vkalevala17
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 17
OSA: Wanha Kalevala

    1  Ahti saarella asuwi,
    2  Kauko niemen kainalossa;
    3  Oli pellon kyntämässä,
    4  Wainion wakoamassa,
    5  Nenässä utusen niemen,
    6  Päässä saaren terhenisen;
    7  Oli korwalta koria,
    8  Kowin tarkka kuulennalta.
    9  Kuuli kutsut kulkewaksi,
    10  Ratsut joukon juoksewaksi;
    11  Juohtu juoni mielehensä,
    12  Toinen aiwohon osasi:
    13  Nyt on Pohjola pioissa,
    14  Salajoukko juomingissa.
    15  Murti suuta, wäänti päätä,
    16  Murti mustoa hawenta,
    17  Heti heitti kynnöksensä,
    18  Waon keskiwainiolle;
    19  Nousi maasta ratsahille,
    20  Kohta lähtewi kotia,
    21  Luoksi ainosen emonsa,
    22  Tykö waltawanhempansa.
    23  Sano tuonne saatuansa,
    24  Sano emolle esinnä:
    25  "Oi emoni waimo wanha!
    26  Pane ruoka ruttosesti
    27  Syöä miehen nälkäisen,
    28  Haukata halunalasen.
    29  Lämmitä saloa sauna,
    30  Pian pirtti riuwuttele,
    31  Jossa mies puhasteleksen,
    32  Sueksen urosten sulho."
    33  Tuop' on äiti Lemminkäisen
    34  Pani ruoan ruttosesti
    35  Syöä miehen nälkäisen,
    36  Haukata halunalasen,
    37  Yhen pirtin lämmitessä,
    38  Yhen saunan saapuessa.
    39  Siitä lieto Lemminäinen
    40  Otti ruokoa rutosti,
    41  Meni saunahan saloa,
    42  Käwi kylpihuonehesen;
    43  Siellä mies puhasteleksen,
    44  Sueksen urosten sulho.
    45  Sano tuolta tultuansa:
    46  "Oi emoni waimo wanha!
    47  Tuo tänne sotisopani,
    48  Kanna wainowaatteheni,
    49  Joill' ennen käwin soissa,
    50  Hätähäissä häilähtelin."
    51  Emo ennätti kysyä:
    52  "Kunne lähet poikueni?
    53  Metsällenkö wai merelle,
    54  Wai on hirwen hiihantohon,
    55  Waiko suurehen sotahan,
    56  Tasapäähän tappelohon?"
    57  Sano lieto Lemminkäinen:
    58  "Oi emoni kantajani!
    59  En metsälle, en merelle,
    60  Enkä hirwen hiihantohon,
    61  Enkä suurehen sotahan,
    62  Tasapäähän tappelohon;
    63  Lähen Pohjolan pitohin,
    64  Salajoukon juominkihin.
    65  Tuo mulle sotisopani,
    66  Wanhat wainowaatteheni,
    67  Häissä häilyteltäwäni,
    68  Pioissa pieltäwäni."
    69  Emo kielti poikoansa,
    70  Nainen miestänsä epäsi,
    71  Epäsi kawetta kaksi,
    72  Kielti kolme Luonnotarta,
    73  Lähtemästä Lemminkäistä,
    74  Hywän Pohjolan pitohin:
    75  "Ei sua kutsuttu sinne,
    76  Ei tarkon tahotakkana."
    77  Niin sanowi Lemminkäinen:
    78  "Koira kutsuen menewi,
    79  Hywä ilman lykkelekse;
    80  Tuoss' on kutsut kuunikuiset
    81  Terässä tulisen miekan,
    82  Wyöllä kalpani käressä.
    83  Tuo tänne sotisopani,
    84  Warsin wainowaatteheni."
    85  Tuop' on äiti Lemminkäisen
    86  Yhä kielteä käkewi:
    87  "Ellös lähkö poikueni
    88  Pimiähän Pohjolahan,
    89  Monet on kummat matkallasi,
    90  Isot tielläsi imehet;
    91  Kolm' on surmoa kowinta,
    92  Kolme miehen kuolemata."
    93  Niin sanowi Lemminkäinen:
    94  "Oi emoni kantajani!
    95  Sano surma ensimmäinen,
    96  Ensimmäinen wiimmenenki."
    97  Sano äiti Lemminkäisen:
    98  "Se on surma ensimmäinen:
    99  Menet matkoa wähäsen,
    100  Pääset tietä päiwäyksen,
    101  Tulewi tulinen koski,
    102  Koskessa tulinen luoto,
    103  Luowossa tulinen koiwu,
    104  Koiwussa tulinen kokko,
    105  Kokolla tuliset kynnet;
    106  Sillä suu tulin palawi,
    107  Kita kiiran lämpiäwi,
    108  Höyhenet tulin waluwi;
    109  Yöt se hammasta hiowi,
    110  Päiwät kynttä kitkuttawi,
    111  Tulialle wierahalle,
    112  Saawalle käkeäwälle.
    113  Sano lieto Lemminkäinen:
    114  "Kyllämä sihen keinon keksin,
    115  Mutkan muistan tien osoan,
    116  Laulan leppäsen hewosen,
    117  Laulan leppäsen urohon,
    118  Siwutseni siirtymähän,
    119  Wieretsi waeltamahan;
    120  Itse sorsana sukellan,
    121  Elikk' allina alennan,
    122  Koprista kokon kynimen,
    123  Waakalinnun warpahista.
    124  Sano surma keskimmäinen."
    125  Sano äiti Lemminkäisen:
    126  "Se on surma, toinen surma:
    127  Menet matkoa wähäsen,
    128  Toki tietä päiwäyksen,
    129  Tulewi tulinen järwi,
    130  Järwessä tulinen saari,
    131  Saaressa tulinen sauna,
    132  Saunassa tulinen hauta,
    133  Täynnä kuumia kiwiä,
    134  Palawoita paateroja.
    135  Sinne on saanut sa'an miestä,
    136  Hukkunut tuhat hewosta."
    137  Se on lieto Lemminkäinen
    138  Sanan wirkko, noin nimesi:
    139  "Kyllämä sihen keinon keksin,
    140  Mutkan muistan, tien osoan,
    141  Teen minä lepästä miehen,
    142  Uron hongasta hotasen,
    143  Kylpiäksi kuuman saunan,
    144  Kuuman saunan rautalauan,
    145  Wastan rautasen keralla.
    146  Itse lienen löylyn lyöjä,
    147  Alla lautojen asunen;
    148  Sano surma jälkimmäinen."
    149  Sano äiti Lemminkäisen:
    150  "Se on surma kolmas surma:
    151  Menet wieläki wähäsen,
    152  Pääset siitä päiwäyksen,
    153  Näkywille Pohjan portin,
    154  Rautausten ulwomille;
    155  Aita on rautanen rakettu,
    156  Teräksinen tarha tehty,
    157  Maasta asti taiwosehen,
    158  Taiwosesta maahan asti.
    159  Keihäillä seiwästetty,
    160  Witsastettu maan maoilla,
    161  Käätty kirjokäärmehillä,
    162  Sisiliskoilla sielty,
    163  Heitty hännät häilymähän,
    164  Pääkehät kähäjämähän,
    165  Päät ulos, sisähän hännät.
    166  Maass' on toisia matoja,
    167  Pino pitkiä matoja,
    168  Ylös kielin kiehumassa,
    169  Alas hännin häilymässä.
    170  Yksi on matonen maassa,
    171  Eessä portin poikkipuolin,
    172  Pitempi pisintä hirttä,
    173  Paksumpi patsasta pirtin,
    174  Ylös kielin kiehahtawi
    175  Pään waralle Lemminkäisen."
    176  Sano lieto Lemminkäinen:
    177  "Wasta kynnin kyisen pellon,
    178  Wakoelin maan matosen,
    179  Käärmehisen käännättelin,
    180  Aiwan paljahin kätösin;
    181  Ei ole siinä miehen surma,
    182  Eikä kuolema urohon.
    183  Otan kyiset kintahani,
    184  Maan matoset wanttuseni,
    185  Joilla konnat kopristelen,
    186  Ilkiät iki puserran;
    187  Kytken kyitä kymmenkunnan,
    188  Waljastan sa'an matoja,
    189  Tuo tänne sotisopani,
    190  Kanna wainowaatteheni;
    191  Lähen Pohjolan pitohin,
    192  Salajoukon juominkihin."
    193  Se on äiti Lemminkäisen
    194  Aina kielteä käkewi:
    195  "Ellös wainen poikueni
    196  Lähkö Pohjolan pitohin,
    197  Mont' oli surmoa matkalla,
    198  Isot tielläsi imehet,
    199  Monta matkasi perillä,
    200  Paikalla pahimmat surmat,
    201  Kolme surmoa kowinta,
    202  Kaksi kaikkein kauheinta:
    203  Kulet Pohjolan kujatse,
    204  Astut tietä tanhuatse,
    205  Susi on suitsirenkahissa,
    206  Karhu rautakahlehissa.
    207  Suulla Pohjolan weräjän,
    208  Ahin aian kääntimessä.
    209  Susi päälle suimastaksen,
    210  Karhu päälle kaimistaksen,
    211  Syönyt on sa'anki miestä,
    212  Tuhonut tuhan urosta,
    213  Saattawi sinunki syöä,
    214  Suuren surmata sukuni."
    215  Sano lieto Lemminkäinen:
    216  "Uuhi uunna syötäöhön,
    217  Rieskana rewittäöhön,
    218  Waan ei mies pahempikana,
    219  Uros untelompikana.
    220  Minua on wyötty miesten wyöllä,
    221  Pantu miesten palkimilla,
    222  Solmittu uron solilla,
    223  Jotten warsin jouakkana
    224  Suuhun Pohjolan susien,
    225  Kitahan kirokawetten.
    226  Suet panen suitset suuhun,
    227  Karhut rautakahlehisin,
    228  Sillä sen pahan waellan."
    229  Aina kieltäwi emonsa:
    230  "Ellös lähkö poikueni;
    231  Tulet Pohjolan tupahan,
    232  Sariolan salwoksihin
    233  Siell' on miehet miekka wyöllä,
    234  Urohot sotaaseissa,
    235  Humalassa hullut kaikki,
    236  Pahat paljo juotuansa.
    237  Laulawat sinun polosen
    238  Omahasi miekkahasi,
    239  Tekemähäsi terähän,
    240  Kantamahan kalpahasi.
    241  Jo on laulettu hywätki,
    242  Jalommatki jaksettuna,
    243  Woituna wäkewämmätki,
    244  Saati sie waraton warpu,
    245  Emon tyhjän tuuwittama,
    246  Warattoman waapottama,
    247  Wielä wirrasta wipuma,
    248  Koskesta kokoelema.
    249  Sat' on seiwästä mäellä,
    250  Tuhat pylwästä pihalla,
    251  Joka seiwäs päätä täynnä,
    252  Yks on ilman päätä jäänyt;
    253  Sinä sihen pantanehet
    254  Senki seipähän nenähän."
    255  Sillon lieto Lemminkäinen
    256  Otti miekkansa omansa,
    257  Päin siltahan sysäsi,
    258  Terin työnti lattiahan;
    259  Itse kääntywi käessä
    260  Kuni tuore tuomen latwa,
    261  Tahi kaswawa kataja.
    262  Sano lieto Lemminkäinen:
    263  "Ei ole miekan mittajoa,
    264  Eikä kalwan katsojoa,
    265  Noissa Pohjolan tuwissa,
    266  Sariolan salwoksissa."
    267  Otti jousen jouahutti,
    268  Käsin jousen käännällytti,
    269  Sanowi sanalla tuolla,
    270  Lausu tuolla lausehella:
    271  "Sen mä mieheksi sanoisin,
    272  Urohoksi arweleisin,
    273  Joka jouseni wetäisi,
    274  Kiweräni kiinnittäisi,
    275  Noilla Pohjolan tuwilla,
    276  Sariolan salwoksilla."
    277  Siitä lieto Lemminkäisen
    278  Luku lähteä tulewi,
    279  Käsi käski, toinen kielti,
    280  Suonet sormiset pakotti.
    281  Jo saapi sotisopansa,
    282  Wanhat wainowaattehensa.
    283  Emo neuo poikoansa,
    284  Wanhin lastansa wakusti,
    285  Owen suussa, orren alla,
    286  Kattilan katasioilla:
    287  "Poikueni nuorempani,
    288  Lapseni wakawampani!
    289  Jos sie jouwut juominkihin,
    290  Tapahut mihen tahansa,
    291  Juo puoli pikariasi,
    292  Anna toisen toinen puoli,
    293  Pahemman pahempi puoli,
    294  Niin sinusta mies tulewi,
    295  Uros selwä selkiäwi,
    296  Miesten seurojen sekahan."
    297  Wielä neuo poikoansa,
    298  Warsin lastansa warotti,
    299  Pellolla perimmäisellä,
    300  Weräjillä wiimmesillä:
    301  "Jos sie jouwut juominkihin,
    302  Tapahut mihin tahansa,
    303  Istu puolella sioa,
    304  Astu puolella aselta,
    305  Anna toisen toinen puoli,
    306  Pahemman pahempi puoli,
    307  Niin sinusta mies tulewi,
    308  Uros selwä selkiäwi,
    309  Urohoisehen wäkehen,
    310  Miehisehen joukkiohon."
    311  Siitä lieto Lemminkäinen
    312  Kohta lähtewi koista.
    313  Astu päiwän ensimmäisen,
    314  Tulewi tulinen koski,
    315  Koskessa tulinen korko,
    316  Korossa tulinen koiwu,
    317  Koiwussa tulinen kokko,
    318  Kokolla tuliset kynnet,
    319  Sillä suu tulin palawi,
    320  Kita kieran lämpiäwi,
    321  Yöt se hammasta hiowi,
    322  Päiwät kynttä kitkuttawi,
    323  Tulialle wierahalle,
    324  Saawalle käkeäwälle.
    325  Mitä huoli Lemminkäinen;
    326  Tapasi on taskuhunsa,
    327  Löihen kukkaroisehensa,
    328  Otti tetren sulkasia,
    329  Hieroa hitustelewi
    330  Kahen kämmenen kesessä,
    331  Sormen kymmenen sowussa,
    332  Siitä synty tetrikarja,
    333  Pemahutti lentämähän,
    334  Niin tetret leholle lenti,
    335  Koppeloiset koiwukolle.
    336  Tempo tetrensä lehosta,
    337  Koppelonsa koiwukosta,
    338  Sukasi kokolle suuhun,
    339  Anto appajan kitahan,
    340  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    341  "Kokkoseni, lintuseni!
    342  Käännä pääsi toisappäin,
    343  Silmät luppahan lukitse,
    344  Päästä eille matkamiestä,
    345  Lemminkäistä liiatenki."
    346  Sillä sen waaran waelsi,
    347  Sillä pääsi päiwäyksen.
    348  Meni matkoa wähäsen,
    349  Kulki tietä pikkaraisen
    350  Matkall' on tulinen järwi,
    351  Järwessä tulinen saari,
    352  Saaressa tulinen sauna,
    353  Saunassa tulinen hauta,
    354  Täynnä kuumia kiwiä,
    355  Palawoita paateroja,
    356  Tulialle wierahalle,
    357  Saawalle käkeäwälle:
    358  Mitä huoli Lemminkäinen,
    359  Ukkoa rukoelewi:
    360  "Oi Ukko ylijumala,
    361  Tahi taatta taiwahinen!
    362  Nosta pilwi luotehelta,
    363  Toinen lännestä lähetä,
    364  Kolmas iätä iästä,
    365  Kohottele koilliselta;
    366  Syrjin yhtehen syseä,
    367  Lomatusten loukahuta,
    368  Sa'a lunta sauan warsi,
    369  Kiehittele keihäswarsi,
    370  Noille kuumille kiwille,
    371  Palawoille paateroille."
    372  Sato Ukko uutta lunta,
    373  Herra hienoista witiä;
    374  Sato lunta sauan warren,
    375  Kiehitteli keihäswarren,
    376  Noille kuumille kiwille,
    377  Palawoille paateroille.
    378  Itse lieto Lemminkäinen
    379  Laulo rautasen korennon,
    380  Poikitse tulisen hauan,
    381  Äprähästä äprähäsen.
    382  Sillä sen rowin waelti,
    383  Sillä pääsi päiwäyksen.
    384  Meni matkoa wähäsen,
    385  Pääsi tietä päiwäyksen;
    386  Jo näkywät Pohjan portit,
    387  Paistawat pahat saranat.
    388  Aita on rautanen rakettu,
    389  Teräksinen tarha tehty,
    390  Maasta asti taiwosehen,
    391  Taiwosesta maahan asti;
    392  Keihäillä seiwästetty,
    393  Witsastettu maan maoilla,
    394  Käätty kirjokäärmehillä,
    395  Sisiliskoilla sielty;
    396  Hännät heitty häilymähän,
    397  Pääkehät kähäjämähän,
    398  Päät ulos, sisähän hännät.
    399  Maass' on toisia matoja,
    400  Pino pitkiä matoja,
    401  Alas hännin häilymässä,
    402  Ylös kielin kiehumassa.
    403  Yksi on matonen maassa,
    404  Eessä portin poikkipuolin,
    405  Pitempi pisintä hirttä,
    406  Paksumpi patsasta pirtin,
    407  Ylös kielin kiehahtawi,
    408  Pään waralle Lemminkäisen.
    409  Mitä huoli Lemminkäinen,
    410  Otti weitsen wierestänsä,
    411  Tupestansa tuiman rauan,
    412  Sillä aitoa siwalti,
    413  Käärmetarhoa tapasi.
    414  Kahen puolen aita kaatu,
    415  Wiieltä witsaswäliltä,
    416  Seitsemältä seipähältä.
    417  Niin sanowi Lemminkäinen,
    418  Toru toisia matoja:
    419  "Mato musta maan alanen,
    420  Toukka Tuonen karwallinen,
    421  Kulkia kulon alanen,
    422  Lehen lemmen juurehinen,
    423  Puun juuren pujottelia,
    424  Lahokannon kaiwelia.
    425  Kuka sun kulosta nosti,
    426  Heinän juuresta herätti,
    427  Tiellä teukallehtamahan,
    428  Maan päällä matelemahan?
    429  Isosiko, wai emosi,
    430  Waiko wanhin weljiäsi,
    431  Wai nuorin sisariasi,
    432  Waiko muu sukusi suuri?
    433  Turpehessa sun tupasi,
    434  Alla kannon kartanosi,
    435  Asuntosi alla aian,
    436  Alla mättähän majasi.
    437  Sule suusi, peitä pääsi,
    438  Kätke kielesi käpiä;
    439  Willa suusi, willa pääsi,
    440  Willa wiisi hammastasi,
    441  Willa kielesi käpiä,
    442  Willanen otus itsekki.
    443  Weäte willaleppehenä,
    444  Pawun palkona kuleksi,
    445  Sykerräte sykkyrähän,
    446  Käperräte käppyrähän,
    447  Tunge pääsi turpehesen,
    448  Mätä pääsi mättähäsen.
    449  Jospa tuolta pääsi nostat,
    450  Ukko pääsi särkiäwi
    451  Pilwillä pisaroilla,
    452  Rakehilla rautasilla."
    453  Sillä lieto Lemminkäinen
    454  Pääsi senki päiwäyksen,
    455  Meni matkoa wähäsen,
    456  Tuli Pohjolan pihalle.
    457  Susi on suitsirenkahissa,
    458  Karhu rautakahlehissa,
    459  Suulla Pohjolan weräjän.
    460  Jo oli syönyt sa'an miestä,
    461  Tuhonut tuhan urosta,
    462  Tahto syöä Lemminkäisen.
    463  Sillon lieto Lemminkäinen
    464  Tawotteli taskuhunsa,
    465  Löihen kukkaroisehensa,
    466  Otti willoja hitusen.
    467  Hieroa utustelewi
    468  Kahen kämmenen kesessä,
    469  Sormen kymmenen sowussa,
    470  Siitä läksi lammaskarja,
    471  Synty lauma lampahia,
    472  Kehä kieräwillasia,
    473  Suuhun Pohjolan susien,
    474  Kitahan kirokawetten.
    475  Siitä lieto Lemminkäinen
    476  Itse tungeksen tupahan,
    477  Alle kattojen ajaksen.
    478  Owen suussa seisotaksen,
    479  Owen suussa orren alla,
    480  Kattilan katasioilla,
    481  Lakin päästä laskemilla,
    482  Kintahan kirwottimilla.
    483  Sanowi sanalla tuolla,
    484  Lausu tuolla lausehella:
    485  "Koria on kutsuttu wieras,
    486  Koriampi kutsumaton."
    487  Sillon Pohjolan emäntä
    488  Sanan wirkko, noin nimesi:
    489  "Ohoh poika Lemminkäisen!
    490  Mi sinusta wierahasta;
    491  Tulet pääni polkemahan,
    492  Aiwoni alentamahan;
    493  Ohrina oluet wielä,
    494  Makujuomat maltahina,
    495  Leipomatta wehnäleiwät,
    496  Lihakeitot keittämättä.
    497  Oisit yötä ennen tullut,
    498  Eli päiweä jälestä."
    499  Siinä lieto Lemminkäinen
    500  Murti suuta, wäänti päätä,
    501  Murti mustoa hawenta,
    502  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    503  "Jop' on täällä syömät syöty,
    504  Syömät syöty, juotu juomat,
    505  Oluet osin jaeltu,
    506  Kaljat kannuin mittaeltu,
    507  Pikarit pinohin luotu,
    508  Tuopit roukkohin rowittu.
    509  Panit kutsut kulkemahan,
    510  Sait ratsut samoamahan,
    511  Kutsuit kansan kaikenlaisen,
    512  Sokiatki, waiwasetki,
    513  Rammatki, rekirujotki,
    514  Minun heitit kutsumatta.
    515  Mintäpä tämä minulle
    516  Omistani otristani,
    517  Kylwämistäni jywistä?
    518  Muut ne kanto kauhasilla,
    519  Muut ne tiiskinä tiputti,
    520  Minä määrin mätkäelin,
    521  Minä purnoin putkaelin
    522  Omiani ohriani,
    523  Kylwämiäni jywiä.
    524  Emmä wieras lienekkänä,
    525  Kun ei tehä teoksia,
    526  Eikä oinasta isetä,
    527  Tuoa härkeä tupahan,
    528  Sarkasäärtä huonehesen;
    529  Uuellen olutta panna
    530  Syöä miehen syömättömän,
    531  Juoa juossehen urohon."
    532  Sano Pohjolan emäntä:
    533  "Ohoh piika pikkarainen,
    534  Orjani alinomanen!
    535  Pane keittoa patahan,
    536  Tuo olutta wierahalle."
    537  Tyttö pieni, tyhjä lapsi,
    538  Pahin astiain pesiä,
    539  Lusikkain luutustaja,
    540  Kapustain kaawistaja,
    541  Pani keittoa patahan,
    542  Luut lihoista, päät kaloista,
    543  Naatit wanhat naurihista,
    544  Kuoret leiwistä kowista.
    545  Toi olutta tuoppisella,
    546  Kanto kaksikorwasella,
    547  Hiiwa alla, wesi päällä,
    548  Kyyt käärmehet kesellä,
    549  Maot laialla mateli,
    550  Sisiliskot liuahteli.
    551  Sano lieto Lemminkäinen:
    552  "Oh sinä olut punanen!
    553  Jo nyt jouwuit joutawihin,
    554  Jouwuit joutawan jälille;
    555  Ruoka suuhun syötäöhön,
    556  Ruhka maahan luotaohon,
    557  Wasemella peukalolla,
    558  Sormella nimettömällä."
    559  Tapasi on taskuhunsa,
    560  Löihen kukkaroisehensa;
    561  Otti ongen kukkarosta,
    562  Taskustansa taklarauan,
    563  Sen laski olwen sekahan.
    564  Mato puuttu onkehensa,
    565  Kyy wihanen rautahansa,
    566  Sata nosti sammakoita,
    567  Tuhat mustia matoja.
    568  Jo juoa karahuttawi,
    569  Sanan wirkko, noin nimesi:
    570  "Emmä liene lempi wieras,
    571  Kun ei tuotane olutta,
    572  Parempata juotawata,
    573  Warawammalla käellä,
    574  Suuremmalla astialla.
    575  Kuule poika Pohjolaisen,
    576  Itse Pohjolan isäntä!
    577  Anna ostoa olutta,
    578  Juomoa rahanalaista."
    579  Siitä Pohjolan isäntä
    580  Pian suuttu ja wihastu,
    581  Laulo lammin lattialle
    582  Urosta upottamahan.
    583  Lemminkäinen lieto poika
    584  Laulo härän lattialle
    585  We'en lammin lakkimahan.
    586  Itse Pohjolan isäntä
    587  Suen laulo lattialle
    588  Senki härän pään waralle.
    589  Lemminkäinen lieto poika
    590  Laulo walkian jäniksen
    591  Sen sutosen suun waraksi.
    592  Itse Pohjolan isäntä
    593  Laulo koiran koukkuleuan
    594  Sen jäniksen pään waralle.
    595  Lemminkäinen lieto poika
    596  Laulo orrelle orawan,
    597  Orren päätä juoksemahan,
    598  Koiran tuota haukkumahan.
    599  Sillon Pohjolan isäntä
    600  Sanan wirkko, noin nimesi:
    601  "Ei tästä piot parane,
    602  Jos ei wierahat wähene;
    603  Talo työlle, wieras tielle,
    604  Hywistäki juomingista."
    605  Otti miekkansa omansa,
    606  Tempasi tuliteräsen,
    607  Sanowi sanalla tuolla:
    608  "Kuule poika Lemminkäisen!
    609  Mitelkäme miekkojamme,
    610  Katselkame kalpojamme."
    611  Sano lieto Lemminkäinen:
    612  "Mitä minun on miekastani,
    613  Kun on luissa lohkiellut,
    614  Pääkasuissa katkiellut.
    615  Waan kuitenki kaikitenki,
    616  Jos täss' ei piot parane,
    617  Mitelkäme, katselkame,
    618  Kumpasen pitempi miekka,
    619  Kenen kalpa kauhiampi,
    620  Sen eellä siwaltaminen."
    621  Miteltihin miekkojansa,
    622  Katseltihin kalpojansa,
    623  Jo oli pikkuista pitempi
    624  Miekka Pohjolan isännän,
    625  Yhtä ohrasen jyweä,
    626  Yhtä kynnen mustukaista.
    627  Sillon lieto Lemminkäinen
    628  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    629  "Sinunpa pitempi miekka,
    630  Sinun eellä iskeminen."
    631  Siitä Pohjolan isäntä
    632  Jo lyöä alottelewi,
    633  Kerran ortehen osasi,
    634  Kamanahan kapsahutti.
    635  Sano lieto Lemminkäinen:
    636  "Tukela tora tuwassa,
    637  Weren seikka salwoksessa,
    638  Tuwan uuen turmelemma,
    639  Lattiat likaelemma,
    640  Pestyt penkit hierelemmä.
    641  Lähkäme ulos pihalle,
    642  Pihalla weret paremmat,
    643  Kartanolla kaunihimmat,
    644  Luontewaisemmat lumella."
    645  Mentihin ulos pihalle;
    646  Lehmän talja löyettihin,
    647  Pihalle lewitettihin,
    648  Senpä päällä seisottihin.
    649  Niin sanowi Lemminkäinen:
    650  "Kuulesta sa Pohjan poika!
    651  Sinunpa pitempi miekka,
    652  Sinun kalpa kauhiampi;
    653  Toki taiat tarwitakki,
    654  Ennen kun ero tulewi,
    655  Tahi päiwä päätynewi.
    656  Lyöppä poika Pohjolaisen."
    657  Iski päältä Pohjan poika,
    658  Iski kerran, iski toisen,
    659  Kohta kolmasti rapasi;
    660  Ei lihoakan lipasnut,
    661  Wienyt werinirhametta,
    662  Ottant orwaskettuana.
    663  Tuli lyönti Lemminkäisen,
    664  Wuoro weitikän werewän.
    665  Löipä lieto Lemminkäinen,
    666  Laski weitikkä werewä,
    667  Iski miestä miekallansa,
    668  Kawahutti kalwallansa.
    669  Löi on kerran leimahutti,
    670  Pään on laski olkapäältä,
    671  Kallon kaialta sialta,
    672  Wei kun naatin naurihista,
    673  Ewän kaikesta kalasta.
    674  Löi on toisen leimahutti,
    675  Silpo kun sian lihoa,
    676  Miehen kolmeksi palaksi.
    677  Mäki oli täynnä seipähiä,
    678  Piha täynnä pylwähiä,
    679  Kaikki täynnä miehen päitä,
    680  Yksi seiwäs ilman päätä;
    681  Pani pään pojan pätösen
    682  Senki seipähän nenähän.
    683  Siitä lieto Lemminkäinen
    684  Laulo Pohjolan perehen
    685  Kultihin kulajawihin,
    686  Hopeihin helkkäwihin.
    687  Yhen heitti laulamatta,
    688  Itse Pohjolan emännän,
    689  Pirtin pienen pyyhkiäksi,
    690  Lattian lakasiaksi,
    691  Olutkannun kantajaksi,
    692  Ruokien rakentajaksi.
    693  Louhi Pohjolan emäntä
    694  Kowin suuttu ja wihastu;
    695  Laulo Louhi longotteli,
    696  Pataruuhi paukutteli,
    697  Laulo miestä miekallista,
    698  Urosta ase'ellista,
    699  Pään waralle Lemminkäisen,
    700  Kaukomielen kaulan päälle.
    701  Jo kumu kujasta kuulu,
    702  Tomu toisesta talosta;
    703  Jopa tuskiksi tulewi,
    704  Läylemmäksi lankiawi,
    705  Juoa häitä Pohjolassa,
    706  Pitoja Pimentolassa.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

KR 42:1700 100 %
KR 42:2803 93 %
KR 49:361 93 %
SKVR I4 438. 92 %
SKVR VI1 3924. 89 %
SKVR XII2 8567. 87 %
JR 68953 87 %
JR 48293 84 %
JR 47757 83 %
KR 42:4280 78 %
SKVR VI1 3887. 77 %
SKVR I2 erill. [Lemminkäisen virsi] 5. 77 %
SKVR VII1 828. 77 %
SKVR VI1 3935. 76 %
SKVR VI1 3918. 75 %
SKVR IX3 701. 74 %
SKVR XII2 5063. 74 %
JR 06623 73 %
KR 42:860 72 %
SKVR XII2 5011. 70 %
SKVR XII2 4983. 66 %
KR 42:3605 66 %
SKVR XIII3 9231. 66 %
SKVR III3 4406. 65 %
JR 50577 64 %
SKVR IX4 726. 64 %
SKVR XII2 4981. 64 %
SKVR VII3 loitsut 1050. 64 %
JR 29272 64 %
JR 32263 64 %
JR 66614 63 %
SKVR II 750. 62 %
JR 02207 61 %
JR 32363 60 %
JR 33179 60 %
JR 09769 58 %
JR 78895 58 %
JR 32260 58 %
SKVR XIII3 8883. 58 %
SKVR XII2 4982. 58 %
SKVR I1 erill. [Kilpakosinta] 1. 57 %
SKVR I4 1874. 56 %
SKVR VII3 loitsut 1161. 56 %
SKVR VI2 7277. 56 %
SKVR IV3 4341. 56 %
SKVR I4 305. 56 %
JR 41286 55 %
SKVR VII3 loitsut 1494. 55 %
SKVR III3 4427. 55 %
KR 42:2765 55 %
SKVR XIII3 8881. 55 %
JR 25861 55 %
SKVR XIII4 12821. 54 %
JR 48123 54 %
JR 05022 54 %
JR 76830 54 %
JR 75465 54 %
KR 42:5725 53 %
JR 84609 53 %
JR 24222 53 %
SKVR I3 2006. 53 %
SKVR I2 791 b). 53 %
SKVR XII2 5056. 52 %
SKVR XII2 5043. 52 %
SKVR II 751. 52 %
SKVR VII3 loitsut 1207. 52 %
SKVR XII2 8581. 52 %
SKVR XII2 8566. 51 %
SKVR XI 1357. 51 %
SKVR I1 32. 51 %
JR 52263 50 %
SKVR VI2 4980. 50 %
SKVR VII3 loitsut 1171. 50 %
SKVR XII2 6810. 50 %
SKVR VII3 loitsut 1135. 50 %
SKVR I2 erill. [Iso härkä] 1. 50 %
SKVR V2 2308. 50 %
SKVR V2 2309. 50 %
SKVR XII1 4358. 50 %
SKVR XII2 4958. 50 %