vkalevala11
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 11
OSA: Wanha Kalevala

    1  Waka wanha Wäinämöinen
    2  Läksi neittä kosjomahan,
    3  Päätä kassa katsomahan,
    4  Pimiästä Pohjolasta
    5  Miesten syöjästä kylästä,
    6  Urohon upottajasta.
    7  Työnti wenosen wesille,
    8  Uuen laiwan lainehille,
    9  Kuorikiskoilta teloilta,
    10  Mäntysiltä järkälöiltä;
    11  Nosti päälle purjehpuuta,
    12  Kuni mäntyjä mäellä;
    13  Nosti puuhun purjehia,
    14  Kuni kummun kuusikoita.
    15  Itse laiwahan laseksen,
    16  Alasehen asteleksen,
    17  Läksi merta laskemahan,
    18  Sinistä sirottamahan,
    19  Wenehellä walmihilla,
    20  Punasella purrellansa.
    21  Puhu tuuli purjehesen,
    22  Ahawa wenosehensa;
    23  Pursi puinen purjehtiwi,
    24  Satalauta laiehtiwi,
    25  Nenätse utusen niemen,
    26  Päitse saaren terhenisen.
    27  Annikk' oli saaren impi,
    28  Sisar seppo Ilmarisen,
    29  Joutu sotkut sotkemassa,
    30  Waattehet wiruttamassa,
    31  Laawun laiturin nenässä,
    32  Päässä portahan punasen.
    33  Katselewi, kääntelewi
    34  Ympäri ihalat ilmat,
    35  Luopi silmänsä selälle,
    36  Käänsi päätä päiwän alle,
    37  Keksi mustasen merellä,
    38  Sinerwöisen lainehilla.
    39  Sanan wirkko, noin nimesi:
    40  "Mi ollet merellä musta,
    41  Ku sinerwä lainehilla;
    42  Kun sa ollet hanhikarja,
    43  Elikk' armas alliparwi,
    44  Tahi muu lihawa lintu,
    45  Niin sä lentohon lewetös,
    46  Ylähäksi taiwahalle.
    47  Kun ollet kalanen karja,
    48  Elikkä lohinen luoto,
    49  Eli muu sinerwä siika,
    50  Niin sä uimahan upotos,
    51  Wetäitös ween alatse.
    52  Kun ollet kiwinen luoto,
    53  Elikkä wesikiwonen,
    54  Tahi muu wesihakonen,
    55  Wesi päällesi weellös,
    56  Aalto päällesi ajellos.
    57  Kun ollet kotonen pursi,
    58  Weion westämä wenonen,
    59  Niin kohin kotia käännys,
    60  Wastoin näitä walkamoita,
    61  Perin muille walkamoille.
    62  Kun ollet kylänen pursi,
    63  Ulommaksi uiksennellos,
    64  Wastoin muita walkamoita,
    65  Perin näille walkamoille.
    66  Lienet pursi Wäinämöisen,
    67  Wene laulajan ikuisen,
    68  Niin sä luokseni lähene,
    69  Pakinoille painelete,
    70  Sana wieä, toinen tuoa,
    71  Kolmansi kowin puhua."
    72  Oli pursi Wäinämöisen,
    73  Wene laulajan ikuisen,
    74  Jo luoksi lähentelihen,
    75  Pakinoille painatteli,
    76  Sanan wieä, toisen tuoa,
    77  Kolmannen kowin puhua.
    78  Annikk' oli saaren impi,
    79  Sisar seppo Ilmarisen,
    80  Lausutteli matkamiestä,
    81  Kysytteli tienkäwiää:
    82  "Kunne läksit Wäinämöinen,
    83  Olkesit suwannon sulho,
    84  Maan walio waatetitse?"
    85  Sano wanha Wäinämöinen:
    86  "Läksin lohta pyytämähän,
    87  Kuujoa kuettamahan,
    88  Tuossa Tuonelan joessa,
    89  Manalan alantehessa."
    90  Annikk' oli saaren impi,
    91  Sanan wirkko, noin nimesi:
    92  "Tuosta tunnen kielastajan,
    93  Tajuan walehtelian;
    94  Toisin ennen mun isoni,
    95  Muinon waltawanhempani,
    96  Läksi lohta pyytämähän,
    97  Taimenta tawottamahan,
    98  Werkkoja wenehen täysi,
    99  Laskuksia laiwa kaikki,
    100  Teljot täynnä tarpomia,
    101  Alla kaaren atroamet,
    102  Kultakäpyjä kokalla;
    103  Kunne läksit Wäinämöinen,
    104  Ulkosit uwantolainen?"
    105  Sano wanha Wäinämöinen:
    106  "Läksi hanhien hakuhun,
    107  Kirjasiipien kisahan,
    108  Kuolasuien korjelohon,
    109  Saksan salmilta sywiltä,
    110  Ulapoilta aukeilta."
    111  Aina Annikki sanowi,
    112  Tinarinta riitelewi:
    113  "Tuosta tunnen kielastajan,
    114  Tajuan walehtelian;
    115  Toisin ennen mun isoni,
    116  Muinon waltawanhempani,
    117  Läksi hanhien hakuhun,
    118  Kirjasiipien kisahan,
    119  Kuolasuien korjelohon;
    120  Wetehessä kaari kaunis,
    121  Jousi suuri jäntehessä,
    122  Haukku harmaja wenossa,
    123  Koira musta kahlehissa,
    124  Rakki juoksi rannan teitä,
    125  Pentu kiiellen kiwiä;
    126  Kunne läksi Wäinämöinen,
    127  Suorihet suwantolainen?"
    128  Sano wanha Wäinämöinen:
    129  "Tule tytti purteheni,
    130  Neitonen wenoseheni,
    131  Niin sanon toet totiset,
    132  Walehettomat wakaiset."
    133  Aina Annikki sanowi,
    134  Tinarinta riitelewi:
    135  "Tuuli tulko purtehesi,
    136  Ahawa wenosehesi,
    137  Käännän purtesi kumohon,
    138  Wenosi wesiajolle,
    139  Jos en saa tosia kuulla,
    140  Kunne läksit Wäinämöinen;
    141  Sano tarkkoja tosia,
    142  Walehia wiimmesiä."
    143  Sano wanha Wäinämöinen:
    144  "Toki ma sanon toetki,
    145  Jos wähän walehtelinki;
    146  Läksi neittä kosjomahan,
    147  Päätä kassa katsomahan,
    148  Pimiästä Pohjolasta,
    149  Summasta Sariolasta,
    150  Miehen syöjästä kylästä,
    151  Urohon upottajasta."
    152  Annikk' oli saaren neiti,
    153  Sisar seppo Ilmarisen,
    154  Kun tunsi toet totiset,
    155  Walehettomat wakaiset,
    156  Heitti sotkut sotkematta,
    157  Waattehet wiruttamatta,
    158  Käsin kääri waattehensa,
    159  Koprin helmansa kokosi,
    160  Meni juoksulla kotihin,
    161  Samolla pihalle saapi.
    162  Meni pirttihin pihalta,
    163  Sanan wirkko, noin nimesi:
    164  "Weli seppo Ilmarinen,
    165  Lankoni emoni lapsi!
    166  Taos mulle sukkulainen,
    167  Tao sormukset soriat,
    168  Kahet, kolmet korwakoltut,
    169  Wiiet, kuuet wyölliswitjat,
    170  Niin sanon toet totiset,
    171  Walehettomat wakaiset:
    172  Kesän kengität hewoista,
    173  Talwen rautoja rakennat,
    174  Kulkiaksesi kosihin,
    175  Mennäksesi Pohjolahan;
    176  Jo nyt wiewät wiekkahammat,
    177  Etewämmät ennättäwät,
    178  Saoin markoin maksettusi,
    179  Tuhansin lunastettusi,
    180  Talwin kaksin kaupittusi,
    181  Kesin kolmin kosjottusi;
    182  Jo menewi Wäinämöinen
    183  Selässä meren sinisen,
    184  Kokan kultasen kuwussa,
    185  Melan koukkupään nojassa,
    186  Pimeähän Pohjolahan,
    187  Summahan Sariolahan."
    188  Se on seppo Ilmarinen,
    189  Takoja iän ikuinen,
    190  Wasara walahti käästä,
    191  Pihet sormista pirahti,
    192  Sanan wirkko, noin nimesi:
    193  "Annikki sisarueni!
    194  Taon sulle sukkulaisen,
    195  Taon sormukset soriat,
    196  Kahet, kolmet korwaskullat,
    197  Wiiet, kuuet wyölliswitjat;
    198  Lämmitä saloa sauna,
    199  Pian pirtti riuwuttele,
    200  Laai pikkusen poroa,
    201  Lipjäistä liuottele,
    202  Millä peiponen peseksen,
    203  Pulmonen puhasteleksen,
    204  Sykysyisistä sysistä,
    205  Taonnoista talwisista."
    206  Annikk' oli niemen neiti,
    207  Sisar seppo Ilmarisen,
    208  Lämmitti saloa saunan,
    209  Pian pirtin riuwutteli,
    210  Haapasilla halkosilla,
    211  Pienillä pirastehilla,
    212  Kanto wettä lähtehestä,
    213  Herasesta hettehestä,
    214  Taitto wastan warwikosta,
    215  Lempiwastasen lehosta,
    216  Laati piimästä poroa,
    217  Ytelmästä saipuata,
    218  Saipuata säikkywäistä,
    219  Miehen pään walottajoa.
    220  Itse seppo Ilmarinen,
    221  Pian pistihen pajahan,
    222  Tako neien tarpehia,
    223  Wyölliskoukkuja kohenti,
    224  Yhen kylyn joutuessa,
    225  Yhen saunan saapuessa.
    226  Siitä kylpi kylläseksi,
    227  Walelekse walkiaksi,
    228  Sykysyisistä sysistä,
    229  Taonnoista talwisista.
    230  Itse noin sanoiksi saatti:
    231  "Annikki sisarueni!
    232  Tuoppa paita palttinainen
    233  Hipiälle hiettömälle,
    234  Iholle alastomalle;
    235  Tuoppa kaatiot kaposet
    236  Uitimille uittomille,
    237  Säärille sasuttomille;
    238  Tuoppa haljakka sininen
    239  Päälle paian palttinaisen;
    240  Saappa sarkakauhtanainen
    241  Päälle haljakan sinisen;
    242  Tuoppa ussakka utunen
    243  Päälle sarkakauhtanaisen;
    244  Saappa saapka sahmattainen,
    245  Puhki pilwien puhuja,
    246  Läpi metsän läässöttäjä,
    247  Hiwuksille hiettömille."
    248  Siitä seppo Ilmarinen,
    249  Takoja iän ikuinen,
    250  Otti kultia kypärin,
    251  Hopehia huowan täyen,
    252  Pisti warsan waljahisin,
    253  Puikkohin tulipunasen.
    254  Itse istuwi rekehen.
    255  Kohennaksen korjahansa,
    256  Pani oron juoksemahan,
    257  Liinaharjan liikkumahan,
    258  Wirkku juoksi, matka joutu,
    259  Reki wieri, ranta roiski.
    260  Ajawi karittelewi
    261  Meren hietaharjuloita,
    262  Simosalmien siwutse,
    263  Leppäharjuin hartioitse.
    264  Jopa haukku hallikoira,
    265  Linnan luppa luskutteli.
    266  Sano Pohjolan isäntä:
    267  "Käyös tyttö katsomahan,
    268  Mitä halli haukkunewi,
    269  Linnan luppa luskuttawi."
    270  Tytti warti wastoawi:
    271  "Empä ennätä isoni,
    272  Kiwi on suuri jauhettawa,
    273  Kiwi suuri, jauhot hienot,
    274  Jauhaja wähäwäkinen."
    275  Sano Pohjolan isäntä:
    276  "Käyös akka katsomahan,
    277  Mitä halli haukkunewi,
    278  Linnan luppa luskuttawi."
    279  Akka warti wastoawi:
    280  "Empä tarkon ennättäisi,
    281  Leipä on paksu leiwottawa,
    282  Leipä paksu, jauhot pienet,
    283  Leipoja wähäwäkinen."
    284  Sano Pohjolan isäntä:
    285  "Ainap' on akoilla kiiret,
    286  Aina työtä tyttärillä,
    287  Wuotehellaki wenyissä;
    288  Mene poika katsomahan."
    289  Poika tuon sanoiksi wirkki:
    290  "Mene itse katsomahan,
    291  Mie en joua kuitenkana;
    292  Pino on suuri pilkottawa,
    293  Pino suuri, halot hienot,
    294  Pilkkoja wähäwäkinen."
    295  Aina haukku hallikoira,
    296  Willahäntä wieretteli,
    297  Saaren wartio walitti,
    298  Perän lyöen pientarehen,
    299  Hännän maahan torkutellen.
    300  Sano Pohjolan isäntä:
    301  "Ei halli waletta hauku,
    302  Linnan luppa luuhattele,
    303  Ei se syyttä syyhättele,
    304  Eikä honkihin horise."
    305  Meni itse katsomahan
    306  Pellolle perimmäiselle,
    307  Takimmalle tanhualle.
    308  Loi silmänsä luotehelle,
    309  Käänsi päätä päiwän alle,
    310  Jo näki toen totisen,
    311  Mitä haukku hallikoira,
    312  Maan walio waikutteli,
    313  Mustahäntä häilytteli:
    314  Ajetahan kirjokorjin
    315  Maapuolin Simosaloa,
    316  Lasketahan laiwoin suurin
    317  Selän puolin Lemmen lahta.
    318  Itse Pohjolan isäntä
    319  Pian pirttihin menewi,
    320  Alle kattojen ajaksen,
    321  Sanan wirkko, noin nimesi:
    322  "Jo tulewi wierahia
    323  Selällä meren sinisen."
    324  Pohjan tytti, Pohjan akka
    325  Pian pistihen pihalle,
    326  Luoen silmänsä selälle,
    327  Kääten päätä päiwän alle.
    328  Sano Pohjolan emäntä:
    329  "Mi tulewi wierahia,
    330  Se tulewi naimakansa;
    331  Kellen menet tyttäreni?
    332  Ku se korjalla ajawi,
    333  Kirjawalla kiiättäwi,
    334  Maapuolin Simosaloa,
    335  Se on seppo Ilmarinen,
    336  Takoja iän ikuinen;
    337  Tuopi kultia kypärin,
    338  Hopehia huowan täyen.
    339  Ku laskewi laiwoin suurin,
    340  Punalaiwoin purjehtiwi,
    341  Selän puolin Lemmen lahta,
    342  Se on wanha Wäinämöinen,
    343  Tietäjä iän ikuinen;
    344  Tuopi laiwalla rahoja,
    345  Aluksella aartehia.
    346  Sille mennös tyttäreni,
    347  Ku tuo laiwalla rahoja,
    348  Aluksella aartehia;
    349  Wanhassa wara parempi,
    350  Jos on nuori nopsahampi."
    351  Niin neiti sanansa wirkki:
    352  "Oi on maammo kantajani,
    353  Oi emo ylentämäni!
    354  Eipä meitä ennenkänä
    355  Ei ole myötynä rahoin,
    356  Ain' on ilman annettuna
    357  Urohille pyytäwille,
    358  Miehille anowaisille;
    359  Sille saanen maammoseni,
    360  Ku on sampuen takonut,
    361  Kirjokannen kalkutellut."
    362  Sillon wanha Wäinämöinen
    363  Oli eellä ennättäjä,
    364  Heti tungeksen tupahan,
    365  Alle kattojen ajaksen,
    366  Itse tuon sanoiksi wirkki,
    367  Owen suussa, alla orren,
    368  Kattilan katasioilla,
    369  Lakin päästä laskemilla,
    370  Kintahan kirwottimilla;
    371  Sanowi sanalla tuolla,
    372  Lausu tuolla lausehella:
    373  "Oisiko minulle neittä
    374  Ikuseksi puolisoksi,
    375  Kainaloiseksi kanaksi,
    376  Siani lewittäjäksi,
    377  Paniaksi päänalasen?"
    378  Tuopa kaunis Pohjan tytti,
    379  Maan kuulu, ween walio,
    380  Itse ennätti sanoa:
    381  "En kiitä meristä miestä,
    382  Enkä wanhoa urosta,
    383  Tuuli wie merillä mielen,
    384  Aiwot särkewi ahawa,
    385  Waiwa wanhasta tulewi,
    386  Ikäwä iällisestä.
    387  Ei ole sinulle neittä
    388  Ikuseksi puolisoksi,
    389  Kainaloiseksi kanaksi,
    390  Siasi lewittäjäksi,
    391  Paniaksi päänalasen."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems