kalevala40
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 40
OSA: Kalevala

Neljäskymmenes runo

    2  Vaka vanha Väinämöinen
    3  laskea karehtelevi
    4  tuon on pitkän niemen päästä,
    5  kylän kurjan kuuluvilta.
    6  Laski laulellen vesiä,
    7  ilon lyöen lainehia.
    8  Neiet niemien nenissä
    9  katselevat, kuuntelevat:
    10  "Mi lienee ilo merellä,
    11  mikä laulu lainehilla,
    12  ilo entistä parempi,
    13  laulu muita laatuisampi?"
    14  Laski vanha Väinämöinen,
    15  laski päivän maavesiä,
    16  päivän toisen suovesiä,
    17  kolmannen kosen vesiä.
    18  Siinä lieto Lemminkäinen
    19  muisti muutaman sanansa
    20  korvalla tulisen kosken,
    21  pyhän virran pyörtehessä.
    22  Sanovi sanalla tuolla,
    23  lausui tuolla lausehella:
    24  "Heitä, koski, kuohuminen,
    25  vesi vankka, vellominen!
    26  Kosken tyttö, kuohuneiti!
    27  Istuite kihokivelle,
    28  kihopaaelle paneite!
    29  Sylin aaltoja aseta,
    30  käsin kääri käppyröitä,
    31  kourin kuohuja kohenna,
    32  jottei riusko rinnoillemme
    33  eikä päällemme päräjä!
    34  "Akka aaltojen-alainen,
    35  vaimo kuohun-korvallinen!
    36  Nouse kourin kuohun päälle,
    37  yskin aallollen ylene
    38  kuohuja kokoamahan,
    39  vaahtipäitä vaalimahan,
    40  jottei syytöintä syseä,
    41  viatointa vierettele!
    42  "Kivet keskellä jokea,
    43  paaet kuohun kukkuralla
    44  otsansa alentakohon,
    45  päälakensa painakohon
    46  matkalta punaisen purren,
    47  tieltä tervaisen venehen!
    48  "Kun ei tuosta kyllin liene,
    49  Kivi-Kimmo, Kammon poika,
    50  väännä reikä vääntimellä,
    51  puhkaise purasimella
    52  keskelle kosen kiveä,
    53  pahan paaen palleahan,
    54  juosta purren puuttumatta,
    55  venehen vikaumatta!
    56  "Kun ei tuosta kyllin liene,
    57  veen isäntä, vuon alio,
    58  kivet saata sammaliksi,
    59  hauin vuoluksi venonen
    60  kuohuja kulettaessa,
    61  mäkipäitä mentäessä!
    62  "Neiti kosken-korvallinen,
    63  impi virran-vierellinen!
    64  Kehreäs utuinen lanka
    65  utuisesta kuontalosta!
    66  Veä lankasi ve'elle,
    67  sinerväsi lainehelle,
    68  jota pitkin purren juosta,
    69  tervarinnan teuotella,
    70  mennä miehen melkeänki,
    71  äkkiouonkin osata!
    72  "Melatar on, mielivaimo!
    73  Ota mieluisa melasi,
    74  jollapa piät pereä,
    75  noitivirrat viilettelet
    76  katehen koan e'etse,
    77  noian ikkunan alatse!
    78  "Kun ei tuosta kyllin liene,
    79  Ukko, taivahan jumala,
    80  piä miekalla pereä,
    81  tuijota tupettomalla,
    82  jotta juosta puisen purren,
    83  mennä mäntyisen venehen!"
    84  Itse vanha Väinämöinen
    85  laskea karehtelevi.
    86  Laski louhien lomitse
    87  noita kuohuja kovia;
    88  eikä puutu puinen pursi,
    89  vene tietäjän takellu.
    90  Äsken tuonne tultuansa
    91  noille väljille vesille
    92  puuttui pursi juoksemasta,
    93  venonen pakenemasta.
    94  Pursi puuttuvi lujahan,
    95  vene vieremättömäksi.
    96  Se on seppo Ilmarinen,
    97  toinen lieto Lemminkäinen
    98  pistivät melan merehen,
    99  lastun kuusen lainehesen;
    100  päästeä nytystelevät
    101  tuota purtta puutoksesta:
    102  ei ota venonen juosta
    103  eikä pääse puinen pursi.
    104  Vaka vanha Väinämöinen
    105  sanan virkkoi, noin nimesi:
    106  "Oi sie lieto Lemmin poika!
    107  Kallistaite katsomahan,
    108  miss' on pursi puuttumassa,
    109  venonen takistumassa
    110  näillä väljillä vesillä,
    111  vienolla alantehella,
    112  kivelläkö vai haolla
    113  vaiko muulla vastuksella!"
    114  Se on lieto Lemminkäinen
    115  pyörähtihe katsomahan.
    116  Katsovi venosen alle,
    117  sanan virkkoi, noin nimesi:
    118  "Ei ole veno kivellä,
    119  ei kivellä, ei haolla:
    120  vene on hauin hartioilla,
    121  ve'en koiran konkkaluilla!"
    122  Vaka vanha Väinämöinen
    123  sanan virkkoi, noin nimesi:
    124  "Jotaki joessa onpi,
    125  hakojaki, haukiaki.
    126  Kun lie hauin hartioilla,
    127  ve'en koiran konkkaluilla,
    128  veä miekalla vetehen,
    129  katkaise kala kaheksi!"
    130  Se on lieto Lemminkäinen,
    131  poika, veitikkä verevä,
    132  miekan vyöltänsä vetävi,
    133  luunpurijan puoleltansa.
    134  Veti miekalla meryttä,
    135  alta laian laskettavi:
    136  itse vierähti vetehen,
    137  kourin aaltohon kohahti.
    138  Siitä seppo Ilmarinen
    139  tarttui tukkahan urosta,
    140  nostalti merestä miehen.
    141  Itse tuon sanoiksi virkki:
    142  "Kaikki on mieheksi kyhätty,
    143  pantu parran kantajaksi,
    144  lisäksi satalu'ulle,
    145  tuhannelle täytteheksi!"
    146  Miekan vyöltänsä vetävi,
    147  tupestansa tuiman rauan,
    148  jolla kalhaisi kaloa,
    149  alta laian läimähytti:
    150  miekka murskaksi mureni,
    151  eipä hauki tiennytkänä.
    152  Vaka vanha Väinämöinen
    153  tuossa tuon sanoiksi virkki:
    154  "Ei ole teissä puolta miestä,
    155  ei urosta kolmannesta!
    156  Kun konsa tulevi tarve,
    157  miehen mieltä vaaitahan,
    158  silloin mieli melkeässä,
    159  kaikki toimi toisialla."
    160  Itse miekkansa veälti,
    161  tempasi terävän rauan.
    162  Työnti miekkansa merehen,
    163  alle laian langetteli
    164  kalahauin hartioihin,
    165  ve'en koiran konkkaluihin.
    166  Miekka luottihe lujahan,
    167  kitasihin kiinnittihe.
    168  Siitä vanha Väinämöinen
    169  nostalti kaloa tuota,
    170  veti haukia ve'estä:
    171  hauki katkesi kaheksi;
    172  pursto pohjahan putosi,
    173  pää kavahti karpahasen.
    174  Jo otti venonen juosta,
    175  pääsi pursi puutoksesta.
    176  Vaka vanha Väinämöinen
    177  luotti purren luotoselle,
    178  ravahutti rantasehen.
    179  Katselevi, kääntelevi
    180  tuota hauin pääpaloa.
    181  Itse tuon sanoiksi virkki:
    182  "Ken on vanhin sulholoista,
    183  sepä hauki halkomahan,
    184  kala viploin viiltämähän,
    185  pää paloiksi pahkomahan!"
    186  Miehet purresta puhuvat,
    187  vaimot lausui laitasilta:
    188  "Saajanpa käet sulimmat,
    189  sormet pyytäjän pyhimmät."
    190  Vaka vanha Väinämöinen
    191  veti veitsen huotrastansa,
    192  kyleltänsä kylmän rauan,
    193  jolla hauin halkaisevi,
    194  pahkovi kalan paloiksi.
    195  Itse tuon sanoiksi virkki:
    196  "Ken on nuorin neitosista,
    197  sepä hauki keittämähän
    198  murkinaisiksi muruiksi,
    199  kalaisiksi lounahiksi!"
    200  Kävi neiet keittämähän
    201  - kävi kilvan kymmenenki.
    202  Siitä hauki keitetähän,
    203  murkinoiahan muruina.
    204  Jäipä luita luotoselle,
    205  kalanluita kalliolle.
    206  Vaka vanha Väinämöinen
    207  noita tuossa katselevi,
    208  katselevi, kääntelevi.
    209  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    210  "Mikä tuostaki tulisi,
    211  noista hauin hampahista,
    212  leveästä leukaluusta,
    213  jos oisi sepon pajassa,
    214  luona taitavan takojan,
    215  miehen mahtavan käsissä?"
    216  Sanoi seppo Ilmarinen:
    217  "Ei tule tyhjästä mitänä,
    218  kalan ruotasta kalua,
    219  ei seponkana pajassa,
    220  luona taitavan takojan,
    221  miehen mahtavan käsissä."
    222  Vaka vanha Väinämöinen
    223  itse tuon sanoiksi virkki:
    224  "Näistäpä toki tulisi
    225  kalanluinen kanteloinen,
    226  kun oisi osoajata,
    227  soiton luisen laatijata."
    228  Kun ei toista tullutkana,
    229  ei ollut osoajata,
    230  soiton luisen laatijata,
    231  vaka vanha Väinämöinen
    232  itse loihe laatijaksi,
    233  tekijäksi teentelihe.
    234  Laati soiton hauinluisen,
    235  suoritti ilon ikuisen.
    236  Kust' on koppa kanteletta?
    237  Hauin suuren leukaluusta.
    238  Kust' on naulat kanteletta?
    239  Ne on hauin hampahista.
    240  Kusta kielet kanteletta?
    241  Hivuksista Hiien ruunan.
    242  Jo oli soitto suorittuna,
    243  valmihina kanteloinen,
    244  soitto suuri hauinluinen,
    245  kantelo kalaneväinen.
    246  Tuli tuohon nuoret miehet,
    247  tuli nainehet urohot,
    248  tuli pojat puol'-ikäiset
    249  sekä pienet piikalapset,
    250  tytöt nuoret, vaimot vanhat,
    251  naiset keskikertaisetki,
    252  kanteletta katsomahan,
    253  soittoa tähyämähän.
    254  Vaka vanha Väinämöinen
    255  käski nuoren, käski vanhan,
    256  käski keskikertaisenki
    257  soittamahan sormillansa
    258  tuota ruotaista romua,
    259  kalanluista kanteletta.
    260  Soitti nuoret, soitti vanhat,
    261  soitti keskikertaisetki.
    262  Nuoret soitti, sormet notkui,
    263  vanhat väänti, pää vapisi:
    264  ei ilo ilolle nousnut,
    265  soitto soitolle ylennyt.
    266  Sanoi lieto Lemminkäinen:
    267  "Oi te pojat puol'älyiset,
    268  teki tyttäret typerät
    269  sekä muu katala kansa!
    270  Ei ole teissä soittajata,
    271  oike'in osoajata!
    272  Tuokatte minulle soitto,
    273  kantakatte kanteloinen
    274  kahen polven pystyn päähän,
    275  kynnen kymmenen nenähän!"
    276  Siitä lieto Lemminkäinen
    277  saip' on kantelon käsille,
    278  ilon itsensä likemmä,
    279  soiton alle sormiensa.
    280  Soittoa sovittelevi,
    281  kanteletta kääntelevi:
    282  eipä soitto soitakana,
    283  ei ilo iloakana.
    284  Sanoi vanha Väinämöinen:
    285  "Ei ole tässä nuorisossa,
    286  kansassa kasuavassa
    287  eikä vanhassa väessä
    288  tuon on soiton soittajaista,
    289  tuon ilon iloajaista.
    290  Joko Pohjola paremmin
    291  saisi soiton soittamahan,
    292  tuon ilon iloamahan,
    293  jospa laitan Pohjolahan?"
    294  Laittoi soiton Pohjolahan,
    295  saatatti Sariolahan.
    296  Soitti pojat Pohjolassa,
    297  soitti pojat jotta piiat,
    298  soitti miehet naisekkahat
    299  sekä naiset miehekkähät.
    300  Itsekin emäntä soitti,
    301  tuota käänti, tuota väänti,
    302  tuota sormin suoritteli,
    303  kynsin kymmenin piteli.
    304  Soitti pojat Pohjolassa,
    305  soitti kansa kaikenlainen.
    306  Ei ilo ilolle tunnu
    307  eikä soitto soitannalle:
    308  kielet kierohon kävivät,
    309  jouhet parkuivat pahasti,
    310  ääni kaikkui karkeasti,
    311  soitto julmasti sorisi.
    312  Sokea sopessa nukkui,
    313  ukko vanha uunin päällä.
    314  Ukko uunilta havannut,
    315  kiukahalta kirsahtanut
    316  urahti unisijalta,
    317  nurahutti nurkastansa:
    318  "Heretkätte, heittäkätte,
    319  luokatte, lopettakatte!
    320  Puhki korvani puhuvi,
    321  läpi pääni läylentävi,
    322  kaikki käypi karvoilleni,
    323  viepi viikoksi uneni!
    324  "Jos ei soitto Suomen kansan
    325  vasta vaikuta ilolle
    326  eli uuvuta unehen,
    327  maku'usen maanittele,
    328  niin vetehen visko'otte,
    329  aaltoihin upottaotte,
    330  tahi viekötte takaisin,
    331  soitto tuonne saattaotte
    332  miehen tehnehen käsille,
    333  sormille sovittelijan!"
    334  Soitto kielin kerkiävi,
    335  kantelo sanoin kajahui:
    336  "En vielä vetehen joua,
    337  alle aaltojen asetu!
    338  Ennen soitan soittajalla,
    339  vangun vaivan nähnehellä."
    340  Jopa vietihin visusti,
    341  kannettihin kaunihisti
    342  miehen laatijan kätehen,
    343  pyytänehen polvuksille.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 68917 94 %
JR 82689 94 %
KR 42:2283 89 %
SKVR I4 2040. 79 %
SKVR I1 32. 73 %
KR 43:727 71 %
KR 43:486 58 %
SKVR VI1 57. 57 %
SKVR I1 596. 54 %
KR 43:487 53 %