kalevipoeg0b
Kreutzwald, Friedrich Reinhold
1862

Metadata

COL: Kreutzwald
ID: Sissejuhatuseks
OSA: Kalevipoeg

Sissejuhatuseks

    2  Lehvi muistseid mälestusi,
    3  Kalevite kuulutusi
    4  Kalmukünkast kerkimaie,
    5  Udu-aurust paisumaie,
    6  Hämarikust ärkamaie,
    7  Kanarbikust kasvamaie,
    8  Samblasoosta suitsemaie,
    9  Kus need varjud vaikusella,
    10  Pikad piinad peitusella,
    11  Kurnatused kaane alla
    12  Põrmu põues põõnutavad,
    13  Uku hõlmassa uinuvad,
    14  Maarja rüpessa magavad!
    15  Päike neid ei paistemaie,
    16  Kägu kuldne kukkumaie,
    17  Pesilindu pettemaie
    18  Enam pääse mätta alla.
    19  Kuu aga kumab kõrge’elta,
    20  Tähte silmad taeva servast
    21  Valgust varjuvalvajalle,
    22  Kuma kujukudujalle,
    23  Kes neid rahurüüdidesse,
    24  Varjuvaipaje mähivad –
    25  Kooljate koja katavad,
    26  Magajaida matavad.
    27  Tuleb hoogsalt tuuletuhin,
    28  Kostab kaugelt laintekohin:
    29  Toogu tulles tervisida,
    30  Kuulutagu kallimaida
    31  Unustusse uinund asju,
    32  Mõttest läinud mälestusi,
    33  Mis ehk ehavalgel välgub,
    34  Videviku vilul vilgub,
    35  Keerleb kaste kerkimisel,
    36  Hüpleb udu hõlma alla:
    37  Seal need vaimuäbarikud
    38  Hämarasse ärka’avad,
    39  Sagarasse seltsinevad,
    40  Parves eha palistusel,
    41  Ööde vilul õilmekarva
    42  Mälestusi mängitavad,
    43  Kuldast kuuldu keerutavad.
    44  Vaata mängi, vennikene,
    45  Näe sa keerdu, neitsikene,
    46  Nõua sõudeid, sõbrakene,
    47  Sõnasõudeid laulikulle,
    48  Mis kui koidul kiirustelles,
    49  Päeva piiril pilutatud
    50  Usin unenägu kaob;
    51  Lõokene lõõritelles,
    52  Künnilindu lõksatelles,
    53  Kulla kägu kukutelles
    54  Öö ja õnned metsa viib.
    55  Kiirest kaovad meie päevad,
    56  Tuhatnelja elu tunnid
    57  Ruttes Kalmu küngastelle,
    58  Lendes rahulepikusse,
    59  Kolletava kooljasängi.
    60  Kaduval ei kodupaika,
    61  Rändajal ei rahurüngast
    62  Põrmupõlvesta pärida.
    63  Tuuletuhin tuiskas vile
    64  Laane ladvul laulemaie,
    65  Piki puida puhumaie,
    66  Mööda metsi möirgamaie;
    67  Sundis suvel sõudevaida
    68  Lehekesi lehvimaie,
    69  Käskis kaske kahiseda,
    70  Haava lehti argelikult
    71  Vargaküüsil vabiseda,
    72  Röövli kohkel kabiseda.
    73  Õhu helid, õrnad hääled,
    74  Panid parmu põrisema,
    75  Pihulase pirisema,
    76  Verevenna virisema,
    77  Sitika sirisemaie.
    78  Liblik üksi, lustilindu,
    79  Tallab tuulta salamahti.
    80  Kõiges kuuleb targa kõrva,
    81  Mõisteliku õrna meeli
    82  Lustilugu, leinanuttu,
    83  Kiusatuse kiljatusi,
    84  Kuuleb kõiges muistset kõnet,
    85  Märkab muistseid mõistatusi,
    86  Salasõna sõlmitusi.
    87  Rõõm ja mure kaksikvennad,
    88  Kaksiklapsed looduskojas,
    89  Kõnnivad käsi käessa,
    90  Rändavad sammu sammussa;
    91  Ü k s neid isa sünnitanud,
    92  Ema ü k s neid imetanud,
    93  Ü h e s kätkis kiigutanud.
    94  Ehapuna kena palgeid
    95  Pilverünkad palistavad,
    96  Palistavad kullakarva,
    97  Silitavad siidinarma:
    98  Poeg, kas tunned pilve põues
    99  Sala peitelikku sisu?
    100  Pikse välgud, müristused,
    101  Rabisevad raheterad,
    102  Lume paksud puistatused,
    103  Äikese ähvardused
    104  Magasivad pilve rüpes,
    105  Petteliku põue peidus.
    106  Kas sa tunned kulmukastet,
    107  Langevada laugevetta?
    108  Rõõmu silmapilgu ilu,
    109  Viletsuse õhtuvilu
    110  Silmapisar sigitamas,
    111  Kulmukaste kosutamas.
    112  Kerkib süda kõrgemalle,
    113  Murrab mure meelekesta:
    114  Varmalt veereb silmavesi,
    115  Kiirest kukub kulmukaste
    116  Tõusu, langust tähendama.
    117  Laulik, luues lugusida,
    118  Veerevaida värssisida,
    119  Võtab pihu võltsivallast,
    120  Tüki teise tõsitalust,
    121  Kolmandama kuulukülast,
    122  Laenab lisa meelelaekast,
    123  Mõttemõisa magasista.
    124  Näitab kuju kulla nägu,
    125  Kõne kaunis tõekarva,
    126  Tõekarva, tarka arvu,
    127  Siis on laulik osav looja,
    128  Laitemata sõnaseadja.
    129  Kuulin Mardust kiljatamas,
    130  Laane nurgas nuttemassa,
    131  Metsa kaisus kaebamassa.
    132  Mis ta kisa kihutanud,
    133  Nutuhäälta äratanud,
    134  Kaebamista kasvatanud,
    135  Ohkamista oimutanud?
    136  Mardus leinab langu verda,
    137  Langu verda, häda härda,
    138  Piinatuse pisaraida,
    139  Kurnatuse kustutusi:
    140  Mis on taevas tarretanud,
    141  Pilvi pilul palistanud.
    142  Ohukate katab kaugelt,
    143  Murevaipa matab musta,
    144  Peidab pilve pimedasse
    145  Lauliku päevaterada.
    146  Vaimuvarjud udupilves,
    147  Kaste hõlma kergitusel,
    148  Argsel sammul astudessa
    149  Näitvad verist võitlemist,
    150  Mässamiste mõõgamängi,
    151  Tapja tapperi tantsisid,
    152  Sõjaaegse surma suitsu,
    153  Näljapõlve närtsimisi,
    154  Katku kurnatuse jälgi,
    155  Toovad kurbi teadusida,
    156  Ohupäevist ohkamisi,
    157  Piinatuse pisaraida.
    158  Isamaa ilu hoieldes,
    159  Võõraste vastu võideldes
    160  Varisesid vaprad vallad,
    161  Kolletasid kihelkonnad
    162  Muistse põlve mulla alla.
    163  Nende piina pigistused,
    164  Nende vaeva väsimused,
    165  Muistsed kallid mälestused
    166  Kostku meile kustumata!
    167  Taevas, Vanataadi talus,
    168  Taaralaste targas seltsis
    169  Istusivad kanged mehed,
    170  Võõrsil vahvad võidumehed
    171  Tulepaistel pajatelles
    172  Ennemuistseid ilmumisi.
    173  Kalevipoeg, kangelane,
    174  Kuulus meesi kuninglikku,
    175  Istus nende keske’ella,
    176  Kuulas käsipõsekilla
    177  Laulikute lugusida,
    178  Kandlelööja kiitusida,
    179  Miska tema tegusida,
    180  Jumekaida juhtumisi,
    181  Ilmas ilmund imesida,
    182  Tugevaida toimetusi,
    183  Mis ta elupõlves teinud,
    184  Enne surma sobitanud –
    185  Mahajäänud jälgi mööda,
    186  Järeljäänud riisme rajal
    187  Tulepaistel pajatati,
    188  Kuldakeelil kuulutati.
    189  Küll saan sõnu seadlemaie,
    190  Kuldalõnga ketramaie,
    191  Hõbeheideid korrutama,
    192  Vaskivärtnaid veeretama,
    193  Kui hakkan kuuldusid kuduma,
    194  Nägusida näitamaie,
    195  Tegusida tunnistama,
    196  Lugusida lahutama.
    197  Vaata! laanes puie peidus,
    198  Puie peidus, põõsa varjus,
    199  Lepa leinahõlma alla,
    200  Kurbuskase katte alla
    201  Seisab seitse kalmuküngast,
    202  Seitse sammeldanud sängi –
    203  Seitse küngast, servad lagund –,
    204  Kel ei kasva kohendajat,
    205  Sõbralikku seadijada,
    206  Valvsail silmil vahtisida,
    207  Õrnal armul kaitsejaida.
    208  Üks on sängi hädaohtu,
    209  Teine sängi orjakütkes,
    210  Kolmas sängi sõjakurnas,
    211  Neljas sängi näljapiinas,
    212  Viies sängi viletspõlves,
    213  Kuues sängi katkusurmas,
    214  Seitsmes taudi tappesängi.
    215  See’p see Eesti muistne põli
    216  Enne meie päevasida.
    217  Juhtud õnne juhatusel,
    218  Haldijate häälitsusel,
    219  Mardus’ kutse meelitusel
    220  Sina seitsme künka juurde,
    221  Sammeldanud sängidelle:
    222  Istuta, poeg, isa iluks,
    223  Isa iluks põõsakene,
    224  Ema iluks õnnelille,
    225  Orjavitsa õele iluks,
    226  Visnapuuda venna iluks,
    227  Toomingas tuttava õnneks!
    228  Tipi taimed targal kombel,
    229  Pista juured mulla põue,
    230  Sibli hästi sügavalle,
    231  Et nad kaunist kasvamaie,
    232  Õigel ajal õitsemaie
    233  Läheksid rüngaste rõõmuks,
    234  Uinusängidelle iluks,
    235  Murupinnale toeksi,
    236  Magajate mälestuseks!
    237  Mis seal uinub muru hõlmas,
    238  Vaikses põrmu rüpes puhkab?
    239  Muru hõlma, mulla rüppe,
    240  Põrmu põue peitevasse
    241  Maeti meie mälestused,
    242  Muistse põlve pärandused,
    243  Muistse õnne õilmekesed,
    244  Muistse sõna sünnitused,
    245  Muistse laulu lunastused.
    246  Aja emalikus kaisus
    247  Varjab unustuse vaipa,
    248  Katab kavaluse kuube,
    249  Sõgedate sõnasõba:
    250  Mis seal katkud kooletanud,
    251  Piinapihid pigistanud,
    252  Möllav mõõka magatanud,
    253  Surmasängi suigutanud,
    254  Udu hõlma uinutanud.
    255  Ükskord, kui ma noor veel olin,
    256  Noor veel olin, norgus seisin,
    257  Kergel jalal karjas käisin,
    258  Vainul kurni veeretasin,
    259  Külakiigel õõtsutasin,
    260  Uinusin ma une ikkes,
    261  Õitseliste tule paistel
    262  Põõsa varjul puhkamaie,
    263  Jaanilinna ligidalle.
    264  Vaat! mis imelikud ilud,
    265  Kogemata kuldsed kujud
    266  Ärkasivad unenäoksi
    267  Suikuvalle silma ette,
    268  Vaimu vaateväravaile:
    269  Vaprad mehed, vanad targad,
    270  Lustilised laululoojad,
    271  Kulla kandle kõlksutajad,
    272  Kenad käharpeaga piigad
    273  Kargasivad kesköö pidul
    274  Kalmukünkaist kõpsatelles
    275  Udu varjus hüppamaie;
    276  Astusivad argsel sammul,
    277  Argsel sammul, kergel kannal
    278  Libisedes ligemalle,
    279  Tähendasid salatähil,
    280  Pilgutasid silmapilul:
    281  Uinuta meid magamaie!
    282  Uinuge, unustud loomad,
    283  Puhake, kolletand kujud!
    284  Uinuge kuldasta unda,
    285  Kuni teid paremal päeval
    286  Kenama hommiku koitu
    287  Taara toas äratab uuest!
    288  Noored mehed, meeste pojad,
    289  Viru- ja Järvamaa võsud,
    290  Harju armsamad õed,
    291  Pärnu paremad piigad,
    292  Lääne lähemad langud,
    293  Kuulge, oh kuulge mu kõnet!
    294  Kaugema päevade kujud,
    295  Varema aegade varjud,
    296  Endine õnni ja ilu,
    297  Muistene kurbus ja mure,
    298  Muistene kuldane kõne,
    299  Muistene lauliku lugu
    300  Meelta minul mõlgutamas,
    301  Palgeida paisutamas.
    302  Kuulge juttusid jumekaid,
    303  Kalevite kuulutusi,
    304  Alevite avaldusi,
    305  Olevite ilmutusi,
    306  Sulevite sünnitusi,
    307  Mis mulle puistand pihlakasta,
    308  Tulnud teised toomingasta,
    309  Taara tamme tüvikusta,
    310  Vanasti sõlmitud sõnasta,
    311  Vanasti juurdunud jutusta,
    312  Vanemuinese vöösta,
    313  Juta hiuksesalkudesta!
    314  Mis sealt riismeid riisusin,
    315  Jälilt kokku koristasin –
    316  Laululõngaksi ketrasin,
    317  Lõuendiksi lõksutasin,
    318  Kalevi kangaksi kudusin.