kalevala19
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 19
OSA: Kalevala

Yhdeksästoista runo

    2  Siitä seppo Ilmarinen,
    3  takoja iän-ikuinen,
    4  itse tungeikse tupahan,
    5  kaivaikse katoksen alle.
    6  Tuotihin simoa tuoppi,
    7  mettä kannu kannettihin
    8  seppo Ilmarin kätehen.
    9  Seppo tuon sanoiksi virkki:
    10  "En ennen sinä ikänä,
    11  kuuna kullan valkeana
    12  juone näitä juomisia,
    13  kuin ma saan nähä omani,
    14  onko valmis valvattini,
    15  valmis valvateltavani."
    16  Tuop' on Pohjolan emäntä
    17  sanan virkkoi, noin nimesi:
    18  "Vaiv' on suuri valvatissa,
    19  vaiva valvateltavassa:
    20  jalk' on kesken kenkimistä,
    21  toinen vieläki kesempi.
    22  Äsken on valmis valvattisi,
    23  oike'in otettavasi,
    24  kun sa kynnät kyisen pellon,
    25  käärmehisen käännättelet
    26  ilman auran astumatta,
    27  vaarnojen värisemättä.
    28  Senpä Hiisi ennen kynti,
    29  Lempo varsinki vakoili
    30  vaarnasilla vaskisilla,
    31  auralla tuliterällä;
    32  oma poikani poloinen
    33  heitti kesken kyntämättä."
    34  Silloin seppo Ilmarinen
    35  meni neitonsa tupahan.
    36  Itse tuon sanoiksi virkki:
    37  "Yön tyttö, hämärän neito!
    38  Muistatko ajan mokoman,
    39  kun kuvasin uuen sammon,
    40  kirjokannen kalkuttelin?
    41  Sie vannoit ikivalasi
    42  eessä julkisen Jumalan,
    43  alla kasvon kaikkivallan,
    44  tullaksesi toivottelit mulle,
    45  miehelle hyvälle,
    46  ikuiseksi ystäväksi,
    47  kainaloiseksi kanaksi:
    48  nyt ei äiti annakana,
    49  työnnä mulle tyttöänsä
    50  kyntämättä kyisen pellon,
    51  käärmehisen kääntämättä."
    52  Antoi morsian apua,
    53  työnti neito neuvokkia:
    54  "Ohoh seppo Ilmarinen,
    55  takoja iän-ikuinen!
    56  Aura kultainen kuvoa,
    57  hope'inen huolittele!
    58  Sillä kynnät kyisen pellon,
    59  käärmehisen käännättelet."
    60  Tuop' on seppo Ilmarinen
    61  kullan ahjohon asetti,
    62  hopeansa lietsimehen,
    63  tuosta aurasen takovi.
    64  Takoi rautaiset talukset,
    65  teräksiset säärystimet,
    66  ne on päällensä pukevi,
    67  säärillensä säätelevi;
    68  rautapaitahan paneikse,
    69  teräsvöihin vyöteleikse,
    70  otti rautarukkasensa,
    71  nouti kintahat kiviset.
    72  Sai siitä tulisen ruunan,
    73  valjasti hyvän hevosen,
    74  läksi pellon kynnäntähän,
    75  vainion vakoantahan.
    76  Näki päitä pyöriviä,
    77  raivoja ratisevia.
    78  Sanovi sanalla tuolla:
    79  "Hoi mato, Jumalan luoma!
    80  Kuka nosti nokkoasi,
    81  kenpä käski ja kehoitti
    82  päätä pystössä piteä,
    83  kaulan vartta kankeata?
    84  Pois nyt tieltä poikellaite,
    85  tungeite kulohon, kurja,
    86  alas kursohon kuoite,
    87  heilauta heinikkohon!
    88  Josp' on tuolta pääsi nostat,
    89  Ukko pääsi särkenevi
    90  nuolilla teräsnenillä,
    91  rakehilla rautaisilla."
    92  Siitä kynti kyisen pellon,
    93  akoeli maan matoisen,
    94  nosti kyitä kynnökselle,
    95  käärmehiä käännökselle.
    96  Sanoi tuolta tultuansa:
    97  "Jo nyt kynnin kyisen pellon,
    98  vakoelin maan matoisen,
    99  käärmehisen käännättelin.
    100  Joko tyttö työnnetähän,
    101  annetahan ainoiseni?"
    102  Tuop' on Pohjolan emäntä
    103  sanan virkkoi, noin nimesi:
    104  "Äsken neiti annetahan,
    105  tyttö täältä työnnetähän,
    106  kun sa tuonet Tuonen karhun,
    107  suistanet suen Manalan
    108  tuolta Tuonelan salosta,
    109  Manalan majan periltä;
    110  sata on saanut suistamahan,
    111  tullut ei yhtänä takaisin."
    112  Siitä seppo Ilmarinen
    113  meni neitonsa tupahan.
    114  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    115  "Työ minulle määrättihin:
    116  suistoa suet Manalan,
    117  Tuonen karhut tuoakseni
    118  tuolta Tuonelan salosta,
    119  Manalan majan periltä."
    120  Antoi morsian apua,
    121  työnti neito neuvokkia:
    122  "Ohoh seppo Ilmarinen,
    123  takoja iän-ikuinen!
    124  Teräksestä tehkös suitset,
    125  päitset rauasta rakenna
    126  yhellä vesikivellä,
    127  kolmen kosken kuohumilla!
    128  Niillä tuonet Tuonen karhut,
    129  suistanet suet Manalan."
    130  Siitä seppo Ilmarinen,
    131  akoja iän-ikuinen,
    132  teräksestä suitti suitset,
    133  päitset rauasta rakenti
    134  yhellä vesikivellä,
    135  kolmen kosken kuohumilla.
    136  Kävi siitä suistamahan;
    137  itse noin sanoiksi virkki:
    138  "Ututyttö Terhenetär!
    139  Seulo seulalla utua,
    140  terhenistä tepsuttele
    141  viljan vierimäsijoille,
    142  jottei kuule kulkevaksi
    143  eik' on eestäni pakene!"
    144  Sai sutosen suitsi-suuhun,
    145  karhun rautakahlehesen
    146  tuolta Tuonen kankahalta,
    147  sinisen salon sisästä.
    148  Sanoi tuolta tultuansa:
    149  "Anna, akka, tyttäresi!
    150  Jo olen tuonut Tuonen karhun,
    151  suistanut suen Manalan."
    152  Tuop' on Pohjolan emäntä
    153  sanan virkkoi, noin nimesi:
    154  "Äsken alli annetahan,
    155  sinisotka suoritahan,
    156  kun saat suuren suomuhauin,
    157  liikkuvan kalan lihavan,
    158  tuolta Tuonelan joesta,
    159  Manalan alantehesta
    160  ilman nuotan nostamatta,
    161  käsiverkon kääntämättä.
    162  Sata on saanut pyytämähän,
    163  tullut ei yhtänä takaisin."
    164  Jopa tuskiksi tulevi,
    165  läylemmäksi lankeavi.
    166  Meni neitonsa tupahan,
    167  itse tuon sanoiksi virkki:
    168  "Työ minulle määrättihin
    169  aina entistä parempi:
    170  saa'a suuri suomuhauki,
    171  liikkuva kala lihava,
    172  Tuonen mustasta joesta,
    173  Manalan ikipurosta
    174  verkotoinna, nuotatoinna,
    175  ilman muutta pyy'yksettä."
    176  Antoi morsian apua,
    177  työnti neito neuvokkia:
    178  "Ohoh seppo Ilmarinen!
    179  Ellös olko milläskänä!
    180  Taop' on tulinen kokko,
    181  vaakalintu valke'inen!
    182  Sillä saanet suuren hauin,
    183  liikkuvan kalan lihavan,
    184  Tuonen mustasta joesta,
    185  Manalan alantehesta."
    186  Se on seppo Ilmarinen,
    187  takoja iän-ikuinen,
    188  takovi kokon tulisen,
    189  vaakalinnun valke'isen;
    190  kourat rauasta kuvasi,
    191  teräksestä temmottimet,
    192  siiviksi venehen vieret.
    193  Itse siiville yleni,
    194  selkähän sijoittelihe,
    195  kokon kynkkäluun nenille.
    196  Siitä neuvoi kokkoansa,
    197  vaakalintua varoitti:
    198  "Kokkoseni, lintuseni!
    199  Menes lennä, kunne käsken:
    200  Tuonen mustalle joelle,
    201  Manalan alantehelle!
    202  Iske suuri suomuhauki,
    203  liikkuva kala lihava!"
    204  Tuo kokko, komea lintu,
    205  lenteä lekuttelevi;
    206  lenti hauin pyyäntähän,
    207  hirmuhampahan hakuhun,
    208  tuonne Tuonelan joelle,
    209  Manalan alantehelle.
    210  Yksi siipi vettä viisti,
    211  toinen taivasta tapasi,
    212  kourat merta kuopaeli,
    213  nokka luotoja lotaisi.
    214  Siitä seppo Ilmarinen
    215  lähtevi haroamahan
    216  tuota Tuonelan jokea,
    217  kokko luona vahtimahan.
    218  Vetehinen veestä nousi,
    219  koppoi kiinni Ilmarisen.
    220  Kokko niskahan kohahti,
    221  Vetehisen päätä väänti,
    222  polki päätä pohjemmaksi,
    223  kohti mustia mutia.
    224  Jo tulevi Tuonen hauki,
    225  ve'en koira vengottavi.
    226  Ei ole hauki pienen pieni
    227  eikä hauki suuren suuri:
    228  kieli kahta kirvesvartta,
    229  hampahat haravan varren,
    230  kita kolmen kosken verta,
    231  selkä seitsemän venehen.
    232  Tahtoi seppoa tavata,
    233  syöä seppo Ilmarisen.
    234  Tuli kokko kouotellen,
    235  isketellen ilman lintu.
    236  Eik' ole kokko pienen pieni
    237  eikä aivan suuren suuri:
    238  suu sen on satoa syltä,
    239  kita kuusi koskellista,
    240  kieli kuutta keihäsvartta,
    241  kynnet viittä viikatetta.
    242  Keksi suuren suomuhauin,
    243  liikkuvan kalan lihavan,
    244  iskevi kaloa tuota,
    245  vasten suomuja sukaisi.
    246  Silloin suuri suomuhauki,
    247  liikkuja kala lihava,
    248  painavi kokon kynimen
    249  alle selvien vesien.
    250  Niin kokko kohotteleikse,
    251  ilmahan ylenteleikse:
    252  nosti mustia muria
    253  päälle selvien vesien.
    254  Liiteleikse, laateleikse;
    255  toki toisesti kokevi.
    256  Yhen iski kynsiänsä
    257  hauin hirmun hartioihin,
    258  ve'en koiran koukkuluihin;
    259  toisen iski kynsiänsä
    260  vuorehen teräksisehen,
    261  rautaisehen kalliohon.
    262  Kilpestyi kivestä kynsi,
    263  kalpistihe kalliosta:
    264  jo hauki sukeltelihe,
    265  ve'en venkale vetihe
    266  kynsistä kokon kynimen,
    267  vaakalinnun varpahista,
    268  - jälet kynnen kylkiluilla,
    269  halennehet hartioilla.
    270  Siitä kokko rautakoura
    271  kivastihe vielä kerran;
    272  siivet välkkyi valkeana,
    273  silmät selvänä tulena:
    274  saip' on hauin kynsihinsä,
    275  ve'en koiran kourihinsa.
    276  Nosti suuren suomuhauin,
    277  ve'en venkalan veälti
    278  alta aaltojen syvien
    279  päälle selvien vesien.
    280  Niinp' on kokko rautakoura
    281  kerrallansa kolmannella
    282  toki saapi Tuonen hauin,
    283  liikkuvan kalan lihavan,
    284  tuosta Tuonelan joesta,
    285  Manalan alantehesta:
    286  ei vesi ve'elle tullut
    287  hauin suuren suomuloista,
    288  ilma ei ilmalle hajaisnut
    289  kokon suuren höyhenistä.
    290  Siitä kokko rautakoura
    291  kantoi suuren suomuhauin
    292  oksalle omenatammen,
    293  päähän lakkapään petäjän.
    294  Siinä maisteli makua,
    295  viilti halki hauin vatsan,
    296  riipoeli rintapäätä,
    297  pään on varsin poikki pahkoi.
    298  Sanoi seppo Ilmarinen:
    299  "Oi sinua, kurja kokko!
    300  Mikä lienet lintujasi,
    301  ku ollet otuksiasi,
    302  kun nyt maistelit makua,
    303  viillit halki hauin vatsan,
    304  kanssa riivoit rintapäätä,
    305  pään on varsin poikki pahkoit!"
    306  Tuop' on kokko rautakoura
    307  siitä syäntyi lentämähän.
    308  Ylös ilmahan kohosi
    309  pitkän pilven rannan päälle:
    310  pilvet liikkui, taivot naukui,
    311  ilman kannet kallistihe,
    312  katkesi Ukolta kaari,
    313  kuulta sarviset sakarat.
    314  Siitä seppo Ilmarinen
    315  itse kantoi pään kaloa
    316  anopille antehiksi.
    317  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    318  "Tuoss' onpi ikuinen tuoli
    319  hyvän Pohjolan tupahan."
    320  Siitä tuon sanoiksi virkki,
    321  itse lausui ja pakisi:
    322  "Jo nyt kynnin kyiset pellot,
    323  vakoelin maat matoiset,
    324  suistelin suet Manalan,
    325  Tuonen karhut kahlestutin;
    326  sain on suuren suomuhauin,
    327  liikkuvan kalan lihavan,
    328  tuosta Tuonelan joesta,
    329  Manalan alantehesta.
    330  Joko nyt neiti annetahan,
    331  tyttö täältä työnnetähän?"
    332  Sanoi Pohjolan emäntä:
    333  "Pahoinpa sinäki laait,
    334  kun sa päätä poikki pahkoit,
    335  laskit halki hauin vatsan,
    336  vielä riivoit rintapäätä,
    337  kanssa maistelit makua."
    338  Silloin seppo Ilmarinen
    339  itse tuon sanoiksi virkki:
    340  "Ei saalis viatta saa'a
    341  paikoilta paremmiltana,
    342  saati Tuonelan joesta,
    343  Manalan alantehesta.
    344  Joko on valmis valvattini,
    345  valmis valvateltavani?"
    346  Sanoi Pohjolan emäntä,
    347  itse lausui ja nimesi:
    348  "Jo on valmis valvattisi,
    349  valmis valvateltavasi!
    350  Annettava on alliseni,
    351  sorsaseni suorittava
    352  Ilmariselle sepolle
    353  ikuiseksi istujaksi,
    354  polviseksi puolisoksi,
    355  kainaloiseksi kanaksi."
    356  Olipa lapsi lattialla.
    357  Lauloi lapsi lattialta:
    358  "Jo tuli tuville näille
    359  liika lintu linnahamme.
    360  Lenti kokko koillisesta,
    361  halki taivahan havukka;
    362  siipi iski ilman äärtä,
    363  toinen lainetta lakaisi,
    364  pursto merta pyyhätteli,
    365  päähyt taivoa tapasi.
    366  Katseleikse, käänteleikse,
    367  liiteleikse, laateleikse;
    368  liiti miesten linnan päälle,
    369  nokalla kolistelevi;
    370  miesten linna rautakatto:
    371  ei siihen sisälle pääsnyt.
    372  "Katseleikse, käänteleikse,
    373  liiteleikse, laateleikse.
    374  Liiti naisten linnan päälle,
    375  nokalla kolistelevi;
    376  naisten linna vaskikatto:
    377  ei siihen sisälle pääsnyt.
    378  "Katseleikse, käänteleikse,
    379  liiteleikse, laateleikse.
    380  Liiti neitten linnan päälle,
    381  nokalla kolistelevi;
    382  neitten linna liinakatto:
    383  jo siihen sisälle pääsi!
    384  "Liiti linnan patsahalle,
    385  siitä laskihe laelle;
    386  liikahutti linnan lauan,
    387  istui linnan ikkunalle,
    388  seinälle selinäsulka,
    389  satasulka salvoimelle.
    390  "Katselevi kassapäitä,
    391  tukkapäitä tunnusteli,
    392  neitiparvesta parasta,
    393  kassapäistä kaunihinta,
    394  hele'intä helmipäistä,
    395  kukkapäistä kuuluisinta.
    396  "Siitä kokko kouraisevi,
    397  havulintu haivertavi:
    398  iski parvesta parahan,
    399  sorsajoukosta somimman,
    400  hele'immän, hempe'immän,
    401  verevimmän, valke'imman.
    402  Senpä iski ilman lintu,
    403  kynsi pitkä piirrällytti,
    404  ku oli pysty pään piolta
    405  sekä varrelta valittu,
    406  sulkasiltahan sulavin,
    407  hienukaisin höyheniltä."
    408  Siitä Pohjolan emäntä
    409  sanan virkkoi, noin nimesi:
    410  "Mistä tiesit, teltamoinen,
    411  kuulit, kultainen omena,
    412  tämän neien kasvavaksi,
    413  tukan liina liikkuvaksi?
    414  Huohtiko hopeat neien,
    415  neien kullat sinne kuului,
    416  sinne paistoi meiän päivät,
    417  meiän kuuhuet kumotti?"
    418  Lausui lapsi lattialta,
    419  vasta kasvava karehti:
    420  "Siitä tiesi teltamoinen,
    421  onnen myyrä tien osasi
    422  neien kuuluhun kotihin,
    423  kaunihisen kartanohon:
    424  hyvä oli isosta huuto
    425  laivan suuren laskennalta,
    426  emosta sitäi parempi
    427  leivän paksun paistannalta,
    428  vehnäleivän leivonnalta,
    429  vierahan ravitsennalta.
    430  "Siitä tiesi teltamoinen,
    431  äkkioutoinen älysi
    432  neien nuoren nousneheksi,
    433  impyen ylenneheksi:
    434  kun kävi pihatse kerran,
    435  astui aittojen alatse
    436  varsin aamulla varahin,
    437  aivan aika-huomenessa,
    438  noki nousi nuoraisesti,
    439  savu paksusti pakeni
    440  neien kuulusta ko'ista,
    441  kasvavaisen kartanosta;
    442  neiti oli itse jauhamassa,
    443  kivenpuussa kiikkumassa:
    444  kivenpuu käkenä kukkui,
    445  laklana kiven lapatta,
    446  kiven siili sirkkusena,
    447  kivi helmenä heläsi.
    448  "Kävi siitä toisen kerran,
    449  astui pellon pientaretse:
    450  neiti oli mataramaalla,
    451  keikkui keltakankahilla,
    452  paineli punapatoja,
    453  keitti keltakattiloita.
    454  "Kävi kerran kolmannenki
    455  neien akkunan alatse,
    456  kuuli neitosen kutovan,
    457  pirta käessä piukkoavan:
    458  sukkulainen suikahteli
    459  kuin kärppä kiven kolossa,
    460  pirkaeli pirran pii'it
    461  kuin on tikka puun kylessä,
    462  käärilauta käännähteli
    463  kuin orava oksapuussa."
    464  Siitä Pohjolan emäntä
    465  sanan virkkoi, noin nimesi:
    466  "Kutti, kutti, neitoseni!
    467  Enkö jo sanonut aina:
    468  elä kuusissa kukahu,
    469  elä laula laksoloissa,
    470  näytä kaulan kaarevuutta,
    471  käsivarren valkeutta,
    472  ripeyttä rinnan nuoren,
    473  muun on muo'on muhkeutta!
    474  "Kaiken syystä syyättelin,
    475  keikutin tämän kesosen,
    476  jop' on kerkeän keväimen,
    477  jopa toisen toukoaian:
    478  laatiomme piilopirtti,
    479  pienet piiloikkunaiset,
    480  neien kangasta kutoa,
    481  neljin niisin niukutella,
    482  ettei kuule Suomen sulhot,
    483  Suomen sulhot, maan kosijat!"
    484  Lausui lapsi lattialta,
    485  kaksiviikkoinen kajahui:
    486  "Helppo on hepo salata,
    487  sorajouhi suojaella,
    488  paha on neitonen salata,
    489  hivus pitkä piilotella.
    490  Laatisit kivisen linnan
    491  keskelle meren seläistä
    492  siellä piikoja pi'ellä,
    493  kanojasi kasvatella,
    494  eip' on piile piiat siellä,
    495  eipä impyet ylene,
    496  ettei pääse suuret sulhot,
    497  suuret sulhot, maan kosijat,
    498  miehet pystyisin kypärin,
    499  heposet teräskape'in."
    500  Itse vanha Väinämöinen
    501  alla päin, pahoilla mielin
    502  kotihinsa kulkiessa
    503  sanan virkkoi, noin nimesi:
    504  "Voi minua, mies kuluista,
    505  kun en tuota tuntenunna,
    506  naia nuorella iällä,
    507  etsiä elon ajalla!
    508  Kaikkiansa se katuvi,
    509  joka nuorta naimistansa,
    510  lasna lapsen saamistansa,
    511  pienenä perehtimistä."
    512  Siinä kielti Väinämöinen,
    513  epäsi suvantolainen
    514  vanhan nuorta noutamasta,
    515  kaunista käkeämästä;
    516  kielti uimasta uhalla,
    517  veikan vettä soutamasta,
    518  kilvoin neittä kosjomasta
    519  toisen, nuoremman keralla.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 82685 84 %
KR 42:2427 76 %
SKVR I4 2228. 69 %
JR 03366 66 %
KR 42:2673 64 %
SKVR V3 232. 61 %
SKVR XIII3 8300. 60 %
SKVR I1 695. 59 %
JR 24319 58 %
SKVR VII2 2874. 58 %
SKVR I3 1500. 54 %
JR 24669 53 %
SKVR I4 2231. 51 %
SKVR XIII2 5607. 50 %
SKVR I3 1499. 50 %
SKVR I1 erill. [Tuonelassa käynti] 3. 50 %