kalevipoeg16
Kreutzwald, Friedrich Reinhold
1862

Metadata

COL: Kreutzwald
ID: 16
OSA: Kalevipoeg

Kuueteistkümnes lugu

Laevaehitus ja sõidu algus • Teekond maailma otsa • Lapumaa ja Varrak
    3  Kalevite kange poega
    4  Mõtteida mõlgutelles
    5  Alustanud arvamisi
    6  Tarkusteeda toimetada,
    7  Suure ilma otsa sõita,
    8  Põhja piiri purjetada,
    9  Kus ei enne oldud käidud,
    10  Teed ei iial ette tehtud,
    11  Aga kuhu taevakummi
    12  Maa külge kinnitatud.
    13  Laskis laulu ladusasti,
    14  Sõnasida sõudemaie:
    15  “Kui ma lähen ratsul käima,
    16  Hallil lasen alla õue
    17  Salateeda sõitemaie,
    18  Targa teeda tallamaie,
    19  Lasen läbi lagediku,
    20  Läbi paksu põõsastiku,
    21  Murran üle mägedesta,
    22  Kargan kuristiku kaudu,
    23  Sammun tüki samblasooda,
    24  Kõnnin teise kuivistikku,
    25  Kolmandama kanarbikku,
    26  Neljandama nõmmesida,
    27  Siisap saaksin sihis sinna –
    28  Järved mul ei sõlmiks sammu,
    29  Kui ei meri meesta keelaks.
    30  Kuule, kotkas, kaunis lindu,
    31  Talita mind tiibadella
    32  Üle vete veeremaie,
    33  Üle lainte lendamaie,
    34  Seni kui ma ilma serva
    35  Käsilla saan katsumaie,
    36  Sõrmilla saan sorkimaie,
    37  Kuhu taeva kõrge katus
    38  Räästa maha rajatanud,
    39  Sinisiidil seinakesed
    40  Aluspalke paigutanud,
    41  Kuhu kuu- ja päevakandja,
    42  Pilvede ülalpidaja
    43  Oma kanda kinnitanud,
    44  Varbaid maha vajutanud!”
    45  Kui ta teademata teida
    46  Tahtis minna tallamaie,
    47  Suisa peaga sammumaie,
    48  Kuhu enne ükski käiki,
    49  Rada polnud rajatanud,
    50  Tõstis häälta tarka lindu,
    51  Kaaren sõnad krooksuteli:
    52  “Kus sa silmad sinivetta,
    53  Laialisi laineida,
    54  Kae, kas kaldal kõrkjaida,
    55  Võhumõõku vete ääres;
    56  Parem jalg seal põrutagu
    57  Kanget kanda vastu kallast, –
    58  Siis saab maa sull’ salasuuda,
    59  Varjul hoitud väravada
    60  Laialt lahti tegemaie,
    61  Kust saab ilma otsa kätte.”
    62  Kalevite poega kostis:
    63  “Eks ma ole õnnekaupa
    64  Enne seda sada korda
    65  Peipsi järvest pelgamata,
    66  Võrtsu järvest vankumata,
    67  Kaiu järvest kartemata,
    68  Läänemerest langemata
    69  Koormaga ju läbi käinud;
    70  Eks ma tunne nende teida,
    71  Pikkusmõõdul piirisida,
    72  Laintelangu laiusida,
    73  Salapeidul sügavusi,
    74  Ahti poja haudasida?
    75  Peipsi järv mul puusast saadik,
    76  Võrtsjärv mulle vöödest saadik,
    77  Musta järv mul maost saadik,
    78  Kaiu järv mul kaelast saadik,
    79  Lääne lõualuudest saadik,
    80  Suur meri suudest saadik.
    81  Ilmjärv jäi mul ainuüksi
    82  Keskipaigast katsumata,
    83  Hauakohtelt arvamata,
    84  Sügavusel süldamata,
    85  Salapaigul sammumata.”
    86  Meelemõtteid mõlgutelles,
    87  Salasoove sünnitelles
    88  Pani Kalevite poega
    89  Laulusõnad lendamaie:
    90  “Kui mina kiuste võtan käiki,
    91  Sunnin sammud sõudemaie,
    92  Varbad virgalt veeremaie,
    93  Siisap sõuan Soome poole,
    94  Paadi otsa põhja poole,
    95  Vankri juhil vaarumaie;
    96  Küllap leian Kaljumaalta,
    97  Soomemaalta sugulasi,
    98  Turjamaalta tuttavaida,
    99  Saarest vanu sõprasida,
    100  Kes mind teele kohendavad,
    101  Jälgedelle juhatavad.”
    102  Siisap sahkas Oleville:
    103  “Võta, Olev, vennikene,
    104  Linnameister, mõistetarka,
    105  Võta kirves nüüd kädeje,
    106  Raiu maha rajatammi,
    107  Tõuka maha suuri tammi,
    108  Pilluta latva pilvesta,
    109  Kukuta tüvi kännulta;
    110  Võta tammi tarbepuuksi,
    111  Mis see meie õue alla
    112  Kõrge kalda küürusella
    113  Isa enne istutanud,
    114  Ema enne kasvatanud;
    115  Mis seal merekalda pealta,
    116  Laialisti liivikulta
    117  Kõrget latva kõiguteleb,
    118  Laiu oksi lahuteleb,
    119  Et ei päeval paiste mahti,
    120  Kuul ei kumamise mahti,
    121  Tähtel siramise mahti,
    122  Pilvedel ei piiske mahti!
    123  Kukutele, kulla venda,
    124  Tõuka maha kõrge tammi,
    125  Pane päike paistemaie,
    126  Kuu jälle kumamaie,
    127  Pilved piisku pillutama,
    128  Lunda laialt lahutama!
    129  Tee sa tamme tüvikusta
    130  Tugevamad tarbelaevad
    131  Salateede sõudemiseks,
    132  Targa teede toimetuseks;
    133  Tammeladvast sõjalaevad,
    134  Keske’elta kaubalaevad,
    135  Otsapakust orjalaevad,
    136  Laastudesta lastelaevad,
    137  Nurkadesta neitsilaevad!
    138  Mis on jäänud, jäta jälle,
    139  Jäta jätmed raiskamata:
    140  Jätmetest saab Järva linna,
    141  Riismetest saab Riia linna,
    142  Laastudest saab Lääne linna,
    143  Varjukohta Virumaale,
    144  Harjusse redusepaika,
    145  Põltsamaale peidupaika!
    146  Mis jääb üle, jäta jälle,
    147  Jäta jätmed raiskamata,
    148  Jäta riismed rikkumata,
    149  Kõhetumad korjamata:
    150  Riismetest saab rahukoda,
    151  Vaestelaste varjutuba,
    152  Leskedelle leinakamber,
    153  Kurbadelle kurtmiskamber;
    154  Sealt saab Viru vihmavarju,
    155  Talurahvas tuulevarju.
    156  Mis jääb üle, jäta jälle,
    157  Jäta jätmed raiskamata,
    158  Jäta riismed rikkumata,
    159  Kõhetumad korjamata:
    160  Et sealt vaesed leidvad varju,
    161  Lesed leinamise paika;
    162  Kellel tuul on teinud toa,
    163  Vesi palke veeretanud,
    164  Rahe katust kallutanud,
    165  Udu teinud uued uksed,
    166  Lumi vikkind valged seinad.
    167  Mis jääb üle, jäta jälle,
    168  Jäta raod raiskamata,
    169  Oksad uhked hukkamata:
    170  Oksadest saab orjakambri,
    171  Raagest vaestel’ rõõmukambri,
    172  Neitsidelle naljakambri,
    173  Lustituba lastelegi!”
    174  Olev oskas, kostis vastu,
    175  Laulis aga ladusasti:
    176  “Küll mina teaksin, mis ma teeksin,
    177  Teaksin, teeksin, vennikene,
    178  Kui oleks meesta meie maalta,
    179  Tugevada teadevalla,
    180  Kes see tamme raiuks maha.”
    181  Kaaren kuulis kuuse otsas,
    182  Tarka lindu tähendama:
    183  “Minge meesta otsimaie,
    184  Tugevamat tabamaie,
    185  Võimsat kaugelt kuulamaie,
    186  Kes see tõukaks tamme maha,
    187  Kukutaks tüve kännulta.”
    188  Mindi meesta otsimaie,
    189  Tugevamat tabamaie,
    190  Kes see raiuks rajatamme,
    191  Tõukaks maha suure tamme,
    192  Pillutaks ladva pilvesta.
    193  Toodi mehi Turjamaalta,
    194  Sõnatarku Soomemaalta.
    195  Targad mehed tähendama,
    196  Sõnatargad seletama:
    197  “Kallis Kalevite poega,
    198  Kangemeeste kasvandikku!
    199  Kui sa tahad tõesti minna
    200  Ilma otsa otsimaie,
    201  Kuhu Vanataadi käsi
    202  Taeva servad sõlmitanud,
    203  Maaga kokku kinnitanud,
    204  Laia ääre langutanud,
    205  Pööra põhja piiridelle,
    206  Kääna Põhjanaela kohta,
    207  Vana Vankri valgusella!
    208  Tõukad sina seda teeda,
    209  Rändad põhjaradadelle,
    210  Siis ei püsi puine paati,
    211  Tammetüvest tehtud laeva.
    212  Virmaliste vägev voli
    213  Vehklemisi välgutelles
    214  Paneks paadi põlemaie,
    215  Laevakese lõkendama;
    216  Seal peab laeva rauast soetud,
    217  Paati karrasta painutud,
    218  Teraksesta saama tehtud,
    219  Vanast vasesta valatud.”
    220  Kalevite kange poega
    221  Laskis teha kena laeva,
    222  Uhke lodja ehitada,
    223  Mis ei puusta painutatud
    224  Ega luusta ehitatud
    225  Ega vasesta valatud,
    226  Teraksest ei olnud tehtud.
    227  Kalevipoeg, kange meesi,
    228  Laskis lodja valmistada,
    229  Laeva teha hõbedasta,
    230  Kallimasta hõbekarrast,
    231  Õhukestest hõbelaudest.
    232  Laevalagi hõbedasta,
    233  Hõbekarrast laeva põrand,
    234  Laevamastid hõbedasta,
    235  Hõbekeedest laevaköied.
    236  “L e n n u k” pandi laeval’ nimeks,
    237  Et ta lendes lõhkus laineid.
    238  Siisap käskis kuldse kuue
    239  Eneselle kehakatteks,
    240  Käskis laevameestelegi
    241  Tublid riided toimetada:
    242  Hõbekarrast ülemaile,
    243  Rauakarrast rahva’alle,
    244  Vasksest karrast vanemaile,
    245  Teraksesta tarkadelle,
    246  Sest et ilma otsa ligi
    247  Põhjanaela piiridella
    248  Virmaliste vehklemine,
    249  Tulilaste tuiskamine
    250  Rauda ei saaks rikkumaie,
    251  Karrast kuube kulutama.
    252  Kui siis käsku annetie
    253  Kallist laeva koormatada,
    254  Moona viia meeste võrra,
    255  Rohkest’ vara rahva tarvis,
    256  Käskis Kalevite poega
    257  Sõna viia sõpradelle,
    258  Kalli kasuvendadelle,
    259  Teadusida tarkadelle,
    260  Keda kaasa kutsutie,
    261  Abimeesteks arvatie.
    262  Seal ju laulsid ilmatargad,
    263  Ilmatargad, maakavalad
    264  Õnnelaulu hõisatelles,
    265  Et neid kaasa kutsutie,
    266  Abimeesteks arvatie.
    267  Aga kes jäid kutsumata,
    268  Kurba laulu kuulutasid:
    269  “Meie, kullad, kuulasime,
    270  Meie, vaesed, vaatasime,
    271  Kas meid kaasa kutsutakse.
    272  Ei meid hulka hõigatudki
    273  Ega kaasa kaevatudki;
    274  Sundi viidi Suleville,
    275  Armast kutsu Aleville,
    276  Kästi tulla kannupoissi
    277  Teedekäiki toimetama.”
    278  Kalevite kange poega
    279  Laskis tulla laevamehi,
    280  Teiste seltsi sõjamehi,
    281  Kolmandama kasumehi,
    282  Perepoegi peenikesi.
    283  Tarkasid veel tahetie,
    284  Sõnamehi sunnitie,
    285  Tuuletarku tarvitati,
    286  Manatarku meelitati
    287  Uku kivil ohverdama,
    288  Teele õnne toimetama.
    289  Kui siis laeva enne koitu,
    290  Paadikene enne päeva,
    291  “Lennuk” lausa valge eella
    292  Vesiteel läks veeremaie,
    293  Lainte kiigul lendamaie,
    294  Keeritati kübaraida,
    295  Lasti laulu ladusasti:
    296  “Peast ma keeritan kübara,
    297  Alta keeritelen laeva;
    298  Sõidan teeda triibulista,
    299  Veeren võõrast vesirada,
    300  Mis ei marjavarrelista,
    301  Hõbelõnga loogelista,
    302  Kuldalõnga keerulista.”
    303  Laeva seati lainetelle,
    304  Seati nokal Soome poole,
    305  Põhjapiiri pööruselle,
    306  Vastu Vana Vankerida.
    307  Kalevite kange poega
    308  Istus ise ülemaksi
    309  Targa tüürimehe kõrva,
    310  Sundis sõbrad sõudemaie,
    311  Poisikesed purjetama,
    312  Sellid köisi seadimaie,
    313  Kablukesi kohendama.
    314  Kui siis laeva lustilikult
    315  Lainte kiigul lendamassa,
    316  Hakkas Kalevite poega
    317  Lustilugu lahutama:
    318  “Kehitelen kübarada
    319  Peasta päeva pealikulle,
    320  Kes see litrid lainetelle
    321  Kuldakirja külvanekse,
    322  Et kui laeva lõhub laineid,
    323  Kuldapeenar kerkinekse,
    324  Hõbevagu vahtunekse.
    325  Kehitelen kübarada,
    326  Kummardelles kuude poole,
    327  Teretelles tähtesida,
    328  Kes need kangust kasvatavad,
    329  Teeda meile tähendavad.
    330  Lähme lugu laulemaie,
    331  Vanu sõnu valmistama,
    332  Jõgesida jälgimaie,
    333  Meresida mängimaie,
    334  Kaljusida kündemaie,
    335  Suuri saari sahkamaie,
    336  Mereääri äigamaie,
    337  Kaldaalust koristama,
    338  Kuhu kulda külvatie,
    339  Hõbedada istutati,
    340  Taara tarkust tipitie.
    341  Ükskord, ükskord ilmus ilma,
    342  Ilmus ilma ilusana!
    343  Ükskord, ükskord tehti taevas,
    344  Tehti taevas targalisti,
    345  Tähtedega täpilisti,
    346  Pilvedega pilulisti.”
    347  Siisap laulis pikka lugu
    348  Algusilma ilmumisest,
    349  Kuidas kuule kooti koda,
    350  Pesa tehti päikeselle.
    351  “Lennuk” oli laintekiigul
    352  Mõnda päeva purjetanud,
    353  Päeval päikese juhilla,
    354  Öösel tähte õiendusel.
    355  Paati veeres põhja poole,
    356  Ilma otsa ligemalle;
    357  Kaasavõetud keeletarka
    358  Seadis tüürilt laeva sõitu;
    359  See’p see mõistis kõiki sõnu,
    360  Kõiki keelekõlksumisi,
    361  Teadis kuuldud linnukeeled,
    362  Teadis elajate hääled
    363  Targa viisil tähendada.
    364  Soome sortsilaste sunnil
    365  Möllasivad tuulemarud
    366  Vihas vetta vahutama;
    367  Pilvepime peitis päeva,
    368  Peitis uttu päikese,
    369  Kattis kinni taevatähed
    370  Üleüldsalt udusompu,
    371  Kastekarva kuubedesse,
    372  Et ei teadnud tüürimeesi
    373  Ega kippar laeva käiki.
    374  Keeletarka küsimaie
    375  Lindudelt, mis lainetelta
    376  Leidis laeva ligemalta.
    377  Kui ta otsust kätte saanud,
    378  Laskis laulu lõksatelles:
    379  “Veljed noored, vennikesed,
    380  Kallid kangelaste pojad,
    381  Läki võõrast vaatamaie,
    382  Soomest sala sahkamaie,
    383  Nurmedelta noppimaie,
    384  Kanarbikust katkumaie,
    385  Merepõhjast pühkimaie,
    386  Lainte alta laastamaie,
    387  Kivikildest kergitama,
    388  Mägedesta kangutama,
    389  Mis nad sala varjutavad,
    390  Kallimada kuulutavad!
    391  Nurmeilud nuttelevad,
    392  Kanarbikud kaebelevad,
    393  Kaljurünkad karjatavad,
    394  Mereurkad ohkelevad,
    395  Laintekiigud leinelevad,
    396  Kus nad kallist enne kuulnud,
    397  Muistesõnu enne mõistnud.”
    398  Lainte kiigul kerkis laeva,
    399  Kerkis vahel kõrge’elle,
    400  Kippus vahel kukkumaie,
    401  Lainte alla langemaie,
    402  Et ei teadnud tüürimeesi
    403  Ega kippar laeva käiki.
    404  Päike läinud salapeidul
    405  Õhtu hõlma puhkamaie,
    406  Ööde pime ümberringi
    407  Kattis Kalevite laeva.
    408  Seitse ööd ja seitse päeva
    409  Vankus laeva väsimata
    410  Tuulemaru tuisatusel
    411  Laintel kui üks laglekene;
    412  Siisap väsind Soome sortsid
    413  Puhumisel puhkamaie.
    414  Päike pääses paistemaie,
    415  Laia ilma valgustama;
    416  Viimaks hakkas vete veerult
    417  Kallas kaugelt kasvamaie,
    418  Kõrgemaksi kerkimaie.
    419  Keeletarka kuulutama:
    420  “Võõras rand mul, vennikesed.”
    421  Kalevite kange poega,
    422  Kui said kalda ligemalle,
    423  Kargas laevalt lainetesse
    424  Usinasti ujumaie,
    425  Kalda poole kiirustama;
    426  Siis ta vedas sõprasida
    427  Laevas köitel kalda’asse.
    428  See ei olnud Soome serva
    429  Ega tuttav Turja randa,
    430  Ei ka enne käidud kohta.
    431  Keeletarka küsimaie:
    432  Kuidas randa kutsutakse?
    433  Linnukesed lõõritasid,
    434  Pääsukesed pajatasid,
    435  Vana vares vastanekse:
    436  “See on lahja Lapu randa,
    437  Kehvaliste kaldakene.”
    438  “Lennuk” aeti lahe sisse,
    439  Hõbepaati parve äärde,
    440  Kinnitati kividella,
    441  Vangistati vaiadella,
    442  Et ei paigast pääseneksi
    443  Lainetelle lendamaie.
    444  Kalevite kallis poega
    445  Kutsus juhiks keeletarga,
    446  Sundis seltsiks sõprasida
    447  Võõrast kohta vaatamaie.
    448  Nemad käisid neljakesi
    449  Tüki teeda, marga maada,
    450  Mööda nõmme nõtkutelles,
    451  Mätastikku mütatelles,
    452  Mööda laia lagendikku,
    453  Sammusivad samblasooda,
    454  Kõndisivad kanarbikku
    455  Mööda raatmaa radasida:
    456  Kas ehk kuskil kogemata
    457  Talu silma tõuseneksi.
    458  Mis seal vastu veerenekse,
    459  Silma ette sirgunekse?
    460  Tõusis silma üksik talu,
    461  Peidust väike perekene.
    462  Ukse eessa istus neidu,
    463  Murupingil piigakene,
    464  Kedervarrel keerutelles
    465  Lõuendisi lõngakesi;
    466  Näpud ketra keeritasid,
    467  Suu aga seadis sõnasida,
    468  Laskis lustil laulukesta:
    469  “Oli üksi naine noori,
    470  Lüpsis lehmad koidu eella,
    471  Lüpsis lehmad lepikussa,
    472  Kurnas piima kamberie;
    473  Siis aga karja saatemaie.
    474  Saatis karja kaasikusse,
    475  Lehmad alla lepikusse,
    476  Vasikad põõsa varjule.
    477  Mis ta leidis karjateelta?
    478  Leidis kana karjateelta,
    479  Väikse kuke vainiulta;
    480  Kana siblis siidisida,
    481  Kukke kuldanarmaida.
    482  Noorik kana püüdemaie,
    483  Kukekesta kiusamaie;
    484  Kukke lendas üle metsa,
    485  Üle laia lagendiku,
    486  Kanake sai naise kätte,
    487  Kanti rüpessa koduje.
    488  Särgi rüpes kantud kana,
    489  Põues toodud pojukene
    490  Viidi viljakamberie,
    491  Seati salve serva peale
    492  Kasukanaks kasvamaie,
    493  Vaka alla vajumaie.
    494  Kasvas kana katte alla,
    495  Paisus peidul pojukene,
    496  Kasvas kuu, kasvas kaksi,
    497  Kasvas kortli kolmat kuuda,
    498  Nädala veel neljat kuuda,
    499  Peale paari päevakesta.
    500  Noorik aita vaatamaie:
    501  Mis sest kasukanast kasvab,
    502  Peidus pojukesest paisub?
    503  Kanast kasvas neitsikene,
    504  Kena kuningate tütar.
    505  Käisid neitsil kosilased,
    506  Piigal palju peiukesi,
    507  Viied, kuued viinakruusid,
    508  Seitsesada sõnumida;
    509  Üks oli kuu, teine päeva,
    510  Kolmas –”
    511  – –“Kalevite poega,
    512  Pikil koivil peiukene!”
    513  Pajatas Kalevipoega
    514  Üle läve astudessa.
    515  Piiga kohkel põgenema,
    516  Hädas appi hüüdemaie.
    517  Tütre pillil tõttas taati
    518  Võõralista vaatamaie,
    519  Mis siin kisa kasvatanud.
    520  Kalevite kallis poega,
    521  Kui oli taati teretanud,
    522  Lapu targaks tunnistanud,
    523  Kohe otsust küsimaie:
    524  “Kukutele, võõras kägu,
    525  Laula, laula, linnukene,
    526  Vasta mulle, kulla venda,
    527  Kust see käiki kohemalta,
    528  Sihil ilma otsa sõuab,
    529  Et ei teisi teeradasid,
    530  Hõbelõngal loogelista,
    531  Kuldalõngal keerulista
    532  Ette tuleks eksitama,
    533  Käigil sammu kinnitama!
    534  Juhata mind joonelt sinna,
    535  Kuhu taevakummikene
    536  Alla serva kinnitanud,
    537  Sinisiidil seinakesi
    538  Lagedalle langutanud,
    539  Kuhu kuu kustunekse,
    540  Päike läheb puhkamaie,
    541  Kui nad seatud vahikorda
    542  Ööl ja päeval lõpetanud!
    543  Kaaren kodus kuuluteli,
    544  Tarka lindu andis teada:
    545  “Kui sa silmad sinivetta,
    546  Laialisi laineida,
    547  Kae, kas kaldal kõrkjaida,
    548  Võhumõõku vete ääres,
    549  Parem jalg seal põrutagu
    550  Kanget kanda vastu kallast:
    551  Siis saab maa sull’ salasuuda,
    552  Varjul hoitud väravada
    553  Laialt lahti tegemaie,
    554  Kust saab ilma otsa kätte.”
    555  Juhata mind sinna serva
    556  Kõrkjakalda kihutama!”
    557  Tarka kuulis, kostis vastu:
    558  “Siit ei tõuse teida sulle,
    559  Rändamise radasida
    560  Kusagilta ilma otsa;
    561  Merella ei ole määra,
    562  Lainetelle lõpetusta
    563  Seal, kus Vanaisa tarka
    564  Taeva katust kallutanud,
    565  Räästa maha rajatanud,
    566  Sinisiidil seinakesi
    567  Lagedalle langutanud.
    568  Kes need enne sel on käinud
    569  Tühja tuulta tallamassa,
    570  Saivad Sädemete saarel
    571  Suurest julgusesta surma.
    572  Kodukaarna kuulutused
    573  Tähendavad põrguteeda,
    574  Vanapoisi väravada.
    575  Kui sa käiki kodumaale,
    576  Sõber, soovid toimetada,
    577  Luban sulle lusti pärast
    578  Teedejuhiks kaasa tulla.”
    579  Kalevite poega kostis:
    580  “Koju jõuan juhtimata
    581  Tuldud teeda tuttavada.
    582  Võta vaevaks, vennikene,
    583  Vii mind võõra vainudelle,
    584  Ilma otsa ukse ette,
    585  Vanataadi väravasse!”
    586  Lapu tarka küsimaie:
    587  “Mis mull’ palgaks paisatakse,
    588  Veovaevaks visatakse?”
    589  Kalevite poega kostis:
    590  “Mis sa soovid, sõbrakene,
    591  Küsid hinda, kullakene,
    592  Peab sull’ palgaks paisatama,
    593  Veovaevaks visatama.
    594  Võta pooli varandusta,
    595  Küsi kulda kümme kotti,
    596  Hüva hulka hõbedada!
    597  Vii mind aga, vennikene,
    598  Ilma otsa ukse ette,
    599  Vanataadi väravasse!
    600  Mere sügavusemõõdud,
    601  Põrgu piirid pikkusella –
    602  Neida tunnen nööri mööda;
    603  Suure ilma otsaseinad
    604  Tänini veel teademata,
    605  Käsilla mul katsumata.”
    606  Lapu tarka laulis vastu:
    607  “Lisa peale lusti pärast,
    608  Pane palgaks peale hinna,
    609  Mis sul kodu kütke’essa
    610  Seina küljes seisenekse!”
    611  Kalevite kallim poega
    612  Tõoteli kõike täita,
    613  Külamehel’ kütkendatud
    614  Ahelate-arvulise
    615  Meeleheaks veel peale panna.
    616  Lapu tarka laulemaie,
    617  V a r r a k nõnda vastamaie:
    618  “Sündku sinu soovimine,
    619  Mingu täide tahtemine.
    620  Sest ei tõusku mulle süüda,
    621  Võõral mingit vastamista,
    622  Kui sa kogemata kurja,
    623  Hädaohtu, äpardusta
    624  Teedekäigist peaksid tundma;
    625  Süü jääb üksi sundijalle,
    626  Vastus nõu võttijalle.”
    627  Lapuline võeti laeva,
    628  Viidi Varrak tüürimaie,
    629  Laevasõitu seadimaie.
    630  Lainte kiigul langedessa,
    631  Tuuletiivul tuisatessa
    632  Lõhkus Kalevite laeva
    633  Vahus veele vagusida,
    634  Mitu ööd ja mitu päeva
    635  Põhja poole purjetelles.
    636  Laeva juhtus laintelangul
    637  Kogemata neelukohta,
    638  Võind ei aerud avitada
    639  Ega purjed välja päästa
    640  Kallist laeva vete kurgust;
    641  Neelu kippus neelamaie
    642  Koormat koormakandijaga.
    643  Lapu tarka võttis tündri,
    644  Võttis Varrak vaadikese,
    645  Kattis punakaleviga
    646  Väljaspoolse vaadikere,
    647  Punus punapaelasida
    648  Vitsa viisil vaadi ümber.
    649  Köitis teda kütkedega
    650  Laeva külge rippumaie,
    651  Et kui kala silmaks sööki,
    652  Varmalt tuleks võttemaie.
    653  Veesta tuli valaskala
    654  Punast sööki püüdemaie;
    655  Ahmas suhu vaadikese,
    656  Pistis ise punumaie,
    657  Vedas laeva neelust välja,
    658  Päästis paadi põrgusuusta,
    659  Allilma ukse eesta,
    660  Vana vaenu väravasta,
    661  Kuhu mitu enne kukkund,
    662  Hädas mõni äpardanud.
    663  Lainte kiigul langedessa,
    664  Tuuletiivul tuisatessa
    665  Lõhkus Kalevite laeva
    666  Vahus veele vagusida,
    667  Mitu ööd ja mitu päeva
    668  Põhja poole purjetelles.
    669  Kalevite kange poega
    670  Seadis sõnad sõudemaie,
    671  Laskis laulu lõksutelles:
    672  “Nõu ei viska meesi nurka,
    673  Pane mõtteid parte peale;
    674  Äparduste ähvardusi
    675  Laulusõnad lepitamas,
    676  Targad sõnad talitsemas.”
    677  Laeva oli lainte lennul,
    678  Vetevooge veeretusel
    679  Palju aega purjetanud
    680  Põhja piiri pöörusella,
    681  Sealap Sädemete saare
    682  Tulisambad tõusemaie,
    683  Suitsupilved paisumaie.
    684  Kalevipoeg kippumaie
    685  Sädemesaart silmamaie;
    686  Varrak vastu vaidlemaie,
    687  Koledat teed keelamaie.
    688  Sulevipoeg sõnaldama:
    689  “Laske minda minemaie
    690  Tuliteeda tallamaie,
    691  Suitsulista sammumaie,
    692  Kuhu, kes seal enne käinud,
    693  Nõrgematest palju nõrkend,
    694  Väetid läinud viletsusse!”
    695  Aeti laeva lainetelta
    696  Sädemete saare serva,
    697  Kus see mägi mängis tulda,
    698  Teine suitsu sünniteli,
    699  Kolmas keetis kuuma vetta;
    700  Suland kive sügavusest
    701  Orgu saatsid ojadena.
    702  Sulev sammus suitsu juhil,
    703  Tallas tule tähendusel
    704  Põrgu lee ligemalle,
    705  Imelikku ilmumista
    706  Salalikult silmamaie.
    707  Tulekivi kildusida
    708  Sadas suitsus sagedasti,
    709  Tuiskas aga tuhkadessa
    710  Lumehange lagedalle,
    711  Rohkest’ raatmaa radadelle.
    712  Raudakuube raksatelles
    713  Kippusivad kivitunglad
    714  Sulevida surmamaie.
    715  Õnnetusest hoolimata
    716  Kõndis kangelase poega
    717  Põrgu leeaugu poole,
    718  Kuni kuubi kõrvetelles
    719  Keha kippus küpsetama,
    720  Ripsmekarvad läksid krimpsu,
    721  Kõrbe hiuksed, kulmukarvad.
    722  Sulevipoeg pajatama:
    723  “Kurat võtku tuleküngast,
    724  Kust ei kasu kellelegi!
    725  Kodu võiks ta rehekütjaks,
    726  Saunameestel küljesoojaks
    727  Mitmes kohas mõnus olla,
    728  Kus üks süld ehk pere kohta
    729  Armu poolest annetakse.
    730  Praegu pole mul paremat:
    731  Pistan piibu põlemaie.”
    732  Siisap sammu sulgemaie,
    733  Tuliteelta taganema.
    734  Vaevalt pääses laeva peale
    735  Haigeid külgi arstimaie,
    736  Põlend viga parandama.
    737  Kalevipoeg küsimaie:
    738  “Kas ehk nägid kannupoissi,
    739  Kes sul jälil jooksenekse?”
    740  Sulevipoeg salgamaie;
    741  Teised kadund kannupoissi
    742  Ühel suul hüüdemaie.
    743  Vaata, ilus valge lindu
    744  Laskis maha laeva peale;
    745  Keeletarka kuulamaie,
    746  Kas ehk kadund kannupoissi
    747  Sulgiline silmanenud.
    748  Valge lindu vastamaie:
    749  “Teisel pool jäämägesida,
    750  Lumelisi lagedaida
    751  Kenam kevadine kohta,
    752  Soojem ala suve paika;
    753  Mullas munad keedetakse,
    754  Liivas liha küpsetakse:
    755  Sinna poissi eksinenud
    756  Näkineitsi meelitusel,
    757  Ühtepuhkust iluaega
    758  Õnnelikult elamaie.
    759  Minge teele, mehed targad,
    760  Kannupoiss ei tule kaasa!”
    761  Mehed jõudsid sinna maale,
    762  Kus need kuked sõivad kulda,
    763  Kuked kulda, kanad karda,
    764  Haned haljasta hõbedat,
    765  Vareksed vana vaskeda,
    766  Pesilinnud penningida,
    767  Targad linnud taalerida,
    768  Kus need kasvud kasvasivad,
    769  Kapsad kuuse kõrguseni.
    770  Kalevite kange poega
    771  Sulaseida sundimaie,
    772  Alamaida ajamaie
    773  Võõrast kohta vaatamaie;
    774  Käskis minna keeletarka
    775  Salasõnu seletama,
    776  Linde tarkust lunastama,
    777  Heitis ise laeva peale
    778  Suleviga suikumaie,
    779  Päeva paistel puhkamaie;
    780  Andis käsu Aleville
    781  Vahikorral valvel olla.
    782  Keeletarka kõndimaie,
    783  Sulastega sammumaie
    784  Tüki teeda, marga maada,
    785  Kus ei kuulda linnulaulu
    786  Ega leida loomakesi.
    787  Päike juba veeres looja,
    788  Langes merelainetesse.
    789  Käigist väsind vennikesed
    790  Sirutasid selilie
    791  Põõsa varju puhkamaie.
    792  Teise päeva palistusel
    793  Ärateli enne koitu
    794  Magajaida mehepoegi
    795  Tugevama tütar noori,
    796  Kes see tulnud kapsaaeda
    797  Lehmadelle lehtesida
    798  Kapsa küljest kitkumaie.
    799  Tütar noori võttis mehed,
    800  Pani poisid põlle rüppe,
    801  Kandis neid süles koduje.
    802  Isa kodus küsimaie:
    803  “Mis sa toonud, tütar noori,
    804  Mis sa korjand kapsastesta?”
    805  Piiga põlle raputelles
    806  Puistas mehed põrmandalle:
    807  “Tähendele, taadikene,
    808  Mis ma naljamängitusel
    809  Kapsaaiast koristasin,
    810  Kus nad, kirbud, kuuekesi,
    811  Kastevilul kohmetanud,
    812  Kapsapea all põõnutasid!”
    813  Taati tarka tunnistama
    814  Mõistatusel mehikesi:
    815  “Kes see kõnnib kõrta mööda,
    816  Astub aiaääri mööda,
    817  Piirab pilliroogu mööda?”
    818  Keeletarka kostemaie:
    819  “Mesilane, linnukene,
    820  See’p see kõnnib kõrta mööda,
    821  Astub aiaääri mööda,
    822  Piirab pilliroogu mööda.”
    823  Tarka taati tunnistama
    824  Mõistatusel mehikesi:
    825  “Mis sealta jõesta jooneb,
    826  Katsub külakaevudesta,
    827  Kivikildude keskelta?”
    828  Keeletarka kostemaie:
    829  “Vikerkaar jooneb jõesta,
    830  Katsub külakaevudesta,
    831  Kivikildude keskelta.”
    832  Hiiglatarka tunnistama:
    833  “Mõistke, mõistke, mehikesed,
    834  Mis tuleb ammudes arusta,
    835  Singudes sinisalusta?”
    836  Keeletarka kostemaie:
    837  “Vihm tuleb ammudes arusta,
    838  Singudes sinisalusta.”
    839  Sellest tundis Hiiglatarka
    840  Mõistelikke mehepoegi.
    841  “Pane, piiga, põllerüppe,
    842  Vii nad jälle viibimata
    843  Sinna, kus nad enne seisnud;
    844  Need on pealtmaa naiste pojad,
    845  Kes need käivad tarka teeda,
    846  Õpetusi otsimassa.”
    847  Tütar käsku täitenekse:
    848  Kandis võõrad kuuekesi,
    849  Kust neid põlle koristanud.
    850  Keeletarka mõistis kõne,
    851  Hakkas piigat palumaie:
    852  “Vii meid, neitsi, naljapärast
    853  Kanna merekalda’alle!”
    854  Tütar palveid täite’essa
    855  Kandis mehed kalda’alle.
    856  Nii kui suitsupilve sammas
    857  Taevakummilt ripakille
    858  Pikkerpillil liikunekse,
    859  Tulda taevast puistanekse,
    860  Tuli Hiigla tütar noori
    861  Lennus sammul laeva poole,
    862  Kärinaga merekalda;
    863  Puistas põllest mehepojad
    864  Hõbelaeva serva peale.
    865  Piiga lõõtsuv hingepuhin
    866  Puhus laeva lainetelle
    867  Penikoorma kauguselle.
    868  Imelugu ilmumine
    869  Pani kõiki kohkumaie.
    870  Kalevite kange poega
    871  Pilvepiigat pilkamaie:
    872  “Ole terve, tütarlapsi!
    873  Pesid silmad palumata,
    874  Küllap ise kuivatelles
    875  Pühin piisad palgeilta.”
    876  Kalevipoeg andis käsu
    877  Laevapurjed lahutada,
    878  Tahtis kohe kaugemalle
    879  Põhja poole purjetada;
    880  Ehk küll külma väga käre,
    881  Jää seal kattis jälgesida,
    882  Kõrge jää küngastesta
    883  Lõikas “Lennuk” lustilikult
    884  Purjetelles põhjateeda.
    885  Vaata! virmaliste vaimud
    886  Taeva alla taplusessa
    887  Hõbeoda välgutelles,
    888  Kuldakilpi kõigutelles
    889  Paistsid laeva punetama.
    890  Juba kadus meestel julgus,
    891  Poistel püksid püülimassa.
    892  Aga Kalevite poega
    893  Tulist nalja naerateli:
    894  “Laske virmaliste vehid,
    895  Hõbeoda välgatused,
    896  Kuldakilbi kõigutused
    897  Tulekaarta meile teha,
    898  Kust me valge kumendusel
    899  Kaugemalle näeme käiki!
    900  Kuu ei tahtnud kaasa tulla,
    901  Päike läinud ammu peitu;
    902  Armuanniks pannud Uku
    903  Virmalised vehklemaie.”
    904  Viimaks veeres võõras randa,
    905  Tõusis rahvas tundemata
    906  Meie sõpradelle silma;
    907  Poistel poolelt koera kehad,
    908  Pikad penisabad taga,
    909  Tempudesta tondilased,
    910  Näosta nii kui inimesed.
    911  Penisabalised sellid
    912  Kurjast’ vastu kiusamaie,
    913  Tulijaida tonkimaie,
    914  Et ei keegi kallastelle
    915  Saanud laevast sammumaie.
    916  Kalevite kange poega
    917  Kargas laevast kalda’alle
    918  Penilasi pillutama,
    919  Vaenulasi virutama;
    920  Surmas neida sadadena,
    921  Tappis teisi tuhandeida.
    922  Õnnekombel leidis hobu,
    923  Tugevama täkukese,
    924  Kargas kõrvi laudijalle
    925  Sõjateeda sõitemaie,
    926  Penilasi puistamaie.
    927  Võõras väike mehikene
    928  Vaenuköita kinnitama
    929  Ristiks ratsu sammudelle.
    930  Hüva hobu hüpateli
    931  Vaenuköita kohkudessa,
    932  Komisteli kogemata,
    933  Langes laia lagedalle
    934  Surnult maha samblasoosse.
    935  Kalevipoeg kahetselles
    936  Hüva hoosta ohkamaie,
    937  Võrgutajat vandumaie,
    938  Sidujada sajatama.
    939  Siisap võttis suisapäisa,
    940  Tõmbas maasta tüvikuda
    941  Tugevamast tammepuusta,
    942  Miska sooda sahkamaie,
    943  Kuivikuida kündemaie,
    944  Et ei põhja põllukesed
    945  Kasusid peaks kasvatama,
    946  Viljaivi valmistama.
    947  Sealtmaa tarka sõitlemaie,
    948  Künnimeesta keelamaie:
    949  “Miks sa vihas, vennikene,
    950  Kurjas lähed kündemaie,
    951  Meie maada moondamaie,
    952  Samblasooksi sajatama,
    953  Kust ei kallist karjamaada
    954  Ega lastel leivamaada?”
    955  Kalevipoeg kostemaie:
    956  “Vaenuköis mul võtnud hobu,
    957  Suretanud sõidujala,
    958  Enne kui ma tarka teeda
    959  Õnnelikult lõpetanud.”
    960  Tarka taati tähendama:
    961  “Kuidas võid sa, kulla venda,
    962  Tarkusteeda toimetada,
    963  Kui sa rahvad raske käega,
    964  Nõuandjad nurmedelta
    965  Eesta ära hävitanud?”
    966  Kalevipoeg kahetsema
    967  Vihastuse vandumista,
    968  Miska surmand sigidused
    969  Põhja põllupeenderalta.
    970  Hüüdis hädas Uku poole:
    971  “Anna kasvu kaladelle,
    972  Sigi Soome silkudelle,
    973  Ülerohkust hüljestelle,
    974  Sulgislinnu sugudelle!
    975  Lase puida lainetelta
    976  Vetel kalda veeretada,
    977  Et nad tulevpõlve tuluks
    978  Kasu saaksid külvamaie!”
    979  Tarka mõistis, kostis vastu:
    980  “Sõber, et sa õnne soovid,
    981  Tahan sulle tõelikult
    982  Hüva nõu ja otsust anda,
    983  Kuidas teed saad kaugemalle.”
    984  Kalevite poega kostis:
    985  “Kaaren kodus kuulutanud,
    986  Tarka lindu annud teada:
    987  “Kus sa silmad sinivetta,
    988  Laialisi laineida,
    989  Kalda veeres kõrkijaida,
    990  Võhumõõku vete ääres,
    991  Seal saab varjul hoitud värav
    992  Ilma otsa sulle näitma.””
    993  Tarka taati kostis vastu:
    994  “Kaarnalind on kuulutelles
    995  Pettust sulle pajatanud.
    996  Kui sa silmad sinivetta,
    997  Laialisi laineida,
    998  Kalda veeres kõrkijaida,
    999  Võhumõõku vete ääres,
    1000  Sealtap leiad salasuuda,
    1001  Varjul hoitud väravada,
    1002  Mis sind põrgu pettenekse,
    1003  Surmasuhu sundinekse.”
    1004  Kalevite kallis poega
    1005  Kodu poole kippumaie,
    1006  Sõpradelle sõnaldelles
    1007  Laskis laulu ladusasti:
    1008  “Lähme, lähme, lustivennad,
    1009  Käime, käime, kullakesed!
    1010  Lähme jälle lõuna alla,
    1011  Käime kiirest’ kodu poole,
    1012  Kus meid tundvad kodukoerad,
    1013  Tuttavamad teretavad!”
    1014  Varrak kohe küsimaie:
    1015  “Vennike, kes veovaeva,
    1016  Palka mull’ saab paiskamaie,
    1017  Kui sa kodu poole käänad?”
    1018  Kalevite poega kostis:
    1019  “Kõik peab sulle keelamata
    1020  Palgahinnaks paisatama,
    1021  Kuidas kaupa sobitime.
    1022  Sa ei ole eksind sammult,
    1023  Teelt ma ise taganesin.”
    1024  Läksid mehed laeva peale
    1025  Kodu poole purjetama.
    1026  Laintekiigul langedessa,
    1027  Tuuletiivul tuisatessa
    1028  Lõhkus Kalevite laeva
    1029  Vahus veele vagusida.
    1030  Paati veeres Viru poole,
    1031  Laeva lustil lõuna alla.
    1032  Kalevite kallim poega
    1033  Seadis sõnad sõudevalle:
    1034  “Ei või tarkust enam tulla,
    1035  Mõistust olla meestellagi,
    1036  Kui on loodud loomadella.
    1037  Tühi tee meil läinud tuulde,
    1038  Ilma ots jäi otsimata,
    1039  Kätella jäi katsumata.
    1040  Laske “Lennuk” Lalli alla,
    1041  Lindanisa lahe peale,
    1042  Kuhu Olev teinud hooned,
    1043  Kõrged tornid kasvatanud!”
    1044  Keeletarka kostemaie:
    1045  “Kes see pärast seda käiki
    1046  Tahab minna tallamaie,
    1047  Ilma otsa otsimaie,
    1048  Toimetagu targemalta
    1049  Enne käiki asjad käima:
    1050  Pangu andeid kivi peale
    1051  Õnneandjale Ukule,
    1052  Viigu värsket vahtidelle,
    1053  Ohverdusi hoidjatelle,
    1054  Lepitusi lindudelle!”
    1055  Kalevipoeg koste’essa
    1056  Laulis vastu ladusasti:
    1057  “Tulles tõuseb suurem tarkus,
    1058  Mis ei minnes mehikesel.
    1059  Tuisa tõtsin tühja teeda,
    1060  Tuulelista tallamaie,
    1061  Läksin lustil lainetelle,
    1062  Tahtsin taeva tagaseina
    1063  Käsil minna katsumaie,
    1064  Ilma otsa otsidelles
    1065  Sõrmedella sorkimaie.
    1066  Ärgu tehku teised mehed,
    1067  Tehku teised naisepojad,
    1068  Mis ma tühja olen teinud
    1069  Kallist aega kulutelles;
    1070  Lootsin kasu kasvamaie,
    1071  Pidin kahju kahetsema.
    1072  Ei olnud isa õnnistamas,
    1073  Eite armul hellitamas,
    1074  Sõsaraid ei soovitamas;
    1075  Külma kalmu keske’elta,
    1076  Sõmerliivade sülesta
    1077  Ei saand taati tõusemaie,
    1078  Eite armu andemaie.
    1079  Kahetsusta, kullad vennad,
    1080  Käigist ei või kasvaneda!
    1081  Ülemaks kui hõbevara,
    1082  Kallimaks kui kullakoormad
    1083  Tuleb tarkus tunnistada;
    1084  Eks me leidnud eksiteelta,
    1085  Valevainu radadelta
    1086  Tõelikke tunnistähti,
    1087  Et ei suurel ilmal otsa,
    1088  Taara tarkusel ei rada
    1089  Kusagille kinnitatud,
    1090  Tõkkeida pole tehtud.
    1091  Mis ma muidu võõralt maalta
    1092  Kasulikku olen künnud,
    1093  Salalista sahkanenud,
    1094  Sellest saab elu otsani
    1095  Mehel meeles mõtlemista.
    1096  Kellel Looja õnneks loonud,
    1097  Põue ise peitu pannud,
    1098  Vaimu võimel vägevamaks,
    1099  Tarkusella terasemaks,
    1100  Keharammul kangemaksi
    1101  Teiste üle lasknud tõusta,
    1102  Veerenegu võõramaale
    1103  Suurt maailma silmamaie,
    1104  Taara tarkust tunnistama,
    1105  Jumalikke imeasju
    1106  Valvsail silmil vaatamaie!
    1107  Aga teised, äbarikud,
    1108  Nõdremate naiste pojad,
    1109  Jäägu koju kasvamaie,
    1110  Oma kopli õitsemaie!”
    1111  Lasti “Lennuk” Lalli alla,
    1112  Lindanisa lahe peale,
    1113  Kuhu Olev teinud hooned,
    1114  Kasvatanud kõrged tornid.
    1115  Paati aeti parve äärde,
    1116  Laeva kalda ligidalle.
    1117  Mehed läksid murudelle,
    1118  Veeresivad vainiulle,
    1119  Astusivad alla õue.
    1120  Lindu laulis lepikusta,
    1121  Kägu kuldakuusikusta:
    1122  “Omal maal õitseb õnni,
    1123  Kodus kasvab kasu parem!
    1124  Kodus tundvad õuekoerad,
    1125  Tuleb tuttav teretama,
    1126  Sugulane soovimaie;
    1127  Paistab lahkelt päikene,
    1128  Paistvad taevatähekesed.”