vkalevala12
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 12
OSA: Wanha Kalevala

    1  Siitä seppo Ilmarinen
    2  Itse tungeksen tupahan,
    3  Kaiwaksen katoksen alle,
    4  Sanan wirkko, noin nimesi:
    5  "Jok' on walmis walwattini,
    6  Walmis walwateltawani?"
    7  Sano Pohjolan emäntä:
    8  "Ompa walmis walwattisi,
    9  Walmis walwateltawasi,
    10  Kun sa kynnät kyisen pellon,
    11  Käärmehisen käännättelet.
    12  Senpä Hiisi ennen kynsi,
    13  Lempo warsinki wakoili,
    14  Waarnahilla waskisilla,
    15  Atralla tuliterällä,
    16  Yhä poikani polonen
    17  Kesken heitti kynnöksensä."
    18  Sillon seppo Ilmarinen
    19  Ei kärsi käsin ruweta,
    20  Sowi sormin suorrostella,
    21  Ilman rautarukkasitta,
    22  Kiwisittä kintahitta.
    23  Otti rautarukkasensa,
    24  Nouti kintahat kiwiset,
    25  Tako rautaset talukset,
    26  Teräksiset säärystimet,
    27  Rautapaitohin panihen,
    28  Teräswöihin wyöttelihen.
    29  Siitä kynti kyisen pellon,
    30  Wakoeli maan matosen;
    31  Nosti kyitä kynnökselle,
    32  Käärmehiä käännökselle,
    33  Sano tuolta tultuansa:
    34  "Jo ma kynnin kyisen pellon,
    35  Wakoelin maan matosen,
    36  Käärmehisen käännättelin;
    37  Onko walmis walwattini,
    38  Walmis walwateltawani?"
    39  Sano Pohjolan emäntä:
    40  "Ompa walmis walwattisi,
    41  Walmis walwateltawasi,
    42  Kun suistat suet saloista,
    43  Päistät karhut kankahilta,
    44  Aina lehmäni lewitti,
    45  Tappo tammoja polosen."
    46  Sillon seppo Ilmarinen,
    47  Takoja iän ikuinen,
    48  Teki suitset teräksiset,
    49  Päitset rautaset rakenti.
    50  Niillä suistawi sutoset,
    51  Päisti karhut kankahilta,
    52  Pani suet suitset suuhun,
    53  Päitset päähän kontioille,
    54  Sano tuolta tultuansa:
    55  "Jo ma kynnin kyisen pellon,
    56  Käärmehisen käännättelin,
    57  Wakoelin maan matosen;
    58  Jo suistin suet saloista,
    59  Päistin karhut kankahilta;
    60  Onko walmis walwattini,
    61  Walmis walwateltawani?"
    62  Sano Pohjolan emäntä:
    63  "Jo on walmis walwattisi,
    64  Walmis walwateltawasi,
    65  Kun saat suuren suomuhauin,
    66  Liikkuwan kalan lihawan,
    67  Tuolta Tuonelan joesta,
    68  Manalan alantehesta,
    69  Werkotonna, nuotatonna,
    70  Ilman muutta pyywyksettä;
    71  Jo on syönyt saanki miestä,
    72  Tuhonnut tuhan urosta."
    73  Jopa tuskiksi tulewi,
    74  Läylemmäksi lankiawi;
    75  Takowi kokon tulisen,
    76  Waakalinnun walkiaisen,
    77  Koprat rauasta takowi,
    78  Teräksestä temmottimet;
    79  Siiwillen siotteleksen,
    80  Kokon kynkkäluun nenille,
    81  Lenteä lekuttelewi,
    82  Lenti Tuonelan joelle,
    83  Yksi siipi wettä wiili,
    84  Toinen taiwoja tasaili,
    85  Nokka luotoja lotasi,
    86  Koprat merta kuopraeli;
    87  Lenti hauin pyyäntähän,
    88  Hirmuhampahan hakuhun.
    89  Tuli hauki hangotellen,
    90  Ween koira wengotellen,
    91  Eik' oo hauki pienen pieni,
    92  Eikä hauki suuren suuri:
    93  Kieli kahta kirweswartta,
    94  Hampahat harawan warren,
    95  Kita kolmen kosken werta,
    96  Selkäranka seitsemisen.
    97  Lenti kokko liitätellen,
    98  Isketellen ilman lintu,
    99  Eik' oo kokko pienen pieni,
    100  Eikä kokko suuren suuri:
    101  Sen on suu satoa syltä,
    102  Kita kuusi koskellista,
    103  Kieli wiittä kirweswartta,
    104  Kynnet wiittä wiikatetta,
    105  Siipi taiwoa tapasi,
    106  Toinen wettä wiepraeli.
    107  Liiteleksen, laateleksen,
    108  Katseleksen, käänteleksen;
    109  Keksi suuren suomuhauin,
    110  Liikkuwan kalan lihawan,
    111  Iskewi kaloa tuota,
    112  Koprin selkähän kawahti.
    113  Sillon suuri suomuhauki,
    114  Liikkuja kala lihawa,
    115  Painawi kokon kynimen,
    116  Alle selwien wesien.
    117  Niin kokko kohotteleksen,
    118  Ilmahan ylenteleksen,
    119  Nosti mustia muria,
    120  Päälle selwien wesien.
    121  Liiteleksen, laateleksen,
    122  Toki toisesti kokewi,
    123  Yhen iski kynsiänsä
    124  Hauin hirmun hartioihin,
    125  Ween koiran koukkuluihin,
    126  Toisen iski kynsiänsä
    127  Rautaselle kalliolle,
    128  Wuorelle teräksiselle.
    129  Kilpisty kiwestä kynsi,
    130  Kalpistihen kalliosta;
    131  Jo hauki sukelteleksen,
    132  Ween wenkale weäksen,
    133  Kynsistä kokon kynimen,
    134  Waakalinnun warpahista.
    135  Siitä kokko rautakopra
    136  Kohta kolmasti kokewi,
    137  Warsin iskeä tapasi,
    138  Iski kiinni kynsiänsä,
    139  Saipa hauin kynsihinsä,
    140  Ween koiran koprihinsa,
    141  Nosti suuren suomuhauin,
    142  Ween wenkalen wetäwi,
    143  Alta aaltojen sywien,
    144  Päälle selwien wesien.
    145  Nosti siitäki ylemmä,
    146  Korkiammalle kohotti,
    147  Oksalle omenatammen,
    148  Latwalle lakan petäjän.
    149  Wiepi wieläki ylemmä,
    150  Korkiammalle kohotti,
    151  Pitkän pilwen rannan päälle,
    152  Pitkän kaaren kannikalle;
    153  Pilwet liikku, taiwot nauku,
    154  Ilman kannet kallisteli,
    155  Katkesi ukolta kaari,
    156  Kuulta sarwipää sakara.
    157  Sillä seppo Ilmarinen
    158  Sai on suuren suomuhauin,
    159  Liikkuwan kalan lihawan,
    160  Tuosta Tuonelan joesta,
    161  Manalan alantehesta.
    162  Ei wesi weellen tullut
    163  Kalahauin suomuloista,
    164  Ilma ilmallen hajasnut,
    165  Kokkolinnun höyheniltä.
    166  Siitä seppo Ilmarinen
    167  Otti weitsen huotrastansa,
    168  Päätä poikki pahkomahan,
    169  Watsa halki wiiltämähän;
    170  Itse maisteli makua,
    171  Itse riipo rintapäitä.
    172  Pään on warsin poikki pahko,
    173  Wiepi Pohjolan tupahan
    174  Anopille antehiksi,
    175  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    176  "Tuoss' olis ikuinen tuoli
    177  Hywän Pohjolan tupahan."
    178  Siitä seppo Ilmarinen
    179  Sanan wirkko, noin nimesi:
    180  "Jo nyt kynnin kyiset pellot,
    181  Käärmehiset käännättelin;
    182  Jo suistin suet saloista,
    183  Päistin karhut kankahilta;
    184  Sainki suuret suomuhauit,
    185  Liikkuwat kalat lihawat,
    186  Tuosta Tuonelan joesta,
    187  Manalan alantehesta;
    188  Joko on walmis walwattini,
    189  Walmis walwateltawani?"
    190  Sano Pohjolan emäntä:
    191  "Pahoinpa sinäi laait,
    192  Kun sä päätä poikki pahkoit,
    193  Watsan warsin halki laskit,
    194  Wielä riiwoit rintapäätä,
    195  Kanssa maistelit makua."
    196  Silloin seppo Ilmarinen
    197  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    198  "Ei saalis wiatta saaha
    199  Paikoilta paremmiltana,
    200  Saati Tuonelan joesta,
    201  Manalan alantehesta;
    202  Jok' on walmis walwattini,
    203  Walmis walwateltawani?"
    204  Sano Pohjolan emäntä:
    205  "Jo nyt on walmis walwattisi,
    206  Walmis walwateltawasi,
    207  Jo nyt on neito kosjottuna,
    208  Päähyt kassa kaupittuna,
    209  Ilmariselle sepolle,
    210  Kainaloiseksi kanaksi,
    211  Ikuseksi puolisoksi."
    212  Anto oman tyttärensä,
    213  Sanan wirkko, noin nimesi:
    214  "Mistä tiesit teltamoinen,
    215  Kuulit kultani omena,
    216  Tämän neien syntywäksi,
    217  Impyen ylenewäksi,
    218  Kun on nuori neityemme,
    219  Wasta kaswawa kanamme?"
    220  Laulo lapsi lattialta,
    221  Poika pieni pankon päästä:
    222  "Siitä tiesi teltamoinen,
    223  Kuuli kultasi omena,
    224  Isopa hywältä kuulu,
    225  Kuulu kullalta mereltä.
    226  Juoksi purret puittomia,
    227  Wenot wäljiä wesiä,
    228  Tuoen täytensä eloa,
    229  Aluksensa aartehia.
    230  Ja siitä tiesi teltamoinen
    231  Kuuli kultasi omena;
    232  Emopa hywältä kuulu,
    233  Kuulu kullasta koista;
    234  Nosti leiwät leppehesti,
    235  Syötti wierahat wälehen.
    236  Käwi kujat kuurullahan,
    237  Lääwät länkämäisillähän;
    238  Aiwon ammo aikasuopa,
    239  Aiwon aika huomenessa,
    240  Mäkähti kewätkaritsa,
    241  Kewätuuhi ullotteli,
    242  Heinän hienon heittäjätä,
    243  Palasen parantajata.
    244  Ja siitä tiesi teltamoinen,
    245  Kuuli kultasi omena:
    246  Aiwon aika huomenessa
    247  Noki nousi nuorasesta,
    248  Sawu paksusta pakeni,
    249  Kuulun neitosen koista.
    250  Sukkulainen suikahteli
    251  Kärppänä kiwen raossa,
    252  Piukahteli pirran piikit
    253  Tikkana puun kupeessa,
    254  Käärilauta käännähteli
    255  Orawana oksapuussa."
    256  Siitä Pohjolan emäntä
    257  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    258  "Kaiken sykysyn sanoinki,
    259  Keskutin tämän kewään:
    260  Salwoome piilopirtti,
    261  Piilopirtti pikkarainen,
    262  Neien kangasta kutoa,
    263  Saoin sarkoa kutoa.
    264  Laatiome pieni pirtti,
    265  Pienet piiloikkunaiset,
    266  Missä neittä piiletellä,
    267  Päätä kassa kaswatella;
    268  Pah' on neitonen salata,
    269  Hiwus pitkä piiletellä,
    270  Hywä on hepo salata,
    271  Suorajouhi suojaella."
    272  Waka wanha Wäinämöinen
    273  Alla päin pahoilla mielin,
    274  Kotihinsa kulkiessa,
    275  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    276  "Elkääte etinen kansa,
    277  Elkääte lapsen lapsi,
    278  Lähkö uimahan uhalla,
    279  Weikasta wesien päälle,
    280  Kilwon neittä kosjomahan
    281  Sepon Ilmarin keralla."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 03366 88 %
JR 24191 80 %
JR 09988 75 %
SKVR I2 erill. [Lemminkäisen virsi] 5. 75 %
JR 24319 68 %
KR 42:1353 68 %
SKVR XIII4 13068. 67 %
SKVR I4 2228. 63 %
JR 24747 59 %
JR 85167 57 %
SKVR VII1 828. 54 %
JR 24495 53 %
SKVR XII1 14. 51 %