kalevala35
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 35
OSA: Kalevala

Viidesneljättä runo

    2  Kullervo, Kalervon poika,
    3  sinisukka äijön lapsi,
    4  sai tuosta elelemähän
    5  alla varjon vanhempien;
    6  ei saanut älyämähän,
    7  miehen mieltä ottamahan,
    8  kun oli kaltoin kasvateltu,
    9  tuhmin lasna tuuiteltu
    10  luona kalton kasvattajan,
    11  tuon on tuhman tuuittajan.
    12  Poika työlle työnteleikse,
    13  raaolle rakenteleikse.
    14  Kaalasi kalastamahan,
    15  nuotan suuren souantahan.
    16  Itse tuossa noin sanovi,
    17  airo käessä arvelevi:
    18  "Veänkö väen mukahan,
    19  souan tarmoni takoa
    20  vai veän asun mukahan,
    21  souan tarpehen takoa?"
    22  Perimies perältä lausui,
    23  sanan virkkoi, noin nimesi:
    24  "Jos veät väen mukahan,
    25  souat tarmosi takoa,
    26  et vetäne purtta poikki
    27  etkä hankoja hajalle."
    28  Kullervo, Kalervon poika,
    29  veälti väen mukahan,
    30  souti tarmonsa takoa:
    31  souti poikki puiset hangat,
    32  katajaiset kaaret katkoi,
    33  venon haapaisen hajotti.
    34  Sai Kalervo katsomahan.
    35  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    36  "Ei sinusta soutajaksi!
    37  Souit poikki puiset hangat,
    38  katajaiset kaaret katkoit,
    39  koko haapion hajotit!
    40  Mene nuotan tarvontahan!
    41  Lienet tarpoja parempi."
    42  Kullervo, Kalervon poika,
    43  meni nuotan tarvontahan.
    44  Itse tuossa tarpoimelta
    45  sanan virkkoi, noin nimesi:
    46  "Tarvonko olan takoa,
    47  panen miehuuen nojassa
    48  vai panen asun mukahan,
    49  tarvon tarpehen takoa?"
    50  Vetäjä sanansa virkki:
    51  "Mi on siitä tarpojasta,
    52  ku ei tarvo olan takoa,
    53  pane miehuuen nojassa!"
    54  Kullervo, Kalervon poika,
    55  tarpaisi olan takoa,
    56  pani miehuuen nojassa:
    57  ve'en velliksi seotti,
    58  tarpoi nuotan tappuroiksi,
    59  kalat liivaksi litsotti.
    60  Sai Kalervo katsomahan.
    61  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    62  "Ei sinusta tarpojaksi!
    63  Tarvoit nuotan tappuroiksi,
    64  ruumeniksi pullot rouhit,
    65  selykset paloin paloitit!
    66  Lähe viemähän vetoja,
    67  maarahoja maksamahan!
    68  Lienet matkassa parempi,
    69  taipalella taitavampi."
    70  Kullervo, Kalervon poika,
    71  sinisukka äijön lapsi,
    72  hivus keltainen, korea,
    73  kengän kauto kaunokainen,
    74  läksi viemähän vetoja,
    75  maajyviä maksamahan.
    76  Vietyä vetoperänsä,
    77  maajyväset maksettua
    78  rekehensä reutoaikse,
    79  kohennaikse korjahansa.
    80  Alkoi kulkea kotihin,
    81  matkata omille maille.
    82  Ajoa järyttelevi,
    83  matkoansa mittelevi
    84  noilla Väinön kankahilla,
    85  ammoin raatuilla ahoilla.
    86  Neiti vastahan tulevi,
    87  hivus kulta hiihtelevi
    88  noilla Väinön kankahilla,
    89  ammoin raatuilla ahoilla.
    90  Kullervo, Kalervon poika,
    91  jo tuossa piättelevi;
    92  alkoi neittä haastatella,
    93  haastatella, houkutella:
    94  "Nouse, neito, korjahani,
    95  taaksi maata taljoilleni!"
    96  Neiti suksilta sanovi,
    97  hiihtimiltä hiioavi:
    98  "Surma sulle korjahasi,
    99  tauti taaksi taljoillesi!"
    100  Kullervo, Kalervon poika,
    101  sinisukka äijön lapsi,
    102  iski virkkua vitsalla,
    103  helähytti helmivyöllä.
    104  Virkku juoksi, matka joutui,
    105  tie vieri, reki rasasi.
    106  Ajoa järyttelevi,
    107  matkoansa mittelevi
    108  selvällä meren selällä,
    109  ulapalla aukealla.
    110  Neiti vastahan tulevi,
    111  kautokenkä kaaloavi
    112  selvällä meren selällä,
    113  ulapalla aukealla.
    114  Kullervo, Kalervon poika,
    115  hevoista piättelevi,
    116  suutansa sovittelevi,
    117  sanojansa säätelevi:
    118  "Tule korjahan, korea,
    119  maan valio, matkoihini!"
    120  Neiti vastahan sanovi,
    121  kautokenkä kalkuttavi:
    122  "Tuoni sulle korjahasi,
    123  Manalainen matkoihisi!"
    124  Kullervo, Kalervon poika,
    125  sinisukka äijön lapsi,
    126  iski virkkua vitsalla,
    127  helähytti helmivyöllä.
    128  Virkku juoksi, matka joutui,
    129  reki vieri, tie lyheni.
    130  Ajavi karettelevi,
    131  matkoansa mittelevi
    132  noilla Pohjan kankahilla,
    133  Lapin laajoilla rajoilla.
    134  Neiti vastahan tulevi,
    135  tinarinta riioavi
    136  noilla Pohjan kankahilla,
    137  Lapin laajoilla rajoilla.
    138  Kullervo, Kalervon poika,
    139  hevoistansa hillitsevi,
    140  suutansa sovittelevi,
    141  sanojansa säätelevi:
    142  "Käy, neito, rekoseheni,
    143  armas, alle vilttieni,
    144  syömähän omeniani,
    145  puremahan päähkeniä!"
    146  Neiti vastahan sanovi,
    147  tinarinta riuskuttavi:
    148  "Sylen, kehno, kelkkahasi,
    149  retkale, rekosehesi!
    150  Vilu on olla viltin alla,
    151  kolkko korjassa eleä."
    152  Kullervo, Kalervon poika,
    153  sinisukka äijön lapsi,
    154  koppoi neion korjahansa,
    155  reualti rekosehensa,
    156  asetteli taljoillensa,
    157  alle viltin vieretteli.
    158  Neiti tuossa noin sanovi,
    159  tinarinta riitelevi:
    160  "Päästä pois minua tästä,
    161  laske lasta vallallensa
    162  kunnotointa kuulemasta,
    163  pahalaista palvomasta,
    164  tahi potkin pohjan puhki,
    165  levittelen liistehesi,
    166  korjasi pilastehiksi,
    167  rämäksi re'en retukan!"
    168  Kullervo, Kalervon poika,
    169  sinisukka äijön lapsi,
    170  aukaisi rahaisen arkun,
    171  kimahutti kirjakannen;
    172  näytteli hope'itansa,
    173  verkaliuskoja levitti,
    174  kultasuita sukkasia,
    175  vöitänsä hopeapäitä.
    176  Verat veivät neien mielen,
    177  raha muutti morsiamen,
    178  hopea hukuttelevi,
    179  kulta kuihauttelevi.
    180  Kullervo, Kalervon poika,
    181  sinisukka äijön lapsi,
    182  tuossa neittä mairotteli,
    183  kuihutteli, kutkutteli,
    184  käsi orosen ohjaksissa,
    185  toinen neitosen nisoissa.
    186  Siinä neitosen kisasi,
    187  tinarinnan riu'utteli
    188  alla vaipan vaskikirjan,
    189  päällä taljan taplikkaisen.
    190  Jo antoi Jumala aamun,
    191  toi Jumala toisen päivän.
    192  Niin neiti sanoiksi virkki,
    193  kysytteli, lausutteli:
    194  "Mist' olet sinä sukuisin,
    195  kusta, rohkea, rotuisin?
    196  Lienet suurtaki sukua,
    197  isoa isän aloa."
    198  Kullervo, Kalervon poika,
    199  sanan virkkoi, noin nimesi:
    200  "En ole sukua suurta,
    201  enkä suurta enkä pientä,
    202  olen kerran keskimäistä:
    203  Kalervon katala poika,
    204  tuhma poika tuiretuinen,
    205  lapsi kehjo keiretyinen.
    206  Vaan sano oma sukusi,
    207  oma rohkea rotusi,
    208  jos olet sukua suurta,
    209  isoa isän aloa!"
    210  Neiti varsin vastoavi,
    211  sanan virkkoi, noin nimesi:
    212  "En ole sukua suurta,
    213  enkä suurta enkä pientä,
    214  olen kerran keskimäistä:
    215  Kalervon katala tyttö,
    216  tyhjä tyttö tuiretuinen,
    217  lapsi kehjo keiretyinen.
    218  "Ennen lasna ollessani
    219  emon ehtoisen eloilla
    220  läksin marjahan metsälle,
    221  alle vaaran vaapukkahan.
    222  Poimin maalta mansikoita,
    223  alta vaaran vaapukoita;
    224  poimin päivän, yön lepäsin.
    225  Poimin päivän, poimin toisen;
    226  päivälläpä kolmannella
    227  en tiennyt kotihin tietä:
    228  tiehyt metsähän veteli,
    229  ura saatteli salolle.
    230  "Siinä istuin jotta itkin.
    231  Itkin päivän jotta toisen;
    232  päivänäpä kolmantena
    233  nousin suurelle mäelle,
    234  korkealle kukkulalle.
    235  Tuossa huusin, hoilaelin.
    236  Salot vastahan saneli,
    237  kankahat kajahtelivat:
    238  'Elä huua, hullu tyttö,
    239  elä, mieletöin, melua!
    240  Ei se kuulu kumminkana,
    241  ei kuulu kotihin huuto.'
    242  "Päivän päästä kolmen, neljän,
    243  viien, kuuen viimeistäki
    244  kohennihin kuolemahan,
    245  heitihin katoamahan.
    246  Enkä kuollut kuitenkana,
    247  en mä kalkinen kaonnut!
    248  "Oisin kuollut, kurja raukka,
    249  oisin katkennut, katala,
    250  äsken tuosta toisna vuonna,
    251  kohta kolmanna kesänä
    252  oisin heinänä helynnyt,
    253  kukoistellut kukkapäänä,
    254  maassa marjana hyvänä,
    255  punaisena puolukkana,
    256  nämät kummat kuulematta,
    257  haikeat havaitsematta."
    258  Sai toki sanoneheksi,
    259  kerran kertoelleheksi:
    260  heti repsahti re'estä,
    261  siitä juoksihe jokehen,
    262  kosken kuohu'un kovahan,
    263  palavahan pyörtehesen.
    264  Siihen surmansa sukesi,
    265  kuolemansa kohtaeli;
    266  löyti turvan Tuonelassa,
    267  armon aaltojen seassa.
    268  Kullervo, Kalervon poika,
    269  pyyhältihe korjastansa,
    270  alkoi itkeä isosti,
    271  valitella vaikeasti:
    272  "Voi poloinen, päiviäni,
    273  voipa, kurja, kummiani,
    274  kun pi'in sisarueni,
    275  turmelin emoni tuoman!
    276  Voi isoni, voi emoni,
    277  voi on valtavanhempani!
    278  Minnekä minua loitte,
    279  kunne kannoitte katalan?
    280  Parempi olisin ollut
    281  syntymättä, kasvamatta,
    282  ilmahan sikeämättä,
    283  maalle tälle täytymättä.
    284  Eikä surma suorin tehnyt,
    285  tauti oike'in osannut,
    286  kun ei tappanut minua,
    287  kaottanut kaksiöisnä."
    288  Veitsin länkensä levitti,
    289  rauoin rahnoi rahkehensa,
    290  hyppäsi hyvän selälle,
    291  hyvän laukin lautasille.
    292  Ajavi palasen maata,
    293  pikkaraisen piirrältävi,
    294  päätyvi ison pihoille,
    295  oman taaton tanterelle.
    296  Emo päätyvi pihalle:
    297  "Oi emoni, kantajani!
    298  Kun oisit, emo kuluni,
    299  synnyteltäissä minua
    300  pannut saunahan savua,
    301  lyönyt saunan salpa päälle,
    302  tukahuttanut savuhun,
    303  kaottanut kaksiöisnä,
    304  vienyt hurstilla vetehen,
    305  upotellut uutimella,
    306  luonut tuutusen tulehen,
    307  liekun lietehen sysännyt!
    308  "Oisiko kylä kysynyt:
    309  'Missä tuutunen tuvasta,
    310  mitä sauna salpa päällä?'
    311  Sinä oisit vastannunna:
    312  'Tuutusen tulessa poltin,
    313  liekun liesivalkeassa.
    314  Saunassa te'in ituja,
    315  ma'ustelin maltahia.'"
    316  Emo ennätti kysyä,
    317  vanhempansa tutkaella:
    318  "Mi sinulla, poikaseni,
    319  mikä kumma kuulumassa?
    320  On kuin Tuonelta tulisit,
    321  Manalalta matkoaisit!"
    322  Kullervo, Kalervon poika,
    323  sanan virkkoi, noin nimesi:
    324  "Jo nyt on kummat kuulununna,
    325  turmiot tapahtununna,
    326  kun pi'in oman sisaren,
    327  turmelin emoni tuoman!
    328  "Tulin viennästä vetojen,
    329  maarahojen maksannasta.
    330  Päätyi neito vastahani;
    331  mie tuota kisauttelin:
    332  se oli sisarueni,
    333  se oman emoni lapsi!
    334  "Se jo surmansa sukesi,
    335  kuolemansa kohtaeli
    336  kosken kuohu'un kovahan,
    337  palavahan pyörtehesen.
    338  Itse en nyt tieäkänä,
    339  arvoa, älyäkänä,
    340  kunne surmani sukean,
    341  kunne, kurja, kuoletaime:
    342  suuhun ulvovan sutosen,
    343  karhun kiljuvan kitahan
    344  vainko vatsahan valahan,
    345  meren hauin hampahisin?"
    346  Emo tuon sanoiksi virkki:
    347  "Ellös menkö, poikaseni,
    348  suuhun ulvovan sutosen,
    349  karhun kiljuvan kitahan
    350  eläkä vatsahan valahan,
    351  hauin hirmun hampahisin!
    352  Onpa suurta Suomen nientä,
    353  sankoa Savon rajoa
    354  piillä miehen pillojansa,
    355  hävetä pahoja töitä,
    356  piillä vuotta viisi, kuusi,
    357  ynnähän yheksän vuotta,
    358  kunnes aika armon tuopi,
    359  vuoet huolen huojentavi."
    360  Kullervo, Kalervon poika,
    361  sanan virkkoi, noin nimesi:
    362  "Enkä lähe piilemähän,
    363  en, paha, pakenemahan!
    364  Lähen surman suun esille,
    365  Kalman kartanon oville,
    366  suurille sotasijoille,
    367  miesten tappotanterille:
    368  viel' on Unto oikeana,
    369  mies katala kaatamatta,
    370  kostamatta taaton kohlut,
    371  maammon mahlat maksamatta,
    372  muistamatta muutki vaivat,
    373  itseni hyvin-piännät."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems