vkalevala15
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 15
OSA: Wanha Kalevala

    1  Jo oli wiikon häitä juotu,
    2  Kauan pietty pitoja,
    3  Juotu häitä Pohjolassa,
    4  Pitoja Pimentolassa.
    5  Sano Pohjolan emäntä
    6  Ilmariselle sepolle:
    7  "Mit' istut isoni poika,
    8  Weljes wanhin walwastelet?
    9  Istutko ison hywyyttä,
    10  Wai emännän armautta,
    11  Naimakansan kauneutta,
    12  Pirtin pienen walkeutta?
    13  Et istu ison hywyyttä,
    14  Et emännän armautta,
    15  Naimakansan kauneutta,
    16  Pirtin pienen walkeutta;
    17  Istut impyen hywyyttä,
    18  Neitosesi armautta,
    19  Walwattisi walkeutta,
    20  Kanawarren kauneutta.
    21  Sulho wiljon weljyeni!
    22  Wuotit wiikon, wuota wielä,
    23  Ei oo walmis walwattisi,
    24  Suorinut ikisopusi;
    25  Puol' on päätä palmikoittu,
    26  Puoli palmikoittawana.
    27  Sulho wiljon weljyeni!
    28  Wuotit wiikon, wuota wielä,
    29  Ei oo walmis walwattisi,
    30  Suorinut ikisopusi;
    31  Wast' on hiema hiemoteltu,
    32  Toinen hiemoteltawana.
    33  Sulho wiljon weljyeni!
    34  Wiikon wuotit, wuota wielä,
    35  Ei oo walmis walwattisi,
    36  Suorinut ikisopusi;
    37  Wast' on jalka kengitetty,
    38  Toinen kengiteltäwänä.
    39  Sulho wiljon weljyeni!
    40  Wuotit wiikon, wuota wielä,
    41  Ei oo walmis walwattisi,
    42  Suorinut ikisopusi;
    43  Wast' on käsi kinnastettu,
    44  Toinen kinnasteltawana.
    45  Sulho wiljon weljyeni!
    46  Jo nyt on walmis walwattisi,
    47  Suorinut ikisopusi.
    48  Mene nyt myötä myöty neiti,
    49  Kanssa kaupattu kananen,
    50  Kun olit rakas rahalle,
    51  Käpäs kättä antamahan,
    52  Kiewas kihlan otantahan.
    53  Etpä äiän nuori neiti
    54  Yli pääsi ymmärrellyt,
    55  Kahen puolisi katsellut,
    56  Jos laait kautun kaupan,
    57  Ikä on kaikki itkeminen,
    58  Wuosi woikerrehtaminen;
    59  Kun läksit isän koista,
    60  Siirryit syntymäsialta,
    61  Emosi elantomailta,
    62  Kantajasi kartanolta.
    63  Ja mikä sulta mielen otti,
    64  Kuka haikian hajotti,
    65  Mokomalta mielewältä
    66  Kylän kaiken wiisahalta,
    67  Kun läksit isosi luota,
    68  Oman emosi elolta?
    69  Niin tytär ison kotona
    70  Kun kuningas linnassansa,
    71  Niin miniä mieholassa
    72  Kun wanki Wenäehellä.
    73  Luulit yöksi lähtewäsi,
    74  Käyä päiwäksi käkesit,
    75  Toiwoit kuuksi kulkewasi,
    76  Puoleksi poikeltawasi.
    77  Etpä yöksi lähtenynnä,
    78  Etkä päiwäksi käennyt,
    79  Etkä kuuksi kulkenunna,
    80  Puoleksi poikeltanunna.
    81  Jopa jouwuit wiikommaksi,
    82  Polwemmaksi poikellitse,
    83  Iäksi ison koista,
    84  Elinajaksi emosi.
    85  Morsian sisarueni,
    86  Kapulehti laklueni!
    87  Itke koprin kyynelesi,
    88  Kamaloin haluwetesi,
    89  Ison pestyille pihoille;
    90  Pisaret ison pihoille,
    91  Lammit taaton lattialle.
    92  Askelt' on piha pitempi,
    93  Waja waaksoa isompi,
    94  Kynnys hirttä korkiampi,
    95  Kerran toisen kertoessa."
    96  Neito parka huokaeli,
    97  Huokaeli, henkäeli,
    98  Suru syämmellen panihen,
    99  Wesi silmillen wetihen.
    100  Itki koprin kyyneleitä,
    101  Kamaloin haluwesiä,
    102  Ison pestyille pihoille;
    103  Pisaret ison pihoille,
    104  Lammit taaton lattialle.
    105  Itse tuon sanoiksi saatti:
    106  "Noinpa tiesin, noinpa luulin,
    107  Noinpa arwelin ikäni,
    108  Sanon kaiken kaswinajan:
    109  Et sä neito ollekkana
    110  Oman wanhemman warassa,
    111  Kantajasi kainalossa;
    112  Äskenpä olisit neito
    113  Mieholahan mennessäsi,
    114  Jalka toinen kynnyksellä,
    115  Toinen korjassa kosian;
    116  Oisit päätäsi pitempi,
    117  Korwallista korkiampi.
    118  Tuota toiwoin tuon ikäni,
    119  Katsoin kaiken kaswinajan,
    120  Wuotin kun hyweä wuotta,
    121  Katson kun kaunista keseä.
    122  Nyt on lähtöni lähemmä,
    123  Toiwoni toeksi saanut,
    124  Saanut jalka kynnykselle,
    125  Toinen korjahan kosian.
    126  En lähekkänä ilolla,
    127  Enkä riemulla eriä,
    128  Tästä kullasta koista,
    129  Iän nuoren istumasta.
    130  Lähen hoikka huolissani,
    131  Ikäwissäni eriän,
    132  Sykysyisen yön sylihin,
    133  Kewäisen kieran päälle,
    134  Jott' ei jälki jäällä tunnu,
    135  Jalan isku iljankolla,
    136  Hangella hamosen toimi;
    137  Jott'ei äiti ääntä kuule,
    138  Eikä iso itkuani.
    139  Mi liekkänä mieli muien,
    140  Mieli muien morsianten?
    141  Niin on mieli miekkosien
    142  Kun kewäinen päiwän nousu,
    143  Minun on mieleni polosen
    144  Kuni myötäwän hewosen,
    145  Tahi tamman kaupittawan,
    146  Elikk' ostetun orihin.
    147  Niin on mieleni polosen
    148  Kun syksynen yö pimiä,
    149  Talwinen on päiwä musta."
    150  Niin sano emo tytölle,
    151  Lausu wanhin lapsellensa:
    152  "El' oo neiti milläkänä,
    153  Emon tuoma tuollakana,
    154  Ei sinua suolle wiety,
    155  Eikä ojalle otettu;
    156  Sait miehen mitä paraimman,
    157  Uroita uhkeimman,
    158  Sait sepänki sen mokoman,
    159  Itse tarkimman takojan.
    160  Seppä syöpi selwän leiwän,
    161  Selwemmän sepän emäntä.
    162  Sait miehen metsän käwiän,
    163  Uron korwen kolkuttajan,
    164  Ei sen koirat koissa maata,
    165  Pennut pehkussa lewätä.
    166  Kolmasti tänä kewäinä
    167  Nossut on nuotiotulilta,
    168  Hawannut hawusialta;
    169  Kolmasti tänä kewäinä,
    170  Hawu pään on harjaillut,
    171  Warpa wartalon sukinut.
    172  El' oo neiti milläkänä,
    173  Emon tuoma tuollakana;
    174  Ompa meiän sulhosella
    175  Sata sarwen kantajoa,
    176  Tuhat tuojoa utaren,
    177  Tuhat willan antajoa.
    178  El' oo neiti milläkänä,
    179  Emon tuoma tuollakana;
    180  Ei ole tällä sulhosella
    181  Ojawiertä otratonta,
    182  Kangaswiertä kakratonta,
    183  Wesiwiertä wehnätöntä.
    184  Ompa tällä sulhosella
    185  Purnonen joka purolla,
    186  Aumanen joka aholla,
    187  Lepikköiset leipämaina,
    188  Wesakkoiset wehnämaina,
    189  Kaikki rauniot rahana,
    190  Kiwet pienet penninkinä.
    191  El' oo neiti milläkänä,
    192  Emon tuoma tuollakana;
    193  Ompa tällä sulhosella
    194  Pyyhyet pyräjämässä,
    195  Wempelellä wieremässä,
    196  Kuusi kullaista käkeä
    197  Längillä lekuttamassa,
    198  Rastahat iloitsemassa,
    199  Rahkehilla laulamassa.
    200  Wielä neuon neitoani,
    201  Orpolastani opetan:
    202  Morsian sisarueni,
    203  Kapulehti laklueni!
    204  Kuulestamma kun sanelen,
    205  Waimo wanha lausuelen.
    206  Tulet toisehen talohon,
    207  Toisehen emän alahan,
    208  Perehesen wierahasen;
    209  Toisin toisessa talossa,
    210  Toisessa emän alassa,
    211  Perehessä wierahassa,
    212  Ei niinkun emon koissa,
    213  Oman wanhemman warassa.
    214  Ellös sie sinä ikänä,
    215  Kuuna kullan walkiana,
    216  Tawoton talohon mennö,
    217  Miehueton mieholahan.
    218  Talo tapoja kysywi,
    219  Tapoja talo pahaki;
    220  Mies on mieltä koittelewi,
    221  Mies mieltä epäpätöki.
    222  Noita sie kowin waroa
    223  Ukon luista leukaluuta,
    224  Anopin kiwistä kieltä,
    225  Ky'yn kylmiä sanoja,
    226  Naon niskan nakkeloita.
    227  Jos ukko susi supussa,
    228  Akka karhu karsinassa,
    229  Kyty kyinä kynnyksellä,
    230  Nato nauloina owella;
    231  Sama armo antaminen,
    232  Alemma kumartaminen,
    233  Kun ennen emon koissa,
    234  Oman wanhemman warassa,
    235  Taattoa kumartaminen,
    236  Weljeä waroaminen.
    237  Kuule neiti kun sanelen,
    238  Waimo wanha lausuelen;
    239  Piä tarkat hiiren korwat,
    240  Teräwät jalat jäniksen,
    241  Nisät nuoret notkuttele,
    242  Kaula pesty kaarruttele,
    243  Niinkun tuore tuomen latwa,
    244  Wasta kaswawa kataja.
    245  Elä suihka sutsunatta,
    246  Eläkä räämi rätsinättä,
    247  Elä kengättä kehaja.
    248  Kuule wielä kun sanelen,
    249  Waimo wanha lausuelen;
    250  Laai willaset hamuet
    251  Yhen willan kylkyestä,
    252  Keitä otraset oluet,
    253  Makujuomat maltahiset,
    254  Yhen otrasen jywästä,
    255  Kolmen puisen poltakselta.
    256  Pese penkit illoin, aamuin,
    257  Pöyät keskipäiwälläki,
    258  Lattia wesin walellos
    259  Wiikon päästä wiimmestäki.
    260  Kuule wielä kun sanelen,
    261  Waimo wanha lausuelen;
    262  Ei joua talonen waimo
    263  Aina pirtissä asua.
    264  Käyä on kujat kuurullansa,
    265  Lääwät länkämöisillänsä,
    266  Sieltä toimeta tupahan,
    267  Siell' on lapsi itkemässä,
    268  Pieni peitetten sisässä,
    269  Eikä lausu lapsi rukka,
    270  Saata kieletön sanoa,
    271  Onko wilu taikka nälkä,
    272  Ennen kun tulewi tuttu,
    273  Elikk' äitin ääni saapi.
    274  Kuule wielä kun sanelen,
    275  Waimo wanha lausuelen;
    276  Piä lusikat lu'ussa,
    277  Astiasi arwelussa,
    278  Jott' ei kasit kanneltaisi,
    279  Linnut liiat peiteltäisi;
    280  Pyhät on pihlajat pihalla,
    281  Pyhät oksat pihlajassa,
    282  Marjaset sitäi pyhemmät.
    283  Sulho wiljon weljyeni!
    284  Ellös sie meiän kanoa
    285  Wiekö wehma huhmarelle,
    286  Panko parkin surwontahan,
    287  Olkileiwän leiwontahan,
    288  Petäjäisen pieksäntähän.
    289  Wieös sie meiän kanoa,
    290  Wieös wiljamättähälle,
    291  Otrapurnon purkajaksi,
    292  Wilja wiploin wiiliäksi.
    293  Pannos sie meiän kanoa
    294  Leiwän paksun paistajaksi,
    295  Wehnäleiwän leipojaksi,
    296  Taikinan taputtajaksi.
    297  Sulho wiljon weljyeni!
    298  Ellös sie meiän kanoa
    299  Opastello orjan ruoskin,
    300  Nahkaruoskin naukuttao,
    301  Witsoin wiisin winguttao,
    302  Waljan päällä wanguttao.
    303  Tiesi neittä, tiesi nuorta,
    304  Tiesi neien nuorta mieltä;
    305  Neuo neittä wuotehella,
    306  Opeta owen takana,
    307  Wuosikausi kummassaki;
    308  Yksi wuosi suusanalla,
    309  Toinen silmän iskemällä,
    310  Kolmansi jalan polulla.
    311  Kun ei sitte siitä huoli,
    312  Tuostakana ei totelle,
    313  Ota ruoko ruowostosta,
    314  Saraheinä kankahalta;
    315  Saran syrjällä syseä,
    316  Korahuta korttehella,
    317  Ruoskasella ruokosella,
    318  Witsasella willasella.
    319  Kun ei wielä siitä huoli,
    320  Tuostakana ei totelle,
    321  Ota witsa wiiakosta,
    322  Oksa koiwun ongelmoita,
    323  Tuoppa turkin helman alla,
    324  Talon toisen tietämättä;
    325  Sillä hauo hartioita,
    326  Pehmitä perälihoja,
    327  Ellös silmiä siwellö,
    328  Elä korwia koseta;
    329  Tuostapa kyty kysyisi,
    330  Tuosta appi arweleisi:
    331  Onko se suen repimä,
    332  Wai on karhun kaiwelema?"
    333  Neiti parka huokasekse,
    334  Huokasekse, henkäsekse,
    335  Suru syämelle panihen,
    336  Wesi silmille wetihen,
    337  Itse itkulle hyräyty,
    338  Sanan wirkko, noin nimesi:
    339  "En minäkän ennen ollut
    340  Mustin muita neitosia,
    341  Kalpeampi ween kaloja;
    342  Tulin muita mustemmaksi,
    343  Kalpeammaksi kaloja.
    344  Millä maksan mammon maion,
    345  Millä isoni hywyyen?
    346  Kiitän mä iso sinua
    347  Entisistäni eloista,
    348  Parahimmista paloista,
    349  Murkkinoista muinosista.
    350  Kiitän mä emo sinua
    351  Nuorra tuuwiteltuasi,
    352  Pienosna pieltyäsi,
    353  Maion ruokiteltuasi.
    354  Kiitän mä koko perehen,
    355  Kaikki kaswinkumppalini,
    356  Joien joukossa elelin,
    357  Kaswon kanssa kaswinajan.
    358  Lähen nyt tästä kun lähenki,
    359  Tästä kullasta koista,
    360  Ison saamasta salista,
    361  Äitin kestikellarista.
    362  Jää nyt pirtti terweheksi,
    363  Pirtti lautakattoinesi;
    364  Hywä on toiste tullakseni,
    365  Kaunis kaaputellakseni.
    366  Jää nyt sintsi terweheksi,
    367  Sintsi lautasiltoinesi;
    368  Jääppä piha terweheksi,
    369  Piha pihlajaisinesi.
    370  Jätän kaikki terweheksi
    371  Maat ja metsät marjoinensa,
    372  Järwet saoin saarinensa,
    373  Kankahat kanerwinensa."
    374  Sillon seppo Ilmarinen
    375  Koppo neien korjahansa,
    376  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    377  "Jää nyt Pohjola hywästi,
    378  Jääkäi kaikki terweheksi,
    379  Kaikki mäntyset mäellä,
    380  Puut pitkät petäikössä,
    381  Katajatki kankahilla,
    382  Kaikki maassa marjan warret,
    383  Wesatki ween sisässä,
    384  Lepän lehwät, koiwun kuoret,
    385  Kuusen juuret, terwaskannot."
    386  Ajoa kahattelewi
    387  Noita Pohjan rannikoita,
    388  Simosalmien siwutse,
    389  Hietaharjun hartiotse;
    390  Käsi ohjassa orosen,
    391  Toinen neitosen nisissä,
    392  Jalk' on laialla rekosen,
    393  Toinen neion reitosilla.
    394  Neito parka huokasekse,
    395  Huokasekse, henkäsekse:
    396  "Wilu on olla wiltin alla,
    397  Kolkko korjassa eleä."
    398  Ajo matkoa wähäsen,
    399  Pikkuruisen piirahteli;
    400  Neiti päätänsä kohotti,
    401  Kysytteli, lausutteli:
    402  "Mi on tästä poikki juossut,
    403  Ku on kurja kulkenunna?"
    404  Itse seppo Ilmarinen
    405  Sanan wirkko, noin nimesi:
    406  "Jänö on tästä poikki juossut,
    407  Jänön poika polkutellut."
    408  Neiti tuon sanoiksi wirkki:
    409  "Parempi olisi olla,
    410  Parempi olettelisi,
    411  Jänön juoksewan jälillä,
    412  Koukkupolwen polkumilla,
    413  Kuni korjassa kosian."
    414  Sillon seppo Ilmarinen
    415  Murti suuta, wäänti päätä,
    416  Murti mustoa hawenta.
    417  Ajoa kahattelewi;
    418  Ajo matkoa wähäsen,
    419  Pikkuruisen piirahteli.
    420  Neiti päätänsä kohotti,
    421  Sanan wirkko, noin nimesi:
    422  "Mi on tästä poikki juossut,
    423  Ku on kurja kulkenunna?"
    424  Se on seppo Ilmarinen
    425  Itse wastaten sanowi:
    426  "Repo on tästä poikki juossut,
    427  Kettu käyä kelkytellyt."
    428  Neiti tuon sanoiksi wirkki:
    429  "Parempi olisi olla,
    430  Parempi olettelisi,
    431  Rewon juoksewan reessä,
    432  Ketun käyän kelkkasessa,
    433  Kuni korjassa kosian."
    434  Sillon seppo Ilmarinen
    435  Murti suuta, wäänti päätä,
    436  Murti mustoa hawenta;
    437  Ajoa kahattelewi.
    438  Ajo matkoa wähäsen,
    439  Pikkuruisen piirahteli.
    440  Neiti päätänsä kohotti,
    441  Kysytteli, lausutteli:
    442  "Mi on tästä poikki juossut,
    443  Ku on kurja kulkenunna?"
    444  Itse seppo Ilmarinen
    445  Sanan wirkko, noin nimesi:
    446  "Karhu on tästä poikki juossut,
    447  Ohto juosta jolkutellut."
    448  Neiti tuon sanoiksi wirkki:
    449  "Parempi olisi olla,
    450  Parempi olettelisi,
    451  Kontion kiwikolossa,
    452  Karhun louhikammarissa,
    453  Kun tämän kosian reessä."
    454  Itse seppo Ilmarinen
    455  Murti suuta, wääntä päätä,
    456  Murti mustoa hawenta,
    457  Sanan wirkko, noin nimesi:
    458  "Elä huoli neiti parka,
    459  Kun saat kosian kotihin,
    460  Syöt sä weitsettä lihoa,
    461  Juot olutta kauhasetta."
    462  Ajawi kahattelewi
    463  Noita Wäinölän ahoja,
    464  Kalewalan kankahia;
    465  Wirkku juoksi, matka joutu,
    466  Reki wieri, tie lyheni,
    467  Jalas paasinen patsasi,
    468  Aisa koiwunen kolasi,
    469  Kapla tuominen kalahti,
    470  Jo kohta koti näkywi,
    471  Omat tuwat tupruawi.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

KR 42:5219 99 %
JR 85547 92 %
JR 85520 89 %
JR 21742 87 %
JR 24172 82 %
JR 24195 80 %
SKVR VII2 2054. 78 %
SKVR I3 1680. 78 %
KR 49:464 78 %
KR 42:5593 77 %
KR 42:5751 76 %
JR 24267 74 %
KR 42:3345 73 %
SKVR XIII1 1046. 71 %
JR 82194 67 %
JR 83318 67 %
JR 24582 66 %
KR 42:5221 66 %
KR 42:130 62 %
KR 42:3796 60 %
KR 42:2245 59 %
KR 42:5220 57 %
SKVR XIII2 4459. 56 %
JR 84063 55 %
KR 42:4766 55 %
JR 79218 55 %
SKVR I3 1628. 55 %
JR 24192 55 %
KR 42:4093 55 %
SKVR VI1 791. 53 %
KR 42:5218 53 %
SKVR I3 1619. 52 %
SKVR V3 1332. 52 %
KR 42:3082 52 %
SKVR XII1 287. 51 %
SKVR XII2 8153. 51 %
SKVR I3 1729. 51 %
KR 42:5312 50 %
SKVR VII3 4560. 50 %
JR 30952 50 %