vkalevala01
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 1
OSA: Wanha Kalevala

    1  Mieleni minun tekewi,
    2  Aiwoni ajattelewi,
    3  Mieli ruweta runoille,
    4  Laatiua laulamahan.
    5  Weli kulta weikkoseni,
    6  Kaunis kielikumppalini!
    7  Harwoin yhtehen yhymmä,
    8  Saanemma sanelemahan,
    9  Näillä raukoilla rajoilla,
    10  Polosilla Pohjan mailla;
    11  Pannos nyt käsi kätehen,
    12  Haka toisehen hakahan,
    13  Lauloaksemma hywiä,
    14  Parahia pannaksemma;
    15  Kuulla noien kultasien,
    16  Tietä mielitehtosien,
    17  Nuorisossa nousewassa,
    18  Kansassa kasuawassa;
    19  Noita saatuja sanoja,
    20  Wirsiä wetelemiä,
    21  Wyöltä wanhan Wäinämöisen,
    22  Alta ahjon Ilmarisen,
    23  Päästä kalwan Kaukomielen,
    24  Joukahaisen jousen tiestä,
    25  Pohjan peltojen periltä,
    26  Kalewalan kankahilta.
    27  Niit' ennen isoni laulo
    28  Kirweswartta wuollessansa,
    29  Niitä äitini opetti,
    30  Niitä eukko neuotteli,
    31  Keträwartta kiertessänsä,
    32  Wäätessänsä wärttinätä.
    33  Wiel' on muitaki sanoja,
    34  Ongelmoita oppimia,
    35  Tiewieristä tempomia,
    36  Kanarwoista katkomia,
    37  Risukoista riipomia,
    38  Wesoista wetelemiä,
    39  Paimenessa käyessäni,
    40  Lassa karjan katsannossa,
    41  Metisillä mättähillä,
    42  Kultasilla kunnahilla,
    43  Mustan Muurikin jälessä,
    44  Kimmon kirjawan keralla.
    45  Sieltä sain sa'an sanoja,
    46  Tuhat wirren tutkelmoita;
    47  Ne wirret kerälle käärin,
    48  Sowittelin sommelolle;
    49  Kerän pistin kelkkahani,
    50  Sommelon rekoseheni.
    51  Wiikon on wirteni wilussa,
    52  Kauan kaihossa siasnut,
    53  Jo tuonen wilusta wirret,
    54  Laulut kaikki pakkasesta
    55  Rahin rautasen nenähän,
    56  Petäjäisen pienan päähän,
    57  Alle kuulun kurkihirren,
    58  Alle kaunihin katoksen,
    59  Keritellen pään kerältä,
    60  Saahen solmun sommelolta.
    61  Niin laulan hywänki wirren,
    62  Kaunihinki kalkuttelen,
    63  Ruualta rukihiselta,
    64  Oluelta otraselta.
    65  Kun ei oo olutta luona,
    66  Tahi taaria tähellä;
    67  Laulan suulta laihemmalta,
    68  Wetoselta wierettelen,
    69  Kuulun iltani kuluksi,
    70  Wähän päiwän päätteheksi;
    71  Waiko aamun alkeheksi,
    72  Huomeneni huopeheksi?
    73  Noin kuulin saneltawaksi,
    74  Tiesin wirttä tehtäwäksi:
    75  Yksin meillä yöt tulewat,
    76  Yksin päiwät walkeawat,
    77  Yksin synty Wäinämöinen,
    78  Ilmautu ikirunoja.
    79  Kawe ukko Pohjan herra,
    80  Waka wanha Wäinämöinen,
    81  Makas äitinsä kohussa
    82  Kolmekymmentä keseä,
    83  Yhen werran talwiaki,
    84  Ikäwysty aikojansa,
    85  Ouostu elämätänsä,
    86  Kun ei konsa kuuta nähnyt,
    87  Eikä päiweä tawannut.
    88  Sanowi sanalla tuolla,
    89  Lausu tuolla lausehella:
    90  Kuu keritä, päiwyt päästä,
    91  Otawa yhä opeta,
    92  Miestä ouoilta owilta,
    93  Weräjiltä wierahilta,
    94  Näiltä pieniltä pihoilta,
    95  Kapehilta käytäwiltä.
    96  Päästä kuuta katsomahan,
    97  Päiweä tähyämähän,
    98  Otawaista oppimahan,
    99  Ilmoja ihoamahan.
    100  Kun ei kuu kerittänynnä,
    101  Eikä päiwyt päästänynnä;
    102  Itse wiilasi weräjän
    103  Sormella nimettömällä,
    104  Potkasi punasen portin
    105  Wasemalla warpahalla;
    106  Tuli kynsin kynnykselle,
    107  Polwin porsuan owelle,
    108  Jalan kahen kartanolle.
    109  Pääsi kuuta katsomahan,
    110  Päiweä tähyämähän,
    111  Otawaista oppimahan,
    112  Ilmoja ihoamahan.
    113  Yöllä synty Wäinämöinen,
    114  Päiwällä meni pajahan.
    115  Takoa taputtelewi,
    116  Lyöä lynnähyttelewi,
    117  Tako olkisen orihin,
    118  Hernewartisen hewosen.
    119  Selkeä silittelewi,
    120  Taljoa taputtelewi:
    121  "Sopisi selällä olla
    122  Ketun päällä kelletellä."
    123  Itse istuwi selälle,
    124  Löihen reisin ratsahille,
    125  Ajoa tomuttelewi,
    126  Matkoansa mittelewi,
    127  Orihilla olkisella,
    128  Hernewarrella hewolla.
    129  Ajo Wäinölän ahoja,
    130  Kalewalan kankahia,
    131  Hepo juoksi, matka joutu,
    132  Koti jääpi, tie lyheni.
    133  Jo ajo meren selälle,
    134  Ulapalle aukialle,
    135  Ei kastu oron kapiot,
    136  Eikä wuohiset hewosen.
    137  Lappalainen kyyttösilmä
    138  Piti wiikoista wihoa,
    139  Kanto kaukaista katsetta,
    140  Kera wanhan Wäinämöisen.
    141  Laatiwi tulista jousta,
    142  Jalokaarista kaniwi;
    143  Kaaren rauasta rakenti,
    144  Selän waskesta walawi.
    145  Noita kullan kirjaeli,
    146  Hopialla huolitteli,
    147  Sai kaari kanineheksi,
    148  Jousi warsin walmihiksi,
    149  Kaari kaunihin näkönen,
    150  Jousi jonki maksawainen;
    151  Heponen selällä seiso,
    152  Warsa juoksi wartta myöten,
    153  Kapo kaarella makasi,
    154  Jänö jäntimen siassa.
    155  Wuoli piiliä pinosen,
    156  Kolmisulkia kokosen;
    157  Minkä saapi walmihiksi,
    158  Sen pojat sulittelewi
    159  Pääskyn pienillä sulilla,
    160  Warpusen wiwustimilla.
    161  Millä noita karretahan,
    162  Karretahan, woietahan?
    163  Maon mustilla mujuilla,
    164  Kyyn käärmehen käwyillä.
    165  Mistä sai sulitut rihmat,
    166  Kusta jäntehen tapasi?
    167  Tuolta sai sulitut rihmat,
    168  Tuolta jäntehen tapasi,
    169  Hiwuksista Hiien ruunan,
    170  Lemmon warsan waattehista.
    171  Sai nuolet sulineheksi,
    172  Wasamat wanuneheksi;
    173  Astua taputtelewi,
    174  Käyä luikerrehtelewi,
    175  Hywä kaari kainalossa,
    176  Wiini nuolia selässä,
    177  Korwalle tulisen kosken,
    178  Pyhän wirran pyörtehelle.
    179  Katso illan, katso aamun,
    180  Katso kerran keskipäiwän,
    181  Tulewaksi Wäinämöistä,
    182  Saawaksi suwantolaista.
    183  Niin päiwänä muutamena,
    184  Huomenna monikahana,
    185  Loi silmänsä luotehelle,
    186  Käänti päätä päiwän alle,
    187  Keksi wanhan Wäinämöisen
    188  Selällä meren sinisen.
    189  Koppowi tulisen jousen,
    190  Otti kaaren kaunihimman;
    191  Jännitti tulisen jousen,
    192  Weti waskisen wekaran,
    193  Wasten polwea wasenta,
    194  Alta oikian jalansa.
    195  Weti wiinestä wasaman,
    196  Sulan kolmikoipisesta;
    197  Otti nuolen oikeimman,
    198  Walitsi parahan warren.
    199  Weti jousen jouahutti,
    200  Käsin kaaren käännällytti,
    201  Korwahan kowan tulisen,
    202  Käen oikian nenähän,
    203  Pään waralle Wäinämöisen,
    204  Surmaksi suwantolaisen.
    205  Emo kielti, waimo kielti,
    206  Epäsi kawetta kaksi,
    207  Kielti kolme Luonnotarta,
    208  Ampumasta Wäinämöistä.
    209  "Elä ammu Wäinämöistä!
    210  Wäinö on tätisi poika."
    211  Toki ampu ei totellut;
    212  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    213  "Kun käsi ylentänehe,
    214  Sen nuoli alentuoho;
    215  Kun käsi alentanehe,
    216  Sen nuoli ylentyöhö."
    217  Ampu yhen nuoliansa,
    218  Niin meni kowan ylätse
    219  Päältä pään on taiwosehen;
    220  Tahto taiwonen haleta,
    221  Ilman kaaret katkiella.
    222  Ampu toisen nuoliansa,
    223  Niin meni kowan alatse
    224  Alasehen maaemähän;
    225  Tahto maa manalle mennä,
    226  Hieta harju halkiella.
    227  Ampu nuolen kolmannenki,
    228  Käwi kohti kolmannesti,
    229  Sapsohon sinisen hirwen,
    230  Alta wanhan Wäinämöisen,
    231  Läpi länkiluun lihoista,
    232  Kautta kainalon wasemen.
    233  Sillon wanha Wäinämöinen
    234  Käänty kämmenin wesille,
    235  Sortu sormin lainehesen,
    236  Koprin kuohuun kohahti,
    237  Selästä sinisen hirwen,
    238  Hernewartisen hewosen.
    239  Lappalainen kyyttösilmä
    240  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    241  "Et sinä wanha Wäinämöinen
    242  Enämpi eläwin silmin,
    243  Sina ilmoissa ikänä,
    244  Kuuna kullan walkiana,
    245  Astu Wäinölän ahoja,
    246  Kalewalan kankahia."
    247  Waka wanha Wäinämöinen
    248  Siitä kulki kuusi wuotta,
    249  Seuro seitsemän keseä,
    250  Karehti kaheksan wuotta,
    251  Selwällä meren selällä,
    252  Ulapalla aukialla,
    253  Eessähän wesi wetelä,
    254  Taiwas sininen takana.
    255  Siinä mies meret lukewi,
    256  Uros aallot arwelewi;
    257  Kussa päätänsä kohotti,
    258  Sihen saaria saneli;
    259  Kussa kättä käännähytti,
    260  Sihen nientä siiwoeli;
    261  Kussa jalka pohjautu,
    262  Kalahauat kaiwaeli;
    263  Kussa maat on maata waston,
    264  Sihen siunasi apajat;
    265  Kuhun seisottu selällä,
    266  Sihen luopi luotoloita,
    267  Karipäitä kaswatteli,
    268  Joihin laiwat lasketahan,
    269  Päät menewi kauppamiesten.
    270  Tuli kokko maalta Turjan,
    271  Laskihen Lapista lintu;
    272  Lentelewi, liitelewi,
    273  Lenti iät, lenti lännet,
    274  Lenti luotehen loputen,
    275  Peritellen pohjasilman,
    276  Etsien pesän sioa,
    277  Asunmaata arwaellen.
    278  Sillon wanha Wäinämöinen
    279  Nosti polwensa merestä
    280  Heinäseksi mättähäksi,
    281  Kuloseksi turpeheksi.
    282  Tuopa kokko Turjalainen
    283  Sai siitä pesän sioa;
    284  Keksi mättähän mereltä,
    285  Sinerwöisen lainehelta,
    286  Lentelewi, liitelewi,
    287  Päähän polwen laskeuwi.
    288  Hiero heinästä peseä,
    289  Kulon päästä kutkutteli;
    290  Niin muni munia kuusi,
    291  Kuusi kullaista munoa,
    292  Rautamunan seitsemännen.
    293  Hierelewi, hautelewi
    294  Päätä polwen lämmittäwi;
    295  Siitä wanha Wäinämöinen
    296  Tunsi polwensa palawan,
    297  Jäsenensä lämpiäwän.
    298  Wawahutti polwiansa,
    299  Järkäytti jäseniänsä,
    300  Munaset wetehen wieri,
    301  Karskahti meren karihin;
    302  Munat wierähti muruiksi,
    303  Kokko ilmoille kohosi.
    304  Sillon wanha Wäinämöinen
    305  Sano muutaman sanansa:
    306  "Munasen alanen puoli
    307  Alaseksi maaemäksi!
    308  Munasen ylänen puoli
    309  Yläseksi taiwoseksi!
    310  Mi munassa walkiata,
    311  Se päiwäksi paistamahan!
    312  Mi munassa ruskiata,
    313  Se kuuksi kumottamahan!
    314  Munasen muruja muita
    315  Ne tähiksi taiwahalle!"

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems