vkalevala14
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 14
OSA: Wanha Kalevala

    1  Itse Pohjolan emäntä
    2  Oli ulkona olia,
    3  Weräjillä wiepoaja.
    4  Kuulewi kumun kujalta,
    5  Rannalta reen ratsinan.
    6  Loi silmänsä luotehelle,
    7  Käänti päätä päiwän alle.
    8  Jo näki wäen tulewan,
    9  Wäwynsä wäen tulewan.
    10  Sanan wirkko, noin nimesi:
    11  "Luulin tuulen tuulewaksi,
    12  Pinon pystyn wierewäksi,
    13  Meren rannan raukewaksi,
    14  Someren karehtiwaksi.
    15  Eipä tuuli tuulekkana,
    16  Pino pysty wierekkänä,
    17  Meren ranta rauekkana,
    18  Someret karehikkana;
    19  Wäwyni wäki tulewi,
    20  Saoin kaksin kääntelewi.
    21  Ei ole wäwy eillimmäissä,
    22  Eikä wäwy jälkimmäissä.
    23  Wäwy on keskellä wäkeä,
    24  Hywän rahwahan raossa.
    25  Mistämä wäwyni tunnen?
    26  Tuostama wäwyni tunnen:
    27  Wäwy on mustalla orolla,
    28  Niinkun syöwällä suella,
    29  Kantawalla kaarnehella,
    30  Lentäwällä liewehellä.
    31  Kuus' on kullaista käkeä
    32  Wempelellä kukkumassa,
    33  Seitsemän siniotusta
    34  Rahkehella laulamassa."
    35  Jo kumu kujasta kuulu,
    36  Aisan kalke kaiwotieltä,
    37  On wäwy pihalle saawa,
    38  Wäwyn kansa kartanolle.
    39  Laps' oli pieni lattialla,
    40  Poika pirtin permannolla;
    41  Laulo lapsi lattialta,
    42  Poika pieni permannolta:
    43  "Pois pojat, ulos urohot,
    44  Pihalle pisimmät miehet,
    45  Rinnuksia riisumahan,
    46  Rahkehia raastamahan."
    47  Jo ulos urohot saiwat
    48  Pistihen pihalle miehet.
    49  Siell' on Pohjolan emäntä;
    50  Sanan wirkko, noin nimesi:
    51  "Kylän pojat kyyhkyläiset!
    52  Ottootes wäwyn oronen
    53  Waskisista waljahista,
    54  Rahkehista rautasista,
    55  Wesasista wempelistä,
    56  Sulkkusista suitsuloista,
    57  Piehtaroia pehmiällä,
    58  Tasasella tanhualla,
    59  Nurmella mesinukalla,
    60  Maalla maksankarwasella,
    61  Jottei karwa katkiaisi,
    62  Puolikana pois tulisi.
    63  Kylän pojat kyyhkyläiset!
    64  Juottootes wäwyn oronen
    65  Kultasesta kaiwosesta,
    66  Herasesta hettehestä,
    67  Tulewasta, täytywästä,
    68  Lähtehestä läikkywästä,
    69  Alta kuusen kukkalatwan,
    70  Alta pensiän petäjän.
    71  Apattootes wäwyn oronen
    72  Pestyin otrin, lestyin leiwin,
    73  Keitetyin kesäsin wehnin,
    74  Surwotuin suwirukehin.
    75  Kylän pojat kyyhkyläiset!
    76  Wiekööte wäwyn oronen
    77  Takimmalle tanhualle,
    78  Soimelle ylimmäiselle,
    79  Wakkaselle waskiselle,
    80  Koropalle kullitulle.
    81  Sitootes wäwyn oronen
    82  Kultasihin koltsasihin,
    83  Rautasehen renkasehen,
    84  Tammisehen patsahasen.
    85  Mahtuuko wäwy tupahan
    86  Kamanan korottamatta,
    87  Kynnyksen alentamatta,
    88  Owiseinän ottamatta,
    89  Siwuseinän siirtämättä,
    90  Periseinän päästämättä?
    91  Ei mahu wäwy tupahan
    92  Kamanan korottamatta,
    93  Kynnyksen alentamatta,
    94  Owiseinän ottamatta,
    95  Siwuseinän siirtämättä,
    96  Periseinän päästämättä;
    97  Wäwy on päätänsä pitempi,
    98  Korwallista korkiampi.
    99  Kamanat ylentyöhöt,
    100  Lakin päästä laskematta,
    101  Kypärin kohottamatta!
    102  Kynnykset alentuohot,
    103  Ettei kengätkän kuluisi,
    104  Lewiäisi hienot helmat!
    105  Owet ilman awautohot,
    106  Ilman käsin koskematta,
    107  Peukalon pitelemättä!"
    108  Jo wäwy sisälle saapi,
    109  Alle kattojen ajaksen;
    110  "Joko tääll' on penkit pesty,
    111  Joko lattiat lakaistu,
    112  Joko on sillat siiwottuna,
    113  Lusikkaiset lautasella?
    114  Jopa tääll' on penkit pesty,
    115  Jopa lattiat lakaistu,
    116  Jo on sillat siiwottuna,
    117  Lusikkaiset lautasella.
    118  En tunne tätä tupoa,
    119  Mistä puist' on pirtti tehty,
    120  Mistä suoja tänne saatu;
    121  Siwult' on satoa syltä,
    122  Päältä poikitse tuhatta.
    123  Siwuseinä on siilin luista,
    124  Periseinä petran luista,
    125  Owiseinä osman luista,
    126  Kamana karitsan luista.
    127  Orret on omenapuusta,
    128  Patsas puista päähkehistä,
    129  Luaslauta lumpehista,
    130  Laki lahnan suomuloista.
    131  Lattia on wesin wanuttu,
    132  Pöytä kullin kirjaeltu,
    133  Rahi rauasta rakettu,
    134  Penkit pienistä rahoista.
    135  Uuni uusista kiwistä,
    136  Pankko saksan paasiloista,
    137  Kiukoa meren kiwistä,
    138  Karsina Kalewan puista."
    139  Siitä seppo Ilmarinen
    140  Itse tungeksen tupahan:
    141  "Terwe tännekki jumala!
    142  Huonehesen honkasehen,
    143  Pirttihin petäjäisehen,
    144  Alle kuulun kurkihirren."
    145  Sano Pohjolan emäntä:
    146  "Terwe tänne tultuasi,
    147  Tänne pienehen pesähän,
    148  Matalaisehen majahan.
    149  Kylän pojat kyyhkyläiset!
    150  Istuttoote meiän wäwyä
    151  Selin seineä sinistä,
    152  Päin pöyteä punaista,
    153  Kohin kullaista stoloa,
    154  Rinnoin ristirahwahaista.
    155  Kylän naiset kyyhkyläiset!
    156  Tuokaa tulta tuohisella
    157  Tempoote terwaksella,
    158  Näkisin wäwyni silmät,
    159  Sinisetkö, wai punaiset,
    160  Waiko waatewalkeuiset."
    161  Tuotu on tulta tuohisella,
    162  Temmottuna terwaksella;
    163  Tuli on tuohinen rämäkkä,
    164  Sawu musta terwaksinen.
    165  "Kylän naiset kyyhkyläiset!
    166  Tuokaa tulta tuohuksella,
    167  Wahasella walkiata,
    168  Millä nään wäwyni silmät;
    169  Sinisetkö, wai punaiset,
    170  Waiko waatewalkeuiset.
    171  Jo nyt nään wäwyni silmät;
    172  Ei siniset, ei punaset,
    173  Eikä waatewalkeuiset,
    174  Meren on waahen walkeuiset
    175  Meren ruowon ruskeuiset,
    176  Meren kaislan kauneuiset,
    177  Sopipa siikanen siwulle,
    178  Kanamarja kainaloihin.
    179  Ohoh piika pikkarainen,
    180  Kylän paras palkkalainen!
    181  Tuo olutta tuoppisella,
    182  Kanna kaksikorwasella,
    183  Noille kutsuwierahille,
    184  Kutsuloille kunnioiksi.
    185  Anna tuopin totta tehä,
    186  Wiisiwantehen wikoa,
    187  Juosta olwen orren päästä,
    188  Siman waarnojen sisästä,
    189  Noille kutsuwierahille,
    190  Kutsuloille kunnioiksi.
    191  Jo on wiikon juomat pantu,
    192  Saatu otraset oluet,
    193  Noille kutsuwierahille,
    194  Kutsuloille kunnioiksi."
    195  Tuop' on piika pikkarainen,
    196  Raataja rahanalanen,
    197  Toi olutta tuoppisella,
    198  Kanto kaksikorwasella,
    199  Noille kutsuwierahille,
    200  Kutsuloille kunnioiksi.
    201  Anto tuopin totta tehä,
    202  Wiisiwantehen wikoa,
    203  Juosta olwen orren päästä,
    204  Siman waarnojen sisästä,
    205  Noille kutsuwierahille,
    206  Kutsuloille kunnioiksi.
    207  Siinä sai olut punanen
    208  Lakkiansa, laulajansa,
    209  Kunnolliset kukkujansa,
    210  Kaunihit karehtiansa.
    211  Olipa wanha Wäinämöinen,
    212  Wirren ponsi polwuhinen,
    213  Parahina laulajina,
    214  Tietäwimpinä runoina.
    215  Ensin ottawi olutta,
    216  Siitä laululle rupesi,
    217  Töille wirtten työntelihen.
    218  Sano wanha Wäinämöinen:
    219  "Isännät imehtelewät,
    220  Emännät ajattelewat:
    221  Joko keitin juoman kehnon,
    222  Pahanko panin oluen;
    223  Kun ei laula laulajamme,
    224  Hyreksi hywät runomme,
    225  Kuku kultawierahamme,
    226  Ilotse ilokäkemme.
    227  Kukapa tässä kukkunewi,
    228  Kenkä kielin laulanewi,
    229  Näissä Pohjolan pioissa,
    230  Sariolan juomingissa;
    231  Ei tässä lattiat laula,
    232  Kun ei laula lattilliset;
    233  Eikä ikkunat ilotse,
    234  Kun ei ikkunan isännät;
    235  Eikä tässä pöykä pöyät,
    236  Kun ei pöykä pöyälliset.
    237  Jos ei muut lihawat laula,
    238  Werewämmät wierettele,
    239  Niin mä laulan laiha poika,
    240  Mies weretön wierettelen;
    241  Laulan laihoilta lihoilta,
    242  Kupehilta kuuttomilta,
    243  Tämän iltamme iloksi,
    244  Päiwän kuulun kunniaksi.
    245  Onko tässä nuorisossa,
    246  Nuorisossa kaunosessa,
    247  Tässä suuressa su'ussa,
    248  Isossa ison alassa,
    249  Ku panis käen kätehen,
    250  Haan toisehen hakahan,
    251  Lauloaksemme hywiä,
    252  Parahia pannaksemme?
    253  Sinä seppo Ilmarinen,
    254  Lankoni, emoni lapsi!
    255  Itse lähe laulamahan,
    256  Saa kera sanelemahan.
    257  Suu sinulla, suu minulla,
    258  Kieli kemppi kummallaki,
    259  Suu hywän pakaelewi,
    260  Sitä korwat kuuntelewi;
    261  Kieli kummoa sanowi,
    262  Sitä mieli muistelewi;
    263  Mies paha pahoin tekewi,
    264  Parempi parantelewi."
    265  Sillon seppo Ilmarinen
    266  Sanan wirkko, noin nimesi:
    267  "Me yhen emosen lapset
    268  Yhen kantamat kaposen,
    269  Yhen peipposen pesemät,
    270  Yhen sotkan suorittamat,
    271  Harwoin yhtehen yhymmä,
    272  Saaumma sanelemahan,
    273  Näissä Pohjolan pioissa,
    274  Sariolan juomingissa.
    275  Laulaisinpa, taitaisinpa,
    276  Laulaisin minä kotona,
    277  Waan en kehtoa kylässä,
    278  Kylän naiset nauranewat;
    279  Piiat pilkan pistänewät,
    280  Miehet mieron herjannewat.
    281  Sinä laulaja ikuinen,
    282  Wirren ponsi polwuhinen!
    283  Itse lauluja laellos,
    284  Itse wirsiä weellös,
    285  Jott' on kumma kuulianki,
    286  Ime ilman olianki,
    287  Sinä synnyit yötä ennen,
    288  Minä päiweä jälestä."
    289  Sano wanha Wäinämöinen:
    290  "Kun ei toista tullekkana
    291  Kerallani laulamahan,
    292  Itse laulan itsekseni
    293  Kuulla noien kultasien,
    294  Tietä mielitehtosien,
    295  Nousewassa nuorisossa,
    296  Kansassa ylenewässä:
    297  Anna wastaki jumala,
    298  Toisteki totinen luoja,
    299  Näin näissä elettäwäksi,
    300  Toiste puuhaeltawaksi,
    301  Näissä Pohjolan pioissa,
    302  Sariolan juomingissa.
    303  Anna toisteki jumala,
    304  Wastaki wakainen luoja,
    305  Oloset jokena juosta,
    306  Meet wirtana wilata,
    307  Näissä Pohjolan tuwissa,
    308  Sariolan salwoksissa,
    309  Alla kuulun kurkihirren,
    310  Alla kaunihin katoksen,
    311  Iällä tämän isännän,
    312  Elinajalla emännän.
    313  Luoja koston kostaohon,
    314  Pankohon jumala palkan,
    315  Emännäll' eteisehen,
    316  Isännälle pöyän päähän,
    317  Pojalle rahin nenähän,
    318  Keträpuuhun tyttärelle,
    319  Jottei wastakan katuisi,
    320  Yön perästä peljästyisi
    321  Näitä häitä juotawia,
    322  Pitoja piettäwiä.
    323  En minä mitänä woita,
    324  Enkä tarkon taiakkana;
    325  Herännenkö, heittänenkö,
    326  Luonenko, lopettanenko.
    327  Wirren laulon, laulun laiton,
    328  Oksat karsin, tien osasin,
    329  Kerin wirteni kerälle,
    330  Sowittelen sommelolle,
    331  Panen aitan parwen päähän,
    332  Luisten lukkojen sisälle,
    333  Jost' ei pääse päiwinähän,
    334  Selwiä sinä ikänä,
    335  Ilman luien lonsumatta,
    336  Leukojen leweämättä,
    337  Hammasten hajoamatta,
    338  Kielen keikkelehtämättä."
    339  Siinä wanha Wäinämöinen,
    340  Laulo päiwän, laulo toisen,
    341  Laulo kohta kolmannenki;
    342  Päiwänäpä kolmantena
    343  Rikkohen reki runolta,
    344  Jalas taittu laulajalta,
    345  Noissa Pohjolan pioissa,
    346  Sariolan juomingissa.
    347  Sillon wanha Wäinämöinen
    348  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    349  "Onko tässä nuorisossa,
    350  Nuorisossa kaunosessa,
    351  Käwiä Tuonelta oroa,
    352  Manalalta wääntieä,
    353  Reki uusi laatiani,
    354  Ratsu on rakentoani?"
    355  Sekä nuoremmat sanowi,
    356  Jotta wanhemmat sanowi:
    357  "Eule tässä nuorisossa,
    358  Tässä suuressa su'ussa,
    359  Käwiä Tuonelta oroa,
    360  Manalalta wääntieä,
    361  Reki uusi laatiasi,
    362  Ratsu on rakentoasi."
    363  Sillon wanha Wäinämöinen,
    364  Laulaja iän ikuinen,
    365  Läksi Tuonelta oroa,
    366  Manalalta wääntieä.
    367  Itse Pohjolan emäntä
    368  Syötti suin sulassa woissa,
    369  Koprin kuorekokkaroissa,
    370  Noita kutsuwierahia,
    371  Kutsuloille kunnioiksi.
    372  Syötti lohta luutoselta,
    373  Luutoselta, luotaselta,
    374  Siwulta sian lihoa,
    375  Murotellen woi-muruja,
    376  Sirotellen sian päitä.
    377  Olipa olut ostamaton,
    378  Mesi markoin maksamaton,
    379  Noissa Pohjolan pioissa,
    380  Hywän joukon juomingissa.
    381  Olut juoksi orren päästä,
    382  Sima waarnojen sisästä,
    383  Noille kutsuwierahille,
    384  Kutsuloille kunnioiksi.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

SKVR I3 1625. 91 %
SKVR I4 2235. 86 %
SKVR I3 1613. 83 %
JR 71820 80 %
SKVR I4 1124. 75 %
JR 24168 72 %
SKVR II 495. 69 %
SKVR VII2 1557. 69 %
SKVR I4 1252. 68 %
SKVR I3 1351. 62 %
JR 24352 62 %
SKVR XII1 342. 62 %
JR 34952 61 %
SKVR XII2 6560. 61 %
JR 52858 57 %
SKVR I3 1644. 56 %
JR 10111 54 %
SKVR VII2 1550. 54 %
KR 15:161 52 %
KR 42:143 51 %
SKVR I4 2234. 50 %
SKVR I4 2248. 50 %