vkalevala03
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 3
OSA: Wanha Kalevala

    1  Tuopa kaunis Pohjan tytti,
    2  Maan kuulu, ween walio,
    3  Punasukkahan pukewi,
    4  Kautokenkähän kapiwi,
    5  Pani päällensä parasta,
    6  Kaulallensa kaunihinta,
    7  Ripehintä rinnoillensa,
    8  Walkehinta warrellensa;
    9  Istu ilman wempelellä,
    10  Taiwon kaarella kajotti,
    11  Pukemissa puhtahissa,
    12  Walkehissa waattehissa.
    13  Waka wanha Wäinämöinen
    14  Ajoa karittelewi
    15  Pimiästä Pohjolasta,
    16  Summasta Sariolasta.
    17  Katsahtawi taiwahalle;
    18  Kaari on kaunis taiwahalla,
    19  Neiti kaunis kaaren päällä,
    20  Kapo kaaren kannikalla,
    21  Pitelewi pirtojansa,
    22  Niisiänsä nostelewi,
    23  Kultakangasta kutowi,
    24  Hopiaista huolittawi,
    25  Kultasesta sukkulasta,
    26  Pirralla hopehisella.
    27  Waka wanha Wäinämöinen
    28  Sanan wirkki, noin nimesi:
    29  "Tule neiti korjahani
    30  Laskete rekoseheni!"
    31  Neiti taiten wastoawi:
    32  "Sitte sun mieheksi sanoisin,
    33  Urohoksi arweleisin,
    34  Jossa jouhen halkaseisit
    35  Weitsellä kärettömällä,
    36  Ilman tutkamettomalla,
    37  Munan solmuhun wetäisit,
    38  Solmun tuntumattomaksi."
    39  Waka wanha Wäinämöinen
    40  Halki jouhen halkasewi
    41  Weitsellä kärettömällä,
    42  Ilman tutkamettomalla,
    43  Munan solmuhun wetäwi,
    44  Solmun tuntumattomaksi.
    45  Sano wanha Wäinämöinen:
    46  "Jo olen jouhen halkassunna
    47  Weitsellä kärettömällä,
    48  Ilman tutkamettomalla,
    49  Munan solmuhun wetänyt,
    50  Solmun tuntumattomaksi;
    51  Tule neiti korjahani,
    52  Laskete rekoseheni!"
    53  Neiti taiten wastoawi,
    54  Sanowi sanalla tuolla:
    55  "Emmä ennen tullekkana,
    56  Ennen kun wenosen weistät
    57  Keträwarteni muruista,
    58  Kalpimeni kappaleista,
    59  Kirwon käymättä kiwehen,
    60  Kasan kalkahuttamatta."
    61  Siitä wanha Wäinämöinen
    62  Korjasta kohotteleksen;
    63  Otti wärttinän muruja,
    64  Keträwarren kiertimiä;
    65  Weisti wuorella wenettä,
    66  Kalkutteli kalliolla.
    67  Weisti päiwän, weisti toisen,
    68  Weisti kohta kolmannenki;
    69  Ei kirwes kiwehen koske,
    70  Kasa kalka kalliohon.
    71  Niin päiwällä kolmannella
    72  Piru pontta pyörähytti,
    73  Lempo tempasi tereä,
    74  Hiisi wartta waapahutti;
    75  Jo kirwes kiwehen käypi,
    76  Kasa kalkko kalliohon.
    77  Kirwes kilpisty kiwestä,
    78  Kalpistihen kalliosta,
    79  Polwehen pojan pätösen,
    80  Warpahasen Wäinämöisen.
    81  Sen lempo lihoille liitti,
    82  Hiisi suonille sowitti;
    83  Terä oli syömässä lihoa,
    84  Warsi werta särpimässä;
    85  Söip' on uuelta lihoa,
    86  Weti werta tuorehelta;
    87  Weri wuotaen tulewi,
    88  Hurme huppelehtamalla.
    89  Waka wanha Wäinämöinen,
    90  Tietäjä iän ikuinen,
    91  Kaikkien sanojen salpa,
    92  Ei se tuota tunnekkana.
    93  Itse loihen loihtiaksi,
    94  Sai itse saneliaksi,
    95  Luki synnyt syitä myöten,
    96  Luottehet lomia myöten.
    97  Niin ei muista muutamia
    98  Weren suuria sanoja,
    99  Joista salpa saatahisi,
    100  Luja lukko luotahisi,
    101  Noille rauan ratkomille,
    102  Suu sinerwän silpomille,
    103  Tulewalle tukkiaksi,
    104  Salwaksi samoajalle.
    105  Weri juoksewi jokena,
    106  Hurme aallossa ajawi,
    107  Polwesta pojan totisen,
    108  Warpahasta Wäinämöisen.
    109  Ei ollut sitä jokea,
    110  Ei ojoa ollenkana,
    111  Jok' ei tullut tulwillehen
    112  Noita liikoja weriä.
    113  Eik' ollut sitä mäkeä,
    114  Eikä kummun kukkulata,
    115  Eikä wuorta korkiata,
    116  Jok' ei tullut tulwillehen
    117  Polwesta pyhän urohon,
    118  Warpahasta Wäinämöisen.
    119  Jopa tuskiksi tulewi,
    120  Läylemmäksi lankiawi,
    121  Painuwi pakolliseksi;
    122  Waka wanha Wäinämöinen
    123  Pani warsan waljahisin
    124  Ruskian reen etehen,
    125  Itse reuoksen rekehen,
    126  Kohennaksen korjahansa.
    127  Laski wirkkua witsalla,
    128  Helähytti helmiswyöllä;
    129  Wirkku juoksi, matka joutu,
    130  Reki wieri, tie lyheni.
    131  Jo ajo awointa tietä
    132  Alimmaisehen talohon;
    133  Yli kynnyksen kysywi,
    134  Tietäjätä tieustawi:
    135  "Oisiko talossa taassa
    136  Rauan raannan katsojoa,
    137  Tämän tulwan tukkioa,
    138  Weren summan sulkioa?"
    139  Oli lapsi lattialla,
    140  Imewäinen istumassa;
    141  Laulu lapsi lattialta,
    142  Imewäinen istumalta:
    143  "Ei ole talossa taassa
    144  Uron tuskan tuntioa,
    145  Rauan raannan katsojoa,
    146  Puun jälen puhelioa.
    147  Ompi toisessa talossa,
    148  Aja toisehen talohon."
    149  Waka wanha Wäinämöinen
    150  Laski wirkkua witsalla,
    151  Helähytti helmiswyöllä;
    152  Ajoa suhuttelewi
    153  Ylimmäistä tietä myöten,
    154  Ylimmäisehen talohon.
    155  Kysy kynnyksen takoa,
    156  Ano alta ikkunaisen:
    157  "Oisiko talossa taassa
    158  Rauan raannan katsojoa,
    159  Tämän tulwan tukkioa,
    160  Weren summan sulkioa?"
    161  Akka on wanha waipan alla,
    162  Kieli palku pankon päässä,
    163  Akka wanha kolmihammas,
    164  Entinen talon emäntä.
    165  Tuli akka ikkunahan,
    166  Siitä noin sanoiksi saatti:
    167  "Ei ole talossa taassa
    168  Uron tuskan tuntioa,
    169  Wammojen wakittajoa,
    170  Suonikosken sortajoa,
    171  Salpoa werisatehen,
    172  Weritulwan tukkioa.
    173  Ompi toisessa talossa,
    174  Aja toisehen talohon."
    175  Waka wanha Wäinämöinen
    176  Laski wirkkua witsalla,
    177  Helähytti helmiswyöllä;
    178  Ajoa suhuttelewi
    179  Äärimmäistä tietä myöten,
    180  Äärimmäisehen talohon,
    181  Yli kynnyksen kysywi,
    182  Lausu lakkapuun takoa:
    183  "Oisiko talossa taassa
    184  Rauan raannan katsojoa,
    185  Tämän tulwan tukkioa,
    186  Weren summan sulkioa?"
    187  Ukko on uunilla asuwa,
    188  Halliparta harjun alla;
    189  Ukko uunilta urahti,
    190  Halliparta paukutteli:
    191  "Sulettun' on suuremmatki,
    192  Tukittuna tuimemmatki,
    193  Jalommatii jaksettuna,
    194  Woituna wäkewämmätki,
    195  Luojan kolmella sanalla,
    196  Pyhän synnyn säätämällä,
    197  Joet suista, järwet päistä,
    198  Kosket kowat kuohumilta,
    199  Selät niemien nenistä,
    200  Kannakset kapeimmilta."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 78116 100 %
JR 03362 82 %
JR 03254 81 %
SKVR XII1 4358. 71 %
SKVR IX4 881. 70 %
JR 68614 65 %
SKVR IX3 936. 64 %
SKVR X1 2429. 63 %
SKVR VII3 loitsut 870. 63 %
JR 29187 62 %
SKVR XII1 15. 60 %
JR 02408 59 %
KR 42:469 56 %
SKVR V3 1287. 55 %
SKVR VII1 297. 54 %
JR 59680 54 %
SKVR VII1 313. 53 %
SKVR XII1 4359. 53 %
SKVR XII1 33. 52 %
JR 29202 52 %
SKVR XII1 57. 52 %
JR 53477 52 %
SKVR VI1 73. 51 %
JR 21775 51 %
JR 29113 51 %
JR 20722 51 %
SKVR XII1 24. 50 %
SKVR XII1 42. 50 %
SKVR XII1 32. 50 %
SKVR XII1 67. 50 %