kalevipoeg01
Kreutzwald, Friedrich Reinhold
1862

Metadata

COL: Kreutzwald
ID: 1
OSA: Kalevipoeg

Esimene lugu

Kalevi tulek • Salme ja Linda • Pulmad
    3  Sõua, laulik, lausa suuga,
    4  Sõua laululaevakesta,
    5  Pajataja paadikesta –
    6  Sõua neid sinna kalda’ale,
    7  Kuhu kotkad kuldasõnu,
    8  Kaarnad hõbekuulutusi,
    9  Luiged vaskseid lunastusi
    10  Vanast ajast varistanud,
    11  Muistepäevist pillutanud!
    12  Teatage, linnud targad,
    13  Vilistage, vete lained,
    14  Avaldage, tuuled armsad:
    15  Kus see Kalevite kätki,
    16  Kange meeste kodupaika,
    17  Vikerlaste varjuvalda?
    18  Laula, laulik, miks ei laula,
    19  Miks ei, kulda, kuulutele?
    20  Mis ma kukun, kurba lindu,
    21  Mis ma laulan, närtsind nokka?
    22  Noorus närtsinud nõmmessa,
    23  Kolletanud kanarbikku,
    24  Leinakase lehtedesse.
    25  Enne, kui õnnes hõiskasin,
    26  Päeva paistel a’asin pilli,
    27  Hõbedasi laululõimi
    28  Kuldakangaksi kudusin,
    29  Nägin mõnda naljakada,
    30  Salalikke sündimisi,
    31  Imelikke ilmutusi.
    32  Tuule-ema tõstis tiiba,
    33  Marumemme murdis metsa,
    34  Sundis laineid sõitemaie,
    35  Merel laial mängimaie,
    36  Puistas pilved põgenema,
    37  Põgenema Pikse pakku.
    38  Vaadeldes rõõmurünkalta
    39  Päikese palge peale,
    40  Mõtlin muistseid mälestusi,
    41  Vanal ajal sündind asju.
    42  Jooske, jõed, jõudsamasti,
    43  Tulge, künkad, tunnistama,
    44  Metsad, märku andemaie,
    45  Salud, sala sõnaldama!
    46  Lausa tõuseb laulu ilu
    47  Kui see päike pilve paisust,
    48  Ajab meele ärkamaie,
    49  Mõtted lustil mõlkumaie.
    50  Kaugelt näen koda kasvamas,
    51  Kalevite kaljulinna,
    52  Tammed müüridel toeksi,
    53  Kaljurahnud seina katteks,
    54  Toomingad toa tagana.
    55  Minu kõrva kostab kohin
    56  Langevatest merelaintest,
    57  Kõikumata kaljukünkaist,
    58  Mis jäid marust murdemata,
    59  Tuulehoosta tuiskamata,
    60  Vihmaveesta veeremata.
    61  Sahakeme sõnasida
    62  Vanajutu jälgedelle,
    63  Raudse põlve radadelle!
    64  Muiste leiti Kalevalas
    65  Kange meeste kasusida
    66  Mitmes külas kasvamassa,
    67  Mitmes talus tõusemassa,
    68  Mis kui Taaralaste taimed,
    69  Võidulaste võsukesed
    70  Sureliku eide sülest
    71  Siia ilma siginenud.
    72  Vanaisa kuulsad pojad,
    73  Targa nõude nõtkutajad,
    74  Targa tööde toimetajad,
    75  Pidid sõprust sobitama
    76  Närtsilike neidudega,
    77  Kuni neide nõdrad rüped
    78  Pojakandjaks paisusivad.
    79  Sealtap tõusis kuulus sugu,
    80  Kange Kalevite seltsi,
    81  Mehed kui tammed tugevad.
    82  Põhja piiril seisis pere,
    83  Tugev talu kaljudella
    84  Taara tammemetsa ääres,
    85  Pool veel seisis metsas peidus,
    86  Teine pool lausa lagedal.
    87  Peres kasvas kolme poega,
    88  Taaralaste taimekesi.
    89  Üks neist veeres Venemaale,
    90  Teine tuiskas Turjamaale,
    91  Kolmas istus kotka selga,
    92  Põhjakotka tiiva peale.
    93  See, kes veeres Venemaale,
    94  Kasvas kauniks kaubameheks,
    95  Poepoortide punujaks.
    96  See, kes tuiskas Turjamaale,
    97  Sirgus vapraks sõjameheks,
    98  Tõusis tapri taotajaks.
    99  See, kes sõitis kotka seljas,
    100  Põhjakotka tiiva pealla,
    101  Lendas palju, liugles palju,
    102  Lendas tüki lõuna poole,
    103  Teise tüki tõusu poole,
    104  Sõitis üle Soome mere,
    105  Liugles üle Läänemere,
    106  Veeres üle Viru mere,
    107  Kuni õnne kohendusel,
    108  Jumalikul juhatusel
    109  Kotkas kõrge kalju peale
    110  Viskas mehe Viru randa.
    111  Meie maale tulnud meesi
    112  Riiki kohe rajatanud,
    113  Laia valda asutanud,
    114  Kena koja ehitanud,
    115  Kust ta vägev-volil käsi
    116  Laia valda valitsemas.
    117  Muud ei meie muredelle,
    118  Meie laia luhtadelle
    119  Vanajutu jälgedessa
    120  Kalevi-taadist kuulutatud,
    121  Tulemisest tähte antud.
    122  Kuidas Kalev kosjas käinud
    123  Noorikuda nõudemassa,
    124  Sellest salasõnumida
    125  Pihkva piirilt pärisime,
    126  Nii kuis laulus lõksutame,
    127  Kuldakeelil kuulutame.
    128  Läänes elas noori leski
    129  Naine üksinda talussa,
    130  Oli kui tuba toeta,
    131  Hoone seinad katukseta.
    132  Läks ta karja saatemaie
    133  Pühapäeva hommikulla,
    134  Argipäeva aegadella.
    135  Mis ta leidis karjateelta,
    136  Sõrge jälgelt tallermaalta,
    137  Kiige alta vainulta?
    138  Leidis kana karjateelta,
    139  Tedremuna tallermaalta,
    140  Varesepoja vainulta.
    141  Leski võttis kana kaissu,
    142  Pistis tedremuna põue,
    143  Võttis leina lepituseks,
    144  Kurvastuse kustutuseks
    145  Kodulapsiks kasvamaie;
    146  Viskas siis varesepoja
    147  Ripakille põllerüppe;
    148  Viis neid kolmina koduja,
    149  Kandis salakamberie,
    150  Kivist tehtud kelderie.
    151  Võttis kätte villavaka,
    152  Pani paari haudumaie,
    153  Muna alla, kana peale;
    154  Kaane alla kasvamaie,
    155  Seadis sigimisevaka
    156  Salve servale seisema.
    157  Viskas siis varesepoja
    158  Kassinurka kirstu taha.
    159  Kasvas kana, haudus muna;
    160  Kana kasvas kaane alla,
    161  Tedremuna tiiva alla,
    162  Kasvas kuu, paisus kaksi,
    163  Kasvas kortel kolmat kuuda,
    164  Nädala ehk neljat kuuda,
    165  Peale paari päevakesta.
    166  Lesk läks aita vaatamaie,
    167  Kasulapsi katsumaie.
    168  Mis seal kasvas kaane alta?
    169  Kanast kasvas kena neitsi,
    170  Tedremunast teine tütar;
    171  Kanast sai S a l m e, sula neitsi,
    172  Tedrest L i n d a, libe neitsi.
    173  Mis sai varesepojasta
    174  Kassinurgas kirstu taga?
    175  Varesest sai vaenelapsi,
    176  Ohtupäine orjatüdruk,
    177  Tuletungla torgitava,
    178  Kaelakoogu konksitava.
    179  Salmel käisid kosilased,
    180  Viied, kuued viinakruusid,
    181  Seitse sala kuulajada,
    182  Kaheksa kaugelt vaatajada.
    183  Käisid kõrged kosilased:
    184  Üks oli kuu, teine päeva,
    185  Kolmas tähti-poisikene.
    186  Tuli kuu-poisikene,
    187  Kahvapalgeil peiukene,
    188  Viiekümmenel hobusel,
    189  Kuuekümmenel kutsaril;
    190  Tahtis Salmet kaasaks saada,
    191  Neidu kihlul kinnitada.
    192  Salme mõistis, kostis kohe,
    193  Hüüdis aga aidastana,
    194  Kõneles kivikojasta:
    195  “Ei mina, kulda, lähe kuule,
    196  Hõbe ei ööde valguselle!
    197  Kuul on kolme ametida,
    198  Kuus veel isetoimetusi:
    199  Korra tõuseb koidikulla,
    200  Vahel päeva veerengulla,
    201  Korra päeva tõusengulla;
    202  Vahest ta väsib varagi,
    203  Vahest enne valge’eda,
    204  Vahest peab vahti päevallagi,
    205  Luurib laia lõuna’alla.”
    206  Kuu läks kurvana koduje,
    207  Paistis minnes nukral palgel.
    208  Tuli päike-poisikene,
    209  Põlevsilmil peiukene,
    210  Viiekümmenel hobusel,
    211  Kuuekümmenel kutsaril;
    212  Tahtis Salmet kaasaks saada,
    213  Neidu kihlul kinnitada.
    214  Salme mõistis, hüüdis vastu:
    215  “Ei mina, kulda, läinud kuule,
    216  Hõbepärga põlgab päeva!
    217  Päeval palju viisisida,
    218  Mitmel kombel muutumisi:
    219  Palavasti paistab päeva,
    220  Heledasti heidab ilma.
    221  Kui on hele heinaaega,
    222  Siis ta vihmada vihistab;
    223  Kui on kallis kaerakülvi,
    224  Siis ta põudada põristab,
    225  Kaerakülvida kaotab,
    226  Odrad põllule põletab,
    227  Linad liidab liivikule,
    228  Herned vagude vahele,
    229  Tatterad toa tahaje,
    230  Läätsed käänab känderie;
    231  Kui on ruuge rukki lõikus,
    232  Siis ta kasteta kahistab,
    233  Uduvihmada varistab.”
    234  Päev läks puhkides koduje,
    235  Paistis minnes põuapalgel,
    236  Kõrvetuse kurjusella.
    237  Siis tuli kolmas kosilane,
    238  Tuli tähti-poisikene,
    239  Põhjanaela vanem poega,
    240  Viiekümmenel hobusel,
    241  Kuuekümmenel kutsaril;
    242  Tahtis Salmet kaasaks saada,
    243  Neidu kihlul kinnitada.
    244  Salme hüüdis aidastana,
    245  Pajatas poordikamberista:
    246  “Talli viige tähe hobune,
    247  Tähe lauku latterie,
    248  Tähe ruuna roka juurde,
    249  Ette see ihutud laua,
    250  Taha see tahutud seina!
    251  Heitke ette heinasida,
    252  Kandke ette kaerasida,
    253  Ette sulpi suupärasta,
    254  Ette rokka rohkemada,
    255  Ette vahtu valgemada!
    256  Peitke peenie linuje,
    257  Katke laia kanga alla,
    258  Varjake siidivaiballa,
    259  Silmad sameti magama,
    260  Kabjad kaeraje lebama!
    261  Tähele mina lähengi,
    262  Tähel armsal annan kätta,
    263  Lähen kuldakaasakeseks.
    264  Tähel on siravad silmad,
    265  Meelemõtted mõlkumata;
    266  Täht ei raiska viljategu
    267  Ega riku rukkilõikust.
    268  Tähti-poega istutage,
    269  Ette see ihutud laua,
    270  Taha see tahutud seina,
    271  Alla pinki pihlakane,
    272  Ette laia söömalauda,
    273  Palakad peale kaetud;
    274  Kandke kalad laua peale,
    275  Lihad peiu ligemalle,
    276  Kandke magusamad maugud,
    277  Pulmasepikud peiule,
    278  Meevaagnad mehe ette;
    279  Kandke laual’ õllekannud,
    280  Mõdupeekerid magusad!”
    281  Tähti tuppa kutsutie,
    282  Söömalauda palutie.
    283  Eit aga leski pajateli:
    284  “Sööge, tähti, jooge, tähti,
    285  Elage, tähti, rõõmullana!”
    286  Tähti mõõkada täristas,
    287  Kuldahelkuda helistas,
    288  Kannuskardada käristas,
    289  Raudakanda raksateli:
    290  “Ei taha süüa, eidekene,
    291  Ei taha juua, eidekene,
    292  Ega rõõmullan’ elada;
    293  Tooge mu oma tubaje,
    294  Saatke Salme põrmandalle!”
    295  Salme kuulis peiu kutsu,
    296  Tähti-poisi tahtemista,
    297  Salme hüüdis aidastana,
    298  Üle õue hoone’esta:
    299  “Peiukene, poisikene,
    300  Kaugelt tulnud külaline,
    301  Annid aega kasvadessa,
    302  Salmel aega sirgudessa, –
    303  Anna aega ehtidessa,
    304  Pulmariide pannessagi!”
    305  “Lippa, Linda, lendavjalga,
    306  Lenda, õde, kamberie,
    307  Karga ehete kirstule!
    308  Too mulle kuued kalevised,
    309  Särgid udusiidilised,
    310  Käiksed kullakirjalised,
    311  Vikelised villasukad,
    312  Litterissa linikud,
    313  Ruudulised kaelarätid!”
    314  Eite hüüdis nurgastana,
    315  Kasuema kamberista:
    316  “Sööge, tähti, jooge, tähti,
    317  Elage, tähti, rõõmullana
    318  Pikkade pidude päevil!”
    319  Tähti kuulis, kostis vastu,
    320  Tähti targasti kõneles:
    321  “Ma’p taha süüa, ma’p taha juua,
    322  Taha ei rõõmsasti elada
    323  Pikkade pidude päevil,
    324  Enne kui näha saan omada.”
    325  Leski mõistis, kostis vastu:
    326  “Ehk tahad, marjuke, magada,
    327  Puhu pikemalt puhata?”
    328  Tähti varmalt vastu kostis,
    329  Tähti targasti kõneles:
    330  “Ma’p taha, marjuke, magada
    331  Ega pikemalt puhata:
    332  Tähe silm ei tunne suiku,
    333  Ei ka kulmu kattemista
    334  Ega lau langemista.
    335  Tooge mu oma tubaje,
    336  Saatke Salme põrmandalle,
    337  Kanast-kasvand kaetavalle!”
    338  Siis toodi neiu tubaje,
    339  Saadi Salme põrmandalle.
    340  Leski eit ei tunnud tütart,
    341  Kasumemm ei kasvandikku,
    342  Keda salakamberissa
    343  Murueit oli ehitanud,
    344  Metsapiigad valmistanud.
    345  Leski küsis kahtlevasti:
    346  “Kas see kuu on, ehk kas päeva,
    347  Ehk kas ehatütar noori?”
    348  Saaja kokku kutsutie,
    349  Pulmalised palutie
    350  Lustipidu pidamaie:
    351  Sest et tammi Tartu rajalt,
    352  Leppa linnauulitsalta
    353  Juurtella olid ühte joosnud,
    354  Ladvul kokku lange’enud.
    355  Ristitantsi tantsitie,
    356  Viru tantsi veeretie,
    357  Sõreliiva sõtkutie,
    358  Murupinda piinatie –
    359  Tähti-peig ja Salme-neidu
    360  Pidasivad pulmailu!
    361  Tuli kuu teisel korral
    362  Pulmailu pilli peale
    363  Lääne talusse tagasi,
    364  Viiekümmenel hobusel,
    365  Kuuekümne kutsariga;
    366  Tahtis tedremunast tütre,
    367  Linda endal’ liivitseda.
    368  Vennad tahtsivad kuule,
    369  Õde ööde kuningalle;
    370  Linda ei tahtnud kuule minna,
    371  Linda hüüdis saunastana,
    372  Linda padjusta pajatas,
    373  Ebemeista heitis keelta:
    374  “Ei mina, kulda, lähe kuule,
    375  Hõbe ei ööde kuningalle!
    376  Kuul on kuusi ametida,
    377  Viis veel isevalmistusi,
    378  Tosin teisi talitusi;
    379  Vahest ta varagi tõuseb,
    380  Vahest tõuseb valge’ella,
    381  Vahest uputab uduje,
    382  Katab palge kastenarma,
    383  Vahest peidab pilvedesse,
    384  Korra tõuseb koidikulla,
    385  Korra koidu keske’ella,
    386  Korra kaob ta kogunisti,
    387  Jätab valla vahtimata.”
    388  Kuu läeb koju kurval meelel,
    389  Pahandus paistab palge’elta,
    390  Kurjus silmakulmudelta.
    391  Ristitantsi tantsitie,
    392  Viru tantsi veeretie,
    393  Harju tantsi hakatie,
    394  Sõreliiva sõtkutie,
    395  Murupinda piinatie –
    396  Tähti-peig ja Salme-neidu
    397  Pidasivad pulmailu!
    398  Seal tuli teine kosilane
    399  Pulmailu pilli peale
    400  Teist kord õnne katsumaie:
    401  Tuli päike, pärga peassa,
    402  Viiekümmenel hobusel,
    403  Kuuekümne kutsariga,
    404  Ise tuli täku seljas;
    405  Tahtis Lindat liivitseda,
    406  Tedretütre naiseks võtta.
    407  Vennad tahtsid päikeselle,
    408  Õde päeva pealikulle;
    409  Linda ei tahtnud päeva-peigu,
    410  Linda hüüdis saunastana,
    411  Linda padjusta pajatas,
    412  Ebemeista heitis keelta:
    413  “Ei ma, kuld, läe päikeselle,
    414  Hõbe ei päeva pealikulle!
    415  Päev teeb pahada palju:
    416  Jätab linad liivikusse,
    417  Kaeraseemeta kaotab,
    418  Odrad põllule põletab,
    419  Nisud nurmele närtsitab,
    420  Rukkid vagude vahele;
    421  Paistab suvel pikka aega,
    422  Talvel ei tule tuppagi.”
    423  Päev läheb puhkides lävelta,
    424  Kõrvetab põuapalaval.
    425  Ristitantsi tantsitie,
    426  Viru tantsi veeretie,
    427  Harju tantsi hakatie,
    428  Lääne tantsi lõhutie,
    429  Sõreliiva sõtkutie,
    430  Murupinda piinatie –
    431  Tähti-peig ja Salme-neidu
    432  Pidasivad pulmailu!
    433  Seal tuli kolmas kosilane
    434  Pulmailu pilli peale,
    435  Tuli vesi veeredessa
    436  Viiekümmenel hobusel,
    437  Kuuekümne kutsariga,
    438  Ise vesihalli seljas,
    439  Tahtis Lindat liivitseda,
    440  Tedretütre naiseks võtta.
    441  Vennad tahtsivad vetelegi,
    442  Õde vooge kuningalle;
    443  Linda ei tahtnud vetelegi,
    444  Linda hüüdis saunastana,
    445  Linda padjusta pajatas,
    446  Ebemeista heitis keelta:
    447  “Ei ma, kuld, läe vetelegi,
    448  Hõbe ei vooge kuningalle!
    449  Vood on kurjad veeremaie,
    450  Lained pahad langemaie,
    451  Allikad harunemaie,
    452  Jõed jõledad jooksemaie.”
    453  Vesi veeres pisarpillil,
    454  Laine leinates koduje,
    455  Voolas kurvasti väravast.
    456  Ristitantsi tantsitie,
    457  Viru tantsi veeretie,
    458  Harju tantsi hakatie,
    459  Lääne tantsi lõhutie,
    460  Järva tantsi jännatie,
    461  Sõreliiva sõtkutie,
    462  Murupinda piinatie –
    463  Tähti-peig ja Salme-neidu
    464  Pidasivad pulmailu!
    465  Seal tuli neljas kosilane
    466  Pulmailu pilli peale,
    467  Tuli tuuli tuisatelles
    468  Viiekümmenel hobusel,
    469  Kuuekümne kutsariga,
    470  Ise tuulistäku seljas,
    471  Tahtis Lindat liivitseda,
    472  Tedretütre naiseks võtta.
    473  Vennad tahtsid tuultelegi,
    474  Õde soovis õhkudelle;
    475  Linda ei tahtnud tuultelegi
    476  Ega õhu ülemalle.
    477  Linda hüüdis saunastana,
    478  Linda padjusta pajatas,
    479  Ebemeista heitis keelta:
    480  “Ei ma, kuld, läe tuultelegi,
    481  Hõbe ei õhu ülemalle!
    482  Tuuled kurjad tuiskamaie,
    483  Marud hullud möllamaie,
    484  Õhud liiga õrnad peiud.”
    485  Tuul läheb tuisates koduje,
    486  Ei pea pikka pahandusta
    487  Ega tuska tunnikesta.
    488  Ristitantsi tantsitie,
    489  Viru tantsi veeretie,
    490  Harju tantsi hakatie,
    491  Lääne tantsi lõhutie,
    492  Järva tantsi jännatie,
    493  Tartu tantsi tallatie,
    494  Sõreliiva sõtkutie,
    495  Murupinda piinatie!
    496  Tähti-peig ja Salme-neidu
    497  Pidasivad pulmailu!
    498  Seal tuli viies kosilane
    499  Pulmailu pilli peale,
    500  Lääne talu lävedelle,
    501  Tuli Kungla kuningapoeg
    502  Viiekümmenel hobusel,
    503  Kuuekümne kutsariga,
    504  Ise kuldatäku seljas;
    505  Tahtis Lindat liivitseda,
    506  Tedretütre naiseks võtta.
    507  Vennad tahtsid Kungla peigu,
    508  Õde kuningapojale;
    509  Linda ei tahtnud Kungla peigu,
    510  Linda hüüdis saunastana,
    511  Linda padjusta pajatas,
    512  Ebemeista heitis keelta:
    513  “Ei ma, kuld, läe kuningalle,
    514  Hõbe ei Kungla poisile:
    515  Kuningal on tütred kurjad,
    516  Kes mind, võõrast, vihkaksivad.”
    517  Kungla peig läeb kurjal tujul
    518  Vandudes välja väravast.
    519  Ristitantsi tantsitie,
    520  Viru tantsi veeretie,
    521  Harju tantsi hakatie,
    522  Lääne tantsi lõhutie,
    523  Järva tantsi jännatie,
    524  Tartu tantsi tallatie,
    525  Oma tantsi õpitie,
    526  Sõreliiva sõtkutie,
    527  Murupinda piinatie!
    528  Tähti-peig ja Salme-neidu
    529  Pidasivad pulmailu!
    530  Seal tuli kuues kosilane
    531  Pulmailu pilli peale,
    532  Tuli Kalev, kange meesi,
    533  Viiekümmenel hobusel,
    534  Kuuekümne kutsariga,
    535  Ise uhke täku seljas;
    536  Tahtis Lindat liivitseda,
    537  Tedretütre naiseks võtta.
    538  Vennad ei tahtnud Kaleville,
    539  Leski keelas kanget võtta.
    540  Linda aga tahtis Kaleville,
    541  Linda hüüdis saunastana,
    542  Linda padjusta pajatas,
    543  Ebemeista heitis keelta:
    544  “See mul meesi meele pärast,
    545  Selle kihlad kinnitame.”
    546  Kalev tuppa kutsutie,
    547  Laua taha istutie;
    548  Ette see ihutud lauda,
    549  Taha see tahutud seina,
    550  Kangad seina katte’eksi;
    551  Ette see hõbeda kannu,
    552  Kallis kuldane peeker,
    553  Sisse see mõdu magusa,
    554  All on meski, peal on vahtu,
    555  Keskel on õlut punane.
    556  Leski palus leiba võtta,
    557  Salme palus suuda kasta:
    558  “Sööge, Kalev, jooge, Kalev,
    559  Maitsege meie magusat,
    560  Kastke kurku pulmakannust,
    561  Vikelisest viinakruusist!
    562  Elage, Kalev, rõõmullana
    563  Pikkadel pidude päevil!”
    564  Kalev mõõkada täristas,
    565  Kuldahelkuda helistas,
    566  Kannuskardada käristas,
    567  Rahapunga raksateli,
    568  Targu keelilla kõneles:
    569  “Ei taha süüa, eidekene,
    570  Ei taha juua, noorikukene,
    571  Maitseda teie magusat,
    572  Katsuda teie kibedat,
    573  Ega rõõmsasti elda;
    574  Tooge mu oma tubaje,
    575  Laske Linda põrmandalle,
    576  Tedretütar teiste sekka!”
    577  Linda mõistis, kostis vastu:
    578  “Peiukene, poisikene!
    579  Annid aega kasvadessa,
    580  Piigal pikka paisudessa,
    581  Sõstrasilmal sirgudessa,
    582  Anna aega ehtidessa!
    583  Kaua ehib see isatu,
    584  Kaua ehib see ematu,
    585  Kaua vaene vöötelekse,
    586  Kaua kroogib käikseida;
    587  Ei ole eite ehtimassa,
    588  Vanemat valmistamassa,
    589  Sugulasi soovitamas,
    590  Õdesid õnne andemassa.
    591  Külaeided ehitavad,
    592  Vanad naised valmistavad,
    593  Küla annab külma nõuda,
    594  Rahvas raudase südame.”
    595  Kalev ei võtnud kannust märga
    596  Ega toitu tugevuseks,
    597  Ega maitsend pulmailu.
    598  Linda hüüdis aidastana,
    599  Palvekeelil kivikeldrist:
    600  “Tule, vares, vaenelapsi,
    601  Põlgtud orjapiigakene,
    602  Kassinurgas kasvand tüdruk,
    603  Lenda kui liblikakene
    604  Kiirelt ehtekirstudelle:
    605  Too mulle uusi udusärki
    606  Peale see ihu ilusa,
    607  Too mulle tohine särki
    608  Peale see keha kenama;
    609  Too mulle rukka roomekirja
    610  Peale see uduse särgi;
    611  Too mulle teine tähteline
    612  Üle undruku tohise;
    613  Too vöö vaherpuukirja
    614  Ümber nirgu niuetelle,
    615  Ümber luigena tüheme;
    616  Too mulle kirjavad käiksed
    617  Neiu kõrge rinna katteks;
    618  Too mulle rätik räimekarva
    619  Peale kirjava käikse,
    620  Valge kaelale varjuksi;
    621  Too mulle kuube kuldatoime,
    622  Poordist pärjake päheje!”
    623  Eite hüüdis nurgastana,
    624  Kasuema kamberista:
    625  “Sööge, Kalev, jooge, Kalev,
    626  Elage, Kalev, rõõmullana
    627  Pikkade pidude päevil;
    628  Tähti-peig ja Salme-neidu
    629  Peavad pikka pulmailu!”
    630  Kalev mõistis, kostis vastu,
    631  Kange targasti kõneles:
    632  “Ma’p taha süüa, ma’p taha juua,
    633  Taha ei rõõmsasti elada
    634  Pikkadel pidude päevil.
    635  Tooge tuppa mu omane,
    636  Laske Linda põrmandalle,
    637  Tedretütar teiste sekka!”
    638  Siis toodi neiu tubaje,
    639  Lasti Linda põrmandalle,
    640  Tedretütar teiste hulka.
    641  Leski eit ei tundnud tütart,
    642  Kasumemm ei kasvandikku,
    643  Keda salakamberissa
    644  Murueit oli ehitanud,
    645  Metsapiigad valmistanud.
    646  Leski küsis kahtlevasti:
    647  “Kas see kuu on, ehk kas päeva,
    648  Ehk kas ehatütar noori?”
    649  Linda mõistis, kostis vastu:
    650  “See pole kuu, see pole päeva
    651  Ega ehatütar noori,
    652  See on kodu kasvand lapsi,
    653  Tedremunast tõusnud tütar.”
    654  Kalev kosis kuldaneidu,
    655  Võttis Linda kodukanaks,
    656  Võttis kalliks kaisutavaks,
    657  Ajaviitvaks armukeseks.
    658  Saaja kokku kutsutie,
    659  Pulmalisi palutie
    660  Lustipidu pidamaie;
    661  Sest et tamme Tartu rajalt
    662  Leppa linnauulitsalta
    663  Juurtega ühte jooksenud,
    664  Ladvilla kokku langenud.
    665  Ristitantsi tantsigeme,
    666  Viru tantsi veeregeme,
    667  Harju tantsi astugeme,
    668  Lääne tantsi lennakeme,
    669  Järva tantsi jättageme,
    670  Oma tantsi hoidageme:
    671  Seni kui tõuseb sõrga soosta,
    672  Sõrga soosta, märga maasta,
    673  Veri varvaste vahelta,
    674  Kerikinga keske’elta!
    675  Kalev-peig ja Linda-neidu
    676  Pidasivad pulmailu!
    677  Täht hakkab koju minema,
    678  Kutsub Salme saaja seasta,
    679  Kana lustikamberista.
    680  Kus see tuba toesta tehtud,
    681  Katuksest on kallutatud,
    682  Hernevarsista valatud.
    683  Tähti astub eide ette,
    684  Tänab peosta ja pajatab:
    685  “Jumalaga, eidekene!
    686  Jumalaga, pulmalised!
    687  Jumalaga, kälimees Kalev!
    688  Jumalaga, nadu noori!
    689  Ära viin nüüd Salmekese,
    690  Ära noore nugissilma:
    691  Eite ei saa Salmet nägema,
    692  Õde ei Salme õnne tundma.
    693  Nutke, Salme vennakesed,
    694  Nutke, Lääne neitsikesed:
    695  Ju teilt Salme viidanekse,
    696  Pilve taha peidetakse,
    697  Ehaneiuks heidetakse,
    698  Taeva alla tõstetakse.”
    699  Salme hüüdis pisarsilmil,
    700  Salme saanista pajatas:
    701  “Ema, hella memmekene,
    702  Ära pean mina minema,
    703  Hani, hulgasta ujuma,
    704  Tetre, teista lahkumaie,
    705  Luike, lustilt lendamaie;
    706  Part lähen parve äärta mööda,
    707  Luike kelgul lunda mööda,
    708  Jõhvikas jõgede mööda,
    709  Sinikas sula sooda mööda;
    710  Tuleb tuuli tõstemaie,
    711  Õhku armas aitamaie!”
    712  Õde hüüdis õuestana,
    713  Kasuema kamberista,
    714  Orjatüdruk nurga tagant:
    715  “Kuhu meie Salme viidi,
    716  Kuhu kulli kandis kana?”
    717  Tuulehoog tõi tervisida,
    718  Vihmapisar silmavetta,
    719  Kaste kadund lapse kurbust,
    720  Muud saand Salmelt ei sõnumid.
    721  Kalevite pulmailu
    722  Kestab kenast kaugemalle.
    723  Ristitantsi tantsigeme,
    724  Viru tantsi veeregeme,
    725  Harju tantsi astugeme,
    726  Lääne tantsi lennakeme,
    727  Järva tantsi jättageme,
    728  Oma tantsi hoidageme,
    729  Seni kui tõuseb sõrga soosta,
    730  Sõrga soosta, märga maasta,
    731  Veri varvaste vahelta,
    732  Kerikinga keske’elta!
    733  Kalev-peig ja Linda-neidu
    734  Pidasivad pulmailu!
    735  “Kodus käinud, neitsikene,
    736  Kodus käinud viied viinad,
    737  Viied viinad, kuued kruusid,
    738  Seitse sala kuulajada,
    739  Kaheksa kaugelt vaatajada.”
    740  “Kui on käinud, käigu peale!
    741  Ei väsi väravasammas,
    742  Katke ei venna kaevu kooku
    743  Pidades peiu hobusta,
    744  Kandes veskivaljaida.
    745  Et las käia teised viied,
    746  Teised viied, teised kuued,
    747  Teised seitsmed sala kuuljad,
    748  Kaheksad kaugelt vaatajad.
    749  Parem jään ma peiust ilma,
    750  Enne kui pulm jääb poolikulle!”
    751  Ristitantsi tantsigeme,
    752  Viru tantsi veeregeme,
    753  Harju tantsi astugeme,
    754  Lääne tantsi lennakeme,
    755  Järva tantsi jättageme,
    756  Oma tantsi hoidageme:
    757  Seni kui tõuseb sõrga soosta,
    758  Sõrga soosta, märga maasta,
    759  Veri varvaste vahelta,
    760  Kerikinga keske’elta!
    761  Kalev-peig ja Linda-neidu
    762  Pidasivad pulmailu!
    763  “Tule, vares, vaenelapsi,
    764  Ohtupäine orjapiiga,
    765  Raske raudatöö tegija,
    766  Võta kätte kaelakoogud,
    767  Köida ämbrid kookudesse;
    768  Mine, too meresta vetta,
    769  Jookse, too joajõesta,
    770  Käi, too kärme allikasta!”
    771  Uinusin ma ootamaie,
    772  Viibisin ma vaatamaie,
    773  Kuidas need kalad koevad,
    774  Kuidas lutsu lööneb loovi,
    775  Isahavid heitelevad,
    776  Emasärjed seadelevad.
    777  Viibisin vähe pikale,
    778  Tunnikeseks tukkumaie.
    779  Hakkasin koju minema,
    780  Pulmapilli tõstis jalga.
    781  Tuli vastu pere-eite,
    782  Küsis, kus ma pikka ööda,
    783  Poole päeva aega viitnud.
    784  “Minu hella eidekene,
    785  Eks sa tea noore viitu,
    786  Vaeselapse lustisida?
    787  Noorel viisi viivitusta,
    788  Kuus veel jalakammitsaida,
    789  Seitse sammusidujaida!
    790  Uinusin ootamaie,
    791  Viibisin vaatamaie,
    792  Kuidas need kalad koevad,
    793  Kuidas lutsu lööneb loovi,
    794  Isahavid heitelevad,
    795  Emasärjed seadelevad.
    796  Viibisin vähe pikale,
    797  Tunnikeseks tukkumaie.”
    798  Ristitantsi tantsigeme,
    799  Oma tantsi hoidageme:
    800  Seni kui tõuseb sõrga soosta,
    801  Sõrga soosta, märga maasta,
    802  Veri varvaste vahelta,
    803  Kerikinga keske’elta!
    804  Kalev hakkab koju minema,
    805  Kutsub Linda saaja seasta,
    806  Tedretütre teiste seltsist,
    807  Luige lustipidudelta.
    808  Linda hüüab üle ukse:
    809  “Jookse, poiss, jooda hobune,
    810  Palgapoiss, pane sadula,
    811  Käskujalga, kääna saani,
    812  Saani aisad akkenaie,
    813  Saani küljed künnikselle,
    814  Saani kolju vastu koitu!”
    815  Siis ta läheb lese poole
    816  Jumalaga jättemaie:
    817  “Jumalaga, kasuema!
    818  Ära pean mina minema,
    819  Luike, parvest lendamaie,
    820  Kotkas, külasta lahkuma;
    821  Ära pean hädast minema,
    822  Ära häista rahvaista,
    823  Paremaista paikadesta,
    824  Tuttavaista taludesta!
    825  Pidu peab pärale jääma,
    826  Pulm peab jääma poolikulle,
    827  Õlled otsaje ujuma,
    828  Saiad saama kannikalle.”
    829  Siis ta, armas, astus saani,
    830  Kargas kõpstes peiu kõrva.
    831  Kalev pani pika sääre
    832  Vöö kombel neiu ümber,
    833  Teine jalga saanist väljas.
    834  Kalev kannusta käristas,
    835  Kuldahelkuda helistas:
    836  “Oh Linda, minu omane!
    837  Mis sina koju unustid?
    838  Kolmed sa koju unustid:
    839  Kuu see jäi koja lävele,
    840  See sinu vana emake;
    841  Päev jäi peale aida viilu,
    842  See sinu vana onuke;
    843  Kased kamberi lävele,
    844  Need su virved vennikesed,
    845  Läänes kasvand lellepojad.” –
    846  “Kui on jäänud, jäägu peale,
    847  Uku annab uue õnne;
    848  Kuhu teeda tallatie,
    849  Rada ette rajatie,
    850  Sinna pean mina minema!”
    851  Kuu jäi kurvalt vaatamaie,
    852  Pahal meelel paistis päeva,
    853  Kased nutsid kamberissa,
    854  Linda, lind, ei tunnud leina,
    855  Tunnud teiste kurvastusi,
    856  Linda lendas peiu armul,
    857  Sõitis kaasa sõudemisel
    858  Üle laiu lagedaida,
    859  Läbi pakse metsasida,
    860  Sõitis päeval päikse valgel,
    861  Öösel hõbesõlge valgel
    862  Kalevite kodu poole,
    863  Kaasa siidikamberie,
    864  Kus oli seatud kena sängi,
    865  Padjuline puhkepaika.

Contains poems

EÜS X 2615 (106) 99 %
EÜS X 2243 (16) 98 %
H III 2, 182 (16) 85 %
H I 4, 351 (20) 82 %
H II 50, 126 82 %
H II 65, 14 (65) 82 %
E 10948a 75 %
ERA II 120, 533 (11) 75 %
E 60873 (6) 71 %
H II 10, 688 69 %
H II 22, 353/7 (2) 68 %
H II 33, 137/40 (95) 66 %
H I 5, 61 (138) 58 %
H III 1, 13/6 (6) 57 %
EÜS X 2633 (146) 57 %
H I 1, 71 (51) 51 %
H II 65, 84/5 (2) 51 %
H II 33, 248 (5) 50 %
H I 4, 218 (7) 50 %