vkalevala05
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 5
OSA: Wanha Kalevala

    1  Waka wanha Wäinämöinen
    2  Kohta lähtewi kotia,
    3  Pani warsan waljahisin,
    4  Ruskian reen etehen,
    5  Itse reuoksen rekehen,
    6  Korjahan kohentelihen.
    7  Laski wirkkua witsalla,
    8  Helähytti helmiswyöllä,
    9  Wirkku juoksi, matka joutu,
    10  Reki wieri, tie lyheni,
    11  Jalas koiwunen kolasi,
    12  Korja kultanen kulisi.
    13  Ajawi, karettelewi
    14  Noita Wäinölän ahoja,
    15  Kalewalan kankahia,
    16  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    17  "Syö susi unen näkiä,
    18  Tapa tauti Lappalainen;
    19  Ei sanot saawani kotia
    20  Enämpi eläwin silmin,
    21  Sinä ilmoissa ikänä,
    22  Kuuna kullan walkiana,
    23  Näille Wäinölän ahoille,
    24  Kalewalan kankahille."
    25  Siitä wanha Wäinämöinen
    26  Laulelewi, taitelewi;
    27  Laulo kuusen kukkalatwan,
    28  Kukkalatwan, kultalehwän.
    29  Latwan työnti taiwahalle,
    30  Puhki pilwien kohotti,
    31  Lehwät ilmoille lewitti,
    32  Halki taiwahan hajotti.
    33  Laulelewi, taitelewi;
    34  Laulo kuun kumottamahan
    35  Kultalatwa kuusosehen;
    36  Laulo oksille otawan.
    37  Ajawi, karettelewi
    38  Kohti kullaista kotia
    39  Alla päin pahoilla mielin,
    40  Kun oli seppo Ilmarisen,
    41  Takojan iän ikuisen,
    42  Luwannut lunastimeksi,
    43  Oman päänsä päästimeksi,
    44  Pimiähän Pohjolahan,
    45  Summahan Sariolahan.
    46  Seppo wastahan tulewi:
    47  "Woi sie wanha Wäinämöinen,
    48  Mit' olet pahalla mielin,
    49  Kaiken kallella kypärin?"
    50  Sillon wanha Wäinämöinen
    51  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    52  "Sinä seppo Ilmarinen,
    53  Lankoni emoni lapsi,
    54  Lähe neittä noutamahan,
    55  Päätä kassa katsomahan,
    56  Pimiästä Pohjolasta,
    57  Summasta Sariolasta.
    58  Kun on neiti Pohjolassa,
    59  Impi kylmässä kylässä,
    60  Jok' ei suostu sulhosihin,
    61  Mielly miehiin hywihin;
    62  Kiitti puoli pohjan maata,
    63  Kun ompi kowin koria,
    64  Lihan läpi luu näkywi,
    65  Luun läpi yin näkywi.
    66  Saatat sie takoa sammon,
    67  Kirjokannen kirjaella,
    68  Niin saat neion palkastasi,
    69  Työstäsi tytön ihanan."
    70  Itse seppo Ilmarinen
    71  Sanan wirkko, noin nimesi:
    72  "Joko sie minun menetit
    73  Pimiähän Pohjolahan
    74  Oman pääsi päästimeksi,
    75  Itsesi lunastimeksi!
    76  En sinä pitkänä ikänä,
    77  Kuuna kullan walkiana,
    78  Lähe Pohjolan tuwille,
    79  Sariolan salwoksille,
    80  Miesten syöjille sioille,
    81  Urosten upottajille."
    82  Sillon wanha Wäinämöinen
    83  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    84  "Ohoh seppo Ilmarinen,
    85  Lähkös kuusta katsomahan,
    86  Kun on nossut taiwahalle,
    87  Puhki pilwien kohonnut,
    88  Lehwät ilmoille lewennä,
    89  Halki taiwahan hajonna.
    90  Ompi kummat kuusosessa:
    91  Kuu uusi kumottamassa,
    92  Kultalatwa kuusosessa,
    93  Ompi oksilla otawa."
    94  Läksit kuusta katsomahan
    95  Tuonne Wäinölän aholle,
    96  Kalewalan kankahalle.
    97  Sano wanha Wäinämöinen:
    98  "Nyt sie seppo weikkoseni
    99  Noskos kuuta noutamahan,
    100  Otawaista ottamahan,
    101  Kultalatwa kuusosesta."
    102  Siitä seppo Ilmarinen
    103  Nousi puuhun korkialle,
    104  Ylähäksi taiwahalle;
    105  Nousi kuuta noutamahan,
    106  Otawaista ottamahan,
    107  Kultalatwa kuusosesta.
    108  Sillon wanha Wäinämöinen
    109  Lauloa hyrähtelewi;
    110  Laulo tuulen tuppurihin,
    111  Ilman raiwohin rakenti.
    112  Sanowi sanalla tuolla,
    113  Lausu tuolla lausehella:
    114  "Ota tuuli purtehesi,
    115  Ahawa wenosehesi,
    116  Wieä, wiillätelläksesi,
    117  Pimiähän Pohjolahan."
    118  Otti tuuli purtehensa,
    119  Ahawa wenosehensa,
    120  Wieä, wiillätelläksensä
    121  Pimiähän Pohjolahan.
    122  Siinä seppo Ilmarinen
    123  Jopa kulki, jotta joutu,
    124  Pimiähän Pohjolahan,
    125  Summahan Sariolahan.
    126  Kulki tuulen tietä myöten,
    127  Ahawan ratoa myöten,
    128  Yli kuun, alatse päiwän,
    129  Otawaisten olkapäitse,
    130  Pääty Pohjolan pihalle,
    131  Sariolan saunatielle;
    132  Eikä häntä koirat kuultu,
    133  Eikä haukkujat hawattu.
    134  Louhi Pohjolan emäntä,
    135  Pohjan akka harwahammas,
    136  Itse päätywi pihalle,
    137  Itse ennätti sanoa:
    138  "Mi sinä lienet miehiäsi,
    139  Ja kuka urohiasi;
    140  Tulit tuulen tietä myöten,
    141  Ahawan ratoa myöten,
    142  Eikä koirat kohti hauku,
    143  Eikä wirka willahännät."
    144  Sano seppo Ilmarinen:
    145  "Emmä tänne tullukkana
    146  Kylän koirien kuluksi,
    147  Willahäntien wihaksi,
    148  Näillä ouoilla owilla,
    149  Weräjillä wierahilla."
    150  Siitä Pohjolan emäntä
    151  Kysäsewi wierahalta:
    152  "Oletko tullut tuntemahan,
    153  Tielläsi tapoamahan,
    154  Tuota seppo Ilmarista,
    155  Takojata taitawinta?"
    156  Se on seppo Ilmarinen
    157  Sanan wirkko, noin nimesi:
    158  "Itse olen seppo Ilmarinen,
    159  Takoja iän ikuinen."
    160  Louhi Pohjolan emäntä,
    161  Pohjan akka harwahammas,
    162  Pian pistihen tupahan,
    163  Sanowi sanalla tuolla:
    164  "Neityeni nuorempani,
    165  Lapseni wakawimpani,
    166  Pane päällesi parainta,
    167  Kaunihinta kaulallesi,
    168  Ripehintä rinnoillesi,
    169  Warrellesi walkeinta;
    170  Jo on seppo Ilmarinen,
    171  Takoja iän ikuinen,
    172  Saanut sammon laaintahan,
    173  Kirjokannen kirjantahan."
    174  Tuopa kaunis Pohjan tytti,
    175  Maan kuulu, ween walio,
    176  Meni aittahan mäellä;
    177  Kolm' on aittoa mäellä,
    178  Yksi on emosen aitta,
    179  Se aitta parahin aitta.
    180  Siell' on arkku arkun päällä,
    181  Lipas lippahan lomassa;
    182  Aukasi parahan arkun,
    183  Kimahutti kirjokannen,
    184  Löysi kuusi kultawyötä,
    185  Wiisi willaista hametta;
    186  Puki päällensä parasta,
    187  Kaulallensa kaunihinta,
    188  Ripeintä rinnoillensa,
    189  Warrellensa walkeinta.
    190  Siitä Pohjolan emäntä
    191  Käytti seppo Ilmarisen
    192  Tuolla Pohjolan tuwassa,
    193  Sariolan salwoksessa.
    194  Syötti miehen syöneheksi,
    195  Juotti miehen juoneheksi,
    196  Apatti alanenäksi,
    197  Uuwutti unelliseksi;
    198  Pani maata matkamiehen,
    199  Neien wierehen wenytti.
    200  Siitä Pohjolan emäntä
    201  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    202  "Ohoh seppo Ilmarinen,
    203  Takoja iän ikuinen,
    204  Saatatko takoa sammon,
    205  Kirjokannen kirjaella,
    206  Yhen joukkojen sulasta,
    207  Yhen willan kylkyestä,
    208  Yhen otrasen jywästä,
    209  Yhen wärttinän muruista;
    210  Niin saat neion palkastasi,
    211  Työstäsi tytön ihanan."
    212  Sillon seppo Ilmarinen
    213  Sanan wirkko, noin nimesi:
    214  "Jo taisin takoa sammon,
    215  Kirjokannen kirjaella,
    216  Yhen joukkosen sulasta,
    217  Yhen willan kylkyestä,
    218  Yhen otrasen jywästä,
    219  Yhen wärttinän muruista;
    220  Kun olin taiwoista takowa,
    221  Ilman kantta kalkuttawa,
    222  Ilman alkosen alutta,
    223  Riporihman tehtysättä."
    224  Siitä seppo Ilmarinen,
    225  Takoja iän ikuinen,
    226  Läksi sammon laaintahan,
    227  Kirjokannen kirjantahan.
    228  Kysy paikalta pajoa,
    229  Kaikkia sepinkaluja;
    230  Ei pajoa Pohjolassa,
    231  Pihtiä Pimentolassa,
    232  Ei pajoa, ei paletta,
    233  Ahjoa, alasintana,
    234  Wasaroa warttakana.
    235  Sillon seppo Ilmarinen
    236  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    237  "Akat tuosta tuskautoho,
    238  Herjat kesken heittäöhö;
    239  Waan ei mies pahempikana,
    240  Uros untelompikana."
    241  Etsi ahjonsa alusta,
    242  Leweyttä lietsehensä,
    243  Pohjolan kiwimäellä,
    244  Rautasella kalliolla,
    245  Wuorella teräksisellä.
    246  Löysi paikkoa palasen,
    247  Aloa aniwähäsen,
    248  Johon paino palkehensa,
    249  Lewitteli lietsehensä,
    250  Alasimensa asetti.
    251  Pani orjat lietsomahan,
    252  Palkkalaiset painamahan;
    253  Orjat lietso löyhytteli,
    254  Palkkalaiset painatteli;
    255  Lietso päiwän, lietso toisen,
    256  Lietso kohta kolmannenki,
    257  Syli syttä hartiolla,
    258  Kyynärä kywentä päässä,
    259  Waaksa muulla wartalolla,
    260  Kortteli kowa nokea.
    261  Jo päiwällä kolmannella
    262  Itse seppo Ilmarinen
    263  Katso ahjonsa alusta,
    264  Lietsehensä liepehiä:
    265  "Saako sampo walmihiksi,
    266  Kirjokansi kirjatuksi?"
    267  Ei saa sampo walmihiksi,
    268  Kirjokansi kirjatuksi.
    269  Siitä seppo Ilmarinen
    270  Saapi tuulet lietsomahan;
    271  Lietso tuulet löyhytteli,
    272  Itä lietso, lietso länsi,
    273  Etelä enemmän lietso,
    274  Pohjanen puhu kowasti.
    275  Lietso päiwän, lietso toisen,
    276  Lietso kohta kolmannenki;
    277  Päiwälläpä kolmannella
    278  Itse seppo Ilmarinen
    279  Katso ahjonsa alusta,
    280  Lietsehensä liepehiä;
    281  Sampo tungeksen tulesta,
    282  Alta ahjonsa ajaksen.
    283  Siitä seppo Ilmarinen,
    284  Takoja iän ikuinen,
    285  Takoa taputtelewi,
    286  Lyöä lyyhäyttelewi,
    287  Pajassa owettomassa,
    288  Ilman ikkunattomassa.
    289  Päiwät sampoa takowi,
    290  Kirjokantta kalkuttawi,
    291  Yöt on neittä miestyttäwi,
    292  Impeä lepyttelewi.
    293  Saipa sampo walmihiksi,
    294  Kirjokansi kirjotuksi;
    295  Ei saa impi miestytyksi,
    296  Neitonen lepytetyksi.
    297  Siitä jauho uusi sampo,
    298  Kirjokansi kiikutteli;
    299  Jauho purnon puhtehessa,
    300  Jauho purnon syötäwiä,
    301  Purnon toisen myötäwiä,
    302  Kolmannen kotipitoja.
    303  Niin ihastu Pohjan akka,
    304  Saatto sitte sammon tuonne
    305  Waaran waskisen sisähän,
    306  Pohjolan kiwimäkehen,
    307  Yheksän lukun taaksi.
    308  Sihen juuret juurrutteli
    309  Yheksän sylen sywälle;
    310  Juuren juurti maaemähän,
    311  Toisen wesiwiertehesen,
    312  Kolmannen kotimäkehen.
    313  Itse seppo Ilmarinen,
    314  Takoja iän ikuinen,
    315  Allapäin pahoilla mielin,
    316  Kahta kallella kypärin,
    317  Jo tuossa ajattelewi,
    318  Pitkin päätänsä pitäwi,
    319  Miten olla, kuin eleä,
    320  Pimiässä Pohjolassa.
    321  Sano Pohjolan emäntä:
    322  "Ohoh seppo Ilmarinen,
    323  Laatisiko mieli mennä,
    324  Elomaille entisille?"
    325  Sano seppo Ilmarinen:
    326  "Sinne mieleni tekisi
    327  Elomaille entisille,
    328  Kotihini kuolemahan."
    329  Louhi Pohjolan emäntä
    330  Syötti miehen, juotti miehen,
    331  Panewi perähän purren,
    332  Nosti tuulen tuulemahan;
    333  Sillä seppo Ilmarinen
    334  Matkasi omille maille,
    335  Kohti kullaista kotia,
    336  Entistä elosioa.
    337  Kysy wanha Wäinämöinen
    338  Ilmariselta sepolta:
    339  "Weli seppo Ilmarinen,
    340  Lankoni emoni lapsi,
    341  Joko laait uuen sammon,
    342  Kirjokannen kirjaelit?"
    343  Sano seppo Ilmarinen,
    344  Itse laatia pakisi:
    345  "Jopa jauho uusi sampo,
    346  Kirjokansi kiikutteli;
    347  Jauho purnon puhtehessa,
    348  Jauho purnon syötäwiä,
    349  Purnon toisen myötäwiä,
    350  Kolmannen pieltäwiä."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 03372 90 %
SKVR XIII1 1046. 79 %
SKVR VII1 388. 73 %
SKVR VII1 94. 65 %
JR 24181 65 %
SKVR VII1 651. 64 %
SKVR VII3 loitsut 431. 64 %
SKVR XII2 8726. 63 %
JR 21785 59 %
SKVR VII1 87. 54 %
SKVR I1 erill. [Sampo] 10. 51 %