kalevala42
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 42
OSA: Kalevala

Kahdesviidettä runo

    2  Vaka vanha Väinämöinen,
    3  toinen seppo Ilmarinen,
    4  kolmas lieto Lemmin poika,
    5  tuo on kaunis Kaukomieli,
    6  läksi selvälle merelle,
    7  lake'ille lainehille
    8  tuonne kylmähän kylähän,
    9  pimeähän Pohjolahan,
    10  miehen syöjähän sijahan,
    11  urohon upottajahan.
    12  Kenpä tuossa soutajaksi?
    13  Yks' on seppo Ilmarinen.
    14  Sepä tuossa soutajaksi
    15  airoillen ylimäisille;
    16  toinen lieto Lemminkäinen
    17  airoillen alimaisille.
    18  Vaka vanha Väinämöinen
    19  itse istuihe perähän.
    20  Laskea karehtelevi;
    21  laski halki lainehien,
    22  noien kuohujen kovien,
    23  lakkipäien lainehien
    24  vasten Pohjan valkamoita,
    25  ennen tiettyjä teloja.
    26  Jopa tuonne tultuansa,
    27  matkan päähän päästyänsä
    28  vetivät venosen maalle,
    29  tempasivat tervarinnan
    30  teloille teräksisille,
    31  valkamoille vaskisille.
    32  Tulivat tuville tuosta,
    33  pian pistihe sisälle.
    34  Kysyi Pohjolan emäntä,
    35  tutkaeli tullehilta:
    36  "Mipä miehillä sanoma,
    37  urohilla uusi tieto?"
    38  Vaka vanha Väinämöinen,
    39  tuopa tuohon vastoavi:
    40  "Sammosta sanomat miesten,
    41  kirjokannesta urosten:
    42  saimme sampuen jaolle,
    43  kirjokannen katselulle."
    44  Itse Pohjolan emäntä
    45  sanan virkkoi, noin nimesi:
    46  "Ei pyyssä kahen jakoa,
    47  oravassa miehen kolmen.
    48  Hyvä on sampuen hyrätä,
    49  kirjokannen kahnatella
    50  Pohjolan kivimäessä,
    51  vaaran vaskisen sisässä.
    52  Hyvä olla itseniki
    53  sammon suuren haltijana."
    54  Vaka vanha Väinämöinen
    55  sanan virkkoi, noin nimesi:
    56  "Kun et antane osoa,
    57  tuota sammon toista puolta,
    58  niin on kaiken kantanemme,
    59  vienemme venehesemme."
    60  Louhi, Pohjolan emäntä,
    61  tuo tuosta pahoin pahastui.
    62  Kutsui Pohjolan kokohon,
    63  nuoret miehet miekkoinensa,
    64  urohot asehinensa
    65  pään varalle Väinämöisen.
    66  Vaka vanha Väinämöinen
    67  kävi kanteloisehensa,
    68  itse istui soittamahan,
    69  alkoi soittoa somasti.
    70  Tuota kaikki kuulemahan,
    71  iloa imehtimähän,
    72  miehet mielellä hyvällä,
    73  naiset suulla nauravalla,
    74  urohot vesissä silmin,
    75  pojat maassa polvillansa.
    76  Väkeä väsyttelevi,
    77  rahvahaista raukaisevi:
    78  kaikki nukkui kuuntelijat
    79  sekä vaipui katselijat;
    80  nukkui nuoret, nukkui vanhat
    81  Väinämöisen soitantohon.
    82  Siitä viisas Väinämöinen,
    83  tietäjä iän-ikuinen,
    84  tapasi on taskuhunsa,
    85  kulki kukkaroisehensa.
    86  Ottavi uniset neulat,
    87  voiteli unella silmät,
    88  ripset ristihin panevi,
    89  painoi luomet lukkosehen
    90  väeltä väsyneheltä,
    91  urohilta uinuvilta:
    92  pani pitkähän unehen,
    93  viikommaksi nukkumahan
    94  koko Pohjolan perehen
    95  ja kaiken kyläisen kansan.
    96  Meni sammon saa'antahan,
    97  kirjokannen katsontahan
    98  Pohjolan kivimäestä,
    99  vaaran vaskisen sisästä,
    100  yheksän lukon takoa,
    101  takasalvan kymmenennen.
    102  Tuossa vanha Väinämöinen
    103  lauloa hyrähtelevi
    104  vaaran vaskisen ovilla,
    105  kivilinnan liepehillä:
    106  jopa liikkui linnan portit,
    107  järkkyi rautaiset saranat.
    108  Itse seppo Ilmarinen,
    109  tuopa tuossa toisna miesnä.
    110  Voilla voiti lukkoloita,
    111  saranoita rasvasilla,
    112  jottei ukset ulvahuisi
    113  eikä naukuisi saranat.
    114  Lukot sormin luksutteli,
    115  salvat kuokalla kohotti:
    116  jo lukot lusuna vieri,
    117  ovet vahvat aukieli.
    118  Siitä vanha Väinämöinen
    119  itse tuon sanoiksi virkki:
    120  "Oi sie lieto Lemmin poika,
    121  ylimäinen ystäväni!
    122  Mene sampo ottamahan,
    123  kirjokansi kiskomahan!"
    124  Tuopa lieto Lemminkäinen
    125  tahi kaunis Kaukomieli,
    126  kyllä kärkäs käskemättä,
    127  kehumattaki kepeä,
    128  meni sammon saa'antahan,
    129  kirjokannen kiskontahan.
    130  Sanoi tuonne mennessänsä,
    131  kerskaeli käyessänsä:
    132  "Mi lienee minussa miestä,
    133  urosta Ukon pojassa,
    134  senpä sampo siirtyköhön,
    135  kirjokansi kääntyköhön
    136  jalan oikean avulla,
    137  takakannan koskemalla!"
    138  Siirrytteli Lemminkäinen,
    139  siirrytteli, käännytteli,
    140  sylin sampoa syleili,
    141  polvin maassa puuhaeli:
    142  eipä sampo liikukana,
    143  kirjokansi kallukana;
    144  sen oli juuret juurruteltu
    145  yheksän sylen syvähän.
    146  Hyvä on härkä Pohjolassa,
    147  jok' on vahva vartalolta,
    148  ylen sitkeä sivulta,
    149  suonilta kovin sorea;
    150  sen on syltä sarvet pitkät,
    151  puolentoista turpa paksu.
    152  Otti härän heinikosta,
    153  auran pellon pientarelta;
    154  sillä kynti sammon juuret,
    155  kirjokannen kiinnittimet:
    156  saipa sampo liikkumahan,
    157  kirjokansi kallumahan.
    158  Siitä vanha Väinämöinen,
    159  toinen seppo Ilmarinen,
    160  kolmas lieto Lemminkäinen
    161  saattelivat sammon suuren
    162  Pohjolan kivimäestä,
    163  vaaran vaskisen sisästä.
    164  Veivät sen venosehensa,
    165  latjasivat laivahansa.
    166  Saivat sammon purtehensa,
    167  kirjokannen kaarillensa;
    168  työntivät venon vesille,
    169  satalauan lainehille.
    170  Tyrskähti veno vetehen,
    171  läksi laioin lainehesen.
    172  Kysyi seppo Ilmarinen,
    173  sanan virkkoi, noin nimesi:
    174  "Minne sampo saatetahan,
    175  kunnepa kuletetahan
    176  näiltä paikoilta pahoilta,
    177  poloisesta Pohjolasta?"
    178  Vaka vanha Väinämöinen
    179  itse virkki, noin nimesi:
    180  "Tuonne sampo saatetahan,
    181  kirjokansi kaimatahan
    182  nenähän utuisen niemen,
    183  päähän saaren terhenisen,
    184  siellä onnen ollaksensa,
    185  ainian asuaksensa.
    186  On siellä vähän sijoa,
    187  toki paikkoa palanen,
    188  syömätöintä, lyömätöintä,
    189  miekan miehen käymätöintä."
    190  Siitä vanha Väinämöinen
    191  läksi poies Pohjolasta,
    192  läksi mielellä hyvällä,
    193  iloten omille maille.
    194  Itse tuossa noin saneli:
    195  "Käänny, pursi, Pohjolasta,
    196  käännäite kohen kotia,
    197  perin maille vierahille!
    198  "Tuuittele, tuuli, purtta,
    199  soutele, vesi, venettä,
    200  anna airoillen apua,
    201  huoparille huoitusta
    202  noilla väljillä vesillä,
    203  ulapoilla auke'illa!
    204  "Oisiko airot pikkaraiset,
    205  soutajat vähäväkiset,
    206  pienoiset peränpitäjät,
    207  lapset laivan hallitsijat,
    208  anna, Ahto, airojasi,
    209  venettäsi, veen isäntä,
    210  airot uuet ja paremmat,
    211  mela toinen ja lujempi,
    212  itse airoillen asetu,
    213  sovitaite soutamahan!
    214  Anna juosta puisen purren,
    215  rautahangan hakkaella
    216  halki kuohujen kovien,
    217  lakkipäien lainehien!"
    218  Siitä vanha Väinämöinen
    219  laskea karehtelevi.
    220  Itse seppo Ilmarinen,
    221  toinen lieto Lemminkäinen,
    222  nepä tuossa soutelevat,
    223  soutelevat, joutelevat
    224  selviä selän vesiä,
    225  lake'ita lainehia.
    226  Sanoi lieto Lemminkäinen:
    227  "Olipa ennen aikoinani,
    228  oli vettä soutajalla
    229  sekä virttä laulajalla.
    230  Vaan ei nyt, nykyisin aioin
    231  tuota kuulla kulloinkana
    232  venehessä vierentätä,
    233  lainehilla laulantata."
    234  Vaka vanha Väinämöinen
    235  sanan virkkoi, noin nimesi:
    236  "Ei vesillä vieremistä,
    237  lainehilla laulamista!
    238  Laulu laiskana pitävi,
    239  virret sou'un viivyttävi.
    240  Päivä kultainen kuluisi,
    241  yöhyt kesken yllättäisi
    242  näillä väljillä vesillä,
    243  lake'illa lainehilla."
    244  Se on lieto Lemminkäinen
    245  sanan virkkoi, noin nimesi:
    246  "Aika kuitenki kuluvi,
    247  päivä kaunis karkelevi,
    248  yö tulla tuhuttelevi,
    249  hämärä häkyttelevi,
    250  jos et laula polvenasi,
    251  hyrehi sinä ikänä."
    252  Laski vanha Väinämöinen
    253  selkeä meren sinisen,
    254  laski päivän, laski toisen.
    255  Päivänäpä kolmantena
    256  tuo on lieto Lemminkäinen
    257  kerran toisen kertaeli:
    258  "Miks' et laula, Väinämöinen,
    259  hyrehi, hyväntöläinen,
    260  hyvän sammon saatuasi,
    261  tien oikein osattuasi?"
    262  Vaka vanha Väinämöinen,
    263  hänpä varman vastoavi:
    264  "Varahainen laulannaksi,
    265  aikainen ilonpioksi.
    266  Äsken laulanta sopisi,
    267  ilon teentä kelpoaisi,
    268  kun omat ovet näkyisi,
    269  omat ukset ulvahtaisi."
    270  Sanoi lieto Lemminkäinen:
    271  "Oisinko itse perässä,
    272  lauleleisin voiessani,
    273  kukkuisin kyetessäni;
    274  ehk' ei toiste voiakana,
    275  ei kyllin kyetäkänä.
    276  Kun et lauloa luvanne,
    277  itse laululle rupean."
    278  Siinä lieto Lemminkäinen,
    279  tuo on kaunis Kaukomieli,
    280  suutansa sovittelevi,
    281  säveltänsä säätelevi.
    282  Sai itse hyräilemähän,
    283  loihe, kurja, kukkumahan
    284  äreällä äänellänsä,
    285  käreällä kulkullansa.
    286  Lauloi lieto Lemminkäinen,
    287  karjahteli Kaukomieli;
    288  suu liikkui, järisi parta,
    289  leukapielet lonkaeli.
    290  Laulu kuului loitommalle,
    291  vierähys vesien poikki,
    292  kuului kuutehen kylähän,
    293  seitsemän selän ylitse.
    294  Kurki istui kannon päässä,
    295  märän mättähän nenässä,
    296  sormiluitansa lukevi,
    297  jalkojansa nostelevi.
    298  Sepä säikähti kovasti
    299  Lemminkäisen laulantata.
    300  Päästi kurki kumman kulkun,
    301  säikähti pahan sävelen;
    302  heti loihe lentämähän,
    303  lenti poikki Pohjolahan.
    304  Sitte tuonne tultuansa,
    305  Pohjan suolle saatuansa
    306  vielä parkaisi pahasti,
    307  äkeästi ärjähteli:
    308  sillä Pohjolan herätti,
    309  pahan vallan valveutti.
    310  Nousi Pohjolan emäntä
    311  unen pitkän maattuansa.
    312  Kävi karjakartanohon,
    313  juoksi riistariihen luoksi;
    314  katselevi karjoansa,
    315  elojansa arvelevi:
    316  ei ollut karjoa kaonnut,
    317  riistettynä riistojansa.
    318  Jo kävi kivimäelle,
    319  vaaran vaskisen ovelle.
    320  Sanoi tuonne tultuansa:
    321  "Voi, poloinen, päiviäni!
    322  Jop' on täällä vieras käynyt,
    323  kaikki lukot lonkaellut,
    324  liikutellut linnan portit,
    325  särkenyt saranarauat!
    326  Oisko täältä sampo saatu,
    327  otettu omin lupinsa?"
    328  Jo oli sieltä sampo saatu,
    329  anastettu kirjokansi
    330  Pohjolan kivimäestä,
    331  vaaran vaskisen sisästä,
    332  yheksän lukon takoa,
    333  takasalvan kymmenennen.
    334  Louhi, Pohjolan emäntä,
    335  tuo tuosta pahoin pahastui,
    336  katsoi valtansa vajuvan,
    337  alenevan arvionsa.
    338  Uutarta rukoelevi:
    339  "Ututyttö, terhenneiti!
    340  Seulo seulalla utua,
    341  terhenistä tepsuttele,
    342  laske talma taivahalta,
    343  auer ilmasta alenna
    344  selvälle meren selälle,
    345  ulapalle aukealle,
    346  jottei päästä Väinämöisen,
    347  osata uvantolaisen!
    348  "Kun ei tuosta kyllin tulle,
    349  Iku-Turso, Äijön poika,
    350  nosta päätäsi merestä,
    351  lakkoasi lainehesta!
    352  Kaataos Kalevan miehet,
    353  upota uvantolaiset,
    354  hävitä häjyt urohot
    355  alle aaltojen syvien!
    356  Saata sampo Pohjolahan
    357  venehestä vierimättä!
    358  "Kun ei tuosta kyllin tulle,
    359  oi Ukko, ylijumala,
    360  ilman kultainen kuningas,
    361  hope'inen hallitsija,
    362  rakenna rajuinen ilma,
    363  nosta suuri säien voima!
    364  Luo tuuli, lähetä aalto
    365  aivan vastahan venettä,
    366  jottei päästä Väinämöisen,
    367  kulkea uvantolaisen!"
    368  Ututyttö, neiti terhen,
    369  u'un huokuvi merelle,
    370  sumun ilmahan sukesi;
    371  piti vanhan Väinämöisen
    372  kokonaista kolme yötä
    373  sisässä meren sinisen
    374  pääsemättänsä perille,
    375  kulkematta kunnekana.
    376  Yön kolmen levättyänsä
    377  sisässä meren sinisen
    378  virkki vanha Väinämöinen,
    379  itse lausui, noin nimesi:
    380  "Ei ole mies pahempikana,
    381  uros untelompikana
    382  u'ulla upottaminen,
    383  terhenellä voittaminen."
    384  Veti vettä kalvallansa,
    385  merta miekalla sivalti.
    386  Sima siukui kalvan tiestä,
    387  mesi miekan roiskehesta:
    388  nousi talma taivahalle,
    389  utu ilmoillen yleni.
    390  Selvisi meri sumusta,
    391  meren aalto auteresta;
    392  meri suureksi sukeutui,
    393  maailma isoksi täytyi.
    394  Oli aikoa vähäinen,
    395  pirahteli pikkarainen.
    396  Jo kuului kova kohina
    397  viereltä veno punaisen;
    398  nousi kuohu korkeaksi
    399  vasten purtta Väinämöisen.
    400  Siinä seppo Ilmarinen
    401  toki säikähti kovasti:
    402  veret vieri kasvoiltansa,
    403  puna poskilta putosi.
    404  Veti viltin päänsä päälle,
    405  yli korvien kohenti,
    406  peitti kasvot kaunihisti,
    407  silmänsä sitäi paremmin.
    408  Itse vanha Väinämöinen
    409  katsoi vierellä vesiä,
    410  loi silmät sivulle purren.
    411  Näki kummoa vähäisen:
    412  Iku-Turso, Äijön poika,
    413  vieressä veno punaisen
    414  nosti päätänsä merestä,
    415  lakkoansa lainehesta.
    416  Vaka vanha Väinämöinen
    417  saipa korvat kourihinsa.
    418  Korvista kohottelevi,
    419  kysytteli, lausutteli,
    420  sanan virkkoi, noin nimesi:
    421  "Iku-Turso, Äijön poika!
    422  Miksi sie merestä nousit,
    423  kuksi aallosta ylenit
    424  etehen imehnisille,
    425  saanikka Kalevan poian?"
    426  Iku-Turso, Äijön poika,
    427  eikä tuo ihastu tuosta
    428  eikä tuo kovin pelästy
    429  eikä varsin vastaele.
    430  Vaka vanha Väinämöinen
    431  tarkoin toiste tutkaeli,
    432  kolmasti kovin kysyvi:
    433  "Iku-Turso, Äijön poika!
    434  Miksi sie merestä nousit,
    435  kuksi aallosta ylenit?"
    436  Iku-Turso, Äijön poika,
    437  jo kerralla kolmannella
    438  sanan vastaten sanovi:
    439  "Siksi mie merestä nousin,
    440  siksi aallosta ylenin:
    441  oli mielessä minulla
    442  surmata suku Kalevan,
    443  saa'a sampo Pohjolahan.
    444  Kun nyt lasket lainehisin,
    445  heität vielä herjan hengen,
    446  enpä toiste tullekana
    447  etehen imehnisille."
    448  Silloin vanha Väinämöinen
    449  heitti herjan lainehisin.
    450  Itse tuon sanoiksi virkki:
    451  "Iku-Turso, Äijön poika!
    452  Ellös sie merestä nousko,
    453  ellös aallosta yletkö
    454  etehen imehnisille
    455  tämän päivyen perästä!"
    456  Senpä päivyen perästä
    457  ei Turso merestä nouse
    458  etehen imehnisille,
    459  kuni kuuta, aurinkoa,
    460  kuni päiveä hyveä,
    461  ilmoa ihailtavata.
    462  Siitä vanha Väinämöinen
    463  laski eelle laivoansa.
    464  Oli aikoa vähäinen,
    465  pirahteli pikkarainen.
    466  Jo Ukko, ylijumala,
    467  itse ilmojen isäntä,
    468  virkki tuulet tuulemahan,
    469  säät rajut rajuamahan.
    470  Nousi tuulet tuulemahan,
    471  säät rajut rajuamahan.
    472  Kovin läikkyi länsituuli,
    473  luoetuuli tuikutteli;
    474  enemmän etelä tuuli,
    475  itä inkui ilkeästi;
    476  kauheasti kaakko karjui,
    477  pohjonen kovin porasi.
    478  Tuuli puut lehettömäksi,
    479  havupuut havuttomaksi,
    480  kanervat kukattomaksi,
    481  heinät helpehettömäksi.
    482  Nosti mustia muria
    483  päälle selvien vesien.
    484  Kovin silloin tuulet tuuli,
    485  aallot hakkasi alusta.
    486  Veivät harpun hauinluisen,
    487  kantelon kalaneväisen
    488  väen Vellamon hyväksi,
    489  Ahtolan iki-iloksi.
    490  Ahto aalloilta havainnut,
    491  Ahon lapset lainehilta;
    492  ottivat sorean soiton,
    493  kotihinsa korjasivat.
    494  Siinä vanhan Väinämöisen
    495  ve'et silmihin vetihe.
    496  Itse tuon sanoiksi virkki:
    497  "Sinne sattui saalahani,
    498  meni mielisoittimeni,
    499  katosi iki-iloni!
    500  En tuota enämpi saane
    501  sinä ilmoisna ikänä
    502  hauin hampahan iloa,
    503  kalanluista luikutusta."
    504  Itse seppo Ilmarinen,
    505  tuopa tuiki tuskautui.
    506  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    507  "Voi, poloinen, päiviäni,
    508  kun läksin selille näille,
    509  ulapoille auke'ille,
    510  polin puulle pyörivälle,
    511  varvalle vapisevalle!
    512  Jo on tukka tuulta nähnyt,
    513  hivus säätä hirveätä,
    514  parta päiviä pahoja,
    515  nähnyt näilläki vesillä;
    516  harvoin on havaita tainnut
    517  tuulta ennen tuon näöistä,
    518  noita kuohuja kovia,
    519  lakkipäitä lainehia.
    520  Jo nyt on tuuli turvanani,
    521  meren aalto armonani!"
    522  Vaka vanha Väinämöinen,
    523  tuopa tuossa arvelevi:
    524  "Ei venossa vieremistä,
    525  purressa parahtamista!
    526  Itku ei hä'ästä päästä,
    527  parku päivistä pahoista."
    528  Siitä tuon sanoiksi virkki,
    529  itse lausui, noin nimesi:
    530  "Vesi, kiellä poikoasi,
    531  laine, lastasi epeä,
    532  Ahto, aaltoja aseta,
    533  Vellamo, ve'en väkeä,
    534  ettei parsku parraspuille,
    535  pääse päälle kaarieni!
    536  "Nouse, tuuli, taivahalle,
    537  ylös pilvihin ajaite,
    538  sukuhusi, syntyhysi,
    539  heimohon, perehesesi!
    540  Elä kaa'a puista purtta,
    541  vierrä hongaista venettä!
    542  Ennen kaa'a puut palolla,
    543  kuuset kummuilla kumoa!"
    544  Se on lieto Lemminkäinen,
    545  itse kaunis Kaukomieli,
    546  sanan virkkoi, noin nimesi:
    547  "Tule, kokko turjalainen!
    548  Tuopa kolme sulkoasi,
    549  kokko, kolme, kaarne, kaksi
    550  varaksi vähän venehen,
    551  pahan purren parraspuuksi!"
    552  Itse laitoa lisäsi,
    553  varppehia valmisteli;
    554  liitti tuohon liikalaiat,
    555  koko sylen korkeuiset,
    556  aallon käymättä ylitse,
    557  partahille parskumatta.
    558  Jo oli kyllin laitoaki,
    559  venehessä varppehia
    560  tuulen tuiman tuikutella,
    561  aallon ankaran lykätä,
    562  kuohuja kulettaessa,
    563  mäkipäitä mentäessä.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

KR 49:534 90 %
KR 42:374 84 %
SKVR I1 32. 77 %
KR 42:891 68 %
KR 42:2056 68 %
KR 43:730 68 %
KR 49:318 67 %
KR 15:59 67 %
JR 49597 60 %
JR 85260 59 %
SKVR VII2 2044. 57 %
SKVR XIII3 9231. 56 %
KR 42:333 56 %
KR 43:393 55 %
KR 49:576 54 %
KR 42:3199 53 %
SKVR XIV 2846. 53 %
SKVR VII1 586. 52 %
SKVR VI1 57. 52 %
JR 68917 51 %
KR 42:1986 50 %