vkalevala16
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 16
OSA: Wanha Kalevala

    1  Jo kumu kujalta kuulu,
    2  Kuulu luota ruoskan roiske,
    3  Rannalta reen ratsina,
    4  Aisan kalke kaiwotieltä.
    5  Itse äiti Ilmarisen
    6  Sanan wirkko, noin nimesi:
    7  "Se on poikani rekonen;
    8  Jo tulewi Pohjolasta.
    9  Käkyet kukahtelewi
    10  Korjan kirjawan kokalla,
    11  Orawat samoelewi
    12  Aisoilla waahterisilla,
    13  Tetryet kukertelewi
    14  Päällä luokin kyynäppäisen.
    15  Kylä uotti uutta kuuta,
    16  Miero päiwän nousentoa,
    17  Lapset maata mansikkaista,
    18  Telat terwaista wenettä,
    19  Mie on uotin poikoani,
    20  Poikoani, minnoani.
    21  Lähes nyt kohti näitä maita,
    22  Kohti näitä kartanoita,
    23  Ison saamille tuwille,
    24  Wanhemman warustamille."
    25  Se on seppo Ilmarinen
    26  Jo kohti kotia läksi,
    27  Ison saamille pihoille,
    28  Wanhemman warustamille;
    29  Laialla sinikeränen,
    30  Toisella punakeränen,
    31  Keskellä kesäreponen.
    32  Sano äiti Ilmarisen:
    33  "Sulho wiljon weljyeni!
    34  Käwitkö tiesi terwehenä,
    35  Matkasi imantehena,
    36  Saitko neien, woitko linnan,
    37  Sorritko sotiweräjän,
    38  Haukutitko linnan hallit,
    39  Itketitkö linnan immet,
    40  Nauratitko linnan naisen,
    41  Lewititkö neien lemmen,
    42  Anopissa käyessäsi,
    43  Apen luona ollessasi?
    44  Jo tuon nään kyselemättä,
    45  Arwoan anelematta;
    46  Jo on sotka suojassasi,
    47  Kana kainaloisessasi.
    48  Kenpä toi tämän walehen,
    49  Sulhon tyhjin tulleheksi,
    50  Ratsun jouten juosseheksi?
    51  Eipä sulho tyhjin tullut,
    52  Eikä ratsu jouten juossut;
    53  On mitä oron weteä,
    54  Liinaharjan liikutella.
    55  Nouse nyt korjasta koria,
    56  Hywä lahja laitiosta.
    57  Nouse ilman nostamatta,
    58  Ylene ylentämättä;
    59  Jos on nuori nostajasi,
    60  Ylpiä ylentäjäsi.
    61  Pole jalka jalaksella,
    62  Toinen poikkipuolisella;
    63  Astu tietä temminkäistä,
    64  Maata maksan karwallista,
    65  Sikasen silittämäistä,
    66  Porsahaisen polkomaista,
    67  Lampahan latsottamaista,
    68  Hewon harjan hieromaista.
    69  Astu hanhen askelilla,
    70  Taputa tawin jaloilla,
    71  Noilla pestyillä pihoilla,
    72  Kaunihilla kartanoilla,
    73  Apen saamilla pihoilla,
    74  Anopin asettamilla,
    75  Ky'yn kyllä polkemilla,
    76  Naon aina astumilla.
    77  Astu sintsiä sileätä,
    78  Sorsanluista sotkuttele;
    79  Jo täällä tänä kesänä,
    80  Tänä suurena suwena,
    81  Owet aina aukieli
    82  Owellista aukiaista;
    83  Käkäset käsertelihen
    84  Sormuskättä sulkiaista;
    85  Kynnykset kykertelihen
    86  Hienohelman hempujaista.
    87  Jo täällä tänä kesänä,
    88  Tänä suurena suwena,
    89  Siwuin sintsi siirtelihen
    90  Sintsillistä siiwojaista;
    91  Perin pirtti pyörähteli
    92  Pirtillistä pyyhkiäistä.
    93  Jo täällä tänä kesänä,
    94  Tänä suurena suwena,
    95  Silta soitti sorsanluinen
    96  Sillallista seisojaista;
    97  Laki kultanen kulisi
    98  Laen alla astujaista;
    99  Ikkunat ilottelihen
    100  Ikkunaisen istujaista.
    101  Jo täällä tänä kesänä,
    102  Tänä suurena suwena,
    103  Aittaset alentelihen
    104  Aitallista aukojaista;
    105  Lääwäset lähentelihen
    106  Lääwällistä lääniäistä;
    107  Tanhuaiset taantelihen
    108  Tanhuallista tawia.
    109  Jo täällä tänä kesänä,
    110  Tänä suurena suwena,
    111  Aion ammo aikalehmä
    112  Aikawihkon antajaista;
    113  Mäkähti kewätkaritsa
    114  Palasen parantajaista;
    115  Kesäuuhi ullotteli
    116  Heinän hienon heittäjäistä.
    117  Terwe nyt piha täysinesi,
    118  Piha wierahaisinesi,
    119  Ulkonen urohinesi!
    120  Terwe wajo täysinesi,
    121  Wajo wierahaisinesi,
    122  Tuohikatto kansoinesi!
    123  Terwe pirtti täysinesi,
    124  Pirtti wierahaisinesi,
    125  Lautakatto lapsinesi!
    126  Terwe kuu, terwe kuningas,
    127  Terwe nuori naimakansa!
    128  Eipä täss' oo ennen ollut,
    129  Eikä ennen, eikä eilen,
    130  Tämän joukon juoleutta,
    131  Tämän kansan kauneutta.
    132  Sulho wiljon weljyeni!
    133  Osotteles ostettusi,
    134  Saoin markoin maksettusi,
    135  Tuhansin lunastettusi.
    136  Toitko sen, jonka käkesit?
    137  Käkesit käkösen tuoa,
    138  Maalta walkian walita,
    139  Kuletella kukkulaisen.
    140  Jo tuon nään kyselemättä,
    141  Arwoan anelematta;
    142  Toit käkösen tullessasi,
    143  Maalta walkian walitsit,
    144  Kulettelit kukkulaisen.
    145  Hywä mutso, kaunis mutso,
    146  Mutso walkian werewä!
    147  Hywinpä koissa kuuluit,
    148  Tyttönä ison koissa,
    149  Hywin kuulu kuun ikäsi
    150  Miniänä mieholassa."
    151  Siitä äiti Ilmarisen
    152  Syötti, juotti wierahia.
    153  Syötti suin sulassa woissa,
    154  Koprin kuorekokkaroissa,
    155  Noita kutsuwierahia,
    156  Kutsuloille kunnioiksi.
    157  Jo oli wiikon juomat pantu,
    158  Saatu otraset oluet,
    159  Noille kutsuwierahille,
    160  Kutsuloille kunnioiksi.
    161  Olipa kupit kukkusilla,
    162  Wait warpalaitehilla,
    163  Oli kystä kyllin syöä,
    164  Kyllin syöä, kyllin juoa,
    165  Noilla kutsuwierahilla,
    166  Kutsuloille kunnioiksi.
    167  Jo huuhto humala parran,
    168  Waahti parran walkoeli,
    169  Olut juoksi orren päästä,
    170  Sima waarnojen sisästä,
    171  Noille kutsuwierahille,
    172  Kutsuloille kunnioiksi.
    173  Kukapa tuossa kukkujaksi,
    174  Lailliseksi laulajaksi?
    175  Waka wanha Wäinämöinen,
    176  Laulaja iän ikuinen,
    177  Itse lauluille rupesi,
    178  Töille wirtten työntelihen.
    179  Sanowi sanalla tuolla,
    180  Lausu tuolla lausehella:
    181  "Eipä täss' oo ennen ollut,
    182  Eikä warsin wasta liene,
    183  Tämän sulhon tenhoutta,
    184  Tämän morsion somuutta,
    185  Tämän tukun turpeutta,
    186  Nuorison imartuetta.
    187  Ketäpä mä tässä kiitän?
    188  Emännän mä ensin kiitän.
    189  Kenpä täss' eho emäntä?
    190  Ilmarin eho emäntä.
    191  Pannut on otraset oluet,
    192  Makujuomat maltahiset,
    193  Imelät hänen itunsa,
    194  Makiat on maltasensa,
    195  Ei oo iskulla itunsa,
    196  Eikä maalla maltasensa.
    197  Ei hän surrunna susia,
    198  Pelännyt metsän petoja,
    199  Mallasteitä matkatessa,
    200  Saunahan samotessansa.
    201  Ei hän koukulla kohinut,
    202  Aina koprilla kohenti,
    203  Kämmenellä käännätteli,
    204  Sowitteli sormillansa.
    205  Itse leipo leiwät suuret,
    206  Isot talkkunat taputti,
    207  Hywän joukon juominkihin,
    208  Hywän rahwahan remuhun;
    209  Syötti wierahat wälehen,
    210  Nosti leiwät leppiästi.
    211  Emännän mä ensin kiitin,
    212  Kiitän itsensä isännän.
    213  Kenpä täss' on pää pätewä,
    214  Päiwän päällinen omena?
    215  Ilmarin iso isäntä,
    216  Se täss' ompi pää pätewä,
    217  Päiwän päällinen omena.
    218  Se on suolta suojat saanut,
    219  Suojat saanut, hirret tuonut,
    220  Seinät salwanut salolta,
    221  Hirret hirmulta mäeltä,
    222  Malot marjakankahilta,
    223  Tuohet tuomiwaaran päältä,
    224  Ruottehet romeikolta,
    225  Sammalet sulilta soilta.
    226  Pannut on penkin pensaista,
    227  Pannut paikalle hywälle,
    228  Asettanut ankaralle.
    229  Jo itse isännän kiitin,
    230  Wuota kiitän patwaskani,
    231  Ken on pantu patwaskaksi,
    232  Ken otettu oppahaksi?
    233  Kylän paras patwaskana,
    234  Kylän onni oppahina.
    235  Ompa meiän patwaskalla
    236  Paita päällä palttinainen.
    237  Pääll' on haljakka sininen,
    238  Päällä paian palttinaisen;
    239  Helmat hietoa wetäwät,
    240  Maata maksan karwallista.
    241  Pääll' on ussakka utunen,
    242  Päällä haljakan sinisen;
    243  Se on Kuuttaren kutoma,
    244  Päiwättären keträämä,
    245  Kesäuuhen untuwista,
    246  Talwilampahan takuista,
    247  Ajalla tulettomalla,
    248  Tulen tietämättömällä.
    249  Ompa meiän patwaskalla
    250  Parta kullan palmikoissa,
    251  Kutrit kullan suortuwissa,
    252  Ompa meiän patwaskalla
    253  Päässä kultanen kypäri,
    254  Päällä kutrin kultalatwan,
    255  Puhki taiwosen puhuja,
    256  Läpi metsän läässöttäjä.
    257  Jopa kiitin patwaskani,
    258  Wuota kiitän saajan naisen.
    259  Mist' on saatu saajan nainen,
    260  Kust' otettu ollallinen?
    261  Tuolt' on saatu saajan nainen,
    262  Tuolt' otettu ollallinen,
    263  Takoa Tanikan linnan,
    264  Uuen linnan ulkopuolta.
    265  Eipä wielä sieltäkänä,
    266  Ei perän pereäkänä;
    267  Mist' on saatu saajan nainen,
    268  Kust' otettu ollallinen?
    269  Tuolt' on saatu saajan nainen,
    270  Tuolt' otettu ollallinen,
    271  Wienan päälliltä wesiltä,
    272  Ulapoilta aukeilta.
    273  Eipä wielä sieltäkänä,
    274  Ei perän pereäkänä;
    275  Mist' on saatu saajan nainen,
    276  Kust' otettu ollallinen?
    277  Kaswo mansikka mäellä,
    278  Puolukkainen kankahalla,
    279  Pellolla heliä heinä,
    280  Kukka kultanen aholla;
    281  Siit' on saatu saajan nainen,
    282  Siit' otettu ollallinen.
    283  Saajan naisen suu somanen,
    284  Kuni Suomen sukkulainen,
    285  Saajan naisen sirkut silmät,
    286  Kuni tähet taiwahalla,
    287  Saajan naisen saapka suuri,
    288  Kuni pysty pilwen kokka,
    289  Saajan naisen saappahaiset,
    290  Kuni hanhuet hawulla.
    291  Ompa meiän saajan naisen
    292  Kaulassa heliät helmet,
    293  Käet on kullan käärilöissä,
    294  Sormet kullan sormuksissa,
    295  Korwat kullan koltuskoissa,
    296  Silmäripset simsukoissa.
    297  Jo nyt kiitin saajan naisen,
    298  Wuota kiitän kaiken kansan.
    299  Eipä täss' oo ennen ollut,
    300  Eikä ennen, eikä eilen,
    301  Tämän kansan kauneutta,
    302  Tämän nuorison somuutta.
    303  Niin on wäki haljakassa,
    304  Kuni metsä huutehessa,
    305  Alta on kun aamurusko,
    306  Päältä on kun päiwän koite.
    307  Olipa huokiat hopiat,
    308  Rahataskut tanterilla,
    309  Meiän kutsuwierahilla,
    310  Kutsuloille kunnioiksi.
    311  Tengoin teillä, markoin maillä,
    312  Polttinoin kyän pojilla,
    313  Alttinoin kylän akoilla,
    314  Neljin riunoin neitosilla.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

SKVR I3 1707. 75 %
SKVR VII2 2987 α. 73 %
SKVR VII2 2987. 70 %
JR 24268 63 %
SKVR VII2 2979 β. 63 %
JR 24551 61 %
SKVR VII2 3031. 60 %
SKVR IX1 253. 58 %
SKVR IX1 272. 55 %
JR 06494 55 %
SKVR VII2 2979 γ. 53 %
JR 24322 53 %
JR 24171 52 %
KR 42:514 51 %
SKVR XII2 7234. 51 %
SKVR VII2 3008. 51 %
SKVR VII5 loitsut 4728. 50 %