kalevipoeg14
Kreutzwald, Friedrich Reinhold
1862

Metadata

COL: Kreutzwald
ID: 14
OSA: Kalevipoeg

Neljateistkümnes lugu

Allmaailma vaatlus • Esimene võitlus Sarvik-taadiga • Lahkumine
    3  Oleks laulupoega noorem,
    4  Oleks, mis ta enne olnud
    5  Kevadises kaunis ilus,
    6  Suvepiiri palistusel,
    7  Siis ta laulaks pika päeva,
    8  Laulaks läbi talveöögi,
    9  Laulaks nalja ehk nädala,
    10  Kukutelles poole kuuda
    11  Kalevite kaunist mängi
    12  Põrgupere piigadega,
    13  Laulaks, et metsad müraksid,
    14  Kaljud vastu kargeleksid.
    15  Aga laulik, õhtukukke,
    16  Suvest lahkund luigekene,
    17  Pöörab silmad igatsedes
    18  Õnnepäeva hommikulle,
    19  Noorepõlve nurmedelle,
    20  Kus veel kenamadki kirjad,
    21  Ilusamad õnnelilled
    22  Rõõmuvaipa valmistasid;
    23  Kus veel elu õrnal rinnal
    24  Soemalt mõni sõbrasüda
    25  Õnnelikult vastu õhkas;
    26  Kus veel kevadisel murul
    27  Külakiige kergitusel
    28  Sõstrasilmad sõbralikult
    29  Heldusella hiilgasivad – –
    30  Millal saab lauliku kevade
    31  Armul tagasi tulema?
    32  Tõuse, laulu koidukene,
    33  Tõuse kui see päevatera
    34  Minu vaimusilmadesse!
    35  Paista muistsepõlve päevi
    36  Hämarusest ärkamaie,
    37  Pilvepaksust paistemaie!
    38  Kalevite kallil pojal
    39  Ei sõit’ ilu jõgepidi,
    40  Mäng ei kullast mäge pidi;
    41  Ilu oli pikalla öölla
    42  Lustipidul lõppemata,
    43  Mäng ei lasknud noorel mehel
    44  Aega minna igavaksi
    45  Ega nali neidudelle
    46  Unesõba silmadelle.
    47  “Oh, kui ööl’ ei hirmutuseks
    48  Päikest tuleks paistemaie!”
    49  Nuttis juba mitu noorta
    50  Kadund armu kahetsedes,
    51  Kui ta salalõimesiidi
    52  Kangasjalgel kujutie.
    53  Vanaeite köögis vangis
    54  Istus kui lõksus hiireke,
    55  Kust ei võinud kasutütreid
    56  Kalleid minna keelamaie.
    57  Teisel päeval läksid piigad
    58  Kaleviga kõndimaie,
    59  Läksid maja näitamaie,
    60  Varakambreid vaatamaie;
    61  Palged alles punetasid
    62  Neitsidel veel naljatusest,
    63  Miska öö neil õnnemängil
    64  Lustilikult mööda läinud.
    65  Nemad läksid kiviuksest
    66  Kõrge kivivõlvi alla,
    67  Kõndisivad kivist teeda
    68  Tüki maada veel edasi;
    69  Seal tuli vastu rikas tuba.
    70  Tuba oli rauast tehtud,
    71  Seinanurgad teraksesta,
    72  Raudauksed, raudaaknad,
    73  Raudalaed ja raudpõrandad;
    74  Raudaahi seisis nurgas,
    75  Raudakeris ahjuotsal,
    76  Raudakummi keriksella,
    77  Raudasängi seina ääres,
    78  Raudalaud keset põrandat,
    79  Raudatoolid laua ümber,
    80  Raudapingid ahju kõrval;
    81  Rauast olid parred tehtud,
    82  Parrevarred rauast taotud,
    83  Raudakirstud igas nurgas,
    84  Raudavara kirstudessa.
    85  Vanem piiga pajatelles
    86  Pani sõna sõudemaie:
    87  “See on vana Sarvik-taadi
    88  Töötuba sulastelle,
    89  Orjapoiste varjupaika,
    90  Teopoiste pärispaika:
    91  Siin neid vaeseid vaevatakse,
    92  Mitmel puhul piinatakse.”
    93  Nemad läksid raudauksest
    94  Kõrge raudse võlvi alla,
    95  Kõndisivad raudateeda
    96  Tüki maada veel edasi;
    97  Seal tuli vastu teine tuba.
    98  Tuba oli vasest tehtud:
    99  Seinad vasesta valatud,
    100  Valgest vasest seinanurgad,
    101  Punasesta seinapalgid,
    102  Vasksed uksed, vasksed aknad,
    103  Vasksed laed ja põrandad;
    104  Vaskne ahi seisis nurgas,
    105  Vaskne keris ahjuotsal,
    106  Vaskne kummi keriksella,
    107  Vaskne sängi seina ääres,
    108  Vaskne laud keset põrandat,
    109  Vasksed toolid laua ümber,
    110  Vasksed pingid ahju kõrval;
    111  Vasest olid parred tehtud,
    112  Parrevarred vasest taotud,
    113  Vasksed kirstud igas nurgas,
    114  Vaskne vara kirstudessa.
    115  Vanem piiga pajatelles
    116  Pani sõna sõudemaie:
    117  “See on vana Sarvik-taadi
    118  Tütarlaste töötuba,
    119  Orjapiiga varjupaika,
    120  Vaimutüdrukute nurka:
    121  Siin neid vaeseid vaevatakse,
    122  Mitmel puhul piinatakse.”
    123  Nemad läksid vasksest uksest
    124  Kõrge vaskse võlvi alla,
    125  Kõndisivad vaskiteeda
    126  Tüki maada veel edasi;
    127  Seal tuli vastu kolmas tuba.
    128  Tuba oli tehtud hõbedast:
    129  Hõbedased toaseinad,
    130  Nurgad hõbedast valatud,
    131  Hõbeuksed, hõbeaknad,
    132  Hõbelaed ja -põrandad;
    133  Hõbeahi seisis nurgas,
    134  Hõbekeris ahjuotsal,
    135  Hõbekummi keriksella,
    136  Hõbesängi seina ääres,
    137  Hõbelaud keset põrandat,
    138  Hõbetoolid laua ümber,
    139  Hõbepingid ahju kõrval;
    140  Hõbedasta tehtud parred,
    141  Parrevarred hõbedasta,
    142  Hõbekirstud igas nurgas,
    143  Hõberaha kirstudessa.
    144  Teine piiga pajatelles
    145  Pani sõna sõudemaie:
    146  “See on vana Sarvik-taadi
    147  Igapäevaline tuba,
    148  Argipäeva asupaika,
    149  Kehakarastuse kamber.
    150  Siin ta puhkab igapäeva,
    151  Peab hõlpsat põlvekesta.”
    152  Nemad läksid hõbeuksest,
    153  Kõrge hõbevõlvi alla,
    154  Kõndisivad hõbeteeda
    155  Tüki maada veel edasi;
    156  Seal tuli vastu neljas tuba.
    157  Tuba oli kullast tehtud:
    158  Kullast olid toaseinad,
    159  Nurgad kullasta valatud,
    160  Kuldauksed, kuldaaknad,
    161  Kuldalaed ja -põrandad;
    162  Kuldaahi seisis nurgas,
    163  Kuldakeris ahjuotsal,
    164  Kuldakummi keriksella,
    165  Kuldasängi seina ääres,
    166  Kuldalaud keset põrandat,
    167  Kuldatoolid laua ümber,
    168  Kuldapingid ahju kõrval;
    169  Kullast olid parred tehtud,
    170  Parrevarred kullast taotud,
    171  Kullasta kõik majariistad,
    172  Kuldakirstud igas nurgas,
    173  Kuldaraha kirstudessa.
    174  Teine piiga pajatelles
    175  Pani sõna sõudemaie:
    176  “See on vana Sarvik-taadi
    177  Pidupäeva paigakene,
    178  Lustipidamise tuba,
    179  Kallis rõõmukambrikene.
    180  Siin ta puhkab pidupäeval,
    181  Maitseb magusamat põlve,
    182  Õnnelikumada aega.
    183  Siin ma eile pika päeva
    184  Olin kulda küürimassa,
    185  Pidukambrit pühkimassa.”
    186  Nemad läksid kuldauksest,
    187  Läbi kuldaväravasta
    188  Kõrge kuldavõlvi alla,
    189  Kõndisivad kuldateeda
    190  Tüki maada veel edasi;
    191  Seal tuli vastu viies tuba,
    192  Kallis siidikambrikene.
    193  Tuba oli siidist tehtud,
    194  Siidinööril üles aetud,
    195  Salasambailla toetud;
    196  Siidist olid toaseinad,
    197  Nurgad siidista sõlmitud,
    198  Siidiuksed, siidiaknad,
    199  Siidist laed ja põrandad,
    200  Siidisängid seina ääres,
    201  Siidipadjad sängidessa,
    202  Siidikatted üle laua,
    203  Siiditekid toolidella;
    204  Siidiriided rippusivad
    205  Ümberringi seina küljes,
    206  Siidinöörid piki tuba
    207  Nõtkusivad siidi alla,
    208  Suured kirstud seisid nurgas,
    209  Siidikangad kirstudessa.
    210  Kolmas piiga pajatelles
    211  Pani sõna sõudemaie:
    212  “See on neiu ehtetuba,
    213  Noorte neitsikeste kamber.
    214  Siin nad, hellad, ehitavad,
    215  Piduriideid palmitavad,
    216  Panevad sinisiidilista,
    217  Punakarva poogalista,
    218  Roomakarva loogelista,
    219  Kui on siidiliste pidu,
    220  Noorte neitsikeste päeva.”
    221  Nemad läksid siidiuksest,
    222  Läbi siidiväravasta
    223  Kõrge siidivõlvi alla,
    224  Kõndisivad siiditeeda
    225  Tüki maada veel edasi;
    226  Seal tuli vastu kuues tuba,
    227  Kena sametkambrikene.
    228  Tuba tehtud sametista,
    229  Sametnööril üles seatud,
    230  Salasambad alla toetud;
    231  Sametista toaseinad,
    232  Nurgad seotud sametista,
    233  Sametuksed, sametaknad,
    234  Sametist laed ja põrandad,
    235  Sametsängid seina ääres,
    236  Sametpadjad sängidessa,
    237  Sametkatted laua üle,
    238  Samettekid toolidella;
    239  Suured sametised vaibad
    240  Jooksivad piki põrandat,
    241  Sametnöörid piki tuba
    242  Nõtkusivad sametissa.
    243  Suured kirstud seisid nurgas,
    244  Sametkangad kirstudessa,
    245  Teised sametkanga pakud
    246  Seisid virnas kirstu kõrval.
    247  Kolmas piiga pajatelles
    248  Pani sõna sõudemaie:
    249  “See on neiu ehtetuba,
    250  Noorte neitsikeste kamber.
    251  Siin nad, noored, ehitavad,
    252  Piduriideid palmitavad,
    253  Panevad sinisametisse,
    254  Poogalise punadesse,
    255  Kui on sametlaste pidu,
    256  Sametneitsikeste päeva.”
    257  Nemad läksid sametuksest,
    258  Läbi sametväravasta
    259  Kõrge sametvõlvi alla,
    260  Kõndisivad sametteeda
    261  Tüki maada veel edasi;
    262  Seal tuli vastu seitsmes tuba.
    263  Tuba oli poordist tehtud,
    264  Kenast poordist kambrikene,
    265  Mis oli poordista punutud,
    266  Poordipaelul üles pandud
    267  Salasammaste toella.
    268  Poordist olid toaseinad,
    269  Nurgad poordista punutud,
    270  Poordist uksed, poordist aknad,
    271  Poordist laed ja põrandad,
    272  Poordist sängid seina ääres,
    273  Poordist padjad sängidessa,
    274  Poordist katted laua üle,
    275  Poordist tekid toolidella;
    276  Poordist riided rippusivad
    277  Ümberringi seina küljes,
    278  Poordist nöörid piki tuba
    279  Nõtkusivad poordi alla;
    280  Suured kirstud seisid nurgas,
    281  Poordipakud kirstudessa,
    282  Kirstu kõrval seisid virnad
    283  Kenamaida käiksekirju,
    284  Teised virnad tanukirju,
    285  Kolmandamad loogelisi.
    286  Kolmas piiga pajatelles
    287  Pani sõna sõudemaie:
    288  “See on neiu ehtetuba,
    289  Noorte neitsikeste kamber.
    290  Siin need noored ehitavad,
    291  Päid poordile panevad,
    292  Kui on poordilaste pidu,
    293  Noorte neitsikeste päeva.”
    294  Nemad läksid poordist uksest,
    295  Läbi poordiväravasta
    296  Kõrge poordivõlvi alla,
    297  Kõndisivad poorditeeda
    298  Tüki maada veel edasi;
    299  Siis nad pääsesivad õue,
    300  Kus ei muru ega mulda.
    301  Maa oli selgesta rahasta,
    302  Tänavatee taalerista.
    303  Õues seisis seitse aita,
    304  Seitse aita, sala tehtud.
    305  Üks oli aita kivist tehtud,
    306  Raudakivista rajatud,
    307  Teine aita paesta tehtud,
    308  Laiust paasist ehitatud,
    309  Kolmas aita kanamunast
    310  Imelikult ehitatud,
    311  Neljas aita hanemunast
    312  Salakombel kokku pandud,
    313  Viies aita vikikivist,
    314  Viilitud kivist ehitud,
    315  Kuues aita kotkamunast
    316  Imekombel ehitatud,
    317  Seitsmes aita Siuru munast
    318  Iseviisil üles seatud.
    319  Üks oli aita rukkeid täisi,
    320  Teine aita kesvasida,
    321  Kolmas aita kaeru täis,
    322  Neljas täidetud nisuga,
    323  Viies aita linnakseida,
    324  Kuues keeduvilja-aita,
    325  Seitsmes aita searasva,
    326  Keedurasva pakil täisi.
    327  Tagaõues olid laudad,
    328  Karjalojuste korterid;
    329  Laudad olid luista tehtud,
    330  Kontidesta kokku pandud.
    331  Kalevite kallis poega
    332  Ei läind lautu vaatamaie,
    333  Hakkas asja nõudemaie,
    334  Piigadelta pärimaie,
    335  Kes see kuulus Sarve-taati
    336  Sugulta pidi olema.
    337  Vanem piiga peenikene
    338  Mõistis kohe, kostis vastu:
    339  “Kes teda isa sünnitanud,
    340  Ema rinnal imetanud,
    341  Kaitsedessa kaisus kannud,
    342  Rüpessa ehk ravitsenud,
    343  Suu juures suisutanud –
    344  Sest ei ole meie kuulnud.
    345  Kas teda karu poeginud,
    346  Hunti metsas imetanud,
    347  Karjamära mängitanud,
    348  Kitse kätkis kiigutanud –
    349  See kõik seisab sõba alla,
    350  Varjul meile vaiba alla.
    351  Sarvikul on suured vallad,
    352  Laialised valitsused,
    353  Salasõite sadadena,
    354  Tuulekäike tuhandeida,
    355  Ega ole elav silma,
    356  Kuskil sureliku kõrva
    357  Kõiki tema teida teadnud,
    358  Käikisida iial kuulnud.
    359  Meie näeme minekuda,
    360  Teame tema tulekuda,
    361  Teekäik ala tundemata.
    362  Sügavamal peab sisu
    363  Õõnes maa sees olemaie:
    364  Õõnestuses seitse ilma,
    365  Seitse salakaarekesta.
    366  Seal peab varjuliste valda,
    367  Kujuliste külasida
    368  Perekasti pesitama.
    369  Surnud rahvasugusida
    370  Vana Sarvik valitsemas,
    371  Kuida Taara tarkusella
    372  Maailma algamisel
    373  Asju nõnda asutanud.
    374  Voliliku kange käega
    375  Valitseb Sarvik valdasid;
    376  Varjulised saavad luba
    377  Igal aastal hingeajal
    378  Korra oma kodus käia
    379  Omakseida vaatamassa,
    380  Tuttavaida teretamas.
    381  J õ u-õhtute pidudel
    382  Lähvad vaimud lennuskille –
    383  Põrgupiinast päästetuna –
    384  Varjuriigi väravatest
    385  Tuulekiirul kihutelles
    386  Võõraks jäänud vainudelle,
    387  Kus nad rõõmuradadella,
    388  Ehk ka pisarate teedel
    389  Elupõlves enne käinud.
    390  Aga voliaja veerul,
    391  Lõbunädalate lõpul
    392  Peavad võõrsil käinud pojad
    393  Tulist tagasi tulema
    394  Varjuriigi valdadesse,
    395  Igamees oma peresse.”
    396  Teine piiga pajatelles
    397  Pani sõna sõudevalle:
    398  “Sealtap vana Sarvik-taati
    399  Teolisi terviteleb,
    400  Abilisi ajab välja:
    401  Sunnib korra sulaseida,
    402  Teise korra tütarlapsi
    403  Teopäevi tegemaie,
    404  Kus nad vaesed raudakambris
    405  Raskeid töösid toimetavad,
    406  Vaskikambris valju tööda
    407  Sarvikulle sigitavad.
    408  Raudakeppi nuhtleb rampa,
    409  Vaskne vitsa viibijada.
    410  Siin on Sarvik-taadi kodu,
    411  Päris puhkamise paika,
    412  Kehakarastuse kamber,
    413  Seljasirutuse sängi,
    414  Kus ta vanaeide seltsis
    415  Vahevahel viidab aega,
    416  Puhkab mõne päevakese,
    417  Kui ta väsind pikast käigist,
    418  Rändamisest väga roidund.
    419  Siisap eite Sarvikuda
    420  Hõbekambri parte pealla
    421  Videvikul vihtlemassa,
    422  Aineid külgi haudumassa.
    423  Pikematel pidupäevil,
    424  Siis, kui suuremaida sööke,
    425  Tuleb Sarvik sõpradega
    426  Suurte sugulaste seltsis
    427  Lustipidu pidamaie,
    428  Õlle hullul hõiskamaie.
    429  T ü h i on tal kälimeesi,
    430  Põrgu l i t a tema tädi,
    431  Valge mära vanaema.
    432  Täna õhtul oodatakse
    433  Sarvikut koju tulema,
    434  Kel ei palju ole püsi,
    435  Kui ta ülespoole kõnnib,
    436  Kussa päeval paistab päike,
    437  Kuuvalgus öösel kumab,
    438  Tähesilmad teevad teeda.
    439  Aga kui ta alla ilma
    440  Varjulaste valdadesse
    441  Tarvidust läeb toimetama,
    442  Siis ta viibib mitu päeva,
    443  Viibib nädalate viisi.”
    444  Kolmas piiga peenikene
    445  Pani sõna sõudevalle:
    446  “Kui sind, Kalevite poega,
    447  Kogemata koju tulles
    448  Sarvik-taat saaks silmamaie,
    449  Siis sa satuks kohe surma.
    450  Sest kes iial siia saanud,
    451  Üle läve tõstnud jalga,
    452  Pannud kanda põrmandalle,
    453  See ei pääse surmasuusta,
    454  Võõrdub kuu valguselta,
    455  Päikese paistuselta.
    456  Meie, õed õnnetumad,
    457  Kaunid neitsid kolmekesi
    458  Langesime lapsepõlves
    459  Õnnetuse tuulehoolla,
    460  Viletsuse vihmasaolla
    461  Pärisorjaks Sarvikulle.
    462  Kaugelta meid kannetie,
    463  Tuhande versta tagant toodi
    464  Laia ilma lagedalta,
    465  Kena ilma keske’elta
    466  Siia kurbaje külaje,
    467  Pika piinade pereje.
    468  Enne olid ilupäevad,
    469  Kus me kuninglikus koplis
    470  Kullerkupukujudena
    471  Kolmekesi kasvasime;
    472  Nüüdap peame, neitsikesed,
    473  Pärisorja olemises
    474  Raudakepi sunnitavad,
    475  Peretaadi sõnakuuljad,
    476  Pereeide käskujalad,
    477  Töösida toimetama,
    478  Mis meil’ peale pandanekse.
    479  Ehk tuleks tulista lunda,
    480  Sajaks rauasta raheta,
    481  Valaks vihma varda’asta:
    482  Ikka peab ori olema,
    483  Ikka mineja minema,
    484  Kohe käima korraline,
    485  Varsti käima vaenelapsi,
    486  Enne koitu koovitaja,
    487  Enne muida musta lindu,
    488  Pärast päeva pääsukene.
    489  Taara heldus kinkis meile
    490  Närtsimata nooruspäevi,
    491  Õnne kevadista iga,
    492  Alalista palgepuna:
    493  Seni kui tuppi solkimata,
    494  Kaunakene kitkumata,
    495  Iduke ivas veel eluta.”
    496  Vanem piiga peenikene
    497  Pani sõna sõudemaie:
    498  “Mis see vaestel maksab noorus,
    499  Õnne kevadine ilu,
    500  Alapuna palgeilla,
    501  Mõlkuv marjameelekene,
    502  Katkemata kaunakene,
    503  Kui ei armul haudujada,
    504  Igatsusest päästijada!
    505  Kes see kanu kosimaie,
    506  Linde tuleks lunastama,
    507  Lestajalga lepitama,
    508  Varvasjalga vangist viima,
    509  Masajalga meelitama?
    510  Tuul ei tule teretama,
    511  Õhku õrna hellitama
    512  Vaeseid vangipandud lapsi.”
    513  Kalevite kange poega
    514  Pani sõnad sõudemaie:
    515  “Neitsikesed noorukesed,
    516  Käharpeaga kaunikesed,
    517  Ärge kurtke kurval meelel,
    518  Ärge kurtke, armsakesed!
    519  Kurvastus teeb kahvatumaks,
    520  Pisar pillab palgepuna.
    521  Küllap päästan kullakesed,
    522  Päästan linnud lingudesta,
    523  Kanakesed kammitsasta,
    524  Võtan väetid võrkudesta!
    525  Küllap päästan kulla piigad
    526  Vanaeide vangipaelust,
    527  Sarve-taadi sidemetest,
    528  Orjapõlve ormadesta,
    529  Viin teid laia valge’elle,
    530  Päikese paistuselle,
    531  Kena kuu kuma alla,
    532  Siravate tähte silma!
    533  Ärge nutke, noorukesed,
    534  Kurvastage, kullakesed!
    535  Kalevite kangel pojal
    536  Kasvab rammu küllaltigi!
    537  Küllap võidan võidumängil
    538  Sarve-taadi sulastega,
    539  Vangistelen vanaeide,
    540  Lunastelen lapsukesed!”
    541  Vanem piiga peenikene
    542  Pani sõna sõudemaie:
    543  “Kallis Kalevite poega,
    544  Võidumeeste võsukene,
    545  Kangelaste kasvandikku,
    546  Tahad päästa tedrepoegi,
    547  Kammitsasta kanakesi,
    548  Lingupaelust linnukesi,
    549  Siis pead võtma nõiavitsa,
    550  Küüntelaastust kübarada,
    551  Muidu sa ei suuda ennast,
    552  Vähem meid veel vangist päästa!
    553  Siin ei kesta sinu kangus
    554  Ega välta mehe võimus,
    555  Inimlikku vahvam vägi.
    556  Sarvikul on sada selli,
    557  Tuhat teenrit tundemata,
    558  Arvamata abimehi,
    559  Nägemata nõudeandjaid:
    560  Tuuleabid tuuslarilta,
    561  Sortsilaste soola-abid,
    562  Nõiarohukeste abid,
    563  Miska kangust köidetakse,
    564  Miska võimu võrgutakse,
    565  Rammu ära raugendakse.”
    566  Kalevite kange poega
    567  Pani naeruks pajatusi,
    568  Naljaks neiukeste kartust,
    569  Seadis sõna sõudemaie,
    570  Laulukesta lendamaie:
    571  “Neitsikesed noorukesed,
    572  Käharpeaga kaunikesed!
    573  Oleksite õnnekombel
    574  Meestepoege mängi näinud,
    575  Vahvamate võitlemista,
    576  Kangemate rammukatset,
    577  Küllap te siis teaksite,
    578  Palju mõnus mehepoega
    579  Tülil jõuab toimetada.
    580  Ei ma karda Sarvikuda,
    581  Karda ei sellide sadada
    582  Ega tondituhandeda!
    583  Võimas käsi võidab väe;
    584  Tugev võitis juba Tühja,
    585  Surmas Soomes suured hulgad,
    586  Saab ka võitma Sarvikuda.”
    587  Teine piiga peenikene
    588  Pani sõna sõudemaie:
    589  “Kallis Kalevite poega,
    590  Kuninglikku kange meesi!
    591  Kui sa palumiste vastu,
    592  Õpetusest hoolimata
    593  Kiusatuse kütkendusse
    594  Ülemeelil tahad minna:
    595  Sest ei tõusku meile süüdi,
    596  Sest ei vaestel’ vastutusta
    597  Venna vere valamisest,
    598  Ülekohtus hukkamisest!
    599  Ühte pean veel ütlemaie,
    600  Palvekeelil pajatama, –
    601  Tee siis, meesi, mis sa tahad!
    602  Kui sa tahad õnnekäigil
    603  Põrgupaelust pääseneda,
    604  Siis ma palun: tõtta, meesi!
    605  Vii sa varbad viibimata
    606  Teiste teede radadelle!
    607  Sest kui Sarvik jõuab siia,
    608  Kukub kinni koopauksi,
    609  Läheb urkavärav lukku.
    610  Seal ei ole pääsemista,
    611  Lahtisaamist sulle loota.
    612  Võta küüntelaastust kübar,
    613  Soovi kojusaatemista,
    614  Enne kui kaob õnneaega,
    615  Lõpeb otsa lõbus põlvi!”
    616  Kalevite kange poega
    617  Pidas naeruks neiu pelgu,
    618  Kodukana kohkumista:
    619  Mõtles: “Mees küll maksab mehe,
    620  Võit jääb siiski võimsamalle.
    621  Langeb urgas lamaskille,
    622  Küllap uurin uue urka,
    623  Kaevan teise kaevandiku,
    624  Kust ma pääsen kodu poole.”
    625  Nukral meelel neitsikesed,
    626  Kui ei võinud venda päästa,
    627  Armukesta avitada,
    628  Salanõusid sünnitama,
    629  Kuidas nemad kolmekesi
    630  Kavaluse kütkendusel
    631  Armukest saaks aitamaie.
    632  Sängisambas valmis seisid
    633  Sarvik-taadi salariistad,
    634  Abimehed hädaajal:
    635  Kaksi klaasi ühtekarva
    636  Õllevärki märgadega,
    637  Ühel mõõdul küll mõlemad
    638  Poolikulta täide pandud.
    639  Siiski märjad need sugulta,
    640  Võimuselta üsna võõrad
    641  Nii kui öö on päeva kohta:
    642  Üks oli märga kümme härga,
    643  Kes see võimu kasvataja;
    644  Teine märga tuhat nälga,
    645  Kes see võimu kahandaja.
    646  Paremal käel sängisambas
    647  Seisis rammusünnitaja,
    648  Pahemal pool sängisambas
    649  Seisis rammusuretaja.
    650  Vanem õde vaheteli
    651  Salamahti sängisambais
    652  Klaasid teine teise kohta,
    653  Pani rammu pahemalle,
    654  Nõtrust paremalle poole:
    655  Et kui Sarvik võimu võtab,
    656  Nõrgendusta kohe neelab.
    657  Teine õde võttis vitsa,
    658  Mis see silla sünnitaja.
    659  Kui nad nõnda kolmekesi
    660  Salaasjad sünnitanud,
    661  Kuuldi kaugelt müdinada,
    662  Koopalae poolt kolinada.
    663  Vanem piiga värisema,
    664  Teine kohkel kahvatama,
    665  Kolmas piiga peenikene
    666  Pani sõnad sõudevalle:
    667  “Kallis Kalevite poega!
    668  Nüüdap, lõvi, oled lõksus,
    669  Mesikäppa, näpistuses,
    670  Vangivõrgus, vennikene!
    671  Sarvik juba sõitemassa,
    672  Kodu poole kihutamas!
    673  Tallab juba urgasteeda,
    674  Sammud kostvad koopasuusta,
    675  Kannamüdin kõrge’elta.
    676  Lahtipääsemist ei loota,
    677  Pagupaika kuskilt leida!
    678  Katsu tulu tugevusest,
    679  Raudarammust abimeesta!”
    680  Kui oleks hulka hobuseida
    681  Kivisillal kihutamas,
    682  Raskem raudavankri voori
    683  Vaskiteedel veeremassa,
    684  Kõuetaadi kärgatused
    685  Maapinda põrutanud,
    686  Nõnda Sarvik-taadi sammud
    687  Koopakummi kõigutasid.
    688  Kalevite kange poega
    689  Seisis paigast põrkamata,
    690  Seisis kui tammi marussa,
    691  Kaldakaljud lainetessa,
    692  Kivi rahesagarassa,
    693  Kõva torni tuulehoossa.
    694  Ukse taga undas sammu,
    695  Liikus käiki ligemalle.
    696  Juba rusik raksatelles
    697  Piitasida põrutama,
    698  Käsi kange kärgatelles
    699  Ukse kipub hukkamaie,
    700  Juba jalga üle läve
    701  Astub toa põrmandalle;
    702  Sealap sammu seisatama,
    703  Võõrail silmil vahtimaie,
    704  Kust see kulli kanadelle,
    705  Hunti tulnud karja hulka?
    706  Neitsid kartes kahvatama,
    707  Kolmekesi kohkumaie.
    708  Kalevite kange poega,
    709  Kes veel väikelase kujul,
    710  Soovikübara käessa,
    711  Tagaseina seisanekse,
    712  Näind ei suurem neidudesta,
    713  Kukk ei kangem kanadesta.
    714  Sarvik-taati sõnaldama,
    715  Pilkelisti pajatama:
    716  “Kes sind võrku, vennikene,
    717  Lingu viinud, linnukene?
    718  Mesikeelil meelitused
    719  Petnud mõnda poisikesta.
    720  Juba julgus julgematel,
    721  Juba kangus kangematel
    722  Kogemata murdnud kaela,
    723  Hullul peal ju hukutanud.
    724  Pääsmist siit ei päeva alla
    725  Ega lootust lahti saada!”
    726  Kalevite kange poega
    727  Kostis vastu kavalasti:
    728  “Tuul on tühi talitaja,
    729  Maru mõistemata meesi!
    730  Sõitlemine sõnadella,
    731  Vaidlemine vihadella,
    732  Lõualuie lõugutused,
    733  See’p see muistne naiste sõda,
    734  Kabedate kemplemine.
    735  Lorist ei saa lepitajat,
    736  Sõnast sõja suretajat,
    737  Vandest viha vaigistajat.
    738  Keel on kurjem kihutaja,
    739  Sõnad riiusünnitajad.
    740  Lähme välja lagedalle
    741  Võidu peale võilemaie:
    742  Kumb meist kumba kangusella
    743  Võidumängil võitanekse?
    744  Võitijalle veergu voli,
    745  Kohus kätte kangemalle.”
    746  Sarvik-taati sõnaldama:
    747  “Sündku sinu soovimine,
    748  Mehemäng mul meelepärast!”
    749  Siisap sammus sängisamba
    750  Võimuklaasist võttemaie
    751  Keharammu karastusta.
    752  Arvas klaasi asukohal
    753  Sängisambas seisevada.
    754  Laskis kiirest’ märga kurku,
    755  Jätt’ ei põhja piisakesta.
    756  Kalevite kange poega
    757  Pistis põue peavarju,
    758  Küüntelaastust kaabukese.
    759  Meelil ise mõtlemaie:
    760  “Kui läeb kitsik kibedamaks,
    761  Hakkab rammu raugenema,
    762  Küll siis kaapu kasvatama,
    763  Soovikübar sirgunema
    764  Paneb kohe poisikese.”
    765  Kui siis saanud korra peale
    766  Võitlemise valmistused,
    767  Mindi kohe murudelle
    768  Õue peale õnne katsma.
    769  Sarvik-taati sõnaldama:
    770  “Vanem piiga peenikene,
    771  Käi sa kiiresti kambrisse!
    772  Võta rauad raudakirstust,
    773  Kahekordised kammitsad,
    774  Miska võitja võidetava
    775  Kannad köidab kammitsasse!”
    776  Tütar noori täitis käsku,
    777  Tegi taadi tahtemista.
    778  Mehed muru mõõtemaie,
    779  Sammul kohta seadimaie,
    780  Piirasivad ümber piirded,
    781  Panid vaiad veerte peale,
    782  Et ei mingit segadusta,
    783  Pettust pidand sündimaie.
    784  Siis nad võtsid niuetesta
    785  Kinni keha keske’elta,
    786  Kangust nõnda katsumaie,
    787  Kumb saaks kumba kukutama.
    788  Ei seal olnud enne seda
    789  Muisteaegsel mälestusel
    790  Vägevamaid võitlemisi
    791  Silmale veel sünnitatud.
    792  Kui see meri maru sunnil,
    793  Tuuletiiva tantsitusel
    794  Laineid tuiskab lendamaie,
    795  Kõikumaie, kerkimaie,
    796  Tuulispaska tõstatelles
    797  Katust kipub katkestama,
    798  Nõnda kõikus maapinda,
    799  Põrgu põrand vabisedes
    800  Võitlejate võimu alla;
    801  Põrgu seinad põrusivad,
    802  Nurgakivid niksatasid,
    803  Lagi kippus langemaie,
    804  Katus kaela kukkumaie.
    805  Kaua vältas kahevahel
    806  Kange meeste kemplemine,
    807  Et ei targem võinud teada,
    808  Kavalam ette kuulutada:
    809  Kumb saab võidul kuningaksi,
    810  Teisel kanda köitemaie?
    811  Kui nad said pisut puhanud,
    812  Üürikeselt tõmmand hinge,
    813  Võttis Kalevite poega
    814  Küüntelaastust kaabukese,
    815  Sünniteli soovimisi:
    816  Käskis keha kasvaneda,
    817  Suurusella sirguneda,
    818  Paksusella paisuneda.
    819  Kalevipoeg kasvamaie,
    820  Suurusella sirgumaie,
    821  Paksusella paisumaie,
    822  Tõusis tugevamaks tammeks,
    823  Kasvas kuuse kõrguseksi.
    824  Siisap sasis Sarvik-taadi
    825  Kehast kinni küünte väella,
    826  Rabas korra raputelles,
    827  Kiskus korra kergitelles,
    828  Tõstis kui takutopsikest
    829  Kümne sülla kõrguselle.
    830  Sealt ta rabas Sarve-taati
    831  Teritatud teiba kombel
    832  Sambaks maha seisemaie.
    833  Sarvik langes üle säärte,
    834  Põrus tüki üle põlve,
    835  Vajus ligi reitevahe
    836  Kivikildude keskele,
    837  Liivasõmera lingusse,
    838  Et ei paigast võinud päästa.
    839  Kalevite kange poega
    840  Kammitsaida kohendama,
    841  Vangiraudu valmistama,
    842  Miska vangistatud mehe
    843  Koivad saaksid kütkendatud.
    844  Varem veel kui vennikene,
    845  Kallis Kalevite poega
    846  Kammitsrauda köitemaie,
    847  Ahelaida asutama,
    848  Hakkas Sarvik silmanähes
    849  Väiksemaksi vajumaie;
    850  Vajus vaksa, vajus kaksi,
    851  Vajus siis veel mitu vaksa,
    852  Kahanes veel küünrakaupa,
    853  Sulas siis kui rabasoosse
    854  Põrmupõue peituselle
    855  Ega jäänud enam jälge,
    856  Maha mingit märgikesta
    857  Kui üks väike loigukene
    858  Sinist vetta suitsemaie.
    859  Kalevite kange poega
    860  Pilkamisi pajatama:
    861  “Kes see kuskil kentsakamat
    862  Ilmas näinud imeasja?
    863  Põrgulane pugend peitu,
    864  Argapüksi paguurka,
    865  Linnupoega lepikusse,
    866  Rästas paksu rägastikku,
    867  Sisalikku sambla sülle,
    868  Kui nad kuskil kolinada
    869  Kogemata kuulatanud.
    870  Küllap leian teisel korral
    871  Sarvik-taadi salaurkad,
    872  Köidan kintsud kammitsasse,
    873  Seon raudse sidemesse,
    874  Et ei pääse põgenema,
    875  Liikmeida liigutama.
    876  Täna täidan tõotused,
    877  Päästan põrgust piigakesed,
    878  Vangipaelust väetikesed,
    879  Viin nad võõra vainudelle
    880  Päevasilma paiste alla,
    881  Lustiliste luhtadelle
    882  Kuuvalgel kasvamaie,
    883  Tähtesilmil tõusemaie.”
    884  Kalevite kange poega
    885  Võttis mõõga varna otsast,
    886  Pani puusa pandelilla;
    887  Võttis koorma vanavara,
    888  Kullakambrist mõned kotid,
    889  Täitis mõne raetündri
    890  Taalrid tühja kottidesse,
    891  Puduraha penningida
    892  Võis ehk kümne koti võrra;
    893  A’as siis koorma õlgadelle,
    894  Tõstis sülle titakesed,
    895  Kodukanad kolmekesi,
    896  Pani soovikaabu pähe,
    897  Siisap nõnda pajatama:
    898  “Sõua, kaapu, jõua, kaapu!
    899  Sõua meida koopasuhu,
    900  Kuhu jätsin lauakoorma!”
    901  Silmapilgu sünnitusel
    902  Seisivad nad koopasuussa,
    903  Kus see katel enne keenud.
    904  Katel oli kokkadega
    905  Koopasuusta kadunenud;
    906  Mõned tuletunglakesed
    907  Leel alles lõkendasid.
    908  Kalevite kallis poega
    909  Puhus tule põlemaie,
    910  Leegi jälle lõkendama,
    911  Siisap paiskas soovikaabu
    912  Lõkke’ella lõppemaie,
    913  Tuhkadella tuiskamaie.
    914  Neiud noored nuttemaie,
    915  Kolmekesi kahetsema:
    916  “Miks sa, Kalev, kange meesi,
    917  Hüva kübara hävitand?
    918  Teist ei enam ilmas tehta,
    919  Paremat põrgus ei punuta:
    920  Surma läind nüüd soovimised,
    921  Ilmaaegu kõik igatsus!”
    922  Kalevite kange poega
    923  Kavalasti kostemaie:
    924  “Jätke nuttu, neiukesed,
    925  Kaebamisi, kullakesed!
    926  Nüüd ei ole leinaaega,
    927  Kurtemise põlvekesta!
    928  Suve siidirüüdidessa
    929  Hiilgab laialine ilma,
    930  Kukub kägu külapoissi,
    931  Laulab lindu lepitajat,
    932  Hirnub varssa võttijaida.
    933  Kena päikese paiste
    934  Vilgub teie silmadelta,
    935  Läigib silmalaugudelta;
    936  Metsa läigib lehtedessa,
    937  Haljendades murupinda.
    938  Neitsikesed, noorukesed,
    939  Linapäised linnukesed!
    940  Ehtige end riide’esse,
    941  Pange punapaeladesse,
    942  Sinivärvi siididesse,
    943  Kuldatoime kuubedesse;
    944  Küllap viin teid kosjateele,
    945  Saadan saajaradadelle.
    946  Kui põlevad poiste silmad
    947  Teie ehteilu peale,
    948  Teie palgepuna peale,
    949  Küllap tuleb kosilane,
    950  Külapoissi pettelikku
    951  Teie siidiehte peale,
    952  Kuldatoime kuue peale,
    953  Tuleb palgepuna peale,
    954  Sõlgisrinna paisu peale;
    955  Küllap tuleb kange meesi,
    956  Tuleb Sulevite poega,
    957  Astub Alevite poega,
    958  Sõidab kannul sugulane;
    959  Küllap kangemeeste sõbrad,
    960  Kalevite sugulased
    961  Tulevad teid tabamaie,
    962  Kullakesi kosimaie.
    963  Nüüd on lõpnud leinaaega,
    964  Kurba kiusatusepõlvi,
    965  Nüüd on rohkem rõõmuaega,
    966  Pikalisem lustipidu.”
    967  Siis ta ladus lauakoorma
    968  Hõlpsalt jälle õlgadelle,
    969  Pani rasked rahapungad,
    970  Kullakotid, taalritaskud
    971  Koorma peale kuhjadeksi,
    972  Pani peale piigakesed
    973  Ilusasti istumaie,
    974  Kes kui õrrel kanakesed
    975  Kaunil lustil kõõrutasid.
    976  Neiud võtnud, noorukesed,
    977  Enne teeleminekuda
    978  Sameti- ja siidikambrist
    979  Kaunid riidekimbukesed;
    980  Noorem piiga peenikene
    981  Võtnud kaasa vitsakese,
    982  Sillalooja sängiseinast.
    983  Kalevite kange poega,
    984  Kes kõik koormad kandanekse,
    985  Tõttas siiski tulitallul
    986  Koduteeda kõndimaie.
    987  Lustilaulul linnukesed,
    988  Kanad kolmi kõõrutasid:
    989  “Lähme, linnud, lendamaie,
    990  Lähme õnnel hõiskamaie!
    991  Nüüdap suvi sõudemassa,
    992  Iluaega ilmumassa,
    993  Armuaega algamassa.
    994  Läheb suvi sügiselle,
    995  Nurmi kena närtsimaie,
    996  Küll siis tuleb kaugelt külast,
    997  Veereb poissi võõrast vallast,
    998  Tuleb tuttavast talusta
    999  Piigasida päästemaie,
    1000  Lapsi noori lepitama;
    1001  Kuhu õnne kandanekse,
    1002  Sinna sõsar viidanekse.”

Contains poems