vkalevala02
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 2
OSA: Wanha Kalevala

    1  Tuho kuitenki tulewi,
    2  Tuho wanhan Wäinämöisen;
    3  Kulki kuusissa hakona,
    4  Petäjäissä pehkiönä,
    5  Luomiansa luotoloita,
    6  Saaria sanelmiansa;
    7  Haittana hako wesillä,
    8  Tiellä köyhä rikkahilla.
    9  Sillon wanha Wäinämöinen
    10  Itse noin sanoiksi wirkki:
    11  "Woi minä polonen poika,
    12  Woi poika polon alanen!
    13  Jo minä johonki jouwuin,
    14  Uros kunnekki utauin!
    15  Kuuksi päiwäksi kululle,
    16  Iäkseni ilman alle,
    17  Tuulen tuuwiteltawaksi,
    18  Aaltojen ajeltawaksi,
    19  Näillä wäljillä wesillä,
    20  Lakehilla lainehilla.
    21  En tieä polonen poika
    22  Polosina päiwinäni,
    23  Tällä inhalla iällä,
    24  Katowalla kannikalla,
    25  Tuulehenko teen tupani,
    26  Wetehenkö saunan salwan.
    27  Teen mä tuulehen tupani,
    28  Ei oo tuulessa tukia;
    29  Westän saunani wetehen;
    30  Wesi wiepi westokseni.
    31  Tuuli tuuli luotehesta,
    32  Aalto lännestä ajaksen,
    33  Kanto wanhan Wäinämöisen,
    34  Pimiähän Pohjolahan,
    35  Miesten syöjähän siahan,
    36  Urosten upottajahan."
    37  Siinä itki Wäinämöinen,
    38  Siinä itki ja urisi,
    39  Sata haawoa siwulla,
    40  Tuhat tuulen pieksälmätä.
    41  Sano wanha Wäinämöinen:
    42  "Woi minä polonen poika!
    43  Kun ma uin omilta mailta,
    44  Jouwuin maille wierahille,
    45  Näille paikoille pahoille,
    46  Teille tietämättömille.
    47  Kaikki täällä puut purewi,
    48  Kaikki hawut hakkoawi,
    49  Kaikki lehwät leikkoawi,
    50  Kaikki rietat riiwoawi,
    51  Näillä raukoilla rajoilla,
    52  Polosilla Pohjan mailla.
    53  Enkä tieä tietä käyä,
    54  Outo matkoja osoa,
    55  Palatakseni kotia,
    56  Tulla maille tuttawille;
    57  Tiehyt metsähän wetäwi,
    58  Onkelwoinen ottelewi.
    59  Matka Teppo, tie jumala!
    60  Tules tietä neuomahan,
    61  Tien wieriä wiittomahan,
    62  Rastia rakentamahan,
    63  Jotta mies metsät osaisi,
    64  Uros korwet arweleisi,
    65  Palatessansa kotia,
    66  Saahessa omille maille."
    67  Louhi Pohjolan emäntä,
    68  Pohjan akka harwahammas,
    69  Nousi aiwan aikasehen,
    70  Aiwan aika huomenessa;
    71  Pian pirtin lämmitteli,
    72  Hiilet lietehen kokosi,
    73  Siitä pyyhki pienen pirtin,
    74  Lautalattian lakasi,
    75  Wastasella warpasella,
    76  Luutasella lehtisellä.
    77  Ammueli rikkasensa
    78  Waskisehen wakkasehen.
    79  Wei ne ulos usta myöten,
    80  Pellolle pihoa myöten.
    81  Seisotaksen kuulemahan,
    82  Kuulemahan katsomahan,
    83  Pellolla perimmäisellä,
    84  Takimmalla tanhualla.
    85  Kuulewi merelta itkun,
    86  Poikki joen juorotuksen.
    87  "Ei oo itku lapsen itku,
    88  Eikä itku naisen itku;
    89  Itku on partasuun urohon,
    90  Urina uwantolaisen."
    91  Louhi Pohjolan emäntä,
    92  Pohjan akka harwahammas,
    93  Työnti wenosen wesille,
    94  Kolmilaian lainehille,
    95  Souti luoksi Wäinämöisen,
    96  Luoksi itkewän urohon.
    97  Siinä itki Wäinämöinen,
    98  Urisi uwantolainen,
    99  Suu liikku, järisi parta,
    100  Waan ei leuat lonkaelle,
    101  Eikä hampahat hajonne.
    102  Louhi Pohjolan emäntä,
    103  Pohjan akka harwahammas,
    104  Otti miehen itkemästä,
    105  Urohon urisemasta,
    106  Istutti wenon perähän,
    107  Itse airoille rupesi,
    108  Souti poikki Pohjolahan,
    109  Portin Pohjolan etehen.
    110  Syötti miehen, juotti miehen,
    111  Kostutteli kuolemasta;
    112  Siitä noin sanoiksi saatti,
    113  Kysytteli, lausutteli:
    114  "Mitä itket Wäinämöinen,
    115  Uikutat uwantolainen?"
    116  Waka wanha Wäinämöinen
    117  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    118  "Ikäwä minun tulewi,
    119  Ikäwä tulettelewi,
    120  Wieras maalla wierahalla,
    121  Outo ouossa kylässä.
    122  Tuota itken tuon ikäni,
    123  Puhki polweni murehin:
    124  Kun ma uin omilta mailta,
    125  Tulin mailta tuttawilta,
    126  Näille ouoille owille,
    127  Weräjille wierahille."
    128  Louhi Pohjolan emäntä
    129  Siitä noin sanoiksi saatti:
    130  "Elä itke Wäinämöinen,
    131  Uikuta uwantolainen;
    132  Hywä tääl' on ollaksesi,
    133  Elinaikasi elellä,
    134  Pohjan poikajen tiloilla,
    135  Asemilla armahilla,
    136  Syöä luotasi lihoa,
    137  Juoa tuopista olutta."
    138  Sillon wanha Wäinämöinen
    139  Itse wirkki, noin nimesi:
    140  "Kylkehen kylänen syönti
    141  Hywissäki wierahissa;
    142  Mies on maallansa parempi,
    143  Kotonansa korkiampi.
    144  Suoppa luoja, luo jumala,
    145  Pääsisin omille maille;
    146  Parempi omalla maalla
    147  Juoa wettä roppehesta,
    148  Kuni maalla wierahalla
    149  Juoa tuopista olutta."
    150  Louhi Pohjolan emäntä
    151  Sanan wirkko, noin nimesi:
    152  "Niin mitä minulle annat,
    153  Kun saatan omille maille,
    154  Oman pellon pientarelle,
    155  Oman pihan rikkasille?"
    156  Sano wanha Wäinämöinen:
    157  "Mitäpä kysyt minulta,
    158  Kun saatat omille maille,
    159  Oman käen kukkumille,
    160  Oman kukon kuuluwille,
    161  Oman saunan lämpimille?"
    162  Sano Pohjolan emäntä:
    163  "Ohoh wiisas Wäinämöinen!
    164  Taiatko takoa sammon,
    165  Kirjokannen kirjaella,
    166  Yhen joukkosen sulasta,
    167  Yhen willan kylkyestä,
    168  Yhen otrasen jywästä,
    169  Yhen wärttinän muruista;
    170  Annan neion palkastasi,
    171  Työstäsi tytön ihanan,
    172  Saatan sun omille maille,
    173  Oman käen kukkumille,
    174  Oman kukon laulamille,
    175  Oman saunan lämpimille."
    176  Waka wanha Wäinämöinen
    177  Sanan wirkko, noin nimesi:
    178  "En minä takoa taia,
    179  Enkä kantta kirjaella;
    180  On seppo omalla maall
    181  Warsin taitawa takoja,
    182  Jok' on taiwoa takonut
    183  Ilman kantta kalkutellut,
    184  Ei tunnu wasaran jälki,
    185  Eikä pihtien pitämä."
    186  Sano Pohjolan emäntä,
    187  Pohjan akka harwahammas:
    188  "Kenpä sampuen takoisi,
    189  Kirjokannen kirjoaisi,
    190  Yhen joukkosen sulasta,
    191  Yhen willan kylkyestä,
    192  Yhen otrasen jywästä,
    193  Yhen wärttinän muruista;
    194  Saisi neion palkastansa,
    195  Työstänsä ihanan immen."
    196  Sillon wanha Wäinämöinen
    197  Sanan wirkko, noin nimesi:
    198  "Kun saatat omille maille,
    199  Annan seppo Ilmarisen,
    200  Joka sampuet takowi,
    201  Kirjokannet kirjoawi,
    202  Neityet lepyttelewi,
    203  Tinarinnat riuwuttawi."
    204  Siitä Pohjolan emäntä,
    205  Pohjan akka harwahammas,
    206  Pani oron juoksemahan,
    207  Liinaharjan liikkumahan.
    208  Waka wanha Wäinämöinen
    209  Itse istuwi rekehen,
    210  Korjahan korenteleksen,
    211  Ajoa karittelewi,
    212  Pimiästä Pohjolasta,
    213  Summasta Sariolasta.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

KR 42:1503 100 %
JR 24197 83 %
KR 42:4455 78 %
JR 52681 72 %
SKVR I3 1410. 70 %
KR 42:4642 69 %
JR 42240 65 %
JR 52824 60 %
KR 49:383 58 %
SKVR VII2 2701. 55 %
JR 79838 54 %
JR 79841 54 %
JR 52627 53 %
JR 82109 51 %
KR 42:5832 50 %