kalevipoeg08
Kreutzwald, Friedrich Reinhold
1862

Metadata

COL: Kreutzwald
ID: 8
OSA: Kalevipoeg

Kaheksas lugu

Viskevõistlus ja kuningaks saamine • Künd ja hobuse surm
    3  Taeva küünal, ehatähti,
    4  Hämariku selgem silma,
    5  Vaata pilvelauge pilust,
    6  Taeva kõrge kulmu alta
    7  Lauliku teeradadelle,
    8  Kannelniku käigi peale!
    9  Vaikselt vaatas sinu silma
    10  Muistepõlve muudendusi,
    11  Vaatas Taara tammikuida,
    12  Hiiepuida ilusaida
    13  Haljendavas leheehtes;
    14  Vaatas Ema lainte läiki
    15  Päikese paistval palgel;
    16  Vaatas Ema voolamista,
    17  Kohisevat vooge käiki
    18  Talve rinnalta võõrdudes.
    19  Küll sa, kallis tähetütar,
    20  Taeva piiga peenikene,
    21  Nägid vendi veeremassa,
    22  Kui nad läksid liisku heitma!
    23  Küllap nägid künnimeesta,
    24  Kuninglikku Kalevida
    25  Viru põldu vinderikku,
    26  Järva põldu jänderikku
    27  Kange käega kündemassa,
    28  Kui ta kündis suured saared,
    29  Suured saared, kõrged künkad,
    30  Kordas laiad lagedikud,
    31  Soossa pilliroostikud,
    32  Mäed vagude vahele,
    33  Künkad küürul põllu peale,
    34  Orud kõrguste keskele.
    35  Küll sa, kallis tähtepiiga,
    36  Kangelase kündi nägid!
    37  Kui mul peaks ehk puudumaie
    38  Laululooksi lõngasida,
    39  Korrutatud kuldakõnet,
    40  Hõbekedra heidekesi,
    41  Küllap tähti näitab teeda,
    42  Taevas tarku radasida.
    43  Kui mul puudub siis veel sõnu,
    44  Veel jäid koju kotitäied,
    45  Ahju peale kindatäied,
    46  Parsile veel pihutäied,
    47  Kirstu kingakannatäied.
    48  Kui mul veel peaks puudumaie,
    49  Küllap korjan kanarbikust,
    50  Nopin raatmaa radadelta,
    51  Riisun lisa rägastikust,
    52  Kolletanud heinakulust,
    53  Korjan kasteheinakestest,
    54  Ädaliku kõrrekestest,
    55  Haarun kokku aganikust,
    56  Kõlgastiku pühkmetesta.
    57  Kui ma lugu luuletama,
    58  Hakkan lausa laulemaie,
    59  Kalevida kuulutama,
    60  Siis jääb valda vaatamaie,
    61  Küla kulda kuulamaie,
    62  Saksad servi seisemaie,
    63  Mõisahulgad mõtlemaie,
    64  Kuulama minu kõnesid,
    65  Minu laululõksatusi.
    66  Tuleb taga targem aega,
    67  Parem pidu meie põlvel’,
    68  Siis ma laulan muistelaule,
    69  Lõksutan lauliku lugusid,
    70  Veeretelen vanu viise,
    71  Mis ma Harjusta arvasin,
    72  Mis ma Virusta vedasin,
    73  Mis ma Läänest lunastasin,
    74  Taara hiiesta tabasin.
    75  Seal laulan tule tuisussegi,
    76  Lõhna lumahangessegi,
    77  Pistan pilvedki põlema,
    78  Lumekübemed kumama.
    79  Nii oli vanast Virus viisi,
    80  Järva laulikute loomus.
    81  Kui ma lausa lugu laulan,
    82  Kalevida kuulutelen,
    83  Olevida ilmutelen:
    84  Mitu võib hobu vedada,
    85  Mitu kõrbi kergitada,
    86  Linalakk ehk liigutada?
    87  Kannaks Kalevi hobune,
    88  Alevi halli ratsukene
    89  Üksinda mu lauluhulgad,
    90  Kuulutuste kullakoormad.
    91  Teisel päeval, koidu piirdel,
    92  Väikse valge hämarusel
    93  Tõt’sid Kalevite pojad
    94  Kolmekesi kõndimaie,
    95  Lustikäigil luusimaie:
    96  Kas ehk kuskil kogemata
    97  Ladusamat liisukohta,
    98  Õnnekatsumise paika
    99  Salasoovikute soovil
    100  Silmad saaks neil sihtimaie.
    101  Kalevite pojad noored
    102  Rändasivad jõudsal sammul
    103  Lustilikult lõuna poole,
    104  Puhkasivad metsa varjul
    105  Vahel väsind liikmeida;
    106  Võtsid toitu toetuseks,
    107  Keelekastet karastuseks.
    108  Kui tuli õhtuke ilusa,
    109  Veeres kena ehavalge,
    110  Leidsid nad talu teelta,
    111  Pere pärnade vahelta.
    112  Kanged mehed kolmekesi
    113  Astusivad alla õue.
    114  Isa vastassa väravas,
    115  Eite vastas ukse eessa;
    116  Isa hüüab väravasta,
    117  Eite hella tõstab häälta:
    118  “Astuge, mehed, õueje,
    119  Tulge, peiud, me talusse,
    120  Kosilased, kamberisse!
    121  Teie, kõrged kosilased,
    122  Kallid Kalevite pojad,
    123  Meil on kõrged kositavad,
    124  Targa taadi tütrekesed,
    125  Hiiust ilmund neiukesed.
    126  Teil on kulda märssidessa,
    127  Hõbehelmed põuedessa,
    128  Penningida pungadessa,
    129  Vanu taalreid taskussa;
    130  Meil on kirstud kuhjadessa,
    131  Annivakad valmistatud.”
    132  Vanem venda kostis vastu:
    133  “Ega me ole kosjaskäijad,
    134  Peiuteed ei tallamassa.
    135  Oleme tühja teede käijad,
    136  Oleme õnneotsijad;
    137  Tuba alles tegemata,
    138  Kambrinurgad nöörimata,
    139  Sängilauad saagimata,
    140  Kuhu kana viidanekse.”
    141  Isa mõistis, kostis vastu:
    142  “Ärge te võtke vihaksi,
    143  Pange meeleksi pahaksi:
    144  Peiud olete, petised!
    145  Miks teil siidisärgid seljas,
    146  Kuldatoimsest teised riided?
    147  Kuis te teadnud siia tulla,
    148  Osanud õue ajada?
    149  Märki ei olnud mätta’assa,
    150  Tähte aiateiba’assa,
    151  Et siin kanad kasvamassa,
    152  Tedred maasta tõusemassa,
    153  Pardid pesal haudumassa.
    154  Hoietud lapsed hoonetes
    155  Kasvid salakamberissa,
    156  Kudusivad kuldakangast,
    157  Sidusivad siidisida,
    158  Kuldakinda’ad käessa,
    159  Hõbesõrmuksed sõrmessa,
    160  Suured sõled rindadessa,
    161  Kallid taalrid kaela ümber.
    162  Teie käite kulla valul,
    163  Sõidate sõle valulla.”
    164  Teine venda kostis vastu:
    165  “Kuule, tarka taadikene,
    166  Kuule, hella eidekene!
    167  Laske neiud lagedalle,
    168  Piigad õhtu iludelle,
    169  Laske murule mängima,
    170  Kiige alla kiljatama!
    171  Annid jäägu andemata,
    172  Kullad teil kulutamata!”
    173  Seal toodi tüttered toasta,
    174  Toodi kallid kamberista:
    175  Vööd olid kuldakeerulised,
    176  Pärjad litteris läikisid,
    177  Siidisabad sadadena
    178  Piki pihta rippusivad,
    179  Hõbehelmed, kuldakeed
    180  Kaela ümber kõikusivad,
    181  Suured sõled rindadessa;
    182  Kui nad tantsisid edasi,
    183  Lehvisivad siidilindid,
    184  Välkusid otsad varbani;
    185  Kui nad tantsisid tagasi,
    186  Kargasivad kandadeni.
    187  Eite hüüdis üle ukse:
    188  “Need on tütred teinud tööda,
    189  Kaua kangasta kudunud,
    190  Lõuendida lõksutanud,
    191  Need on toimesta tagunud,
    192  Poogelista paugutanud,
    193  Siidisukki vikeldanud,
    194  Heitnud need heledad lõngad,
    195  Kaunistanud kallid kangad;
    196  Ei ole suikund suitsuaega
    197  Ega tukkund tööda tehes;
    198  Neist saab Kalevite kaasa,
    199  Kangemeeste kodukana.”
    200  Noorem venda mõistis kohe,
    201  Kavalasti vastu kostis:
    202  “Kuule, hella eidekene,
    203  Kuule, tarka taadikene!
    204  Kalevite kodukanad,
    205  Needap alles kasvamata.
    206  Ei, meist kolmest kosilasi
    207  Teie talusse ei tõuse.
    208  Meie lähme õnne otsima,
    209  Läheme pesa pärima.
    210  Neitsikesed, noorukesed!
    211  Ärge, kullad, kurvastage!
    212  Pisar võtab palgepuna,
    213  Kuu teil võtab kuue toime,
    214  Päevatera pärja toime,
    215  Ehavalge helmekorra,
    216  Tähti võtab taalri läigi,
    217  Enne kui omane osaneb.
    218  Meie käime õnneteeda,
    219  Lähme hella öö valulla,
    220  Käime kulla kuu valulla,
    221  Käime tähtede ilulla,
    222  Sõsara sõle valulla,
    223  Vana vankeri valulla.”
    224  Kalevite pojad noored
    225  Rändasivad jõudsal sammul
    226  Lustilikult lõuna poole,
    227  Käisid päeva, käisid kaksi,
    228  Käisid tüki kolmat päeva,
    229  Kuni neile kogemata
    230  Järvekene vastu jõudis
    231  Kena kõrge kallastega.
    232  Ilus oli järvi igapidi:
    233  Lagled lustil lainetella,
    234  Luigekarjad kalda ligi,
    235  Pardid jälle alla parve,
    236  Hallid linnud pealla parve.
    237  Kaldalt vaates kaugemalle
    238  Paistis päevaveeru vastu
    239  Taara ilus hiiekene,
    240  Mäeharjalt haljendelles
    241  Läikivailla lehtedella.
    242  Õnnerikkas orus voolas
    243  Emajõgi väsimata,
    244  Päeva paistel lainekesi
    245  Veeretelles Peipsi poole.
    246  Ema rinda lüpsis lisa,
    247  Kosupiima Peipsi rüppe.
    248  Kalevite vanem venda
    249  Seadis sõna sõudevalle,
    250  Hakkas nõnda pajatama:
    251  “Siin on mõnus katsekohta,
    252  Paras liisuheite paika;
    253  Hiiest ilmub Taara silma,
    254  Vanaisa lahke vaade,
    255  Jõesta jumaliku vari.
    256  Laskem, vennad, liisku lüüa:
    257  Kes meist kolmest vendadesta
    258  Kodumaal saab kuningaksi,
    259  Isa riigi valitsejaks,
    260  Kalli rahva kaitsejaksi?
    261  Kes see kaugelt õnnekaupa
    262  Võõral maal saab voli võtma,
    263  Eluaset ehitama?”
    264  Kolm siis kivi korjatie,
    265  Liisukiviks valitie,
    266  Miska mehed määra mööda
    267  Liisku pidid viskamaie,
    268  Kelle käsi kaugemalle
    269  Kivi jaksaks kihutada.
    270  Nemad võtsid võidukivid,
    271  Kandsid kalda ligemalle,
    272  Asusivad ridamisi
    273  Kolmekesi kalda äärde.
    274  Võidu määraks oli võetud,
    275  Sihiks järve laius seatud:
    276  Kelle kivi kergel lennul
    277  Järsku üle laia järve
    278  Teistest tüki kaugemalle
    279  Vete taha maha veereb,
    280  Seda pidi seadust mööda
    281  Valitsejaks värvatama.
    282  Kadund isa käskusida
    283  Tõotati tõrkumata
    284  Täielikult toimetada:
    285  Kaks neist pidid kauge’elle
    286  Võõramaale veeremaie,
    287  Kolmas venda kodumaale
    288  Valitsejaks jälle jääma.
    289  Vanem venda pajatelles
    290  Seadis sõna sõudevalle:
    291  “Lähme liisku heitemaie!
    292  Minu kohus, kulla vennad,
    293  Esimest kord helbitada;
    294  Ema, hella eidekene,
    295  Tõi mind toominga õiella
    296  Varemini siia ilma,
    297  Viis mind varem vihtlemaie,
    298  Päeva paistel paisumaie,
    299  Tõi mull’ marju magusaida,
    300  Enne kui ta teile toonud.
    301  Peaks ehk teie paiskamine
    302  Minu määrast mööda jõudma:
    303  Sest ei tõusku tülitsemist
    304  Ega vaenuvihkamisi!
    305  Mul ei ole mingit märki,
    306  Silmal sihti ette seatud;
    307  Mina pean rada rajama,
    308  Teistele teed tegema.
    309  Kuhu ma kivi keeritan,
    310  Sinna panen teile sihi.
    311  Järelkäija leiab jälgi,
    312  Tagakäija tehtud teeda.
    313  Kes see esimese teo
    314  Tehtud tööd saab teotama,
    315  Mingu maja ehitama,
    316  Seinasida kokku seadma,
    317  Nurgaviilu vikeldama,
    318  Katusharja algamaie,
    319  Kuhu tuuled teinud raja:
    320  Küllap saab siis nägemaie,
    321  Kuidas laitus laial keelel
    322  Virgem leidma vigasida,
    323  Kui on ise targem tööle.”
    324  Kui nii pikalt pajatanud,
    325  Hakkas kivi keeritama,
    326  Tõstis kätta kõrgemalle,
    327  Saatis kivi sõudemaie,
    328  Tuuletiivul lendamaie.
    329  Kivi lendas tuule kiirul,
    330  Tuule kiirul taeva poole.
    331  Vaatajate arvamisel
    332  Lendas kivilinnukene
    333  Sinna, kuhu taevaserva,
    334  Suure ilma katus-ulu
    335  Maa seina külge rajab.
    336  Äkitselta vääratades
    337  Kivi maha kukkumaie,
    338  Langes loodis libamisi,
    339  Sattus järve märga sängi,
    340  Teise kalda ligidalle.
    341  Kohisedes kerkis vesi
    342  Vastu taevast vahutelles;
    343  Kivi põrkas järvepõhja,
    344  Vetevaiba katte alla,
    345  Langes lainte sügavusse,
    346  Kadus vaatajate silmast.
    347  Teine venda pajatelles
    348  Seadis sõnad sõudevalle:
    349  “Mul on venda teinud teeda,
    350  Rada ette ju rajanud,
    351  Hoone ette ehitanud,
    352  Seadnud kokku toaseinad,
    353  Vikeldanud nurgaviilud,
    354  Alustanud katusharjad;
    355  Sestap tahan sihti mööda
    356  Tema järel teeda käia.”
    357  Kui nii pikalt pajatanud,
    358  Võttis kivi kange kätte,
    359  Keeras kiiremal kihinal,
    360  Viskas vingemal vihinal
    361  Kivilinnu lendamaie,
    362  Kaljupaku purjetama.
    363  Kivi tõusis taeva poole,
    364  Püüdis pilvi pillutada,
    365  Päevapaistet varjutada.
    366  Tuule kiirul lendas kivi
    367  Kõrgemalle, kaugemalle;
    368  Sealap vaarus vankumaie,
    369  Maa poole pillumaie,
    370  Kukkus järvekalda äärde,
    371  Vee ja kuiva keske’elle;
    372  Pool jäi kivist vette maetud,
    373  Lainetesta kinni kaetud,
    374  Pool veel silma paistevalle.
    375  Nüüd sai võiduviskamine
    376  Kolmandama venna katseks.
    377  Ehk küll vähem vanusella,
    378  Aastaarvult teistest vaesem
    379  Kalevite kallim poega,
    380  Siiski piha paisusella,
    381  Labaluie laiusella,
    382  Kehakondi kindlusella,
    383  Tema teistesta tugevam,
    384  Tema vendadest vägevam;
    385  Kätesooned tal kangemad,
    386  Sõrmeküüned tal kindlamad,
    387  Silmasihti tal osavam,
    388  Meelemõistus tal mõnusam.
    389  Noorem venda pajatelles
    390  Seadis sõnad sõudevalle:
    391  “Ema, hella eidekene,
    392  Tõi mu, hilistallekese,
    393  Suurel surmal siia ilma,
    394  Suurel surmal, valjul vaeval
    395  Sündis lese leinalapsi.
    396  Ema, hella eidekene,
    397  Mitu ööd oli uneta,
    398  Mitu koitu eine’eta,
    399  Mitu päeva lõuna’ata;
    400  Ei kustunud tuli toasta,
    401  Säde ei sängisamba’asta.
    402  Eite hella riide’esta,
    403  Hobu halli rakke’esta;
    404  Halli sõitis arsti teeda,
    405  Naine tuhnis tuuslarida,
    406  Kimmel kõndis kümme teeda,
    407  Ratsu rohkesti radasid,
    408  Naine tarkade taresid.
    409  Otsis lapsele abida,
    410  Nõrgale nutuvõttijaid,
    411  Väetile rammuandijaid;
    412  Andis lamba lausujalle,
    413  Kitse kidalõikajalle,
    414  Kirju värsi vihtlejalle,
    415  Teise harjaksevõtjale,
    416  Andis taalri targale,
    417  Tõotas teise arstile.
    418  Laulis vara, laulis hilja:
    419  Ole vaita, poega noori!
    420  Kasva mulle karjapoisiks,
    421  Tõuse tõurahoidijaksi,
    422  Veni veisekarjuseksi,
    423  Kasva, poega, künnimeheks,
    424  Sirgu vahvaks sõjameheks!
    425  Poega kasvas ammu aega,
    426  Ammu aega, palju päevi,
    427  Juba saab mitu suveda,
    428  Veereb viisi heinaaega,
    429  Kui ma isa õue alla
    430  Kiigel lusti keeritasin,
    431  Ühe toome õie pealla,
    432  Kahe kaseladva pealla,
    433  Lepa laia lehe pealla,
    434  Sarapuu südame pealla.
    435  Juba toomi heitis õilmed,
    436  Kaski ju lehed kaotas,
    437  Lepalehed lendasivad,
    438  Sarapuu süda sadines.
    439  Minust aga kasvas meesi,
    440  Kasvas Kalevite poega.”
    441  Noorem venda võttis kivi,
    442  Keeritas tuule tuhinal,
    443  Viskas virgemal vihinal
    444  Kivilinnu lendamaie,
    445  Kaljupaku purjetama;
    446  Osav silma sihtis jooksu,
    447  Kange käsi seadis käiki.
    448  Ehk küll tuules tuisatelles
    449  Kivi lendas kõrgemalle,
    450  Kõrgemalle, kaugemalle:
    451  Ei läind pilvi pillutama
    452  Ega laiust lahutama,
    453  Ei läind kõrgust kõigutama
    454  Ega valgust varjutama.
    455  Kivi veeres vuhisedes,
    456  Lendas üle laia järve
    457  Teise poole kalda peale,
    458  Kukkus mõõdu määramisel
    459  Maha kuiva piiridelle.
    460  Vanem venda pajatama:
    461  “Tõmbame, vennad, tõesti,
    462  Lähme suisa sammudella,
    463  Lähme läbi loigukese
    464  Võidukive vaatamaie,
    465  Kuhu need kivid kukkusid!”
    466  Lähem tee käis vete kaudu,
    467  Ligem rada järvest läbi;
    468  Sealtap Kalevite pojad
    469  Suisa teeda sammusivad,
    470  Sealtap rada rändasivad
    471  Võidukive vaatamaie.
    472  Keset järve kandis vesi
    473  Kalevi poegel kintsuni.
    474  Esimese venna kivi
    475  Magas laintevaiba varjus,
    476  Suikus järvesügavuses;
    477  Saand ei silma seda näha
    478  Ega käsi katsumaie.
    479  Teise venna võidukivi
    480  Leiti ligi kalda ääre
    481  Vee ja kuiva vahepealla,
    482  Pool veel paistis lagedalle,
    483  Pool jäi peitu lainetesse.
    484  Kolmandama venna kivi,
    485  Võiduviskamise märki,
    486  Leiti üksi kuival kaldal,
    487  Leiti murul magamassa,
    488  Tüki maada teistest kaugel.
    489  Sinna kivi oli sattund
    490  Taeva tahtmist tähendama:
    491  Keda kolme venna seasta
    492  Kuningaks peab kutsutama.
    493  Vanem venda pajatelles
    494  Pani sõnad sõudemaie:
    495  “Jumalikul juhatusel
    496  Tehti tähti liiva peale,
    497  Pandi märki muru peale,
    498  Kes meist isa käsku mööda
    499  Valitsejaks värvatakse,
    500  Kuningaksi kõrgendakse.
    501  Lähme järvest vetta tooma,
    502  Miska venda viheldakse,
    503  Venna keha karastakse,
    504  Kuningaksi kastetakse!
    505  Ehime keha ilusaks,
    506  Silime hiuksed siledaks;
    507  Kuldatoime kuube selga,
    508  Hõbesärki kuue alla,
    509  Vammus vanasta vasesta;
    510  Pange pähe kuldakübar,
    511  Raudakilpi peale rinna, –
    512  Siis saab vennast sõjameesi,
    513  Kasvab vägev võidumeesi:
    514  Kuhu sammu siruteleb,
    515  Seal peab siidi rigisema,
    516  Kulda kallis kõlisema,
    517  Hõbe järel helisema,
    518  Vaski kannul kärisema.
    519  Kus nüüd venda kõndinekse,
    520  Sealap ilu helkinekse.”
    521  Kuidas vana Kalev käskind,
    522  Enne surma ette seadnud,
    523  Nõnda võeti noorem venda
    524  Isamaale valitsejaks,
    525  Kõrgendati kuningaksi.
    526  Teised vennad tõstsid laulu,
    527  Panid hääled helkimaie:
    528  “Lähme, vennad, veeremaie,
    529  Kahekesi kõndimaie;
    530  Lähme õnne otsimaie,
    531  Kus meil kukub õnnekägu,
    532  Laulab vastu lustilindu!”
    533  Noorem venda laulis vastu:
    534  “Kus see päike paistemassa,
    535  Kus see kuu on kumendamas,
    536  Tähed teeda näitamassa,
    537  Kasvab kulda kuusemetsi,
    538  Lehte ilus lepikuida,
    539  Kasvab kalleid kasemetsi,
    540  Tõuseb Taara tammikuida.
    541  Sealap kukub õnnekägu,
    542  Laulab vastu lustilindu.
    543  Kussa kukub õnnekägu,
    544  Sinna tehke toaseinad;
    545  Kussa laulab lustilindu,
    546  Sinna ehitage kamber,
    547  Tehke sisse siidisängi;
    548  Kus ehk laulab leinalindu,
    549  Sinna tehke lese sauna,
    550  Vaeselapse varjukene!”
    551  Teised vennad pajatasid:
    552  “Jumalaga, venda noori,
    553  Liisul liimitud kuningas!
    554  Jumalaga, pesapaika,
    555  Armas haudumisekohta,
    556  Kus me, mehed, kasvasime,
    557  Kus me kui tammed tõusime!
    558  Nüüdap nutvad noorusnurmed,
    559  Leinavad Lääne lepikud,
    560  Kussa kuked kasvasivad.
    561  Ei meil veere silmavetta,
    562  Enam on sirgul silmavett;
    563  Meie silmist veereb verda,
    564  Meie palged kahvatanud,
    565  Kurbus silmakulmudella,
    566  Leinapilved laugudella.
    567  Las’ aga talve tasa minna,
    568  Küllap kulub kevadelle,
    569  Küllap sulatab suvele.
    570  Saavad jõed jooksemaie,
    571  Allikad harunemaie,
    572  Õilmed tupest tungimaie,
    573  Linnud ladvas laulemaie,
    574  Küll siis jõgi jõuab sinna,
    575  Kus meid ootab kodupaika,
    576  Allikasoon jõuab sinna,
    577  Kuhu toa üles teeme,
    578  Hoone seinad ehitame;
    579  Õilme ilu hiilgab sinna,
    580  Kuhu kosjakambri teeme;
    581  Linnulaulu langeb sinna,
    582  Kus need neiud kasvamassa,
    583  Sõlgirinnad sirgumassa.
    584  Jumalaga, Taara aeda,
    585  Emajõekene ilusa!
    586  Jumalaga, mäed ja orud,
    587  Isamaa metsad ja lagedad!
    588  Lapsi võõrdub ema rinnalt,
    589  Armukaisust väetikene,
    590  Mees peab kõigist võõrdumaie,
    591  Maha jätma magusama.
    592  Maailm lahke, laialine,
    593  Taevas kõrgekummiline;
    594  Tugeval ei tõuse tungi,
    595  Vägeval ei pigistusta.”
    596  Nõnda vennad veeresivad,
    597  Linnud pesast lahkusivad,
    598  Jätsid venna järve äärde
    599  Maha üksinda murule,
    600  Jätsid üksi igatsema
    601  Nooruspäevi paremaida,
    602  Isakoja ilusida,
    603  Eidearmu õnnekesi,
    604  Mis kõik kastena kadunud,
    605  Tuuleõhu tuisatelles
    606  Päeva palav pillutanud.
    607  Kiviküürul istudessa
    608  Hakkas meesi mõtlemaie:
    609  “Mis on läinud luhtadelta,
    610  Veerend õilmes väljadelta
    611  Suve sammu sõudemisel,
    612  Sest peab saama seemnekesi
    613  Tulevpäevade tuluksi.
    614  Kui mind tehti kuningaksi,
    615  Valitie valitsejaks,
    616  Pidin pesast põgenema,
    617  Lagedalle lendamaie,
    618  Kus üks loodud kotkapoega
    619  Tuulilla peab tallamaie
    620  Omal tiival õnneteeda,
    621  Radasida rajamaie.”
    622  Viskas hõbevalget vette
    623  Lainetelle lepituseks,
    624  Vetevaimu meelituseks,
    625  Kuidas vanarahva käsku
    626  Nooremaida õpetanud,
    627  Mis ei mõista meie mehed,
    628  Targad naised tähendada.
    629  Pärast võiduviskamista,
    630  Vendadesta lahkumista
    631  Võttis Kalevite poega
    632  Kätte valitsuse võimust,
    633  Võttis kätte adrasahad
    634  Austelles adratööda,
    635  Põllumehe põlvekesta.
    636  Ja et sahameeste seisus
    637  Rahupäevil ikka õitseks,
    638  Sõjakärast solkimata,
    639  Vaenuverest värvimata,
    640  Seks on mõnusada mõõka
    641  Kuningalle kanguseksi
    642  Igas kohas väga tarvis:
    643  Toeks tungijate vastu,
    644  Varjuks vastu vaenlaselle,
    645  Miska kurja karistada,
    646  Vaenuviha vähendada,
    647  Riigiseadust kohendada.
    648  Kalevite kallim poega,
    649  Märssi seljas, mõõka puusas,
    650  Seadis adra aisadelle,
    651  Pani hobu adra ette,
    652  Rakendas ruuna künnile;
    653  Hakkas sooda sahkamaie,
    654  Kuiva maada kündemaie,
    655  Arupinda pööramaie.
    656  Kündis põrmuks mullapinna,
    657  Segas kivid sõmeraksi,
    658  Segas savi seemnekandjaks,
    659  Põrmu iduimetajaks;
    660  Kündis paigad põllumaaksi,
    661  Vägevaksi viljamaaksi,
    662  Teised kohad karjamaaksi,
    663  Murumaaksi, heinamaaksi;
    664  Külvas soosse sinikaida,
    665  Samblasülle jõhvikaida,
    666  Mätta rüppe murakaida,
    667  Mõnda paika mustikaida.
    668  Kündis kohad metsamaaksi,
    669  Laiad paigad laanemaaksi,
    670  Külvas metsad kasvamaie,
    671  Tammed kõrged tõusemaie,
    672  Põõsastikud paisumaie;
    673  Kündis paigad lagedikuks,
    674  Laiad arud, laiad murud
    675  Lustilikuks luusikohaks;
    676  Kündis mäed mängimaie,
    677  Kingukesed kõikumaie;
    678  Kündis orud, sahkas salud,
    679  Aasad, luhad haljendama;
    680  Külvas mäele maasikaida,
    681  Põõsa alla pohlakaida;
    682  Kündis lilled kasvamaie,
    683  Õilmed ilul tolmamaie.
    684  Kündis maada kerkivalle,
    685  Kerkivalle, koheville,
    686  Kündis väljad vöötidesse
    687  Vägeva adra valulla,
    688  Mis sai tuulest tasuteldud,
    689  Vihmaveesta veereteldud,
    690  Sulalumest siliteldud,
    691  Raheterista triigitud.
    692  Adrasaha armidella
    693  Pidi vili voodamaie,
    694  Toitu rohkest’ tõusemaie
    695  Põlvest põlve paisutavaks
    696  Surevate sugudelle.
    697  Kalevite kallim poega
    698  Kündis päeva, kündis kaksi,
    699  Kündis kolmandama päeva,
    700  Kündis peale mõne päeva;
    701  Kündis vara udu jälil,
    702  Kündis hilja kaste piirdel,
    703  Kündis lausa lõuna ajal.
    704  Päikese äge palav
    705  Kurnas kallist ruunakesta,
    706  Vaevas adravedajada,
    707  Piinas künnimehe pihta.
    708  Hobu pidi parmupiina,
    709  Kihulaste kutistusta,
    710  Pidi kiini kihutusta
    711  Töö kallal kannatama.
    712  Mehel kuivas keelekene
    713  Suhu suure janu pärast.
    714  Ühel lõunal paistis päike
    715  Ägedama hiilgusega.
    716  Palav hakkas pakitama,
    717  Kippus lojust lõpetama.
    718  Kalevipoeg päästis hobu,
    719  Rooma kütkest ruunakese,
    720  Köitis jalad kammitsasse,
    721  Et ei hobu kaugel jookseks.
    722  Heitis ise külje peale
    723  Väsind keha karastama,
    724  Vintsund liikmeid venitama,
    725  Seljasooni sirutama,
    726  Suikus unesidemesse
    727  Päevapaistel puhkamaie.
    728  Künka küürul seisis kaela,
    729  Parem käsi toetas peada
    730  Padja kombel põse alta;
    731  Mäe kõrvas mehe keha,
    732  Jalad laiali lagedal.
    733  Nõnda magas mehepoega,
    734  Kangemeeste kasvandikku,
    735  Magas kaua murusängis,
    736  Kuni päike õhtu keerul
    737  Vajus juba veeru poole.
    738  Äge põuapalav piinas
    739  Unerüpes uinujada,
    740  Rahusängil suikujada,
    741  Ajas naha auramaie,
    742  Ihu üldsalt higistama,
    743  Silmnäo vetta veeretama.
    744  Palgeilt tõusis pisaraida,
    745  Hiukseist välja joosnud higi
    746  Imes mägi mahla kombel
    747  Salapõue sügavusse;
    748  Sealtap sigis soonekesi,
    749  Allikaida mulla alla,
    750  Kust sai keelekustutusta,
    751  Kurnand keha karastusta
    752  Pärastpõlve poegadelle,
    753  Tulevpäevi tüttereile,
    754  Rammumärga raukadelle;
    755  Kes sest maitseb, leiab kosu,
    756  Võtab võimu vägevamat:
    757  Kidur lapsi leiab kasvu,
    758  Põdur kohe parandusta,
    759  Tume silma teravusta,
    760  Sõge silm ehk seletusta,
    761  Vigaselta lõpeb vaeva,
    762  Valukandijalta valud,
    763  Pikalised piinutused.
    764  Lätteveel on võimas vägi,
    765  Salavägi sigimisest,
    766  Kosuv rammu Kalevista.
    767  Kes sealt korra märga maitsend
    768  Põuapäeva palavusel,
    769  Tunneb kohe tugevuse
    770  Liikmetesse liikumaie,
    771  Tunneb kohe rõõmurammu
    772  Südamesse siginema.
    773  Piiga palgel paisub puna,
    774  Kestevam kui Maarja puna;
    775  Maarja puna paisub palgeil
    776  Harukorral aasta-a’ani,
    777  Kalevite lätte puna
    778  Paistab kaua palgeilta,
    779  Vältab eluõhtu’uni.
    780  Kalevite kange poega
    781  Leidis une lõpetusel
    782  Vaimu vaate väravasta
    783  Õnnetuse ettetähte,
    784  Kuidas kammitsassa kõrbi,
    785  Kallis künniruunakene
    786  Kiskujate kiusatusel
    787  Elukorda lõpetamas.
    788  Ratsu oli rohumaalta,
    789  Laia muru lagedalta
    790  Läinud kihulaste kiinil,
    791  Parmukeste pakitusel
    792  Sammu-sammult kaugemalle
    793  Põõsastikku peituselle;
    794  Läinud laia laane serva
    795  Püsipaika püüdemaie,
    796  Varjupaika võttemaie,
    797  Natukese norutelles
    798  Päeva vaeva vähendama.
    799  Laias muistses laanemetsas
    800  Sigis rohkesti susisid,
    801  Kasvas palju kiskujaida,
    802  Kes kui vereahned koerad
    803  Kaugelt juba nuuskrukoonul
    804  Hobu higi haisutanud.
    805  Hunte tuli hulgakaupa,
    806  Karusida karjakaupa,
    807  Rahedena rebaseida
    808  Ruuna rasvast rõõmustama,
    809  Magusaida maitsemaie,
    810  Tulid välja vaatamaie,
    811  Laane äärde luurimaie,
    812  Kust neil haisu koonudesse
    813  Tuuleõhukene toonud.
    814  Kalevite kallis ruuna,
    815  Kammitsköies kõrvikene
    816  Kargas kinnitatud kannul,
    817  Sideseotud sammudella,
    818  Hüpakille hobujalga
    819  Laialise lagedalle,
    820  Püüdis hädast põgeneda,
    821  Surma suusta sõudaneda.
    822  Kammits keelas loodud kiiru,
    823  Side sulges sammusida,
    824  Hõbeheie hobu jooksu.
    825  Ratsu rabas metsaröövlid,
    826  Taotas tagant tappekabjal
    827  Kiusajate kaela peale,
    828  Nuias maha nurjatumaid.
    829  Esijalul tormas teeda,
    830  Tagajalul tonkidelles
    831  Suges suuri susisida,
    832  Küüsikäppi karusida.
    833  Kiuste tulid teised karjad
    834  Laanemetsast lagedalle,
    835  Parvessa kui linnupere
    836  Kiusavasti hobu kaela,
    837  Ratsu raugend rammu peale.
    838  Viimaks roidus väsimusel
    839  Ratsukese viimne rammu
    840  Kurja kiskujate küüsis,
    841  Ablassuude hammastessa;
    842  Murti maha muru peale
    843  Kalevite kallis hobu
    844  Roaks metsa raibetelle.
    845  Jälgi hobu jättanekse
    846  Teede juhil tunnistuseks
    847  Penikoorma pikkusella
    848  Kalli Kalevipojale.
    849  Kuhu kukkus kammitsjalga,
    850  Sinna hauda sünniteli,
    851  Kuhu rabas kiskujaida,
    852  Sinna künka kasvateli,
    853  Kingukese kõrgendeli;
    854  Kuhu viimaks kiskja kätte
    855  Laane äärde langenekse,
    856  Sinna veri voolatessa
    857  Loiguksi sai lagedalle,
    858  Laiaksi punalaheksi;
    859  Kuhu maksa mädanekse,
    860  Sinna mägi siginekse;
    861  Kuhu sisikonnad kaotas,
    862  Sinna sooda sündinekse,
    863  Raba sügav rajatie;
    864  Kuhu pillas kondikese,
    865  Kasvas kaunis künkakene;
    866  Kuhu karva kaotanekse,
    867  Kasvas kohe kõrkijaida;
    868  Kuhu lakka langenekse,
    869  Sinna sündis rohkest’ roogu;
    870  Kuhu saba sattunekse,
    871  Sinna külvas sarapuida,
    872  Pähklipuie põõsaida.
    873  Nii oli surres sünnitanud,
    874  Lõppemisel ise loonud
    875  Kalevite kallis ruuna
    876  Mälestuse märkisida,
    877  Tõenduse tunnistähti
    878  Pärastiste põlvedelle.

Contains poems