vkalevala04
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 4
OSA: Wanha Kalevala

    1  Siitä wanha Wäinämöinen
    2  Itse korjasta kohosi;
    3  Nousi reestä nostamatta,
    4  Yleni ylentämättä.
    5  Tuosta pirttihin tulewi,
    6  Alle kattojen ajaksen.
    7  Tuoahan hopia tuoppi
    8  Kulta kannu kannetahan;
    9  Ei weä wähästäkänä,
    10  Pikkustakana piätä,
    11  Werta wanhan Wäinämöisen,
    12  Hurmetta jalon jumalan.
    13  Ukko uunilta urahti,
    14  Halliparta paukutteli:
    15  "Mi sinä lienet miehiäsi,
    16  Ja kuka urohiasi!
    17  Wert' on seitsemän wenettä,
    18  Kantokorwoa kaheksan,
    19  Sun polonen polwestasi,
    20  Lattialle laskettuna.
    21  Muistaisin sanoja muita,
    22  Suuria weren sanoja,
    23  Waan en arwoa-alusta,
    24  Missä rauta syntynynnä."
    25  Sillon wanha Wäinämöinen
    26  Sanan wirkko, noin nimesi:
    27  "Itse tieän rauan synnyn,
    28  Arwoan alun teräksen;
    29  Wesi on wanhin weljeksiä,
    30  Rauta nuorin weljeksiä,
    31  Tuli kerran keskimmäinen.
    32  Tuli tuhmaksi rupesi,
    33  Walkia warattomaksi;
    34  Yleni ylen ehoksi,
    35  Kaswo aiwan kauhiaksi
    36  Poltti maita, poltti soita
    37  Paljo maita, paljo soita,
    38  Sinä suurra poutawuonna,
    39  Pahana palokesänä,
    40  Tuliwuonna woimatonna.
    41  Pääsi rauta piilemähän,
    42  Piilemähän, säilymähän."
    43  Ukko uunilta urahti,
    44  Sanan wirkko, noin nimesi:
    45  "Missä sillon rauta piili,
    46  Missä piili, kussa säily,
    47  Sinä suurra poutawuonna,
    48  Pahana palokesänä?"
    49  Waka wanha Wäinämöinen
    50  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    51  "Tuolla sillon rauta piili,
    52  Sekä piili, jotta säily,
    53  Pitkän pilwen rannan päällä,
    54  Tammen latwassa tasasen,
    55  Nuoren neitosen nisissä,
    56  Kaswawaisen kainalossa."
    57  Oli siellä neljä neittä,
    58  Koko kolme morsianta,
    59  Utarilla uhkuwilla,
    60  Nännillä pakottawilla.
    61  Lypsit maalle maitojansa,
    62  Uhkutit utariansa;
    63  Yksi lypsi mustan maion,
    64  Toinen walkian walutti,
    65  Kolmansi tulipunasen.
    66  Ku on lypsi mustan maion,
    67  Siitä synty melto rauta;
    68  Ku on walkian walutti,
    69  Siit' on saatu rääkkyrauta;
    70  Ku lypsi tulipunasen,
    71  Siit' on tehtynä teräkset.
    72  Siitä sillon rauta piili,
    73  Wuoen piili, toisen säily,
    74  Heiluwassa hettehessä,
    75  Läikkywässä lähtehessä,
    76  Suurimmalla suon selällä,
    77  Tuiman tunturin laella,
    78  Jossa joutsenet muniwat,
    79  Hanhi pojat hautelewi.
    80  Susi juoksi suota myöten,
    81  Karhu kangasta samoten;
    82  Susi nosti suosta mullan,
    83  Karhu rauan kankahasta.
    84  Niin joutu jumala tielle,
    85  Näki mustia muria
    86  Suen sorkan nostimilla,
    87  Karhun kantapään sioilla.
    88  Sanowi sanalla tuolla:
    89  "Woi sinua rauta raukka!
    90  Kun olet kurjassa tilassa,
    91  Matalaisessa majassa,
    92  Suolla sorkissa sutosen,
    93  Aina karhun askelissa."
    94  Senpä päiwyen perästä
    95  Rauta suosta sotkettihin,
    96  Maan liasta lietsottihin,
    97  Wetelästä welottihin.
    98  Ukko uunilta urahti,
    99  Sanan wirkko, noin nimesi:
    100  "Siitäkö se rauta synty,
    101  Siitäkö teräs sikesi?"
    102  Waka wanha Wäinämöinen
    103  Itse wirkki, noin nimesi:
    104  "Eipä wielä siitäkänä,
    105  Ei perän pereäkänä.
    106  Eipä synny rauta raukka
    107  Ilman tuimatta tuletta,
    108  Eikä kaswa karkiaksi
    109  Ilman weessä kastumatta."
    110  Wietihin sepon pajahan,
    111  Alle ahjon Ilmarisen.
    112  Sano seppo Ilmarinen,
    113  Takoja iän ikuinen:
    114  "Jos ma sun tulehen työnnän,
    115  Alle ahjoni ajelen,
    116  Tulet kowan korkiaksi,
    117  Ylen kaswat kauhiaksi,
    118  Wielä weistät weikkoasi,
    119  Lastuat emosi lasta."
    120  Sillon wanno rauta raukka,
    121  Wanno waikian walansa,
    122  Ahjolla, alasimella,
    123  Wasarilla, walkkamilla:
    124  "Ompa puita purrakseni,
    125  Kiwen syäntä syöäkseni,
    126  Etten weistä weljeäni,
    127  Lastua emoni lasta."
    128  Sillon seppo Ilmarinen,
    129  Takoja iän ikuinen,
    130  Rauan työntäwi tulehen,
    131  Alle ahjonsa ajeli;
    132  Tako rauan raukiaksi,
    133  Kasti weessä karkiaksi.
    134  Koitti seppo kielellänsä,
    135  Hywin maisto mielellänsä,
    136  Teräksen tekomujuja,
    137  Rauan karkasuwesiä.
    138  Sano seppo Ilmarinen:
    139  "Ei nämät hywät minulle
    140  Teräksen tekowesiksi,
    141  Rautojen rakentomaiksi."
    142  "Mehiläinen meiän lintu!
    143  Lennä tuonne liihyttele,
    144  Yheksän meren ylitse,
    145  Meripuolen kymmenettä;
    146  Lennä soita, lennä maita,
    147  Lennä kalton kankahia;
    148  Tuo simoa siiwessäsi,
    149  Kanna mettä kielessäsi,
    150  Seitsemästä heinän päästä,
    151  Kuuen ruohosen nenästä,
    152  Teräksille tehtäwille,
    153  Rauoille rakettawille."
    154  Herhiläinen hiien lintu
    155  Katselewi, kuuntelewi;
    156  Katsowi katon rajasta,
    157  Alta tuohen tuiotteli,
    158  Rautoja rakettaissa,
    159  Teräksiä tehtäissä.
    160  Kanto käärmehen käpyjä,
    161  Maon mustia mujuja,
    162  Sisiliskon silmän teitä,
    163  Sammakon salawihoja,
    164  Teräksille tehtäwille,
    165  Rauoille rakettawille.
    166  Siitä seppo Ilmarinen,
    167  Takoja iän ikuinen,
    168  Luuli mettä kantanehen,
    169  Simoa kulettanehen.
    170  Sanan wirkki, noin nimesi:
    171  "Ka nämät hywät minulle
    172  Teräksen tekowesiksi,
    173  Rautojen rakentomaiksi."
    174  Oli aikoa wähänen,
    175  Pikkuruinen piiramata;
    176  Jopa suuttu rauta raukka,
    177  Sekä suuttu, jotta syänty,
    178  Petti waiwanen walansa,
    179  Söi kun koira kunniansa;
    180  Weisti raukka weljeänsä,
    181  Lastusi emonsa lasta,
    182  Kuni lipsahti lihaan,
    183  Käwi polwehen polosen,
    184  Weren päästi juoksemahan,
    185  Hurmehen hurahtamahan.
    186  Ukko uunilta urahti,
    187  Parta laulo, pää järähti:
    188  "Jo nyt tieän rauan synnyn,
    189  Tajuan tawat pahimmat.
    190  Ohoh sinua rauta raukka,
    191  Rauta raukka, koito kuona!
    192  Joko suureksi sukesit,
    193  Kaswoit aiwan kauhiaksi,
    194  Kun sa loukoit luontoasi,
    195  Sukuasi suin pitelit!
    196  Et sä sillon suuri ollut
    197  Etkä suuri, etkä pieni,
    198  Et kowin koriakana,
    199  Et kowin kipusaskana,
    200  Kun sa maitona makasit,
    201  Rieskasena riuottelit,
    202  Nuoren neitosen nisissä,
    203  Kaswawaisen kainalossa,
    204  Pitkän pilwen rannan päällä.
    205  Tammen latwassa tasasen.
    206  Etkä sillon suuri ollut,
    207  Etkä suuri, etkä pieni,
    208  Kun sa lietona lepäsit,
    209  Seisoit selwänä werenä,
    210  Heiluwassa hettehessä,
    211  Läikkywässä lähtehessä,
    212  Suurimmalla suon selällä,
    213  Tuiman tunturin laella.
    214  Etkä sillon suuri ollut,
    215  Etkä suuri, etkä pieni,
    216  Kun sa suosta sotkettihin,
    217  Wetelästä wellottihin,
    218  Maan liasta lietsottihin,
    219  Saatihin sawen seasta,
    220  Käsikarwan kastumatta,
    221  Warpahan riwestymättä.
    222  Etkä sillon suuri ollut,
    223  Etkä suuri, etkä pieni,
    224  Kun sa kuonana kohisit,
    225  Wannoit waiwanen walasi,
    226  Ahjolla, alasimella,
    227  Wasarilla, walkkamilla.
    228  Tulit päästäsi pahaksi,
    229  Tukastasi turmelluhuit,
    230  Petit waiwanen walasi,
    231  Söit kun koira kunniasi.
    232  Ku käski pahalle työlle,
    233  Kenp' on kehnolle kehotti?
    234  Isäsikö, wai emosi,
    235  Waiko wanhin weljiäsi,
    236  Wai nuorin sisariasi,
    237  Waiko muu sukusi suuri?
    238  Ei isosi, ei emosi,
    239  Eikä wanhin weljiäsi,
    240  Ei nuorin sisariasi,
    241  Eikä muu sukusi suuri;
    242  Itse teit tihua työtä,
    243  Katkoit kalman karwallista.
    244  Tule nyt työsi tuntemahan,
    245  Pahasi parantamahan,
    246  Ennen kun sanon emolle,
    247  Wirkan wierin wanhemmalle;
    248  Enempi emolla työtä,
    249  Waiwa suuri wanhemmalla,
    250  Kun poika pahoin tekewi,
    251  Lapsi ankein asuwi.
    252  Kukapa miehistä pätöwi,
    253  Urohista kelpoawi,
    254  Weren suuta sulkemahan,
    255  Tulewata tukkimahan?
    256  Kun ei lie minussa miestä,
    257  Ukon pojassa urosta,
    258  Tämän tulwan tukkiata,
    259  Suonikosken sortajata,
    260  Lemmoll' on käet lihawat,
    261  Pahan miehen paksut sormet,
    262  Tulewalle tukkiaksi,
    263  Salwaksi samoajalle.
    264  Liitä sormesi lihawa,
    265  Paina paksu peukalosi,
    266  Tukkeheksi tuiman reiän,
    267  Paikaksi pahan weräjän.
    268  Piäty weri juoksemasta,
    269  Hurme huppellehtamasta,
    270  Weri seiso, kuni seinä,
    271  Asu hurme, kuni aita,
    272  Kun miekka meressä seiso,
    273  Saraheinä sammalessa,
    274  Paasi pellon pientaressa,
    275  Puu honka petäikössä.
    276  Waan jos mieli laatinewi
    277  Liikkua lipehimmästi;
    278  Niin sä liikkuos lihassa,
    279  Sekä luissa luistaellas.
    280  Parempi sinun sisässä,
    281  Alla kalwon kaunihimpi,
    282  Suonissa sorottamassa,
    283  Sekä luissa luistamassa,
    284  Kun on maahan wuotomassa,
    285  Rikkohin riwestymässä.
    286  Syämessä sinun siasi,
    287  Alla keuhon kellarisi;
    288  Sinne siirräte wälehen,
    289  Sinne juossos joutusasti,
    290  Tyywy tyyris tippumasta,
    291  Punanen putoamasta;
    292  Kun et tyywy, niin tyrehy;
    293  Tyyty ennen Tyrjän koski,
    294  Joki Juortanan tyrehty,
    295  Meri kuiwi, taiwas kuiwi,
    296  Sinä suurra poutawuonna,
    297  Tuliwuonna woimatonna.
    298  Kun ei tuosta kyllä liene,
    299  Wielä muistan muunki keinon,
    300  Huuan hiiestä patoa,
    301  Helwetistä kattiloa,
    302  Jolla werta keitetähän,
    303  Hurmetta waristetahan,
    304  Weren maahan wuotamasta,
    305  Hurmehen hurahtamasta."
    306  Siit' on suonia siteli,
    307  Päitä suonten solmieli,
    308  Suonilankoja lukewi,
    309  Sanoen sanalla tuolla:
    310  "Soria on suonten waimo
    311  Suonetar soria waimo,
    312  Soma suonten ketreäjä,
    313  Sorialla ketrinpuulla,
    314  Waskisella wärttinällä,
    315  Rautasella rattahalla,
    316  Tule tänne tarwitessa,
    317  Käy tänne kutsuttassa,
    318  Suonisykkyrä sylissä,
    319  Kalwokääri kainalossa,
    320  Suonia sitelemähän,
    321  Päitä suonen päättämähän.
    322  Punaposki Tuonen poika!
    323  Puno nuoroa punaista
    324  Wasten reittäsi wasenta,
    325  Alla oikian kätesi,
    326  Jolla suonia sitelen,
    327  Päitä suonten solmielen."
    328  Sillä suonia sowitti,
    329  Päitä yhtehen yhytti,
    330  Suuksutusten suuret suonet,
    331  Waltasuonet wastatusten,
    332  Limitysten pienet suonet.
    333  Pani poikansa pajahan
    334  Tekemähän woitehia,
    335  Raswoja rakentamahan,
    336  Noista heinän helpehistä,
    337  Tuhatlatwan tutkamista,
    338  Kut oli tuotu toisialta
    339  Siitä kylmästä kylästä,
    340  Jonk' ei oo kuultu, eikä nähty,
    341  Ruohon kaiken kaswantoa.
    342  Tuli poikanen pajasta
    343  Tekemästä woitehia,
    344  Raswoja rakentamasta;
    345  Ne työnti ukon kätehen.
    346  Niillä woiti Wäinämöistä,
    347  Pahoin tullutta paransi.
    348  Woiti alta, woiti päältä,
    349  Woiti keskeä keralla,
    350  Sanowi sanalla tuolla,
    351  Lausu tuolla lausehella:
    352  "Jumaloista turwa tulko,
    353  Apu einetten emistä!
    354  Warjele wakainen luoja,
    355  Katso kaunoinen jumala,
    356  Jottei wietäisi wioille,
    357  Wammoille weäteltäisi!
    358  Itse ilmonen jumala
    359  Waljastele warsojasi,
    360  Rakentele ratsujasi,
    361  Aja kirjokorjinesi
    362  Läpi luun, läpi jäsenen,
    363  Läpi liikkuma lihojen,
    364  Läpi suonen solmuttoman.
    365  Paa hopia luun lomahan,
    366  Kulta suonen sortumahan,
    367  Luu lihan litistymähän,
    368  Weri suonen solmelohon.
    369  Mist' on kalwo katkennunna,
    370  Sihen kalwo kaswattele;
    371  Mistä luuta luikahtanna,
    372  Sihen luuta luikahuta;
    373  Mistä suonta sorkahtanna,
    374  Sihen suonet solmiele;
    375  Kusta werta weihlähtännä,
    376  Sihen werta wierettele;
    377  Kusta liikkunna lihoa,
    378  Sihen liittäös lihoa."
    379  Siitä silkillä sitowi,
    380  Kapaloiwi kaunosella,
    381  Polwea pojan pätösen,
    382  Warpahia Wäinämöisen.
    383  Sanowi sanalla tuolla,
    384  Lausu tuolla lausehella:
    385  "Siteheksi luojan silkki,
    386  Herran kalwo katteheksi,
    387  Tälle polwelle hywälle,
    388  Wakasille warpahille!"
    389  Kun oli woiet päälle pantu,
    390  Warsin katsehet wakaiset,
    391  Sitte silkillä siottu,
    392  Kapaloittu kaunoisella,
    393  Pani se puoli pyörryksihin,
    394  Wäinämöisen wäännyksihin.
    395  Niin ukko kipuja käski,
    396  Työnti tuskia kowia,
    397  Keskelle kipumäkeä,
    398  Kipuwuoren kukkulalle,
    399  Kipuja kiwistämän,
    400  Paasia pakottamahan.
    401  Siitä wanha Wäinämöinen
    402  Jo tunsi awun totisen;
    403  Pian pääsi terweheksi,
    404  Liha kaswo kaunihiksi,
    405  Alta aiwan terweheksi,
    406  Keskeä kiwuttomaksi,
    407  Wieriltä wiattomaksi,
    408  Päältä nuurumattomaksi,
    409  Ehommaksi entistänsä,
    410  Paremmaksi muinostansa.
    411  Katsahtawi kaunihisti
    412  Päänsä päälle taiwosehen;
    413  Sanowi sanalla tuolla,
    414  Lausu tuolla lausehella:
    415  "Tuoltap' aina armot käywät,
    416  Merkit tuttawat tulewat,
    417  Ylähältä taiwosesta,
    418  Luota luojan kaikkiwallan.
    419  Jo nyt on julkinen Jumala,
    420  Harras hengen haltiani,
    421  Awun mulle antanunna
    422  Noissa tuskissa kowissa,
    423  Rauan raannoissa pahoissa,
    424  Teräksen tekowihoissa."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 78116 100 %
SKVR XII2 8539. 93 %
SKVR XII1 4406. 91 %
SKVR VII3 loitsut 417. 87 %
SKVR XII1 4413. 86 %
SKVR VI1 3322. 83 %
SKVR VII3 loitsut 1352. 83 %
SKVR XII2 8545. 83 %
SKVR VIII 353. 81 %
SKVR IX3 816. 81 %
SKVR XII2 7898. 80 %
JR 50369 80 %
SKVR VI1 3328. 79 %
JR 62597 78 %
SKVR VI1 99 γ. 77 %
SKVR IX3 232. 76 %
SKVR X1 2191. 76 %
SKVR XII1 4104. 75 %
JR 06648 74 %
SKVR XII1 4115. 74 %
JR 62228 73 %
SKVR XII2 5538. 73 %
JR 16754 73 %
SKVR VI1 3460. 73 %
SKVR XII2 6076. 72 %
JR 79307 71 %
SKVR XI 1590. 70 %
SKVR XII1 4144. 68 %
SKVR IX4 909. 68 %
SKVR VI2 7211. 67 %
SKVR IX4 1224. 67 %
JR 39069 66 %
SKVR VII5 loitsut 4965. 66 %
SKVR XII1 4222. 66 %
JR 79432 66 %
JR 68614 65 %
JR 32792 65 %
SKVR IX3 809. 64 %
JR 53477 64 %
SKVR VII3 loitsut 856. 64 %
SKVR VI2 7208 α. 64 %
SKVR XII1 4102. 64 %
SKVR XII1 4381. 64 %
JR 29217 63 %
SKVR VII3 loitsut 415. 63 %
SKVR XIII3 8657. 63 %
JR 71778 62 %
SKVR XII1 4095. 61 %
SKVR VI1 3366. 61 %
SKVR XII1 4097. 61 %
JR 82677 60 %
SKVR II 668 a). 60 %
SKVR X1 2224. 60 %
JR 72897 60 %
SKVR X1 2231. 59 %
SKVR VI1 3332. 59 %
SKVR VII3 loitsut 445. 59 %
SKVR VI1 3276. 59 %
JR 08176 59 %
SKVR VII3 loitsut 876. 58 %
SKVR IX3 810. 58 %
SKVR XI 1667. 58 %
SKVR VII4 loitsut 2179. 58 %
JR 24503 58 %
SKVR IX4 854. 58 %
SKVR XII2 7049. 58 %
JR 25213 58 %
JR 82676 57 %
SKVR II 668. 57 %
SKVR XII2 8541. 57 %
SKVR VII3 loitsut 390. 57 %
SKVR VII3 loitsut 494. 57 %
SKVR II 668 b). 57 %
SKVR I4 150. 56 %
SKVR XI 1592. 56 %
SKVR VI1 3282. 56 %
SKVR XII1 4284. 56 %
SKVR XII1 4180. 56 %
SKVR XII1 4188. 56 %
JR 29318 56 %
SKVR IX4 838. 56 %
JR 62071 56 %
SKVR VII3 loitsut 489. 56 %
JR 06564 56 %
JR 85155 56 %
SKVR XII1 4150. 56 %
SKVR VI1 3302. 56 %
JR 43176 56 %
JR 41273 55 %
JR 69434 55 %
SKVR XII1 4208. 55 %
SKVR XII1 4587. 55 %
SKVR X2 5366. 55 %
SKVR IX4 844. 54 %
JR 62241 54 %
SKVR IX4 825. 54 %
SKVR XII1 4159. 54 %
JR 71336 54 %
SKVR XII1 4176. 54 %
SKVR XII1 4112. 54 %
SKVR XII1 4219. 54 %
JR 25115 54 %
SKVR XII1 4310. 53 %
SKVR XII2 6343. 53 %
SKVR VII3 loitsut 894. 53 %
JR 81161 53 %
SKVR IX3 912. 53 %
SKVR IX4 836. 53 %
SKVR X1 2504. 53 %
JR 53938 53 %
JR 29324 53 %
SKVR XII1 4249. 52 %
SKVR VII3 loitsut 848. 52 %
SKVR XI 1326. 52 %
SKVR VI1 3458. 52 %
SKVR XIII3 8648. 52 %
SKVR IX3 1588. 52 %
SKVR VII3 loitsut 377. 51 %
JR 09943 51 %
SKVR XI 1627. 51 %
JR 66142 51 %
SKVR I4 20. 51 %
SKVR II 667. 51 %
SKVR XIII3 8668. 51 %
JR 01871 51 %
JR 44214 51 %
SKVR VI1 3318. 50 %
SKVR VI2 7283. 50 %
SKVR VII3 loitsut 924. 50 %
JR 07286 50 %
SKVR IX4 236 a. 50 %
SKVR X1 2219. 50 %
SKVR IX4 938. 50 %
SKVR IX3 814. 50 %
SKVR XI 1571. 50 %
SKVR XIII3 8655. 50 %
SKVR VII3 loitsut 447. 50 %
SKVR X1 2209. 50 %
KR 42:4432 50 %