kalevipoeg10
Kreutzwald, Friedrich Reinhold
1862

Metadata

COL: Kreutzwald
ID: 10
OSA: Kalevipoeg

Kümnes lugu

Kikerpära soo • Vetevaimu kuld • Jõukatsujad •Võlatasumine Soome • Ilmaneitsi sõrmus
    3  Kena ööde küünlakene,
    4  Valgussilmil taevavahti!
    5  Laena lusti laulikulle
    6  Radasida rändamaie,
    7  Salateida sammumaie,
    8  Kussa Kalev enne käinud,
    9  Poega enne ju puhanud,
    10  Sõpradega seltsitelles
    11  Mõnda tempu toimetanud,
    12  Imelista ilmutanud!
    13  Siravate tähte silmad
    14  Tunnistanud nende teida,
    15  Kaugel maadel käikisida;
    16  Näinud, mis seal nalja tehti
    17  Viru kuuskede vilulla,
    18  Harju haabade vahella,
    19  Lääne lepiku keskella;
    20  Näinud meeste naljatusi,
    21  Viie viletsuse vaeva,
    22  Kuue kiusatuse kütke,
    23  Seitsme sammude sideme
    24  Kogemata kinnitusta,
    25  Kuhu mehed kukkusivad,
    26  Lustipidul langesivad.
    27  Läki aga laanedesse,
    28  Põõsastikku paksudesse
    29  Laulusida lunastama,
    30  Kuldasida koristama,
    31  Hõbedasi otsimaie,
    32  Vaskesida võttemaie!
    33  Nii aga kuulin kuulutusi,
    34  Vana jutu juurdumisi,
    35  Muiste sõlmitud sõnuda,
    36  Kullal kedratud kõnesid:
    37  Kalevite kange poega
    38  Läinud hobu ostemaie,
    39  Künniruuna kauplemaie.
    40  Kui ta käinud tüki teeda,
    41  Tüki teeda, palju maada,
    42  Laulis lindu lepikusta,
    43  Tarka lindu tammikusta,
    44  Kägu kuldakuusikusta:
    45  “Hobu hirnub Hiiumaalta,
    46  Sälgu karjub suurest soosta,
    47  Varssa karjub kauge’elta:
    48  Hobu hirnub ostajada,
    49  Sälgu karjub sadulada,
    50  Varssa valgeid valjaida.” –
    51  “Tänu teile, linnud targad,
    52  Tänu teedejuhtidelle!”
    53  Pajatab Kalevipoega,
    54  Tõstab jalga teise teele
    55  Kiirel käigil sammumaie.
    56  Viis oli Virus viibimisi,
    57  Harjus ajaviitemisi,
    58  Järvas tühje talitusi,
    59  Kust ei saanud kaugemalle.
    60  Pahareti poegadelle
    61  Tõusnud tuulesta tülisid,
    62  Tühjast rahurikkumisi;
    63  Järveke, kus enne eland,
    64  Kaksipäini muidu käinud,
    65  Läinud kitsaks kadeduses,
    66  Väikseks vihasuse vaenus.
    67  Poistel enam polnud püsi,
    68  Mehikestel enam mahti,
    69  Pidid perest põgenema
    70  Uuta aset otsimaie.
    71  Kui nad kaugel kõndisivad,
    72  Tuuliskäigil tallasivad:
    73  Kas ei kuskilt leiaks kodu,
    74  Paremada asupaika,
    75  Kuhu rada kinnitada,
    76  Vahet võiksid valmistada, –
    77  Sealap leidsid õnne soovil
    78  Suures K i k e r p ä r a soossa
    79  Kogemata kohakese,
    80  Kuhu koer ei korjaks kodu,
    81  Penipoeg ei pesapaika.
    82  Pahareti poegadelle
    83  Paistis paika meelepärast;
    84  Siiski tõusis segadusi:
    85  Kumb neist pärisperemeheks
    86  Soole pidi säetama?
    87  Meel oli meestella mõlemal
    88  Saada soole sundijaksi.
    89  Kalevite kallis poega
    90  Juhtus kogemata käigil
    91  Seltsis armsa sõpradega
    92  Kikerpära piiridelle,
    93  Kus neil hambakiskumine
    94  Kannud kirge katukselle,
    95  Lõket laele laiemalle.
    96  Pahareti poisikesed
    97  Kiskusivad karvupidi
    98  Tuisatelles tutikesi.
    99  Kui nad Kalevida kaugelt
    100  Tulles juba tunnistanud,
    101  Vaigistati vaenuviha.
    102  Mehed hüüdsid ühel huulel:
    103  “Kallis Kalevite poega,
    104  Sammu, sõber, siiapoole,
    105  Meile õigust mõistemaie,
    106  Riiukära kustutama!”
    107  Kalevite kange poega
    108  Mõistis kohe, kostis vastu:
    109  “Tunnistage tüli tõusu,
    110  Riidlemise rajamista!
    111  Tuisku tõuseb tuule seesta,
    112  Pilvest vihmapisaraida,
    113  Vihastusest vaidlemine,
    114  Kiusamisest kohtukäiki;
    115  Sellepärast seletage
    116  Pikemalta tüli põhja!”
    117  Pahareti vanem poega
    118  Seadis sõnad sõudevalle:
    119  “Soosta sündis segadusi,
    120  Rabast meile riidlemisi,
    121  Kes meist kahest leidnud koha,
    122  Kes saab soole sundijaksi.
    123  Kodunt kõrvu kõndisime,
    124  Teeda ühes tallasime,
    125  Siia seltsis sammusime,
    126  Siiski mina ligem serva,
    127  Välispoolel kõndis veli:
    128  Sellepärast näitab selge,
    129  Et on kohta minu päralt.”
    130  Kalevite poega kostis:
    131  “Pööraspeaga poisikesed,
    132  Meelest tölbid mehikesed!
    133  Kodunt ühes kõndisite,
    134  Soole ühes sammusite,
    135  Raba ääres rändasite,
    136  Kus veel kummalgi ei kodu,
    137  Päris pesimisepaika:
    138  Soo on alles sundijata,
    139  Paik veel ilma peremeheta.
    140  Kõlbamata tühja koha,
    141  Kust ei inimestel kasu
    142  Ega tulu elajatel –
    143  Tahan teile tulevaksi
    144  Varjuurkaks volitada,
    145  Kodupaigaks kinkineda,
    146  Kuhu kiskja kutsikate
    147  Pakku võite põgeneda;
    148  Suuerm pool saab suuremalle,
    149  Väiksem jälle vähemalle.”
    150  Pahareti poisikesed
    151  Kalevipoega paluma:
    152  “Võta sooda, vennikene,
    153  Raba ise rajatada,
    154  Kahte jakku jaotada,
    155  Kust ei uuta kohtukäiki
    156  Ega tülitsemist tõuseks!
    157  Ahnus võiks ehk aegamööda
    158  Piirijooni pikendelles
    159  Vaod viia võõritie,
    160  Kui ei kive kinnituseks
    161  Servadelle üles seata,
    162  Nööril iga nurga peale.”
    163  Kalevite kallis poega
    164  Seadis sõnad sõudevalle:
    165  “Kes see küla kohtukäiki
    166  Korra läinud kohendama,
    167  Peab ka lugu lõpetama,
    168  Asja selgeks ajamaie.
    169  Armas Alevite poega,
    170  Nõuta mõõdunöörisida,
    171  Piiramise paelukesi,
    172  Mõõda raba nööri mööda
    173  Keskelt kahteje jaguje,
    174  Vea siis vagu vahepeale,
    175  Pika peenra piirde’eksi,
    176  Pane kivid raja peale,
    177  Vaiad serva seisemaie,
    178  Siis ei tõuse segadusi
    179  Ega vihavaidlemisi!”
    180  Alevite armas poega
    181  Tõttas tööda toimetama,
    182  Kalevite poja käsku
    183  Sõbra seltsis seadimaie.
    184  Kalevite kange poega
    185  Tallas ise teise teele
    186  Tarbelikku talitama,
    187  Suuri töida sünnitama.
    188  Alevite armas poega
    189  Sõbra seltsis asja seades
    190  Arvas mõõdu alustuseks
    191  Jõekaldal võtta koha,
    192  M u s t a p a l l i l mõõdupaiga,
    193  Kuhu vaiad kinnitada,
    194  Piiriotsa tahtis panna.
    195  Vana vaenuvaimukene,
    196  Kes ei raatsi ristilapsi
    197  Kuskil jätta kiusamata,
    198  Valmis juba võrgutamas,
    199  Vete pinnalt pistis peada,
    200  Lainte alta luuril silma
    201  Kavalasti küsimaie,
    202  Pilkes otsust pärimaie:
    203  “Mida tööda, mehikesed,
    204  Salalikult sünnitate,
    205  Kiirelikult kohendate?
    206  Kas teil aega aina kasin?
    207  Püsitum kui linnupüüdjal,
    208  Kellel saaki kogemata
    209  Paelust metsa pääsenenud?
    210  Saak ju mõttes mehel kotis,
    211  Kui ta kiirest’ kannul kargas.”
    212  Alevite poega mõistis
    213  Pahareti pilkamista.
    214  Ehk küll jänes pool ju püksis,
    215  Siiski kostis kohkumata:
    216  “Tahtsin jõge takistada,
    217  Vetevoolu võrgutada,
    218  Laineida lingutada,
    219  Käigikohti kütkendada:
    220  Et ei looma liikumaie,
    221  Saaks ei sisse sõudemaie
    222  Ega välja veeremaie.”
    223  Vetevaimul vana talu,
    224  Veepinna varjul pere,
    225  Salapeidus sängikene
    226  Harjumise viisil armas,
    227  Tuttav-teega väga tulus;
    228  Sellepärast sulasuuga,
    229  Mesikeelil meelitelles
    230  Alevipoega paluma:
    231  “Jäta jõgi paelumata,
    232  Vetevoolu võrkumata,
    233  Käigid kinni kütkemata,
    234  Teekesed takistamata,
    235  Sissekäigid sidumata,
    236  Väljakäigid vaiamata;
    237  Tahan sulle suure palga,
    238  Mis sa küsid, täiel mõõdul
    239  Tõrkumata kõik tasuda,
    240  Vaidlemata välja maksta.”
    241  Alevite poega arvas
    242  Kasu kohe, kostis vastu:
    243  “Mis sa mulle, mehikene,
    244  Lubad lepituse palgaks,
    245  Kui me kaupa kinnitelles
    246  Sõbralikult sobitame?”
    247  Kaval vetevaimu vastas:
    248  “Mis ma sulle palgaks paiskan,
    249  Lepituse hinnaks luban,
    250  Pead sa ise ilmutama!”
    251  Alevipoega pajatas:
    252  “Kui sa kannad kamaluga
    253  Vana kaabupesa võrra
    254  Taalreid kokku kuhjanisti,
    255  Siisap jätan sidumata,
    256  Käigikohad kütkemata.”
    257  Vetevaimu vastanekse:
    258  “Homme varahommikulla
    259  Tõotan tuua taalerida,
    260  Raha kaaburummu täie.”
    261  Alevite poega kostis:
    262  “Sarvist härga seotakse,
    263  Sõnast meesta sõlmitakse.
    264  Vea sa mulle sõna võlga
    265  Tõotuse täitemiseks, –
    266  Muidu tõuseb meile tüli,
    267  Tuleb kitsik jälle kätte!”
    268  Vetevaimu vajus alla,
    269  Puges peitu jõepõhja.
    270  Kalevite sugulane,
    271  Kaval Alevite poega,
    272  Uuris öösel urkakese
    273  Sõbra abil muru alla
    274  Ligi sülla sügavuse,
    275  Põhjast laia, pealta kitsa,
    276  Kaaburummu kohaseksi;
    277  Seadis kaabu kaane kombel
    278  Mulgu kohta muru peale,
    279  Lõikas kübaralle põhja
    280  Salaaugu servitie,
    281  Kust kõik sisse kantud koorem
    282  Kaevandikku kukkus alla.
    283  Purask kandis teisel päeval
    284  Koidu piirdel juba koorma
    285  Rootsi vanu rublasida,
    286  Mis ei kaabu põhjakesta
    287  Mitte jõudnud kinni katta;
    288  Poiss tõi teise hõlmatäie,
    289  Kandis koorma kolmandama,
    290  Kandis neljandama koorma,
    291  Viis veel vara viiet korda,
    292  Kulda lisaks kuuet korda,
    293  Kust ei küllust kübaralle
    294  Siiski saanud sigineda.
    295  Vara kippus vähenema,
    296  Rikkus mehel lõppemaie.
    297  Küll ta kaapis rahakirstud,
    298  Pühkis puhtaks põhjast saadik,
    299  Koristeli kukrukesed,
    300  Sõna tasuks taskusopid.
    301  Töö ja vaev läks siiski tühja,
    302  Nõutamine üsna nurja:
    303  Kübar seisis kerkimata
    304  Ega tahtnud saada täisi,
    305  Kuhja peale kasvatada.
    306  Vetevaimu hakkas viimaks
    307  Alevipoega paluma:
    308  “Lepi võlga laenu peale,
    309  Kannatele, kulla venda!
    310  Kui läeb suvi sügiselle,
    311  Siis ma tasun võla sulle,
    312  Kannan lisa kübaralle,
    313  Kuni tõuseb kuhjanisti.”
    314  Alevite armas poega
    315  Väga kaval vastamaie:
    316  “Sarvist härga seotakse,
    317  Sõnast meesta sõlmitakse!
    318  Tee on pikka minejalle,
    319  Aega pikka ootajalle,
    320  Võlga pikka võõra oma;
    321  Maksa mehe lubadused,
    322  Ehk ma täidan ähvardused,
    323  Köidan kinni sinu käigid,
    324  Võrgutan vete väravad,
    325  Et ei looma liikumaie
    326  Saaks, ei sisse sõudemaie
    327  Ega välja veeremaie.”
    328  Vennikesel vetevaimul,
    329  Pahareti pojukesel,
    330  Paremat ei olnud pidu,
    331  Kui et koju kõndinekse
    332  Emalt abi otsimaie,
    333  Lisadusta laenamaie.
    334  Salamõtteid sünnitelles
    335  Hakkas petis pajatama:
    336  “Armas Alevite poega!
    337  Lubaduse lepituseks
    338  Tahan täita tõrkumata
    339  Kübara sull’ kuhjadeni,
    340  Kui sa ise tuled kaasa;
    341  Siis ei sigi segadusi,
    342  Pikemalta kuskil pettust.”
    343  Vana kaval võrgutaja
    344  Püüdis Alevite poega
    345  Varanduselt ära viia.
    346  Aga Alevite poega
    347  Mõistis mehikese mõtted,
    348  Kurja vaimu kiusamise,
    349  Miska teda püüdis petta;
    350  Seadis sõnad sõudevalle:
    351  “Sammu sina, sõbrakene,
    352  Kalevite kannupoissi,
    353  Võlatalu vaatamaie,
    354  Tema tutvaid teretama.
    355  Aita kanda rahakotti,
    356  Kui on mehel raske koorem;
    357  Mul ei ole mitte mahti
    358  Täna käiki talitada,
    359  Pean kui kalju merepõhjas,
    360  Tugev tammi tuule seessa
    361  Varandusta vahtimaie,
    362  Hõbekogu hoidemaie.”
    363  Kalevite kannupoissi
    364  Tõttas käsku täitemaie.
    365  Vetevaimu astus eella,
    366  Alevite abimeesi
    367  Kõndis taga tema kannul,
    368  Tallas tundemata teeda,
    369  Rändas salaradasida
    370  Pimeduse piiridelle,
    371  Kus ei olnud enne käinud
    372  Elav’ inimese jalga,
    373  Veel ei valguslaste silma
    374  Neida kohti enne näinud.
    375  Alevite abimehel
    376  Sõelusivad püksid püüli,
    377  Kui nad pikal teedekäigil
    378  Sõudsid kurja koppelisse,
    379  Varjuriigi vainu alla,
    380  Kus ei koitu kerkimassa,
    381  Ehavalgust helendamas.
    382  Päeval päike seal ei paista,
    383  Kuu ei öösel anna kuma,
    384  Tähesilm ei näita teeda
    385  Pimeduse paikadelle.
    386  Aegamööda hakkas kuma
    387  Valgust teele välkumaie,
    388  Sest et väravate sambas
    389  Tõrvapütid põlesivad.
    390  Kui nad tuppa kahekesi
    391  Üle läve astusivad,
    392  Tulid vetevaimu vennad
    393  Võõrast vastu võttemaie,
    394  Palusivad pingi peale
    395  Laua taha istumaie,
    396  Kuldakannude keskele,
    397  Hõbevaagnate vahele,
    398  Mis kõik võõrale mehele
    399  Talu rikkust tunnistasid,
    400  Pere au avaldasid.
    401  Auahnust arvatakse
    402  Põrguliste päranduseks,
    403  Sestap poisid söömalauda
    404  Võõral’ uhkest valmistasid.
    405  Kalevite kannupoissi
    406  Kartus araks küpsetanud,
    407  Võind ei võtta võõrusrooga
    408  Mitte maitseks kausi seesta,
    409  Võind ei kannust keelekastet,
    410  Mõdu märga, magusada
    411  Mitte suutäit suhutada,
    412  Sest et tulesädemeida
    413  Välkus välja vaagenaista,
    414  Kerkis üles kannudesta,
    415  Põrkas vastu peekerista.
    416  Pahareti pojukesed
    417  Hakkasivad isekeskis
    418  Salajuttu sahkamaie,
    419  Põrgukeelil pajatama,
    420  Vinderdi ja vänderdie,
    421  Laksati kui läti keeli,
    422  Mis ei mõistnud võõras meesi.
    423  Kalevite kannupoissi
    424  Murelikult mõtlemaie,
    425  Agarasti arvamaie:
    426  “Kitsikus ju kipub kätte!
    427  Noorepõlve nurmedelle
    428  Pean ehk, poissi, närtsimaie,
    429  Sõbra varanduse saagil
    430  Salamahti suremaie,
    431  Kus ei nutmas noored neiud,
    432  Käharpead ei kaebamassa.
    433  Ahne Alevite poega,
    434  Kes sa sõbra kammitsasse
    435  Pannud põrgu paeladesse,
    436  Poolik muna palju parem
    437  Kui üks tühi koorekene!”
    438  Pärast pikka pajatusta,
    439  Salanõude sobimista
    440  Hakkasivad tulehargid,
    441  Põrgulaste poisikesed
    442  Naljatusel mängimaie;
    443  Võtsid mängiks võõra mehe,
    444  Kes kui kerge kurnikene,
    445  Veerev ratas vainiulla
    446  Lustil pidi lendamaie,
    447  Tuulekiirul tantsimaie.
    448  Põrgu pojad paiskasivad
    449  Kannupoissi kihutelles
    450  Ikka käesta teise kätte;
    451  Mehike kui kassimärssi,
    452  Tuulav takutopikene
    453  Lendas seinast teise seina,
    454  Nurgast teise nurga poole.
    455  Alevipoja sõbrake
    456  Poisikesi palumaie:
    457  “Kiigutajad, kulla vennad!
    458  Laske maha, ma paluksin,
    459  Siia mustale murule,
    460  Siia, põrgu põrmandalle;
    461  Seiske, kuni mõõdan seinad,
    462  Nööritelen nurgakesed,
    463  Paelutan toa pikkused,
    464  Lõngutan toa laiused,
    465  Kust võin kodus kuulutada,
    466  Sõpradelle seletada,
    467  Kuis mind kõrgel keeritati,
    468  Viskeilla veeretati.”
    469  Kui sai mahti mehikene,
    470  Puhkamista poisikene,
    471  Võttis nöörid vöö vahelta,
    472  Miska enne mõõtnud sooda,
    473  Raba oli rajatanud,
    474  Hakkas seinu mõõtemaie,
    475  Nurkasida nöörimaie,
    476  Mõõtis poolel pikutie,
    477  Laskis teise laiutie,
    478  Kolmandama kõrgutie,
    479  Neljandama nurgetie,
    480  Uksepiidad pikutie,
    481  Ukseläve laiutie.
    482  Õnnelt pääses üle ukse,
    483  Pääses meesi putkamaie,
    484  Tuulekiirul kihutama.
    485  Mehike ei leidnud mahti
    486  Üle õla ümber vaata,
    487  Kandadelle silma käända,
    488  Enne kui laia ilmale
    489  Pääses päeva paiste’elle,
    490  Kuhu kurja kütkendused,
    491  Põrgulaste paelutused
    492  Pikemalt ei enam puutund.
    493  Vahti oli väravasta,
    494  Uksehoidja hüüatanud:
    495  “Tahad sina teedekäiki
    496  Õnnelikult lõpetada,
    497  Lingupaelust pääseneda,
    498  Kääna käiki hüvakäele!”
    499  Siiski saand ei mehikene
    500  Kiusamata minna koju.
    501  Vahva meesi vallaline
    502  Kui see kägu kuuse otsas,
    503  Laululindu puude ladvus –
    504  Väiksel viisil viletsusi,
    505  Kuusi korda kütkendusi.
    506  Kalevite kannupoissi
    507  Põrgupiinast põgenedes
    508  Leidis korra lingutusi,
    509  Kui üks lita, koerakene,
    510  Kaks veel kaasas kutsikaida,
    511  Temal’ vastu veerenekse.
    512  Lita, juudaliste ema,
    513  Tuli tuiskella Torista,
    514  Kus ta käinud vihtlemassa.
    515  Sealap Alevite sõbral
    516  Vahi sõnad väravasta
    517  Tulid meelemõtte’esse:
    518  Käänas kohe hüvakäele
    519  Teista teeda tallamaie.
    520  Lendes sõitis litakene
    521  Temast mööda tuhinaga,
    522  Kus ei hiuksekarvakesta
    523  Mitte mehel liigutanud.
    524  Sammusida sirutelles,
    525  Kiiret käiki kõndidessa,
    526  Jõudis Alevite sõber
    527  Viimaks jõekalda äärde,
    528  Kuhu Alev salakoopa
    529  Sügavalle sobitanud
    530  Põrgupoja pettuseksi.
    531  Sügav mulku muru alla
    532  Tunnisteli tehtud tempu,
    533  Kaaneks katetud kübara,
    534  Kuid see rikas rahakoorem
    535  Metsa läinud koos mehega.
    536  Kalevite kannupoissi
    537  Alevi jälgi ajama,
    538  Kuhu sõbrake kadunud.
    539  Vetevaimu, vennikene,
    540  Kihutelles tema kannul,
    541  Poisikesta pilgatelles
    542  Kavalasti küsimaie:
    543  “Kas sul püksis põletaja,
    544  Parmukene istub p...ses?
    545  Miks sa meile, mehikene,
    546  Kullakoorma unustanud?
    547  Ma ep jõudnud ränka kotti
    548  Kodunt üksi ära kanda.
    549  Katsume nüüd tehtud kaupa
    550  Teisipidi toimetada:
    551  Kas ehk rammu katsumaie,
    552  Või ehk võidu jooksemaie,
    553  Kumb saab võidul kuningaksi?”
    554  Vetevaimu, vennikene,
    555  Omas meeles mõtlemaie:
    556  Tarkus on küll nende taskus,
    557  Võimus siiski minu volil.
    558  Kalevite kannupoissi
    559  Mõistis kohe, kostis vastu:
    560  “Kui sul lusti, vennikene,
    561  Läki kohta katsumaie!”
    562  Koha otsimise käigil
    563  Nägid mehed Närska mäge,
    564  Mis neil kohe meelepärast
    565  Võidumängiksi valida.
    566  Enne veel kui mehed mäele
    567  Sammusida sirutanud,
    568  Tulivad neil vastu teelta
    569  Kange Kalevite poega
    570  Armsa Alevipojaga.
    571  Viimane oli varjupaika
    572  Vetevaimu varanduse
    573  Põõsastikku pannud peitu.
    574  Kalevipoeg pajatama:
    575  “Vaata, kulla vennikene!
    576  Kust sa selle lätikopsu
    577  Saatijaksi oled saanud?
    578  Kust see imekülaline
    579  Sugu poolest siginenud?”
    580  Alevite poega kostis:
    581  “Võõras on mul võlgenikku,
    582  Kellega ma tegin kaupa,
    583  Kes ei täitnud kaabukesta.”
    584  Kannupoissi pajatama:
    585  “Võõras on mul vastasmeesi,
    586  Kellega ma tegin kaupa
    587  Võitlemisemängi võtta
    588  Närska mäele naljapärast.”
    589  Kalevite kange poega
    590  Pilkamisi pajatama:
    591  “Kasva veel, mu kullakene,
    592  Veni, armas vennikene,
    593  Sirgu, sirgu, sõbrakene,
    594  Kibedama aja kohta;
    595  Võim veel väga väetikene!”
    596  Pajatelles aga pistis
    597  Kannupoisi karmanisse,
    598  Püksitasku paisumaie.
    599  Siisap tõttas kiirel sammul
    600  Närska mäele naljamängi
    601  Võõra vastu võitlemaie.
    602  Mehed võtsid esimängiks
    603  Võidu kiviviskamise,
    604  Kelle kivi kaugemalle
    605  Lingult pidi lendamaie.
    606  Vetevaimu, vennikene,
    607  Pidi eesi paiskamaie
    608  Lingult kivi lendamaie.
    609  Kohmetanud käppadega
    610  Seadis paksu sõrmedega
    611  Poissi kivi poole päeva
    612  Silmuksesse seisemaie.
    613  Laskis lingu lennutelles
    614  Kümme korda ringi käia,
    615  Siis vast paiskas sõudemaie,
    616  Tuulekiirul tuiskamaie.
    617  Kuhu kivi kukkunekse,
    618  Saadik maha sattunekse?
    619  Kivi kukkus järvekalda,
    620  Võrtsu järve ääre peale,
    621  Kümme sammu servast kaugel.
    622  Kivi võite kopikata
    623  Selgest’ omil silmil näha,
    624  Mis kui kehva mehikese,
    625  Perepopsi saunakene.
    626  Võidu linguviskamine
    627  Käsilla nüüd Kalevilla,
    628  Kel ei olnud tõstekangi,
    629  Vinnapoomi mitte vaja;
    630  Kümne sõrme kohendusel
    631  Talitas ta väikest tööda,
    632  Seadis kivi silmukselle
    633  Parajasti paiga peale.
    634  Kihuteli kange käega
    635  Lingult kivi lendamaie,
    636  Tuulekiirul tuiskamaie.
    637  Tuules tõusis tuhinada,
    638  Kõrgel kuuldi kohinada –
    639  Kivi lendas kauge’elle
    640  Tuisates kui tuulispaska,
    641  Merelainte möllusena,
    642  Lendas Peipsi ligidalle,
    643  Kukkus ligi järvekalda.
    644  Kes see Peipsi rannas käinud,
    645  Küll see näinud võidukivi.
    646  Vetevaimu, vennikene,
    647  Palus mängi pikendada,
    648  Teisel tükil toimetada.
    649  Kalevipoeg kostis vastu:
    650  “Minupärast, mehikene!
    651  Võitlemista ei ma vihka,
    652  Kiustemängi iial karda;
    653  Võitlemine toetab võimu,
    654  Mängil kosub mehe rammu.
    655  Võtkem kätte vägikaigas,
    656  Kumb meist kumba kangutelles
    657  Kõrgemalle kergiteleb.”
    658  Mehed istusid murule,
    659  Jalga toeksi vastu jalga.
    660  Vetevaimu tugev vemmal
    661  Võeti kätte vägikaikaks.
    662  Vetevaimu venitelles
    663  Käsi tahtis katkendada,
    664  Pihasooni kista paigast:
    665  Võind ei siiski vastasmeesta
    666  Kalevida kergitada,
    667  Paigast mitte põrutada.
    668  Kalevipoeg toetas kanna
    669  Valusamalt tema vastu,
    670  Sõlmis kindlamasti sõrmed
    671  Koogutelles kepi külge,
    672  Tõmbas korra tõsiselta,
    673  Viskas vetevaimukese
    674  Nagu tühja takukoonla
    675  Tuule tiivul tuiskamaie.
    676  Pea käis korra kukerpalli,
    677  Jalatallad vastu taevast,
    678  Sõrmed pääsid vägipulgast,
    679  Mees kui lindu lendamaie.
    680  Veeres, liugles seitse versta,
    681  Purjeteli penikoorma,
    682  Raksas maha rägastikku,
    683  Küngastiku keske’elle,
    684  Kus ei võinud kuuel päeval,
    685  Seitsmel silmi seletada,
    686  Kaheksamal kaela kanda,
    687  Liikmeida liigutada,
    688  Põrund keha painutada.
    689  Kalevite kange poega
    690  Naljatusta naeremaie,
    691  Alev hambaid irvitama,
    692  Poissi taskus pilkamaie
    693  Vetevaimu viletsusta.
    694  Kangemeeste naerukära
    695  Käis kui Kõue kärgatused
    696  Läbi laia lagediku,
    697  Paksu metsa põõsastiku,
    698  Maapinda müdistades,
    699  Künkaida kõigutelles.
    700  Alevite armas poega
    701  Pettelugu pajatama,
    702  Kuidas lõhkend kübaraga
    703  Mustapallil mehikesta
    704  Tugevasti oli tüssand,
    705  Vetevaimu vara võtnud.
    706  Alevipoja avaldus:
    707  “Sarvist härga seotakse,
    708  Sõnast meesta sõlmitakse!”
    709  Pani Kalevite poega
    710  Kuuldes kohe kohkumaie:
    711  Mõõga võlg veel maksemata,
    712  Sepa kätte saatemata.
    713  Kalevite kange poega
    714  Seadis sõnad sõudevalle:
    715  “Alevipoeg, armas venda,
    716  Käi sa kiiresti koduje,
    717  Aja hallil alla õue,
    718  Kõrvilla läbi koppeli
    719  Kuulsa Kalevi peresse,
    720  Vana taaleri talusse;
    721  Laena rannast laevakesi,
    722  Laiemaida lodjakesi,
    723  Paremaida paadikesi;
    724  Koorma laevad kulla alla,
    725  Paadid hõbekilda kandma,
    726  Lodjad vara vedamaie;
    727  Palka mehi purjetama,
    728  Tugevamaid tüürimaie,
    729  Sõpru seltsis sõudemaie;
    730  Võta moona, võta vara
    731  Teedekäigi tervituseks!
    732  Pärast aga pane peale:
    733  Üheksa hüva hobuda,
    734  Kaheksa karimärada,
    735  Kaksikümmend lüpsilehma,
    736  Viiskümmend paremat vasikat,
    737  Sada säilitist nisuda,
    738  Poolteist paati rukkiteri,
    739  Tuhat vana taalerida,
    740  Sada paari paaterida,
    741  Kakssada kuldarahada,
    742  Sületäie sõlgesida,
    743  Viie neitsi kaasavara!
    744  Pane lisaks paari paati
    745  Veel mu vanavaraga;
    746  Kanna kallis killakoorem
    747  Sõudes merel Soomemaale
    748  Kuulsa sepa koduje,
    749  Maksa minu mõõga hinda,
    750  Tasu võlga tingimata,
    751  Lisa kulda pealekauba,
    752  Ootushinnaks hõbedada
    753  Isa lelle lepituseks!”
    754  Alevite armas poega
    755  Tõttas käsku täitemaie,
    756  Ruttas kiirest’ kõndimaie,
    757  Harju poole ajamaie.
    758  Kalevite kange poega
    759  Istus maha muru peale
    760  Põõsa varju puhkamaie,
    761  Meeles lugu mõtlemaie,
    762  Asju läbi arvamaie,
    763  Viimseid sõnumeid Virusta,
    764  Kurje vaenukuulutusi.
    765  “Kustap leian kindla koha,”
    766  Pajateleb kange poega,
    767  “Varjupaiga väetimaile?
    768  Veereb vaenuvägesida,
    769  Sõjameeste seltsisida
    770  Viru laia väljadelle,
    771  Järva raatmaa radadelle,
    772  Siisap tarvis kindlat seina,
    773  Mõnusamaid müürisida
    774  Varjupaigaks vanadelle,
    775  Rahuurkaks raukadelle,
    776  Peidunurgaks piigadelle,
    777  Kaitsetoaks käharpäile,
    778  Nutukambriks nõtradelle,
    779  Leinakojaks leskedelle.”
    780  Kalevite kange poega
    781  Mõtles aga targal meelel:
    782  “Lähen laudu lunastama,
    783  Hoone tarbeks ostemaie,
    784  Tahan linnad tugevuseks
    785  Ilusasti ehitada,
    786  Ühe linna eide iluks,
    787  Taadi kalmu kaunistuseks
    788  Kalju peale kasvatada;
    789  Teise linna Taaramäele,
    790  Emajõe kalda äärde,
    791  Varjuks Taara varvikulle,
    792  Kolmandama Jaani kolka
    793  Salasoo sügavusse,
    794  Alutaha ühe linna
    795  Raukadelle redupaigaks,
    796  Vaestelastele varjuksi.
    797  Täna ei ma lähe teele,
    798  Puhkan keha paremini;
    799  Homme varahommikulla
    800  Tõttan teeda tallamaie
    801  Peipsi järve piiridelle;
    802  Seni saab Alev Soomessa
    803  Mõõga võla maksemaie.”
    804  Tahtis nuga võtta taskust,
    805  Kui tal käsi kogemata
    806  Poisikese külge puutus,
    807  Kes see kui siga kotista
    808  Sealt ei võinud välja saada,
    809  Iseennast avitada.
    810  Kalevite kange poega
    811  Pilkamisel pajatama:
    812  “Kas sa näed, mis kirbukene
    813  Karmanis mul kutisteleb?
    814  Astu välja, vennikene,
    815  Tuuleõhul toibumaie,
    816  Päevapaistel paisumaie,
    817  Kuude valgel kosumaie!
    818  Kuule, kulla kannupoissi,
    819  Märka sõnu, mehikene,
    820  Kui neid kasuks sulle külvan,
    821  Juhatuseks ilmutelen!
    822  Kuule, kotka kasvandikku:
    823  Enne kui sul, äbarikul,
    824  Tugevamad tiibadesse
    825  Sõudvad suled sirgunevad,
    826  Ära kipu lendamaie!
    827  Kui sind kuri kiusamaie,
    828  Vaenumees tuleb võrgutama,
    829  Tulgu tugi tarkusesta,
    830  Arust parem abimeesi;
    831  Püüa vaenlast pilkamisel
    832  Kavalasti kütkendada,
    833  Kuni jõudu kasvanekse,
    834  Rammu tõuseb rohkemasti!
    835  Mis sa, väeti mehikene,
    836  Vetevaimul vägikorral,
    837  Põrgulisel vastu püsiks?”
    838  Alevite sugulane
    839  Mõistis kohe, vastu kostis:
    840  “Mis ma, väeti mehikene,
    841  Vetevaimul vägikorral,
    842  Põrgulisel vastu paneks,
    843  Seda oli selgel silmal
    844  Alevi töö avaldanud,
    845  Kui ta suvikübarada
    846  Seadis katteks koopasuhu.
    847  Nõnda oleksin ma, noori,
    848  Võidumängi valmistanud,
    849  Pilkel põrgulista petnud.”
    850  Kalevite kange poega
    851  Seadis sõnad sõudevalle:
    852  “Veni vaksa, vennikene,
    853  Kasva kaksi kõrgemaksi,
    854  Paisu, poissi, paksemaksi,
    855  Kosuta end kangemaksi
    856  Edaspidise elule,
    857  Tuleva aja tuluksi!
    858  Jää sa siia teedejuhiks,
    859  Kuni lähen kaugemalle,
    860  Peipsi järve piiridelle
    861  Tarbelikku talitama!
    862  Kui siin kiireküüdilisi,
    863  Sõjasõnumite sõudjaid
    864  Virusta peaks veeremaie,
    865  Vea neid, sõber, viibimata
    866  Peipsi järve piiridelle,
    867  Kuhu käiki kinnitelen,
    868  Asjulla ehk viidan aega!”
    869  Juttu vestes võeti õhtuks
    870  Toitu keha toetuseks,
    871  Keelekastet karastuseks,
    872  Enne kui maha heideti,
    873  Põõsa varju puhkamaie.
    874  Ööde rüüdi kattis kinni,
    875  Vaikuskuube vaarikuida,
    876  Lukuteli linnukeeled,
    877  Elavate häälitsused;
    878  Siugu sitika vilulla,
    879  Suveilul laulis sirtsu,
    880  Sääski lennul sirisedes,
    881  Rääku rukkipõllu pealta,
    882  Vutti vete kallastelta,
    883  Muud ei kuskil elumärki,
    884  Kaugel kuskil kuulutajaid,
    885  Hõbenokal häälitsejaid.
    886  Taevast vaatasivad tähed,
    887  Paistis kuu palgekene
    888  Vaikselt puhkajate peale.
    889  Unenägu kudus kuube
    890  Suikujate silma ette.
    891  Ilmaneitsike ilusa,
    892  Kõue tütar käharpeaga,
    893  Sinisirje linnukene,
    894  Lendas palju, liugles palju,
    895  Lendas laia laane sisse,
    896  Kus ei enne käinud karja,
    897  Käinud karja, hulkund orja;
    898  Ladvul käinud linnu jalga,
    899  Sambla alt salasiuke:
    900  Sinna neitsi sammumaie,
    901  Lustiteeda tallamaie.
    902  Mis ta metsas märkinekse,
    903  Mis ta teelta tähtinekse?
    904  Kaev oli sügav kaevatud,
    905  Urgas põhjatu uuritud.
    906  Kaevule käis karjateesid,
    907  Radasida rahva jälgist.
    908  Ilmaneitsike ilusa,
    909  Kõue tütar käharpeaga,
    910  Kaevust võtma keelekastet,
    911  Kuldakoogul koogitsema,
    912  Hõbepangel püüdemaie.
    913  Metsa poega, poisikene,
    914  Kõversilma kasvandikku,
    915  Nägi kena neitsikese
    916  Vetta kaevust vinnamassa,
    917  Tahtis tõtata abiksi.
    918  Ilmaneitsike ilusa,
    919  Kõue tütar käharpeaga –
    920  Ehk oli poissi ehmatades
    921  Kätta lasknud kallakille –
    922  Kaotas sõrmukse sõrmesta.
    923  Ilmaneitsike ilusa,
    924  Kõue tütar käharpeaga,
    925  Sinisirje linnukene,
    926  Kurvalt häda kurtemaie,
    927  Sõbrameesta soovimaie,
    928  Abimeesta meelitama:
    929  Kes see sõrmukse sügavast,
    930  Kulla võtaks vete alta?
    931  Kalevite kallis poega
    932  Kuulis neitsi kurvastusta,
    933  Linnu nukra leinamista,
    934  Tõttas abiks tütterelle.
    935  Seadis sõnad sõudevalle:
    936  “Mis sa nutad, neitsikene,
    937  Mis sa kaebad, käharpeaga,
    938  Leinad, kena linnukene?”
    939  Ilmaneitsike ilusa
    940  Mõistis kohe küsimise,
    941  Laulis vastu lahke’esti:
    942  “Mis ma nutan, neitsikene,
    943  Mis ma kaeban, käharpeaga?
    944  Vetta kaevusta vinnates
    945  Kaotin sõrmukse sõrmesta,
    946  Veeres, kuld, mul vete alla.”
    947  Kalevite kange poega
    948  Kargas kohe kaevupõhja,
    949  Tõttas sõrmust otsimaie.
    950  Sortsilased suurel seltsil
    951  Kalevipoega kiusama:
    952  “Hiir on ise hüpand lõksu,
    953  Karu kammitsa kaevusse!
    954  Võtke kivi, vennikesed,
    955  Kukutagem kukla peale,
    956  Kange mehe kaela peale!”
    957  Veskikivi veeretati
    958  Kiirest’ kaevuraketelle,
    959  Kõrgelt kaevu kukutati,
    960  Mis pidi mehe murdemaie,
    961  Suure karu surmamaie.
    962  Kalevite kallis poega,
    963  Kui ta otsind tüki aega,
    964  Kargas jälle kaevu peale.
    965  Mis tal sõrmukseks sõrmessa?
    966  Veskikivi veereb käessa,
    967  Sõrm käib läbi silmuksesta.
    968  Kalevipoeg küsimaie:
    969  “Ilmaneitsike ilusa,
    970  Kõue tütar käharpeaga,
    971  Sinisirje linnukene,
    972  Kas see sõrmus on sinulta,
    973  Mis sul kaevu on kukkunud,
    974  Vete alla on veerenud?
    975  Muud ei leidnud ma mudasta,
    976  Suuremat ei puutund sõrme.”

Contains poems