kalevala49
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1849

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 49
OSA: Kalevala

Yhdeksäsviidettä runo

    2  Ain' on päivä paistamatta,
    3  kuu kulta kumottamatta
    4  noilla Väinölän tuvilla,
    5  Kalevalan kankahilla.
    6  Vilu viljalle tulevi,
    7  karjoille olo kamala,
    8  outo ilman lintusille,
    9  ikävä imehnoisille,
    10  kun ei konsa päivyt paista
    11  eikä kuuhuet kumota.
    12  Hauki tiesi hauan pohjat,
    13  kokko lintujen kulennan,
    14  tuuli haahen päiväyksen;
    15  ei tieä imehnon lapset,
    16  milloin aamu alkanevi,
    17  milloin yö yrittänevi
    18  nenässä utuisen niemen,
    19  päässä saaren terhenisen.
    20  Nuoret neuvoa pitävät,
    21  ikäpuolet arvelevat,
    22  kuinka kuutta lietänehe,
    23  päivättä elettänehe
    24  noilla raukoilla rajoilla,
    25  poloisilla Pohjan mailla.
    26  Neiet neuvoa pitävät,
    27  orpanat osaelevat.
    28  Päätyvät sepon pajahan.
    29  Sanovat sanalla tuolla:
    30  "Nouse, seppo, seinän alta,
    31  takoja, kiven takoa
    32  takomahan uutta kuuta,
    33  uutta auringon keheä!
    34  Pah' on kuun kumottamatta,
    35  outo päivän paistamatta."
    36  Nousi seppo seinän alta,
    37  takoja kiven takoa
    38  takomahan uutta kuuta,
    39  uutta auringon kehäistä.
    40  Kuun on kullasta kuvasi,
    41  hopeasta päivän laati.
    42  Tuli vanha Väinämöinen,
    43  ovelle asetteleikse.
    44  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    45  "Oi on seppo veikkoseni!
    46  Mitä paukutat pajassa,
    47  ajan kaiken kalkuttelet?"
    48  Se on seppo Ilmarinen
    49  sanan virkkoi, noin nimesi:
    50  "Kuuta kullaista kuvoan,
    51  hope'ista aurinkoa
    52  tuonne taivahan laelle,
    53  päälle kuuen kirjokannen."
    54  Silloin vanha Väinämöinen
    55  itse tuon sanoiksi virkki:
    56  "Ohoh seppo Ilmarinen!
    57  Jo nyt laait joutavia!
    58  Ei kumota kulta kuuna,
    59  paista päivänä hopea."
    60  Seppo kuuhuen kuvasi,
    61  takoi päivän valmihiksi.
    62  Noita nosteli halulla,
    63  kaunihisti kannatteli,
    64  kuun on kuusen latvasehen,
    65  päivän pitkän männyn päähän.
    66  Hiki vieri viejän päästä,
    67  kaste kantajan otsasta
    68  työssä tuiki työlähässä,
    69  nostannassa vaikeassa.
    70  Saipa kuun kohotetuksi,
    71  auringon asetetuksi,
    72  kuun on kuusen kukkuralle,
    73  päivyen petäjän päähän:
    74  eipä kuu kumotakana
    75  eikä päivyt paistakana.
    76  Silloin vanha Väinämöinen
    77  itse tuon sanoiksi virkki:
    78  "Nyt on aika arvan käyä,
    79  miehen merkkiä kysyä,
    80  minne meiltä päivä päätyi,
    81  kunne meiltä kuu katosi."
    82  Itse vanha Väinämöinen,
    83  tietäjä iän-ikuinen,
    84  leikkasi lepästä lastut,
    85  laittoi lastut laaullensa,
    86  kävi arvat kääntämähän,
    87  sormin arvat suortamahan.
    88  Sanovi sanalla tuolla,
    89  lausui tuolla lausehella:
    90  "Kysyn Luojalta lupoa,
    91  vaain varsin vastinetta.
    92  Sano totta, Luojan merkki,
    93  juttele, Jumalan arpa:
    94  minne meiltä päivä päätyi,
    95  kunne meiltä kuu katosi,
    96  kun ei ilmoisna ikänä
    97  nähä noita taivahalla?
    98  "Sano, arpa, syytä myöten,
    99  elä miehen mieltä myöten,
    100  tuo tänne toet sanomat,
    101  varmat liitot liikahuta!
    102  Jos arpa valehteleisi,
    103  niin arvo alennetahan:
    104  arpa luoahan tulehen,
    105  merkki miesten poltetahan."
    106  Toi arpa toet sanomat,
    107  merkki miesten vastoavi:
    108  sanoi päivän saaneheksi,
    109  kuun tuonne kaonneheksi
    110  Pohjolan kivimäkehen,
    111  vaaran vaskisen sisähän.
    112  Vaka vanha Väinämöinen
    113  siitä tuon sanoiksi virkki:
    114  "Jos ma nyt lähen Pohjolahan,
    115  Pohjan poikien poluille,
    116  saan ma kuun kumottamahan,
    117  päivä kullan paistamahan."
    118  Jopa läksi jotta joutui
    119  pimeähän Pohjolahan.
    120  Astui päivän, astui toisen:
    121  päivänäpä kolmantena
    122  jo näkyvi Pohjan portti,
    123  kivikummut kuumottavi.
    124  Ensin huuti huikahutti
    125  tuolla Pohjolan joella:
    126  "Tuokatte venettä tänne
    127  joen poikki päästäkseni!"
    128  Kun ei huuto kuulununna
    129  eikä tuotuna venettä,
    130  keräsi kekosen puita,
    131  kuivan kuusen lehväsiä;
    132  teki tulen rantaselle,
    133  saavutti savun sakean.
    134  Tuli nousi taivahalle,
    135  savu ilmahan sakeni.
    136  Louhi, Pohjolan emäntä,
    137  itse päätyi ikkunahan.
    138  Katsoi tuonne salmen suuhun,
    139  sanan virkkoi, noin nimesi:
    140  "Mi tuolla tuli palavi,
    141  tuolla saaren salmen suulla?
    142  Pieni on sotatuliksi,
    143  suuri nuottavalke'iksi."
    144  Itse poika pohjolaisen
    145  pian pistihe pihalle
    146  katsomahan, kuulemahan,
    147  tarkasti tähyämähän:
    148  "On tuolla joen takana
    149  mies kempi kävelemässä."
    150  Siinä vanha Väinämöinen
    151  jo huhusi toisen kerran:
    152  "Tuo venettä, Pohjan poika,
    153  Väinämöiselle venettä!"
    154  Niin sanovi Pohjan poika,
    155  itse lausui, vastaeli:
    156  "Ei täältä venehet joua.
    157  Tule sormin soutimina,
    158  kämmenin käsimeloina
    159  poikki Pohjolan joesta!"
    160  Siinä vanha Väinämöinen
    161  arvelee, ajattelevi:
    162  "Sep' ei miesi lienekänä,
    163  ku on tieltä myösteleikse."
    164  Meni haukina merehen,
    165  siikana silajoelle,
    166  pian uipi salmen poikki,
    167  välehen välin samosi.
    168  Astui jalan, astui toisen,
    169  Pohjan rannalle rapasi.
    170  Niin sanovi Pohjan poiat,
    171  paha parvi pauhoavi:
    172  "Käypä Pohjolan pihalle!"
    173  Meni Pohjolan pihalle.
    174  Pohjan poikaset sanovat,
    175  paha parvi pauhoavi:
    176  "Tules Pohjolan tupahan!"
    177  Meni Pohjolan tupahan;
    178  jalan polki porstuahan,
    179  laski kääkähän kätensä,
    180  siitä tunkihe tupahan,
    181  ajoihe katoksen alle.
    182  Siellä miehet mettä juovat,
    183  simoa sirettelevät,
    184  miehet kaikki miekka vyöllä,
    185  urohot sota-aseissa
    186  pään varalle Väinämöisen,
    187  surmaksi suvantolaisen.
    188  Nuo kysyivät tullehelta,
    189  sanoivat sanalla tuolla:
    190  "Ku sanoma kurjan miehen,
    191  tuuma uinehen urohon?"
    192  Vaka vanha Väinämöinen
    193  sanan virkkoi, noin nimesi:
    194  "Kuusta on sanomat kummat,
    195  päivästä iki-imehet.
    196  Minnes meiltä päivä päätyi,
    197  kunnes meiltä kuu katosi?"
    198  Pohjan poikaset sanovi,
    199  paha parvi lausueli:
    200  "Tuonne teiltä päivä päätyi,
    201  päivä päätyi, kuu katosi
    202  kirjarintahan kivehen,
    203  rautaisehen kalliohon.
    204  Sielt' ei pääse päästämättä,
    205  selviä selittämättä."
    206  Silloin vanha Väinämöinen
    207  itse tuon sanoiksi virkki:
    208  "Kun ei kuu kivestä pääsne,
    209  pääsne päivä kalliosta,
    210  käykämme käsirysyhyn,
    211  ruvetkamme miekkasille!"
    212  Veti miekan, riisti rauan,
    213  tempasi tupesta tuiman,
    214  jonka kuu kärestä paistoi,
    215  päivä västistä välähyi,
    216  hepo seisovi selällä,
    217  kasi naukui naulan tiessä.
    218  Mittelivät miekkojansa,
    219  koittelivat korttiansa:
    220  olipa pikkuista pitempi
    221  miekka vanhan Väinämöisen,
    222  yhtä ohrasen jyveä,
    223  olen kortta korkeampi.
    224  Mentihin ulos pihalle,
    225  tasarinnan tanterelle.
    226  Siitä vanha Väinämöinen
    227  löip' on kerran leimahutti,
    228  löipä kerran, löipä toisen:
    229  listi kuin naurihin napoja,
    230  lippasi kuin liinan päitä
    231  päitä Pohjan poikasien.
    232  Siitä vanha Väinämöinen
    233  kävi kuuta katsomahan,
    234  päiveä kerittämähän
    235  kirjarinnasta kivestä,
    236  vuoresta teräksisestä,
    237  rautaisesta kalliosta.
    238  Astui tietä pikkuruisen,
    239  kulki matkoa vähäisen,
    240  niin näki vihannan saaren.
    241  Saarell' on komea koivu,
    242  koivun alla paasi paksu,
    243  alla paaen kallioinen,
    244  yheksin ovia eessä,
    245  saoin salpoja ovilla.
    246  Keksi piirtämän kivessä,
    247  valeviivan kalliossa.
    248  Veti miekkansa tupesta,
    249  kirjoitti kivehen kirjan
    250  miekalla tuliterällä,
    251  säilällä säkenevällä:
    252  katkesi kivi kaheksi,
    253  paasi kolmeksi pakahtui.
    254  Vaka vanha Väinämöinen
    255  katsovi kiven rakohon:
    256  siellä kyyt olutta juovat,
    257  maot vierrettä vetävät
    258  kirjavan kiven sisässä,
    259  maksankarvaisen malossa.
    260  Sanoi vanha Väinämöinen,
    261  itse lausui, noin nimesi:
    262  "Sentähen emäntä raukat
    263  vähemmin olutta saavat,
    264  kunp' on kyyt oluen juovat,
    265  maot viertehen vetävät."
    266  Leikkasip' on pään maolta,
    267  katkoi kaulan käärmeheltä.
    268  Sanovi sanalla tuolla,
    269  lausui tuolla lausehella:
    270  "Elköhön sinä ikänä,
    271  tämän päivyen perästä
    272  kyyt juoko olosiamme,
    273  maot mallasjuomiamme!"
    274  Siitä vanha Väinämöinen,
    275  tietäjä iän-ikuinen,
    276  kourin koitteli ovia,
    277  salpoja sanan väellä:
    278  ei ovet käsin avau,
    279  salvat ei sanoista huoli.
    280  Silloin vanha Väinämöinen
    281  itse tuon sanoiksi virkki:
    282  "Akka mies asehitoinna,
    283  konna kirves-kuokatoinna."
    284  Kohta lähtevi kotia,
    285  alla päin, pahoilla mielin,
    286  kun ei vielä kuuta saanut
    287  eikä päiveä tavannut.
    288  Sanoi lieto Lemminkäinen:
    289  "Ohoh vanha Väinämöinen!
    290  Miks'et ottanut minua
    291  kanssasi karehtijaksi?
    292  Oisi lukot luikahtanna,
    293  takasalvat taittununna,
    294  pääsnyt kuu kumottamahan,
    295  nousnut päivä paistamahan."
    296  Vaka vanha Väinämöinen
    297  itse tuon sanoiksi virkki:
    298  "Ei salvat sanoilla taitu,
    299  lukot loihulla murene
    300  eikä kourin koskemalla,
    301  käsivarsin vääntämällä."
    302  Meni sepponsa pajahan.
    303  Sanan virkkoi, noin nimesi:
    304  "Ohoh seppo Ilmarinen!
    305  Taos kuokka kolmihaara,
    306  tao tuuria tusina,
    307  avaimia aika kimppu,
    308  jolla kuun kivestä päästän,
    309  päivän päästän kalliosta!"
    310  Se on seppo Ilmarinen,
    311  takoja iän-ikuinen,
    312  takoi miehen tarpehia;
    313  takoi tuuria tusinan,
    314  avaimia aika kimpun,
    315  kelpo kimpun keihä'itä,
    316  eikä suurta eikä pientä,
    317  takoi kerran keskoisia.
    318  Louhi, Pohjolan emäntä,
    319  Pohjan akka harvahammas,
    320  siitti siivet sulkinensa,
    321  levahutti lentämähän.
    322  Lenteli liki kotia,
    323  tuosta loihe loitommaksi,
    324  poikki Pohjolan merestä
    325  sepon Ilmarin pajalle.
    326  Aukoi seppo ikkunansa,
    327  katsoi, kuin tulisi tuuli:
    328  ei ollut tulento tuulen,
    329  oli harmoa havukka.
    330  Se on seppo Ilmarinen
    331  sanan virkkoi, noin nimesi:
    332  "Mit' olet, otus, hakeva,
    333  istut alla ikkunani?"
    334  Lintu kielelle paneikse,
    335  havukkainen haastelevi:
    336  "Ohoh seppo Ilmarinen,
    337  takoja alinomainen,
    338  kuin olet kovin osaava,
    339  varsin taitava takoja!"
    340  Sanoi seppo Ilmarinen,
    341  itse lausui, noin nimesi:
    342  "Ei tuo kumma ollekana,
    343  jos olen takoja tarkka,
    344  kun olen taivoa takonut,
    345  ilman kantta kalkutellut."
    346  Lintu kielelle paneikse,
    347  havukkainen haastelevi:
    348  "Mitä, seppo, siitä laait,
    349  kuta, rautio, rakennat?"
    350  Se on seppo Ilmarinen
    351  sanan vastaten sanovi:
    352  "Taon kaularenkahaista
    353  tuolle Pohjolan akalle,
    354  jolla kiinni kytketähän
    355  vaaran vankan liepehesen."
    356  Louhi, Pohjolan emäntä,
    357  Pohjan akka harvahammas,
    358  jo tunsi tuhon tulevan,
    359  hätäpäivän päälle saavan.
    360  Heti loihe lentämähän,
    361  pääsi poies Pohjolahan.
    362  Laski kuun kivestä irti,
    363  päästi päivän kalliosta.
    364  Itse muuksi muutaltihe,
    365  kyhäisihe kyyhkyseksi;
    366  lenteä lekuttelevi
    367  sepon Ilmarin pajahan.
    368  Lenti lintuna ovelle,
    369  kyyhkysenä kynnykselle.
    370  Se on seppo Ilmarinen
    371  sanan virkkoi, noin nimesi:
    372  "Mitä, lintu, tänne lennit,
    373  tulit, kyyhky, kynnykselle?"
    374  Vastasi otus ovelta,
    375  virkkoi kyyhky kynnykseltä:
    376  "Tuota lienen kynnyksellä
    377  sanomata saattamassa:
    378  jopa kuu kivestä nousi,
    379  päivä pääsi kalliosta."
    380  Se on seppo Ilmarinen
    381  kävi itse katsomahan.
    382  Astuvi pajan ovelle,
    383  katsoi tarkan taivahalle:
    384  katsoi kuun kumottavaksi,
    385  näki päivän paistavaksi.
    386  Meni luoksi Väinämöisen,
    387  sanan virkkoi, noin nimesi:
    388  "Ohoh vanha Väinämöinen,
    389  laulaja iän-ikuinen!
    390  Käypä kuuta katsomahan,
    391  päiveä tähyämähän!
    392  Jo ovat tarkoin taivahalla,
    393  sijoillansa muinaisilla."
    394  Vaka vanha Väinämöinen
    395  itse pistihe pihalle,
    396  varsin päätänsä kohotti,
    397  katsahtavi taivahalle:
    398  kuu oli nousnut, päivä pääsnyt,
    399  taivon aurinko tavannut.
    400  Silloin vanha Väinämöinen
    401  sai itse sanelemahan.
    402  Sanovi sanalla tuolla,
    403  lausui tuolla lausehella:
    404  "Terve, kuu, kumottamasta,
    405  kaunis, kasvot näyttämästä,
    406  päivä kulta, koittamasta,
    407  aurinko, ylenemästä!
    408  "Kuu kulta, kivestä pääsit,
    409  päivä kaunis, kalliosta,
    410  nousit kullaisna käkenä,
    411  hope'isna kyyhkyläisnä
    412  elollesi entiselle,
    413  matkoillesi muinaisille.
    414  "Nouse aina aamusilla
    415  tämän päivänki perästä!
    416  Teepä meille terveyttä,
    417  siirrä saama saatavihin,
    418  pyytö päähän peukalomme,
    419  onni onkemme nenähän!
    420  "Käy nyt tiesi tervehenä,
    421  matkasi imantehena,
    422  päätä kaari kaunihisti,
    423  pääse illalla ilohon!"

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 43102 90 %
JR 78569 72 %
JR 06432 72 %
JR 36963 70 %
SKVR I1 32. 70 %
JR 20884 68 %
JR 59681 60 %
JR 82707 60 %
JR 48278 59 %
SKVR VI2 7556 γ. 56 %
SKVR I4 1054. 56 %
JR 18719 56 %
JR 27749 55 %
SKVR VI2 6344. 55 %
SKVR VI2 5754. 54 %
SKVR I1 erill. [Tuonelassa käynti] 3. 54 %
SKVR VI2 4048. 54 %
SKVR VI2 6345. 53 %
JR 01906 52 %
JR 19159 51 %
JR 53566 51 %
JR 71718 51 %
JR 82478 50 %