ajavi;
    454  jo päivänä kolmantena
    455  yllättävi Väinämöisen.
    456  Sanan virkkoi, noin nimesi,
    457  itse lausui ja pakisi:
    458  "Oi on vanha Väinämöinen!
    459  Tehkämme sula sovinto,
    460  jos on kiistoin kihlonemme,
    461  kiistoin käynemme kosissa:
    462  ei neittä väellä vieä,
    463  vastoin mieltä miehelähän."
    464  Sanoi vanha Väinämöinen:
    465  "Teen minä sulan sovinnon:
    466  ei neittä väellä vieä,
    467  vastoin mieltä miehelähän.
    468  Sille neiti antaminen,
    469  kelle mielensä tekevi,
    470  pitämättä pitkän kaihon,
    471  vihan viikon kantamatta."
    472  Ajoivat e'elle siitä
    473  matkoansa kumpainenki:
    474  pursi juoksi, ranta roikki,
    475  oro juoksi, maa jämäsi.
    476  Kului aikoa vähäisen,
    477  pirahteli pikkaraisen.
    478  Jopa haukkui hallikoira,
    479  linnan lukki luskutteli
    480  pimeässä Pohjolassa,
    481  sangassa Sariolassa;
    482  hiisti ensin hiljemmältä,
    483  harviammalta murahti
    484  perän lyöen pientarehen,
    485  hännän maahan torkutellen.
    486  Sanoi Pohjolan isäntä:
    487  "Käyös, tyttö, katsomahan,
    488  mitä haukkui hallikoira,
    489  luppakorva luikutteli!"
    490  Tytti taiten vastaeli:
    491  "En joua, isäni kulta:
    492  suur' on läävä läänittävä,
    493  karja suuri katsottava,
    494  paasi paksu jauhettava,
    495  jauhot hienot seulottavat;
    496  paasi paksu, jauhot hienot,
    497  jauhaja vähäväkinen."
    498  Hiljan haukkui linnan hiisi,
    499  harvoin harmio mureksi.
    500  Sanoi Pohjolan isäntä:
    501  "Käyös, akka, katsomahan,
    502  mitä haukkuvi halikka,
    503  linnan luppa luikuttavi!"
    504  Akka tuon sanoiksi virkki:
    505  "En joua, käkeäkänä:
    506  pere on suuri syötettävä,
    507  murkinainen suorittava,
    508  leipä paksu leivottava,
    509  taikina taputettava;
    510  leipä paksu, jauhot pienet,
    511  leipoja vähäväkinen."
    512  Sanoi Pohjolan isäntä:
    513  "Ainap' on akoilla kiire,
    514  aina työtä tyttärillä,
    515  pankollaki paistuessa,
    516  vuotehellaki venyissä.
    517  Mene, poika, katsomahan!"
    518  Poika tuon sanoiksi virkki:
    519  "Min' en joua katsomahan:
    520  kirves on tylsä tahkottava,
    521  pölkky paksu leikattava,
    522  pino suuri pilkottava,
    523  halko hieno latjattava;
    524  pino suuri, halko hieno,
    525  pilkkoja vähäväkinen."
    526  Aina haukkui linnan hakki,
    527  linnan lukki luksutteli,
    528  peni julma juhmutteli,
    529  saaren vartio valitti
    530  perän peltohon sysäten,
    531  hännän kääten käppyrähän.
    532  Sanoi Pohjolan isäntä:
    533  "Ei halli valetta hauku,
    534  ikipuol' ei ilman virka,
    535  ei se honkihin horise."
    536  Kävi itse katsomahan.
    537  Astuvi pihalta poikki
    538  pellolle perimäiselle,
    539  ta'immalle tanhualle.
    540  Katsoi koiran suuta myöten,
    541  nenävartta valvatteli
    542  tuulikunnahan kukutse,
    543  leppäharjun hartioitse.
    544  Jo näki toen totisen,
    545  mitä haukkui hallikoira,
    546  maan valio vaikutteli,
    547  villahäntä vieretteli:
    548  purjehti veno punainen
    549  selän puolen Lemmenlahta,
    550  kirjokorja kiitelevi
    551  maapuolen Simasaloa.
    552  Itse Pohjolan isäntä
    553  pian pirttihin menevi,
    554  alle kattojen ajaikse;
    555  sanan virkkoi, noin nimesi:
    556  "Jo tulevi vierahia
    557  selällä meren sinisen:
    558  ajetahan kirjokorjin
    559  tuon puolen Simasaloa,
    560  lasketahan laivoin suurin
    561  tämän puolen Lemmenlahta."
    562  Sanoi Pohjolan emäntä:
    563  "Mistä arpa saatanehe
    564  tulevista vierahista?
    565  Oi on pieni piikaseni!
    566  Pane pihlajat tulehen,
    567  puu valio valkeahan!
    568  Kun on verta vuotanevi,
    569  niin silloin sota tulevi;
    570  kunp' on vettä vuotanevi,
    571  aina rauhassa elämme."
    572  Pohjan piika pikkarainen,
    573  neiti nöyrä, käskyläinen,
    574  pisti pihlajat tulehen,
    575  puun valion valkeahan;
    576  eip' on verta vuoakana,
    577  eip' on verta eikä vettä:
    578  läksi mettä vuotamahan,
    579  simoa sirettämähän.
    580  Virkkoi Suovakko sopesta,
    581  akka vanha vaipan alta:
    582  "Puu kun mettä vuotanevi,
    583  simoa sirettänevi,
    584  niin mi saapi vierahia,
    585  se on suuri sulhaiskansa."
    586  Siitä Pohjolan emäntä,
    587  Pohjan akka, Pohjan tyttö
    588  pian pistihe pihalle,
    589  kaapsahtihe kartanolle
    590  luoen silmänsä selälle,
    591  kääten päätä päivän alle.
    592  Näki tuolta tuon tulevan,
    593  uuen purren purjehtivan,
    594  satalauan laiehtivan
    595  selän puolen Lemmenlahta;
    596  haaksi paistoi haljakalle,
    597  punaiselle pursipuoli;
    598  mies puhas perässä purren
    599  melan vaskisen varassa.
    600  Näki juoksevan orosen,
    601  vierevän reki punaisen,
    602  kirjokorjan kiiättävän
    603  maapuolen Simasaloa,
    604  kuusin kultaisin käkösin
    605  vempelellä kukkumassa,
    606  seitsemin siniotuksin
    607  rahkehella laulamassa;
    608  mies rehevä reen perässä,
    609  uros selvä ohjaksissa.
    610  Sanoi Pohjolan emäntä,
    611  itse lausui, noin nimesi:
    612  "Kummallenp' on mielit mennä,
    613  kun tulevat tahtomahan
    614  ikuiseksi ystäväksi,
    615  kainaloiseksi kanaksi?
    616  "Ken se haahella tulevi,
    617  laskevi veno punaisin
    618  selän puolen Lemmenlahta,
    619  se on vanha Väinämöinen:
    620  tuopi laivalla eloa,
    621  aluksella aartehia.
    622  "Ken se korjalla ajavi,
    623  kirjavalla kiiättävi
    624  maapuolen Simasaloa,
    625  se on seppo Ilmarinen:
    626  tuopi tyhjeä valetta,
    627  korjan täyen luottehia.
    628  "Kunpa tullahan tupahan,
    629  tuop' on tuopilla simoa,
    630  kanna kaksikorvaisella;
    631  työnnä tuoppi sen kätehen,
    632  kellen on mieli mennäksesi!
    633  Anna Väinölän ukolle,
    634  ku tuo haahella hyvyyttä,
    635  aluksella aartehia!"
    636  Tuop' on kaunis Pohjan tyttö,
    637  tuo osasi noin sanoa:
    638  "Oi on maammo, kantajani,
    639  oi emo, ylentäjäni!
    640  En mene osan hyvyylle
    641  enkä miehen mielevyylle,
    642  menenp' on otsan hyvyylle,
    643  varren kaiken kauneuulle.
    644  Eikä neittä ennenkänä
    645  ei ole myötynä eloihin;
    646  neiti on ilman antaminen
    647  Ilmariselle sepolle,
    648  ku on sampuen takonut,
    649  kirjokannen kalkutellut."
    650  Sanoi Pohjolan emäntä:
    651  "Ohoh lasta lampahutta!
    652  Menet seppo Ilmarille,
    653  vaahtiotsalle varaksi,
    654  sepon hurstin huuhtojaksi,
    655  sepon pään pesettimeksi!"
    656  Tyttö tuohon vastoavi,
    657  sanan virkkoi, noin nimesi:
    658  "Mene en Väinölän ukolle,
    659  ikivanhalle varaksi:
    660  vaiva vanhasta tulisi,
    661  ikävä iällisestä."
    662  Silloin vanha Väinämöinen
    663  oli eellä ennättäjä.
    664  Ajoi purtensa punaisen,
    665  laski haahen haljakkaisen
    666  teloille teräksisille,
    667  vaskisille valkamoille;
    668  itse tungeikse tupahan,
    669  alle kattojen ajaikse.
    670  Siinä lausui lattialta,
    671  oven suusta, alta orren,
    672  sanovi sanalla tuolla,
    673  lausui tuolla lausehella:
    674  "Tuletko minulle, neiti,
    675  ikuiseksi ystäväksi,
    676  polviseksi puolisoksi,
    677  kainaloiseksi kanaksi?"
    678  Tuopa kaunis Pohjan tytti
    679  itse ennätti sanoa:
    680  "Joko sie venosen veistit,
    681  joko laait laivan suuren
    682  kehrävarteni muruista,
    683  kalpimeni kappaleista?"
    684  Sanoi vanha Väinämöinen,
    685  itse lausui ja pakisi:
    686  "Jo laain hyvänki laivan,
    687  veistin ankaran venosen,
    688  jok' on tuulessa tukeva
    689  ja varava vastasäällä
    690  halki aaltojen ajella,
    691  selät vetten seurustella:
    692  kuplina kohotteleikse,
    693  lumpehina luikahaikse
    694  poikki Pohjolan vesien,
    695  lakkipäien lainehien."
    696  Tuopa kaunis Pohjan tytti
    697  sanan virkkoi, noin nimesi:
    698  "En kiitä meristä miestä,
    699  aallonlaskija-urosta:
    700  tuuli vie merellä mielen,
    701  aivot särkevi ahava.
    702  Enkä taia tullakana,
    703  en tulla minä sinulle
    704  ikuiseksi ystäväksi,
    705  kainaloiseksi kanaksi,
    706  sun sijan levittäjäksi,
    707  päänalaisen laskijaksi."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

KR 43:597 81 %
SKVR I1 471. 79 %
JR 29202 74 %
SKVR I1 451. 74 %
SKVR I1 erill. [Kilpakosinta] 9. 66 %
SKVR II 495. 63 %
SKVR XII2 8012. 60 %
JR 20783 60 %
JR 32925 59 %
SKVR I1 460. 59 %
SKVR I1 erill. [Kilpakosinta] 2. 56 %
JR 21782 56 %
SKVR I1 446. 54 %
SKVR I4 1976. 53 %