kalevala32
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 32
OSA: Kalevala

Kahdesneljättä runo

    2  Kullervo, Kalervon poika,
    3  sinisukka äijön poika,
    4  hivus keltainen, korea,
    5  kengän kauto kaunokainen,
    6  jo kohta sepon ko'issa
    7  kysyi työtä iltasella
    8  isännältä iltaseksi,
    9  emännältä aamuseksi:
    10  "Työt tässä nimettäköhön,
    11  nimi työlle pantakohon,
    12  kulle työlle työntyminen,
    13  raaolle rakentuminen!"
    14  Seppo Ilmarin emäntä,
    15  tuopa tuossa arvelevi,
    16  kulle työlle uusi orja,
    17  raaolle rahan-alainen.
    18  Pani orjan paimeneksi,
    19  karjan suuren kaitsijaksi.
    20  Tuopa ilkoinen emäntä,
    21  sepän akka irvihammas,
    22  leipoi leivän paimenelle,
    23  kakun paksun paistelevi:
    24  kauran alle, vehnän päälle,
    25  keskelle kiven kutovi.
    26  Kakun voiti voiheralla,
    27  kuoren rasvalla rakenti,
    28  pani orjalle osaksi,
    29  palaseksi paimenelle.
    30  Itse orjoa opasti,
    31  sanan virkkoi, noin nimesi:
    32  "Ellös tätä ennen syökö
    33  karjan mentyä metsälle!"
    34  Siitä Ilmarin emäntä
    35  laittoi karjan laitumelle.
    36  Sanovi sanalla tuolla,
    37  lausui tuolla lausehella:
    38  "Lasken lehmäni leholle,
    39  maion antajat aholle,
    40  hatasarvet haavikolle,
    41  kourusarvet koivikolle;
    42  työnnän kuuta ottamahan,
    43  talia tavottamahan
    44  ahomailta auke'ilta,
    45  leve'iltä lehtomailta,
    46  korke'ilta koivikoilta,
    47  mataloilta haavikoilta,
    48  kultaisilta kuusikoilta,
    49  hope'isilta saloilta.
    50  "Katso, kaunoinen Jumala,
    51  varjele, vakainen Luoja,
    52  varjele vahingon tieltä,
    53  kaitse kaikista pahoista,
    54  ettei tuskihin tulisi,
    55  häpe'ihin hämmentyisi!
    56  "Kuin katsoit katollisessa,
    57  alla varjon vartioitsit,
    58  niin katso katottomassa,
    59  vaali vartijattomassa,
    60  jotta karja kaunistuisi,
    61  eistyisi emännän vilja
    62  hyvänsuovan mieltä myöten,
    63  pahansuovan paitsi mieltä!
    64  "Kun lie kurjat paimeneni,
    65  ylen kainut karjapiiat,
    66  paju pannos paimeneksi,
    67  leppä lehmän katsojaksi,
    68  pihlaja pitelijäksi,
    69  tuomi tuojaksi kotihin
    70  emännäisen etsimättä,
    71  muun väen murehtimatta!
    72  "Kun ei paju paimentane,
    73  pihlaja hyvin pi'elle,
    74  leppä ei lehmiä ajane,
    75  tuomi ei kotihin tuone,
    76  niin pane parempiasi,
    77  työnnä luonnon tyttäriä
    78  minun viljan viitsijäksi,
    79  katsojaksi karjan kaiken!
    80  Paljo on piikoja sinulla,
    81  saoin käskyn kuulijoita,
    82  eläjiä ilman alla,
    83  luonnottaria hyviä.
    84  "Suvetar, valio vaimo,
    85  Etelätär, luonnon eukko,
    86  Hongatar, hyvä emäntä,
    87  Katajatar, kaunis neiti,
    88  Pihlajatar, piika pieni,
    89  Tuometar, tytär Tapion,
    90  Mielikki, metsän miniä,
    91  Tellervo, Tapion neiti!
    92  Katso'ote karjoani,
    93  viitsiöte viljoani
    94  kesä kaikki kaunihisti,
    95  lehen aika leppeästi,
    96  lehen puussa liehuessa,
    97  ruohon maassa roikatessa!
    98  "Suvetar, valio vaimo,
    99  Etelätär, luonnon eukko!
    100  Heitä hienot helmuksesi,
    101  esiliinasi levitä
    102  karjalleni katteheksi,
    103  pienilleni peitteheksi,
    104  vihoin tuulen tuulematta,
    105  vihoin saamatta satehen!
    106  "Kaitse karjani pahoista,
    107  varjele vahingon teiltä,
    108  noista soista soiluvista,
    109  lähtehistä läilyvistä,
    110  heiluvista hettehistä,
    111  pyöre'istä pyötiköistä,
    112  ettei tuskihin tulisi,
    113  häpe'ihin hämmentyisi,
    114  sorkka suohon sorkahtaisi,
    115  hettehesen herkähtäisi
    116  ylitse Jumalan tunnin,
    117  päitse aivon autuahan!
    118  "Tuo'os torvi tuonnempata,
    119  tuolta taivahan navalta,
    120  mesitorvi taivosesta,
    121  simatorvi maaemästä!
    122  Puhu tuohon torvehesi,
    123  kumahuta kuuluhusi:
    124  puhu kummut kukkahaksi,
    125  kangasvieret kaunihiksi,
    126  ahovieret armahaksi,
    127  lehtovieret leppeäksi,
    128  suovieret sulaksi meeksi,
    129  hetevieret vierteheksi!
    130  "Siitä syötä karjoani,
    131  raavahiani ravitse,
    132  syöttele metisin syömin,
    133  juottele metisin juomin!
    134  Syötä kullaista kuloa,
    135  hope'ista heinän päätä
    136  heraisista hettehistä,
    137  läikkyvistä lähtehistä,
    138  koskilta kohisevilta,
    139  jokiloilta juoksevilta,
    140  kultaisilta kunnahilta,
    141  hope'isilta ahoilta!
    142  "Kaivo kultainen kuvoa
    143  kahen puolen karjan maata,
    144  josta karja vettä joisi,
    145  simoa siretteleisi
    146  utarihin uhkuvihin,
    147  nisihin pakottavihin:
    148  saisi suonet soutamahan,
    149  maitojoet juoksemahan,
    150  maitopurot purkemahan,
    151  maitokosket kuohumahan,
    152  puhumahan maitoputket,
    153  maitohormit huokumahan,
    154  joka aika antamahan,
    155  joka vuoro vuotamahan
    156  ylitse vihanki suovan,
    157  pahansuovan sormiloitse,
    158  maion saamatta manalle,
    159  katehesen karjanannin!
    160  "Paljo on niitä ja pahoja,
    161  kut maion manalle vievät,
    162  katehesen karjanannin,
    163  lehmän tuoman toisialle;
    164  vähä on niitä ja hyviä,
    165  kut maion manalta saavat,
    166  piimänsä kylän piolta,
    167  tuorehensa toisialta.
    168  "Ei ennen minun emoni
    169  kysynyt kylästä mieltä,
    170  tointa toisesta talosta;
    171  sai se maitonsa manalta,
    172  piimänsä pitelijältä,
    173  tuorehensa toisialta.
    174  Antoi tulla tuonnempata,
    175  ehtiä etempätäki:
    176  tulla maion Tuonelasta,
    177  Manalasta, maankin alta,
    178  tulla yöllä yksinänsä,
    179  pimeällä piilokkali,
    180  kuulematta kunnottoman,
    181  kelvottoman keksimättä,
    182  vihansuovan sortamatta,
    183  katehen kaehtimatta.
    184  "Noin sanoi minun emoni,
    185  noin sanon minä itseki:
    186  minne viipyi lehmän vilja,
    187  kunne maitoni katosi?
    188  Onko viety vierahalle,
    189  kytketty kylän pihoille,
    190  mieron porttojen povehen,
    191  katehien kainalohon,
    192  vai on puihin puuttununna,
    193  metsihin menehtynynnä,
    194  levennynnä lehtomaille,
    195  kaonnunna kankahille?
    196  "Ei maito manalle joua,
    197  lehmän vilja vierahalle,
    198  mieron porttojen povehen,
    199  katehien kainalohon
    200  eikä puihin puuttumahan,
    201  metsihin menehtymähän,
    202  lehtoihin levenemähän,
    203  kaatumahan kankahalle.
    204  Maito koissa tarvitahan,
    205  ajan kaiken kaivatahan:
    206  koissa vuottavi emäntä
    207  katajainen rainta käessä.
    208  "Suvetar, valio vaimo,
    209  Etelätär, luonnon eukko!
    210  Käy nyt, syötä Syötikkini
    211  sekä juota Juotikkini,
    212  herustele Hermikkiä,
    213  tuorustele Tuorikkia,
    214  anna maito Mairikille,
    215  Omenalle uuet piimät
    216  hele'istä heinänpäistä,
    217  kaunihista kastikoista,
    218  mairehista maaemistä,
    219  metisistä mättähistä,
    220  nurmelta mesinukalta,
    221  maalta marjanvartiselta,
    222  kanervan-kukattarilta,
    223  heinän-helpehettäriltä,
    224  pilven piimätyttäriltä,
    225  taivahan-navattarilta,
    226  tuoa maitoiset maruet,
    227  aina uhkuvat utaret
    228  lypseä lyhyen vaimon,
    229  pienen piian piukutella!
    230  "Nouse, neitonen, norosta,
    231  hienohelma, hettehestä,
    232  neiti lämmin, lähtehestä,
    233  puhasmuotoinen, muasta!
    234  Ota vettä lähtehestä,
    235  jolla kastat karjoani,
    236  jotta karja kaunistuisi,
    237  eistyisi emännän vilja
    238  ennen käymistä emännän,
    239  katsomista karjapiian,
    240  emännän epäpätöisen,
    241  ylen kainun karjapiian.
    242  "Mielikki, metsän emäntä,
    243  lavekämmen karjan eukko!
    244  Työnnä pisin piikojasi,
    245  paras palkkalaisiasi,
    246  viitsimähän viljoani,
    247  katsomahan karjoani
    248  tänä suurena suvena,
    249  Luojan lämminnä kesänä,
    250  Jumalan suaitsemana,
    251  antamana armollisen!
    252  "Tellervo, Tapion neiti,
    253  metsän tyttö tylleröinen,
    254  utupaita, hienohelma,
    255  hivus keltainen, korea,
    256  jok' olet karjan kaitselija,
    257  viitsijä emännän viljan
    258  mieluisassa Metsolassa,
    259  tarkassa Tapiolassa!
    260  Kaitse karja kaunihisti,
    261  viitsi vilja virkeästi!
    262  "Kaitse kaunoisin kätösin,
    263  somin sormin suorittele,
    264  su'i ilveksen iholle,
    265  kampua kalan evälle,
    266  karvalle meren kapehen,
    267  metsän uuhen untuvalle!
    268  Illan tullen, yön pimeten,
    269  hämärien hämmetessä
    270  saata karjani kotihin,
    271  etehen hyvän emännän,
    272  hete heiluva selällä,
    273  maitolampi lautasilla!
    274  "Päivän mennessä majoille,
    275  iltalinnun laulellessa
    276  itse virki viljalleni,
    277  sano sarvijuonelleni:
    278  'Kotihinne, kourusarvet,
    279  maion antajat, majalle!
    280  Koissa on hyvä ollaksenne,
    281  maa imara maataksenne;
    282  korpi on kolkko käyäksenne,
    283  ranta raikutellaksenne.
    284  Kotihinne tullaksenne
    285  vaimot valkean tekevät
    286  nurmelle mesinukalle,
    287  maalle marjanvartiselle.'
    288  "Nyyrikki, Tapion poika,
    289  siniviitta viian poika!
    290  Tyvin pistä pitkät kuuset,
    291  latvoin lakkapäät petäjät
    292  sillaksi likasijoille,
    293  paikaksi pahoille maille,
    294  suosulihin, maasulihin,
    295  lätäkköihin läilyvihin!
    296  Anna käyä käyräsarven,
    297  haarasorkan sorkutella,
    298  joutua joka savulle
    299  viatoinna, vilpitöinnä,
    300  ilman suohon sortumatta,
    301  likahan litistymättä!
    302  "Kun ei karja tuosta huoli,
    303  yöksi ei kulkene kotihin,
    304  Pihlajatar, piika pieni,
    305  Katajatar, kaunis neiti,
    306  leikkoa lehosta koivu,
    307  ota vitsa viiakosta,
    308  käyös piiska pihlajainen,
    309  katajainen karjanruoska
    310  takoa Tapion linnan,
    311  tuolta puolen Tuomivaaran!
    312  Aja karja kartanolle,
    313  saunan lämmitä-panolle,
    314  kotihin kotoinen karja,
    315  metsän karja Metsolahan!
    316  "Otsonen, metsän omena,
    317  mesikämmen käyretyinen!
    318  Tehkämme sulat sovinnot,
    319  rajarauhat rapsakamme
    320  iäksemme, ilmaksemme,
    321  polveksemme, päiviksemme,
    322  ettet sorra sorkkasäärtä,
    323  kaa'a maion kantajata
    324  tänä suurena suvena,
    325  Luojan lämminnä kesänä!
    326  "Kun sa kuulet kellon äänen
    327  tahi torven toitotuksen,
    328  lyöte maata mättähälle,
    329  nurmelle nukahtamahan,
    330  tunge korvasi kulohon,
    331  paina pääsi mättähäsen!
    332  Tahi korpehen kokeos,
    333  saaos sammalhuonehesen,
    334  mene toisille mä'ille,
    335  muille kummuille kuvahu,
    336  jottei kuulu karjan kello
    337  eikä paimenen pakina!
    338  "Otsoseni, ainoiseni,
    339  mesikämmen, kaunoiseni!
    340  En sua kiellä kiertämästä
    341  enkä käymästä epeä;
    342  kiellän kielen koskemasta,
    343  suun ruman rupeamasta,
    344  hampahin hajottamasta,
    345  kämmenin käpyämästä.
    346  "Käyös kaarten karjamaita,
    347  piilten piimäkankahia,
    348  kierten kellojen remua,
    349  ääntä paimenen paeten!
    350  Konsa on karja kankahalla,
    351  sinä suolle soiverraite;
    352  kun karja solahti suolle,
    353  silloin korpehen kokeos!
    354  Karjan käyessä mäkeä
    355  astu sie mäen alatse;
    356  karjan käyessä alatse
    357  mene sie mäkeä myöten!
    358  Astuessansa aholla
    359  sinä viere viiakkoa;
    360  viiakkoa vierressänsä
    361  sinä astuos ahoa!
    362  Kule kullaisna käkenä,
    363  hope'isna kyyhkyläisnä,
    364  siirry siikana sivutse,
    365  veteleite veen kalana,
    366  viere villakuontalona,
    367  kule pellavaskupona,
    368  kätke kynnet karvoihisi,
    369  hampahat ikenihisi,
    370  jottei karja kammastuisi,
    371  pieni vilja pillastuisi!
    372  "Anna rauha raavahille,
    373  sorkkasäärille sovinto,
    374  käyä karjan kaunihisti,
    375  soreasti sorkutella
    376  poikki soista, poikki maista,
    377  halki korven kankahista,
    378  ettet koske konsakana,
    379  rupea rumanakana!
    380  "Muista muinainen valasi
    381  tuolla Tuonelan joella,
    382  kynsikoskella kovalla,
    383  Luojan polvien e'essä!
    384  Lupa sulle annettihin
    385  kolme kertoa kesässä
    386  käyä kellon kuuluvilla,
    387  tiukujen tirinämailla,
    388  vaan eipä sitä suattu
    389  eikä annettu lupoa
    390  ruveta rumille töille,
    391  häpeähän hämmentyä.
    392  "Jos sulle viha tulisi,
    393  hampahat halutteleisi,
    394  visko viitahan vihasi,
    395  honkihin pahat halusi!
    396  Hakkoa lahoa puuta,
    397  kaa'a koivunpökkelöitä,
    398  vääntele vesihakoja,
    399  määhki marjamättähiä!
    400  "Kun tulevi ruoan tarvis,
    401  syöä mielesi tekevi,
    402  syö'ös sieniä metsästä,
    403  murra muurahaiskekoja,
    404  juuria punaisen putken,
    405  Metsolan mesipaloja
    406  ilman ruokaruohoittani,
    407  minun henkiheinittäni!
    408  "Metsolan metinen amme
    409  hapata hihittelevi
    410  kultaisella kunnahalla,
    411  hope'isella mäellä:
    412  siin' on syöä syölähänki,
    413  juoa miehen juolahanki,
    414  eikä syöen syömät puutu,
    415  juoen juomiset vähene.
    416  "Niin teemme ikisovinnot,
    417  ikirauhat ratkoamme
    418  eleäksemme ehosti,
    419  kesän kaiken kaunihisti:
    420  maat on meillä yhtehiset,
    421  evähät erinomaiset.
    422  "Vaan jos tahtonet tapella,
    423  eleä soan tavalla,
    424  tapelkamme talvikauet,
    425  lumiajat luskailkamme!
    426  Suven tullen, suon sulaen,
    427  lätäkköjen lämmitessä
    428  ellös tänne tulkokana
    429  karjan kullan kuuluville!
    430  "Josp' on tullet näille maille,
    431  sattunet saloille näille,
    432  täällä aina ammutahan.
    433  Kun ei ampujat kotona,
    434  on meillä osaavat vaimot,
    435  emännät alinomaiset,
    436  jotka tiesi turmelevi,
    437  matkasi pahoin panevi,
    438  ettet koske konsakana,
    439  rupea rumanakana
    440  ylitse tahon Jumalan,
    441  päitse auvon autuahan.
    442  "Oi Ukko, ylijumala!
    443  Kun kuulet toen tulevan,
    444  muuta muiksi lehmäseni,
    445  kamahuta karjaseni,
    446  kiviksi minun omani,
    447  kantoloiksi kaunoiseni,
    448  kumman maata kulkiessa,
    449  vantturan vaeltaessa!
    450  "Kun ma otsona olisin,
    451  mesikämmennä kävisin,
    452  en mä noissa noin asuisi
    453  aina akkojen jaloissa.
    454  Onpa maata muuallaki,
    455  tarhoa taempanaki
    456  juosta miehen joutilahan,
    457  virattoman viiletellä,
    458  käyä halki kämmenpääsi,
    459  poikki pohkealihasi,
    460  sinisen salon sisässä,
    461  korven kuulun kainalossa.
    462  "Käpy- on kangas käyäksesi,
    463  hiekka helkytelläksesi,
    464  tie on tehty mennäksesi,
    465  meren ranta juostaksesi
    466  Pohjan pitkähän perähän,
    467  Lapin maahan laakeahan.
    468  Siell' on onni ollaksesi,
    469  armas aikaellaksesi,
    470  käyä kengättä kesällä,
    471  sykysyllä syylingittä
    472  suurimmilla suon selillä,
    473  leve'illä liettehillä.
    474  "Kun et tuonne mennekänä
    475  etkä oike'in osanne,
    476  ota juoni juostaksesi,
    477  polku poimetellaksesi
    478  tuonne Tuonelan salolle
    479  tahi Kalman kankahalle!
    480  Siell' on suohut sorkutella,
    481  kanervikko kaalaella,
    482  siellä Kirjos, siellä Karjos,
    483  siellä muita mullukoita
    484  rautaisissa rahkehissa,
    485  kymmenissä kytky'issä.
    486  Siellä laihatki lihovat,
    487  lihaviksi luutki saavat.
    488  "Lepy, lehto, kostu, korpi,
    489  lempeä, salo sininen!
    490  Anna rauha raavahille,
    491  sorkkasäärille sovinto
    492  tänä suurena suvena,
    493  Herran hellennä kesänä!
    494  "Kuippana, metsän kuningas,
    495  metsän hippa halliparta!
    496  Korjaele koiriasi,
    497  raivaele rakkiasi!
    498  Pistä sieni sieramehen,
    499  toisehen omenamarja,
    500  jottei henki haisahtele,
    501  tuuhahtele karjan tuuhku!
    502  Silmät silkillä sitele,
    503  korvat kääri käärehellä,
    504  jottei kuule kulkevia,
    505  ei näe käveleviä!
    506  "Kun ei tuosta kyllin liene,
    507  ei vielä kovin varone,
    508  kiellä poies poikoasi,
    509  epeä äpärettäsi!
    510  Saattele saloilta näiltä,
    511  näiltä rannoilta rapoa,
    512  kape'ilta karjan mailta,
    513  leve'iltä liepehiltä!
    514  Kätke koirasi kolohon,
    515  rakkisi rapoa kiinni
    516  kultaisihin kytky'ihin,
    517  hihnoihin hope'isihin,
    518  jottei pilloa pitäisi,
    519  häpehiä hämmentäisi!
    520  "Kun ei tuosta kyllin liene,
    521  ei vielä sitä varone,
    522  Ukko, kultainen kuningas,
    523  hope'inen hallitsija,
    524  kuule kultaiset sanani,
    525  armahaiset lauseheni!
    526  Paina panta pihlajainen
    527  ympäri nenän nykerän!
    528  Kun ei pihlaja pitäne,
    529  niin sä vaskesta valata;
    530  jos ei vaski vahva liene,
    531  panta rautainen rakenna!
    532  Vaan jos rauan ratkaisnehe,
    533  vielä mennehe vioille,
    534  syökse kultainen korento
    535  leukaluusta leukaluuhun,
    536  päät on päättele lujasti,
    537  kotkoa kovasti kiinni,
    538  ettei liiku liiat leuat,
    539  harvat hampahat hajoa,
    540  kun ei rauoin ratkottane,
    541  teräksillä temmottane,
    542  veitsillä veristettäne,
    543  kirvehellä kiskottane!"
    544  Siitä Ilmarin emäntä,
    545  tuo takojan tarkka vaimo,
    546  lehmät läävästä lähetti,
    547  laski karjan laitumelle,
    548  pani paimenen perähän,
    549  orjan lehmien ajohon.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

SKVR XIII3 9555. 99 %
JR 82681 97 %
JR 82680 93 %
SKVR VII5 loitsut 3918. 93 %
KR 43:462 92 %
JR 37831 88 %
JR 82682 87 %
SKVR VI2 4098. 85 %
SKVR XII2 6460. 84 %
SKVR XII2 6888. 84 %
KR 43:463 78 %
SKVR VII5 loitsut 3871. 77 %
KR 43:477 74 %
JR 81694 73 %
SKVR I4 1608. 71 %
KR 43:311 70 %
JR 32445 69 %
SKVR XII2 6752. 69 %
JR 81692 69 %
SKVR VII5 loitsut 5025. 68 %
SKVR XII2 6819. 68 %
KR 43:476 68 %
JR 52943 68 %
SKVR VI2 5350. 67 %
JR 67526 66 %
KR 43:458 66 %
SKVR XII2 6816. 65 %
KR 43:297 65 %
JR 84312 65 %
KR 47:14 64 %
KR 43:459 63 %
SKVR I4 1388. 62 %
JR 32047 61 %
JR 80388 61 %
SKVR XII2 6807. 60 %
JR 03131 60 %
JR 29294 60 %
KR 42:277 60 %
SKVR I4 2476. 60 %
SKVR VII5 loitsut 3830. 59 %
JR 68829 59 %
SKVR VII5 loitsut 4080. 59 %
SKVR XII2 6840. 59 %
JR 29345 59 %
KR 43:509 59 %
SKVR XII2 6893. 58 %
JR 27399 58 %
SKVR VII5 loitsut 3852. 58 %
KR 43:456 58 %
SKVR XII2 6806. 57 %
SKVR XII2 8695. 57 %
SKVR VI2 5864. 57 %
SKVR XIII2 5607. 57 %
SKVR I4 1520. 56 %
KR 43:478 56 %
JR 45175 56 %
JR 85222 55 %
SKVR XII2 7061. 55 %
JR 28915 55 %
SKVR VII5 loitsut 4332. 55 %
SKVR I4 1311. 55 %
SKVR VII5 loitsut 3813. 54 %
SKVR VII5 loitsut 3926. 54 %
JR 27193 54 %
KR 43:451 54 %
SKVR I4 1359. 54 %
SKVR VI2 5538. 53 %
SKVR I4 36. 53 %
SKVR XIII4 13084. 53 %
KR 43:464 53 %
SKVR XII2 6856. 53 %
SKVR XIII4 13431. 53 %
KR 42:278 52 %
SKVR I4 1369. 52 %
SKVR VII4 loitsut 2482. 52 %
SKVR XIII3 9720. 51 %
JR 39781 51 %
SKVR XII2 6832. 51 %
SKVR XIII3 9231. 51 %
SKVR XII2 6896. 51 %
SKVR XIII3 9721. 50 %
JR 06471 50 %
SKVR VI2 5442. 50 %
SKVR VI2 4873. 50 %
SKVR XIII3 9599. 50 %
JR 31132 50 %
JR 41834 50 %
SKVR I4 1387. 50 %
JR 82146 50 %