vkalevala08
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 8
OSA: Wanha Kalevala

    1  Siitä äiti äyhkäsewi,
    2  Walittawi waimo wanha:
    3  "Woipa poikani polonen,
    4  Kuulu kultani omena,
    5  Wiikon wiipywi kosissa,
    6  Kauan mailla wierahilla."
    7  Oli ennen naitu nainen,
    8  Ennen ostettu emäntä,
    9  Koissa lieto Lemminkäisen,
    10  Kaukomielen kartanossa;
    11  Katso illalla sukoa,
    12  Aamulla tereä harjan,
    13  Jo suka werin waluwi,
    14  Harja hurmehin loruwi.
    15  Sano ennen naitu nainen,
    16  Ennen ostettu emäntä:
    17  "Jo nyt on poikasi polonen,
    18  Kuulu kultasi omena,
    19  Matkoilla majattomilla,
    20  Teillä tietämättömillä;
    21  Jo suka werin waluwi,
    22  Harja hurmehin loruwi."
    23  Siitä äiti Lemminkäisen
    24  Itse katsowi sukoa,
    25  Itse itkulle hyräyty;
    26  Sanowi sanalla tällä:
    27  "Woi polonen päiwiäni,
    28  Woipa laaja lapsiani!
    29  Jo nyt on hukka Lemminkäistä,
    30  Tuho poikoa pätöistä;
    31  Jo suka werin waluwi,
    32  Harja hurmehin loruwi."
    33  Nousi leiwon lentimille,
    34  Sirkun siiwille yleni,
    35  Lenti Pohjolan tuwille:
    36  "Oi sie Pohjolan emäntä!
    37  Minne saatit Lemminkäisen,
    38  Kunne poikani polosen?"
    39  Sano Pohjolan emäntä:
    40  "Syötin miehen syöneheksi,
    41  Juotin miehen juoneheksi,
    42  Apatin alanenäksi,
    43  Panin orihin rekehen,
    44  Korjahan kowan tulisen;
    45  Liekkö jäälle jättänynnä,
    46  Uhkuhun upottanunna."
    47  Sano äiti Lemminkäisen:
    48  "Jo wainen walehtelitki;
    49  Minne saatit Lemminkäisen,
    50  Kunne poikani polosen?"
    51  Sano Pohjolan emäntä:
    52  "Syötin miehen syöneheksi,
    53  Juotin miehen juoneheksi,
    54  Apatin alanenäksi,
    55  Istutin wenon perähän,
    56  Laitin kosket laskemahan,
    57  Liekkö kuollut koskitiellä,
    58  Hurja hukkunut wesillä."
    59  Sano äiti Lemminkäisen:
    60  "Jo wainen walehtelitki;
    61  Minne saatit Lemminkäisen,
    62  Kunne poikani polosen?
    63  Sano tarkkoja tosia,
    64  Walehia wiimmesiä,
    65  Taikka surmasi tulewi,
    66  Kuolemasi kohtoawi."
    67  Sano Pohjolan emäntä:
    68  "Panin hirwet hiihtamahan,
    69  Jalopeurat jaksamahan,
    70  Suuret ruunat suistamahan,
    71  Warsat waljastattamahan;
    72  Laitin joutsenen hakuhun,
    73  Pyhän linnun pyyäntähän,
    74  Enkä tieä itsekkänä,
    75  Mi lie tullunna tulonen,
    76  Mikä kuollo kohtaellut,
    77  Kun ei kuulu jo tulewan
    78  Morsianta pyytämähän,
    79  Tyttöä anelemahan."
    80  Emo etsi eksynyttä,
    81  Kaonnutta kaipoawi,
    82  Talwella lylyin lipein,
    83  Kesällä kewysin pursin,
    84  Ei tieä emo polonen,
    85  Eikä kantaja katala,
    86  Missä liikkuwi lihansa,
    87  Wierewi oma werensä;
    88  Liekkö maalla, wai merellä,
    89  Waiko suurella salolla,
    90  Käyneekö käpymäkeä,
    91  Kanarwaista kangasmaata,
    92  Wai lienee meren selällä,
    93  Lakehilla lainehilla.
    94  Emo etsi poikoansa,
    95  Kaonnutta kaipoawi;
    96  Juoksi sunna suuret korwet,
    97  Weet saukkona samosi,
    98  Orawana hongan oksat,
    99  Kärppänä kolot kiwien,
    100  Puiten puut, jaellen heinät,
    101  Katsellen kanerwajuuret.
    102  Tiehyt wastahan tulewi,
    103  Niin tielle kumarteleksen:
    104  "Oi tiehyt jumalan luoma!
    105  Oletko nähnyt poikoani,
    106  Kullaista omenoani,
    107  Hopeaista sauoani?"
    108  Tiehyt taiten wastaeli:
    109  "Enk' ole nähnyt, enkä kuullut;
    110  Liekkö poikasi polonen,
    111  Kuulu kultasi omena,
    112  Hiien hiilikankahilla,
    113  Pahan wallan walkioissa,
    114  Kypenissä kyynäswarsin,
    115  Koprin kuumissa poroissa."
    116  Etsi tuolta poikoansa,
    117  Kullaista omenoansa,
    118  Hopiaista sauoansa,
    119  Puiten puut, jaellen heinät,
    120  Katsellen kanerwajuuret;
    121  Etsi tuolta, eipä löyä.
    122  Kuuhut wastahan tulewi,
    123  Niin kuulle kumarteleksen:
    124  "Oi kuuhut jumalan luoma!
    125  Oletko nähnyt poikoani,
    126  Kullaista omenoani,
    127  Hopiaista sauoani?"
    128  Kuuhut taiten wastoawi:
    129  "Enk' ole nähnyt, enkä kuullut;
    130  Liekkö poikasi polonen,
    131  Kuulu kultasi omena,
    132  Pohjan pitkässä perässä,
    133  Lapin maassa laukiassa,
    134  Lammissa kalattomassa,
    135  Aiwan ahwenettomassa,
    136  Sisarena siikasilla,
    137  Weikkona ween kaloilla."
    138  Etsi tuolta poikoansa,
    139  Kullaista omenoansa,
    140  Hopiaista sauoansa,
    141  Puiten puut, jaellen heinät,
    142  Katsellen kanerwajuuret,
    143  Hakiellen hienot heinät.
    144  Päiwyt wastahan tulewi;
    145  Päiwälle kumarteleksen:
    146  "Oi päiwyt jumalan luoma,
    147  Luoma luojan walkiamme!
    148  Oletko nähnyt poikoani,
    149  Kullaista omenoani,
    150  Hopiaista sauoani?"
    151  Jopa päiwyt jonki tiesi,
    152  Arwaeli aurinkoinen:
    153  "Tuoll' on poikasi polonen,
    154  Kuulu kultasi omena,
    155  Yheksän meren takana,
    156  Meri puolen kymmenettä,
    157  Tuonen mustassa joessa,
    158  Manalan alantehessa;
    159  Mennyt koskessa kolisten,
    160  Myötäwirrassa wilisten,
    161  Pää pätösen mättähänä,
    162  Jalat raian haarukkana,
    163  Muu liha lahona puuna,
    164  Silmät suolla karpaloina,
    165  Hiwukset kuiwina kuloina."
    166  Siitä äiti Lemminkäisen
    167  Meni seppojen pajahan:
    168  "Ohoh seppo weikkoseni!
    169  Tao rautanen harawa,
    170  Tao piit satoa syltä,
    171  Warsi kahta kalkutellos."
    172  Saapi rautasen harawan,
    173  Siitä läksi lentämähän;
    174  Wastat siiwiksi sitowi,
    175  Pani purstoksi lapion.
    176  Lenti tuonne löyhytteli
    177  Yheksän meren ylitse,
    178  Meri puolen kymmenettä,
    179  Maat siniset, puut punaset,
    180  Lehot lemmen karwalliset.
    181  Lenti Tuonelan joelle,
    182  Manalan alantehelle,
    183  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    184  "Oi päiwyt jumalan luoma,
    185  Luoma luojan walkiamme!
    186  Paista hetki heltehestä,
    187  Toinen himmestä hiosta,
    188  Kolmansi koko terältä,
    189  Nukuttele nuiwa kansa,
    190  Wäsytä wäki Manalan."
    191  Tuo päiwyt jumala luoma,
    192  Luoma luojan aurinkoinen,
    193  Lenti päätönnä kanana,
    194  Siipipuonna siuotteli;
    195  Lenti koiwun konkelolle,
    196  Lepän lengolle lehahti,
    197  Paisti hetken heltehestä,
    198  Toisen himmestä hiosti,
    199  Kolmannen koko terältä;
    200  Nukutteli nuiwan kansan,
    201  Wäsytti wäen Manalan,
    202  Nuoret miekkojen nojahan,
    203  Wanhat wasten sarojansa,
    204  Keski iän keihäille.
    205  Siitä lenti leuhautti
    206  Entisellensä sialle,
    207  Paikallensa muinoselle,
    208  Tasaselle taiwahalle.
    209  Itse äiti Lemminkäisen
    210  Otti rautasen harawan,
    211  Meni myötänsä merehen,
    212  Sukkarihmasta sulahan,
    213  Wyölapusta lainehesen.
    214  Weti kerran pitkin wettä,
    215  Kerran toisen poiken wettä,
    216  Kolmannen witahan wettä.
    217  Kerrallapa kolmannella
    218  Elotukku sai etehen,
    219  Harawahan rautasehen.
    220  Elotukku ei se ollut;
    221  Oli lieto Lemminkäinen,
    222  Itse kaunis Kaukomieli,
    223  Waan oli pikkuista wajalla:
    224  Kahta kättä, yhtä päätä,
    225  Monta muuta muskuloa,
    226  Wielä henkeä polonen.
    227  Siitä äiti Lemminkäisen
    228  Harawoipi wielä kerran,
    229  Harawoipi myötä wirran,
    230  Harawoipi wasta wirran;
    231  Min saa kättä, kunka päätä,
    232  Minkä muita muskuloita,
    233  Tästä poikoa rakenti,
    234  Laati lieto Lemminkäistä.
    235  Sano ennen naitu nainen,
    236  Ennen ostettu emäntä:
    237  "Ei ole miestä mennehessä,
    238  Urosta uponnehessa;
    239  Mies mennyt, liha märännyt,
    240  Työnnä Tuonelan jokehen,
    241  Manalan alantehesen."
    242  Tuop' on äiti Lemminkäisen
    243  Eipä työnnä poikoansa;
    244  Tuuwitteli tuttuansa,
    245  Waapotteli nähtyänsä,
    246  Entisellensä elolle,
    247  Muinosille muowoillensa.
    248  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    249  "Mistä woie saatanehe,
    250  Simatilkka tuotanehe,
    251  Jolla woian woipunutta,
    252  Pahoin tullutta parannan?
    253  Tuolta woie wuotuohon,
    254  Simatilkka tippuohon
    255  Kuun luota, tyköä päiwän,
    256  Otawaisten olkapäitse;
    257  Siell' on woitehet wakaiset,
    258  Katsimet alinomaset,
    259  Siell' on mettä mieluhista,
    260  Siellä wettä woimallista,
    261  Josta saapi saamatonki,
    262  Ottawi olematonki.
    263  Mehiläinen ilman lintu!
    264  Lennä tuonne liuottele
    265  Yli kuun, alatse päiwän,
    266  Otawaisten olkapäitse;
    267  Lennä luojan kellarihin,
    268  Kamarihin kaikkiwallan,
    269  Rywetä siipesi simassa,
    270  Kasta kaapusi meessä,
    271  Höyräytä höyhenesi;
    272  Sitte tänne tultuasi
    273  Tuo simoa siiwessäsi,
    274  Kanna mettä kaapussasi,
    275  Pahoille paranteheksi,
    276  Wammoille waluwesiksi."
    277  Siitä äiti Lemminkäisen
    278  Itse woiti woipunutta,
    279  Pahoin tullutta paransi;
    280  Woiti kerran ensimmäisen
    281  Alta aiwan terweheksi,
    282  Woiti kerran keskimmäisen
    283  Keskeä kiwuttomaksi,
    284  Woiti kerran jälkimmäisen
    285  Päältä nuurumattomaksi,
    286  Ehommaksi entistänsä,
    287  Paremmaksi muinostansa.
    288  Tuli turwa mättähästä,
    289  Poika pohjasta yleni.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems