vkalevala07
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 7
OSA: Wanha Kalevala

    1  Niin sanowi Lemminkäinen:
    2  "Anna akka tyttöäsi,
    3  Sekä nuorta morsianta,
    4  En tuota pahoin pitäisi;
    5  Sylissäni syöessäni,
    6  Käsissäni käyessäni,
    7  Selässäni seistessäni,
    8  Maatessa mahani alla."
    9  Sano Pohjolan emäntä:
    10  "Äsken annan tyttäreni,
    11  Sekä nuoren morsiamen,
    12  Kun sa hiihat hiien hirwen
    13  Hiien peltojen periltä."
    14  Sillon lieto Lemminkäinen,
    15  Itse kaunis Kaukomieli,
    16  Sykysyn lylyä laati,
    17  Kesän ketti kalhuansa,
    18  Päiwän sauoa salitti,
    19  Toisen toista kirjotteli.
    20  Saipa sukset walmihiksi,
    21  Kalhunsa kanineheksi.
    22  Sillon lieto Lemminkäinen
    23  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    24  "Ei olle sitä metsässä
    25  Jalan neljän juoksewata,
    26  Kut' ei näillä yllätetä,
    27  Kaunihisti kannateta,
    28  Kalhuilla pojan Kalewan,
    29  Laatimilla Lemminkäisen."
    30  Pääty Hiisi kuulemassa,
    31  Jumala tähyämässä;
    32  Hiisi hirwiä rakensi,
    33  Jalopeuroa sukesi,
    34  Pään mäkäsi mättähästä,
    35  Jalat rannan raippasista,
    36  Sääret aian seipähistä,
    37  Selän aian aiaksesta,
    38  Korwat lammin lumpehista,
    39  Ketun kuusen koskuesta,
    40  Muun lihan lahosta puusta,
    41  Silmät kuukkunan kiwestä.
    42  Laski kättä lautaselle,
    43  Itse neuo hirweänsä,
    44  Kun kukin sukimoansa,
    45  Itse ilmoin luomoansa:
    46  "Nyt sie juokse Hiitten hirwi,
    47  Jalkoa jalo tewana,
    48  Poropetra poimettele,
    49  Poron poikimasioille,
    50  Lapin lasten tanterille."
    51  Siitä juoksi Hiitten hirwi,
    52  Jalkasi jalo tewana,
    53  Poropetra poimetteli,
    54  Pohjan aitojen peritse,
    55  Lapin lastutanteritse;
    56  Potkasi koan owea,
    57  Kaato kattilat tulelta,
    58  Selin keiton keikahutti,
    59  Lihat tuhkahan tuherti,
    60  Liemet lietehen lewitti,
    61  Itse eillehen menewi.
    62  Lapin lapset itkemähän,
    63  Lapin koirat haukkumahan,
    64  Kylän naiset nauramahan.
    65  Tuli weitikkä werewä,
    66  Sano kaunis Kaukomieli:
    67  "Mitä täällä immet itki,
    68  Mitä täällä naiset nauro,
    69  Kuta täällä koirat haukku?"
    70  "Juoksi tästä Hiitten hirwi,
    71  Jalkasi jalo tewana,
    72  Poropetra poimetteli;
    73  Potkasi koan owea,
    74  Kaato kattilat tulelta,
    75  Selin keiton keikahutti,
    76  Lihat tuhkahan tuherti,
    77  Liemet lietehen lewitti,
    78  Itse eillehen menewi."
    79  Siitä weitikkä werewä
    80  Lykkäsi lylyn lumelle,
    81  Kun on woina wuolakenna;
    82  Kanto kattawan awuksi,
    83  Kun on kiitäwän hawukan;
    84  Kanto kaksi sauoansa
    85  Kahen puolin kalhustansa;
    86  Saan makso saua markan,
    87  Toinen ruskian reposen.
    88  Siitä kerran potkasewi
    89  Silmän sintämättömähän,
    90  Potkasewi kerran toisen
    91  Korwan kuulemattomahan,
    92  Potkasewi kolmannenki
    93  Jo tawotti Hiien hirwen.
    94  Kokan koiwusen rakenti,
    95  Tarhan tammisen tawotti:
    96  "Siinä seiso Hiien hirwi,
    97  Poropetra poimettele!"
    98  Selkeä silittelewi,
    99  Taljoa taputtelewi:
    100  "Sopisipa taassa maata
    101  Nuoren neitosen keralla."
    102  Siitä kiihty Hiien hirwi,
    103  Poropetra potkimahan;
    104  Kokan koiwusen lewitti,
    105  Tarhan tammisen hajotti,
    106  Itse eillehen menewi.
    107  Siitä weitikkä werewä
    108  Wielä kerran potkasewi,
    109  Lysmätti lyly läwestä,
    110  Taittu kalhu kannan tiestä,
    111  Saua katki kään siasta,
    112  Toinen somman suowerosta.
    113  Itse juoksi Hiien hirwi,
    114  Jottei päätänä näkynnä,
    115  Silmän sintämättömäksi,
    116  Korwan kuulemattomaksi.
    117  Siitä lieto Lemminkäinen,
    118  Itse kaunis Kaukomieli,
    119  Wielä muisti muunki keinon,
    120  Toki toisen tien osasi;
    121  Sanowi sanalla tuolla,
    122  Lausu tuolla lausehella:
    123  "Joko hiihan hiljalleni,
    124  Werkkahalleni wetelen;
    125  Hiljallehen huono käypi,
    126  Sauan woimaton pitäwi.
    127  Heitän poies heinäkengät,
    128  Panen talwitallukseni,
    129  Sykysyiset syylinkini,
    130  Metsolahan mennäkseni,
    131  Metsän tyttöjen tyköhön,
    132  Sinipiikojen pihalle,
    133  Hawulinnan liistehille.
    134  Minun sukseni kuluwat,
    135  Hopiaiset hoikkenewat;
    136  Otan Hiien hienot sukset,
    137  Lemmon leppäset siwakat,
    138  Niillä hiihan Hiien maita,
    139  Lemmon maita löyhyttelen,
    140  Hiihan kohti korwen rannan,
    141  Salon sintäwän sisälle.
    142  Tuolta korpi kuummottawi,
    143  Tuolta sintäwi sinerwä;
    144  Tuonne mieleni tekewi,
    145  Aiwoni ajattelewi,
    146  Muien miesten metsimaille,
    147  Urosten eräsaloille.
    148  Otan kolme koiroani,
    149  Wiisi willa hänteäni,
    150  Seitsemän sepeliäni;
    151  Kohottelen koiriani,
    152  Jouwuttelen jousiani,
    153  Suksiani suin puhelen.
    154  Suksi on jalkoa sukua,
    155  Jousi kättä joukkioa,
    156  Päre nuoli, puu wasama.
    157  Koirani keränä wieri,
    158  Kylän kukka kuulusana,
    159  Sukseni ma'a matona!
    160  Niin on häntä koirallani,
    161  Kun komehin korpikuusi;
    162  Niin on silmät koirallani,
    163  Kun on suurin suitsirengas;
    164  Niin on hammas koirallani,
    165  Kun on wiikate Wirossa.
    166  Sinä koirani komehin,
    167  Otukseni oiwallisin!
    168  Juoksuttele, jouwuttele,
    169  Ahomaita aukehia;
    170  Juokse tuonne toisualle
    171  Mielusahan metsolahan,
    172  Tarkkahan Tapiolahan.
    173  Kowa ilma koskenewi,
    174  Rakkihini rapsuawi,
    175  Niin minä sanon mokomin,
    176  Sanon, kun sano isoni:
    177  Tellerwo Tapion neiti,
    178  Mielikki metsän miniä!
    179  Kukuttele koiroani,
    180  Haukuta hakioani,
    181  Sisällä salon sinisen,
    182  Korwen kultasen koissa.
    183  Wäännä wainu wempelelle,
    184  Tuhku kaarelle siwalla,
    185  Lyö löyly etempääki,
    186  Kanna wainu kaukempoa,
    187  Tulla koiran sieramihin,
    188  Wilullaki, wihmoillaki,
    189  Säilläki, satehillaki;
    190  Jotta koiran kohti juosta,
    191  Penun julki julkotella,
    192  Mielusassa metsolassa,
    193  Tarkassa Tapiolassa.
    194  Niinp' ennen sano isoni,
    195  Wieri waltawanhempani,
    196  Kun ei koira kohti juossut,
    197  Penu oikein osannut:
    198  Ku on koirani kokenut,
    199  Mikä hallin haittaellut;
    200  Ku on tukki koiran turwan,
    201  Wainukullan salpaeli,
    202  Kun ei koira kohti hauku,
    203  Penu oikein osoa?
    204  Kyllä tieän koiran synnyn,
    205  Arwoan alun penuen:
    206  Tuulelt' on penuen tunti,
    207  Ahawalta koiran alku.
    208  Portto Pohjolan sokia,
    209  Ulappalan umpisilmä,
    210  Perin tuulehen makasi,
    211  Pallehin pahaan säähän,
    212  Selin luoen luotehesen,
    213  Kaltoin kaarnapohjasehen.
    214  Tuuli nosti turkin helmat,
    215  Ahawa hamehen helmat,
    216  Teki tuuli tiineheksi,
    217  Ahawa awulliseksi.
    218  Mitä kantawi kohussa?
    219  Koiran tuo kohussa kanto,
    220  Penun alla pernojensa,
    221  Maksoissansa maan itikan.
    222  Ku kanto kapalonuorat?
    223  Hawon akka raiwokerta,
    224  Se kanto kapalonuorat,
    225  Lapsen karkian kapalon,
    226  Liinoissansa liikutteli,
    227  Helmoissansa heilutteli.
    228  Penitar waliwo waimo,
    229  Ulappalan umpisilmä!
    230  Tule lasta päästämähän,
    231  Poikoa perittämähän;
    232  Tuli lukko koiran suuhun,
    233  Haitta haukun hampahisin,
    234  Ota lukko koiran suusta,
    235  Haitta haukun hampahista;
    236  Ota sulku suun eestä,
    237  Kapu kielen kantimesta,
    238  Anna koiran kohti juosta,
    239  Penun oikein osata.
    240  Lähen nyt miehistä metsälle,
    241  Urohista ulkotöille;
    242  Lepy lehto, kostu korpi,
    243  Taiwu ainoinen Tapio!
    244  Ihastu jumalan ilma,
    245  Miehen mennessä metsälle!
    246  Ota metsä mieheksesi,
    247  Urohoksesi Tapio,
    248  Korpi kolkkipojaksesi!
    249  Soita metsä kanteletta,
    250  Kukuta salo käkeä!
    251  Jotta kulta kuunteleisi,
    252  Hopia tilin tekisi,
    253  Alla kuusen kultalatwan,
    254  Alla kaunihin katajan.
    255  Matalainen mulla mahti,
    256  Lyhykäinen onnen lykky,
    257  Sukset kultaset kuluwat,
    258  Hopiaiset hoikkenewat;
    259  Ikäwä minun tulewi,
    260  Ikäwä tulettelewi,
    261  Kun ei oo kullan muuttajoa,
    262  Hopian wajehtajoa.
    263  Ikäw' on iloton ilta,
    264  Päiwä pitkä saalihiton.
    265  Joko suuttu suuri luoja,
    266  Wallan antaja wihastu,
    267  Kun ei anna aionkana,
    268  Harwonkana hoiwauta?
    269  Ellös suuttuo jumala,
    270  Maan pitäjä pillastuo;
    271  Toki anna aiallani,
    272  Iälläni ilmauta,
    273  Kun ma ainosin anelen,
    274  Kielin kullan kuikuttelen.
    275  Miks et anna antoluoja,
    276  Lupoa luja jumala?
    277  Ei ne muutkana paremmat,
    278  Eikä pyytäjät pyhemmät;
    279  Eipä miesten muienkana
    280  Sinisemmät silmiripset,
    281  Koriammat kulmakarwat,
    282  Jalan heitto hempiämpi.
    283  Muut ne wiewät wiekkahuulla,
    284  Muut ottawat ounahuulla,
    285  Mie en weisi wiekkahuulla,
    286  En ottaisi ounahuulla,
    287  Weisin waiwani näöstä,
    288  Ottaisin omasta työstä.
    289  Mikä mieli, mikä muutos,
    290  Mielusassa metsolassa;
    291  Entinen metsän emäntä
    292  Oli kaunis katsannolta,
    293  Ihana imertimiltä,
    294  Käet olit kullan käärehissä,
    295  Sormet kullan sormuksissa,
    296  Pää kullan pätinehissä,
    297  Tukat kullan suortuwissa,
    298  Korwat kullan koltuskoissa,
    299  Silmäripset simpsukoissa;
    300  Nykynen metsän emäntä
    301  Ruma on warsin rungoltansa,
    302  Ilkiä imertimiltä,
    303  Käet on witsakäärehissä,
    304  Sormet witsasormuksissa,
    305  Pää witsa pätinehissä,
    306  Tukat witsa suortuwissa,
    307  Korwat witsa koltuskoissa,
    308  Kaula witsa helmilöissä.
    309  Missä nyt antaja asuwi,
    310  Eläwi hywä emäntä,
    311  Puhas muori puuhoawi?
    312  Tuolla antaja asuwi,
    313  Eläwi hywä emäntä;
    314  Puhas muori puuhoawi,
    315  Sakaroilla sarwilinnan,
    316  Metsän linnan liepehillä.
    317  Eilen mie käwin metsässä,
    318  Kolm' on linnoa metsässä;
    319  Yksi puinen, toinen luinen,
    320  Kolmansi kiwinen linna,
    321  Se linna emännän linna,
    322  Kuus' on kulta ikkunoa
    323  Kunki linnan kulmanteella.
    324  Mie katsoin sisähän noista,
    325  Siellä antajat asuwat,
    326  Ja wiruwat wiljan eukot.
    327  Mielikki metsän emäntä,
    328  Puhas muori, muoto kaunis!
    329  Lyöte lykkywaattehisin,
    330  Antipaitohin panete;
    331  Aukase metinen arkku,
    332  Mesilipas liikahuta,
    333  Metiseltä mättähältä,
    334  Kultaselta kunnahalta.
    335  Tuo mulle metsän olutta
    336  Metsän mettä juoakseni;
    337  Metsäss' on olutta paljon,
    338  Metsässä mesi makia.
    339  Hiero kahta kämmentäsi
    340  Nyperrä hypehiäsi,
    341  Pane kulta kulkemahan,
    342  Hopia waeltamahan,
    343  Wasten miestä walkiata,
    344  Kowin koiwun karwallista.
    345  Metsolan metinen neiti,
    346  Metsän piika pikkarainen!
    347  Soitellos mesinen pilli,
    348  Simapilli piiparoita,
    349  Korwalle ehon emännän;
    350  Et emäntä lienekkänä,
    351  Jos et piikoa pitäne,
    352  Sata piikoa pitäne,
    353  Tuhat muuta käskyläistä,
    354  Karjan kaiken kaitsiata,
    355  Wiitsiätä wiljan kaiken.
    356  Mielikki metsän miniä,
    357  Tuulikki tytär Tapion!
    358  Ota piiska pihlajainen,
    359  Katajainen karjan ruoska,
    360  Takoa Tapiowaaran,
    361  Tuomiwaaran tuolta puolen,
    362  Jolla witsot wiljoasi,
    363  Karkottelet karjoasi.
    364  Aja wilja wieremmille,
    365  Aukeimmille ahoille;
    366  Jok' on laiska juoksemahan,
    367  Sitä laske lautaselle;
    368  Joka tieltä pois menewi,
    369  Sitä silmille siwalla,
    370  Tielle korwasta kohota.
    371  Oja wastahan tulewi,
    372  Puro tiellä poikkipuolen;
    373  Silkki sillaksi siwalla,
    374  Punalanka portahaksi.
    375  Metsän ukko halliparta,
    376  Metsän kultanen kuningas!
    377  Pane nyt metsät miekka wyölle,
    378  Salot kalpio kätehen;
    379  Salot pannos palttinahan,
    380  Metsät werkahan wetäös,
    381  Haawat kaikki haljakkoihin,
    382  Kuuset kultihin rakenna,
    383  Wanhat hongat waskiwyölle,
    384  Petäjät hopiawyölle,
    385  Koiwut kulta kalkkaroihin.
    386  Paa kun panit muinoselta
    387  Sinun antiaikoinasi,
    388  Minun pyytöpäiwinäni;
    389  Mentyä minun metsälle,
    390  Ja salolle saatuani,
    391  Korwelle kohottuani,
    392  Mäen päälle päästyäni,
    393  Kuuna paisto kuusen oksat,
    394  Hopiana hongan oksat,
    395  Päiwänä petäjän latwat,
    396  Haawan latwat haljakkoina;
    397  Kuuna paisto kuulu poika,
    398  Päiwänä tytär pätöwä.
    399  Awa aittasi awara,
    400  Luinen lukko lonkahuta;
    401  Ota kultanen kurikka,
    402  Käyös waskinen wasara,
    403  Jolla korwet kolkuttelet,
    404  Salot synkät sylkyttelet,
    405  Wiljan syntymäsioilla,
    406  Rahan karwan kaswinmaalla,
    407  Jotta wilja wirtoaisi,
    408  Sekä karja karkuaisi,
    409  Miehen etsiwän etehen,
    410  Uron ottawan ohille.
    411  Aita kultanen kuwoa,
    412  Hopiainen pystö pistä,
    413  Juosta karjan joutusasti,
    414  Wikewästi wiilletellä,
    415  Kullaista kujoa myöten,
    416  Hopiaista tietä myöten.
    417  Jospa karja karkuaisi,
    418  Eli wilja wierehtäisi,
    419  Niin sä aitoa kohenna;
    420  Kun hän katsowi ylitse,
    421  Sillon aitoa ylennä;
    422  Kuni katsowi alatse,
    423  Sillon aitoa alenna;
    424  Kun ei wilja wieremällä,
    425  Sillon aita annollansa.
    426  Hiien poika pikkarainen,
    427  Hyppääjä hywän selän!
    428  Waljastele warsoasi,
    429  Rakentele ratsuasi,
    430  Ota kulta kannuksesi
    431  Hopiaisen orren päästä,
    432  Kultasesta lippahasta,
    433  Waskisesta wakkasesta;
    434  Sillä kutkuta kuwetta,
    435  Sekä kaiwa kainaloita,
    436  Anna juosta joutusasti,
    437  Wikewästi wiilletellä,
    438  Waskisissa waljahissa,
    439  Kultasissa kahlehissa.
    440  Aita wastahan tulewi,
    441  Riehto aitoa repäse
    442  Wiieltä witsaswäliltä,
    443  Seitsemältä seipähältä,
    444  Kaheksalta kannon päältä.
    445  Ota witsa wiittä syltä,
    446  Koiwu kolmia tapoa,
    447  Jolla witsot wiljoasi,
    448  Karkottelet karjoasi.
    449  Kun ei täywy tännempänä,
    450  Niin tuo tuolta tuonnempoa
    451  Takoa Tanikan linnan,
    452  Hiien linnan liepehiltä,
    453  Uroholle pyytäwälle,
    454  Miehelle anelewalle.
    455  Mimerkki metsän emäntä,
    456  Waimo puhaswarrellinen,
    457  Metsän ukko halliparta,
    458  Metsän kultanen Kuningas!
    459  Tule nyt kullan muuttelohon,
    460  Hopian wajehtelohon.
    461  Minun on kullat kuun ikuiset,
    462  Päiwän polwiset hopiat,
    463  Isoni soasta saamat,
    464  Tawottamat tappeloista;
    465  Ne kuluwat kukkarossa,
    466  Tummentuwat tuhniossa,
    467  Kun ei oo kullan muuttajoa,
    468  Hopian wajehtajoa.
    469  Tule nyt kullat ottamahan,
    470  Hopiat walitsemahan;
    471  Minun on kullat kirkkahammat,
    472  Sinun kullat karwasemmat.
    473  Lempiliinasi lewitä
    474  Alle minun kultieni,
    475  Kullan maahan tippumatta,
    476  Hopian riwestymättä,
    477  Kullat annan kynsillesi,
    478  Kämmenellesi hopiat."
    479  Sillä lieto Lemminkäinen
    480  Toki hiihti Hiien hirwen
    481  Hiien peltojen periltä;
    482  Itse lämsensä lähetti
    483  Hiien hirwen hartioille,
    484  Kaulalle kameli warsan,
    485  Jott'ei potkinut kowasti,
    486  Selkeä silittäessä.
    487  Sano tuolta tultuansa,
    488  Pohjolahan saatuansa:
    489  "Jo ma hiihin Hiien hirwen
    490  Hiien peltojen periltä;
    491  Anna akka tyttöäsi,
    492  Sekä nuorta morsianta."
    493  Sano Pohjolan emäntä:
    494  "Äsken annan tyttäreni,
    495  Sekä nuoren morsiamen,
    496  Kun sa suistat suuren ruunan,
    497  Hiien ruskian hewosen,
    498  Hiien warsan waahtileuan,
    499  Joll' on rautaset kapiot,
    500  Teräksiset temmottimet,
    501  Tuli tukka, rautaharja."
    502  Sillon lieto Lemminkäinen
    503  Otti kulta ohjaksensa,
    504  Hopiaisen marhaminnan,
    505  Läksi hewosen hakuhun,
    506  Suwikunnan kuuntelohon
    507  Hiien nurmien periltä.
    508  Astua taputtelewi,
    509  Käyä kullerroittelewi,
    510  Wihannalle wainiolle,
    511  Pyhän pellon pientarelle.
    512  Siellä etsiwi hewoista,
    513  Päätä puiti katselewi,
    514  Suwikunnan suitset wyöllä,
    515  Warsan waljahat olalla.
    516  Iski silmänsä itähän,
    517  Käänti päätä päiwän alle,
    518  Näki hiekalla hewosen,
    519  Kuloharjan kuusikolla,
    520  Senp' on tukka tulta tuiski,
    521  Harja suihkiwi sawua.
    522  Niin sanowi Lemminkäinen:
    523  "Ukko taiwahan napanen,
    524  Remupilwen reunahinen,
    525  Taiwo auoksi awaos,
    526  Ilma riehoksi rewitä;
    527  Ilma kaikki ikkunoiksi,
    528  Taiwon kansi kahtaloksi.
    529  Sa'a lunta sauan warsi,
    530  Kiehittele keihäswarsi,
    531  Harjalle hywän hewosen,
    532  Pyhän laukin lautasille;
    533  Kylmä jäätä kyynäriä
    534  Otsahan pyhän orihin."
    535  Sato ukko uutta lunta,
    536  Wisko hienosta witiä,
    537  Kokonansa kolme syltä,
    538  Harjalle hywän hewosen,
    539  Pyhän laukin lautasille;
    540  Kylmi jäätä kyynäriä,
    541  Otsahan pyhän orihin.
    542  Siitä lieto Lemminkäinen
    543  Meni luota katsomahan,
    544  Likeltä tähyämähän,
    545  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    546  "Hiiestä hewosen synty,
    547  Wuoresta walion warsan;
    548  Hiien warsa waahtileuka,
    549  Hiien ruskia hewonen!
    550  Tuoppa kultaturpoasi,
    551  Pistä päätäsi hopia,
    552  Kultasihin suitsiloihin,
    553  Waskisihin waljahisin;
    554  Ei täällä pahoin pietä,
    555  Aiwan ankein ajeta."
    556  Sillä suisti suuren ruunan,
    557  Längitti jalon hewosen,
    558  Hiien warsan waljasteli,
    559  Wihannalla wainiolla,
    560  Pyhän pellon pientarella.
    561  Pisti suitset kullan suuhun,
    562  Päitsensä hopian päähän;
    563  Itse istuwi selälle,
    564  Löihen reisin ratsahille,
    565  Laski wirkkua witsalla,
    566  Helähytti helmiswyöllä,
    567  Ajoa tomuttelewi
    568  Luoksi ankaran anopin.
    569  Sano tuonne saatuansa:
    570  "Jo nyt suistin suuren ruunan,
    571  Längitin jalon hewosen,
    572  Hiien warsan waljastelin,
    573  Wihannalta wainiolta,
    574  Pyhän pellon pientarelta,
    575  Sekä hiihin Hiien hirwen
    576  Hiien nurmien periltä;
    577  Anna akka tyttöäsi,
    578  Sekä nuorta morsianta."
    579  Sano Pohjolan emäntä:
    580  "Äsken annan tyttäreni,
    581  Sekä nuoren morsiamen,
    582  Kun ammut joutsenen joesta,
    583  Wirrasta wihannan linnun;
    584  Tuonen mustasta joesta,
    585  Pyhän wirran pyörtehestä;
    586  Yhen nuolen nostannalta,
    587  Yhellä yrittämällä,
    588  Yhen jalkasi sialta."
    589  Siitä lieto Lemminkäinen
    590  Käwi kohta ampumahan
    591  Jalo jousi kainalossa,
    592  Wiini nuolia selässä;
    593  Käwi Tuonelan joelle,
    594  Pyhän wirran pyörtehelle.
    595  Ulappalan ukko wanha,
    596  Ukko wanha umpisilmä,
    597  Tuonen mustalla joella,
    598  Pyhän wirran pyörtehellä,
    599  Katselewi, kääntelewi,
    600  Tulewaksi Lemminkäistä.
    601  Kaunis kaukoa näkywi,
    602  Werewä wesien poikki,
    603  Saawaksi, lähenewäksi.
    604  Niinp' on ukko umpisilmä
    605  Laulawi wesomen weestä,
    606  Umpiputken lainehista,
    607  Syöksi miehen syämen kautta,
    608  Kautta kainalon wasemen,
    609  Läpi lieto Lemminkäisen.
    610  Sano lieto Lemminkäinen:
    611  "Sen mä tein pahinta työtä,
    612  Kun en muistanut kysellä
    613  Kapehelta äitiltäni,
    614  Miten olla, kuin eleä,
    615  Näinä päiwinä pahoina;
    616  En tieä ween kipuja,
    617  Umpiputken ailuhia."
    618  Ulappalan ukko wanha,
    619  Ukko wanha, umpisilmä,
    620  Wiepi juoksulla jokehen,
    621  Syytäwi meren sywähän,
    622  Alle aaltojen ajawi,
    623  Tuon on lieto Lemminkäisen.
    624  Siinä lieto Lemminkäinen,
    625  Itse kaunis Kaukomieli,
    626  Meni koskessa kolisten,
    627  Myötäwirrassa wilisten,
    628  Tuonne Tuonelan tuwille.
    629  Tuo werinen Tuonen poika
    630  Lyöpi miestä miekallansa,
    631  Kawahutti kalwallansa;
    632  Löip' on kerran leimahutti
    633  Miehen wiieksi muruksi,
    634  Kaheksaksi kappaleksi;
    635  Pään mäkäsi mättähäksi,
    636  Jalat raian haarukaksi,
    637  Muun lihan lahoksi puuksi,
    638  Silmät suolle karpaloiksi,
    639  Hiwukset kuiwiksi kuloiksi.
    640  Siin' on loppu Lemminkäisen,
    641  Kuollo ankaran kosian.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

KR 42:5454 100 %
JR 07365 88 %
SKVR XII2 6414. 79 %
SKVR VII4 loitsut 2482. 79 %
SKVR XIII3 9565. 76 %
KR 49:298 70 %
KR 49:564 70 %
SKVR XII2 6412. 70 %
SKVR XII2 6413. 65 %
JR 02542 64 %
SKVR XII2 6941. 64 %
SKVR VII5 loitsut 3272. 61 %
SKVR I2 erill. [Hiiden hirvi] 1. 60 %
Kanteletar 2:344 59 %
SKVR I4 1943. 58 %
KR 42:3617 58 %
JR 30920 58 %
SKVR I4 1122. 58 %
SKVR XII2 6415. 57 %
JR 43083 57 %
SKVR VI2 4868. 57 %
SKVR V3 1329. 57 %
JR 40207 56 %
JR 29294 56 %
SKVR IX4 1091. 56 %
SKVR I4 1167. 55 %
SKVR I2 868. 53 %
KR 42:1926 52 %
SKVR I4 2012. 52 %
JR 85262 52 %
SKVR XII1 3534. 52 %
JR 24648 51 %
SKVR I4 511. 51 %
SKVR IX4 1599. 50 %
KR 42:3706 50 %
KR 42:514 50 %
SKVR V2 2308. 50 %
SKVR V2 2309. 50 %
SKVR XIII3 9599. 50 %