kalevipoeg07
Kreutzwald, Friedrich Reinhold
1862

Metadata

COL: Kreutzwald
ID: 7
OSA: Kalevipoeg

Seitsmes lugu

    2  Päike paistis puie ladvul,
    3  Õhtu õlal ripakille,
    4  Väsind varjud venitasid
    5  Vaikusvaipa üle muru,
    6  Rahu rüüdi metsadelle;
    7  Leinakase lehiskaisust,
    8  Muretishaava rüpesta,
    9  Kuuse kuldakübarasta
    10  Hüüdis üksik laululindu
    11  Päeva lõpetuse lugu,
    12  Hüüdis õhtu viludusel
    13  Loojal’ kiitust ilmutelles,
    14  Tänu targema taadile.
    15  Kalevipoeg, kangelane,
    16  Kui oli pääsend une paelust,
    17  Väsimuse volidusest,
    18  Hakkas silmi selitelles,
    19  Laugusida lauhutelles
    20  Arvamisi arutama,
    21  Tahtis meelde tuletada,
    22  Möödaläinut mälestada,
    23  Mis kui närtsind unenägu,
    24  Kolletanud kujukene
    25  Tema luulemises läikis.
    26  Viimse aja sammu-astmed
    27  Polnud selget jälge jätnud.
    28  Sügiseses udusombus,
    29  Põualises pilvesuitsus
    30  Seisid eilsed sündimised:
    31  Kas ta Soomes ehk kas Saares
    32  Pikki lustisid pidanud,
    33  Kas tal Turgist tulnud tüli,
    34  Taplust olnud Tuura rajal,
    35  Sest ei teadnud tema selgest.
    36  Sepa poja surmamine,
    37  Vaga vere valamine
    38  Ei teind muretise mulju
    39  Ega kahetsuse koormat.
    40  Kallis Kalevite poega
    41  Tõttas jälle tõukamaie,
    42  Kiirel kihul rändamaie,
    43  Kuni küngas jõudis kätte,
    44  Kust ta tulles mööda käinud.
    45  Kõndis päeva, kõndis kaksi
    46  Läbi laiu lagedaida,
    47  Jõge mööda, mäge mööda,
    48  Läks siis laiast laanest läbi,
    49  Kõndis tüki kolmat päeva
    50  Pikal sammul ranna poole.
    51  Merekaldal kalju kütkes,
    52  Kindlas ahelate kütkes
    53  Seisis tuuletarga lotja,
    54  Tuuslar-taadi paadikene.
    55  Kalevite poega võttis
    56  Surmas hangund sortsilase
    57  Paadikese päranduseks,
    58  Võttis laeva lepituseks,
    59  Et ei olnud eite leidnud.
    60  Kalevite kallim poega
    61  Päästis lahti paadikese
    62  Ahelate kütkendusest;
    63  Istus ise lootsikusse,
    64  Võttis mõlad võimsa kätte,
    65  Hakkas kiirul aerumaie,
    66  Kodu poole püüdemaie,
    67  Pani purjed paisumaie,
    68  Riided tuulde rippumaie.
    69  Tuulehoogu tõukas tagant,
    70  Laine lükkas lustilikult
    71  Veeretelles Viru poole.
    72  Vete pinnal mängis mõla
    73  Sõudja sunnil kiirustelles,
    74  Teine käsi pidas tüüri,
    75  Et ei paati teelta pääse.
    76  Kalevite poeg ei väsi;
    77  Piht on mehel pihlakane,
    78  Õlanukid õunapuusta,
    79  Käsivarred vahterased,
    80  Küünarnukid künnapuusta,
    81  Sõrmelülid sõsterased,
    82  Sõrmeküüned kuslapuised,
    83  Raudarammu kõiges kehas.
    84  Tuulehoogu tõukas tagant,
    85  Laine lükkas lustilikult
    86  Veeretelles Viru poole.
    87  Kalevite poega laulis:
    88  “Läksin merel’ mängimaie,
    89  Lainetesse laulemaie,
    90  Aerud kuldased käessa,
    91  Hõbedasta aeruvarred.
    92  Mis mull’ vastu juhtunekse?
    93  Tuli vastu pardiparvi,
    94  Alla lainte lagleparvi,
    95  Peale lainte luigeparvi,
    96  Keskelt kena haneparvi.
    97  Läksin merel’ mängimaie,
    98  Lainetesse laulemaie,
    99  Aerud kuldased käessa,
    100  Hõbedasta aeruvarred.
    101  Mis mull’ vastu juhtunekse?
    102  Vastu tuli kolme laeva:
    103  Üks oli noorte naiste laeva,
    104  Teine targa naiste laeva,
    105  Kolmas noorte neiukeste,
    106  Kena piigade paadike.
    107  Seal oli palju piigasida,
    108  Sõstrasilma sõsaraida,
    109  Tüdrukuid tosinakaupa;
    110  Kuldakindad neil käessa,
    111  Hõbesõrmuksed sõrmessa,
    112  Siidisärgid neil seljassa,
    113  Udukirjad käikseilla,
    114  Kallid taalrid kaela ümber,
    115  Sõled suured rindadella,
    116  Pärjad peassa päevakirja.
    117  Uhked neiud ülekaupa
    118  Hakkasid mind armastama,
    119  Kurjast mulle kippumaie.
    120  Mina vastu kostelesin:
    121  “Olge vaita, kanakesed!
    122  Jätke nuttu, nukrad linnud!
    123  Küllap tuleb õnneõhtu,
    124  Pääseb paistma parem päike,
    125  Kus teil õnned õitsevad,
    126  Tõusvad teile poolekesed,
    127  Kasvavad teil kaasakesed,
    128  Kuhu teil õnned osanud,
    129  Kuhu teil jaod jaetud;
    130  Kalevist ei kasva kaasat,
    131  Ei sest poisist teie poolta.”
    132  Tuulehoogu tõukas tagant,
    133  Laine lükkas lustilikult
    134  Veeretelles Viru poole;
    135  Vete pinnal mängis mõla
    136  Sõudja sunnil kiirustelles,
    137  Teine käsi pidas tüüri,
    138  Et ei paati teelta pääse.
    139  Vinged meretuulekesed
    140  Viisid paati Viru poole,
    141  Lõuna vastu lootsikuda.
    142  Vinged meretuulekesed
    143  Päästsid peada liigu purjust,
    144  Humalaviha hullusest;
    145  Siiski selget seletusta
    146  Viimsest vaenulikust pidust,
    147  Sepa kojas tõusnud tülist
    148  Kangelasele ei saanud.
    149  Mis siin lugu tõendasid,
    150  Olid tundsad veretähed,
    151  Verejäljed mõõga küljes,
    152  Veremärgid vammuksessa.
    153  Tuulehoogu tõukas tagant,
    154  Laine lükkas lustilikult
    155  Veeretelles Viru poole.
    156  Juba keskiööde kate
    157  Peitis kinni merepinda,
    158  Juba sõela seisis servi,
    159  Vardad vastu valge’eda,
    160  Kui üks kerkiv kujukene
    161  Merepinnal üles paisus.
    162  Kalevipoeg, kangelane,
    163  Tundis tähtsa saare kalda,
    164  Kus ta tulles kogemata
    165  Saare neidu sõbrustanud,
    166  Armu kaisus kiigutanud.
    167  Piiga laulud, piiga armud,
    168  Piiga kisakiljatused,
    169  Kole merrekukkumine,
    170  Lainetesse uppumine
    171  Tulid kangelase meelde,
    172  Segasivad mõtted sompu,
    173  Murdsid meele muredelle.
    174  Kalevite kallim poega
    175  Tahtis tasaselta sõudes
    176  Saare rannast mööda sõita,
    177  Kartis isa kurvastada,
    178  Hella eite ehmatada,
    179  Kes veel lille leinasivad,
    180  Neidu noorta nuttasivad.
    181  Kuule, kuule, mis sealt kostab,
    182  Mis seal laulab lainte langul?
    183  Eks see ole piiga helin,
    184  Neitsikese noore laulu,
    185  Kadund kana kõõrutused,
    186  Mis seal tõuseb lainetesta,
    187  Kerkib vaiksest vetevoodist?
    188  Kalevipoeg sulges sõudu,
    189  Pani aerud ääre peale,
    190  Paadi serva puhkamaie,
    191  Hakkas lugu kuulamaie.
    192  Piiga vari vete peidust
    193  Helkis aga lainetesta,
    194  Vilistas kui vesilindu,
    195  Pajatas kui pardikene:
    196  “Neiu läks merre kiikumaie,
    197  Lainetesse laulemaie,
    198  Laps läks meelta lahutama,
    199  Ülekohtu unustama,
    200  Kurbusida kustutama.
    201  Veli sõidab vete veerul,
    202  Sõidab laia lainetella,
    203  Sõsar suigub salasängis
    204  Peidukambri sügavuses.
    205  Mis seal läigib lainetessa,
    206  Mis seal välgub vete pinnal;
    207  Mõõka läigib lainetessa,
    208  Veri välgub vete pinnal;
    209  Paneb lained lõkendama,
    210  Neiu palged punetama.
    211  Oh sa venda vereahne,
    212  Armul eksind poisikene!
    213  Miks sa vagalista verda
    214  Vihal läksid valamaie?
    215  Miks sa kodukanakesta,
    216  Oma taadi tuvikesta
    217  Murul pidid muljumaie?
    218  Läksin merre kiikumaie,
    219  Lainetesse laulemaie,
    220  Laps läks meelta lahutama,
    221  Ülekohut unustama,
    222  Kurbusida kustutama.
    223  Mis seal läikis lainetelta?
    224  Veri läikis lainetelta.
    225  Veli sõitis vete pinnal,
    226  Mõrtsukmõõka läikis puusas,
    227  Veri välkus mõõga küljes,
    228  Pani lained lõkendama,
    229  Neiu palged punetama,
    230  Närtsind lille õilmitsema.
    231  Sõsar suigub salasängis
    232  Vete vilu vaiba alla,
    233  Lainte kätki kiigutusel.
    234  Oh sa vereahne venda,
    235  Armul eksind poisikene!
    236  Miks sa vagalista verda
    237  Vihal läksid valamaie?
    238  Miks sa kodukanakesta,
    239  Oma taadi tuvikesta
    240  Murul pidid muljumaie,
    241  Noore rahu raiskamaie,
    242  Sõsarada sundimaie
    243  Surmasängi suikumaie?
    244  Kahekordne verevõlga
    245  Velje rahu rikkumassa.
    246  Veli aga sõidab vete pinnal,
    247  Sõsar suigub salasängis,
    248  Vete vilu vaiba alla,
    249  Lainekätki kiigutusel.
    250  Veljel rasket võitlemista,
    251  Rasket võla vastamista
    252  Vaga vere vaigistuseks,
    253  Ülekohtu kustutuseks,
    254  Liiatööde lepituseks,
    255  Mis ta korra kogemata,
    256  Teise korra tahtemata
    257  Võlakoormaks veeretanud.
    258  Oh sa vilets veljekene,
    259  Pikk on sinu võlapõlvi!
    260  Läksin, neidu noorukene,
    261  Merekalda mängimaie,
    262  Lainetesse laulemaie,
    263  Paha tuju puistamaie:
    264  Sinna ma, kana, kadusin,
    265  Sinna surin, linnukene,
    266  Sinna, noori, ma nõrkesin,
    267  Sinna, lilleke, närtsisin!
    268  Ära nuta, eidekene!
    269  Ära kaeba, taadikene!
    270  Merella on minul kodu,
    271  Lainte all mul salatare,
    272  Kalakudus kambrikene,
    273  Mereudus pesakene,
    274  Minul on vilussa sängi,
    275  Kena kätki lainetessa;
    276  Kalevid mind kiigutavad,
    277  Sulevid mind suigutavad.
    278  Oh sa vilets vennakene,
    279  Pikk on sinu võlapõlvi!
    280  Oh sa vilets veteveerel:
    281  Millal sindki sängitakse,
    282  Rahurüppe uinutakse
    283  Pikast piinast puhkamaie?” –
    284  Närtsind neitsi leinalaulud,
    285  Kalli varju kaebamised,
    286  Mõistusõnad lainte sängist,
    287  Pajatused mere põhjast
    288  Kurvastasid Kalevida,
    289  Nukrastasid noorta meesta.
    290  Leinameelel luulemised
    291  Sigitasid igatsusi,
    292  Kasvatasid kahetsusi.
    293  Möödaläinud aja lendu,
    294  Soome sepa poja surma,
    295  Mis kui unenäokuju
    296  Koidul korra keeritelles
    297  Äkitselta ära kadus,
    298  Võind ei Kalev kinnitada,
    299  Sünd’nut teha sündimatuks.
    300  Tema võttis mõlad kätte,
    301  Hakkas uuest aerutama,
    302  Kodu poole sõudemaie.
    303  Tuulehoogu tõukas tagant,
    304  Laine lükkas lustilikult
    305  Veeretelles Viru poole;
    306  Vete pinnal mängis mõla
    307  Sõudja sunnil kiirustelles,
    308  Teine käsi pidas tüüri,
    309  Et ei paati teelta pääseks.
    310  Kalevite poega laulis:
    311  “Kus on leina lepikuida,
    312  Ahastuse haavikuida,
    313  Kurvastuse kuusikuida,
    314  Kahetsuse kaasikuida?
    315  Kus ma leinan, kasvab lepik,
    316  Kus ma ahastan, seal haavik,
    317  Kus olen kurba, kasvab kuusik,
    318  Kahetsejat varjab kaasik.
    319  Oh minu hella eidekene,
    320  Kes mind armul kasvatasid,
    321  Käte peal mind kiigutasid,
    322  Suu juures suigutasid:
    323  Pidid üksi suremaie,
    324  Nägemata närtsimaie!
    325  Kes sul vaotas silmad kinni,
    326  Kes sul litsus kulmud kokku?
    327  Sinilill sul sulges silmad,
    328  Kastehein sul kattis kulmud.
    329  Oh mu hella eidekene!
    330  Sinilillel salaokkad,
    331  Kasteheinal karvad karedad.
    332  Oh mu hella eidekene!
    333  Kuidas sa mind kasvatasid,
    334  Kasvatasid, kallistasid,
    335  Üles tõstsid, hüpatasid,
    336  Maha panid, mängitasid,
    337  Suu juures suigutasid,
    338  Kahel käel kiigutasid!
    339  Mõtlesid toeks tulevat,
    340  Arvasid abiks astuvat,
    341  Lootsid elu lõpetusel
    342  Laugelangutajat saavat,
    343  Silmakatjat siginevat.”
    344  Tuulehoogu tõukas tagant,
    345  Laine lükkas lustilikult
    346  Veeretelles Viru poole.
    347  Juba koitu kerkimassa,
    348  Päevatera tõusu ligi,
    349  Kui ta paati parajasti
    350  Kodukalda vastu keeras.
    351  Kalevite kallim poega
    352  Laskis lootsiku kaldale,
    353  Köitis ahelate kütke
    354  Paadikesta parve äärde;
    355  Kargas ise kalda peale,
    356  Tahtis kohe kodu poole
    357  Sammusida seadaneda,
    358  Vendi minna vaatamaie,
    359  Kas ehk vennad Viru rajal
    360  Ema jälgesida leidnud.
    361  Kalevipoeg, kangelane,
    362  Jõudis Iru mäe harjale,
    363  Kuhu taaralaste tarkus
    364  Eite kaljuks karastanud.
    365  Vaiki, vaiki, vahva meesi!
    366  Pea kinni, pojukene!
    367  Kas sa kuuled kentsakada,
    368  Mis seal kostab kauge’elta?
    369  Mis seal helkis õhtu hõlmal,
    370  Mis seal tuules vilisteli?
    371  Nii kui loodud laulukene,
    372  Inimese häälekene
    373  Kostab tuule kohinasta.
    374  Kalevipoeg, kangelane,
    375  Pöörab kõrvad kuulu poole,
    376  Kus need hääled ärkanekse.
    377  Nägemata laulunäkki,
    378  Tuuleema tütar noori
    379  Laskis laulu ladusasti
    380  Kuulja kõrva kukutelles:
    381  “Kodunt lendas kõvernokka,
    382  Pesast kotka parem poega,
    383  Lendas leinal luigekene,
    384  Kurbusikkes kukekene;
    385  Lendas kallis kotkapoega
    386  Vaga rada rändamaie,
    387  Eide jälgi otsimaie;
    388  Tiivad linnulla tugevad,
    389  Küüned kotkalla kiskujad.
    390  Kena, lendas ta kodunta,
    391  Ilus, isa õue pealta,
    392  Nii kui pisar veereb pilvest,
    393  Lumi langeb lagedalle,
    394  Kui see hernes heidab õilme,
    395  Kui see uba oma kaotab,
    396  Lillakas lehti lahutab,
    397  Pihlakas puistab kobaraid,
    398  Taga välja toomeoksad.
    399  Nõnda lindu kodunt lendas,
    400  Tetri teisile vesile,
    401  Hani muile allikaile.
    402  Taara targal tahtemisel
    403  Olid lese leinapäevad,
    404  Pikalised piinapäevad
    405  Õnnelikult õhtu saanud.
    406  Kotkapoega, kõvernokka,
    407  Kuis sul rada koju rändab?
    408  Kena, lendsid sa kodunta,
    409  Ilus, isa õue pealta.
    410  Kotkapoja raudaküüned
    411  Valasivad vaga verda,
    412  Raiskasivad neiu rahu.
    413  Kahekordne verevõlga
    414  Piinab kotkapojukesta,
    415  Koormab südant kõvernokal.
    416  Ema pistab rinna suhu,
    417  Aga meelt ei pista pähe!
    418  Hoia, kotkas, kõvernokka,
    419  Hoia ennast mõõga eesta:
    420  Veri ihkab vere palka!
    421  Või ei enam kaljueite
    422  Pikemalta pajatada.”
    423  Nõnda laulis tuule tiival
    424  Eide vaimu varjukene.
    425  Kalevite kallim poega
    426  Märkas laulu mõistatusest,
    427  Kuidas kallis eidekene
    428  Kooljasängi kolletanud;
    429  Märkas laulu mõistatusest,
    430  Kuidas tema Soome sõidul
    431  Kahevõrra kurja teinud:
    432  Eksind korra kogemata,
    433  Teise korra teademata.
    434  Kalevipoeg, kangelane,
    435  Kiirusteli kodu poole;
    436  Jõudis isa õue alla,
    437  Jõudis vainu väravalle,
    438  Koerad õues haukumaie.
    439  Vennad tulid väravasse,
    440  Tulid võõrast vaatamaie.
    441  Kui nad nooremada nägid,
    442  Keda arvasid kadunud,
    443  Tulid vennad imestelles
    444  Tulijada tunnistama,
    445  Kellel uhke mõõka puusas,
    446  Kuldakannuksed saapassa.
    447  Kes see jõuaks küsimisi
    448  Kõiki korral kuulutada,
    449  Mis siin vennad kolmekesi
    450  Isekeskis kõnelesid?
    451  Teisel õhtul istusivad
    452  Kanged mehed kolmekesi,
    453  Sahkasivad sõnumida,
    454  Kuidas eide otsimisel
    455  Igaühel käsi käinud.
    456  Vanem venda pajatelles
    457  Laskis laulu lendamaie:
    458  “Läksin eite otsimaie,
    459  Kadund kana püüdemaie,
    460  Läksin, käisin tüki teeda,
    461  Tüki teeda, palju maada,
    462  Käisin tüki tühja maada,
    463  Seitse versta seda maada,
    464  Kümme versta Kuramaada,
    465  Poole versta Poolamaada,
    466  Viis versta Vene radada,
    467  Sada versta Saksamaada,
    468  Tuhat sammu Turjamaada.
    469  Mis mulle sealta vastu tuli?
    470  Tuli mulle vastu tinaneidu,
    471  Tinast tehtud tütarlapsi,
    472  Tinasta suu, tinast silmad,
    473  Tinast kael ja tinast keha,
    474  Tinast käiksed käessa.
    475  Mina tinaselt küsima:
    476  “Kas sa nägid eide jälgi,
    477  Tedrepoja teederada?”
    478  Tina ei teadnud küsimist
    479  Ega mõistnud vastust anda:
    480  Tina tuima kui see kivi,
    481  Saand ei suuda maigutada.
    482  Mina kiirest’ kihutama,
    483  Lasin sammud sõudemaie
    484  Tüki teed ja palju maada,
    485  Käisin tüki tühja maada,
    486  Seitse versta seda maada,
    487  Kaheksa kaljumägesid.
    488  Mis mulle sealta vastu tuli?
    489  Tuli mulle vastu vaskineidu,
    490  Vasest valatud piigake.
    491  Vasest suu, vasest silmad,
    492  Vasest kael ja vasest keha,
    493  Vaski peast kuni varbani,
    494  Vaskivammus neiu seljas,
    495  Vaskivarruksed vammuksel.
    496  Mina vaselta küsima:
    497  “Kas ehk nägid teederada,
    498  Kuhu kodukana kadund,
    499  Tedretütar tuisku läinud?”
    500  Vask ei teadnud küsimist
    501  Ega mõistnud vastust anda;
    502  Vaski tuima kui see kivi,
    503  Saand ei suuda maigutada.
    504  Mina kiirest’ kihutama,
    505  Lasksin sammud sõudemaie
    506  Tüki teed ja palju maada;
    507  Käisin tüki tühja maada,
    508  Kaheksa kaljumägeda,
    509  Sada versta samblasooda.
    510  Mis mulle sealta vastu tuli?
    511  Tuli mulle vastu hõbeneidu,
    512  Hõbedast valatud piigake,
    513  Hõbedast suu, hõbedast silmad,
    514  Hõbedasta kõik see keha
    515  Peast kuni varba’ani;
    516  Hõbekuube, hõbekäiksed,
    517  Hõbekirjad käikseilla.
    518  Mina hõbedalt küsima:
    519  “Kas ehk nägid teederada,
    520  Kuhu kodukana kadund,
    521  Tedretütar tuisku läinud?”
    522  Hõbe ei teadnud küsimist
    523  Ega mõistnud vastust anda.
    524  Hõbe külma kui see kivi,
    525  Saand ei suuda maigutada,
    526  Hõbekeel ei häälitseda.
    527  Mina kiirest’ kihutama,
    528  Lasksin sammud sõudemaie
    529  Tüki teed ja palju maada;
    530  Käisin tüki tühja maada,
    531  Seitse versta seda maada,
    532  Kaheksa kaljumägeda,
    533  Sada versta samblasooda.
    534  Mis mulle sealta vastu tuli?
    535  Tuli mulle vastu kuldaneidu,
    536  Kuldane kuningatütar.
    537  Kullast suu, kullast kulmud,
    538  Kullast kaela, kullast keha,
    539  Kulda peasta varba’ani.
    540  Kullast käiksed käessa,
    541  Kuldakirjad käikseilla,
    542  Kullast kuube, kullast kübar,
    543  Kuldne krooni kübaralla.
    544  Mina kullalta küsima:
    545  “Kas ehk nägid teederada,
    546  Kuhu kodukana kadund,
    547  Tedretütar tuisku läinud?”
    548  Kulda mõistis, kostis kohe,
    549  Kuldanokka aga kukkus:
    550  “Mine raatmaa radadelle,
    551  Kihuta kanarbikule,
    552  Sealtap leiad lihast neidu,
    553  Kes see sulasuul kõneleb.”
    554  Mina kiirest’ kihutama,
    555  Lasksin sammud lendamaie,
    556  Jalavarbad veeremaie.
    557  Käisin tüki tühja maada,
    558  Seitse versta rabasooda,
    559  Kaheksa karja-aruda,
    560  Kümme versta künnimaada;
    561  Sealt sain raatmaa radadelle,
    562  Kanarbiku keske’elle.
    563  Mis mulle sealta vastu tuli?
    564  Tuli mulle vastu kena neidu,
    565  Ema rüpest sündind piiga,
    566  Palged punapaisudella,
    567  Silmad eluhiilgusella.
    568  Mina neiult nõudemaie,
    569  Kõrgerinnalta küsima:
    570  “Kas ehk nägid teederada,
    571  Kuhu kodukana kadund,
    572  Tedretütar tuisku läinud?”
    573  Kena neidu kohe mõistis,
    574  Piiga lahkesti pajatas:
    575  “Ei ma näinud, hella venda,
    576  Kana jälgi kanarbikus,
    577  Tedre rada teises paigas.
    578  Võib ehk kulli kana viinud,
    579  Kotkas tedre ära kannud.
    580  Tule, venda, meie talu
    581  Kodukanasid kosima;
    582  Meil on vägi valgepäida,
    583  Suurem seltsi sõstrasilmi,
    584  Karjakene käharpäida,
    585  Seitse kena sõlgirinda,
    586  Kümme kulda-pärjakandjat,
    587  Kakskümmend kaunist helmeskaela,
    588  Sada siidiriidelista.”
    589  Mina mõistsin, kostsin vastu:
    590  “Ei või tulla, tütar noori!
    591  Ei ma ole kosjaskäija,
    592  Neiuradadel rändaja;
    593  Otsin kadund eide jälgi,
    594  Metsa läinud memmekesta.” –
    595  Teine venda pajatelles,
    596  Laskis laulu lendamaie:
    597  “Läksin eite otsimaie,
    598  Kadund kana püüdemaie,
    599  Läksin, käisin tüki teeda,
    600  Tüki teeda, palju maada,
    601  Tallasin tüki lagedaid,
    602  Sammusin suurta sooda mööda,
    603  Käisin jõekallast mööda,
    604  Mõne versta mööda metsi.
    605  Mis mul sealta vastu tuli?
    606  Sealt tuli vastu väike sauna.
    607  Mina sauna ukse ette:
    608  “Tere, eite, tere, taati!
    609  Tulge teeda juhtimaie!”
    610  Eit ei kostnud, taat ei kostnud,
    611  Musta kassi näugus nurgas.
    612  Mina kiirest’ kihutama,
    613  Lasksin sammud sõudemaie,
    614  Läksin, käisin tüki teeda,
    615  Tüki teeda, palju maada,
    616  Tallasin tüki lagedaid,
    617  Sammusin teise mööda sooda,
    618  Käisin jõekallast mööda,
    619  Mõne versta mööda metsi.
    620  Mis mulle sealta vastu tuli?
    621  Tuli vastu metsakriimu.
    622  Mina hundilta küsima:
    623  “Kas ehk nägid, vennikene,
    624  Metsas meie eide jälgi?”
    625  Metsakriim ei mõistnud kosta,
    626  Hundipoeg ei pajatada,
    627  Vahtis aga võõritie,
    628  Näitas hambaid irvitie.
    629  Mina kiirest’ kihutama,
    630  Lasksin sammud sõudemaie,
    631  Läksin, käisin tüki teeda,
    632  Tüki teeda, palju maada,
    633  Tallasin tüki lagedaid,
    634  Sammusin teise mööda sooda,
    635  Käisin jõekallast mööda,
    636  Mõne versta mööda metsi.
    637  Mis mulle sealta vastu tuli?
    638  Tuli vastu vana karu.
    639  Mina karulta küsima:
    640  “Kas ehk nägid, vennikene,
    641  Metsas meie eide jälgi?”
    642  Karu ei mõistnud küsimist
    643  Ega osand vastust anda;
    644  Mis ta, mehike, mõmises,
    645  Sest ei mõistnud mina sõna.
    646  Mina kiirest’ kihutama,
    647  Lasksin sammud sõudemaie,
    648  Läksin, käisin tüki teeda,
    649  Tüki teeda, palju maada,
    650  Tallasin tüki lagedaid,
    651  Sammusin teise sulasooda,
    652  Käisin jõekallast mööda,
    653  Mõne versta mööda metsi.
    654  Mis mulle sealta vastu tuli?
    655  Tuli vastu kõrge kuuski,
    656  Kuldakägu kuuse ladvas.
    657  Mina käolta küsimaie:
    658  “Kas ehk nägid, kuldanokka,
    659  Metsas meie eide teeda?”
    660  Kägu mõistis, kostis kohe,
    661  Kuldanokka tõstis häälta:
    662  “Mine laiast laanets läbi,
    663  Sealt tuleb aru ilusa,
    664  Aru taga kena kaasik,
    665  Kaasiku keskel uhke talu;
    666  Sealtap leiad neidusida,
    667  Kes sull’ teavad vastust anda.”
    668  Mina kiirest’ kihutama,
    669  Lasksin sammud lendamaie,
    670  Läksin, käisin laanest läbi,
    671  Sammusin üle arude,
    672  Käisin läbi kaasikusta.
    673  Mis mulle sealta vastu tuli?
    674  Seal tuli vastu uhke talu,
    675  Talus neli noorta neidu,
    676  Neli kena kudruskaela.
    677  Üks neist õmbles siidisärki,
    678  Teine tikkis käiksekirja,
    679  Kolmas kudus kuldavööda,
    680  Neljas lõksutas lõuendit.
    681  Nii kui tuulest tulitatud
    682  Paistis tuba tulijalle,
    683  Seinad seisid siidikattes,
    684  Põrand puhtasti pühitud.
    685  Mina lahkelt teretelles:
    686  “Tere, neiud, nugissilmad!
    687  Kas ehk teate teederada,
    688  Kuhu kodukana kadund,
    689  Tedretütar tuisku läinud?”
    690  Kes see õmbles siidisärki,
    691  See ei lausunud sõnada,
    692  Kes see tikkis käiksekirja,
    693  See ei teinud suuda lahti,
    694  Kes see kudus kuldavööda,
    695  Võttis lahkest tervist vastu,
    696  Kes see lõksutas lõuendit,
    697  See’p see sõnarikkam oli,
    698  See’p see lahkesti sõnaldas:
    699  “Käisin, kuld, küll karjateeda,
    700  Käisin eile marjamaalla,
    701  Toonaeile tagametsas,
    702  Enne luhas loogu võtmas,
    703  Ei ma näinud kana jälgi
    704  Ega tedretütre teeda;
    705  Vistist läksid nad lennulla,
    706  Vistist võtnud tiival teeda.
    707  Lase suvi mööda sõita,
    708  Küllap siis tuleb sügise;
    709  Võta kätte viinamärsid,
    710  Pane kihlad kottidesse,
    711  Mine kana kosimaie,
    712  Teista tetre tabamaie!”
    713  Mina mõistsin, vastu kostsin:
    714  “Ega ma otsi noorta naista,
    715  Taha ei teista tedrekesta,
    716  Otsin kadund eide jälgi,
    717  Ema armu radasida.” –
    718  Kolmas venda pajatama,
    719  Kuidas tema otsikäigid
    720  Kõik ka tühja tuulde läinud.
    721  Tema sahkas saare käiki,
    722  Sündind lugu Soome rajal,
    723  Kuidas tuuslar, tuuletarka,
    724  Surmasängi kolletanud,
    725  Rääkis kalli mõõga kaupa,
    726  Pikki liigupidusida;
    727  Aga viimast verist riidu,
    728  Sepa poja surmamista,
    729  Saare piiga laintelaulu,
    730  Eide laulu tuuleõhul
    731  Ei ta rääkind vendadelle.
    732  Vanem venda laskis sõna,
    733  Laulu nõnda lendamaie:
    734  “Taat meil magab kalmukünkas,
    735  Sõmerliiva sõba alla,
    736  Kaljukate pealla sängi;
    737  Kuhu eide jalga eksind,
    738  Mis tal kanda kinnitanud,
    739  Seda võib ehk jumalikku
    740  Taara tarkus üksi teada.
    741  Kas on lesepõlve leina,
    742  Kurvastuse kurnamine
    743  Eite otsa lõpetanud?
    744  Ehk kas viletsuse vägi,
    745  Kosilase kimbutused
    746  Vaga leske varga küüsil
    747  Viinud võõra välja peale?
    748  Ehk kas veteveeretused
    749  Merepõhja pillutanud?
    750  See meil kõigil teademata.
    751  Vanematest varjutiiba,
    752  Armukaisul haudumista
    753  Meil ei kolmel enam loota.
    754  Enda tiiva tugevusel
    755  Peame, linnud, lendamaie.
    756  Nüüdap tuleb taadi käsku
    757  Isekeskis toimetada;
    758  Laskem, vennad, liisku heita:
    759  Kes meist tõuseb kuningaksi.
    760  Nii oli taati enne surma
    761  Eidekesta õpetanud.”
    762  Teine venda laskis sõna,
    763  Laulu nõnda lendamaie:
    764  “Sul on õigus, vennikene!
    765  Kuidas kadund taadi tarkus
    766  Tahtmist käsuks kinnitanud,
    767  Nõnda loodud laste kohus
    768  Asjalugu toimetada.
    769  Noorem vend meil mehe-eane,
    770  Tibukene tiivakandja,
    771  Jõuab pesast purjetelles
    772  Juba üle mere lenda:
    773  Liisk siis saagu lihtimaie,
    774  Asja otsust õiendama!”
    775  Noorem venda laskis sõna,
    776  Laulu nõnda lendamaie:
    777  “Taat mul suri enne sündi,
    778  Enne kui pääsin päevale,
    779  Eite läinud eksiteele,
    780  Viidi vaene ehk vaenulla.
    781  Ema viidi uksestagi,
    782  Armud läksid akkenasta,
    783  Ema viidi teeda mööda,
    784  Sõnad soojad sooda mööda;
    785  Kuhu kana kukutati,
    786  Tedretütre hauda tehti,
    787  Sinna armud kalda alla
    788  Talvekülma tarretasid;
    789  Ema hauda heidetie,
    790  Armurüpe hangus ära.
    791  Meie, vennad kolmekesi,
    792  Vanemata vaesedlapsed,
    793  Peame taadi käsku püüdma
    794  Tõrkumata toimetada.
    795  Lähme homme liiskumaie,
    796  Rammukaupa katsumaie,
    797  Õnnekaupa otsimaie,
    798  Kes meist Taara tahtmist mööda
    799  Valitsusevõimust võtab!”
    800  Igal mehel isemõtted,
    801  Ise salasoovimised
    802  Südametes siginemas:
    803  Lootus liisuõnne peale,
    804  Kartus õnne kaotamisest.
    805  Õhtul, hämariku ajal,
    806  Videviku viivitusel
    807  Veeres üksi noorem venda,
    808  Kurval sammul kõndidessa
    809  Kadund isa haua peale;
    810  Nuturätik noorel käessa,
    811  Pisararätik pihussa,
    812  Astub isa haua peale,
    813  Istub kalmukünka peale.
    814  Isa hauasta küsima:
    815  “Kes see liigub peale liiva,
    816  Kes see astub peale haua,
    817  Sõtkub sammul sõmeraida
    818  Kiigutelles kalmukivi?”
    819  Poega mõistis, kostis vastu:
    820  “Poega liigub peale liiva,
    821  Poega astub peale haua.
    822  Noorem poega, taadikene,
    823  Keda sinu silm ei näinud,
    824  Tallab sammul sõmeraida
    825  Kiigutelles kalmukivi.
    826  Tõuse üles, taadikene!
    827  Tõuse armu andemaie,
    828  Poja peada silitama;
    829  Tõuse rammu toetama,
    830  Sõna kolme kostemaie!”
    831  Taati mõistis, kostis vastu:
    832  “Ei või tõusta, poega noori,
    833  Ei või tõusta, ei ärata.
    834  Katki olen kaelaluusta,
    835  Pihupõrmu põlveluusta,
    836  Muru kasvand peale mulla,
    837  Aruheina peale haua,
    838  Sammal kasvand peale kalju,
    839  Sinililled silma peale,
    840  Angervaksad jalgadelle.
    841  Tuleb tuuli, toob ju armu,
    842  Tuleb päeva, pead silitab.”
    843  Poega kurvalt kostis vastu:
    844  “Tundideks on tuule armu,
    845  Päevadeks on päeva armu,
    846  Eluajaks Taara armu,
    847  Isa armu igavesti.”
    848  Taati kostis mulla alta,
    849  Armukeelilla kalmusta:
    850  “Ära kurda, pojukene,
    851  Ära nuta, noorukene!
    852  Kadund isa vari valvab
    853  Kalmust vaga lapse käiki.
    854  Jumalate juhatusel
    855  Jooksvad elujoonekesed,
    856  Voolavad õnnelainekesed.
    857  Kogemata kuritegu
    858  Püüa jälle parandada!”

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems