kalevala39
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 39
OSA: Kalevala

Yhdeksäsneljättä runo

    2  Vaka vanha Väinämöinen
    3  itse tuon sanoiksi virkki:
    4  "Ohoh seppo Ilmarinen!
    5  Lähtekämme Pohjolahan
    6  hyvän sammon saa'antahan,
    7  kirjokannen katsantahan!"
    8  Se on seppo Ilmarinen
    9  sanan virkkoi, noin nimesi:
    10  "Ei ole sampo saatavana,
    11  kirjokansi tuotavana
    12  pimeästä Pohjolasta,
    13  summasta Sariolasta!
    14  Siell' on sampo saatettuna,
    15  kirjokansi kannettuna
    16  Pohjolan kivimäkehen,
    17  vaaran vaskisen sisähän
    18  yheksän lukon ta'aksi;
    19  siihen juuret juurruteltu
    20  yheksän sylen syvähän,
    21  yksi juuri maaemähän,
    22  toinen vesiviertehesen,
    23  kolmas on kotimäkehen."
    24  Sanoi vanha Väinämöinen:
    25  "Veli seppo, veikkoseni!
    26  Lähtekämme Pohjolahan
    27  tuon on sammon saa'antahan!
    28  Laatikamme laiva suuri,
    29  johon sampo saatetahan,
    30  kirjokansi kannetahan
    31  Pohjolan kivimäestä,
    32  vaaran vaskisen sisästä,
    33  yheksän lukon takoa!"
    34  Sanoi seppo Ilmarinen:
    35  "Vakavampi maisin matka.
    36  Lempo menköhön merelle,
    37  surma suurelle selälle!
    38  Siellä tuuli turjuttaisi,
    39  siellä viskaisi vihuri,
    40  saisi sormet soutimeksi,
    41  kämmenet käsimeloiksi."
    42  Sanoi vanha Väinämöinen:
    43  "Vakavampi maisin matka,
    44  vakavampi, vaikeampi,
    45  vielä muuten mutkaisempi.
    46  Lysti on venon vesillä,
    47  purren juosta jolkutella,
    48  ve'et väljät välkytellä,
    49  selät selvät seurustella:
    50  tuuli purtta tuuittavi,
    51  aalto laivoa ajavi,
    52  länsituuli läikyttävi,
    53  etelä e'elle viepi.
    54  Vaan kuitenki kaikitenki,
    55  kun et mieline merisin,
    56  niin on maisin matkatkamme,
    57  rantaisin ratustelkamme!
    58  "Tao nyt mulle uusi miekka,
    59  tee miekka tuliteräinen,
    60  jolla hurttia hutelen,
    61  Pohjan kansan kaikottelen
    62  saaessa otolle sammon
    63  tuonne kylmähän kylähän,
    64  pimeähän Pohjolahan,
    65  summahan Sariolahan!"
    66  Tuo on seppo Ilmarinen,
    67  takoja iän-ikuinen,
    68  tunki rautoja tulehen,
    69  teräksiä hiiloksehen,
    70  kultia koko piosen,
    71  hope'ita kourallisen.
    72  Laittoi orjat lietsomahan,
    73  palkkalaiset painamahan.
    74  Orjat lietsoi löyhytteli,
    75  hyvin painoi palkkalaiset:
    76  rauta vellinä venyvi,
    77  teräs taipui tahtahana,
    78  hopea vetenä välkkyi,
    79  kulta läikkyi lainehena.
    80  Siitä seppo Ilmarinen,
    81  takoja iän-ikuinen,
    82  katsoi alle ahjoksensa,
    83  lietsimensä liepehelle:
    84  näki miekan syntyväksi,
    85  pää kullan kuvauvaksi.
    86  Otti ainehet tulesta,
    87  tempasi hyvät takehet
    88  ahjosta alasimelle,
    89  vasarille, valkkamille.
    90  Takoi miekan mieltä myöten,
    91  kalvan kaikkien parahan,
    92  jonka kullalla kuvasi,
    93  hopealla huolitteli.
    94  Vaka vanha Väinämöinen
    95  tuli tuota katsomahan.
    96  Sai miekan tuliteräisen
    97  kätehensä oikeahan.
    98  Katselevi, kääntelevi;
    99  sanan virkkoi, noin nimesi:
    100  "Onko miekka miestä myöten,
    101  kalpa kantajan mukahan?"
    102  Olipa miekka miestä myöten,
    103  kalpa kantajan mukahan,
    104  jonka kuu kärestä paistoi,
    105  päivä paistoi lappeasta,
    106  tähet västistä välötti,
    107  hevonen terällä hirnui,
    108  kasi naukui naulan päässä,
    109  penu putkessa puhusi.
    110  Sylkytteli miekkoansa
    111  vuoren rautaisen raossa.
    112  Itse tuon sanoiksi virkki:
    113  "Jo minä terällä tällä
    114  vaikka vuoret poikki löisin,
    115  kalliot kaha jakaisin!"
    116  Itse seppo Ilmarinen
    117  sanan virkkoi, noin nimesi:
    118  "Milläpä minä poloinen,
    119  millä, tuima, turveleime,
    120  hyöteleime, vyöteleime
    121  maan varalle, veen varalle?
    122  Joko luustoihin lueime,
    123  rautapaitoihin paneime,
    124  teräsvöihin telkitäime?
    125  Mies on luustossa lujempi,
    126  rautapaiassa parempi,
    127  teräsvyössä tenhoisampi."
    128  Lähteä luku tulevi,
    129  liitto käyä kerkiävi.
    130  Yks' on vanha Väinämöinen,
    131  toinen seppo Ilmarinen
    132  läksivät hevon hakuhun,
    133  kuloharjan kuuntelohon,
    134  suvikunnan suitset vyöllä,
    135  varsan valjahat olalla.
    136  Kahen etsivät hevoista,
    137  päätä puitse katselevat,
    138  tarkasti tähystelevät
    139  ympäri salon sinisen:
    140  löytivät hevon lehosta,
    141  kuloharjan kuusikosta.
    142  Vaka vanha Väinämöinen,
    143  toinen seppo Ilmarinen
    144  painoi päähän kullan päitset,
    145  suvikunnan suitset suuhun.
    146  Ajoa ratustelevat
    147  kahen miehen rantamaata:
    148  kuului rannalta kujerrus,
    149  valitanta valkamalta.
    150  Vaka vanha Väinämöinen
    151  sanan virkkoi, noin nimesi:
    152  "Siell' on impi itkemässä,
    153  kana kaikerrehtamassa!
    154  Joko käymme katsomahan,
    155  likeltä tähystämähän?"
    156  Itse astuvi likemmä,
    157  meni luota katsomahan.
    158  Eipä impi itkekänä
    159  eikä kaikerra kananen:
    160  oli pursi itkemässä,
    161  venonen valittamassa.
    162  Virkki vanha Väinämöinen
    163  luoksi purren päästyänsä:
    164  "Mitä itket, puinen pursi,
    165  vene hankava, valitat?
    166  Itketkö sä puisuuttasi,
    167  hankavuuttasi haveksit?"
    168  Pursi puinen vastoavi,
    169  vene hankava sanovi:
    170  "Vesille venosen mieli
    171  tervaisiltaki teloilta,
    172  mieli neien miehelähän
    173  korkeastaki ko'ista.
    174  Sitä itken, pursi raukka,
    175  vene vaivainen, valitan:
    176  itken viejäistä vesille,
    177  laskijaista lainehille.
    178  "Sanottihin tehtäessä,
    179  laulettihin laitettaissa
    180  saatavan sotivenettä,
    181  vainopurtta puuhattavan,
    182  tuovan täyteni eloa,
    183  alustani aartehia:
    184  ei ole sotahan saatu,
    185  eloteillen ensinkänä!
    186  "Muut purret, pahatki purret,
    187  ne aina sotia käyvät,
    188  tappeloita tallustavat;
    189  kolme kertoa kesässä
    190  tuovat täytensä rahoja,
    191  alustansa aartehia.
    192  Minä, veistämä venonen,
    193  satalauta laaittama,
    194  tässä lahon lastuillani,
    195  venyn veistännäisilläni.
    196  Pahimmatki maan matoset
    197  alla kaarien asuvat,
    198  linnut ilman ilke'immät
    199  pesän pielessä pitävät,
    200  kaikki korven konnikatki
    201  kokillani koksentavat.
    202  Oisi kahta kaunihimpi,
    203  kahta, kolmea parempi
    204  olla mäntynä mäellä,
    205  petäjänä kankahalla,
    206  oksilla oravan juosta,
    207  penun alla pyörähellä."
    208  Vaka vanha Väinämöinen
    209  tuossa tuon sanoiksi virkki:
    210  "Elä itke, puinen pursi,
    211  vene hankava, havise!
    212  Kohta saat sotia käyä,
    213  tappeloita tallustella.
    214  "Lienet pursi Luojan luoma,
    215  Luojan luoma, tuojan tuoma,
    216  syrjin syökseite vetehen,
    217  laion aalloillen ajaite,
    218  ilman kouran koskematta,
    219  käen päälle käyttämättä,
    220  olkapään ojentamatta,
    221  käsivarren vaalimatta!"
    222  Pursi puinen vastoavi,
    223  vene hankava sanovi:
    224  "Eipä muu sukuni suuri
    225  eikä veljeni, venoset,
    226  lähe työnnyttä vesille,
    227  laskematta lainehille,
    228  kun ei kourin koskettane,
    229  käsivarsin käännettäne."
    230  Sanoi vanha Väinämöinen:
    231  "Jos ma sun vesille työnnän,
    232  joko juokset soutamatta,
    233  airoilla avittamatta,
    234  huoparilla huopimatta,
    235  puhumatta purjehesen?"
    236  Pursi puinen vastoavi,
    237  vene hankava sanovi:
    238  "Eipä muu sukuni suuri
    239  eikä toinen joukkioni
    240  juokse sormin soutamatta,
    241  airoilla avittamatta,
    242  huoparilla huopimatta,
    243  puhumatta purjehesen."
    244  Vaka vanha Väinämöinen
    245  tuosta tuon sanoiksi virkki:
    246  "Joko juokset soutamalla,
    247  airoilla avittamalla,
    248  huoparilla huopimalla,
    249  puhumalla purjehesen?"
    250  Pursi puinen vastoavi,
    251  vene hankava sanovi:
    252  "Jo vainen sukuni muuki,
    253  kaikki veljeni, venoset,
    254  juoksi sormin soutamalla,
    255  airoilla avittamalla,
    256  huoparilla huopimalla,
    257  puhumalla purjehesen."
    258  Siitä vanha Väinämöinen
    259  heitti hiekalle hevosen,
    260  painoi puuhun marhaminnan,
    261  ohjat oksalle ojenti,
    262  lykkäsi venon vesille,
    263  lauloi purren lainehille.
    264  Kysytteli puista purtta,
    265  sanan virkkoi, noin nimesi:
    266  "Oi sie kaareva venonen,
    267  pursi puinen, hankaniekka!
    268  Ootko kaunis kannannalta,
    269  kuin oot kaunis katsonnalta?"
    270  Pursi puinen vastoavi,
    271  vene hankava sanovi:
    272  "Oonpa kaunis kannannalta
    273  sekä pohjalta sijava:
    274  soutoa sa'an urohon,
    275  ilman istua tuhannen."
    276  Siitä vanha Väinämöinen
    277  lauloa hyrähtelevi.
    278  Lauloi ensin laitapuolen
    279  sukapäitä sulhosia,
    280  sukapäitä, piipioja,
    281  saapasjalkoja jaloja.
    282  Lauloi toisen laitapuolen
    283  tinapäitä tyttäriä,
    284  tinapäitä, vaskivöitä,
    285  kultasormia somia.
    286  Lauloi vielä Väinämöinen
    287  teljot täytehen väkeä,
    288  ne on vanhoa väkeä,
    289  iän kaiken istunutta,
    290  kuss' oli vähän sijoa
    291  nuorukaisilta esinnä.
    292  Itse istuvi perähän,
    293  kokan koivuisen kuvulle,
    294  lasketteli laivoansa.
    295  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    296  "Juokse, pursi, puittomia,
    297  vene, väljiä vesiä!
    298  Kule kuplina merellä,
    299  lumpehina lainehilla!"
    300  Pani sulhot soutamahan,
    301  neiet ilman istumahan.
    302  Sulhot souti, airot notkui:
    303  eipä matka eistykänä.
    304  Pani neiet soutamahan,
    305  sulhot ilman istumahan.
    306  Neiet souti, sormet notkui:
    307  eipä matka eistykänä.
    308  Muutti vanhat soutamahan,
    309  nuoret päältä katsomahan.
    310  Vanhat souti, päät vapisi:
    311  eipä vielä matka eisty.
    312  Siitä seppo Ilmarinen
    313  itse istui soutamahan:
    314  jopa juoksi puinen pursi,
    315  pursi juoksi, matka joutui.
    316  Loitos kuului airon loiske,
    317  kauas hankojen hamina.
    318  Soutavi sorehtelevi:
    319  teljot rytkyi, laiat notkui,
    320  airot piukki pihlajaiset,
    321  airon pyörät pyinä vinkui,
    322  terät teirinä kukerti,
    323  nenä joikui joutsenena,
    324  perä kaarskui kaarnehena,
    325  hangat hanhina havisi.
    326  Itse vanha Väinämöinen
    327  laskea karehtelevi
    328  perässä punaisen purren,
    329  melan vartevan varassa.
    330  Niemi matkalla näkyvi,
    331  kylä kurja kuumottavi.
    332  Ahti niemellä asuvi,
    333  Kauko niemen kainalossa.
    334  Kalatuutta Kauko itki,
    335  leivätyyttä Lemminkäinen,
    336  Ahti aitan pieneyttä,
    337  veitikkä osan vähyyttä.
    338  Veisti laitoja venehen,
    339  uuen purren pohjapuuta
    340  päässä pitkän nälkäniemen,
    341  paltalla kylän katalan.
    342  Se oli korvalta korea,
    343  silmältä sitäi parempi.
    344  Loi silmänsä luotehelle,
    345  käänti päätä päivän alle:
    346  kaaren kaukoa näkevi,
    347  pilven longan loitompata.
    348  Eipä kaari ollutkana
    349  eikä pieni pilven lonka:
    350  oli pursi kulkemassa,
    351  venonen vaeltamassa
    352  selvällä meren selällä,
    353  ulapalla aukealla;
    354  mies puhas perässä purren,
    355  mies sorea soutimilla.
    356  Sanoi lieto Lemminkäinen:
    357  "En mä tunne tuota purtta,
    358  keksi kelvoista venettä;
    359  souten Suomesta tulevi,
    360  airon iske'in iästä,
    361  melan luoen luotehesen."
    362  Jo huhuta huikahutti,
    363  mäjellytti, mäikähytti,
    364  huuti mies nenästä niemen,
    365  verevä vesien poikki:
    366  "Kenen on veno vesillä,
    367  kenen laiva lainehilla?"
    368  Miehet purresta puhuvat
    369  sekä vaimot vastoavat:
    370  "Mi olet mies metsän asuja,
    371  uros korven kolkuttaja,
    372  kun et tunne tuota purtta,
    373  keksi Väinölän venettä,
    374  et tunne peräurosta
    375  etkä miestä airollista?"
    376  Sanoi lieto Lemminkäinen:
    377  "Jo tunnen peränpitäjän
    378  ja älyän airollisen:
    379  vaka vanha Väinämöinen
    380  itse on perän piossa,
    381  Ilmarinen airollisna.
    382  Minnekkä menette, miehet,
    383  kunne läksitte, urohot?"
    384  Sanoi vanha Väinämöinen:
    385  "Kohti pohjaista kulemme,
    386  kohti kuohuja kovia,
    387  lakkipäitä lainehia:
    388  sampoa tapoamahan,
    389  kirjokantta katsomahan
    390  Pohjolan kivimäestä,
    391  vaaran vaskisen sisästä."
    392  Sanoi lieto Lemminkäinen:
    393  "Ohoh vanha Väinämöinen!
    394  Otapa minua, miestä,
    395  urohoksi kolmanneksi,
    396  kun saat sammon nostantahan,
    397  kirjokannen kannantahan!
    398  Vielä mieki miesnä maksan,
    399  jos saisi tapella tarve:
    400  annan käskyn kämmenille,
    401  olkapäilleni opaston."
    402  Vaka vanha Väinämöinen
    403  otti miehen matkoihinsa,
    404  veitikän venosehensa.
    405  Se on lieto Lemminkäinen
    406  jo tulla tuhuttelevi,
    407  käyä luikerrehtelevi.
    408  Tuopi laian tullessansa
    409  venehesen Väinämöisen.
    410  Sanoi vanha Väinämöinen:
    411  "Oisi puuta purressani,
    412  laitoa venehessäni,
    413  parahiksi painoaki.
    414  Miksi laitat laitoasi,
    415  puuta purtehen liseät?"
    416  Sanoi lieto Lemminkäinen:
    417  "Ei vara venettä kaa'a,
    418  tuki suovoa tuhoa.
    419  Use'in merellä Pohjan
    420  tuuli laitoa kysyvi,
    421  vastatuuli varppehia."
    422  Sanoi vanha Väinämöinen:
    423  "Sentähen sotavenosen
    424  rinta rautahan rakettu
    425  ja tehty teräsnenähän,
    426  jottei tuulen tuiki vieä
    427  eikä viskoa vihurin."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 16801 81 %
JR 02610 80 %
JR 53406 80 %
JR 76080 73 %
JR 29182 72 %
SKVR XIII3 8341. 70 %
KR 42:3809 70 %
KR 49:525 69 %
SKVR I1 32. 67 %
JR 06182 64 %
KR 42:6370 64 %
JR 48250 63 %
KR 42:1227 61 %
SKVR XV 592. 60 %
SKVR V3 1332. 60 %
KR 49:561 59 %
SKVR V1 860. 59 %
SKVR XII1 87. 56 %
JR 42237 56 %
SKVR I1 636. 55 %
KR 42:3796 54 %
SKVR VII4 loitsut 1849. 54 %
KR 42:3756 53 %
KR 42:3199 53 %
JR 66663 53 %
JR 24739 53 %
JR 66664 52 %
KR 42:386 52 %
SKVR XIII3 8342. 52 %
SKVR I1 erill. [Laivaretki ja kantele] 10. 50 %