kalevala48
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 48
OSA: Kalevala

Kahdeksasviidettä runo

    2  Vaka vanha Väinämöinen,
    3  tietäjä iän-ikuinen,
    4  tuosta tuumille tulevi,
    5  ajeleiksen arveloille
    6  nuotan liinaisen kutoa,
    7  satahisen saautella.
    8  Jopa tuon sanoiksi virkki,
    9  itse lausui, noin nimesi:
    10  "Onko liinan kylväjätä,
    11  kylväjätä, kyntäjätä,
    12  verkko valmistellakseni,
    13  satasilmä saa'akseni
    14  kalan kurjan tappajaksi,
    15  katalan kaottajaksi?"
    16  Löytähän vähäisen maata,
    17  paikkoa palamatointa
    18  suurimmalla suon selällä,
    19  kahen kantosen lomassa.
    20  Kannon juuri kaivetahan:
    21  sieltä löytyi liinan siemen
    22  Tuonen toukan kätköksestä,
    23  maan maon varustamista.
    24  Olipa tuhkia läjänen,
    25  koko kuivia poroja
    26  purren puisen polttamilta,
    27  venehen kyettämiltä.
    28  Siihen liina kylvettihin,
    29  kypenihin kynnettihin,
    30  rannallen Aluen järven,
    31  peltohon saviperähän.
    32  Siitä silloin taimi nousi,
    33  pensi pellavas peritöin,
    34  liina liitotoin yleni
    35  yhtenä kesäisnä yönä.
    36  Yöllä liina kylvettihin,
    37  kuutamella kynnettihin,
    38  perattihin, koirittihin,
    39  nyhettihin, riivittihin,
    40  terävästi temmottihin,
    41  rotevasti rohkittihin.
    42  Vietihin likohon liina;
    43  sai pian lionneheksi.
    44  Nopeasti nostettihin,
    45  kiirehesti kuivattihin.
    46  Kohta tuotihin kotihin,
    47  pian luista luistettihin,
    48  loteasti loukuttihin,
    49  lipeästi lipsuttihin.
    50  Hapeasti harjattihin,
    51  hämysillä häpsittihin,
    52  joutui kohta kuontalolle,
    53  välehemmin värttinälle,
    54  yhtenä kesäisnä yönä,
    55  kahen päivyen kesellä.
    56  Sen sisaret kehreävät,
    57  kälykset kävylle lyövät,
    58  veljet verkoksi kutovat,
    59  apet ainoille panevat.
    60  Siinäkö käpynen kääntyi,
    61  palautui painopalko,
    62  kun sai nuotta valmihiksi,
    63  lankapaula laaituksi
    64  yhtenä kesäisnä yönä,
    65  vielä puolessa sitäki!
    66  Saipa nuotta valmihiksi,
    67  lankapaula laaituksi,
    68  perältä satoa syltä,
    69  siulat seitsentä satoa.
    70  Sen kivestivät somasti,
    71  lau'ustivat laatuisasti.
    72  Nuoret nuotalle menevät,
    73  vanhat koissa arvelevat:
    74  tokko tuota saatanehe,
    75  mitä mielin pyyetähän?
    76  Ve'etähän, vennotahan,
    77  pyyetähän, pynnetähän:
    78  ve'etähän pitkin vettä,
    79  pohetahan poiken vettä.
    80  Saa'ahan vähän kaloja:
    81  kiiskiä kirokaloja,
    82  ahvenia ruotaisia,
    83  särkiä sapikkahia;
    84  ei saatu sitä kaloa,
    85  kuta vasten nuotta tehty.
    86  Sanoi vanha Väinämöinen:
    87  "Oi on seppo Ilmarinen!
    88  Lähtekämme itse tuonne,
    89  kera verkkojen vesille!"
    90  Läksivät urosta kaksi,
    91  veivät verkkonsa vesille.
    92  Yksi siula heitettihin
    93  saarehen selällisehen,
    94  siula toinen heitettihin
    95  niittykannan niemeksehen;
    96  nostin tuonne laaitahan
    97  vanhan Väinön valkamahan.
    98  Pohetahan, potketahan,
    99  ve'etähän, vennätähän.
    100  Saa'ahan kaloja kyllin:
    101  ihveniä, ahvenia,
    102  tuimenia, taimenia,
    103  lahnoja, lohikaloja,
    104  kaikkia ve'en kaloja;
    105  ei saa'a kaloa tuota,
    106  kuta vasten nuotta tehty,
    107  lankapaula laaittuna.
    108  Silloin vanha Väinämöinen
    109  vielä verkkoja lisäsi;
    110  jatkoi siuloja sivulta
    111  viiellä sylisa'alla,
    112  köyttä saalla seitsemällä.
    113  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    114  "Viekämme syville verkot,
    115  etemmä ehättäkämme,
    116  vetäkämme vettä vielä
    117  toki toinenkin apajas!"
    118  Verkot vietihin syville,
    119  ennätettihin etemmä;
    120  ve'ettihin vettä vielä
    121  toki toinenkin apajas.
    122  Siinä vanha Väinämöinen
    123  itse tuon sanoiksi virkki:
    124  "Vellamo, ve'en emäntä,
    125  ve'en eukko ruokorinta!
    126  Tules paian muuttelohon,
    127  vaattehen vajehtelohon!
    128  Sinull' on rytinen paita,
    129  merenvaahtivaippa päällä,
    130  tuulen tyttären tekemä,
    131  Aallottaren antelema:
    132  minä annan liinapaian,
    133  panen aivan aivinaisen;
    134  se on Kuuttaren kutoma,
    135  Päivättären kehreämä.
    136  "Ahto, aaltojen isäntä,
    137  satahauan hallitsija!
    138  Ota virpi viittä syltä,
    139  salko seitsentä tapoa,
    140  jolla selät seuruelet,
    141  meren pohjat meuruelet,
    142  nostat ruotaisen romuen,
    143  kaiotat kalaisen karjan
    144  tämän nuotan nostimille,
    145  satalauan laskimille,
    146  kalaisista kaartehista,
    147  lohisista loukeroista,
    148  suurilta selän navoilta,
    149  synkiltä syväntehiltä,
    150  päivän paistamattomilta,
    151  hiekan hieromattomilta!"
    152  Pikku mies merestä nousi,
    153  uros aalloista yleni;
    154  seisovi meren selällä.
    155  Siitä tuon sanoiksi virkki:
    156  "Onko tarve tarpojata,
    157  puun pitkän pitelijätä?"
    158  Vaka vanha Väinämöinen
    159  itse tuon sanoiksi virkki:
    160  "Onpa tarve tarpojata,
    161  puun pitkän pitelijätä."
    162  Mies pieni, uros vähäinen,
    163  hongan rannalta hotaisi,
    164  puun pitkän petäjiköstä,
    165  paaen painoi tarpoimeksi.
    166  Kyselevi, lauselevi:
    167  "Tarvonko väen mukahan,
    168  oike'in olan takoa,
    169  vai tarvon asun mukahan?"
    170  Vanha viisas Väinämöinen
    171  sanan virkkoi, noin nimesi:
    172  "Jos tarvot asun mukahan,
    173  äijä on siinä tarpomista."
    174  Mies pieni, uros vähäinen,
    175  jo nyt tuossa tarpaisevi,
    176  tarpovi asun mukahan;
    177  kaiotti kaloja paljon
    178  tuon on nuotan nostimille,
    179  satalauan laskimille.
    180  Seppo airoilla asuvi;
    181  vaka vanha Väinämöinen
    182  itse on nuotan nostajana,
    183  lankapaulan lappajana.
    184  Sanoi vanha Väinämöinen:
    185  "Jo nyt on kalainen karja
    186  tämän nuotan nostimilla,
    187  satalauan laskimilla."
    188  Siitä nuotta nostetahan,
    189  puretahan, puistetahan
    190  venehesen Väinämöisen:
    191  saa'ahan kalainen karhi,
    192  kut' oli vasten nuotta tehty,
    193  lankapaula laaittuna.
    194  Vaka vanha Väinämöinen
    195  viiletti venehen maalle
    196  sivuhun sinisen sillan,
    197  päähän portahan punaisen.
    198  Siivosi kalaisen karhin,
    199  purki ruotaisen romuen:
    200  sai sieltä halean hauin,
    201  kut' oli viikon pyyettynä.
    202  Silloin vanha Väinämöinen
    203  itse tuossa arvelevi:
    204  "Ruohinko käsin ruveta
    205  ilman rautarukkasitta,
    206  kivisittä kintahitta,
    207  vaskisitta vanttuhitta?"
    208  Senpä kuuli Päivän poika.
    209  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    210  "Minä hauin halkoaisin,
    211  tohtisin käsiksi käyä,
    212  kun oisi isoni puukko,
    213  veitsi valtavanhempani."
    214  Vieri veitsi taivosesta,
    215  puukko pilvistä putosi,
    216  pää kulta, terä hopea,
    217  vieri vyölle Päivän poian.
    218  Niin pätevä Päivän poika
    219  tuon veitsen käsin tavoitti;
    220  sillä hauin halkaisevi,
    221  suu levän levittelevi.
    222  Vatsassa halean hauin
    223  löytähän kulea kuuja;
    224  vatsassa kulean kuujan,
    225  siell' oli sileä siika.
    226  Halkaisi sileän siian:
    227  sai sieltä sinikeräsen
    228  siian suolen soukerosta,
    229  kolmannesta koukerosta.
    230  Kehitti sinikeräsen:
    231  sisältä sinikeräsen
    232  putosi punakeränen.
    233  Purki tuon punakeräsen:
    234  keskeltä punakeräsen
    235  tapasi tulisorosen,
    236  jok' oli tullut taivosesta,
    237  puhki pilvien pu'onnut,
    238  päältä taivosen kaheksan,
    239  ilmalta yheksänneltä.
    240  Väinämöisen arvellessa,
    241  millä tuota vietänehe
    242  tupihin tulettomihin,
    243  pime'ihin pirttilöihin,
    244  jopa tuikahti tulonen,
    245  pääsi käestä Päivän poian.
    246  Poltti parran Väinämöisen;
    247  sepolta sitäi pahemmin
    248  tuli poltti poskipäitä,
    249  käsiänsä kärventeli.
    250  Meni siinä mennessänsä
    251  aalloitse Aluen järven.
    252  Karkasi katajikolle,
    253  niin paloi katajakangas;
    254  kohautti kuusikkohon:
    255  poltti kuusikon komean.
    256  Vieri vieläkin etemmä,
    257  poltti puolen Pohjan maata,
    258  sakaran Savon rajoa,
    259  kahen puolen Karjalata.
    260  Vaka vanha Väinämöinen
    261  itse läksi astumahan,
    262  ylös korpehen kohosi
    263  tuon tuiman tulen jälille.
    264  Tapasi tulosen tuolta
    265  kahen kannon juuren alta,
    266  leppäpökkelön sisästä,
    267  lahokannon kainalosta.
    268  Siinä vanha Väinämöinen
    269  itse tuon sanoiksi virkki:
    270  "Tulonen, Jumalan luoma,
    271  luoma Luojan, valkeainen!
    272  Syyttäpä menit syville,
    273  asiatta aivan kauas!
    274  Teet paremmin, kun paloat
    275  kivisehen kiukahasen,
    276  kytkeihet kypenihisi,
    277  himmennäihet hiilihisi,
    278  päivällä pi'eltäväksi
    279  kotapuissa koivuisissa,
    280  yöllä piileteltäväksi
    281  kehän kultaisen kuvussa."
    282  Tempasi tulikipunan
    283  palavoihin pakkuloihin,
    284  koivun kääpihin kovihin,
    285  vaskisehen kattilahan.
    286  Kantoi tulta kattilassa,
    287  koivun kuorella kuletti
    288  nenähän utuisen niemen,
    289  päähän saaren terhenisen:
    290  sai tuvat tulelliseksi,
    291  pirtit valkealliseksi.
    292  Itse seppo Ilmarinen
    293  syrjin syöstihe merehen,
    294  veäikse vesikivelle,
    295  rantapaaelle paneikse
    296  tuskissa tulen palavan,
    297  vaike'issa valkeaisen.
    298  Siinä tulta tummenteli,
    299  valkeaista varventeli.
    300  Sanovi sanalla tuolla,
    301  lausui tuolla lausehella:
    302  "Tulonen, Jumalan luoma,
    303  panu, poika Aurinkoisen!
    304  Mikä sun pani pahaksi,
    305  jotta poltit poskiani,
    306  kuumotit kupehiani,
    307  ääriäni ärjöttelit?
    308  "Millä nyt tulta tummentelen,
    309  valkeaista varventelen,
    310  teen tulen tehottomaksi,
    311  valkean varattomaksi,
    312  ettei viikkoa vihoisi,
    313  kovin kauan karvastaisi?
    314  "Tule, tytti, Turjan maalta,
    315  neiti, laskeite Lapista
    316  hyyssä sukka, jäässä kenkä,
    317  hallassa hamehen helmat,
    318  hyinen kattila käessä,
    319  jäinen kauha kattilassa!
    320  Viskoa vilua vettä,
    321  riittehistä ripsuttele
    322  paikoille palanehille,
    323  tulen tuhmille vihoille!
    324  "Kun ei tuosta kyllin liene,
    325  tule, poika, Pohjolasta,
    326  lapsi, täyestä Lapista,
    327  mies pitkä, Pimentolasta,
    328  korpikuusien kokoinen,
    329  suopetäjän suuruhinen,
    330  hyiset kintahat käessä,
    331  hyiset saappahat jalassa,
    332  hyinen lakki päälaella,
    333  hyinen vyöhyt vyölle vyötty!
    334  "Tuo'os hyytä Pohjolasta,
    335  jäätä kylmästä kylästä!
    336  Paljo on hyytä Pohjolassa,
    337  jäätä kylmässä kylässä:
    338  hyyss' on virrat, jäässä järvet,
    339  ilmat kaikki iljenessä;
    340  hyiset hyppivät jänikset,
    341  jäiset karhut karkelevat
    342  keskellä lumimäkeä,
    343  lumivaaran liepehellä;
    344  hyiset joutsenet joluvat,
    345  jäiset sorsat soutelevat
    346  keskellä lumijokea,
    347  jäisen kosken korvaksella.
    348  "Hyytä kelkalla vetäös,
    349  jäätä reellä reutoellos
    350  tuiman tunturin laelta,
    351  vaaran vankan liepeheltä!
    352  Sillä hyyllä hyy'yttele,
    353  jäävilulla jäähyttele
    354  tulen viemiä vikoja,
    355  panun tuiki paahtamia!
    356  "Kun ei tuosta kyllin liene,
    357  oi Ukko ylijumala,
    358  Ukko, pilvien pitäjä,
    359  hattarojen hallitsija,
    360  iätä iästä pilvi,
    361  jänkä lännestä lähetä,
    362  syrjin yhtehen syseä,
    363  lomatusten loukahuta!
    364  Sa'a hyytä, sa'a jäätä,
    365  sa'a voietta hyveä
    366  paikoille palanehille,
    367  vian tuiki tullehille!"
    368  Sillä seppo Ilmarinen
    369  tuota tulta tummenteli,
    370  valkeata vaimenteli.
    371  Sai seppo paranneheksi,
    372  entisellehen ehoksi
    373  tuimista tulen vioista.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 63152 100 %
JR 82674 95 %
SKVR VI1 3266. 93 %
JR 82673 87 %
SKVR XIII3 8775. 73 %
KR 43:672 71 %
SKVR VII3 loitsut 1317. 70 %
KR 43:441 69 %
SKVR I4 1312. 68 %
JR 00557 67 %
SKVR V3 1271. 64 %
SKVR XII1 3528. 61 %
SKVR I4 2028. 57 %
SKVR XII1 4599. 57 %
KR 43:439 54 %
KR 43:673 53 %
JR 68917 52 %
JR 85445 52 %
SKVR XIII3 8772. 51 %
SKVR VII4 loitsut 2276. 51 %
SKVR XII1 4558. 51 %
SKVR VII2 2243. 51 %
JR 62259 50 %