vkalevala09
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 9
OSA: Wanha Kalevala

    1  Waka wanha Wäinämöinen
    2  Teki tieolla wenettä,
    3  Laati purtta laulamalla;
    4  Puuttu pursi pohjapuuta,
    5  Emeä eriwenonen.
    6  Läksi puuta etsimähän,
    7  Tammea tawottamahan,
    8  Iski puuta kirwehellä,
    9  Tammea tasaterällä;
    10  Tahto tammi wastaella,
    11  Puu wiriä wieretellä:
    12  "Ei minusta pohjapuuta,
    13  Emeä eriwenehen;
    14  Jo päiwänä eillisenä
    15  Mato juureni makasi,
    16  Jo aiwin tänäki pänä
    17  Korppi istu latwallani
    18  Suu werissä, pää werissä,
    19  Kaula kaikki hurmehissa."
    20  Siitä wanha Wäinämöinen
    21  Wielä eistywi etemmä;
    22  Niin löysi mäeltä männyn,
    23  Puun petäjän kalliolta,
    24  Siit' on saapi pohjan purren,
    25  Emäpuun eriwenehen.
    26  Teki tieolla wenettä,
    27  Laati purtta laulamalla;
    28  Laulo päiwän, pohjan puutti,
    29  Laulo toisen, laian liitti,
    30  Laulo kohta kolmannenki
    31  Hankoja hakatessansa,
    32  Parraspuita pannessansa,
    33  Tehessänsä teljopuita.
    34  Uupu kolmea sanoa
    35  Päähän laian päästessänsä;
    36  Perilaian liitoksessa,
    37  Salmalla wenon sakaran,
    38  Kokkapuun kohentimilla.
    39  Waka wanha Wäinämöinen
    40  Jo tuossa ajattelewi,
    41  Mistäpä sanoja saisi,
    42  Loisi lempiluottehia.
    43  Paimen wastahan tulewi,
    44  Hänpä tuon sanoiksi wirkki:
    45  "Saat tuolta sata sanoa,
    46  Tuhat wirren tutkelmusta,
    47  Pääskyparwen päälaelta,
    48  Hanhilauman hartioilta,
    49  Joutsenkarjan juonen päästä."
    50  Waka wanha Wäinämöinen
    51  Läksi saamahan sanoja;
    52  Paljo pääskyjä menetti,
    53  Tuho joukon joutsenia,
    54  Harkun hanhia häwitti;
    55  Ei saanut sanoakana,
    56  Ei sanoa puoltakana.
    57  Arwelee, ajattelewi:
    58  "Tuoll' olis sata sanoa,
    59  Tuhat wirren tutkelmusta,
    60  Kesäpetran kielen alla,
    61  Suussa walkian orawan."
    62  Läksi saamahan sanoja,
    63  Ongelmoita ottamahan;
    64  Pellon petroja lewitti,
    65  Orawia suuren orren;
    66  Ei saanut sanoakana,
    67  Ei sanoa puoltakana.
    68  Arwelee, ajattelewi:
    69  "Tuolta saan sata sanoa,
    70  Tuhat wirren tutkelmusta,
    71  Tuolt' on Tuonelan koista,
    72  Manalan alusmajasta."
    73  Läksi Tuonelta sanoja,
    74  Manalalta lausehia;
    75  Astua taputtelewi,
    76  Astu päiwän, astu toisen,
    77  Jo päiwänä kolmantena
    78  Tuli Tuonelan joelle.
    79  Niin huhuta huiahutti
    80  Tuossa Tuonelan joessa:
    81  "Tuo wenettä Tuonen tytti,
    82  Lauttoa Manalan lapsi,
    83  Yli salmen saahakseni,
    84  Joen poikki päästäkseni."
    85  Tuonen tyttäret sanowat,
    86  Lausuwat Manalan lapset:
    87  "Wenet täältä tuotanehe,
    88  Kuni syy sanottanehe,
    89  Mi sinun Manalle saatti,
    90  Kuka tuotti Tuonelahan,
    91  Ilman tauin tappamatta,
    92  Ottamatta oiwa surman,
    93  Muun surman murentamatta."
    94  Sano wanha Wäinämöinen:
    95  "Tuoni on mun Manalle saanut,
    96  Tuoni tuonut Tuonelahan."
    97  Tuonen tyttäret toruwat,
    98  Kalman neiot kalkuttawat:
    99  ""o tunnen toen puhujan,
    100  Tajuelen kielastajan;
    101  Kun Tuoni Manalle toisi,
    102  Tuoni toisi tullessansa,
    103  Manalainen matkassansa,
    104  Sylin multa siirrettäisi,
    105  Koprin kuoppa kaiwettaisi.
    106  Mi sinun Manalle saatti?"
    107  Sano wanha Wäinämöinen:
    108  "Rauta mun Manalle saatti,
    109  Teräs tuotti Tuonelahan."
    110  Tuonen tyttäret toruwat,
    111  Kalman immet kantelewat:
    112  "Jo tunnen toen puhujan,
    113  Tajuelen kielastajan;
    114  Kun rauta Manalle saisi,
    115  Teräs toisi Tuonelahan,
    116  Werin waattehet waluisi,
    117  Hurmehin hurahteleisi.
    118  Mi sinun Manalle saatti?"
    119  Sano wanha Wäinämöinen:
    120  "Tuli on mun Manalle saanut,
    121  Walkiainen Tuonelahan."
    122  Tuonen tyttäret toruwat,
    123  Lapset kalman kalkuttawat:
    124  "Jo tunnen toen puhujan,
    125  Ymmärtelen kielastajan;
    126  Kun tuli Manalle toisi,
    127  Walkiainen Tuonelahan,
    128  Tulin waattehet palaisi,
    129  Walkehin walahteleisi.
    130  Mi sinun Manalle saatti?"
    131  Sano wanha Wäinämöinen:
    132  "Wesi on mun Manalle saanut,
    133  Wesi tuonut Tuonelahan."
    134  Tuonen tyttäret toruwat,
    135  Manan neiot riitelewät:
    136  "Tuosta tunnen kielastajan,
    137  Tajuan walehtelian;
    138  Jos wesi Manalle toisi,
    139  Wesin helmasi heruisi,
    140  Lainehin lapahteleisi.
    141  Ei sillä wenettä saaha,
    142  Tuoa purtta Tuonelasta,
    143  Sano tarkkoja tosia,
    144  Walehia wiimmesiä,
    145  Mi sinun Manalle saatti,
    146  Kuka tuotti Tuonelahan,
    147  Ilman tauin tappamatta,
    148  Ottamatta oiwa surman,
    149  Muun surman musertamatta."
    150  Sano wanha Wäinämöinen:
    151  "Toki mä sanon toetki,
    152  Jos wähän walehtelinki:
    153  Tein tieolla wenettä,
    154  Laain purtta laulamalla:
    155  Laulon päiwän, pohjan puutin,
    156  Laulon toisen, laian liitin,
    157  Laulon kohta kolmannenki
    158  Hankoja hakatessani,
    159  Parraspuita pannessani,
    160  Tehessäni teljopuita;
    161  Uuwun kolmea sanoa
    162  Päähän laian päästyäni,
    163  Perälaian liitoksessa,
    164  Kokkapuun kohentimilla,
    165  Salmalla wenon sakaran.
    166  Läksin Tuonelta sanoja,
    167  Manalalta lausehia.
    168  Tuo wenettä Tuonen tytti,
    169  Lapsi kalman karpasoa,
    170  Yli salmen saahakseni,
    171  Joen poikki päästäkseni."
    172  Toi wenehen Tuonen tytti,
    173  Yli salmen saattelewi,
    174  Joen poikki päästelewi;
    175  Syötti miehen, juotti miehen,
    176  Pani maata matkamiehen,
    177  Mies makaawi, waatet walwo.
    178  Tuonen tyttö käykkäleuka,
    179  Käykkäleuka, rautasormi,
    180  Rautarihman keträäjä,
    181  Waskilankojen walaja,
    182  Keträsi satasen nuotan,
    183  Tuhantisen tuuritteli,
    184  Yhtenä sykysyyönä,
    185  Yhellä wesikiwellä,
    186  Tuonen poika koukkusormi,
    187  Koukkusormi, rautanäppi,
    188  Rautawerkkojen kutoja,
    189  Waskinuotan walmistaja,
    190  Kutowi satasen nuotan,
    191  Tuhantisen tuuritteli,
    192  Samana sykysyyönä,
    193  Samalla wesikiwellä.
    194  Siitä werkko weetähän
    195  Poikki Tuonelan joesta,
    196  Sekä pitkin jotta poikki
    197  Jotta wieläki witahan;
    198  Jott' ei päästä Wäinämöisen,
    199  Selwitä uwentolaisen,
    200  Sinä ilmoissa ikänä,
    201  Kuuna kullan walkiana,
    202  Tuolta Tuonelan koista,
    203  Manalan ikimajasta.
    204  Sillon wanha Wäinämöinen
    205  Jo näki tuhon tulewan,
    206  Hätäpäiwän päälle saawan;
    207  Tohti toisiksi ruweta,
    208  Ruohti muuksi muutellate:
    209  Meni mustana merehen,
    210  Kiwenä wetehen wieri,
    211  Sarana saraikkohon.
    212  Saan tappo taimenia,
    213  Tuhat emon alwehia;
    214  Mato rautaisna matona,
    215  Kulki kyisnä käärmehenä,
    216  Poikki Tuonelan joesta,
    217  Läpi Tuonen werkkoloista.
    218  Sano tuolta saatuansa,
    219  Tuonelasta tultuansa,
    220  Nousewalle nuorisolle,
    221  Kansalle ylenewälle:
    222  "Elkäte etinen kansa,
    223  Elkäte takanenkana,
    224  Lähkö Tuonelta sanoja,
    225  Manalasta lausehia;
    226  Äiä on sinne mennehiä,
    227  Ei paljo palannehia,
    228  Tuolta Tuonelan koista,
    229  Manalan ikimajasta."
    230  Ei sieltä sanoja saanut,
    231  Ei sanoa puoltakana.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems