kalevipoeg02
Kreutzwald, Friedrich Reinhold
1862

Metadata

COL: Kreutzwald
ID: 2
OSA: Kalevipoeg

Teine lugu

Vana Kalevi haigus ja surm • Kalevipoja lapsepõlv
    3  Kui mina hakkan kuulutama,
    4  Laulujuga laskemaie,
    5  Vana lugu veeretama:
    6  Ei mind jõua ohjad hoida,
    7  Ohjad hoida, köied köita,
    8  Pilved pikad ei pidada,
    9  Taevas laia talitseda.
    10  Külad jäävad kuulamaie,
    11  Mõisad mõtteid märkamaie,
    12  Saksad parves seisemaie,
    13  Linnad eemal luurimaie.
    14  Elu oli noorel lõunal,
    15  Keskipäeva keeritusel
    16  Kalevite kaasakesta
    17  Sugul rohkest sigitanud.
    18  Linda oli laulusuuga
    19  Viburitva vibutelles
    20  Kangeid poegi kasvatanud
    21  Isa kuju kandijaksi,
    22  Oli anderohkel rinnal,
    23  Eide armu allikalla
    24  Kaelakandjaks kosutanud,
    25  Inimeseks imetanud,
    26  Kuude valgel taadi kõrval
    27  Kangelaseks karastanud,
    28  Mõistelikuks muisutanud:
    29  Kuni asja-a’ajaks kasvid,
    30  Sammu lühendajaks saivad.
    31  Poegist taadi eluõhtul
    32  Kaksi alles kodus kasvid,
    33  Kaks kui hernekaunakesta.
    34  Teised olid tuule juhil,
    35  Linnuteede tähendusel
    36  Võõramaale rada võtnud,
    37  Käiki pikka kauge’elle;
    38  Läinud õnne otsimaie,
    39  Pesa-aset püüdemaie.
    40  Ega meie kitsik kohta,
    41  Ahtral lüpsil põllumaake
    42  Võind ei kõiki kasvatada,
    43  Toitu neile toimetada,
    44  Peavarju valmistada,
    45  Kehakatet soetada.
    46  Kalev-taati oli käskind,
    47  Kindlal sõnal kinnitanud:
    48  Meie maada markamata
    49  Ühe poja päranduseks,
    50  Valitsuse-vallaks jätta.
    51  Ehk küll pojad perekaupa
    52  Isa suuruseks sirgusid,
    53  Tükati ka tugevusel
    54  Võtnud osa taadi võimust,
    55  Siiski silmanähtavasti
    56  Õitses isa olemine,
    57  Meelemõistus, märkamine
    58  Rohkemalt kui teiste küljes
    59  Viimselt-sündind võsukesel,
    60  Kes kui kallim pesamuna,
    61  Abielu äbarikku,
    62  Hilja pärast isa surma
    63  Veeres päevavalguselle.
    64  Praegu jälgi viimsest pojast,
    65  Mälestuse märkisida
    66  Laialt mitmes kohas leida.
    67  Paiguti ka pajatakse
    68  S o h n i nime rahvasuussa
    69  Viimse võsukese kohta;
    70  Ehk küll suurem Eesti sugu
    71  Tänapäeval tema kohta
    72  Muud ei oska nimeks mõista,
    73  Isenimeks ilmutada,
    74  Kui et igal kuulutusel
    75  K a l e v i p o e g a nimetab.
    76  Selle poja jälgedella
    77  Saavad jõed jooksemaie,
    78  Lained merel läikimaie,
    79  Tuulil pilved tuiskamaie,
    80  Õied tupesta tungima,
    81  Linnud ladvussa laulema,
    82  Käod kulda kukkumaie.
    83  Seda nooremada poega,
    84  Eesti endist valitsejat,
    85  Kiidab laulikute lugu,
    86  Tõstab vana jutusõna.
    87  Ehk kas kuskil küladessa,
    88  Üksikuissa hurtsikuissa
    89  Eesti poegi paisumassa,
    90  Tüttereida tõusemassa,
    91  Kes ei vanemate suusta
    92  Muistepõlve mälestusi
    93  Kalevipojasta kuulnud?
    94  Mine, poega, Pärnumaale,
    95  Järgukesta Järvamaale,
    96  Astu Harju radadelle,
    97  Sõida Lääne luhtadelle,
    98  Veere Viru ranna äärde,
    99  Mine Pihkva piiridelle,
    100  Taara tammiku tahaje,
    101  Aja hallil Alutaha,
    102  Kõrvil Soome serva poole:
    103  Igas paigas idanevad
    104  Kalevipoja sõnumid.
    105  Kastel tõustes kanarbikust,
    106  Udukuue ummuksesta
    107  Tungib Kalevi tunnistus
    108  Läbi tammise tänava,
    109  Üle vaskise värava
    110  Kindla kalju keske’elta,
    111  Läbi raudamüüridesta,
    112  Teraksesta tornidesta.
    113  Tartumaal üksi tarretand
    114  Vanapõlve mälestused.
    115  Kui tuli õnnis õhtukene,
    116  Vaikne elu videvikku,
    117  Siisap Kalev salasõnul
    118  Ettekuulutuse kombel
    119  Eidekesel’ ilmutanud,
    120  Asja nõnda avaldanud:
    121  “Linda, kallis lillekene,
    122  Kulla kullerkupukene,
    123  Kes sa kevadisel käigil,
    124  Suvepäeva sõuendusel
    125  Kangeid poegi mulle kannud,
    126  Armupiimal paisutanud,
    127  Käsivarrel kiigutanud:
    128  Sina saad veel sügisella
    129  Õilmest kauna kasvatama,
    130  Tõrust tooma tammekesta.
    131  Linda, kallis kaasakene,
    132  Läänes kasvand lillekene,
    133  Tedremunast tõusnud tütar,
    134  Käid nüüd jälle pikil päevil
    135  Ootuspõlve rasket jalga,
    136  Vahetelles kingapaari
    137  Jalas igal hommikulla,
    138  Et ei Tühi leiaks teeda.
    139  Lühikese aja varul
    140  Saad sa poega poetama,
    141  Kange lapse ilmal’ kandma;
    142  Saad teda rüpel ravitsema,
    143  Rinna lättel rammustama,
    144  Suu juures suisutama,
    145  Käsivartel kiigutama.
    146  See’p see poega pesamuna,
    147  Äbarikku tallekene
    148  Sigidust saab lõpetama.
    149  Igaveste jumalate
    150  Enne peetud aru mööda
    151  Pea ei poega minu silmad
    152  Närtsipõlves nägemaie;
    153  Siiski viimne võsukene,
    154  Sarja lõpetuse muna,
    155  Talve piiril kasvand taime,
    156  Peab mul kõiges määraliseks,
    157  Tegudes ja olles tõusma.
    158  Tulevpõlve suu peab kandma
    159  Tema nime mälestusi,
    160  Kange tööde kiitusida.
    161  Kui on poega meheks kasvand,
    162  Valitsuse voli võtnud,
    163  Siis saab õitsev õnneaega,
    164  Rahupõli rahva keskel
    165  Eesti piiril idanema.
    166  Ma ei taha kuningriigi
    167  Volivalda vähendada,
    168  Lipi-lapi lahutada:
    169  Riik peab jääma jagamata
    170  Ü h e poja voli alla,
    171  Kangemalle kaitsevallaks.”
    172  Pikemalta pajatelles
    173  Ütles Kalev, vanarauka:
    174  “Jääb aga riiki jagamata
    175  Ühe poja päranduseks,
    176  Siis on tükil tugevusta,
    177  Suurel kivil kindelusta.
    178  Osad väetid, võimetumad
    179  Sööksid üksteist ise ära.
    180  Kasvab meheks noorem poega,
    181  Heitku liisku vendadega,
    182  Kes see rahva kaitsejaksi,
    183  Kuningriigi valitsejaks
    184  Nende seast peab tõusemaie!
    185  Jumalate juhatused,
    186  Taaralaste tähendused
    187  Saavad asja sobitama
    188  Paremast kui meie arud.
    189  Teised vennad veerenegu
    190  Võõramaade murudelle,
    191  Kaljumaale kauge’elle, –
    192  Tehku toad tuule peale,
    193  Elud ilma ääre peale,
    194  Majad marjavarte peale,
    195  Kojad kobrulehtedelle,
    196  Saunad pilveserva peale,
    197  Vihtelavad vihma alla!
    198  Maad on mitmemargalised,
    199  Taevas laia laiguline;
    200  Tugev leiab tuuletiivul,
    201  Leiab paksest pilvedesta,
    202  Kotkas kaljult pesapaika.
    203  Kanget meest ei köida köied,
    204  Pea ei kinni raudapaelad.”
    205  Kes oli külma kamberissa,
    206  Tarretanud tubadessa,
    207  Pikil õlgil põrmandalla?
    208  Kalevi-taat, vanarauka,
    209  Oli külm ju kamberissa,
    210  Tarretanud tubadessa,
    211  Pikil õlgil põrmandalla.
    212  Pärast pikka pajatusta,
    213  Kui sai asju kuulutanud
    214  Riigi pärimise pärast,
    215  Langes Kalevite taati
    216  Pikal voodil põdemaie,
    217  Halasängil loksumaie,
    218  Ega tõusnud toetama,
    219  Jalgu alla painutama.
    220  Eit pani sõle sõudemaie,
    221  Lepatriinu lendamaie:
    222  220 “Sõua, sõlgi, jõua, sõlgi,
    223  Lenda, lepatriinukene!
    224  Minge arsti otsimaie,
    225  Tuuletarka talitama,
    226  Sõnatarka soovimaie!”
    227  Sõlgi sõudis seitse päeva,
    228  Lepatriinukene lendas
    229  Üle maa ja üle mere,
    230  Läbi kolme kuningriigi,
    231  Palju maad veel põhjarajal.
    232  Kes see vastuje tulekse?
    233  Nägi ta kuu tõusemasse,
    234  Tähte kannul kerkimassa.
    235  “Tere, kuu, tervisekaevu,
    236  Armas rammude allikas,
    237  Jõudude joajõeke!
    238  Kas saab taati terve’eksi,
    239  Pääseb rauka voodi vangist?”
    240  Kuu küll kuulis kurval palgel,
    241  Ei ann’d vastust küsijalle.
    242  Sõlgi sõudis seitse päeva,
    243  Lepatriinukene lendas
    244  Üle maa ja üle mere.
    245  Läbi kolme kuningriigi,
    246  Palju maad veel põhjarajal;
    247  Lendas läbi metsasida,
    248  Küünra kullasta mägeda.
    249  Mis tal vastuje tulekse?
    250  Nägi ta tähte tõusemassa,
    251  Ehatähte kerkimassa.
    252  “Tere tähti, teravsilma,
    253  Nugissilma noorukene!
    254  Pajatele, taeva poega:
    255  Kas saab terveks taadikene,
    256  Pääseb rauka voodi vangist?”
    257  Tähti kuulas teravsilmal,
    258  Ei ann’d vastust küsijalle,
    259  Tähti kustus taeva veerde.
    260  Sõlgi sõudis seitse päeva,
    261  Lepatriinukene lendas
    262  Üle maa ja üle mere,
    263  Läbi kolme kuningriigi,
    264  Palju maad veel lõuna poole,
    265  Lendas läbi laanesida,
    266  Seitse versta sinimetsa,
    267  Küünra kullasta mägeda.
    268  Mis tal vastuje tulekse?
    269  Nägi ta päeva tõusemassa,
    270  Valgusküünla kerkimassa.
    271  “Tere, päeva, peiukene!
    272  Kuuluta mull’, kuldasilma,
    273  Pajatele, taevapoega:
    274  Kas saab terveks taadikene,
    275  Pääseb rauka voodi vangist?”
    276  Päike kuulis põlevpalgeil,
    277  Ei ann’d vastust küsijalle.
    278  Eit pani sõle sõudemaie,
    279  Lepatriinu lendamaie:
    280  “Sõua, sõlgi, jõua, sõlgi,
    281  Lenda, lepatriinukene!
    282  Minge arsti otsimaie,
    283  Sõnatarka soovimaie,
    284  Tuuletarka talitama,
    285  Manatarka meelitama!”
    286  Sõlgi sõudis seitse päeva,
    287  Lepatriinukene lendas
    288  Üle maa ja üle mere,
    289  Läbi kolme kuningriigi,
    290  Palju maad veel põhjarajal;
    291  Lendas läbi laanesida,
    292  Seitse versta sinimetsa,
    293  Küünra kullasta mägeda.
    294  Kes see vastuje tulekse?
    295  Tuli vastu tuuletarka,
    296  Soomest vana sõnatarka,
    297  Kullamäelta Manatarka.
    298  “Tere, tere, ilmatargad!
    299  Kuulutage küsijalle,
    300  Andke vastust palujalle:
    301  Kas saab taati terve’eksi,
    302  Pääseb rauka voodi vangist?
    303  Juba küsisin kuulta,
    304  Pärisin ju päeva käesta,
    305  Tahtsin otsust tähe pojalt –
    306  Kõik need kolm ei kuulutanud.”
    307  Targad mõistsid, kostsid vastu,
    308  Kolmil keelil kõnelesid:
    309  “Mis on põuda põletanud,
    310  Nurmel palav närtsitanud,
    311  Kuude valge kolletanud,
    312  Tähte silma suretanud,
    313  Sest ei tõuse taimekesta,
    314  Ilutsevat idukesta.”
    315  Enne kui sõlgi sõudemasta,
    316  Lepatriinu lendamasta
    317  Koju jõudnud kuulutama,
    318  Oli Kalevite taati
    319  Koolul juba kolletanud.
    320  Linda, kurba leskinaine,
    321  Kurval meelel, leinakeelel
    322  Itkes leinaigatsusi,
    323  Nuttis närtsind kaasakesta,
    324  Puistas leinapisaraida
    325  Kolletanud kaasa sängi.
    326  Leinas kalli mehe surma
    327  Seitse ööd ilma uneta,
    328  Seitse päeva söömatagi,
    329  Seitse koitu kurvastusel,
    330  Seitse eha leinavalus,
    331  Et ei nahka silmil’ saanud
    332  Ega lõppend laugelt pisar,
    333  Nutuvesi palgeilta,
    334  Piinakoorem hinge pealta.
    335  Linda, kurba leskinaine,
    336  Pesi külma surnukeha,
    337  Pesi teda pisarailla,
    338  Pesi teda mereveella,
    339  Vihtles kallist vihmaveella,
    340  Loputeli lätteveella.
    341  Silis hiukseid armusõrmil,
    342  Silis hõbeharjadega,
    343  Kammis kuldakammidega,
    344  Miska enne näkineitsi
    345  Oma pead oli sugenud.
    346  Pani siis selga siidisärgi,
    347  Sametise surnurüü
    348  Kuldatoime kuue peale,
    349  Hõbevöö vammukselle.
    350  Pani alla udulinad,
    351  Kattis peale peened linad.
    352  Linda, kurba leskinaine,
    353  Kaevas valmis kena kalmu,
    354  Sängi halju muru alla,
    355  Kümne sülla sügavuseks;
    356  Sängiteli vilu sängi,
    357  Valmistatud voodi’isse
    358  Kalli kaasa puhkamaie.
    359  Täitis sängi sõmeraga
    360  Maapinna kõrguseni,
    361  Halja muru rajadeni.
    362  Muru kasvas mulla peale,
    363  Aruheina haua peale,
    364  Kasteheina kaela peale,
    365  Punalilled palge peale,
    366  Sinililled silmadelle,
    367  Kullerkupud kulmudelle.
    368  Linda, kurba leskinaine,
    369  Leinas lahkund armukesta,
    370  Nuttis närtsind abikaasat;
    371  Leinas kuu, leinas kaksi,
    372  Kurtis tüki kolmat kuuda,
    373  Mõne päeva neljat kuuda,
    374  Lepitas leina nutuga,
    375  Kurbust pisarkaste’ella,
    376  Veerevalla silmaveella.
    377  Linda, kurba leskinaine,
    378  Hakkas kive kandemaie,
    379  Haua peale hunnikusse;
    380  Tahtis teha tunnistähte
    381  Pärastpõlve poegadelle,
    382  Tulev-aja tütardelle:
    383  Kus on Kalevite kalmu,
    384  Vanataadi voodikene.
    385  Kes see käiessa Tallinnas
    386  Silmi oskas sirutada,
    387  Küllap nägi kalmuküngast,
    388  Kuhu pärastpõlverahvas
    389  Uhkeid hooneid ehitanud,
    390  Teinud kena kirikuda.
    391  Kohta praegu kutsutakse
    392  Tallinna T o o m p e a mäeksi.
    393  Sealap vana Kalev puhkab,
    394  Uinub igavesta unda.
    395  Linda, kurba leskinaine,
    396  Mehe haua mälestuseks
    397  Kive kokku kande’essa
    398  Oli ühel päeval pakku,
    399  Rasket raudakivi rahnu
    400  Kaugelt kannud kalmu poole.
    401  Kivi raske piinas pihta;
    402  Lesel jõudu lõppemisel,
    403  Rammu juba raugemisel,
    404  Veel oli kaunis tükki teeda,
    405  Tükki teeda, marka maada,
    406  Enne kui jõudis kalmule.
    407  Komistades künka vastu
    408  Väsind jalga väärateli:
    409  Kivi kippus libisema,
    410  Põrkas hiuksepaeladesta,
    411  Sõlmil seotud silmuksesta
    412  Prantsti! jalge ette maha.
    413  Võind ei väsind lese võimu,
    414  Leinakurnal lõppend jõudu
    415  Ootuspäevil raskejalgsel
    416  Kivi maasta kergitada,
    417  Teist kord jälle sülle tõsta.
    418  Leski istus kivi otsa
    419  Väsimusta puhkamaie;
    420  Hakkas nutma haledasti,
    421  Leinakurbust kustutama:
    422  “Oh, mis vilets vaene leski,
    423  Mahajäänud marjukene,
    424  Kes on kui tuba toeta,
    425  Hoone seinad katukseta,
    426  Kui üks väli varjuta
    427  Iga tuule tuigutada,
    428  Vete lainte veeretada,
    429  Üksi ilmas peab elama,
    430  Üksi kurbust kannatama!
    431  Lepasta lehed lähevad,
    432  Toomingast tuulil tuiskavad,
    433  Õunapuusta õilmekesed,
    434  Kasesta urvad kaovad,
    435  Alanevad haabadesta,
    436  Taganevad tammedesta,
    437  Varisevad vahterasta,
    438  Käbi kukub kuuskedesta,
    439  Pihlaka kobarad kaovad, –
    440  Ei minu pidu parane,
    441  Ei minu elu ülene,
    442  Vähene ei vaevapäevad,
    443  Pisarrohked piinapäevad!”
    444  Linda nuttis, vaene leski,
    445  Leinapõlve pisaraida,
    446  Viletsuse silmavetta,
    447  Nuttis kaua kivi otsas,
    448  Kaljupakul kaevatessa.
    449  Silmalauge vesi valgus
    450  Laiaks loiguks lagedalle;
    451  Loigust tõusis tiigikene,
    452  Tiigist jälle järvekene.
    453  Linda pisarate loiku,
    454  Lese leinanutu järve
    455  Võite näha tänapäeval,
    456  Mis kui Ü l e m i s t e järvi
    457  Laagna mäe peal lainetamas,
    458  Vetevooge veeretamas.
    459  Kivi seisab järve kaldal,
    460  Kus peal leski leina nutnud,
    461  Pisaraida pillutanud.
    462  Nõnda oli ennemuiste
    463  Lese Linda silmaveesta,
    464  Leinapiina pisaratest
    465  Ülemiste järvi ilmund.
    466  Kui sa juhtud, vennikene,
    467  Järve kaudu teeda käies
    468  Linna poole liugumaie,
    469  Järvest mööda veeremaie,
    470  Puhka hobu järve kaldal,
    471  Kasta kõrvikese keelta,
    472  Viida aega kivi ääres,
    473  Mõtle muistelugusida,
    474  Kalevi-põlve käikisida!
    475  Vaata mälestusemärki,
    476  Mis siin leski leinatessa,
    477  Kurba südant kustutelles
    478  Lagedalle lahutanud
    479  Päeva paistel hiilgamaie!
    480  Juba jõudis pikka päeva,
    481  Ootuspäeva õhtuelle;
    482  Linda tundis tunnikesta,
    483  Tusatundi tulemaie,
    484  Kibedamat kiirustama,
    485  Valusamat veeremaie;
    486  Käskis sauna küttaneda,
    487  Sängiaset seadaneda,
    488  Halavoodit valmistada,
    489  Puhkepinki paigutada,
    490  Ohkejäri asetada.
    491  Külaeided kütvad sauna,
    492  Orjad kandvad kaevust vetta,
    493  Teised on sängi seademas,
    494  Pere pinki paigutamas.
    495  Nurganaine, nõrgukene,
    496  Tuhat kord käid toa vahet,
    497  Sada korda sauna vahet,
    498  Kümme korda kaevuteeda,
    499  Kaevust võttes karastusta.
    500  Käid sa, vaene, valusammul
    501  Ilma vööta, vöö käessa,
    502  Tanuta, tanu peossa,
    503  Ohkad aga Uku poole,
    504  Palveid Rõugutaja poole:
    505  “Tuulejumal, astu tuppa,
    506  Vigalista vihtlemaie,
    507  Hädalista arstimaie,
    508  Tusalista toetamaie!”
    509  Neli nurka on toassa,
    510  Kõik sa nurgad nutustasid,
    511  Neli seina kamberilla,
    512  Kõik sa seinad seisatasid;
    513  Ahju ääred haletasid,
    514  Istmed ära igatsesid,
    515  Palveil põlvitid põranda.
    516  Ohkad aga Uku poole,
    517  Palveid Rõugutaja poole:
    518  “Tuulejumal, astu tuppa
    519  Vigalista vihtlemaie,
    520  Hädalista arstimaie,
    521  Tusalista toetamaie!
    522  Tule vaesta vaatamaie,
    523  Pojaema päästemaie!”
    524  Pere nuttis alla pingi,
    525  Lapsed nutsid alla laua,
    526  Külad, kullad, kamberissa.
    527  Kaasa magas külmas voodis,
    528  Kus ei kuulnud naise nuttu.
    529  Nurganaine, nõrgukene,
    530  Läbi läks siis nelja metsa,
    531  Viie viletsusepaiga:
    532  Üks oli metsa toomingane,
    533  Teine metsa vahterane,
    534  Kolmas kibuvitsametsa,
    535  Neljas metsa pihlapuine,
    536  Viies metsa visnapuine.
    537  Tusad jäävad toomingaie,
    538  Valud jäävad vahteraie,
    539  Kibedad kibupuu külge,
    540  Piinad pikad pihlakaisse,
    541  Vaevad rasked visnapuisse.
    542  Tulivad tusad tagasi,
    543  Tusad tulid eide tungi,
    544  Valud vaese lese peale,
    545  Tulid tuusides tubaje,
    546  Oiatessa ahju ette,
    547  Puhkidessa parte peale.
    548  Ohkab vaene Uku poole,
    549  Palveid Rõugutaja poole:
    550  “Tuulejumal, astu tuppa,
    551  Vigalista vihtlemaie,
    552  Hädalista arstimaie,
    553  Tusalista toetamaie;
    554  Tule vaesta vaatamaie,
    555  Pojaema päästemaie!”
    556  Pere nuttis alla pingi,
    557  Lapsed nutsid alla laua,
    558  Külanaised kamberissa.
    559  Kaasa magas külmas sängis,
    560  Kus ei kuulnud naise nuttu.
    561  Nurganaine, nõrgukene,
    562  Vaevakandaja, väetikene,
    563  Üks ju jalg sul haua seessa,
    564  Teine haua ääre pealla,
    565  Ootsid hauda langevada,
    566  Külma voodi kukkuvada!
    567  Ohka aga Uku poole,
    568  Rohkest Rõugutaja poole,
    569  Saada palve saadikuida
    570  Ülemaile jumalaile!
    571  Tuli tunnike tubaje,
    572  Üürikeseks ahju ette
    573  Kiire’esti kerikselle.
    574  Naine tuikus, nõrgukene,
    575  Tuikus nuttes tusaline,
    576  Värisedes vaevaline;
    577  Ohkas aga Uku poole,
    578  Palveid Rõugutaja poole:
    579  “Tuulejumal, astu tuppa,
    580  Vigalista vihtlemaie,
    581  Hädalista arstimaie,
    582  Tusalista toetamaie!
    583  Tule vaesta vaatamaie,
    584  Pojaema päästemaie!”
    585  Uku kuulis kamberista,
    586  Rõugutaja rehe alta,
    587  Abitoojad läbi seina,
    588  Kergitajad läbi katukse.
    589  Siis tuli Uku tubaje,
    590  Rõugutaja kamberisse,
    591  Astusivad ahju ette,
    592  Sammusivad sängi serva.
    593  Ukul õled õlanukil,
    594  Rõugutajal padjad kaenlas;
    595  Viisid naise voodi’isse,
    596  Surmahädalise sängi,
    597  Piinakandja patjadesse;
    598  Panid peenie linuje,
    599  Villase vaiba vahele.
    600  Kaks sai päida pealukselle,
    601  Neli reita voodi’isse,
    602  Neli jalga jaluselle,
    603  Neli kätta keske’elle.
    604  Uku hüüdis üle ukse,
    605  Rõugutaja rõõmsal häälel:
    606  “Lööge kinni haua uksed,
    607  Kinni kalmu laiad kaaned!
    608  Naine viidud voodi’isse,
    609  Pandud peenie linuje,
    610  Kaks saand päida pealukselle,
    611  Neli reita voodi’isse,
    612  Neli jalga jaluselle,
    613  Neli kätta keske’elle.”
    614  Tänu vanale isale,
    615  Aituma jumalaile,
    616  Tänu abitoojatelle:
    617  Uku oli tunni toassa,
    618  Rõugutaja kamberissa,
    619  Sala-abid sängidella.
    620  Nurganaine, nõrgukene,
    621  Tõsta üles kaksi kätta,
    622  Kaksi kätta, kümme küünta,
    623  Et sa tusatunnist pääsid!
    624  Lese leina lepituseks,
    625  Pisarate pühkijaksi,
    626  Kurvastuse kergitajaks
    627  Kasvas kallis pojukene.
    628  Poega imes armupiima
    629  Eide rinnal rohke’esti,
    630  Imes heldusallikalta
    631  Võimuvetta venitavat,
    632  Karastavat kasvumärga.
    633  Mõistke, mõistke, mehed noored,
    634  Arvake, poisid agarad,
    635  Teatage, naised targad,
    636  Kes see magab kätki’issa,
    637  Kes see mähkme mässitusel
    638  Kiuste suulla kiljatamas?
    639  See’p see lese leinapoega,
    640  Isata kasvav idukene,
    641  Keda tuuled toetavad,
    642  Vihmaveerded venitavad,
    643  Kasteaurud karastavad,
    644  Udupilved paisutavad.
    645  Eit aga tallas kätkijalga,
    646  Tallas kätki kiikumaie,
    647  Vilistas laulu väetile
    648  Suikumise soovituseks.
    649  Poega puhus nutupilli,
    650  Lõikas kisa lusti pärast,
    651  Karjus kuuda, karjus kaksi,
    652  Nuttis õhtust hommikuni,
    653  Et ei lõppend tuli toasta,
    654  Säde ei sängisamba’asta.
    655  Eit läks abi otsimaie,
    656  Otsis lapse lausujaida,
    657  Noore nutuvõttijaida,
    658  Poja suu sulgejaida,
    659  Kisa kinnipanijaida.
    660  Kui sai otsa kisakuuke,
    661  Nutunädalate aega,
    662  Lõhkus poega mähkmelinad,
    663  Kiskus puruks mähkmepaelad,
    664  Lõhkus katki kätkilauad,
    665  Pääses kätkist põrmandalle
    666  Käpakille kõndimaie,
    667  Roomaskille rändamaie.
    668  Roomas kuu, roomas kaksi,
    669  Kolmandal ju kõndimassa,
    670  Jalge jõudu kasvatamas.
    671  Poega imes armupiima
    672  Eide rinnal rohke’esti,
    673  Kasvas leina lepitajaks,
    674  Kurvastuse kustutajaks,
    675  Pisarate pühkijaksi.
    676  Eit oli poega imetanud
    677  Armu kaisus aastat kolme,
    678  Enne kui rinnalt võõrutas.
    679  Poega venis poisikeseks,
    680  Kasvas Kalevite pojaks,
    681  Tõotas ettetähendusi,
    682  Kadund isa kuulutusi
    683  Igas tükis ilmutada;
    684  Püüdis jõudu igal päeval,
    685  Keha kangust kosutada.
    686  Kalevite kallim poega,
    687  Linda leina lepitaja,
    688  Kasvas karjapoisiliseks,
    689  Kosus künnimeheliseks,
    690  Tõusis tamme tugevuseks,
    691  Tõotas ettetähendusi
    692  Igas tükis ilmutada;
    693  Püüdis jõudu igal päeval,
    694  Keha kangust kosutada:
    695  Mängis kurni murudella,
    696  Viskas ratast vainiulla;
    697  Pani kurnid alla õue
    698  Kahte paika hunnikusse,
    699  Paiskas kaikail pealta õue
    700  Kurnisida kõikumaie,
    701  Saatis kurnid sõudemaie,
    702  Üle vainu veeremaie,
    703  Läbi kopli lendamaie.
    704  Kurnid lendsid kauge’elle,
    705  Puistasivad pilla-palla
    706  Mööda metsi, mägesida,
    707  Mööda laiu lagedaida –
    708  Mõned langsid lainetesse.
    709  Kurnisida mõnes kohas
    710  Tänapäeval nähtavalla:
    711  Ühetasa ümmargused,
    712  Pikergused kaljupakud –
    713  Neitsikivi nime alla:
    714  Needap’ Kalevite kurnid.
    715  Kalevite noorem poega
    716  Laskis lingu silmuksesta
    717  Kivisida lendamaie;
    718  Loopis merepinnal lutsu,
    719  Korjas kaldalt lutsukive,
    720  Paemurrust parajaida,
    721  Mis ehk jalga laiusella,
    722  Kolme jalga pikkusella,
    723  Paari tolli paksusella.
    724  Lutsukivid lendasivad
    725  Lainte pinnal lustilisti
    726  Rohkem versta kauguselle.
    727  Seni kui kivi sõudemas,
    728  Kasvatas Kalevipoega
    729  Tamme kõrge kalda pealla.
    730  Kalevite noorem poega
    731  Mängis eide õue alla,
    732  Kitkus noori kuuskesida,
    733  Sirgel kasvul kaskesida,
    734  Juurikaga tükkis maasta:
    735  Neist tegi saksasaanikesi,
    736  Keni kassimärsikesi.
    737  Aasta sammud astusivad
    738  Rutust ajaradadella,
    739  Kiireil teedel kaugemalle.
    740  Aastad sõudsid eide armul
    741  Poisikese paadikese
    742  Nooremehe mere peale.
    743  Kalevite noorem kasvu
    744  Kasvas mehe kõrguseksi,
    745  Venis vende vääriliseks,
    746  Sirgus isa suuruseksi.
    747  Nõnda kasvas eide õues
    748  Lese Linda leinapõlves
    749  Kullerkupu õilme ilul,
    750  Taara tamme tugevusel
    751  Viimne Kalevite võsu,
    752  Kasvas kaljuks kindluselta,
    753  Tõusis vendadest targemaks:
    754  Tõotas ettetähendusi,
    755  Kadund isa kuulutusi
    756  Igas tükis ilmutada.
    757  Lähetame laululained
    758  Vastu päeva veeremaie,
    759  Tõusu poole tuikumaie,
    760  Koidu poole kõikumaie,
    761  Lähme aja kiirel lennul
    762  Tüki teeda veel tagasi!
    763  Mis seal lese õue alla,
    764  Vara enne valge’eda
    765  Kaksipidi kõnnitakse,
    766  Salamahti sõidetakse?
    767  Kosilased kõndisivad,
    768  Salakuuljad sõitelesid
    769  Kümme korda enne koitu,
    770  Viiskümmend valge eella,
    771  Sada korda suitsu aegu
    772  Pärast taadi surmapäeva
    773  Kurba leske kiusamassa,
    774  Nõukat naista püüdemassa.
    775  Kui oli taati kolletanud,
    776  Armud külmaksi hangunud,
    777  Taadi veri tarretanud,
    778  Siis oli nõukal lesenaisel
    779  Kosilasi palju käinud,
    780  Viied viinad, kuued kruusid,
    781  Sada sala soovitajat,
    782  Kakssada kaubasobitajat.
    783  Need kõik eite vara pärast,
    784  Rikast leske naudi pärast
    785  Võrku püüdsid võrgutada,
    786  Õnnekaubal õngitseda.
    787  Eit aga mõistis, kostis vastu:
    788  “Mina ei lähe mehele,
    789  Kana ei teisele kaasale,
    790  Tedreke ei võta teista,
    791  Pääsuke ei võõrast peigu,
    792  Luike, lesk, ei seltsimeesta,
    793  Tui ei teista talusse.
    794  Armutunnid hangusivad,
    795  Ilutunnid tarretasid
    796  Külmaks kalmukünka alla.”
    797  Sestap norgus noored mehed,
    798  Sestap kurvad kosilased:
    799  Külm on võtnud kosjamõtted,
    800  Välk on löönud lustimeeled,
    801  Ei saa poisid pulmasida,
    802  Tütarlapsed tantsisida.
    803  Kui läks teiste kosjakäiki
    804  Aegamööda raugemaie,
    805  Lootus meestel lõppemaie,
    806  Hakkas leske kiusamaie
    807  Kosilase kihladega,
    808  Võitma viinamärssidega
    809  Soome tuuslar, tuuletarka;
    810  See oli kaugelt sugulane
    811  Kadund Kalevi-taadiga.
    812  Ei aga kuulnud kurba leski
    813  Peiu kulutud palveida
    814  Ega pöörand peiu poole,
    815  Meelt ei noore armu poole.
    816  Tuuslar vandus, tuuletarka,
    817  Tõotas põlgusta tasuda:
    818  “Küllap tasun, eidekene,
    819  Teisel korral teotamise,
    820  Omal ajal põlgamise,
    821  Küllap maksan naeru palga.”
    822  Leski Linda pidas naeruks
    823  Tuuletarga ähvardused:
    824  “Mis mul tuuslar, tuuletarka,
    825  Tühjast ähvardusest karta!
    826  Pesas kolm veel kotkapoega,
    827  Kõvernokka kasvamassa,
    828  Raudaküüsil tõusemassa.
    829  Küllap need eite kaitsevad,
    830  Vana emada varjavad.”
    831  Aastad sõudsid, aastad jõudsid,
    832  Sõudsid, jõudsid kiirusella;
    833  Seal jäid soiku peiusõidud,
    834  Kadusivad kosjakäigid:
    835  Seal sai rahu ratsudelle,
    836  Rahu peiu ruunadelle.
    837  Kes oli korra õnne katsund,
    838  Kosjas käinud Kalevissa,
    839  See aga laulis sõpradelle,
    840  Veereteli vendadelle:
    841  “Hellakesed, vennakesed,
    842  Ärge minge leske võtma,
    843  Kalevi talust kosima!
    844  Seal on suured sõlgisrinnad,
    845  Rahaskaelul rasked rinnad,
    846  Hõbehelmed, raudahambad,
    847  Tulisõnad keelepaelul.
    848  Ärge minge leske võtma,
    849  Kalevi talust kosima!
    850  Kes see lustib rikast leske,
    851  See toob koju ahjuhargi.
    852  Tehke, mehed, teised laevad,
    853  Paremad kosjapaadikesed;
    854  Pange peale siidipurjed,
    855  Siidipurjed, poordiköied!
    856  Pange laeva purjetama,
    857  Saatke vanad sõudemaie!
    858  Sõudke, vanad, jõudke, väetid,
    859  Sõudke laeva Soomemaale,
    860  Paati uhket põhjamaale!
    861  Seal on kõrgel kaljukaldal
    862  Reas palju neidusida:
    863  Ees on reas helmeskaelad,
    864  Taga reas taalerrinnad,
    865  Servil sõrmuksekandijad,
    866  Pika paatrite pidajad,
    867  Vahel aga reas on vaesedlapsed,
    868  Keskel reas kudruskaelad.
    869  Sõtku maha sõlgisrinnad,
    870  Heida maha helmeskaelad,
    871  Talla maha taalerrinnad,
    872  Sõida maha sõrmuskandjad,
    873  Pilluta paatrite pidajad;
    874  Võta vahelt vaenelapsi,
    875  Kudruskaela keske’elta:
    876  Sest saab naine nastuline,
    877  Abikaasa kullakene!
    878  Ärge minge leske võtma,
    879  Kalevi talust kosima!
    880  Lesest ei saa noorikuda,
    881  Lapsed kiskund lese rinnad:
    882  Sõlg on tühja kaevu kaasi,
    883  Hõbesild kuivanud allikal.
    884  Leski leinab kadund meesta,
    885  Lese noormees noorikuda;
    886  Ärge minge leske võtma!”