kalevipoeg13
Kreutzwald, Friedrich Reinhold
1862

Metadata

COL: Kreutzwald
ID: 13
OSA: Kalevipoeg

Kolmeteistkümnes lugu

Rännak laudadega • Minek allmaailma • Põrgupiigad
    3  Enne küll olin esimene
    4  Külavainul kilkamassa,
    5  Lindu, laulu laskemassa,
    6  Sõnasida seadimassa,
    7  Esimene laulumeesi
    8  Värssisida veeretamas!
    9  Laulin üksi lusti pärast,
    10  Laulin kaksi katsudessa,
    11  Võidu vastu valdasida:
    12  Laulin, et kaljud kargasid,
    13  Metsad mütates mürasid,
    14  Merelained lõhkenesid,
    15  Pilved pikil kärisesid,
    16  Tuulekohin häälta kohkus!
    17  Ei nüüd, väeti, enam jaksa,
    18  Hääl ei anna hella viisi,
    19  Jõud ei kanna kanget viisi,
    20  Sõrm ei paindu kandelilla.
    21  Olen vanaksi vaarunud,
    22  Rammetumaks rauganenud.
    23  Kalevida kuulutelles
    24  Ärkab noorus õitsemaie,
    25  Kallim aega kasvamaie,
    26  Kus ma enne, kuldakägu,
    27  Hõbedane õuelindu,
    28  Kodukoppelis kukkusin,
    29  Meie metsades helkisin.
    30  Juba mina mullu laulin,
    31  Toonamullu murrin keele,
    32  Aasta sõnu asutasin,
    33  Teise taga tasutasin,
    34  Kolmandama keerutasin,
    35  Neljandal kokku sidusin.
    36  Kalevite kange poega,
    37  Kui oli käiki lõpetanud,
    38  Päevatööda toimetanud,
    39  Tõttas jälle õhtu eella
    40  Sinna enne tehtud sängi,
    41  Kus ta kalli mõõga kaotand.
    42  Enne kui heitis puhkama,
    43  Väsimusta vaigistama,
    44  Võttis sängil õhtueinet.
    45  Soolasorts ei näitnud silma,
    46  Polnud näha poegasida;
    47  Võisid veel ehk nõiavihtel
    48  Muhkusida muisutada,
    49  Haavatud keha arstida.
    50  Hommikulla enne koitu,
    51  Vara enne valge’eda
    52  Kargas Kalev kiirusella
    53  Kodu poole kõndimaie.
    54  Täna tallas teista teeda,
    55  Rändas uusi radasida
    56  Sõudval sammul kaugemalle.
    57  Mööda sood ja mööda raba,
    58  Kus ei muud kui hunti käinud,
    59  Metsa paksust põõsastikust
    60  Puges kangelase poega
    61  Virgult läbi Viru poole.
    62  Sammusida sirutelles
    63  Kadusivad koormakandjal
    64  Jõudsalt pikad penikoormad
    65  Ega olnud enne õhtut
    66  Mehel palju puhkamista.
    67  Vast kui päike alla veeres,
    68  Ladus tema laualasu
    69  Õlapennilt põõsa alla;
    70  Puhkas väsind pihtasida,
    71  Võttis kehakarastuseks
    72  Leivakotist lisandusta,
    73  Lähkrist keelelibedusta.
    74  Siis aga sängi seadimaie,
    75  Küljeaset kohendama.
    76  Liivikulta kantud liiva
    77  Seadis sängiks seisemaie
    78  Ühtekokku hunnikusse.
    79  Viimast rüpetäita viies
    80  Kaotas hõlmast kogemata
    81  Paari pihutäie pillu;
    82  Sest jäi viltu sängiserva,
    83  Teiselt poolelt tasumata.
    84  Sängist mõni sammukene
    85  Eemal seisab varisenud
    86  Liivalasuke lagedal
    87  Kui üks kaunis künkakene.
    88  Öövarju hõlma alla,
    89  Kastevilu karastusel
    90  Puhkas kangelase poega
    91  Vintsund keha väsimusta.
    92  Taevast vaatas ehatähti,
    93  Vaatasivad vardatähed
    94  Sõbrasilmil suikujada.
    95  Kuu kahvatanud pale
    96  Valvas vaikselt sängi kohal,
    97  Kuni tõusev koidukuma
    98  Virku jõudis äratama.
    99  Kui ta teele kohendelles
    100  Linnupetteks võttis leiba,
    101  Kostis kõrgemalta kuuselt
    102  Haraka laul tema kõrva,
    103  Kes seal sulgi silitelles
    104  Asja nõnda avaldeli:
    105  “Kui sa teaksid, kange meesi,
    106  Mõistaksid ära mõelda,
    107  Ajudella arvatagi,
    108  Mis sul suikudes sündinud,
    109  Tooksid sa tüve meresta,
    110  Ladvatüki saare laanest,
    111  Valmistaksid vankeriksi,
    112  Seaksid kokku sõiduriistaks,
    113  Raiuks rahnud ratasteksi,
    114  Teeksid teised telgedeksi;
    115  Paneks ette punapaadi,
    116  Hiirekarva hallikese,
    117  Keske’elle kuldakõrvi,
    118  Vahel’ valged võigukesed,
    119  Kuis on seadus kuningalle.
    120  Tee on pikka tallajalle,
    121  Maa on kauge kargajalle,
    122  Lage laia luusijalle!
    123  Sõbrad ootvad pikisilmi,
    124  Igatsevad isekeskis:
    125  Kuhu on jäänud kuningas?
    126  Mis tal sammusid sidumas,
    127  Mis tal käiki kütkendamas?
    128  Sea sa sammud sõudevalle,
    129  Jalakannad kargavalle!
    130  Kulda saatvad sammukesed,
    131  Hõbe jälgedel õnneksi.
    132  Kes see kulda korjamaie,
    133  Hõbedat maast võttemaie?
    134  Vend saab siidi sammudesta,
    135  Õde haljasta hõbedat,
    136  Sugulased saavad kulda,
    137  Aruleidu astmetesta.
    138  Kui sa teaksid, kange meesi,
    139  Mõistaksid ära mõelda,
    140  Ajudella arvatagi,
    141  Kuidas sammust kulda saada,
    142  Kuidas hüppest hõbedada,
    143  Siis sa sammud sirutaksid,
    144  Lennates koju läheksid!
    145  Sortsisõna sõlmitusel,
    146  Unerohu uimastusel,
    147  Kaetisrohu kammitsusel
    148  Viibisid sa, vennikene,
    149  Pikalisti puhkemaie,
    150  Magasid seitse nädalat,
    151  Enne kui unesta ärkasid.
    152  Hommikul on õnnekudu,
    153  Päeva keskel kuldakangas,
    154  Õhtul hõbedane ilu,
    155  Ööl ei õnne ilmumassa.”
    156  Haraklinnu avaldused,
    157  Kirjukuue kuulutused
    158  Kalevida kiirustasid;
    159  Ladus selga lauakoorma,
    160  Seadis sammud sõudsamasti
    161  Metsateesid mõõtemaie,
    162  Lagedaida lõhkumaie.
    163  Kui ta käinud tüki teeda,
    164  Tüki teeda, marga maada,
    165  Kus ei kuskil kinnitusi
    166  Ega sammul sidendusi,
    167  Jõudis vastu Ilmajärvi.
    168  Kaldal mõtles kangelane:
    169  “Kas ma loigukese kohkel
    170  Käiki lähen kõverdama,
    171  Kallist aega kulutama?
    172  Pääsin õnnelt Peipsist läbi,
    173  Sõudsin üle Soome mere,
    174  Mis siin viitu mudalombist?
    175  Küllap pääsen kõntsa kütkest,
    176  Veeren läbi virtsukese.”
    177  Mõtteid nõnda mõlgutelles
    178  Tõstis tema viibimata
    179  Kaldast jalga üle järve,
    180  Astus sammu, astus kaksi,
    181  Hakkas kolmat astumaie,
    182  Sealap kippus sügav vesi
    183  Kaenlaid mehel kastemaie,
    184  Kippus nina niisutama.
    185  Kalevite kange poega
    186  Silmapilku seisatelles
    187  Võõrast lugu vaatamaie,
    188  Pahandusel pajatama:
    189  “Toho! tondilaste loiku,
    190  Musta vähi mudalompi!
    191  Peipsi puutus p...se’eni,
    192  Kippus kastma kellukesta,
    193  Lokutusi loputama;
    194  Sina, häbemata sõge,
    195  Kipud kaenlaid kastemaie,
    196  Mehe kaela märjastama!”
    197  Pajatelles pööranekse
    198  Tuldud jälile tagasi,
    199  Kuni jõudis kuivikulle.
    200  Kaldal käiki kinniteli,
    201  Raputeli mudaräntsa,
    202  Kõntsa pika koibadesta,
    203  Siis aga jälle sammusida
    204  Viru poole veeretama.
    205  Äge päikese palav
    206  Südapäeva sünnitusel
    207  Piinas mehel pihtasida,
    208  Raugendeli keharammu;
    209  Sammul siiski polnud seismist
    210  Ega käigil kinnitusta:
    211  Haraklinnu avaldused
    212  Kodu poole kihutasid.
    213  Kui ta käinud tüki maada,
    214  Mis siis käiki kütkendelles
    215  Võõralikku juhtus vastu?
    216  Vastu juhtus vanaeite,
    217  Soolasortsi sugulane,
    218  Mana targa vanamoori.
    219  Eite istus pajupõõsas,
    220  Laskis laulus laususõnu,
    221  Vägevaida valu vastu,
    222  Võimsaid ussiviha vastu
    223  Tuuleõhku lendamaie,
    224  Miska valu vaigistada,
    225  Nõelamista nõrgendada.
    226  Kalevite kallis poega
    227  Sammusida seisateli
    228  Põõsa äärde puhkamaie,
    229  Memme laulu märkamaie.
    230  Vanaeite, sõnatarka,
    231  Pajupõõsast pajatama:
    232  “Mida karva, Leenakene?
    233  Kuule, armas Leenakene,
    234  Suure soo saksalane,
    235  Paemurde prouakene,
    236  Kulu kuldane emanda,
    237  Ehk oskan sind ära arvata!
    238  Sarapuukarva, sinikakarva,
    239  Sisaliku silma karva,
    240  Oidukarva, orasekarva,
    241  Mäekarva, männikarva,
    242  Sookarva, kanarbikarva,
    243  Kirev sa, kivitagune,
    244  Põõsa alta piigakene?
    245  Võta valu vähendada,
    246  Paistetusta painutada!
    247  Musta madu, mudakarva,
    248  Kooljakarva tõugutigu!
    249  Kas arvid puisse hammustada,
    250  Pajukoorta ehk pureda,
    251  Kui sa inimest ihkasid,
    252  Nõrka looma nõelasid?
    253  Paju alla ma paneksin,
    254  Võsandikku võõrutaksin!
    255  Tule viga vihtlemaie,
    256  Haavasida arstimaie,
    257  Hambaraigu ravitsema,
    258  Puretamist parandama!
    259  Küllap tunned hambaarmid,
    260  Igemete ilapaigad,
    261  Keele nälpamise kohad.
    262  Küll ma tunnen sinu tõugu,
    263  Taotan sinu suguda,
    264  Kust sind viidud, kust sind saadud,
    265  Kust sind, kurja, korjatie,
    266  Salalikku sigitati.
    267  Küllap arvan su suguda,
    268  Korjamise kodadasi:
    269  Sul on sugu sõnnikusta,
    270  Kärnaskonnade kohusta,
    271  Kolgakonnade kudusta,
    272  Hukkaläinud udusta,
    273  Karja jälil kaste’esta.
    274  Issand õhkas õhkudasa,
    275  Vanaisa hingekesta,
    276  Sest sai tigu tihassilma,
    277  Vaglasilma vaarikusta.
    278  Keele ostsid odaotsast,
    279  Hambad tapperi terasta;
    280  Kuub sul kukepuu-karvane,
    281  Pea painupuu sarnane.
    282  Sõmerakarva, savikarva,
    283  Kanarbiku-, kulukarva,
    284  Oleksid ehk ilmakarva,
    285  Taeva-, pilve-, tähekarva,
    286  Siiski tunnen sinu tõu,
    287  Sina minu väest ei pääse!
    288  Ole laia kivi alla,
    289  Keerus puukännu alla,
    290  Käharas ehk loogetie
    291  Mööda mättaid mängimassa,
    292  Kõnni põllupeenderailla,
    293  Põõsapaksus, metsa vahel:
    294  Sulane sina, ma isanda!
    295  Leian sinu ligimailta,
    296  Karistan sind kaugemalta,
    297  Tolla-holla! pilla-villa!
    298  Nüüd sa oled valu saanud.
    299  Suusta sile, peasta villa,
    300  Lõualuudki villadesta,
    301  Villast viisi hammastagi,
    302  Villakarv sul keelekene,
    303  Villane sinu kübara,
    304  Villast võetud üleüldse.”
    305  Kalevite kallis poega,
    306  Kui ta salatarkust saanud,
    307  Ussisõnu pähe õppind,
    308  Tõttas teeda tallamaie,
    309  Seadis jõudsalt sammusida
    310  Viru poole veeretama.
    311  Metsavarjul võttis meesi
    312  Päevapalavat puhata.
    313  Küljeaset kohendelles
    314  Puistas metsa pilla-palla,
    315  Murdis maha mändisida,
    316  Katkus maha kuuskesida,
    317  Tugevaida tammesida,
    318  Pikemaida pihlakaida,
    319  Laiemaida leppasida;
    320  Ladus puida lademesse,
    321  Kokku kõrgelt hunnikusse,
    322  Langes ise lademelle
    323  Leiba luusse laskemaie,
    324  Kurnand keha karastama.
    325  Sai ta puhu suikunud,
    326  Päevapalavust puhanud,
    327  Ladus selga lauakoorma,
    328  Siis aga jälle sammumaie.
    329  Käänas teelta kurakäele
    330  Otse Endla järve äärde,
    331  Sammus siis silmasihilla
    332  Piki sooda edaspidi.
    333  Punetelles päikene
    334  Veniteli varjusida
    335  Õhtu hõlmal pikenema.
    336  Juba jõudis ehavilu
    337  Koormakandjat karastama,
    338  Kui ta kaugelt künka tagant
    339  Suitsu juhtus silmamaie,
    340  Mis kui kütiskõrvetuse,
    341  Miiliaugu musta suitsu
    342  Pilvepaksult üles paisus,
    343  Taevast tahtis tumendada.
    344  Sammusida sirutelles
    345  Tõttas Kalev künka poole.
    346  Ligemalle minnes leidis
    347  Künkakese kõrval koopa;
    348  Sealtap läikis tuleleeki,
    349  Mis siin suitsu sünniteli.
    350  Kindlalt ahelate kütkes
    351  Rippus kaunis keedukatel
    352  Suitsu keskel koopasuussa.
    353  Paja ümber tulepaistel
    354  Istusivad kükakili
    355  Kolme meesta, tahmapalet,
    356  Kes seal tulda kohendasid,
    357  Vahtu võtsid leemepajalt.
    358  Käigist väsind kangelane
    359  Koopasuussa seisatelles
    360  Mõtteid nõnda mõlgutama:
    361  “Õnneks leian öömaja,
    362  Parajada puhkepaika,
    363  Sooja rooga õhtusöögiks,
    364  Mis ju kaua pole maitsend.”
    365  Noored mehed tule ääres
    366  Isekeskis irvitama,
    367  Tulijada tunnistama,
    368  Kes neil kehasta ja koormast
    369  Üsna võõravääraline,
    370  Imekomblik ilmumine.
    371  Kalevite kange poega
    372  Viskab lauakoorma maha,
    373  Astub sammu ligemalle,
    374  Siisap sõnu sahkamaie:
    375  “Mida rooga, mehikesed,
    376  Kattelassa keedetakse?
    377  Peab teil pikki pidusida,
    378  Saaja suuri ehk tulema?”
    379  Mehed mõistsid, kostsid vastu,
    380  Pajatasid tulepaistelt:
    381  “Katel keedab kallist rooga,
    382  Keedab isa õhtusööki,
    383  Tagurpäri-taadi toitu,
    384  Vastuoksa-eide rooga,
    385  Pööraspea-piigade putru,
    386  Lustileenta langudelle.
    387  Kui meil pidu peetanekse,
    388  Suuri söömi tehtanekse,
    389  Siisap tõuras tapetakse,
    390  Suuri härga surmatakse;
    391  Sada tuleb surmamaie,
    392  Viissada veristama,
    393  Tuhat meesta tappemaie.
    394  Täna keemas kehva katel,
    395  Keemas vaese mehe vara,
    396  Pole muud kui põdrapoolik,
    397  Vana kuldi küljekesed,
    398  Karu maks ja kopsukesed,
    399  Noore hundi neerurasva,
    400  Vana karu kamarada,
    401  Põhjas kotka pesamuna –
    402  Sest saab Sarvik õhtuservet,
    403  Vanamoori mokakastet,
    404  Koer saab laket katlapõhjast,
    405  Kassi kausi riismeida;
    406  Pühkmed jäävad kokkadelle,
    407  Jäävad osaks orjadelle.
    408  Linapead on iseleival,
    409  Neitsid noorukesed koogil,
    410  Mis on teinud vanamoori,
    411  Sortsitulel küpsetanud:
    412  Sealt saab saia sõsaraile,
    413  Närvatoitu neidudelle.”
    414  Kalevipoeg pajatama:
    415  “Toho, tondilaste kokad,
    416  Solgileeme sobitajad!
    417  Kes see hullemada kuulnud,
    418  Imedamat unes näinud!
    419  Kentsakamat leemekeetu
    420  Ei võind sortsi sobitada,
    421  Tuuslar ise toimetada!”
    422  Üks neist meestest mõistis kohe,
    423  Kavalasti kostis vastu:
    424  “Meie katel keetanekse
    425  Võõrast rooga valmistelles
    426  Neljapäeval nõidadelle
    427  Rammukosutavat rooga,
    428  Keedab kehatugevusta
    429  Targa tuuslar-taatidelle,
    430  Sortsi poegadelle sööki;
    431  Keedab vihavõttijada,
    432  Kadeduse kergendajat,
    433  Kurja silma kustutajat,
    434  Keedab nooremate kasuks
    435  Armumeele alustajat,
    436  Südamete sütitajat.”
    437  Kalevipoeg pajatama:
    438  “Kui on katlal kümme keetu,
    439  Pajal palju valmistusi,
    440  Siis ei maksa õhtusööki
    441  Tühjal kõhul oodatagi.
    442  Juhatage, kulla vennad,
    443  Kus te peremehe koda,
    444  Tagurpäri-taadi tuba,
    445  Vastuoksa-eide vari,
    446  Pööraspea-piigade paika!
    447  Karedamal kaunakesel
    448  Vahest magus ivakene,
    449  Koredamal koorukesel
    450  Vahest sile sisukene.”
    451  Pajahoidjad poisikesed
    452  Pilkamisi pajatama:
    453  “Kui sa astud kamberini,
    454  Tallad teeda tubadeni,
    455  Vaata enne, vennikene!
    456  Aja siis silmad avali,
    457  Et ei eksi jälgedelta,
    458  Kaota käesta kodurada:
    459  Libe hiirel lõksuminek,
    460  Paha väljapääsemine.”
    461  Kalev mõistis, kostis vastu:
    462  “Meest ei jõua müürid hoida
    463  Ega kaljud kammitseda!
    464  Tugevus ei kaota teeda,
    465  Rammul rohkesti radasid.”
    466  Pajahoidjad poisikesed
    467  Joonelt teeda juhatama:
    468  “Käi sa otse koopakurku,
    469  Vaata, seal leiad värava;
    470  Kummardele selga küüru,
    471  Lase alla libamisi
    472  Pugedes urgastee põhja!
    473  Veere sammul, vennikene,
    474  Käsikaudu katsudelles,
    475  Küllap leiad toaukse!”
    476  Kalevite kange poega
    477  Hakkas rada rändamaie,
    478  Tuisul teeda tallamaie,
    479  Kõndis tüki küürakili,
    480  Teise tüki käpakili.
    481  Pajahoidjad poisikesed
    482  Isekeskis irvitama:
    483  “Karu läks kassi pesasse,
    484  Lõvi lingupaeladesse,
    485  Kuhu naha kaotanekse!”
    486  Kalevite kange poega
    487  Tõttas teeda tüdimata,
    488  Ehk küll käiki küürakili,
    489  Roomakili mehel raske;
    490  Umbekitsas pime urgas
    491  Tegi teele tõkkeida.
    492  Kaugelt hakkas tulekuma
    493  Pimedasse paistemaie;
    494  Silma võis nüüd selitelles
    495  Jalga jälle juhatada.
    496  Urgastee läks laiemaksi,
    497  Kasvas ajult kõrgemaksi,
    498  Kuni Kalevite poega
    499  Püsti pääses kõndimaie.
    500  Kõrge koopa keske’ella
    501  Lae küljes rippus lampi,
    502  Valgustelles vaatajalle
    503  Kõik, mis silma kukkunekse.
    504  Tagaseina oli tehtud
    505  Kaunis laia toauksi.
    506  Uksepiida kõrval seisid
    507  Kaksi ämbrit kõrvutie,
    508  Mõlemates oma märga,
    509  Isesugusta vedelat;
    510  Üks oli valge, piimakarva,
    511  Teine tõmmu, tõrvakarva.
    512  Toaukse tagant tungis
    513  Vokikeste rattavurin,
    514  Värtna veeremise virin,
    515  Ketrajate kena helin,
    516  Piigakeste lustilaulu.
    517  Kalev sala kuulamaie.
    518  Piiga laul aga laksateli:
    519  “Õekesed hellakesed,
    520  Käharpeaga kaunikesed,
    521  Linalakad linnukesed!
    522  Igavuse ikkekene
    523  Vaevab vaeseid voki taga
    524  Kuldalõnga keerutelles,
    525  Hõbeheideid venitelles.
    526  Eks meid enne olnud hulka,
    527  Eks meid paikus käinud parvi,
    528  Eks meil olnud pidupõlvi,
    529  Eks meil õitsend parem aega
    530  Enne isa õue pealla,
    531  Vanemate vainudella?
    532  Eks me ehtind õhtu eella,
    533  Plettind puna paeladesse,
    534  Kuldakarva kirjadesse,
    535  Läinud külakiige peale
    536  Õhtulusti hõiskamaie?
    537  Seljas olid siidisärgid,
    538  Kroogitud käiksed käessa,
    539  Helmekorrad ümber kaela,
    540  Suuri sõlgi rindadella,
    541  Kuldasõrmuksed sõrmessa,
    542  Poortidest pärjad peassa,
    543  Kuldatressid pärgadella,
    544  Siidirätikud kaelassa,
    545  Siidisukad jalgadella.
    546  Eks me enne tunnud õnne,
    547  Eks me enne näinud ilu,
    548  Rohkest’ pidul rõõmusida!
    549  Nüüdap leina kaotab lusti,
    550  Nüüdap kurbus võtab karva,
    551  Puna neiu palgeilta.
    552  Vangis võõra voli alla
    553  Kanakesed kamberissa,
    554  Tuvid üksi tubadessa,
    555  Kus ei kaugelt kuulajaida,
    556  Hüva õnne soovijaida,
    557  Ega käimas kosilasi.
    558  Igavuses hallitame,
    559  Kurvastuses kolletame
    560  Voki taga, vaesekesed!
    561  Või ei vaata armukesta,
    562  Teretada tuttavada,
    563  Kätt ei anda kalli’ille!
    564  Tuleks kaugelt teinepooli,
    565  Tuleks täkulla tantsides
    566  Enne valget alla õue
    567  Leinajaida lepitama,
    568  Kurvastusi kahandama,
    569  Pisaraida pillutama!
    570  Tuleks päike-peiukene,
    571  Piigasida päästemaie;
    572  Tuleks kuu kui kosilane
    573  Neiukesi naljatama,
    574  Leinapõlvest lunastama,
    575  Tuleks tähti-poisikene
    576  Tuvikesi tahtemaie,
    577  Vangist välja aitamaie;
    578  Tuleks, kes ta ise tahes,
    579  Tuleks üks tuulest tuisatud,
    580  Tuleks vilets või vigane,
    581  Kui aga oleks isane!”
    582  Kalevite kallis poega,
    583  Kui oli kuulnud neiu lugu,
    584  Püüdis ukse lahti päästa,
    585  Tabast lahtie tõugata,
    586  Piitadesta painutada.
    587  Kaljuseina kindlusella
    588  Seisis värav vankumata,
    589  Uksepiidad paindumata.
    590  Kalevite kange poega
    591  Püüdis häälta pettelikult
    592  Madalamaks moonutada,
    593  Peenemaksi painutada,
    594  Hakkas laulu laskemaie,
    595  Sõnasida seadimaie:
    596  “Läksin lustil kõndimaie,
    597  Mööda metsi hulkumaie,
    598  Meeletuju tuulutama,
    599  Murekoormat kergitama;
    600  Talv oli läinud tänavast,
    601  Nurmed alles noorusella.
    602  Mis ma leidsin lepikusta,
    603  Kogemata kaasikusta?
    604  Laidsin neiud neljakesi
    605  Madaraida kiskumassa,
    606  Puujuuri puistamassa,
    607  Turbaida tuhnimassa.
    608  Pead valged, põsed punased,
    609  Sitikmustad silmakulmud.
    610  Ei ma julgend juurde minna,
    611  Ei olnud südant sülle võtta.
    612  Läksin koju leinatessa,
    613  Ukse ette nutte’essa.
    614  Taati minulta küsima,
    615  Eite asja nõudemaie:
    616  “Miks sa nutad, poega noori?
    617  Miks sa kurdad kevadella?”
    618  “Mis ma nutan, taadikene!
    619  Mis ma kurdan, eidekene!
    620  Läksin lustil kõndimaie,
    621  Varaselta vaatamaie;
    622  Mis seal leidsin lepikusta,
    623  Kogemata kaasikusta?
    624  Leidsin neiud neljakesi
    625  Madaraida kiskumassa,
    626  Puujuuri puistamassa,
    627  Turbaida tuhnimassa,
    628  Pead valged, põsed punased,
    629  Sitikmustad silmakulmud.
    630  Ei ma julgend juurde minna,
    631  Ei olnud südant sülle võtta,
    632  Läksin koju leinatessa.”
    633  Taati mõistis, kostis vastu:
    634  “Ole vaita, poega noori!
    635  Küll panen ammu püüdemaie,
    636  Nooled pikad noppimaie.”
    637  Poega vastu pajatama:
    638  “Oh mu armas taadikene!
    639  See pole ammupüüdemine
    640  Ega noolenoppimine;
    641  See on kulla ostemine,
    642  Hõbeda lunastamine,
    643  Kallima kauba ostetava.
    644  Küll lähen linnast tooma kaupa,
    645  Poekambrist poortisida,
    646  Leti tagant lintisida,
    647  Seina pealta siidisida –
    648  Seega petan neiukesed.”
    649  Võtsin hoielda hobuda,
    650  Ratsukesta ravitseda,
    651  Kõrvikesta kosutada;
    652  Siis panin ratsu rakke’esse,
    653  Sametise sadulasse,
    654  Hõbedase helmestesse,
    655  Vaskiselga valjaisse;
    656  Läksin kaugelt kosimaie,
    657  Neiukesi otsimaie:
    658  Veerin teie väravasse,
    659  Tulin teie ukse taha.”
    660  Neiu kuulis kamberissa,
    661  Laulis vastu lõksutelles:
    662  “Külapoiss mul, kulla venda,
    663  Kaugelt tulnud kosilane!
    664  Õnnetunnil oled tulnud
    665  Piigakesta püüdemaie;
    666  Peremees on kodunt läinud
    667  Asjasida ajamaie,
    668  Eite kooki küpsetamas,
    669  Laste leiba vaalimassa,
    670  Õde noorem hanekarjas
    671  Lestajalgu lepitamas,
    672  Teine kulda küürimassa,
    673  Hõbeasju haljastamas;
    674  Mina üksi, kurba lindu,
    675  Leinaikkes lõokene,
    676  Vokivärtnaid veeretamas,
    677  Kuldalõnga ketramassa,
    678  Hõbeheideid korrutamas.
    679  Kuule, kallis külapoissi,
    680  Petiskeelil peiukene!
    681  Kasta oma käppasida
    682  Ukse kõrval ämberisse,
    683  Kussa märga tõmmut karva,
    684  Tugevuse toetaja:
    685  Siis su käpal kasvab võimu,
    686  Raudarammu rusikalle,
    687  Miska kaljuseinad murrad,
    688  Lõhud raudased väravad,
    689  Teraksesta tehtud tornid.
    690  Kui peab kangus kahanema,
    691  Liiga-rammu rammestama,
    692  Võimus käesta võõrdumaie,
    693  Kasta käsi teise ämbri,
    694  Kussa märga piimakarva,
    695  Tugevuse taltsutaja,
    696  Kange väe kustutaja, –
    697  Muidu tugev käsi murrab
    698  Pihuks kõik, mis ette puutub.”
    699  Kalevite kange poega
    700  Tõttas käsku täitemaie,
    701  Kuidas piiga pajatanud,
    702  Neitsi noori õpetanud.
    703  Käppa kastes tundis kohe
    704  Tugevusta tõusemaie,
    705  Käes rammu kasvamaie.
    706  Kui ta võttis uksest kinni,
    707  Põrkas kõigi piitadega
    708  Prantsatelles põrmandalle.
    709  Kui ta üle lävepaku
    710  Jalga tõstnud tubadesse,
    711  Kanna pannud põrmandalle,
    712  Kargas neitsi kohkudessa
    713  Kärmeil kannul voki tagant,
    714  Pistis tuulil putkamaie,
    715  Lendas üle läve kambri.
    716  Neitsikene noorukene
    717  Kanget käppa karte’essa
    718  Neitsipillil palumaie:
    719  “Kallis kange mehe poega,
    720  Tuulest tulnud peiukene!
    721  Ära pista raudakäppa,
    722  Näpukesta neitsikesse,
    723  Enne kui võimu vähendad,
    724  Enne kui kangust kahandad,
    725  Nõiaväge nõrgendad.
    726  Kasta käppa teise ämbri,
    727  Kussa märga piimakarva,
    728  Kange rammu kahandaja!”
    729  Kalevite kallis poega
    730  Pani naeruks pajatusta,
    731  Noore neitsi kohkumista,
    732  Mõtles ise omas meeles:
    733  Ega käsi hellitelles
    734  Kahju ei või kasvatada.
    735  Neiukene noorukene
    736  Pisarpillil palumaie:
    737  “Ära veere, vennikene,
    738  Ära astu ligemalle!
    739  Määratuks sind Taara loonud,
    740  Vanaisa valmistanud,
    741  Tugevamaks nõidus teinud,
    742  Sortsimärga sünnitanud.
    743  Vist sa oled, kallis võõras,
    744  Kuulus Kalevite poega,
    745  Kangelaste kasvandikku,
    746  Sulevite sugulane,
    747  Alevite armas sõber?
    748  Sellest, kui ma kodu kasvin,
    749  Lilleke eide lepikus,
    750  Orjavitsa alla õue,
    751  Angervaksa aia ääres,
    752  Kullerkuppu koppelissa,
    753  Imelikke ilmutusi
    754  Sadadena kuulda saanud,
    755  Tuhandeilla enne tulnud.”
    756  Piigakese pärimised,
    757  Sõbrasõnal soovimised
    758  Jäävad joonelt vastamata.
    759  Kalevite mõttekäigid
    760  Teisel tuulel tuiskamassa,
    761  Teisel luhal luusimassa.
    762  Lävest üle astudessa,
    763  Võõrast tuba vaadatessa
    764  Oli kohe kogemata
    765  Mõnusama mehe mõõga
    766  Tagaseinassa silmanud.
    767  Varnas rippus kallis vara,
    768  Teises varnas mõõga kõrval
    769  Väike pajuvitsakene,
    770  Kolmandamas suvikübar,
    771  Vana kaabulotikene.
    772  Kalevite kange poega,
    773  See ei kuulnud neiu kutsu
    774  Ega vaatnud vitsakesta,
    775  Pidand lugu kübarasta;
    776  Mõtted käisid mõõga peale,
    777  Soovisivad sõjariista.
    778  Seda olid salasepad,
    779  Maa-alused meisterid
    780  Salakojas sünnitanud,
    781  Varjupaigas valmistanud.
    782  Kui ta mõttes mõõka mõõtnud,
    783  Pärast nõnda pajatama:
    784  “Siin on, mis ma unes nägin,
    785  Magadessa ette mõistsin,
    786  Arudel enne arvasin:
    787  See’p see mõõka mulle tehtud,
    788  Salakojas sünnitatud
    789  Kadund mõõga kohatäitjaks,
    790  Mis on Kääpasse maetud.”
    791  Piiga kambrist palumaie:
    792  “Kuule, kulla vennikene!
    793  Jäta mõõka võttemata,
    794  Sõjariista Sarvikulle;
    795  Võta pajuvitsakene,
    796  Võta varjukaabukene:
    797  Pajuvitsa päästab põrgust,
    798  Kübar kurja kiusatusest.
    799  Mõõga võid sa mõnusama
    800  Sepal lasta sobitada,
    801  Mõõka oskab meister teha,
    802  Selli tarka sünnitada;
    803  Aga kallist kaabukesta,
    804  Pajuvitsa väetikesta
    805  Või ei ilmas kuskil leida.
    806  Kübaral on kümme väge,
    807  Vitsal seitse saladusi,
    808  Üheksa veel isevoli.
    809  Soovimiste sõuendusel,
    810  Tahtemiste täitemisel
    811  Vitsakene väga vägev,
    812  Kübar kangem abimeesi,
    813  Targem asja toimetaja.”
    814  Kalevite kange poega
    815  Mõistis kohe, kostis vastu:
    816  “Küllap jõuan soovimisi
    817  Tahtemisel talitada
    818  Ilma sortsikübarata,
    819  Nõiavitsa aitamata.
    820  Tuuslarite tuulesõidud,
    821  Sortsilaste sünnitused,
    822  Tühja-taadi tembutused
    823  Saa ei meesta eksitama,
    824  Kangelasta kütkendama;
    825  Tugevus teede tegija,
    826  Rammu radade rajaja.”
    827  Neitsikene noorukene
    828  Vaidlemista vaigistelles
    829  Võttis kübara varnasta,
    830  Võttis kätte kaabukese,
    831  Mis ei vildist vanutatud,
    832  Villast olnud valmistatud
    833  Ega karvadest kogutud;
    834  Kübar oli küüntelaastust,
    835  Korjatud küünte kildudest
    836  Targal kombel ise tehtud.
    837  Piigakene pajatelles
    838  Kübarada kiitemaie:
    839  “See’p see kübar maksab kallis,
    840  Maksab määratuma hinna,
    841  Kallima kui kuningriigi,
    842  Sest ei teista sarnalista
    843  Suures ilmas pole saada,
    844  Laias ilmas iial leida.
    845  Mis sa soovimiste sõudel,
    846  Igatsuste ihkamisel
    847  Iial peaksid himustama:
    848  Kaapu kohe kasvatamas,
    849  Tahtemista täitemassa.”
    850  Naljapärast pani neitsi
    851  Kaabukese oma pähe,
    852  Sõnul ise soovimaie:
    853  “Kasva, kasva, kulla neiu!
    854  Sirgu, sirgu, sinisilma!
    855  Kasva Kalevi kõrguseks,
    856  Sirgu sõbra suuruseksi!”
    857  Silmanähes sirgus sõsar,
    858  Kasvas küünra, kasvas kaksi,
    859  Sirgus sülla, sirgus kaksi,
    860  Kasvas Kalevi kõrguseks,
    861  Sirgus sõbra suuruseksi.
    862  Kalevite kallis poega
    863  Neitsi naljamängi nähes,
    864  Kiire’esti kasvamista,
    865  Silmapilgul sirgumista,
    866  Võttis kaabu neitsi peasta,
    867  Pani endale päheje,
    868  Siisap soovil sõnaldama:
    869  “Vaju, vaju, vennikene!
    870  Kärssu, kärssu, kange meesi!
    871  Vaju sülda väiksemaksi,
    872  Mõni sülda madalamaks,
    873  Kärssu kokku kera kombel,
    874  Sõsara noore sarnaseks!”
    875  Kalev hakkas kahanema,
    876  Vajus vaksa, vajus kaksi,
    877  Kahanes veel mõne küünra,
    878  Vajus piiga vääriliseks,
    879  Sõsaralle sarnaliseks.
    880  Neitsikene noorukene,
    881  Küll sa võtsid kübarada,
    882  Võtsid kaabu peiu peasta,
    883  Panid endale päheje,
    884  Sigitasid soovimisi,
    885  Et sa saaksid endiseksi,
    886  Loodud looma kohaseksi.
    887  Silmapilgul vajus sõsar,
    888  Kärssus kokku kullakene
    889  Loodud looma radadelle.
    890  Kalevite kallis poega
    891  Neitsi nalja naeratama,
    892  Pärast nõnda pajatama:
    893  “Sinu pärast, sõsar noori,
    894  Tahan täna titekeseks,
    895  Pisukeseks poisiks jääda,
    896  Tahan kui tammetõruke,
    897  Kenakene kurnitappi
    898  Väikselt põrandal veereda.”
    899  Soovituste sõudetäitjat,
    900  Küüntest tehtud kübarada
    901  Käest ei raatsind kaotada,
    902  Mõtles aga omas meeles:
    903  Kui tuleb tüli kogemata,
    904  Veereb viletsuse vihma,
    905  Rahesadu raskemada
    906  Äkitselta ähvardama,
    907  Küllap kübar kiireline
    908  Kangemada kasvatamas,
    909  Suuremada sünnitamas.
    910  Pisukese poisi põlves
    911  Pidas tema lustipidu,
    912  Naljamängi neitsiga.
    913  Kahekesi kallid lapsed
    914  Tantsil tuba talla’avad,
    915  Põrandalla pööritavad,
    916  Kui oleks tuba toomingane,
    917  Pähkelpuista tehtud põrand,
    918  Pihlakasta uksepiidad,
    919  Vahterasta vaheseinad,
    920  Kui oleks kullassa kutsutud,
    921  Hõbedas neid hõigatud
    922  Laulusida lõksutama,
    923  Mis ju meelest mitu läinud,
    924  Mitu kenamat kadunud.
    925  Neitsikene noorukene
    926  Palus tuppa teise piiga,
    927  Kes see kulda küürimassa,
    928  Hõbedada haljastamas,
    929  Vaski oli vaalimassa;
    930  Kutsus õe kolmandama,
    931  Kes see käinud hanekarjas
    932  Lestajalgu lepitamas,
    933  Kutsus õed kahekesi
    934  Võõrast venda vaatamaie.
    935  Piigakesed pajatama:
    936  “Lukutagem köögiuksed,
    937  Pangem ette pöörakesed,
    938  Tabad kindlad ukse taha,
    939  Et ei vanaeite pääse
    940  Meie pidu pillamaie!”
    941  Köögiuksed pandi kinni.
    942  Eite kooki küpsetelles
    943  Läind kui hiirekene lõksu,
    944  Võind ei enam välja päästa
    945  Lustipidu lühendama.
    946  Kalevite kallis poega
    947  Tegi nalja neidudelle,
    948  Ajaviitust armsatelle,
    949  Lubades neid lunastada,
    950  Põrgupõlvest päästaneda:
    951  “Küllap viin teid kolmekesi
    952  Päikese paiste’elle,
    953  Püüan teile peiukesi,
    954  Kosilasi kasvatada,
    955  Sugulastest soovitada;
    956  Soovin ühe Suleville,
    957  Annan teise Aleville,
    958  Kolmanda kannupoisile.
    959  Mina ise, noori meesi,
    960  Kasupoisike, ei kosi,
    961  Või ei väeti naista võtta:
    962  Pean veel sülla sirgunema,
    963  Paari vaksa paisumaie,
    964  Tüki saama targemaksi,
    965  Teise tüki taltsamaksi,
    966  Enne kui võin välja minna
    967  Kodukana kosimaie.
    968  Nüüdap, kulli kõvernokka,
    969  Lendan, kägu, lepikusse,
    970  Lendan lustil luhtadelle
    971  Õnnepidu otsimaie.”
    972  Mitmeida lustimänge
    973  Võeti ajaviite’eksi:
    974  Kulli puistas kanapoegi –
    975  Kalev kulli, piigad kanad;
    976  Sõidetie sõgesikku,
    977  Hakati sõrmust otsima,
    978  Naabrimängi naljapärast,
    979  Peitusmängi pidamaie,
    980  Mis ei laulik jõuaks laulda,
    981  Keelil kõike kuulutada.
    982  Meelest läinud laulud kenad,
    983  Peast pulmapillikesed,
    984  Käest kuldsed kuulutused,
    985  Meelest mõned magusamad.
    986  Kui kord lõpeb lustipäeva,
    987  Õnneööde hõiskamine,
    988  Kui saab noorus närtsimaie,
    989  Puna palgeilt kahvatama,
    990  Siis on lõpul lauluaega,
    991  Kaotab kägu kukkumise,
    992  Ööbik iluhüüdemise,
    993  Lõokene lustitralli,
    994  Neitsi noorta häälekese.
    995  Kui ei pika ilu peale
    996  Peiupillil tantsidessa
    997  Piigal tõuse pillikesta,
    998  Kahetsuse kurvastusi,
    999  Lustipidult leinamisi,
    1000  Siis võib pidu pajatelles
    1001  Luike lustikeelel laulda.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems