kalevipoeg19
Kreutzwald, Friedrich Reinhold
1862

Metadata

COL: Kreutzwald
ID: 19
OSA: Kalevipoeg

Üheksateistkümnes lugu

Sarvik-taadi aheldus • Õnneaeg • Pidu ja tarkusraamat • Sõjateated
    3  Vanapõlve piiridelle
    4  Varisenud võitlemiste
    5  Järeljäänud jälgesida
    6  Paksemalt kui meie päevil;
    7  Siiski Kalevite käigilt
    8  Paistab kui päike heledam
    9  Kõigist kuulsam rammukatse,
    10  Võimsam võitlemise mängi
    11  Põrgu peremehe talust.
    12  Mets ja mägi märkasivad,
    13  Kaljukünkad kuulasivad,
    14  Sood ja rabad saivad sõna,
    15  Vetelained läkitusi:
    16  Sest et maapind müdinaga,
    17  Meri vahtus valendades
    18  Tugevat tööd tunnistasid.
    19  Vainiulle valmistati
    20  Õue alla paras paika
    21  Rammukatsumise kohaks.
    22  Vanal viisil võetie
    23  Kämmaldega niudeist kinni,
    24  Võeti püksivärvelista
    25  Kümne küüne kangusega
    26  Kehavõimu katsumiseks.
    27  Veri valgus küünte alla,
    28  Sinipaisul sõrmedesse.
    29  Ehk küll võimuvõttev vesi,
    30  Närtsitava kruusi märga
    31  Kurjal rammu kurnanekse,
    32  Võimust väga väsiteleb,
    33  Kalevite kangel pojal
    34  Kahekordne kanguskaste
    35  Kehavõimu karastanud,
    36  Siiski vältas võitlemine,
    37  Meeste võidumängimine
    38  Seitse päeva seisemata,
    39  Seitse ööda lõppemata,
    40  Enne kui nad selget otsust
    41  Võitlemise võidul saivad.
    42  Sarvik-taat küll salamahti
    43  Katsus kiusamise kombel
    44  Põiki jalgel pillutada
    45  Kallist Kalevite poega,
    46  Kes kui tugev tammetüvik,
    47  Raskem raudakivi rahnu
    48  Kohalta ei komistanud.
    49  Kordamisi kergitasid
    50  Teineteista tõusemaie,
    51  Rabasivad raksatelles
    52  Müta-mäta! maha jälle,
    53  Mis kui Kõue kärgatused
    54  Põldusida põrutasid,
    55  Kaljusida kõigutasid,
    56  Vetta tõstsid vahutama.
    57  Kalevite kaval poega
    58  Oskas hoida end osavalt,
    59  Suutis siuna pealta sõrmi,
    60  Angerjana alta sõrmi
    61  Põrgulase pihust päästa,
    62  Kookus jalal kohe kanda
    63  Toeks vastu valmistada;
    64  Siiski kippus kange võimus,
    65  Rammu viimaks raugenema.
    66  Eide vari valvsail silmil
    67  Nägi poja nõrkemista,
    68  Võttis kätte vokikoonla,
    69  Keeriteli kümme korda
    70  Üle pea ümberpööri,
    71  Paiskas prantsti! põrmandalle
    72  Eeskujuks Kaleville.
    73  Kalevite kange poega
    74  Mõistis eide mõtteida
    75  Targalikult tähendada,
    76  Sasis kinni säärtepaelust,
    77  Sarviku põlvevärvelist,
    78  Tõstis teda tuulekiirul
    79  Koonla kombel kõrge’elle,
    80  Keeriteli kümme korda
    81  Taadikest kui takutopsu,
    82  Viskas võimurohke väega
    83  Matsti! maha muru peale;
    84  Pani põlved rinna peale,
    85  Kamaluga kõrist kinni,
    86  Kippus taati kägistama.
    87  Võttis vöö niude ümbert,
    88  Miska kurja köitemaie.
    89  Siisap vedas vaenumehe
    90  Kütkes raudakamberie,
    91  Köitis teda kammitsrauda,
    92  Pani ahelate paelu
    93  Käed ja jalad kütkendusse,
    94  Köitis kolmandama kütke
    95  Rõngastpidi kaela külge,
    96  Neljandama niuetesse;
    97  Kinniteli kütke otsad
    98  Kaljuseina seisemaie;
    99  Veereteli vainult kivi
    100  Saunasuuruse uksele,
    101  Kuhu külge kaelakütked
    102  Sidemella sõlmitie,
    103  Raudakrambil kinnitati,
    104  Et ei Sarvik toasta sammu,
    105  Kanda saanud kamberista.
    106  Kalevite kange poega
    107  Pühkis higi palgeilta,
    108  Pilkamisi pajatelles:
    109  “Ära lase, leinalindu,
    110  Kammitsjalgel kukekene,
    111  Aega minna igavaksi
    112  Vangipõlves valvatessa!
    113  Kaeba kurbust kaljudelle,
    114  Meelehaigust metsadelle,
    115  Raskust kivirahnudelle,
    116  Viletsusi virnadelle!
    117  Saada soovid rabasoosse,
    118  Ohkamised ohakaisse,
    119  Kaebamised kadastikku!
    120  Võlg meil tasa, vennikene,
    121  Kõverused kohendatud;
    122  Õnn on teinud õigusotsa,
    123  Annud võitu võimsamalle.”
    124  Sarvik-taati sõnaldama:
    125  “Kui oleks teadnud, võinud teada,
    126  Ettearvus ära mõista,
    127  Tagaarvus tähendella,
    128  Unenäossa iial näha,
    129  Mis nüüd mulle põlveks pandi,
    130  Viletsuseks visatie,
    131  Ei ma oleks kodukambrist
    132  Ahju tagant mitte astund,
    133  Sammudella sinu jälgi
    134  Lagedalle luusimaie,
    135  Väljadella vaatamaie.
    136  Kalevite kallis poega,
    137  Võidul vägev vennikene!
    138  Ära hõiska enne õhtut,
    139  Kiida varem päeva käiki,
    140  Kuni päike puhkamaie
    141  Videvikul läinud veeru!
    142  Õnnemunal õrna koori,
    143  Visam süda viletsusel;
    144  Õhtu eel võib õnnetusi
    145  Kuus veel tulla kimbatusi.
    146  Heida armu, armas venda,
    147  Kustuta süüd kullalla,
    148  Varja hõbeda varjulla!” –
    149  Kui ei kange võtnud kuulda,
    150  Sarvik-taati sajatama,
    151  Kurjel sõnul kukutama.
    152  Kalevite kallis poega
    153  Laskis sammud lustilisti
    154  Taadi taaleritubaje,
    155  Kullavaranduse-kambri,
    156  Kus see kulda kirstudessa,
    157  Hõbe salves hunnikussa
    158  Salapeidul seisemassa.
    159  Hakkas kulda kühveldama,
    160  Hõbedada hävitelles
    161  Kottidesse kogumaie.
    162  Täitis koti, täitis kaksi,
    163  Täitis koti kolmandama,
    164  Naljapärast neljandama.
    165  Kui ta viiet võttemassa,
    166  Hüüdis hiiri augusuulta:
    167  “Ära võta, vennikene,
    168  Hullul meelel üleliia!
    169  Tee on pikka tallajalle,
    170  Koorem raske kandijalle.”
    171  Kalevite poega mõistis,
    172  Viskas viiendama koti
    173  Tühjalt tündri serva peale,
    174  Köitis teised kaksikuti,
    175  Sidus suud suude vastu,
    176  Et neid hõlpsalt õlgadella
    177  Kukkelasse tõstes kanda.
    178  Kullakotid polnud suured
    179  Ega väga väiksedki,
    180  Võis ehk kolme tündri võrra,
    181  Kuue riia vaka võrra
    182  Koormat igas kotis olla.
    183  Kalevite kange poega
    184  Pani ühe kotipaari
    185  Paremalle õla peale,
    186  Teise paari pahemalle
    187  Pihtasida pigistama;
    188  Siisap koju kõndimaie,
    189  Sammusida sirutama.
    190  Raudasilda raksateli,
    191  Aluspalgid paukusivad,
    192  Nurgakivid nõtkusivad
    193  Kalevite kulda kandes.
    194  Põrgupere vanaeite
    195  Ahju tagant haugutama,
    196  Leepajalt lõugutama,
    197  Suurel suul sajatama:
    198  “Saagu, saagu, ma sajatan!
    199  Saagu sa teele surema,
    200  Lagedalle lämbumaie,
    201  Lepikusse lõppemaie,
    202  Kaasikusse katkemaie,
    203  Ahju taha hangumaie,
    204  Tee äärde tarretama,
    205  Põõsa taha pendimaie,
    206  Metsamurdu mädanema,
    207  Aasadelle hapnemaie,
    208  Rägastikku raipenema,
    209  Samblasoosse sammeldama!
    210  Saagu su keha söödaksi,
    211  Hüvaks roaks huntidelle,
    212  Nokakatkeks kaarnatelle,
    213  Metsapoegil’ puretuseks!”
    214  Kalevite kange poega
    215  Sajatustest sattumata
    216  Rändas aga rasket teeda
    217  Sammudella sõude’essa,
    218  Ehk küll kullakoorem kukalt,
    219  Raha õlga raskendeli.
    220  Kui ta juba tüki käinud,
    221  Ajand allailma teeda
    222  Valgusilma veere poole,
    223  Siisap puhuks puhkamaie,
    224  Tülpind keha karastama.
    225  Kas ta tunni tukkunekse
    226  Ehk kas päeva puhkanekse,
    227  Sest ei saanud meesi märku
    228  Ega tunnistusetähte.
    229  Viletsuse viivitusi
    230  Ega kiuste kammitsusi
    231  Polnud Kalevite pojal
    232  Põrguteedel takistajaks.
    233  Vaheajal hakkas valgus
    234  Pealtailmast paistemaie,
    235  Hakkas ööda lõpetama,
    236  Pimedusta pillutama.
    237  Kalevite kange poega
    238  Ähkis kullakoorma alla,
    239  Palav puneteli palgeid,
    240  Ajas hiukseid higistama,
    241  Ihu üldsalt auramaie.
    242  Kuivand keele kipitusel
    243  Lõõtsus meesi tulist lõhna.
    244  Alevite armas poega,
    245  Kes ei raatsind koju minna,
    246  Istus auguserval üksi,
    247  Kuristiku koopasuussa,
    248  Seal, kust Kalev julgel sammul
    249  Allailma oli läinud.
    250  Alev ootas armuhoolel,
    251  Ootas hommikul ja õhtul,
    252  Valvsail silmil ööde vilul;
    253  Aeg läks aasta igavuseks
    254  Mehel meelemõtte’essa,
    255  Sest kas sõber ehk ju surma
    256  Viletsuses võinud leida.
    257  Ühel õhtul, päeva veerul,
    258  Kostis nii kui kauge’elta
    259  Kange mehe käigimüdin
    260  Alevi kõrvakuulmesse;
    261  Maapõhjast tõusis parin,
    262  Sügavusest sammumine.
    263  Alev asju arvamaie,
    264  Mööda kuuldud kobinada
    265  Sügavusse silmamaie,
    266  Kas ehk Kalevite käiki,
    267  Tõusemista kuskilt tunda.
    268  Videvik ju viinud ööda
    269  Kaste kaissu karastama,
    270  Seal vast Kalev astub sammu
    271  Selle ilma serva peale,
    272  Viskab maha kullakotid,
    273  Hõbedakotid õlalta,
    274  Langeb ise lagedalle
    275  Seljasooni sirutama,
    276  Väsind keha venitama.
    277  Alevite armas poega
    278  Virgult vetta vedamaie
    279  Karastavaks keelekasteks
    280  Kalli vara kandijalle.
    281  Kalevipoeg küsimaie:
    282  “Avaldele, armas venda,
    283  Kas ma kaua olen käinud,
    284  Varjuriigis aega viitnud?”
    285  Alevite armas poega
    286  Asjalugu avaldama,
    287  Kuidas nädalat ehk kolme
    288  Käiki aega kulutanud.
    289  Kalevipoeg pajatama:
    290  “Sest ei teadnud, võinud teada
    291  Elav inimesehingi,
    292  Mõtteleda meelekene,
    293  Agaram ei arvaneda.
    294  Seal ei seisa arusambaid,
    295  Tunnistähti taeva’assa,
    296  Miska päeva mõõdetakse,
    297  Ööde pikkust arvatakse.
    298  Põrgu päev ei näita päikest,
    299  Öö ei kuuda kumendamas
    300  Ega tähte taeva küljes.
    301  Lepikus ei leita lindu,
    302  Kägu kuskil kuulutamas,
    303  Murulta ei udukuube
    304  Ega kaunist kastemärga,
    305  Miska öö ja päeva piirded
    306  Vaatajalle vahet teeksid.”
    307  Siisap sahkas pikemalta,
    308  Kuidas käsi põrgus käinud,
    309  Viiekordsed viivitused,
    310  Kuuekordsed kammitsused
    311  Käiki temal kinnitanud,
    312  Viimaks võitlemise võidul
    313  Sarvik saanud sidemesse,
    314  Kindla ahelate kütke.
    315  Alev oli tapnud härja,
    316  Suretanud metsasõnni,
    317  Mis ei olnud ikkes käinud,
    318  Seitsmel suvel sahka näinud,
    319  Kümnel aastal künnud maada.
    320  Enne härga iga aasta
    321  Pidudeksi püüetie,
    322  Õue alla aetie,
    323  Taheti minna tappemaie,
    324  Suurta härga surmamaie,
    325  Võimsa hinge võttemaie.
    326  Tuhat meest oli turjassagi,
    327  Sada meest oli sarvessagi,
    328  Kümme härja kelladessa,
    329  Seitsekümmend härja sabas.
    330  Ei olnud meesta meie maalta,
    331  Tugevamat teisest kohast,
    332  Kes oleks pähe koputanud,
    333  Härga oleks uimastanud,
    334  Suure sõnni suretanud.
    335  Alevite armas poega,
    336  See’p see tappis suure härja.
    337  Kargas härja kaela peale,
    338  Sasis kinni sarvedesta, –
    339  Siis aga kirves kopsimaie,
    340  Tapper pähe tagumaie,
    341  Nuga kurku kutistama;
    342  Sada vaati valgus verda,
    343  Tuhat tündrit tõusis liha. –
    344  Kanged mehed kahekesi
    345  Õhtuosa võttemaie,
    346  Kehasida karastama;
    347  Kalevite kange poega
    348  Vaotas vatsa rebevalle,
    349  Kõhu kuhjal kerkimaie,
    350  Heitis maha muru peale
    351  Leiba luusse laskemaie.
    352  Alevite poega noori
    353  Istus kullakottidelle,
    354  Hõbedaste hõlma peale
    355  Varandusta valvamaie,
    356  Et ei röövel riisumaie,
    357  Varas tuleks võttemaie,
    358  Pikil sõrmil puutumaie.
    359  Kalevite kange poega
    360  Puhkas põrgu pahandusta,
    361  Võitlemise väsimusta,
    362  Rahakoorma rammestusta, –
    363  Puhkas öö ja puhkas päeva,
    364  Uinu süles teise päeva,
    365  Kolmanda keskhommikuni.
    366  Penikoorma kostis norin,
    367  Kostis hingamise kõrin,
    368  Mis kui hobukabja müdin,
    369  Sõjasõitu üle silla
    370  Murupinda muljuteli,
    371  Puid ja põõsaid põruteli.
    372  Kolmandama päeva keskel
    373  Tõttasivad mehed teele;
    374  Alevite armas poega
    375  Võttis ühe koti kukla,
    376  Kolm jäi koormaks Kaleville.
    377  Kalevite kallis poega,
    378  Kes see pärast põrguskäiki
    379  Mõnda hüva meie maale
    380  Kasulikuks kasvatanud,
    381  Elas ise Lindanisas
    382  Seltsis oma sõpradega.
    383  Olev oli, linnatarka,
    384  Kolm veel linna ehitanud:
    385  Ühe linna lõuna alla,
    386  Teise linna tõusu vastu,
    387  Kolmandama koidu alla,
    388  Kust sai varju vanadelle,
    389  Rahupaika raukadelle.
    390  Kalevite kallis poega
    391  Kulutanud koti kulda
    392  Kolme linna asutuseks,
    393  Kolm veel varjul kamberissa
    394  Teiste tööde toimetuseks.
    395  Sõbrad seltsis sahkamaie,
    396  Kalevipoega palumaie:
    397  “Võta kruusid, vennikene,
    398  Pane kihlad kottidesse,
    399  Meelitused märssidesse,
    400  Mine Kungla kosimaie,
    401  Noorikuda nõudemaie!
    402  Kunglas kasvab kodukanu,
    403  Neitsikesi neljakesi;
    404  Läki lindu püüdemaie,
    405  Koppelista korjamaie,
    406  Lepikusta lingutama!
    407  Kungla neitsid koovad kangast,
    408  Teevad kullast toimelista,
    409  Koovad hõbelõngalista,
    410  Silitavad siidilista,
    411  Punuvad punapoogelist.”
    412  Kalevite poega mõistis,
    413  Pilgelisti pajatama:
    414  “Läki linna tegemaie,
    415  Vallisida valamaie,
    416  Kosjakambrit ehitama,
    417  Siidisängi seadimaie!
    418  Teeme linna lillekestest,
    419  Teeme tornid toomingasta,
    420  Vallid ümber vahterasta,
    421  Teeme toad tammetõrust,
    422  Kanamunasta kamberid,
    423  Et, kui käivad kauge’elta,
    424  Võõrad jääksid vahtimaie,
    425  Mõistelikud mõtlemaie,
    426  Targad lugu tunnistama:
    427  Kellel’ Kalev teinud linna,
    428  Kellele vallid valanud?
    429  Kalev teinud lustilinna,
    430  Kasvatanud kosjakambri,
    431  Valand kullast voodikese,
    432  Sidund siidist sängikese.
    433  Peaksite sisse pugema,
    434  Nalja seestpoolta nägema:
    435  Seest on siidilla seotud,
    436  Ääred aetud hõbedasta,
    437  Servad tehtud sametista,
    438  Kolme kulla keerdudesta,
    439  Pealt on löödud pähkelista,
    440  Alt on õunalla istutud,
    441  Vahelt välgub visnapuida,
    442  Keskelt kena kivisida.
    443  Võtke hoielda hobuda,
    444  Ravitseda ratsukesta,
    445  Sööta sadulakandijat,
    446  Kõrbi ruuna kosutada!
    447  Viige enne muid murule,
    448  Enne koitu koppelisse,
    449  Enne aega allikalle,
    450  Enne päeva põllu äärde;
    451  Söötke ratsut salamahti,
    452  Andke vakka valge eella,
    453  Külimittu koidikulla,
    454  Kaksi keskihommikulla,
    455  Laia vakka lõune’ella!
    456  Söötke kuu, söötke kaksi,
    457  Söötke tükki kolmat kuuda,
    458  Nädala ehk neljat kuuda, –
    459  Siis aga ratsu rakke’esse,
    460  Halli aisade vahele!
    461  Küll siis sõidan kosjateele,
    462  Rühin neitsiradadelle,
    463  Kudruskaelte kamberie,
    464  Tanupeade tubadesse.
    465  Kaste heidab kasukalle,
    466  Udu uue kuue peale,
    467  Vihmapisar vammukselle,
    468  Rahetera rätikulle:
    469  Küll siis Kalev läheb kosja
    470  Noorta naista võttemaie.”
    471  Kalevite kallis poega
    472  Istus seltsis sõpradega,
    473  Lustihelin tõusis laualt,
    474  Naljakära kamberista.
    475  Keeritelles käisid kannud,
    476  Mõdukannud meeste käessa,
    477  Õnnel mehed hõiskasivad.
    478  Pillutasid põrmandalle
    479  Valgutades valget vahtu
    480  Anniks hoonehoidijaile,
    481  Võimsa majavarjajaile.
    482  Värsket leenta viidanekse
    483  Uku kivile kingiksi.
    484  Laulik istus laua taga,
    485  Kandlelööja teiste keskel,
    486  Laskis laulu lendamaie:
    487  “Viis oli vana vainiulla,
    488  Kuus oli kuldseid kuusikussa,
    489  Seitse samblas saladusi,
    490  Kaheksa kanarbikussa –
    491  Sealtap sõlmisin sõnuda,
    492  Korjasin ma kuulutusi,
    493  Hõbedasi ilmutusi:
    494  Siuru-lindu, Taara tütar,
    495  Siuru-lindu, sinisiiba,
    496  Siidinarmas sulgedega,
    497  Sündis isa sundimata,
    498  Kasvas ema haudumata,
    499  Sõsarate soovimata,
    500  Veljekeste vastumeelta.
    501  Ei olnud linnul pesakesta,
    502  Pääsupojal haudepaika
    503  Udusulgi uuendada,
    504  Verisulgi valmistada.
    505  Aga Uku asuteli,
    506  Vanaisa valmisteli
    507  Tütterelle tuuletiivad,
    508  Tuuletiivad, pilveviivad,
    509  Miska lapsi liugunekse,
    510  Kauge’elle kandanekse.
    511  Siuru-lindu, Taara tütar,
    512  Siuru-lindu, sinisiiba,
    513  Lendas palju, liugles palju,
    514  Lendas, liugles lõuna alla,
    515  Pööras põiki põhja poole,
    516  Lendas üle kolme ilma.
    517  Üks oli ilma neitsikeste,
    518  Teine kasvul käharpeade,
    519  Kolmas koogalaste kodu,
    520  Koogalaste korjuspaika.
    521  Siuru-lindu, sirgesiiba,
    522  Siidisiibuda sirutas,
    523  Lendas, liugles päeva alla,
    524  Päeva linna lähedalle,
    525  Kuu kumeda kojani,
    526  Väikse vaskse väravani.
    527  Siuru-lindu, sirgesiiba,
    528  Siidisiibuda sirutas,
    529  Lendas palju, liugles palju,
    530  Käänas õhtulla koduje.
    531  Isa tütterelt küsima:
    532  “Kus sa liuglend lenneldessa,
    533  Kus sa käisid kauge’ella,
    534  Mis sa nägid, nugissilma?”
    535  Siuru mõistis, kostis vastu,
    536  Kostis vastu kohkumata:
    537  “Kus ma liueldes libisin,
    538  Sinna jätsin litterida;
    539  Kus ma käiessa keerutin,
    540  Sinna sadas siidisulgi;
    541  Kus ma siibu saputasin,
    542  Sabast sulgi satutasin.
    543  Mis mul nägi nugissilma,
    544  Sest on seitse jutustada,
    545  Kaheksa mul kõneleda.
    546  Kaua käisin Kõukse teeda,
    547  Vikerkaare vihmateeda,
    548  Mööda rasket raheteeda;
    549  Kaua käisin kahtepäini,
    550  Libisesin lihtepäini,
    551  Kuni leidsin kolme ilma:
    552  Üks oli ilma neitsikeste,
    553  Teine kasvul käharpeade,
    554  Kolmas koogalaste kodu,
    555  Koogalaste korjuspaika,
    556  Kus need kenad kasvasivad,
    557  Siidilised sirgusivad.”
    558  “Mis sa kuulid, kuulutele,
    559  Mis sa nägid, näita’ele!”
    560  “Mis ma kuulin, kulla taati,
    561  Mis ma nägin, isakene?
    562  Kuulin neide naljatusi,
    563  Naljatusi, kurvastusi,
    564  Käharpeade pilgatusi,
    565  Koogalaste kiljatusi:
    566  Miks need neiud naljatlikud,
    567  Käharpeaga kasvandikud
    568  Aina üksinda elavad,
    569  Haudujata igatsevad,
    570  Küsiteldi kõigis kohtes.
    571  Kas ei taadil tähepoega,
    572  Tähepoega ehk ka teista,
    573  Kes läeks neidu päästemaie,
    574  Käharpäida kuulamaie?”
    575  Taara mõistis, kohe kostis:
    576  “Lenda, tütar, liugle, tütar!
    577  Lenda, tütar, lõuna’alle,
    578  Liugle libas lääne poole,
    579  Läänest põigiti põhjaje,
    580  Libise Uku ukse ette,
    581  Lääne eide läve alla,
    582  Põhja eide peenderaile:
    583  Küsitele kosilasi,
    584  Palu piiga päästijaida!””
    585  Kalevite kuulus poega
    586  Istus seltsis sõpradega.
    587  Lustihelin tõusis laualt,
    588  Naljakära kamberista,
    589  Keeritelles käisid kannud,
    590  Mõdukannud meeste käessa,
    591  Õnnel mehed hõiskasivad.
    592  Alevipoeg, poisikene,
    593  Laskis laulu lendamaie:
    594  “Kastkem kurku, kullakesed!
    595  Vahtu majavarjajaile!
    596  Jooge mõdu, noored mehed,
    597  Kõristage kannukesi,
    598  Et ei piiska põhja jääksi,
    599  Kastemärga kannudesse!
    600  Viskan vitsad välja peale,
    601  Lauad laial’ lepikusse,
    602  Käepidemed pihlakasse.
    603  Kuhu vitsad need visati,
    604  Sinna sündisid suured saared;
    605  Kuhu lauad lahutasin,
    606  Sinna tõusid targad tammed;
    607  Kuhu pidemed puistasin,
    608  Sinna pilved paigutasin;
    609  Kuhu märga kukkus maha,
    610  Sinna meri mängimaie,
    611  Lained laialt läikimaie.
    612  Mis seal meres kasvanekse?
    613  Meres kasvas kaksi puuda:
    614  Üks oli õnnel õunapuuke,
    615  Teine tarka tammekene.
    616  Oksad täisi oravaida,
    617  Lehed laululindusida,
    618  Keskel kotkad pesitamas.
    619  Jõgi jooksis alta juure,
    620  Kalad käisid alta kalda,
    621  Siiad suured, seljad mustad,
    622  Lõhed laiad, laugud otsas.
    623  Naised seisvad naljatelles,
    624  Seisvad sääreni meressa,
    625  Linapead lainetessa,
    626  Käharpead kalakudussa.
    627  Mis need piigad püüdelevad,
    628  Mis need kallid saivad kalu?
    629  Kala püüdis püüdijaida,
    630  Lõhekala lapsukesi,
    631  Vesi aga võttis venna,
    632  Lained lapse lämmatasid.
    633  Mina venda otsimaie,
    634  Eite nuttis noorukesta;
    635  Läksin lausa lainetesse,
    636  Kaelani kalakudusse,
    637  Sügavasse haudadesse.
    638  Mis ma leidsin lainetesta?
    639  Leidsin mõõga ma meresta,
    640  Läikja raua lainetesta.
    641  Mina mõõka võttemaie,
    642  Õde kaldalt hüüdemaie:
    643  “Tule koju, vennakene,
    644  Tule kiiresti koduje!
    645  Isa surmasängi pealla,
    646  Ema hinge heitemassa,
    647  Venda juba vaakumassa,
    648  Õde tõsteti õlgile,
    649  Pandi piiga põrmandalle.”
    650  Mina nuttessa minema,
    651  Kiirelt koju kõndimaie.
    652  “Oh sa virtsik, valelikku,
    653  Kahelisti keelekandja!
    654  Isa istub keset tuba,
    655  Õllekannu taadil käessa;
    656  Ema niidab siidilammast,
    657  Kuldakäärid tal käessa;
    658  Õde sõtkub sepikuda,
    659  Hõbesõrmuksed sõrmessa;
    660  Vend aga kesa kündemassa,
    661  Küüdud härjad ikke’essa.
    662  Küütu künnab, selga nõtkub,
    663  Valli veab, pea väriseb.
    664  Küütu künnab killingida,
    665  Valli veab vana rahada,
    666  Tõstab aga taalerida.
    667  Külimit saab killingida,
    668  Vakk mulle vana rahada,
    669  Tündritäis taalerida.””
    670  Kalevite kuulus poega
    671  Istus seltsis sõpradega,
    672  Lustihelin tõusis laualt,
    673  Naljakärin kamberista,
    674  Keeritelles käisid kannud,
    675  Mõdukannud meeste käessa,
    676  Õnnel mehed hõiskasivad.
    677  Sulevipoeg, poisikene,
    678  Laskis laulu lendamaie:
    679  “Humal uhke põõsa otsas,
    680  Käbi kena kända’assa,
    681  Kui ta kasvab kõrgutie,
    682  Veab vääti venitades
    683  Ümber tapu teiba’alle.
    684  Olgem noped, noored mehed,
    685  Teda võtma teiba’asta,
    686  Kobaraida korjamaie!
    687  Pangem parsil’ kuivamaie,
    688  Reheseina seisemaie,
    689  Sealt ta kerkib kattelasse,
    690  Tükib kohe tünderisse,
    691  Poeb õllepoolikusse;
    692  Pöörab meele meeste peasta,
    693  Poole meele naiste peasta,
    694  Tüssab ise tütarlapsi.
    695  Kui mu armas kõndimassa,
    696  Veli kosja sõitemassa,
    697  Läks ta üle lagediku,
    698  Käis ta läbi kanarbiku;
    699  Tuli vastu neli neidu,
    700  Neli kena käharpeada.
    701  Kosilane küsimaie:
    702  “Miks te, noored, nurme pealla
    703  Kodunt kaugel kõndimassa?”
    704  Neiud mõistsid, kostsid vastu,
    705  Piigad nõnda pajatasid:
    706  “Lähme linna, linnukesed,
    707  Alevisse, armukesed,
    708  Turu peale, tuvikesed,
    709  Uulitsalle, hullukesed!
    710  Pidul korrapoisikesed
    711  Piigasida pilkamaie,
    712  Külas käivad kurjad keeled,
    713  Vallas palju valelikke,
    714  Needap lapsi laimamaie,
    715  Tuvikesi teotamaie.”
    716  Mina piigasid püüdema,
    717  Lapsukesi lingutama:
    718  “Näita nägu, neitsikene,
    719  Punapalge palistusi!”
    720  Piigad kiirest’ punumaie,
    721  Lendsid üle lagediku
    722  Kiirel sammul küla poole.
    723  Mina sammul sagamaie,
    724  Jõudsail kannul jooksemaie,
    725  Väravasta vaatamaie,
    726  Läbi seina luurimaie:
    727  Masajalad magasivad – –
    728  Kui ma seda nalja näinud,
    729  Kohe süda kohmetama,
    730  Talvekülmal tarretama.
    731  “Humal uhke põõsa otsas,
    732  Käbi kena kända’assa,
    733  Ära poe piigade pähe!
    734  Neitsile ei tee sa nalja,
    735  Pikast ilust tõuseb pilli.”
    736  Kalevite kuulus poega
    737  Istus seltsis sõpradega,
    738  Lustihelin tõusis laualt,
    739  Naljakärin kamberista,
    740  Keeritelles käisid kannud,
    741  Mõdukannud meeste käessa,
    742  Õnnel mehed hõiskasivad
    743  Ega võinud ette teada,
    744  Mõttessa ei ära mõista,
    745  Agaral peal arvatagi,
    746  Mis neil nalja jälgedelle
    747  Õnnetust võiks hommikulla
    748  Koidu eella kasvaneda.
    749  Juba käimas kiired käsud,
    750  Sõjasõnum sõitemassa,
    751  Juba ratsud rakendatud,
    752  Kõrvid karunahkadessa
    753  Lindanisa poole lendvad
    754  Kuningalle kuulutama
    755  Sõja raskeid sõnumida.
    756  Pihkva piirilt tõttas poissi,
    757  Teine Läti lagedalta,
    758  Teiselt poolt Taara tammikut
    759  Kurvastusta kuulutama,
    760  Sõjalugu sõnaldama.
    761  Lätti tulnud laevadega
    762  Rahekombel raudamehi,
    763  Peipsi tagant teine parvi
    764  Vene laia väljadelta,
    765  Pohlakate piiri poolta,
    766  Kes see vara kiskumaie,
    767  Rahupõlve pillutama,
    768  Lõbupidu lõpetama.
    769  Kihutage, käskujalad,
    770  Kurvad sõnumid kukkarus,
    771  Vanema käsud vammukses!
    772  Kalevite kuulus poega
    773  Istus seltsis sõpradega
    774  Käratelles kamberissa,
    775  Laskis aga lõksatelles
    776  Lustilaulu lendamaie:
    777  “Joogem, joogem, vennikesed!
    778  Maitsegem mõdu magusat,
    779  Hullakeme humalassa,
    780  Hõisakem õllekannuga,
    781  Pidu pikka peekeriga!
    782  Kõristagem kannukesi,
    783  Vahtu maha visatessa
    784  Pillutagem põrmandalle,
    785  Siis saab õnne õitsemaie,
    786  Armsam aega algamaie!
    787  Viskan vitsad visnapuusse,
    788  Kannukaaned kaasikusse,
    789  Lauad laotan lepikusse,
    790  Põhjad põllule põrutan.
    791  Homme ise otsimaie,
    792  Valge eella vaatamaie:
    793  Mis need vitsad visnapuussa,
    794  Kannukaaned kaasikussa,
    795  Lauad laial’ lepikussa,
    796  Põhjalauad põllu peale
    797  Enne koitu kasvatanud,
    798  Ööde vilul õilmeldanud?
    799  Vitsust kasvas lapsevibu,
    800  Kannukaanest külakiike,
    801  Laudadest said laululauad,
    802  Põhjast pajatuse-pingid.
    803  Külaneiud, kullakesed,
    804  Kudruskaelad kiikumaie,
    805  Lustilugu laulemaie;
    806  Laulid lained lainetama,
    807  Laevad laineil kiikumaie.
    808  Läksid laeva laskemaie,
    809  Lainetesse laulemaie,
    810  Panid paatrid paju peale,
    811  Helmed heinakaare peale,
    812  Keed pika kivi peale,
    813  Lindid laia liiva peale,
    814  Sõrmuksed sõmera peale.
    815  Tuli haugi alta vetta,
    816  Pääsulindu pealta vetta,
    817  Mustaselga muda seesta;
    818  Pärisid paatrid pajulta,
    819  Helmed heinakaare pealta,
    820  Keed pikalta kivilta,
    821  Lindid laia liivikulta,
    822  Sõrmuksed sõmera pealta.
    823  Neiud appi hüüdemaie,
    824  Pikil keelil palumaie:
    825  “Tule appi, Harju poissi!
    826  Tule päästma, Pärnu poissi!”
    827  Aga ei kuulnud Harju poissi
    828  Ega kuulnud Pärnu poissi.
    829  Appi astus kaljupoissi,
    830  Rootsi kandle kõlistaja:
    831  “Miks te, neitsid, nuttelete,
    832  Kullakesed, kaebelete?”
    833  “Läksime laeva laskema,
    834  Mere peale mängimaie,
    835  Lainetesse laulemaie;
    836  Panime paatrid pajule,
    837  Helmed heinakaare peale,
    838  Keed pika kivi peale,
    839  Lindid laia liivikulle,
    840  Sõrmuksed sõmera peale.
    841  Tuli haugi alta vetta,
    842  Pääsulindu pealta vetta,
    843  Selga musta muda seesta;
    844  Päris paatrid pajudelta,
    845  Lindid laia liivikulta,
    846  Sõrmuksed sõmera pealta.”
    847  Seal aga kostis kaljupoissi,
    848  Rootsi kandle kõlksutaja:
    849  “Ärge nutke, neiukesed,
    850  Kurvastage, kullakesed!
    851  Küllap vargad vangistame,
    852  Röövlid rauda rakendame.”
    853  Hakkas kannelt kõlistama,
    854  Kandlekeeli käristama,
    855  Laululugu laskemaie. –
    856  Meri kohkus kuulamaie,
    857  Pilved pikalt vaatamaie,
    858  Haugi tuli alta vetta,
    859  Pääsu tuli pealta vetta,
    860  Mustselg tõusis mudasta;
    861  Tõivad ehte’ed tagasi,
    862  Andsid jälle piigadelle.
    863  Kaljupoiss kätta pakkuma,
    864  Piigat noorta palumaie:
    865  “Tule, tui, mulle omaksi!
    866  Meil on igapäev pühapäev,
    867  Pidud piki aasta’ada.”
    868  “Ei või tulla, kaljupoissi,
    869  Ei või tulla, vennikene!
    870  Meil on kodu kosijaida.
    871  Las’ läeb suvi, küll sügise
    872  Külakoerad haukumaie,
    873  Raudakäpad kõndimaie,
    874  Viinamärssisid vedama.
    875  Aituma abi eesta,
    876  Tänu heateo eesta!
    877  Saa ei sulle suuremada.””
    878  Kui nii Kalevite poega
    879  Õnnepidul hõisatessa
    880  Lustilisti laskis tralli,
    881  Astus tuppa Lapu tarka;
    882  Pajatelles põlvesida
    883  Kalevipojal paitama:
    884  “Uku andku hüva õnne,
    885  Taevas tarkada aruda
    886  Sulle ja su sõpradelle!
    887  Kus suur ilu sinu kojas,
    888  Lustid laialt liikumassa,
    889  Luba mulle lahkudessa
    890  Rõõmsalt minna rändamaie,
    891  Koduteeda kõndimaie!
    892  Kolikambreid koristelles,
    893  Nurki läbi nuuskidessa
    894  Kulutelin kaua aega,
    895  Kuni kogemata õnnel
    896  Toonaeile leidsin tornis
    897  Kivikoja kummi alta
    898  Ahelasse pandud anni,
    899  Kütkendatud kingituse.
    900  Anna luba oma võtta,
    901  Teele homme tõttaneda!”
    902  Kalevipoeg kostemaie:
    903  “Pole paelutatud pulli
    904  Teadeval mul luku taga,
    905  Kütkendatud kutsikada,
    906  Vangistatud varandusta
    907  Ega orja ahelates.
    908  Tunnistele, mis sa tornis
    909  Kivikoja kummi alta
    910  Arulista oled leidnud?”
    911  Varrak mõistis, kostis vastu:
    912  “Leidsin kirjalehekesi,
    913  Raudakaanel raamatuda
    914  Kindla ahelate kütkes.
    915  Anna luba aruasja,
    916  Vana kirja kaasa võtta!”
    917  Kange Kalevite poega,
    918  Kes see kütkendatud kirjast
    919  Midagi ei mäletanud
    920  Ega teadnud tähendada,
    921  Kuhu vana Kalev tarka
    922  Pika elu pärandusest
    923  Tululikke tarkusida
    924  Palju lasknud üles panna,
    925  Kus sees käsud kinnitatud,
    926  Õigust selgest’ õpetatud,
    927  Kuningalle kuulutatud,
    928  Alamaile avaldatud.
    929  Kallim veel kui kuld ja hõbe
    930  Seisis kütkendatud kirjas
    931  Vanaaegne vaba põli,
    932  Meie meestepoege priius,
    933  Kehvemate kaunim vara.
    934  Kallist vara tahtis Varrak
    935  Oma maale õnneks viia.
    936  Lustipidu pohmelusel
    937  Kalevipoeg pajatama:
    938  “Võta kirjad, vana Varrak,
    939  Talveööde ajaviiteks
    940  Lambivalgel lugemiseks!
    941  Võid ehk mõnda võõrikuida,
    942  Tühja jutu tükikesi
    943  Lehtedesta üles leida.”
    944  Sulevipoeg sõitlemaie,
    945  Olevipoeg palumaie:
    946  “Lase läbi katsudella,
    947  Enne kui sa annad oma!
    948  Kes see kotis seakaupa
    949  Sõgedast’ saab sobitama?
    950  Ega vanataati tarka
    951  Kirja oleks kütkendanud,
    952  Luku taha lasknud panna,
    953  Kui ei kasu sellest kasvaks,
    954  Tululikku mitte tõuseks.”
    955  Kalevite kallis poega,
    956  Sõbra keelust hoolimata
    957  Laulis aga lustilikult:
    958  “Kui ka kallist seisaks kirjas,
    959  Teademata tululikku,
    960  Tõotust mees peab tasumaie.
    961  Sarvest härga, sõnast meesta!
    962  Õpeteleb muistne sõna.”
    963  Käskis kütkendatud kirjad
    964  Varrakulle välja anda.
    965  Kolme ahelate kütkes,
    966  Kolmel lukul kinnitatud
    967  Seisid saladusekirjad.
    968  Võtmeid võind ei ükski leida,
    969  Miska roostetanud rõngaid
    970  Lukutabast lahutada.
    971  Varrak teadis küll, kus võtmed,
    972  Aga tark ei annud teada.
    973  Kalevipoeg käskimaie:
    974  “Murdke maha müüriseinad,
    975  Kiskuge sealt kaljukivi
    976  Tükis kõigi kütketega,
    977  Miska seinad sõlmitatud.”
    978  Kangutati raske kivi
    979  Raamatuga tükis müürist,
    980  Veeretati vankerille;
    981  Pandi ikkes härjapaari
    982  Varakoorma vedajaksi.
    983  Saadeti siis sadamasse,
    984  Lasti pandi laeva peale,
    985  Kuhu enne kullakotid
    986  Varrak-taati lasknud viia.
    987  Käsukandjad kihutasid
    988  Sõites juba üle silla,
    989  Lendes linna väravaisse;
    990  Sillapalgid paukunekse,
    991  Linnavärav värisema.
    992  Kalevipoeg küsimaie:
    993  “Kes see sillal sõite’essa
    994  Sillapalke pauguteli,
    995  Väravada väristeli?”
    996  Käsukandjad kutsutie
    997  Kalevipoja kamberi,
    998  Kus nad kohe kuulutama:
    999  “Juba sõda sõudemassa,
    1000  Vaenuvanker veeremassa,
    1001  Lipulood liugumassa,
    1002  Odaokkad orjamassa,
    1003  Tapriterad taotamassa.
    1004  Rannast tulnud raudamehi,
    1005  Parvel põrgupoegasida
    1006  Rahupõlve rikkumaie,
    1007  Meie maada muljumaie.
    1008  Vanad raugad värisevad,
    1009  Naised nurgassa nutavad,
    1010  Pisarassa seisvad piigad,
    1011  Lapseemad leinatessa.”
    1012  Kalevipoeg küsimaie:
    1013  “Mis siis teevad noored mehed?
    1014  Kas ei kangeid kasvamassa,
    1015  Tugevamaid tõusemassa
    1016  Varjajaksi vanadelle,
    1017  Rahuandjaks raukadelle?”
    1018  Käsukandjad kuulutama:
    1019  “Norgus seisvad meie noored,
    1020  Mure kurnab mehikesi,
    1021  Mõõk ei mõista rauda murda,
    1022  Kirves terast killutada.”
    1023  Kalevipoeg pajatama:
    1024  “Võtke rooga, vennikesed,
    1025  Kastke kurku, kullakesed,
    1026  Väsind keha karastuseks!”
    1027  Viidi siis mehed magama,
    1028  Pandi padjule puhkama,
    1029  Siidisängi suikumaie,
    1030  Udusängi uinumaie.
    1031  Kalevite kallis poega
    1032  Saand ei unda silmadelle,
    1033  Katet mitte kulmu alla.
    1034  Läks siis välja vainiulle
    1035  Tusameelta tuulutama,
    1036  Kurba tuju kustutama.
    1037  Kõndis isa kalmu peale,
    1038  Istus haua ääre peale.
    1039  Aga haual ei avaldust,
    1040  Kalmukünkal ei kuulutust.
    1041  Vingel lained veeresivad,
    1042  Ohkel tõusis tuulehoogu,
    1043  Kurba näitas kastekuube,
    1044  Pisarpilul pilvesilma.
    1045  Vaimuvarjud vankudessa
    1046  Tõusid tuulta tallamaie. –
    1047  Kalevite kange poega
    1048  Kõndis kurvana koduje.

Contains poems