vkalevala10
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 10
OSA: Wanha Kalevala

    1  Waka wanha Wäinämöinen,
    2  Kun ei saanunna sanoja
    3  Tuolta Tuonelan koista,
    4  Manalan ikimajasta,
    5  Ain' yhtä ajattelewi,
    6  Pitkin päätänsä pitäwi,
    7  Mistäpä sanoja saisi,
    8  Loisi lempiluottehia.
    9  Sanan wirkko, noin nimesi:
    10  "Tuoll' oisi sata sanoa,
    11  Tuhat wirren tutkelmusta,
    12  Suussa Antero Wipusen,
    13  Watsassa wanhan Kalewan.
    14  Sinne on matka mentäwätä,
    15  Polku poimeteltawata,
    16  Seki matkoa pahinta;
    17  Yks on juoni juostakseni
    18  Naisten neulojen neniä;
    19  Juoni toinen juostakseni
    20  Miehen miekan tutkamia;
    21  Kolmas juoni juostakseni
    22  Uron tapparan teriä."
    23  Lähteä luku tulewi,
    24  Toinen käyä kelpoawi,
    25  Kun on muinenki kasakan
    26  Eli orjan palkollisen.
    27  Meni sepponsa pajahan,
    28  Sanowi sanalla tuolla:
    29  "Ohoh seppo Ilmarinen!
    30  Taos rautaset talukset,
    31  Tao rauta rukkasetki,
    32  Paita rautanen rakenna,
    33  Laai rautanen korento,
    34  Teräksinen tienaellos,
    35  Tao syämehen teräkset,
    36  Weä päälle melto rauta;
    37  Lähen saamahan sanoja,
    38  Ongelmoita ottamahan,
    39  Watsasta wanhan Kalewan,
    40  Suusta Antero Wipusen."
    41  Sano seppo Ilmarinen:
    42  "Wiikon on Wipunen kuollut,
    43  Kalewa kaonnut kauan,
    44  Wipunsa wirittämästä,
    45  Ahtamasta ansatiensä;
    46  Et sieltä sanoa saane,
    47  Et sanoa puoltakana."
    48  Waka wanha Wäinämöinen
    49  Toki läksi, ei totellut,
    50  Astu päiwän helkytteli
    51  Naisten neulojen neniä,
    52  Astu toisen torkutteli
    53  Miesten miekan tutkamia,
    54  Kolmanenki keikutteli
    55  Uron tapparan teriä.
    56  Itse wirsikäs Wipunen
    57  Jo oli wiikon maassa maannut,
    58  Kauan lentossa lewännyt;
    59  Haapa kaswo hartioilta,
    60  Koiwu kulmilta yleni,
    61  Leppä leukaluun nenästä,
    62  Pajupehko parran alta,
    63  Otsasta orawikuusi,
    64  Hawuhonka hampahilta,
    65  Jaloilta jalo petäjä.
    66  Jo tulewi Wäinämöinen,
    67  Kaato haawan hartioilta,
    68  Koiwun kulmilta kukisti,
    69  Leuoilta lepän lewiän,
    70  Pajupehkon parran alta,
    71  Hakko hongan hampahilta,
    72  Kuusen otsalta kumosi,
    73  Penko pensiän petäjän.
    74  Syöksi rautasen korennon
    75  Ikenihin irjuwihin,
    76  Leukohin lotisewihin.
    77  Tuosta wirsikäs Wipunen
    78  Heti herkesi unesta,
    79  Tunsi koskewan kowasti,
    80  Kipiästi kiusasewan.
    81  Puri päältä mellon rauan,
    82  Päältä rautasen korennon,
    83  Ei tiennyt terästä purra,
    84  Ei syöä rauan syäntä.
    85  Auko suunsa suuremmaksi,
    86  Leukapielensä lewitti,
    87  Nielläksensä Wäinämöistä.
    88  Siitä wanha Wäinämöinen
    89  Saip' on suuhun suuritieon,
    90  Watsahan warawäkewän;
    91  Wiikon kielellä wiruwi,
    92  Keruksissa kellehtiwi,
    93  Siitä watsahan walahti.
    94  Pani paitansa pajaksi,
    95  Hiat paian palkeheksi,
    96  Turkkinsa tuhottimeksi,
    97  Housut hormiksi rakenti,
    98  Sukat hormin suulliseksi,
    99  Polwensa alasimeksi,
    100  Wasaraksi kyynäspäänsä,
    101  Pikkusormensa pihiksi;
    102  Takoa taputtelewi,
    103  Lyöä lynnähyttelewi,
    104  Watsassa warawäkewän,
    105  Mahtipontisen powessa.
    106  Sillon wirsikäs Wipunen
    107  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    108  "Mi sie lienet miehiäsi,
    109  Ja kuka urohiasi;
    110  Jo olen syönyt sa'an miestä,
    111  Tuhonnut tuhan urosta,
    112  En ole wielä mointa syönyt;
    113  Syet suuhuni tulewat,
    114  Kekälehet kielelleni,
    115  Rauan kuonat kulkkuhuni.
    116  Mist' olet Hiisi hingannunna,
    117  Kusta juutas julkenunna,
    118  Perkele perehtynynnä?
    119  Kun olet tullut tunnotonna,
    120  Tawotonna taputellut,
    121  Puremahan, jäytämähän,
    122  Syömähän, kaluamahan.
    123  Oletko tauti luojan luoma,
    124  Surma säätämä jumalan?
    125  Wai olet pantu palkan eestä,
    126  Rakettu rahan nenästä?
    127  Jos olet tauti luojan luoma,
    128  Surma säätämä jumalan,
    129  Niin mä luomme luojahani,
    130  Heitämme jumalahani,
    131  Ei herra hyweä heitä,
    132  Luoja kaunista kaota.
    133  Jos olet pantu palkan eestä,
    134  Rakettu rahan nenästä,
    135  Niin mä pannen palkatonta,
    136  Rahatonta juoksemahan,
    137  Kullatonta kulkemahan.
    138  Tietähän sinun sukusi,
    139  Maan kawala kaswantosi;
    140  Oletko kalma kalmistosta,
    141  Perkele pyhästä maasta,
    142  Mullista muhajawista,
    143  Maista liikuteltawista?
    144  Wai olet wieno weestä nossut,
    145  Ween waahesta walunut;
    146  Wai olet tuulen tuuwittama,
    147  Meren tyrskyn työnnättämä?
    148  Mist' olet pulma puuttununna,
    149  Taikia tapahtununna?
    150  Kiwistäkö, kannoistako,
    151  Waiko wanhoista sioista,
    152  Waiko watturaunioista,
    153  Tietomiesten tienohilta,
    154  Lakkipäien lainehilta,
    155  Noitien noronenistä,
    156  Mäkipäistä möyrymiesten,
    157  Lummetkoirain koista,
    158  Karhun kiljun kartanosta,
    159  Rewon rääyntäsialta,
    160  Jäniksen jäwintämailta?
    161  Lähe nyt kumma kulkemahan,
    162  Maan paha pakenemahan,
    163  Ennen kun sanon emolle,
    164  Wirkan wierin wanhemmalle.
    165  Kun minä etsin emosi,
    166  Haen waltawanhempasi,
    167  Wielä turwut tuskihisi,
    168  Haluisi halkielet;
    169  Halkiat paha kaheksi,
    170  Konna kolmeksi muruksi.
    171  Ei ennen minun isoni,
    172  Eikä waltawanhempani,
    173  Nouatellut noian mieltä,
    174  Lahjotellut Lappalaista;
    175  Sai se liiat liikkumahan,
    176  Sai pahat pakenemahan.
    177  Jos ei minussa miestä liene,
    178  Ukon pojassa urosta,
    179  Ompa tuossa weikossani,
    180  Joka pilwiä pitäwi,
    181  Hattaroita hallitsewi.
    182  Tuolta ma anon apua,
    183  Tuolta huuan hoiwautan,
    184  Ylähältä taiwosesta,
    185  Alahalta maaemästä;
    186  Huutelen hätäsen huvon,
    187  Panen äänen pakkoisen,
    188  Läpi maan, läpi manuen,
    189  Läpi kuuen kirjokannen,
    190  Läpi taiwahan yheksän.
    191  Ukko taiwahan napanen,
    192  Remupilwen reunahinen!
    193  Tuo tänne tulinen miekka,
    194  Säkehinen säilä kanna,
    195  Jolla ma pahan pitelen,
    196  Ilkiän iki asetan.
    197  Nouse weestä ween emäntä,
    198  Sinilakki lainehista,
    199  Hienohelma hettehestä,
    200  Puhasmuotonen murasta,
    201  Awukseni, ainokseni,
    202  Tuikseni, turwakseni,
    203  Tässä työssä työlähässä,
    204  Tässä tuskassa kowassa.
    205  Nouse metsä miehinesi,
    206  Korpi kaikki kansoinesi,
    207  Perkele perehinesi,
    208  Umpilampi lapsinesi;
    209  Sata miestä miekallista,
    210  Tuhat rauaista urosta,
    211  Wäeksi wähän urohon,
    212  Miehen pienen miehueksi.
    213  Kun ei tuosta kyllä liene,
    214  Mistä mä anon apua?
    215  Onko wanhoa wäkeä,
    216  Iän kaiken istunutta;
    217  Nouse maasta mannun eukko,
    218  Pellosta periisäntä,
    219  Kaikki maasta miekkamiehet,
    220  Hiekasta hewoisurohot,
    221  Tämän pulmun purkajaksi,
    222  Tämän jakson jaksajaksi.
    223  Kawe eukko luonnon tytti,
    224  Kawe kultanen korea!
    225  Joka ennen päästöt päästit,
    226  Joka ennen jaksot jaksoit,
    227  Käy nyt päästö päästämähän,
    228  Tämä jakso jaksamahan.
    229  Kun ei wielä tuosta liene,
    230  Saakohon joku jumala,
    231  Tuhatkunta perkeleitä,
    232  Kaikki päästöt päästämähän,
    233  Kaikki jaksot jaksamahan,
    234  Kaikki pulmut purkamahan.
    235  Lähe nyt kohusta konna,
    236  Maan kamala maksoistani,
    237  Ei siellä sinun sioa
    238  Siankana tarpehella;
    239  Muunne muuttaos majasi,
    240  Etemmä elosiasi.
    241  Minne nyt sinun manoan,
    242  Kunne käsken ja kehotan?
    243  Kun sa lienet nosto toisen,
    244  Toisen nosto, toisen nuoli,
    245  Toki koitellos kotiisi,
    246  Tekiäsi tienohille,
    247  Paniasi parmohille.
    248  Liiku kun lipiä koira,
    249  Tuika kun tulikipuna;
    250  Lennä kukkona kujaan,
    251  Kanan lassa kartanolle;
    252  Sorra soimelta hewonen,
    253  Nawetasta sarwinauta,
    254  Päähyt koukkuhun kowerra,
    255  Sarwet sontahan sowita,
    256  Häntä laske lattialle.
    257  Sitte tullessa tupahan
    258  Mene kynsin kynnyksessä,
    259  Polwin porstuan owissa,
    260  Saahen syrjin syyttömistä,
    261  Wieritse wiattomista,
    262  Käyös päälle käskiäsi,
    263  Nouse päälle nostajasi,
    264  Ota kiinni kinterestä,
    265  Takimmaisista jaloista,
    266  Kaijimmista kantapäistä,
    267  Wasemmista warpahista;
    268  Tunge perkelet tulehen,
    269  Isännät perisopesta,
    270  Emännät owisopesta,
    271  Lapset keskilattialta;
    272  Suin tulehen, päin tulehen,
    273  Takaraiwoin tanterehen;
    274  Silmät käännä kellellehen,
    275  Niskat ruttoin rutase,
    276  Wello werta hartioissa,
    277  Sotke suolia sisässä,
    278  Keitä keuhkoja mahassa.
    279  Pane pää pärisemähän,
    280  Pane luut lotisemahan,
    281  Henki huokumattomaksi.
    282  Waan en pannekkan pahoille,
    283  Warsin töille törkehille;
    284  Tuonne ma sinun manoan
    285  Isäntäsi iltaselle,
    286  Emäntäsi einehelle,
    287  Muorisi munapaloille,
    288  Muun perehen murkkinalle;
    289  Siellä itkewi isosi,
    290  Walittawi wanhempasi,
    291  Weljesi wesin waluwi,
    292  Muorisi murehtelewi.
    293  Ota Hiieltä kypärä,
    294  Lakki laajan perkelehen,
    295  Yli meret mennäksesi,
    296  Lammit luikutellaksesi;
    297  Saaos Hiien hiihtoneuot,
    298  Lemmon leppäset siwakat,
    299  Pahan miehen paksu saua,
    300  Joilla hiihat Hiien maita,
    301  Lemmon lehtoja samoat.
    302  Waan jos kyytiä kysynet,
    303  Anonet ajohewoista;
    304  Ota Hiiestä hewonen,
    305  Wuoresta walitse warsa,
    306  Hiiess' on hywä hewonen,
    307  Punatukka tunturissa,
    308  Hywälle hypittäjälle,
    309  Ajajalle ankaralle,
    310  Jonka tukka tulta tuiski,
    311  Nenä warsin walkiata;
    312  Joll' on rautaset kapiot,
    313  Teräksiset temmottimet;
    314  Jonk' ei kynnet kilpistele,
    315  Eikä kalpistu kapiot,
    316  Ilmankana iljanella,
    317  Kalmankana kaljamalla.
    318  Jos ei wielä siitä liene,
    319  Niin ota sukusi sukset,
    320  Heimokuntasi hewoset,
    321  Weljesi wene punanen,
    322  Kulkiaksesi kotihin,
    323  Wenehellä wettä myöten,
    324  Hewosella tietä myöten,
    325  Suksilla mäkiä myöten,
    326  Ollet kalma kalmistosta,
    327  Perkele pyhästä maasta;
    328  Niin tuonne sinun manoan,
    329  Tuonne käsken ja kehotan,
    330  Multihin muhajawihin,
    331  Maihin liikuteltawihin,
    332  Johon on kansa kaatununna,
    333  Wäki wahwa wääntynynnä.
    334  Ollet wieno weestä nossut,
    335  Ween waahesta walunut;
    336  Niin tuonne sinun manoan,
    337  Tuonne käsken ja kehotan,
    338  Suurelle meren selälle,
    339  Ulapalle aukialle,
    340  Pohjan pitkähän perähän;
    341  Siellä tuulen tuuwitella,
    342  Ween wienon wilkutella,
    343  Ween synkän sylkytellä.
    344  Ollet tuulen tuuwittama,
    345  Ilman tyrskyn tyyräelmä,
    346  Mennös tuulen tietä myöten,
    347  Ahawan ratoa myöten;
    348  Liiku kun lipiä koira,
    349  Siirry kun sininen nuoli,
    350  Tuika kun tulikipuna.
    351  Ja tuonne ma sinun manoan
    352  Hirwen hiihtokankahille,
    353  Jäniksen jäpimämaille,
    354  Rewon rääkymäsioille,
    355  Kontion kiwikolohon,
    356  Karhun louhikamarihin,
    357  Notkoille noroperille,
    358  Soille räykynettömille,
    359  Herehisin hettehisin,
    360  Läilywihin lähtehisin,
    361  Jost' et kuulu kuuna pänä,
    362  Selwiä sinä ikänä.
    363  Ja tuonne ma sinun manoan
    364  Tuonne kuolletten kotihin,
    365  Ikimennetten majahan,
    366  Waipunetten waattehille.
    367  Pohjan pitkähän perähän,
    368  Lapin laajahan salohon,
    369  Rutjan koskehen kowahan,
    370  Palawahan pyörtehesen,
    371  Johon puut päin putoowat,
    372  Perin wieriwät petäjät,
    373  Hongat latwoin lankiawat;
    374  Kokonansa kokkahongat,
    375  Tywin syösten suuret hongat,
    376  Latwoin laikkapäät petäjät.
    377  Jos et tuostakan totelle,
    378  Otan hyiset kintahani,
    379  Maan matoset wanttuhuni,
    380  Wielä saan kokolta koprat,
    381  Weren juojalta wekarat,
    382  Linnulta lihan pitimet,
    383  Hawukalta haarottimet,
    384  Joilla konnan kopristelen,
    385  Ilkiän iki asetan.
    386  Jo nyt on liitto liikkuasi,
    387  Saanut hetki heitteäsi,
    388  Lähtöaika lähteäsi,
    389  Tehtyä teloamasta,
    390  Hengellistä hieromasta;
    391  Lähe nyt liika liikkumahan,
    392  Mies paha pakenemahan,
    393  Ennen päiwän nousemista,
    394  Koi jumalan koittamista,
    395  Auringon ylenemistä;
    396  Ennen kun sanani saapi,
    397  Tahi mieli juohtunewi.
    398  Tulkohon jumalan tunti,
    399  Apu herran auetkohon!
    400  Sillon wuoret woina wuoti,
    401  Kalliot sian lihana,
    402  Lapohina umpilammit,
    403  Ylähäiset maat aleni,
    404  Alahaiset maat yleni,
    405  Linnat liikku, järkky järwet,
    406  Wuoret waskiset wapisi,
    407  Tornit linnan torkahteli,
    408  Tullessa jumalan tunnin,
    409  Awun herran auetessa.
    410  Niin sinäi liika liiku,
    411  Niin sinäi paha pakene,
    412  Liiku liikuteltaessa,
    413  Järky järkyteltäessä."
    414  Sillon wanha Wäinämöinen
    415  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    416  "Hywä tääll' on ollakseni,
    417  Armas aikaellakseni;
    418  Maksat maistawi hywältä,
    419  Keuhkot käypi keitokseksi,
    420  Raswat ruuaksi pätöwi.
    421  Enkä lähe luonnenkana,
    422  Eriä sinä ikänä,
    423  Kun en saa sanoja kuulla,
    424  Luoa lempiluottehia,
    425  Kuulla kyllältä sanoja,
    426  Tuhansia tutkelmoita."
    427  Sillon wirsikäs Wipunen,
    428  Jonk' oli suussa suuri tieto,
    429  Mahti ponneton powessa,
    430  Watsassa warat wäkewät,
    431  Aukasi sanasen arkun,
    432  Wirsilipponsa wiritti,
    433  Lauloaksensa hywiä,
    434  Parahia pannaksensa.
    435  Ei sanat sanoihin puutu,
    436  Wirret weisaten wähene,
    437  Ennen kalliot kiwiä,
    438  Wirrat wienoja wesiä,
    439  Umpilammit ahwenia,
    440  Aaltoja Aluen järwi.
    441  Laulo päiwät pääksytysten,
    442  Yhytysten yöt saneli
    443  Ennen saatuja sanoja,
    444  Opituita ongelmoita,
    445  Wipunsa wirittämillä,
    446  Ahtamilla ansatiensä.
    447  Laulo synnyt syitä myöten,
    448  Luottehet lomia myöten;
    449  Pääty päiwä kuulemahan,
    450  Pääty kuu tähyämähän,
    451  Otawainen oppimahan,
    452  Aallot seisottu selällä,
    453  Lainehet lahen perillä,
    454  Puuttu wirrat wieremästä,
    455  Rutjan koski kuohumasta,
    456  Wuotamasta Wuoksen koski,
    457  Joki Juortanan pysähty.
    458  Waka wanha Wäinämöinen
    459  Siitä sai sanoja kuulla,
    460  Luoa lempi luottehia;
    461  Sai saoin sanoja kuulla,
    462  Tuhansia tutkelmoita,
    463  Suusta Antero Wipusen,
    464  Mahtipontisen powesta,
    465  Watsasta warawäkewän.
    466  Siitä wirsikäs Wipunen
    467  Sylkeä tomahtelewi
    468  Ulos wanhan Wäinämöisen.
    469  Itse wanha Wäinämöinen
    470  Läksi suusta suuritieon,
    471  Mahtipontisen powesta,
    472  Watsasta warawäkewän,
    473  Tuli sepponsa pajahan.
    474  Sano seppo Ilmarinen:
    475  "Joko sait sanoja kuulla,
    476  Luoa lempi luottehia,
    477  Miten laita lasketahan,
    478  Perilaita liitetähän,
    479  Kokkapuut kohennetahan?"
    480  Sano wanha Wäinämöinen:
    481  "Jo ma sain sanoja kuulla,
    482  Luoa lempi luottehia;
    483  Sain saoin sanoja kuulla,
    484  Tuhansia tutkelmoita."
    485  Niin meni wenosen luoksi,
    486  Sai wenonen walmihiksi,
    487  Laatineeksi puinen pursi;
    488  Heitti wenonsa teloille,
    489  Uuen laiwan lastuillensa.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

KR 42:944 99 %
SKVR VII3 4503. 94 %
JR 03364 84 %
JR 50575 82 %
SKVR I2 erill. [Lemminkäisen virsi] 5. 75 %
JR 02416 72 %
SKVR X2 3824 α. 71 %
JR 18975 69 %
SKVR VI1 3946. 69 %
SKVR XII2 7748. 68 %
SKVR VII4 loitsut 1973. 68 %
SKVR IX4 389. 67 %
SKVR IX4 391. 67 %
KR 42:1448 66 %
JR 68839 66 %
JR 30227 66 %
JR 85049 66 %
SKVR VI2 5297. 65 %
SKVR XII2 6032. 65 %
SKVR IX4 596. 64 %
SKVR VI2 7299. 63 %
KR 49:340 63 %
JR 71968 63 %
JR 39320 61 %
SKVR VII4 loitsut 1619. 61 %
SKVR IX4 1633. 60 %
KR 42:1613 60 %
SKVR VII4 loitsut 1845. 60 %
SKVR VII5 Metsäs. 298. 59 %
SKVR VI2 4098. 58 %
JR 27946 58 %
SKVR V2 2457. 57 %
SKVR XII2 5065. 57 %
SKVR VII4 loitsut 1611. 56 %
SKVR IX4 382. 56 %
SKVR IX4 605. 56 %
JR 82669 56 %
KR 43:33 56 %
SKVR XII2 6941. 56 %
SKVR VII4 loitsut 2787. 55 %
SKVR VII5 loitsut 5025. 54 %
JR 66338 54 %
JR 39464 53 %
SKVR I2 799 a). 53 %
SKVR XII2 6514. 53 %
SKVR XII2 5238. 53 %
KR 47:88 53 %
SKVR X2 3234. 53 %
SKVR XII2 6301. 52 %
SKVR VII4 loitsut 1735. 52 %
SKVR VII4 loitsut 1699. 52 %
JR 09362 52 %
SKVR VII5 loitsut 4473. 52 %
SKVR IX4 390. 51 %
SKVR I4 598. 51 %
SKVR I2 799. 51 %
SKVR VII3 loitsut 1545. 51 %
SKVR VII5 loitsut 4152. 51 %
JR 25111 50 %
JR 74802 50 %
JR 82683 50 %
SKVR XII2 6633. 50 %
KR 42:1053 50 %
SKVR XII2 5451. 50 %