kalevipoeg09
Kreutzwald, Friedrich Reinhold
1862

Metadata

COL: Kreutzwald
ID: 9
OSA: Kalevipoeg

Üheksas lugu

Kättemaks huntidele • Sõjasõnumid • Öine nõuandja • Sõjakulleri sõit
    3  Päike seisis peale lõunat
    4  Veeru poole venitelles
    5  Langel puie latvadelle.
    6  Kalevite kallim poega
    7  Ärkas unest ehmatades;
    8  Kuri unenäokuju
    9  Hädaohtu ähvardelles
    10  Võitis mehe väsimuse.
    11  Lehe võimul vilistades
    12  Hakkas hobu hüüdemaie,
    13  Künniruuna kutsumaie.
    14  Vile vajus vaikusesse,
    15  Kutsumine kustus kaugel
    16  Tuiskel laial tuuledesse:
    17  Hobu ei kuulnud hüüdemist,
    18  Kallis ruun ei mehe kutsu;
    19  Linnukeeli lustilikult
    20  Hõiskas vastu hüüdemista.
    21  Kalevite kange poega
    22  Tõttas hobu tabamaie.
    23  Ratsu jälil rännatessa,
    24  Kammits-astmeil kõndidessa
    25  Käis ta üle kanarbiku
    26  Tüki teeda, palju maada,
    27  Ladus laiu lagedaida,
    28  Sammus piki samblasooda,
    29  Kuni vastu jõudis kohta,
    30  Kuhu ruuna kiskjatelle,
    31  Hüva hobu huntidelle
    32  Roaks oli roidunenud,
    33  Surma sülle suikunenud.
    34  Tõelikke tunnistähti,
    35  Mitut värki märkisida
    36  Leidis laialt lagedalta:
    37  Leidis närtsind hobunaha,
    38  Ruunarasva riismeida,
    39  Leidis laia vereloigu,
    40  Leidis maksa muru pealta,
    41  Leidis luida ligimailta,
    42  Kohtelt küljekontisida,
    43  Leidis ligi lepikuda
    44  Surnud ratsu sisikonnad,
    45  Põrnatükid põõsastikust.
    46  Sestap sai ta selget märki,
    47  Kuidas ruunakene koolnud,
    48  Hobu surmassa suikunud.
    49  Kalevite kange poega,
    50  Kui sai kahju kahetsenud,
    51  Õnnetusta ohke puhkel
    52  Tüki aega tuulutanud,
    53  Võttis kadund ratsu kuue
    54  Mättalt kaasa mälestuseks. –
    55  Suures vihas paisund süda
    56  Süttis mehel põlemaie;
    57  Siisap seadis täie suuga
    58  Sõnasida sõudevalle:
    59  “Seisa vaiki, tuulevuhin,
    60  Kuule vaiki, metsakohin!
    61  Seiske, ladvad, sõudemata,
    62  Kõrrekesed kõikumata,
    63  Lehekesed liikumata,
    64  Seni kui sõnu sajatan,
    65  Kurjemaida kukutelen,
    66  Vihasemaid veeretelen!
    67  Saagu, saagu, ma sajatan,
    68  Saagu te sugu surema,
    69  Mätta otsa mädanema,
    70  Nurme peale nälgimaie,
    71  Põõsa alla pendimaie,
    72  Rabastikku raipenema,
    73  Lagedalle läpastama;
    74  Saagu te sohu surema,
    75  Künka otsa kolletama!”
    76  Siis aga võttis sõjasaha,
    77  Võttis mõõga mõrtsukana,
    78  Tungis taha tammemetsa,
    79  Tungis läbi laanemetsa
    80  Paksustikku pimedasse
    81  Hundipesi otsimaie,
    82  Kiskujaida kiusamaie.
    83  Kalevite kange poega
    84  Kiskujate kihutusel
    85  Tegi teeda, tallas rada,
    86  Tegi teeda metsast läbi,
    87  Rada läbi rägastiku,
    88  Kust ei enne kukke käinud,
    89  Käinud kana kõõrutelles.
    90  Tõukas maha tammeoksad,
    91  Tallas maha toomeoksad,
    92  Murdis maha männioksad,
    93  Kitkus maha kuuseoksad,
    94  Katkus maha kaseoksad,
    95  Tuiskas maha kõrged tammed,
    96  Puistas maha pikad pärnad,
    97  Rabas maha remmelgaida,
    98  Lõhkus maha lõhmuspuida,
    99  Oksad ette, tüved taha,
    100  Tallas kännud tolmupõrmuks.
    101  Kus ta käinud, tänav taga,
    102  Kus ta läinud, lage taga.
    103  Mis tal metsas mässamisel
    104  Kiskujatest kätte juhtus,
    105  Leidis surma silmapilgul.
    106  Mõõk oli kuri möllamassa,
    107  Sõjasahka surmamassa,
    108  Meesi tugev tappemassa.
    109  Juba katsid karjakaupa
    110  Metsaliste raisad muru,
    111  Kiskjakehad künkaida;
    112  Veri värvis võsukesi,
    113  Surmahigi samblaida,
    114  Värvis muru verekarva,
    115  Taimekesed tõmmut karva,
    116  Pohlakalehed punaseks.
    117  Pääsend hundid ulgudessa,
    118  Metsakarud möiratessa
    119  Põgenesid paksustikku,
    120  Suurte soode keske’elle,
    121  Redupaika rabadesse.
    122  Päike oli looja läinud,
    123  Valgus alla veerenud,
    124  Pime kattis kohtasida,
    125  Segas Kalevite silma,
    126  Et ei võinud kiskja jälgi
    127  Kauemini kihutada:
    128  Muidu oleks karukarja,
    129  Ulgujate hunte sugu
    130  Sootumaks otsa saanud.
    131  Kalevite kange poega,
    132  Töösta väga tülpinud,
    133  Vihastusest väsitatud,
    134  Ladus laanest lagedalle
    135  Ööaset otsimaie.
    136  Kui oli paiga parajama
    137  Lagedikult viimaks leidnud,
    138  Lahuteli hobu naha
    139  Vaibana maha murule;
    140  Siruteli selitie
    141  Keha ratsu naha peale
    142  Ööde vilul puhkamaie,
    143  Kurnat’ võimu karastama,
    144  Mis tal tööda toimetelles,
    145  Susilasi sugedessa
    146  Täna väga tülpinenud;
    147  Künd ja kiskja kiusamine
    148  Meesta väga väsitanud.
    149  Enne veel kui ehavalgel
    150  Kalevite poja silmad
    151  Une kattel uinusivad,
    152  Lauge alla langesivad,
    153  Kihuteli kiirusella,
    154  Lennuskäigil lõõtsutelles
    155  Sõjasõnumite kandja,
    156  Kurja loo kuulutaja
    157  Kalevipoja palvele.
    158  Viru ranna vanemalta
    159  Toodi käsku Kaleville,
    160  Kuulutusi kuningalle,
    161  Kuidas vaenu veeremaie,
    162  Sõda kipub sõitemaie.
    163  Sõjasõnumite sõitja
    164  Seadis sõnad sõudevalle,
    165  Kurjad kuulud kerkivalle:
    166  “Kuningas, Kalevipoega,
    167  Vägevvolil valitseja,
    168  Kange käega kaitseja!
    169  Viru ranna vanemalta
    170  Pean kurba kuulutama,
    171  Hädast lugu avaldama:
    172  Salakuulikute sammud
    173  Veerend Viru radadelle;
    174  Pärast päeva nähti paate,
    175  Lootsikuida lainte langul
    176  Põhja poolta purjetamas;
    177  Öö vaiba varju alla
    178  Kandsid paadid mehepoegi
    179  Meie maada nuuskimaie.
    180  Salamahti silmamaie;
    181  Sestap mõistsid meie mehed,
    182  Tähendasid meie targad,
    183  Arvasid poisid agarad:
    184  Sõda kipub sõudemaie,
    185  Vaenuvanker veeremaie,
    186  Kipub Virut kurnamaie,
    187  Rahu Järvas raiskamaie,
    188  Õnnepõlve pillutama,
    189  Viletsusta valmistama.
    190  Salasaadikute sammul
    191  Sõuab väge sadadena,
    192  Tuiskab teisi tuhandeida
    193  Vaeste virulaste kaela.
    194  Eit aga peret peitemaie,
    195  Pisukesi pillutama
    196  Uranguie, varanguie,
    197  Pae paksu murranguie;
    198  Taati tuge tegemaie,
    199  Vaenul’ vastust valmistama.
    200  Kitsik kasvab kibedamaks,
    201  Pidu ikka pahemaksi;
    202  Kallaspapid kuulutavad,
    203  Kuidas Kõrgesaarel laevad,
    204  Tütarsaarel teised laevad,
    205  Lavassaarel laiad lodjad
    206  Sõjamehi sõudemassa,
    207  Vahvamaida vedamassa,
    208  Kes need võõraid mere kaudu
    209  Viru randa veeretavad,
    210  Kangeid kaelalõikajaida,
    211  Rohke käega röövijaida,
    212  Kuidas tähti tunnistanud,
    213  Taevas vehkel teada andnud.
    214  Naised nutvad nurkadessa,
    215  Tütarlapsed tänavassa,
    216  Vanaraugad vainiulla,
    217  Lapsed laius lepikutes,
    218  Karjahoidjad kaasikutes,
    219  Tõurakaitsjad tammikutes:
    220  Viletsus üle Virumaa!
    221  Pisarpilul silmalauge
    222  Seisab murepaelus leski:
    223  Mure muljub meelekesta,
    224  Surmakartus südameida.
    225  Noored mehed seisvad norgus,
    226  Kartusessa kahvatanud.
    227  Naisemees ei tunne nalja,
    228  Laste isa ei lustisid,
    229  Kartus kurnab meeste kangust,
    230  Ehmatus emade poegi.
    231  Kes neist sõuab sõja ette,
    232  Kes see läheb lahingusse,
    233  Veereb vaenu vastaseksi
    234  Tapperite tapluselle?
    235  Kes see astub kaitsejaksi,
    236  Tõuseb toeksi teiste ette,
    237  Raudaseinaks raukadelle?
    238  Kas läeb venda, vennikene,
    239  Ehk kas sõsar sõstrasilma
    240  Vaeseidlapsi varjamaie,
    241  Raukadelle rahu hoidma?
    242  Kes see naisi kaitsemaie,
    243  Vaenuviha vaigistama?
    244  Mõõka murrab mõnusamad,
    245  Tapper tapab tulisemad,
    246  Oda hukkab suured hulgad,
    247  Ammunool ei anna armu.
    248  Mis ei lange lahingussa,
    249  Veere vaenuvälja peale,
    250  Tapab taga tulukene,
    251  Häviteleb näljahammas,
    252  Kooleteleb katkuküüsi,
    253  Viletsuse raske vitsa.
    254  Varga käsi jätab varna,
    255  Raske kivi vetevoolu;
    256  Tuli ei jäta kedagi,
    257  Viletsus teeb viimsel otsa.”
    258  Kallis Kalevite poega
    259  Mõistis kohe, kostis vastu:
    260  “Ohjad hoidku, köied köitku,
    261  Ohjad hoidku hobu kinni,
    262  Kütked künnihärgasida,
    263  Lingupaelad metsalisi,
    264  Köied köitku koormaida,
    265  Taevas laia lumesadu,
    266  Pilved pikad vihmasida,
    267  Raskemada rahesadu!
    268  Mis on kõvem kinnitaja,
    269  Vägevam vastupidaja,
    270  Sulgegu su suuda lukku,
    271  Lõksutagu lõugasida
    272  Kurja kõne kuulutusel,
    273  Häbemata avaldusel!
    274  Kes see imet ilmas näinud,
    275  Kentsakamat enne kuulnud?
    276  Miks sa sõimad meie mehi,
    277  Laimad meie mehepoegi?
    278  Kas ehk naiste karistajad,
    279  Tütarlaste hirmutajad –
    280  Ehmatus ja ettekartus –
    281  Veerend Viru meeste peale?
    282  Las aga mõõka murdanekse,
    283  Tapper terav tappanekse,
    284  Oda hulgal hukkanekse,
    285  Vahva mees ei karda verda!
    286  Mehed seisku sõjamässul
    287  Raudaseina tugevusel,
    288  Seisku kui tammed tuulessa,
    289  Kaljumüürid marudessa;
    290  Seisku vaenus vankumata,
    291  Sõjas toeksi teiste eessa!
    292  Tehku lastel’ varjutuba,
    293  Raukadelle rahusauna,
    294  Naistesoole kaitsenurka,
    295  Peidukamber piigadelle,
    296  Leinapaika leskedelle!
    297  Kasvab kitsik kibedamaks,
    298  Vaenuviha verisemaks,
    299  Tappemine tulisemaks,
    300  Siisap tahan ise tulla,
    301  Abimeheks astuneda. –
    302  Võta leiba, väsind võõras,
    303  Märga keelekarastuseks!
    304  Mätta otsas seisab märssi,
    305  Lähker ripub lepaoksal;
    306  Täida kõhtu, külaline,
    307  Heida maha magamaie!
    308  Homme, vara enne valget,
    309  Väikse koidu veretusel
    310  Sea sa hobu sadulasse,
    311  Pane ruuna rakke’esse,
    312  Pane salaja sadula!
    313  Hakka sala sõitemaie,
    314  Peidus koju pagemaie,
    315  Et ei kuule Viru kuked,
    316  Viru kuked, Järva koerad
    317  Sinu hobuse sammusid,
    318  Ratsu kabja salakäiki!
    319  Sõida tasa üle silla,
    320  Tasaselt läbi tänava,
    321  Käi sa tasa külast läbi,
    322  Peidul taluperedesta,
    323  Veere sala üle vainu,
    324  Varjul läbi vaarikusta,
    325  Salamahti läbi soode,
    326  Peidul läbi põõsastiku
    327  Vanema õuevärava!
    328  Saatke mehed sõdimaie,
    329  Vahvad vaenuvälja peale,
    330  Tugevamad taplusesse!
    331  Ise keerita keske’ella,
    332  Lipukandja ligidalla!
    333  Ära hoia sõja ette,
    334  Sõja ette, sõja taha,
    335  Hoia ei sõja serva peale!
    336  Esimesed heidetakse,
    337  Tagumised tapetakse,
    338  Servapealsed surmatakse,
    339  Keskmised koju tulevad.”
    340  Kalevipoeg, kange meesi,
    341  Lahket juttu lõpetelles
    342  Keeras teise külje peale,
    343  Tahtis tööst tülpind keha
    344  Kaste vilul karastada,
    345  Lasta silmad lauge alla
    346  Unehõlma ummukselle.
    347  Enne kui uni silmale
    348  Varjuvaipa valmistanud,
    349  Astus juba teine võõras
    350  Kõik’val käigil ligemalle,
    351  Salasammul sängi ette,
    352  Kes kui tuulest tuisateldud,
    353  Pilvest maha paisateldud
    354  Kogemata siia kukkus.
    355  Kalevite kange poega
    356  Kurjal tujul küsimaie:
    357  “Kas ei täna lõpe tantsi,
    358  Käikidel ei kinnitusta?
    359  Kas on kõigil käikisida,
    360  Tühja tuule tallamisi?
    361  Kas kõik tuuled tuisatille,
    362  Vete sooned veeretille,
    363  Laiad lained langutille,
    364  Vihmapilved paisutille,
    365  Lumepilved puistatille,
    366  Rahepilved raksatille
    367  Kalevi kaela kukuvad?
    368  Kui oleks teadnud, võinud teada,
    369  Võinud ma unessa näha,
    370  Magadeski ette vaata,
    371  Arukorral arvaneda,
    372  Kuis on põlvi kuningalla,
    373  Siis ma oleks sada korda,
    374  Tuhat korda tuuletiivul
    375  Lindu, läinud lendamaie,
    376  Kotkas teiste kaljudelle,
    377  Läinud muile liivikuile,
    378  Ujund teiste allikaile,
    379  Võtnud teeda võõramaale,
    380  Käiki ette kauge’elle.
    381  Ma oleks hüpand orgudesse,
    382  Karand merekallastesse,
    383  Langend merelainetesse,
    384  Uppund salaurgastesse,
    385  Kuhu poleks kuulnud kägu
    386  Ega linnulaulu häälta.
    387  Linnul rahu lepikussa,
    388  Pääsul pesas puhkepaika,
    389  Kägu uinub kuuse otsas,
    390  Lõokene kesaväljal,
    391  Künnilindu koppelissa,
    392  Laululindu lehtipuissa,
    393  Rästas paksus rägastikus,
    394  Kui on kukku kuulutanud,
    395  Laululugu lõpetanud.
    396  Küllalt keha vintsutasin,
    397  Võimu küllalt väsitasin:
    398  Kündsin maada kümme päeva,
    399  Kündsin õhtust hommikuni,
    400  Keeritasin kivisida,
    401  Kiskusin mäekinkusida,
    402  Sahkasin sulasoida,
    403  Lõik’sin laiu lagedaida,
    404  Pöörasin pikki põldusid,
    405  Kuni hobu kogemata
    406  Kiskjaküüsil kägistati.
    407  Tule homme hommikulla
    408  Vara enne valge’eda
    409  Salajuttu sahkamaie,
    410  Kuulutusi külvamaie!”
    411  Võõras lahke vanarauka,
    412  Habe halli, hiuksed hallid,
    413  Mõistis kohe, kostis vastu:
    414  “Ei ole tuuled tuisatille,
    415  Vetesooned veeretille,
    416  Laiad lained langutille,
    417  Vihmapilved paisutille,
    418  Lumepilved puistatille,
    419  Rahepilved raksatille,
    420  Kõuekäigid kõpsatille
    421  Kukkund Kalevite kaela,
    422  Pojukese pihtadelle;
    423  Küllap võisid ette teada,
    424  Võisid unenäossa näha,
    425  Magadessa ette vaata,
    426  Arukorral arvaneda,
    427  Targal mõttel ette teada,
    428  Kuis on põlvi kuningalla,
    429  Lugu väe valitsejal.
    430  Kui sa alles kodu kasvid,
    431  Tammi, tõusid tugevamaks,
    432  Oli küllalt õnneaega,
    433  Mõistatusi mõtteleda,
    434  Aruasju arvaneda,
    435  Tulevada tunnistada.
    436  Isa õues laulsid linnud,
    437  Kukkusid käod koppelissa,
    438  Kuldanokad kuuseladvas,
    439  Hõiskas ööbik alla õue,
    440  Lõõritas lõoke lepikus,
    441  Vares hüüdis vainiulta,
    442  Musta lindu männikusta,
    443  Tarka lindu tammikusta:
    444  “Kuningal on kümme koormat,
    445  Sada vaeva valitsejal,
    446  Viissada küll vahvamal,
    447  Tuhat tegu tugevamal,
    448  Kümme tuhat Kalevipojal!”
    449  Et ma täna teile tulin
    450  Armu sunnil sammudega,
    451  Et ma kaugelt siia käisin
    452  Sõbra soovi sõudemisel,
    453  Sestap tõuseb sulle tulu,
    454  Kasvab sulle mitu kasu,
    455  Vägev Kalevite võsu.
    456  Ehk sa mind ei mäletanud,
    457  Tuttavaks ei tunnistanud,
    458  Siiski sinu sugu sõber.
    459  Eks ma enne käinud teilla,
    460  Kui sa murul mängidessa
    461  Vainul kurni kukutasid,
    462  Kaldal tamme kasvatasid,
    463  Õhtul kiigel õõtsutasid?
    464  Eks ma enne käinud teilla,
    465  Kui sa kätkis kiljatasid,
    466  Eide rinnalta imesid?
    467  Eks ma enne käinud teilla,
    468  Kui sul isa kosjakäigil
    469  Pidand pikka pulmailu?
    470  Eks ma, tuttav, tulnud teile
    471  Külalisena käima,
    472  Kui teile tubada tehti,
    473  Seinasida seadetie,
    474  Aluspalke alustati,
    475  Nurgakivi nööritie?
    476  Eks ma sala sõitnud teile
    477  Varemini vaatamaie,
    478  Kui sul isa ilmumata,
    479  Ema alles haudumata,
    480  Tedremunast tõusemata?
    481  Eks ma sala sõitnud teile,
    482  Kui oli Harju algamata,
    483  Järva piirid rajamata,
    484  Viru piirid viirumata?
    485  Eks ma sala sõitnud siia,
    486  Kui neid tähti alles tehti,
    487  Päikest paigale seati,
    488  Kuule koda korjatie,
    489  Pilvesida paigutati?
    490  Alt mina a’asin halli ilma,
    491  Pealt mina a’asin põuailma,
    492  Tagant taeva punasema,
    493  Keskelt kuldakeerulise,
    494  Vahelt viie vikerkaare,
    495  Kuue koidu keske’elta,
    496  Üheksa eha hõlma alta,
    497  Sõitsin Sõela serva pealta,
    498  Vana Vankri vahedelta,
    499  Ehatähe õue alta,
    500  Päevapere väravalta
    501  Tuhat tuttava taluda.
    502  Alt mina a’asin halli rauad,
    503  Musta kabjad murrutasin,
    504  Kõrvi kannuksed kaotin
    505  Libedalle linnuteele,
    506  Palavalle päevateele.
    507  Tuulilla sind teretasin,
    508  Õhulla sind õnnistasin,
    509  Kastella sind karastasin,
    510  Kuude valgel kosutasin,
    511  Päeva paistel paisutasin:
    512  Kuni kasvid kangeks meheks,
    513  Kasvid Kalevite pojaks.
    514  Mis sa künnil kergitasid,
    515  Sahalla läbi siblisid,
    516  Sest saab kasu siginema,
    517  Õnne rohkest’ õitsemaie,
    518  Sest saab Virus viljamaada,
    519  Järvas järsku leivamaada,
    520  Sealt saab rikkust rahva’alle,
    521  Vara suurte valdadelle,
    522  Kasu mitmele külale;
    523  Sealt saab häida heinamaida,
    524  Kosutavaid karjamaida,
    525  Mõnusamaid metsamaida,
    526  Külalastel marjamaada,
    527  Külapoistel puiemaada,
    528  Külanaistel naerismaada,
    529  Tütarlastel tallermaada,
    530  Külameestel künnimaada;
    531  Lagedalle luhtasida,
    532  Arumaada, aasasida,
    533  Murumaada metsa alla,
    534  Sammalmaada soode peale.
    535  Kalevipoja künnitööda,
    536  Võimsa adra vagusida
    537  Saavad külad kiitemaie,
    538  Teised laialt tänamaie,
    539  Lapsed lustil laulemaie.
    540  Metsa kena, muru ilu,
    541  Õilmepuie puhkemine
    542  Saavad pärastpõlvedelle
    543  Kanget kündi kuulutama. –
    544  Kallis Kalevite poega!
    545  Pooleli jäänd põllutöö:
    546  Koht jäänd Harjus kündemata,
    547  Läänes teine lõikamata,
    548  Kolmas tükk jäänd kordamata,
    549  Põlluääred pööramata,
    550  Servad mitmed sahkamata,
    551  Aasad alles äestamata:
    552  Sealap aganiku abi,
    553  Kõlgastiku kerge kotti
    554  Pärastpõlve poegadelle
    555  Laenab leivale lisandust,
    556  Annab abi hädaajal.”
    557  Kalevite poega kuulis,
    558  Mõistis kohe, kostis vastu:
    559  “Tegin tööda, nägin vaeva,
    560  Kündsin rohkem kümme päeva,
    561  Kündsin õhtust hommikuni,
    562  Kündsin kaste jälgedella,
    563  Pärast eha pikka aega,
    564  Lõuna päeva palavusel
    565  Pühkisin higi otsaeest,
    566  Palavama palge pealta,
    567  Väänasin vetta särgi seest,
    568  Venitin keha võimu väest:
    569  Et tööst tulu tõuseneksi,
    570  Kosu rohkelt kasvaneksi
    571  Pärastpõlve rahva’alle.”
    572  Võõras lahke vanarauka
    573  Mõistis kohe, kostis vastu:
    574  “Sellepärast tulin, sõber,
    575  Valmis tööda vaatamaie,
    576  Korralisi kohendama,
    577  Et sul vaevaväsimused,
    578  Palavuse higipiinad
    579  Jääks ei lesena leinama,
    580  Nurjatuna nuttemaie.
    581  Ilma jumaliku abi,
    582  Taevaliku toetuseta
    583  Saa ei inimeste sugu
    584  Töösta tulu toimetada.
    585  Tuulil tuleb tugev abi,
    586  Õhul Uku õnnistused,
    587  Vihmal vilja voodamine.”
    588  Kalevite kallis poega
    589  Mõistis kohe, kostis vastu:
    590  “Kes sa enne meilla käinud,
    591  Kui ma murul mängidessa
    592  Vainul kurni kukutasin,
    593  Kaldal tamme kasvatasin,
    594  Õhtul kiigel õõtsutasin;
    595  Kes sa enne käinud meilla,
    596  Kui ma kätkis kiljatasin,
    597  Eide rinnalta imesin;
    598  Kes sa, tuttav, tulnud meile,
    599  Külalisel käidanessa,
    600  Kui mul isa kosjakäigil
    601  Pidand pikka pulmailu;
    602  Kes sa enne käinud meilla,
    603  Kui meile tubada tehti,
    604  Seinasida seadetie,
    605  Aluspalke alustati,
    606  Nurgakivi nööritie;
    607  Kes sa sala enne sõitnud,
    608  Kui mul isa ilmumata,
    609  Ema alles haudumata,
    610  Tedremunast tulemata;
    611  Kes sa sala sõitnud meile,
    612  Kui oli Harju algamata,
    613  Järva piirid rajamata,
    614  Viru piirid viirumata;
    615  Kes sa sala sõitnud siia,
    616  Kui neid tähti tehtanekse,
    617  Päikest paika pandanekse,
    618  Kuule koda korjatie,
    619  Pilvesida paigutati;
    620  A’asid alta halli ilma,
    621  Käisid pealta põuailma,
    622  Tagant taeva punasema,
    623  Keskelt kuldakeerulise,
    624  Vahelt viie vikerkaare,
    625  Kuue koidu keske’elta,
    626  Üheksa eha hõlmalta,
    627  Sõitsid Sõela serva pealta,
    628  Vana Vankri vahedelta,
    629  Ehatähe õue alta,
    630  Päevapere väravalta,
    631  Tuhat tuttava taluda. –
    632  Ütle mulle, vanarauka,
    633  Tunnistele, tarka taati,
    634  Kus sul kaugella koduda,
    635  Arvuline asupaika?”
    636  Võõras lahke vanarauka
    637  Mõistis kohe, kostis vastu:
    638  “Kallis Kalevite poega,
    639  Liisul liimitud kuningas!
    640  Mis on tuulilta tuisanud
    641  Kogemata õnnekäigil,
    642  Ära hakka arvamaie;
    643  Kodusid on Taara kojas
    644  Kuldseid kaljukamberida.
    645  Kuule kuldakuulutusi,
    646  Hõbedasi avaldusi
    647  Tuleva aja tulekust,
    648  Pärastpõlve päevadesta!
    649  Seni kui sina valitsed,
    650  Vahva käega varjad valda,
    651  Seni on Virus õnneaega,
    652  Järvas järjest rahuaega,
    653  Harjus kaunis armuaega,
    654  Läänes laia lustipidu
    655  Rahva keskel õitsemassa,
    656  Aga rikas iluaega,
    657  Päris õnnepõlvekene
    658  Saa ei kaua kestemaie.
    659  Nõdrad saavad nõdremaida,
    660  Väetid teisi valitsema.
    661  Kahju, Kalevite poega!
    662  Vaga vere valamine
    663  Mõistab kohut sinu kohta;
    664  Veri püüab vere palka,
    665  Surm on surma sünnitaja;
    666  Vaga vere vermeida,
    667  Soome sepa sajatusi,
    668  Hella eide pisaraida,
    669  Sõsarate silmavetta
    670  Või ei võtta mõõga küljest,
    671  Kurja miski kustutada.
    672  Ole valvas, vahva meesi,
    673  Et sul mõõgast mõrtsukada,
    674  Sõjasahast surmajada,
    675  Kättetasujat ei kasva!
    676  Veri ihkab vere hinda,
    677  Ülekohtul pole uinu,
    678  Kurjal tööl ei kinnitusta.”
    679  Kurvalt kostis viimne kõne,
    680  Kurvalt ettekuulutused,
    681  Mis kui tuulekese tuhin,
    682  Leinakaeblik laintekohin,
    683  Vihmatuule vingumine
    684  Kaleville kõrvu kostis.
    685  Kui need paksud udupilved
    686  Kaovad päikese paistel,
    687  Ehk kui vaiksed õhtuvarjud
    688  Veerend päikesta peidavad:
    689  Nõnda sulas õhtu rüppe,
    690  Kadus kasteauru kaissu
    691  Võõra vanarauga vari.
    692  Väsind Kalevite poega
    693  Uinus rahul puhkamaie;
    694  Uni kukkus kulmudelle,
    695  Langes kulmult laugudelle.
    696  Unenägu kudus kuju,
    697  Tõelikke tähendusi
    698  Vaibakirjal valelikuks.
    699  Võõra vanarauga jutud,
    700  Targalt antud tähendused
    701  Tuiskasivad aina tuulde.
    702  Päevatõusul peada tõstes,
    703  Unepaelust pääsedessa
    704  Katsus Kalevite poega
    705  Mõnda meelde tuletada,
    706  Mis tal õhtul avalikult
    707  Kallis võõras kuulutanud;
    708  Aga öö ja uneukud,
    709  Pettelikud pildikesed
    710  Segasivad udusompu
    711  Eilsed kuuldud ilmutused.
    712  Kalevite kange poega
    713  Käskujalga kiirustama:
    714  “Käi sa kiiresti koduje,
    715  Rutta ratsul ranna poole
    716  Vanemalle käsku viima!
    717  Seadke vahid sihtimaie,
    718  Kallaspapid kalju peale,
    719  Nugissilmad nurmedelle
    720  Mereranda vahtimaie:
    721  Kas ju kaugelt vaenulaevad,
    722  Pealekippujate paadid
    723  Lainte langul liikumassa?
    724  Kallavad laevad kaldale,
    725  Lodjad ikka ligemalle:
    726  Siis aga vastu vahvad mehed,
    727  Tugevamad teiste toeksi,
    728  Sõjahiiud sõdimaie!
    729  Odamehed otsa peale,
    730  Tapperid tagarindaje,
    731  Nuiamehed nurga peale,
    732  Ahingid abiks äärele,
    733  Tuuramehed tuhingisse,
    734  Määrahiiud mässuselle,
    735  Võidumehed lagedalle,
    736  Nende varjud võsandikku,
    737  Metsasalka salamahti,
    738  Vardad varjuks vanemalle,
    739  Vikatid vilepuhujalle,
    740  Noolingid mäeküüru peale;
    741  Lingumehed libamisi
    742  Kahel poolel kalda peale;
    743  Ratsumehed rahe kombel
    744  Vaenuroogu roodamaie!
    745  Teised seisku teistel seinaks,
    746  Pangu rammu raua vastu!
    747  Laske siis mõõgad möllamaie,
    748  Odad osavalt orjama,
    749  Tapperid taga tantsima,
    750  Vikatid valjust niitema,
    751  Ammunooled nobedasti
    752  Sündsat surma sigitama:
    753  Küll siis suigub sõjakära,
    754  Vaikib kuri vaenuviha! –
    755  Olge vahvad, virulased,
    756  Võtke abiks vahvaid mehi,
    757  Järva poisse jänderikke,
    758  Alutaguselt toeksi,
    759  Abilisi Harjumaalta,
    760  Läänest mõnda lisanduseks!
    761  Veeretage vaenukoeri
    762  Kaldalt kohe kaugemalle!
    763  Saatke mulle sõnumida,
    764  Kiirel jalul käskusida!
    765  Läheb lahing laiemaksi,
    766  Kasvab kitsik kibedamaks,
    767  Siisap tahan ise tulla,
    768  Abimeheks astuneda.
    769  Lähen tuska tuulutama,
    770  Nukrat meelta meelitama.”
    771  Sõitsin suisa Soome silda,
    772  Vesikaare vaskiteeda,
    773  Vikerkaare vihmateeda,
    774  Kuninga käsk kukkarus,
    775  Vanema käsk vammukses,
    776  Sõjasõnum suusopis.
    777  Mis mull’ vastu vankunekse,
    778  Jubedada juhtunekse?
    779  Vankus vastu vana vares,
    780  Vana vares, vaene meesi;
    781  Nokka nuusutas nurmesid,
    782  Sõõrmed puhusid pilvesid;
    783  Nina oli sõda nuusutanud,
    784  Sõõrmed udusta sõelunud,
    785  Kas ei salahaisu tunneks,
    786  Kiire käsu kirja oskaks.
    787  Juba oli sõda nuusutanud,
    788  Vereauru haisutanud.
    789  Sõitsin suisa Soome silda,
    790  Vesikaare vaskiteeda,
    791  Vikerkaare vihmateeda,
    792  Kihutes kiiruse käsku;
    793  Kuninga käsk mul kukkarus,
    794  Vanema käsud vammukses,
    795  Pealiku käsud kübara all,
    796  Salasõnum suusopis:
    797  Et juba lipud liikumassa,
    798  Odaokkad orjamassa,
    799  Mõõgaterad teenimassa.
    800  Mis mull’ vastu vankunekse,
    801  Jubedada juhtunekse?
    802  Vastu vankus kotkas kuri,
    803  Kotkas kuri, kõvernokka;
    804  Nokka nuusutas nurmesid,
    805  Sõõrmed uurisid ududa,
    806  Kas ehk asja haisu tunneks,
    807  Kiire käsu kirja oskaks.
    808  Sõge oli sõda nuusutanud,
    809  Vereauru haisutanud,
    810  Tõttas muile teadustama.
    811  Sõitsin suisa Soome silda,
    812  Vesikaare vaskiteeda,
    813  Vikerkaare vihmateeda,
    814  Kihutes kiiruse käsku;
    815  Kuninga käsk mul kukkarus,
    816  Vanema käsud vammukses,
    817  Salasõnum suusopis,
    818  Pealiku palved keelepaelul:
    819  Et juba lipud liikumassa,
    820  Odaokkad orjamassa,
    821  Tapriterad tahtemassa.
    822  Mis mull’ vastu vankunekse,
    823  Jubedada juhtunekse?
    824  Tuli vastu kaarnapoega,
    825  Kaarnapoega, raisarooga;
    826  Nokka nuusutas nurmesid,
    827  Sõõrmed puhusid pilvesid:
    828  Kas ei salahaisu sõeluks,
    829  Kiire käsu kirja oskaks.
    830  Sõge oli sõda nuusutanud,
    831  Vereauru haisutanud:
    832  Tõttas muile teadustama.
    833  Sõitsin suisa Soome silda,
    834  Vesikaare vaskiteeda,
    835  Kihutes kiiruse käsku;
    836  Kuninga käsud kukkarus,
    837  Vanema käsud vammukses,
    838  Salasõnum suusopis,
    839  Pealiku palved keelepaelul.
    840  Mis mull’ vastu vankunekse,
    841  Jubedada juhtunekse?
    842  Vastu vankus hundikene,
    843  Hundi kannul karukene.
    844  Ninad nuuskisid nurmesid,
    845  Sõõrmed ududa uurisid,
    846  Kas ei asja haisu arvaks,
    847  Salakirja käsku tunneks.
    848  Sõbrad olid sõda nuusutanud,
    849  Vereauru haisutanud,
    850  Tõtsid muile teadustama.
    851  Sõitsin suisa Soome silda,
    852  Vesikaare vaskiteeda,
    853  Vikerkaare vihmateeda
    854  Kihutes kiiruse käsku;
    855  Kuninga käsk mul kukkarus,
    856  Vanema käsud vammukses,
    857  Sõjasõnum suusopis,
    858  Pealiku käsud kübara all:
    859  Et juba lipud liikumassa,
    860  Odaokkad orjamassa,
    861  Tapriterad teenimassa,
    862  Mõõgal mõtted möllamassa.
    863  Mis mull’ vastu vankunekse,
    864  Jubedada juhtunekse?
    865  Vastu vankus nälga nõrka,
    866  Nälga nõrka, kõlkakokka,
    867  Nina nuusutas nurmesid,
    868  Sõõrmed sõelusid pilvesid,
    869  Kas ei salahaisu tunneks,
    870  Kiire käsu kirja oskaks.
    871  Sõge oli sõda nuusutanud,
    872  Vereauru haisutanud;
    873  Tõttas muile teadustama.
    874  Sõitsin suisa Soome silda,
    875  Vesikaare vaskiteeda,
    876  Vikerkaare vihmateeda,
    877  Kihutes kiiruse käsku;
    878  Kuninga käsud kukkarus,
    879  Vanema käsud vammukses,
    880  Salasõnum suusopis:
    881  Et juba lipud liikumassa,
    882  Odaokkad orjamassa,
    883  Ahingid asju ajamas,
    884  Taprid teisi taotamas.
    885  Mis mull’ vastu vankunekse
    886  Kogemata kiusatusta?
    887  Vastu vankus katku kaval,
    888  Katku kaval, rahva röövel,
    889  Sõja seitsmes selli kurjem;
    890  Nina nuusutas nurmesid,
    891  Sõõrmed sõelusid pilvesid,
    892  Kas ei salahaisu arvaks,
    893  Kiire käsu kirja oskaks.
    894  Sõge oli sõda nuusutanud,
    895  Vereauru haisutanud;
    896  Tõttas muile teadustama.
    897  Kinni kimli ma pidasin,
    898  Panin ruuna raudaikke,
    899  Kõrvi Kalevi kammitsa,
    900  Et ei saanud sammumaie
    901  Ega jooksu jõudemaie;
    902  Hakkasin asja arvama,
    903  Meelemõtteid meelitama:
    904  Kas mu käigist kasu kasvab,
    905  Sõidust suuremat sigineb?
    906  Verised on vaenuvermed,
    907  Sõjalla siu tigedus.
    908  Miks ma vaenuviletsusta,
    909  Mõrtsuka mõõga möllamist
    910  Rahupõlvele pillutan?
    911  Saagu, saagu, ma sajatan,
    912  Saagu sõnum sügavasse
    913  Mere marusse magama,
    914  Kalakudusse kaduma!
    915  Uinugu ummisurgastessa,
    916  Enne kui heliseb edasi,
    917  Enne kui kõliseb külaje!
    918  Kiskusin käsud kukkarust,
    919  Vanema käsud vammuksest,
    920  Paiskasin põhjatu meresse,
    921  Laintelangu laiemasse.
    922  Vesi veeretas vahussa,
    923  Kalad kohkessa kadusid.
    924  Nõnda vaikis vaenuvarin,
    925  Nõnda kadus sõjakärin.

Contains poems