kalevipoeg17
Kreutzwald, Friedrich Reinhold
1862

Metadata

COL: Kreutzwald
ID: 17
OSA: Kalevipoeg

Seitsmeteistkümnes lugu

Sõjaratsu sõit • Assamalla lahing • Juhtumised põrgukatla juures • Muruneidude tants
    3  Õnnerikas põlvekene
    4  Õitses Eesti radadella,
    5  Rahukätki kiiguteli
    6  Lahedasti lapsukesi
    7  Emalikus heldes kaisus
    8  Seitse suve segamata,
    9  Seitse talve taotamata.
    10  Olev oli, linnatarka,
    11  Kindlad kantsid kasvatanud,
    12  Kaevandikud kohendanud,
    13  Nurgil tornid toetanud,
    14  Ilulinna ehitanud
    15  Kalevi kalmukünkale,
    16  Isa sängi iluduseks,
    17  Helde memme mälestuseks.
    18  Rahvast nähti rohke’esti,
    19  Peresida pesakasti
    20  Varjupaika veeremaie,
    21  Kes kui kanad kulli kihul
    22  Peidupaika pugesivad
    23  Sõjasurma silma eesta,
    24  Häda ähvarduse eesta.
    25  Kalevite kallis poega,
    26  Kogund rahvasta kaedes,
    27  Hüüdis: “Linn peab L i n d a n i s a k s
    28  Memme mälestuseks jääma,
    29  Sest eks koht ei toida lapsi
    30  Rohkesti kui emarinda.”
    31  Alevite armas poega
    32  Laskis teise linnakese
    33  Harjumaale asutada,
    34  Keset sooda kasvatada,
    35  Laanemetsa lagedikku;
    36  Sulevipoeg, sugulane,
    37  Asuteli Alutaha
    38  Kolmandama kindla koha
    39  Varjupaigaks vaenu vastu.
    40  Pikka rahulikku põlve,
    41  Õilmerikast õnneaega
    42  Kippus sõda kurnamaie,
    43  Vaenuvanker vaotamaie.
    44  Viru randa veerenekse
    45  Sõjalasi sadasida,
    46  Tappejaida tuhandeida,
    47  Piinajaida pilvedena,
    48  Keda kaugelt toonud tuuled,
    49  Vetevood veeretanud.
    50  Kiire käsu kandijaida
    51  Lendes sammul Lindanissa
    52  Kuningalle kuulutama,
    53  Et ju sõda sõudemassa,
    54  Vaenuvanker veeremassa:
    55  “Tule, tugev, tappemaie,
    56  Kange, vaenlast kihutama!”
    57  Kalevite poega kargas
    58  Sõjaratsu sadulasse,
    59  Tõttas tuule tuhinalla
    60  Virgult Viru radadelle
    61  Sõjakära kustutama,
    62  Vaenuviha vaigistama.
    63  Võttis kaasa võidumehi,
    64  Kannupoisiks kangemaida;
    65  Viisikümmenda Virusta,
    66  Kuusikümmend Kuressaarest,
    67  Seitsekümmend Soomemaalta,
    68  Sada teisi saarelasi.
    69  Kalevite kallis hobu
    70  Rahadessa raksateli,
    71  Kuldadessa kõlksateli:
    72  Hõbepäitsed paistsid peasta,
    73  Kuldakangid valjastesta,
    74  Taalervööd saba taganta,
    75  Kudruskeed ümber keha.
    76  Mõõk andis märki sõjamehest,
    77  Kannusrauda kange’esta,
    78  Kuldakilpi kuningasta.
    79  Kes see kange mehe poega
    80  Sõtta nägi sõitevada,
    81  Vaenuteeda tallavada,
    82  Pidi tõesti tunnistama:
    83  “See’p see poissi paistab palju,
    84  See’p see meesi maksab kallist!
    85  Hobu alla hõbedane,
    86  Kuningas seljas kullasta.
    87  Mees puhub tule meresse,
    88  Lõõtsub lõkkeid lainetesse,
    89  Leeke lumehangedesse.
    90  Toa teeb tuule tiiva peale,
    91  Kambri vikerkaare peale,
    92  Parred pilvepaisudesse,
    93  Sängid raherankadesse!
    94  Istub ise päeva peale,
    95  Toetab kukla kuu küüru,
    96  Tähe vastu teise külje;
    97  Ohkab tuulesse hobuse,
    98  Raiub kasteheinast kabjad,
    99  Pistab piibelehest silmad,
    100  Kõrkjatest teeb kõrvakesed.
    101  Kus ta liigutab hobusta,
    102  Sinna linna liiguteleb;
    103  Kus ta keeritab hobusta,
    104  Sinna kingu kehiteleb;
    105  Kus ta mängitab hobusta,
    106  Sinna mäe mängiteleb,
    107  Kõrgendiku kasvateleb.
    108  Sõidab Soome silda mööda
    109  Raksatelles rahateeda;
    110  Harju paest põrand paugub,
    111  Viru tee aga väriseb.
    112  Hobu alla kui see ahju,
    113  Täkku alla kui see tähti,
    114  Ise pealla kui see päeva,
    115  Ehana ehitud riides,
    116  Kübar peassa kuldakirja,
    117  Lindid pealla päevakirja,
    118  Vöö tal vööl hõbekarrast,
    119  Kuldakannus kandadessa.
    120  Kus ta läheb, taevas läigib,
    121  Kus ta kõnnib, taevas kõigub.
    122  Kõik on sood sini-ilulla,
    123  Arud õitsvad lilledessa.
    124  Ööbik hüüab toomingasta,
    125  Kägu kaugelt kuusikusta,
    126  Rästas paksust rägastikust,
    127  Laululinnud lepikusta!
    128  Viru neiud vaatasivad,
    129  Pilusilmil Järva piigad,
    130  Lääne neiud nuttelesid,
    131  Harju armsad ohkelesid:
    132  “Oleks see meesi meie jaoksi!
    133  Oleks kallis meie kaasa,
    134  Oleks see peigu meie päralt:
    135  Me seisaks suve söömata,
    136  Aasta ilma eine’eta,
    137  Talve tangu maitsemata!
    138  Me söödaks ta sealihalla,
    139  Kasvataks kanamunalla,
    140  Võiaks võiviilakailla,
    141  Paneks padjule magama,
    142  Siidisängi suikumaie,
    143  Sametisse puhkamaie.”
    144  Kallis Kalevite poega
    145  Sõjateeda sõite’essa
    146  Jättis jälgi murudella,
    147  Kabjatähti kaljudelle.
    148  Oleks meelta murudella,
    149  Keelekesta kividella,
    150  Paemurrul pajatusta,
    151  Kaljuseinal sõnasida:
    152  Küllap mitukümmend kohta,
    153  Mitu tuhat tunnissuuda
    154  Sõeluksivad sõnumida,
    155  Tuulaksivad teadusida
    156  Kalevite poja käigist,
    157  Sõjateele sõitemisest.
    158  Viru laiadel väljadel
    159  Seisid seltsis sõjalased,
    160  Vereahned vennikesed
    161  Parves kui see linnupere,
    162  Suurem sipelgate pesa
    163  Päikese paiste’ella,
    164  Teised läinud teisi teida,
    165  Läinud laialt laastamaie,
    166  Külasida kurnamaie,
    167  Peresida piinamaie,
    168  Rahva vara riisumaie,
    169  Tugevamaid tappemaie.
    170  Sulevipoeg sõudis sõtta,
    171  Alevipoeg ajas vaenu,
    172  Ajas vaenu veere peale,
    173  Olevipoeg otsa peale.
    174  Kalevipoeg, kange meesi,
    175  Sõitis hobu sadulassa
    176  Karates sõja keske’elle,
    177  Paksemasse vaenupaika.
    178  Laskis hobu hüpatella,
    179  Kõrvikese kargaella
    180  Kangemate kaela peale,
    181  Mõistis mõõka möllamisel
    182  Mõrtsukana mängitada,
    183  Tulirauda tuiskamisel
    184  Surma kombel sirutada.
    185  Keset sõda keeritelles
    186  Puistas Kalev meeste päida
    187  Nii kui lehti lepikussa,
    188  Kolletanud kaasikussa,
    189  Lõhkus puruks liikmeida,
    190  Sääreluida sadadena,
    191  Käeluida koormatena,
    192  Turjaluida tuhandeida,
    193  Küljeluida kümme tuhat.
    194  Virnas katsid surnud välja,
    195  Kehad kuhjas künkaida,
    196  Mitmes kohas kasvid mäeksi
    197  Surnurünkad sambelilla;
    198  A s s a m a l l a s hangusivad
    199  Kümme tuhat kooljakeha.
    200  Kalevite kallis hobu
    201  Ujus vaenu vereojas,
    202  Kõhust saadik kontidessa.
    203  Küljest lahutatud käsi
    204  Magas nii kui raagu maassa,
    205  Sõjameeste sõrmesida
    206  Nii kui roogu rabadessa,
    207  Kõrrekesi lõikusväljal.
    208  Mitte poleks vaenumeestest
    209  Ühteainust elus pääsend,
    210  Piinast saanud põgenema,
    211  Kui poleks õnnetuse kütke
    212  Kalevida kammitsenud,
    213  Surmateele teinud tõkkeid.
    214  Kui ta ratsul kihutelles,
    215  Tulisammul tuisatessa
    216  Püüdis pakkupagejaida,
    217  Redupaika rändajaida
    218  Valju käega virutada,
    219  Kargas hobu hüpatelles
    220  Mäest mäkke, künkast künka;
    221  Sammu pikaks sirutelles
    222  Kukkus keskele mägede,
    223  Sattus sala-rabasoosse
    224  Kalevite kallis kõrbi;
    225  Magu lõhkes mätastikku,
    226  Jalad soo sisse vajusid,
    227  Kabjad kõntsaje kadusid.
    228  Kalevite kange poega
    229  Hobu hukku ohatelles
    230  Pahal tujul pajatama:
    231  “Saagu, saagu, ma sajatan,
    232  Saagu sa rabaks raipenema,
    233  Porisooksi pendimaie,
    234  Märjaks virtsuks mädanema,
    235  Soosapiks sündimaie,
    236  Kasteks kärnakonnadelle,
    237  Maitseks vihamadudelle!”
    238  Kalevite kange poega,
    239  Kui ei jõudnud kimbutada
    240  Pakkupagejate parve,
    241  Kutsus vennad vaenuväljalt,
    242  Seltsilased surmateelta:
    243  “Tulge, sõbrad, surmatöölta,
    244  Vereväljalt, vennikesed!
    245  Lähme liikmeid puhkamaie,
    246  Väsind keha karastama!”
    247  Kaarnad olid karjakaupa,
    248  Hundid metsast hulgalisti
    249  Vaenuverda haisutanud,
    250  Tulid osa otsimaie,
    251  Surmast saaki saamaie.
    252  Seal siis mehed sõjasaaki,
    253  Vaenulaste varandusta
    254  Isekeskis jagamaie:
    255  Suurem palk sai pealikulle,
    256  Kallim vara vanemalle,
    257  Kulda anti kuningalle,
    258  Hõberaha ülemaile,
    259  Vaskiraha väetimaile,
    260  Penningida poisteväele.
    261  Kalevite kange poega
    262  Seadis sõnad sõudemaie,
    263  Kuidas kaaren kuulutanud,
    264  Tarka lindu annud tähte:
    265  “Võtke, sõbrad, vennikesed,
    266  Tänapäevsest taplemisest,
    267  Mõõga verisest möllusest
    268  Tulevpäevil’ ettetähte!
    269  Mehed olgu nii kui müüri,
    270  Seisku nii kui raudaseina,
    271  Teraksesta tehtud tornid,
    272  Seisku vahvast’ sõjasõidul
    273  Tammemetsa tugevusel,
    274  Kaljurünka kindlusella
    275  Varjuks vaenu tungi vastu,
    276  Kui tuleb tapper tabamaie,
    277  Vaenulane võttemaie, –
    278  Siis ei ole karta sõda,
    279  Karta võõra võitlemista,
    280  Kurjemate kiusamista.
    281  Meie maa, see jäägu mõrsjaks,
    282  Priipõlve pärijaksi!
    283  Kangem saagu kuningaksi,
    284  Vahvam teiste vanemaksi!
    285  Võimus jäägu ü h e voliks,
    286  Ü h e kätte kuningriiki,
    287  Muidu hulgalisil meelil
    288  Tuulest tüli tõusemisi!”
    289  Siisap sundis sõjamehi,
    290  Valitsetud väehulka
    291  Kodu poole kõndimaie,
    292  Võidusõnumida viima,
    293  Küladelle kuulutama.
    294  Sammus ise sõpradega,
    295  Kalli kasuvendadega
    296  Üle laia lagediku,
    297  Läbi suurte samblasoode.
    298  Päevaveeru palistusel
    299  Jõudsid kangelaste pojad
    300  Laia laane ligidalle,
    301  Kus ei oldud enne käidud,
    302  Radasida rajatatud.
    303  Kalevite kange poega
    304  Tuisalt teeda tegemaie,
    305  Rada teistel’ rajatama.
    306  Kus nad käisid neljakesi
    307  Läbi laiast laanemetsast,
    308  Sinna sündis suurem sihti,
    309  Sinna tehti tänavada.
    310  Kaugemalle kõndidessa
    311  Tõusis suitsu silmadesse,
    312  Mis kui küla kütissuitsu,
    313  Metsast miiliaugu suitsu
    314  Taeva poole tõusenekse.
    315  Ligemalle lähenedes
    316  Kerkis tulekübemeida,
    317  Paistis leeki latvadesse,
    318  Kuldas kuuse kübaraida,
    319  Puneteli pedajaida.
    320  Kanged mehed kiirustasid
    321  Suitsu juhil sammusida,
    322  Tuletähtel teedekäiki,
    323  Kuni kuristiku koopas
    324  Leidsid pikasaba pesa.
    325  Polnud pesas poegasida,
    326  Kriimu eide kutsikaida.
    327  Kes see istus koopasuussa
    328  Kriimul koduhoidijaksi?
    329  Vanamoori, kortsus palgeil,
    330  Istus koopas koduhoidjaks,
    331  Tulda paja alla tehes,
    332  Vahtu pealta võtte’essa,
    333  Kulbil vahel katsudessa,
    334  Kuidas keetu maitsenekse.
    335  Alevite armas poega
    336  Asja otsust ajamaie,
    337  Keetijalta küsimaie:
    338  “Mis sa keedad, kullakene?
    339  Mis sul pajas paisumassa,
    340  Katlas kallist kerkimassa?”
    341  Vanaeite kostis vastu,
    342  Laulis vastu lahke’esti:
    343  “Keedan kehva kõhtudelle
    344  Lahja leeme lakkekesta,
    345  Paisutelen kapsapäida
    346  Pehmitelles poegadelle,
    347  Räitan roaksi eneselle.”
    348  Sulevipoeg pajatama:
    349  “Viska peale võõra võrra,
    350  Pane meie osa peale
    351  Leemepajal’ lisanduseks,
    352  Kes me käinud kauget maada,
    353  Teinud täna ränka tööda,
    354  Kannatanud tühjal kõhul
    355  Näljahamba näpistusta!
    356  Mine, eite, magamaie,
    357  Põõsa alla puhkamaie!
    358  Küllap meie kordamisi
    359  Keedukatelt kohendame,
    360  Lehvitame lõkkekesta
    361  Paja alla põlemaie,
    362  Koristame kuivi raage,
    363  Kokku kuuseoksakesi.”
    364  Vanamoori mõistis kohe,
    365  Kostis vastu kavalasti:
    366  “Kui ma sõuan soovimisi,
    367  Täidan teie tahtemisi,
    368  Sest ei sündku mulle süüda,
    369  Laiemalta laimamista;
    370  Süü jääb üksi soovijalle,
    371  Laimu lubaküsijalle.
    372  Kuulge, kulla külalised,
    373  Olge valvsad, vennikesed!
    374  Võiks ehk kutsumata võõras,
    375  Palumata poisikene
    376  Kogemata teeda käies
    377  Keedust tulla katsumaie,
    378  Märga katlast maitsemaie.
    379  Valvsail silmil, vennikesed,
    380  Vaadake, et võõras varas
    381  Pada ei saaks pühkimaie,
    382  Katlapõhja kuivatama, –
    383  Muidu peate, pojukesed,
    384  Tühja kõhtu kannatama.”
    385  Kanged mehed kolmekesi
    386  Lubasivad lusti pärast
    387  Kordamööda katelt hoida,
    388  Valvsail silmil vahiks olla.
    389  Kalevite kallim poega,
    390  Kavalam kui kaimukesed,
    391  Saand ei sõna sõlmimaie,
    392  Lubadusi liimimaie.
    393  Vanaeite, kortsus palgeil,
    394  Puges kohe põõsastikku,
    395  Soesängi suikumaie.
    396  Kalevite kange poega
    397  Pööras keha tulepaistel
    398  Väsimusta venitama,
    399  Seljasooni sirutama.
    400  Sulevipoeg, sugulane,
    401  Käänas maha külitie
    402  Põõsa varju põõnutama.
    403  Olevipoeg, hoonetarka,
    404  Kõrge torni kasvataja,
    405  Langes maha lamaskille
    406  Puusaluida painutama.
    407  Alevite armas poega,
    408  Kes see võtnud vahikorra,
    409  Istus ärksalt tule ääres
    410  Langemata laugudella,
    411  Lehvitelles lõket alla,
    412  Kohendelles tukke kokku,
    413  Korjas raage rohkemasti
    414  Lõkke’elle lisanduseks.
    415  Pisukese aja pärast
    416  Korrutati kolmel keerul
    417  Unelõnga lepikussa;
    418  Vanaeite, kortsus palgeil,
    419  Ketras neljandama keeru
    420  Lõngadelle lisanduseks.
    421  Alevipoeg üksipäini
    422  Istus ärksalt tule ääres,
    423  Valvsail silmil vahiks olles,
    424  Lehvitelles lõkkeida,
    425  Puhutelles põlemaie.
    426  Peitelikust murupinnast
    427  Astus välja argsel käigil,
    428  Salaliku sammudella
    429  Härjapõlvelase poega,
    430  Kolme vaksa kõrgukene,
    431  Kaelas kuldakellukene,
    432  Sarvekesed kõrva taga,
    433  Kitsehabe alla lõua.
    434  Härjapõlvelase poega
    435  Tipsas tule ligemalle,
    436  Seadis sõnad sõudemaie,
    437  Palvekeelil pajatama:
    438  “Anna luba, armas venda,
    439  Maitseda mul leememärga,
    440  Kapsakeedust katsudella!”
    441  Alevipoeg mõistis kohe,
    442  Pajateli pilkamisi:
    443  “Kui sa, kõhetu, ei kukuks,
    444  Upuks, kärbes, kulbi põhja,
    445  Siis ma täidaks soovimista,
    446  Lubaks sulle leemekesta.”
    447  Härjapõlvelase poega
    448  Mõistis kohe, kostis vastu:
    449  “Küllap servan paja servast
    450  Kulbitagi kana võrra,
    451  Kui saan lahket lubadusta.”
    452  Kargas aga kõpsatille
    453  Lipsti! paja serva peale
    454  Leemekesta lakkumaie.
    455  Siisap selli sirgumaie,
    456  Poisikene paisumaie:
    457  Kerkis kuuse kõrguseni,
    458  Paisus ligi pilvedeni,
    459  Sirgus seitsekümmend sülda,
    460  Paisus peale paari vaksa;
    461  Kadus siis kui kastekene
    462  Päikese paistusella
    463  Sinisuitsul silma eesta.
    464  Alevite armas poega
    465  Varsti pada vaatamaie:
    466  Pada oli kui pühitud,
    467  Katel välja koristatud.
    468  Armas Alevite poega
    469  Kandis vetta kattelasse,
    470  Kapsapäida paja täiteks.
    471  Naeris: teen ehk teistel’ nalja.
    472  Äratelles Olevida
    473  Keedupada kaitsemaie,
    474  Puges ise põõsa alla
    475  Väsimusta venitama.
    476  Pisukese aja pärast
    477  Korrutati kolmel keerul
    478  Unelõnga lepikussa;
    479  Vanaeite, kortsus palgeil,
    480  Ketras neljandama keeru
    481  Lõngadelle lisanduseks.
    482  Olevipoeg üksipäini
    483  Istus ärksalt tule ääres,
    484  Valvsail silmil pidas vahti,
    485  Lehvitelles lõkkeida,
    486  Puhutelles põlemaie.
    487  Peitelikust murupinnast
    488  Astus välja argsel käigil,
    489  Salamahti sammudella
    490  Härjapõlvelase poega,
    491  Kolme vaksa kõrgukene,
    492  Kaelas kuldakellukene,
    493  Sarvekesed kõrva taga,
    494  Kitsehabe alla lõua.
    495  Härjapõlvelase poega
    496  Tipsas tule ligemalle,
    497  Seadis sõnad sõudemaie,
    498  Palvekeelil palumaie:
    499  “Anna luba, armas venda,
    500  Maitseneda leememärga,
    501  Kapsakeedust katsuella!”
    502  Olevipoeg mõistis kohe,
    503  Pajateli pilkamisi:
    504  “Kui ei karda kaela murda,
    505  Sääski, üle kulbiserva
    506  Kuristikku kukkudessa,
    507  Siis ma täidaks soovimista,
    508  Lubaks sulle leemekesta.”
    509  Härjapõlvelase poega
    510  Mõistis kohe, kostis vastu:
    511  “Küllap servan paja servast
    512  Kulbitagi kuke võrra,
    513  Kui saan lahket lubadusta.”
    514  Kargas aga kõpsatille
    515  Lipsti! paja serva peale
    516  Leemekesta lakkumaie.
    517  Siisap selli sirgumaie,
    518  Poisikene paisumaie:
    519  Kerkis kuuse kõrguseni,
    520  Paisus ligi pilvedeni,
    521  Sirgus seitsekümmend sülda,
    522  Paisus peale paari vaksa,
    523  Kadus siis kui kastekene
    524  Päikese paistusella
    525  Sinisuitsul silma eesta.
    526  Olevipoeg, hoonetarka,
    527  Varsti pada vaatamaie:
    528  Pada oli kui pühitud,
    529  Katel välja koristatud.
    530  Olevipoeg, hoonetarka,
    531  Kandis vetta kattelasse,
    532  Kapsapäida paja täiteks,
    533  Jättis naerdes teistel’ nalja.
    534  Ärateli Sulevida
    535  Keedupada kaitsemaie,
    536  Puges ise põõsa alla
    537  Väsimusta venitama.
    538  Pisukese aja pärast
    539  Korrutati kolmel keerul
    540  Unelõnga lepikussa;
    541  Vanaeite, kortsus palgeil,
    542  Ketras neljandama keeru
    543  Lõngadelle lisanduseks.
    544  Sulevipoeg üksipäini
    545  Istus ärksalt tule ääres,
    546  Valvsail silmil vahiks olles,
    547  Lehvitelles lõkkeida,
    548  Puhutelles põlemaie.
    549  Peitelikust murupinnast
    550  Astus välja argsel käigil,
    551  Salalike sammudega
    552  Härjapõlvelase poega,
    553  Kolme vaksa kõrgukene,
    554  Kaelas kuldakellukene,
    555  Sarvekesed kõrva taga,
    556  Kitsehabe alla lõua.
    557  Härjapõlvelase poega
    558  Tipsas tule ligemalle,
    559  Seadis sõnad sõudemaie,
    560  Palvekeelil pajatama:
    561  “Anna luba, armas venda,
    562  Maitseneda leememärga,
    563  Kapsakeedust katsudella!”
    564  Sulevipoeg mõistis palve,
    565  Pajateli pilkamisi:
    566  “Kui sa, poiss, ei kulbi põhja
    567  Langeks leemelainetesse,
    568  Siis ma täidaks soovimista,
    569  Lubaks sulle leemekesta.”
    570  Härjapõlvelase poega
    571  Mõistis kohe, kostis vastu:
    572  “Küllap servan paja servast
    573  Kulbitagi kassi võrra,
    574  Kui saan lahket lubadusta.”
    575  Kargas aga kõpsatille
    576  Lipsti! paja serva peale
    577  Leemekesta lakkumaie.
    578  Siisap selli sirgumaie,
    579  Poisikene paisumaie:
    580  Kerkis kuuse kõrguseni,
    581  Paisus ligi pilvedeni,
    582  Sirgus seitsekümmend sülda,
    583  Paisus peale paari vaksa,
    584  Kadus siis kui kastekene
    585  Päikese paistusella
    586  Sinisuitsul silma eesta.
    587  Sulevipoeg, vennikene,
    588  Varsti pada vaatamaie:
    589  Pada oli kui pühitud,
    590  Katel välja koristatud.
    591  Sulevipoeg, sugulane,
    592  Kandis vetta kattelasse,
    593  Kapsapäida paja täiteks,
    594  Jättis nalja teistel’ naerda.
    595  Ärateli Kalevida
    596  Keedupada kaitsemaie,
    597  Puges ise põõsa alla
    598  Väsimusta venitama.
    599  Pisukese aja pärast
    600  Korrutati kolmel keerul
    601  Unelõnga lepikussa;
    602  Vanaeite, kortsus palgeil,
    603  Ketras neljandama keeru
    604  Lõngadelle lisanduseks.
    605  Kalevipoeg üksipäini
    606  Istus ärksalt tule ääres,
    607  Valvsail silmil vahiks olles;
    608  Murdis maha mändisida,
    609  Tõukas maha tammesida,
    610  Katkus maha kuuskesida,
    611  Pani puida paja alla
    612  Puhutelles põlemaie.
    613  Peitelikust murupinnast
    614  Astus välja argsel käigil,
    615  Salaliku sammudella
    616  Härjapõlvelase poega,
    617  Kolme vaksa kõrgukene,
    618  Kaelas kuldakellukene,
    619  Sarvekesed kõrva taga,
    620  Kitsehabe alla lõua.
    621  Härjapõlvelase poega
    622  Tipsas tule ligemalle,
    623  Pani sõnad sõudemaie,
    624  Palvekeelil pajatama:
    625  “Anna luba, armas venda,
    626  Maitseneda leememärga,
    627  Kapsakeedust katsudella!”
    628  Kalevite kaval poega
    629  Mõistis kohe, kostis vastu:
    630  “Mis sa mulle, mehikene,
    631  Pandiksi saad panemaie,
    632  Kingituseks kinnitama,
    633  Kui ma sulle soovi järgi
    634  Leemekest pean lubamaie?
    635  Luba pandiks lapse asja –
    636  Kuldakellukene kaelast!
    637  Muidu ärk’vad meie mehed,
    638  Virgub unest vanaeite,
    639  Enne kui leem laua peale,
    640  Kapsad saavad kaussidesse.”
    641  Härjapõlvelase poega
    642  Mesikeelil meelitama:
    643  “Kallis kange mehe poega!
    644  Ära võta väikelasel
    645  Kaelast kuldakellukesta!
    646  Koidu eella kodunt tulles
    647  Sidus sala eidekene
    648  Ilma taadi teademata,
    649  Vennakeste vaatamata
    650  Kuldakellukese kaela,
    651  Et kui väeti võõral väljal,
    652  Poega eksiks põõsastikku,
    653  Kellukene kuulutelles
    654  Aru annaks otsijalle,
    655  Tähte tagaajajalle.”
    656  Kalevite kallis poega
    657  Kostis vastu kavalasti:
    658  “Seniks, kui sa söögikesta,
    659  Mehike, läed maitsemaie,
    660  Pane pandiks kellukene,
    661  Et kui oled kõhtu täitnud,
    662  Tänuta ei lähe teele;
    663  Pärast panen pandikella,
    664  Köidan ise sulle kaela,
    665  Miska minnes eidekene
    666  Hellasti sind ehitanud.”
    667  Härjapõlvelase poega
    668  Köitis kaelast kellukese,
    669  Andis aruasjakese
    670  Pandiks Kalevipojale.
    671  Kalevite kange poega,
    672  Kui oli saanud kellukese,
    673  Sirutelles oma sõrme
    674  Krõpsti! väikse kulmu peale,
    675  Laksas lopsu otsaette.
    676  Riksa-raksa raginaga,
    677  Kui oleks Kõue kärgatamas,
    678  Äikene ähvardamas,
    679  Vajus väike vennikene
    680  Mürinaga murupinda,
    681  Et ei teeda ega tähte
    682  Tema jälgi tunnistanud.
    683  Sinisuitsu siginekse,
    684  Kuhu väike kadunekse.
    685  Kanged mehed kolmekesi
    686  Ärkasivad tule ääres,
    687  Virgus unest vanaeite
    688  Veidrat lugu vaatamaie;
    689  Tulid kohe tunnistama,
    690  Mis siin seadust vastu sündind.
    691  Vanaeite vaatanekse,
    692  Mõistis kohe mõistatuse,
    693  Mis siin sündind vastu seadust.
    694  Küll ta tundis kellukese,
    695  Sarvik-taadi salariista,
    696  Mis see rammu rohkendeleb,
    697  Kangust mehel kasvateleb.
    698  Vanaeite, kortsus palgeil,
    699  Laskis laulus lõksatille
    700  Sõnasida sõudevalle:
    701  “Eks ma olnud enne noori,
    702  Eks ma kõps’tes tõstnud kanda,
    703  Tõstnud kanda kõrge’elle?
    704  Sada korda sõitsin saajas,
    705  Tuhat korda tantsiteeda,
    706  Hüva jalga hüpitelles,
    707  Kerget jalga keeritelles.
    708  Põlesivad poiste silmad
    709  Minu palgepuna peale,
    710  Sõstrasilma pilgu peale,
    711  Sinilise siidi peale,
    712  Punalise paela peale.
    713  Kalevipoeg pakkus kätta,
    714  Sulev tahtis anda suuda;
    715  Lausa lõin Kalevipoega,
    716  Suisa lõin Sulevipoega!
    717  Kui ei enne murdnud kaela,
    718  Venitanud käsivarta,
    719  Nikastanud niuetesta,
    720  Käänatanud jalakanda,
    721  Ei siis murra munakene,
    722  Kääna kaela kanakene
    723  Täna kõps’tes karatessa.”
    724  Nõnda laulu lõksatelles
    725  Kargas vanaeidekene
    726  Kõrgelt alla kuristikku,
    727  Sinna, kuhu sinisuitsu
    728  Kolmevaksaline kukkund,
    729  Lapsukene enne langend.
    730  Kange meeste kasvandikud
    731  Eide tantsi imestelles
    732  Neljakesi naeremaie.
    733  Sööma vahel sõnaldasid,
    734  Kuidas neilla käsi käinud
    735  Vahikorral valvamisel,
    736  Kuidas väike vennikene
    737  Keedukatla koristanud,
    738  Siisap selli sirgumaie,
    739  Poisikene paisumaie
    740  Pilkes ligi pilvedeni.
    741  Kalevipoeg pajatama:
    742  “Heitkem, vennad, enne koitu
    743  Puhukeseks puhkamaie,
    744  Kehasida karastama!
    745  Kui saan selga sirutanud,
    746  Pihaluida painutanud,
    747  Siis ehk võtan teista teeda
    748  Õnnekombel hommikulla.
    749  Teie minge oma teele,
    750  Käige, vennad, kodu poole
    751  Naisukesi naljatama,
    752  Lapsukesi lustitama!”
    753  Siisap mehed sirutasid
    754  Tulepaistel puhkamaie,
    755  Leiba luusse laskemaie.
    756  Tulid ligi teised langud,
    757  Teised võõrad vaatamaie,
    758  Murueide tütred noored
    759  Kastekeeril kõpsatelles
    760  Murudelle mängimaie.
    761  “Õekesed, hellakesed!
    762  Lähme lustil kiikumaie
    763  Kasteheina kõrre peale,
    764  Angervaksa varre peale,
    765  Kurekatla põhja peale!
    766  Juba laulsid õhtukuked,
    767  Häälitsesid ehakanad
    768  Vanaisa vainiulta,
    769  Taara tamme oksa pealta.
    770  Mis seal magab muru pealla?
    771  Murul magab neli meesta.
    772  Ehitagem hellad vennad,
    773  Päevapunal poisikesed,
    774  Teeme meestel’ udumütsid,
    775  Kastekeerust kuuekesed.
    776  Õekesed, hellakesed!
    777  Lähme unda õmblemaie,
    778  Nägusida näitamaie:
    779  Koome kujud koidu eella,
    780  Lõksutame lustikirjad
    781  Kalevipoja päheje!
    782  Tehkem tüki tõekirja,
    783  Valekirjad vahedelle,
    784  Petiskirjad piludelle!
    785  Laskem mehel magadessa
    786  Õnneaegu õitseneda,
    787  Kuulda kulla käo kukku,
    788  Hõbedase linnu häälta!
    789  Kas see kägu kukub kurba,
    790  Linnukene laulab leina?
    791  Kurbus jäägu kuusikusse,
    792  Leinamised lepikusse!
    793  Kallis kange mehe poega,
    794  Kui sa lähed teedekäiki,
    795  Surmateeda sõitemaie,
    796  Ehi hobu helme’esse,
    797  Ratsukene rahadesse,
    798  Pane pähe kuldapäitsed,
    799  Pane hõbepannaldesse,
    800  Pane siidipaeladesse;
    801  Seo siidi hobu silmad,
    802  Hõbekarda ratsu kabjad,
    803  Pane lakka punapaela,
    804  Tukakene taalerisse,
    805  Saba seo sa sametisse!
    806  Kalevipoeg, poisikene,
    807  Tahad minna taevateeda,
    808  Ära tähissa tukista,
    809  Ära kuule komistele,
    810  Ära puutu päikesesse!
    811  Jäta päike paistemaie,
    812  Kuu kuma andemaie,
    813  Tähed teeda näitamaie!
    814  Kalevipoeg, poisikene!
    815  Tahad minna põrguteeda,
    816  Ära hukka põrgu uksi,
    817  Värista põrgu väravaid!
    818  Jäta seisma põrgu seinad,
    819  Jäta uksed hukkamata,
    820  Väravad väristamata,
    821  Seinad paigal’ seisemaie!
    822  Lähed sõtta sõitemaie,
    823  Vaenuteeda veeremaie;
    824  Jäta nõdrad nottimata,
    825  Poisikesed puutumata,
    826  Laste isad langemata!
    827  Siis ei leski leinamaie,
    828  Piiga silmi pisaraisse,
    829  Vaeseidlapsi valu sisse.”
    830  Laulis lindu lepikusta,
    831  Kukkus kägu kuusikusta,
    832  Haldjatütar haavikusta,
    833  Kõõruteli kodukana.
    834  Murueide tütred noored
    835  Lustipidu lõpetama;
    836  Kargasivad kõrre pealta,
    837  Angervaksa varre pealta,
    838  Kurekatla põhja pealta
    839  Kohkel koju minemaie;
    840  Juba eite tõstis häälta,
    841  Juba kuri kutsumassa:
    842  “Tulge, piigad peenikesed!
    843  Tulge tööda toimetama,
    844  Siidisida sidumaie,
    845  Punapaelu punumaie,
    846  Juba laulsid Looja kuked,
    847  Laulsid Uku ukse pealta,
    848  Vanaisa väravalta.
    849  Õekesed, hellakesed!
    850  Käigem kiiresti koduje;
    851  Otsas meie õnneaasta,
    852  Lõpetatud lustipidu!”

Contains poems