vkalevala13
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 13
OSA: Wanha Kalevala

    1  Walmisteltihin pitoja,
    2  Häitä Pohjolan tuwilla,
    3  Pitoja Pimentolassa.
    4  Mitä tuohon tuotanehe,
    5  Ja kuta we'ettänehe,
    6  Noihin Pohjolan pitohin,
    7  Sariolan juominkihin,
    8  Hywän rahwahan ruuiksi,
    9  Joukon suuren syötäwäksi?
    10  Tuotu on muhia mulli,
    11  Sonni saatuna lihawa.
    12  Kaswo härkä Karjalassa,
    13  Sonni Suomessa sikesi,
    14  Eikä härkä suuren suuri,
    15  Eikä härkä pienen pieni;
    16  Hämehessä häntä häily,
    17  Pää keikku Kemijoella,
    18  Jalk' on yksi Aunuksessa,
    19  Toinen Turjan tunturilla,
    20  Kolmansi koskella Wuoksen,
    21  Neljäs on Lapin lahella.
    22  Päiwän lenti pääskylintu
    23  Härän sarwien wäliä,
    24  Kuun juoksi kesäorawa
    25  Häpeheltä hännän päähän,
    26  Eikä wielä päähän päässyt,
    27  Ensinkänä ennättänyt,
    28  Keskelläpä yön pitäwi,
    29  Härän hännällä lepäsi.
    30  Etsitähän iskiätä,
    31  Katsotahan kaatajata,
    32  Wienosta Wenäjän maasta,
    33  Kaunihista Karjalasta,
    34  Suomen suurilta tiloilta,
    35  Ruotsin maasta rohkiasta,
    36  Tämän riikin riitamaasta,
    37  Tämän wallan wainojasta.
    38  Läksi ukko iskemähän,
    39  Palwonen pitelemähän,
    40  Wirokannas wiilemähän;
    41  Härkä päänsä häilähytti,
    42  Mustat silmänsä mulisti,
    43  Ukko kuusehen kawahti,
    44  Palwonen pajun nenähän,
    45  Wirokannas kannon päähän.
    46  Ukko kuusesta toruwi,
    47  Palwonen pajun nenästä
    48  Wirokannas kannon päästä:
    49  "Kun ma tullen toisen kerran,
    50  Toki saanen saalihiksi
    51  Sata saawia lihoa,
    52  Werta seitsemän wenettä,
    53  Kuuta kuusi tynnyriä."
    54  Eipä toiste tullukkana,
    55  Eikä sen erän perästä.
    56  Etsitähän iskiätä,
    57  Katsotahan kaatajata;
    58  Etsitähän Tuonelasta,
    59  Manalasta maanki alta,
    60  Etsittihin, eipä löytty,
    61  Haettihin, ei hawattu.
    62  Mies pieni merestä nousi,
    63  Uros aallosta yleni,
    64  Eikä uros pienen pieni,
    65  Eikä uros suuren suuri;
    66  Pystyn peukalon pituinen,
    67  Kolmen sormen korkeuinen:
    68  Alla maljan maata mahtu,
    69  Seulan alla seisomahan.
    70  Part' on polwilla eessä,
    71  Hiwus kannoilla takana,
    72  Päässä paasinen kypäri,
    73  Jaloissa kiwiset kengät,
    74  Weitsi kultanen käessä,
    75  Hopiainen huotra wyöllä.
    76  Jo tapasi tappajansa,
    77  Sonni suuri sortajansa.
    78  Heti kun näki eränsä,
    79  Ruhto niskahan rutosti,
    80  Sorti sonnin polwillehen,
    81  Kylin maahan kyykähytti.
    82  Saiko paljon saalihiksi?
    83  Wähän saapi saalihiksi:
    84  Sata saawia lihoa,
    85  Sata syltä makkaroa,
    86  Werta seitsemän wenettä,
    87  Kuuta kuusi tynnyriä,
    88  Hywän Pohjolan pitohin,
    89  Sariolan juominkihin.
    90  Siitä Pohjolan emäntä
    91  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    92  "Mistäpä olutta saamma,
    93  Tahi taaria panemma,
    94  Näille häille hankkimille,
    95  Pioille piettäwille?
    96  En tieä tekoa taarin,
    97  Enkä syntyä olosen."
    98  Huuhuwi humala puusta,
    99  Wesi wirrasta wihelsi,
    100  Otra pellon pientaresta:
    101  "Konsa me koolle saamma,
    102  Konsa koolle ja koholle!"
    103  Osmotar oluen seppä,
    104  Kapo kaljojen tekiä,
    105  Arwelee, ajattelewi:
    106  "Mitä tuostaki tulisi,
    107  Jos panen pa'an tulelle,
    108  Laitan keiton kiehumahan."
    109  Otti otrasen jywiä,
    110  Kuusi otrasen jyweä,
    111  Seitsemän humalan päätä,
    112  Wettä kauhoa kaheksan;
    113  Niin pani pa'an tulelle,
    114  Laitto keiton kiehumahan.
    115  Kuu kiwiä kuumettihin,
    116  Kesä wettä keitettihin,
    117  Salo puita poltettihin,
    118  Salo puita, saari maita.
    119  Kansa kaikki katsahtawi,
    120  Katsahtawi, kaiwahtawi:
    121  "Mistäpä sawunen saapi,
    122  Auer ilmahan ajaksen."
    123  Tuoltapa sawunen saapi,
    124  Auer ilmahan ajaksen;
    125  Sawu saarella palawi,
    126  Tuli niemen tutkamessa,
    127  Pienikö soan tuleksi,
    128  Suuri paimosen paloksi.
    129  Osmotar oluen seppä,
    130  Kapo kaljojen tekiä,
    131  Kesän keittäwi olutta,
    132  Talwen taaria rakenti;
    133  Pani otraista olutta
    134  Puisen uuen uurtehesen.
    135  Sai oluen panneheksi,
    136  Ei saanut hapanneheksi.
    137  Arwelee, ajattelewi,
    138  Sanan wirkko, noin nimesi:
    139  "Mitä tuohon tuotanehe,
    140  Ja kuta kutsuttanehe,
    141  Oluelle happameksi,
    142  Kaljalle kohottimeksi."
    143  Hyw' on tyttö Pohjan neiti,
    144  Se on soma sormiltansa,
    145  Aina liukas liikunnolta,
    146  Aina kengältä kepiä.
    147  Liikku sillan liitoksella,
    148  Laaho keskilattialla,
    149  Yhtä toista toimitteli
    150  Kahen kattilan kesellä.
    151  Näki puikon lattialla,
    152  Otti puikon lattialta,
    153  Katselewi, kääntelewi:
    154  "Mitä tuostaki tulisi
    155  Kawon kaunihin käsissä,
    156  Hywän immen hyppysissä?"
    157  Jo kanto kawon kätehen,
    158  Hywän immen hyppysihin.
    159  Kapo kaksin kämmeninsä,
    160  Hykersi molempinensa,
    161  Molempihin reisihinsä;
    162  Synty walkia orawa.
    163  Niin se neuo poikoansa,
    164  Orawaistansa opasti:
    165  "Orawani lintuseni,
    166  Orpolapseni omani!
    167  Juokse tuonne, kunne käsken,
    168  Kunne käsken ja kehotan,
    169  Mielusahan metsolahan,
    170  Tarkkahan Tapiolahan;
    171  Nouse puuhun pienosehen,
    172  Taiten tarhalatwasehen,
    173  Jottei kokko kopraseisi,
    174  Eikä iskis ilman lintu.
    175  Käpy pure käyessäsi,
    176  Kanna kaksi kynnessäsi,
    177  Ne kanna kawon kätehen,
    178  Tuo olalle Osmottaren."
    179  Osasi orawa juosta,
    180  Matkaella maan ihana.
    181  Pian juoksi matkan pitkän,
    182  Wälehen wälit lyhyet,
    183  Mäen poikki, toisen pitkin,
    184  Kolmannen wähän witahan,
    185  Mielusahan metsolahan,
    186  Tarkkahan Tapiolahan.
    187  Siell' on kolme korpikuusta,
    188  Neljä pienoista petäätä,
    189  Nousi puuhun pienosehen,
    190  Taiten tarhalatwasehen,
    191  Eikä kokko kopraissunna,
    192  Iskenynnä ilman lintu.
    193  Katkasi käpyä kaksi,
    194  Päitä lehwän leikkaeli,
    195  Käwyt kätki kynsihinsä,
    196  Kääräsi käpälehensä,
    197  Niin kanto kawon kätehen,
    198  Hywän immen hyppysihin.
    199  Osmotar oluehensa,
    200  Kapo pisti kaljahansa,
    201  Ei ota olut hapata,
    202  Eikä nouse nuori juoma.
    203  Arwelee, ajattelewi,
    204  Mitä tuohon tuotanehe
    205  Oluelle happameksi,
    206  Kaljalle kohottimeksi.
    207  Hyw' on tyttö Pohjan neiti,
    208  Aina kengältä kepiä;
    209  Liikku sillan liitoksella,
    210  Laaho keskilattialla,
    211  Yhtä toista toimitteli
    212  Kahen kattilan kesellä,
    213  Näki lastun lattialla,
    214  Otti lastun lattialta.
    215  Katselewi, kääntelewi:
    216  "Mitä tuostakin tulisi
    217  Kawon kaunihin käsissä,
    218  Hywän immen hyppysissä?"
    219  Jo kanto kawon kätehen,
    220  Hywän immen hyppysihin.
    221  Kapo kaksin kämmeninsä,
    222  Hykersi molempinensa,
    223  Molempihin reisihinsä;
    224  Synty näätä kultarinta.
    225  Niin se neuo nääteänsä,
    226  Orpolastansa opasti:
    227  "Näätäseni lintuseni,
    228  Orpolapseni omani!
    229  Mene tuonne, kunne käsken,
    230  Kunne käsken ja kehotan,
    231  Kontion kiwikololle,
    232  Metsän karhun kartanolle.
    233  Siellä karhut tappelewat,
    234  Kontiot kowin eläwät;
    235  Koprin kuonoa kokoa,
    236  Käsin waahtea waluta,
    237  Se kanna kawon kätehen,
    238  Tuo olalle Osmottaren."
    239  Jopa taisi näätä juosta,
    240  Kultalintu liihätellä,
    241  Pian juoksi matkan pitkän,
    242  Wälehen wälit lyhyet,
    243  Joen poikki, toisen pitkin,
    244  Kolmannen wähän witahan,
    245  Kontion kiwikololle,
    246  Karhun louhikartanolle.
    247  Siellä karhut tappelewat,
    248  Kontiot kowin eläwät,
    249  Rautasella kalliolla,
    250  Wuorella teräksisellä.
    251  Juoksi kuona karhun suusta,
    252  Waahti kontion kiasta,
    253  Koprin kuonoa kokosi,
    254  Käsin waahtea walutti,
    255  Sen kanto kawon kätehen,
    256  Hywän immen hyppysihin.
    257  Osmotar oluehensa,
    258  Kapo kaato kaljahansa;
    259  Ei ota olut hapata,
    260  Eikä nouse nuori juoma.
    261  Arwelee, ajattelewi,
    262  Mitä tuohon tuotanehe
    263  Oluelle happameksi,
    264  Kaljalle kohottimeksi.
    265  Hyw' on tyttö Pohjan neiti,
    266  Aina kengältä kepiä,
    267  Liikku sillan liitoksella,
    268  Laaho keskilattialla,
    269  Yhtä toista toimitteli,
    270  Kahen kattilan kesellä,
    271  Näki lehen lattialla,
    272  Otti lehen lattialta.
    273  Katselewi, kääntelewi:
    274  "Mitä tuostaki tulisi
    275  Kawon kaunihin käsissä,
    276  Hywän immen hyppysissä?"
    277  Jo kanto kawon kätehen,
    278  Hywän immen hyppysihin.
    279  Kapo kaksin kämmeninsä,
    280  Hykersi molempinensa,
    281  Molempihin reisihinsä;
    282  Synnyttäwi mehiläisen.
    283  Niin se neuo lintuansa,
    284  Mehiläistänsä opasti:
    285  "Mehiläinen lintuseni,
    286  Orpolapseni omani!
    287  Lennä tuonne, kunne käsken,
    288  Kunne käsken ja kehotan,
    289  Ylitse meren yheksän,
    290  Meri puolen kymmenettä.
    291  Tuo simoa siiwissäsi,
    292  Kanna mettä kaapussasi,
    293  Helewästä heinän päästä,
    294  Kukan kultasen nenästä;
    295  Ne kanna kawon kätehen,
    296  Tuo olalle Osmottaren."
    297  Mehiläinen meiän lintu
    298  Jopa lenti, jotta joutu,
    299  Pian lenti matkan pitkän,
    300  Wälehen wälit lyhyet,
    301  Meren poikki, toisen pitkin,
    302  Kolmannen wähän witahan,
    303  Ylitse meren yheksän,
    304  Meri puolen kymmenettä,
    305  Tuurin uutehen tupahan,
    306  Palwosen laettomahan.
    307  Siell' on neiti nukkununna,
    308  Wyöwaski walahtununna,
    309  Kupehill' on kultaheinä,
    310  Wyöllähän hopia heinä,
    311  Siwulla simanen heinä,
    312  Mesiheinä helmassansa.
    313  Kasti siipensä simahan,
    314  Toisen siipensä metehen,
    315  Helewähän heinän päähän,
    316  Kukan kultasen nenähän.
    317  Toi simoa siiwessänsä,
    318  Kanto mettä kaapussansa,
    319  Sen kanto kawon kätehen,
    320  Hywän immen hyppysihin.
    321  Osmotar oluehensa,
    322  Kapo pisti kaljahansa,
    323  Jo otti olut hapata,
    324  Jopa nousi nuori juoma,
    325  Puisen uuen uurtehessa,
    326  Korwon koiwusen sisässä.
    327  Kuohu korwien tasalle,
    328  Ärjy päälle äprähien,
    329  Tahto maahan tyyräellä,
    330  Lattialle lainehella.
    331  Pantihin olut punanen,
    332  Kalja kaunis käytettihin,
    333  Nassakkahan tammisehen,
    334  Tynnyrihin pienosehen,
    335  Tapin waskisen warahan,
    336  Kiwisehen kellarihin.
    337  Olut tykki tynnyrissä,
    338  Kalja keikku kellarissa.
    339  "Kun nyt juojani tulisi
    340  Lakkiani laitteleisi,
    341  Kunnollinen kukkujani,
    342  Laaullinen laulajani!"
    343  Etsittihin laulajoa,
    344  Laaullista laulajoa,
    345  Kunnollista kukkujoa,
    346  Kaunista karehtioa.
    347  Lohi on tuotu laulajaksi,
    348  Hauki kunnon kukkujaksi;
    349  Ei lohessa laulajoa,
    350  Kuonasuussa kukkujoa,
    351  Lohen on leuat lonkallahan,
    352  Hauin hampahat hajalla.
    353  Etsitähän laulajoa,
    354  Laaullista laulajoa,
    355  Kunnollista kukkujoa,
    356  Kaunista karehtioa.
    357  Laps' on tuotu laulajaksi,
    358  Poika kunnon kukkujaksi;
    359  Ei lapsessa laulajoa,
    360  Kuolasuussa kukkujoa,
    361  Ääni on lapsen langennunna,
    362  Puhet suuhun puuttununna.
    363  Niin sano olut punanen,
    364  Noitueli nuori juoma,
    365  Nassakassa tammisessa,
    366  Tapin waskisen takana:
    367  "Kun ei tuoa laulajoa,
    368  Laaullista laulajoa,
    369  Kunnollista kukkujoa,
    370  Kaunista karehtioa,
    371  Potkin poikki wanteheni,
    372  Ulos pohjani porotan."
    373  Sillon Pohjolan emäntä
    374  Pani kutsut kulkemahan,
    375  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    376  "Ohoh piika pikkarainen,
    377  Orjani alinomanen!
    378  Kutsu rahwasta kokohon,
    379  Miesten joukko juominkihin;
    380  Kutsu köyhät, kutsu kurjat,
    381  Kutsu rujot, kutsu rammat,
    382  Rujot rein reutuellos,
    383  Rammat ratsahin ajellos,
    384  Sokiat wenehin soua.
    385  Kutsu wanha Wäinämöinen
    386  Lailliseksi laulajaksi,
    387  Elä kutsu Kaukomieltä,
    388  Elä lieto Lemminkäistä,
    389  Se on lieto Lemminkäinen
    390  Ahti ainaki torasa."
    391  Orja tuon sanoiksi wirkki,
    392  Kysytteli, lausutteli:
    393  "Mistä tunnen Kaukomielen,
    394  Kusta lieto Lemminkäisen?
    395  En tieä Ahin kotia,
    396  Kaukomielen kartanoa."
    397  Sano Pohjolan emäntä:
    398  "Hywin tunnet Kaukomielen;
    399  Ahti saarella asuwi,
    400  Weitikkä wesien luona,
    401  Laajimman lahen kohalla
    402  Kaukoniemen kainalossa.
    403  Kaukomielen silmä karsas,
    404  Leuka pitkä Lemminkäisen,
    405  Ahin suu wähiten wäärä,
    406  Nenä weitikän nykerä."
    407  Tuopa piika pikkarainen,
    408  Raataja rahan alanen,
    409  Kutsu rahwahan kokohon,
    410  Miesten joukon juominkihin;
    411  Kutsu kurjat, kutsu köyhät,
    412  Kutsu rujot, kutsu rammat,
    413  Rujot rein reutueli,
    414  Rammat ratsahin ajeli,
    415  Sokiat wenehin souti.
    416  Kutsu wanhan Wäinämöisen,
    417  Laulajan iänikuisen;
    418  Se on kaunis Kaukomieli,
    419  Senp' on heitti kutsumatta.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 29361 94 %
JR 02415 92 %
SKVR I2 erill. [Lemminkäisen virsi] 2. 91 %
KR 42:568 81 %
SKVR XII1 102. 79 %
JR 51987 79 %
SKVR VI1 19. 78 %
SKVR VII5 Metsäs. 269. 73 %
SKVR I2 1039. 68 %
SKVR I2 erill. [Lemminkäisen virsi] 6. 68 %
KR 42:4425 68 %
KR 42:4743 58 %
SKVR XII2 8550. 57 %
JR 53938 57 %
JR 29158 57 %
JR 24565 56 %
SKVR II 208. 54 %
SKVR I3 1541. 54 %
SKVR VII5 Metsäs. 310. 52 %
SKVR XII1 4393. 52 %
JR 47900 51 %
SKVR I2 erill. [Lemminkäisen virsi] 8. 50 %
SKVR IV1 824. 50 %
SKVR XII2 8539. 50 %