vkalevala18
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 18
OSA: Wanha Kalevala

    1  Siitä lieto Lemminkäinen
    2  Nousi maasta ratsahille,
    3  Kohta lähtewi kotia,
    4  Luoksi entisen emonsa,
    5  Alla päin, pahoilla mielin,
    6  Kaiken kallella kypärin.
    7  Emo wastahan tulewi,
    8  Emo ennätti kysyä:
    9  "Poikueni nuorempani,
    10  Lapseni wakawampani!
    11  Mit' olet pahoilla mielin
    12  Pohjolasta tullessasi?
    13  Onko sarkoin waarrettuna;
    14  Jos on sarkoin waarrettuna,
    15  Mie annan paremman sarkan,
    16  Taattosi soasta saaman,
    17  Tawottaman tappelosta."
    18  Sano lieto Lemminkäinen:
    19  "Oi emoni kantajani!
    20  Ken mun sarkoin waarteleisi,
    21  Itse waartaisin isännät;
    22  Waartaisin sata urosta,
    23  Tuhat miestä tunnustaisin."
    24  Sano äiti Lemminkäisen:
    25  "Mit' olet pahalla mielin
    26  Pohjolasta tullessasi?
    27  Ootko naisin naurettuna;
    28  Jos oot naisin naurettuna,
    29  Sie naios parempi nainen,
    30  Werewä Wenäeheltä,
    31  Kaunis Karjalan kylistä."
    32  Sano lieto Lemminkäinen:
    33  "Oi emoni kantajani!
    34  Ken mun naisin nauranewi,
    35  Itse nauraisin isännät;
    36  Nauraisin satai naista,
    37  Tuhat muuta tunnustaisin."
    38  Sano äiti Lemminkäisen:
    39  "Mit' olet pahoilla mielin?
    40  Ootko herjattu heposin;
    41  Jos oot herjattu heposin,
    42  Sie osta ori parempi,
    43  Ison saamilla eloilla,
    44  Wanhemman warustamilla."
    45  Sano lieto Lemminkäinen:
    46  "Oi emoni kantajani!
    47  Ken mun herjaisi heposin,
    48  Itse herjaisin isännät;
    49  Herjaisin sata hewoista,
    50  Tuhat muuta tunnustaisin.
    51  Oi emoni kantajani!
    52  Säästä säkkihin ewästä,
    53  Pane jauhot palttinahan,
    54  Wuole woita wakkasehen.
    55  Wuole woita wuosi syöä,
    56  Toiseksi sian lihoa;
    57  Lähen töitäni pakohon,
    58  Pillojani piilemähän,
    59  Miehet miekkoja hiowat,
    60  Kärestäwät keihäiä."
    61  Emo ennätti kysyä,
    62  Waimo wanha tutkaella:
    63  "Miksi miekkoja hiowat,
    64  Kärestäwät keihäiä?"
    65  Sano lieto Lemminkäinen:
    66  "Tuli työ, satu tapahtu,
    67  Noissa Pohjolan pioissa,
    68  Sariolan juomingissa.
    69  Tapon miehen kun urohon,
    70  Itse Pohjolan isännän,
    71  Omallani miekallani.
    72  Siksi miekkoja hiowat,
    73  Kärestäwät keihäiä;
    74  En tieä sitä sioa
    75  Kussa piiltä pillomuksen,
    76  Paeta pahan tapasen.
    77  Oi emoni kantajani!
    78  Kunne käsket piilemähän?"
    79  Emo tuon sanoiksi wirkki,
    80  Lausu wanhin lapsellensa:
    81  "Jo sanoinki poikueni,
    82  Jo warsin warottelinki,
    83  Yhä kielteä käkesin,
    84  Lähtemästä Pohjolahan.
    85  Mahoit olla oikiassa,
    86  Eleä emon tuwilla,
    87  Oman wanhemman warassa,
    88  Kantajasi kartanoilla.
    89  Mene nyt tuonne piilemähän,
    90  Mene männyksi mäellä,
    91  Katajaksi kankahalla,
    92  Tuho sielläki tulewi;
    93  Usein mäkinen mänty
    94  Pärepuiksi leikatahan,
    95  Usein katajakangas
    96  Seipähiksi karsitahan.
    97  Nouse koiwuksi norolle,
    98  Tuho sielläki tulewi;
    99  Usein noronen koiwu
    100  Pinopuiksi pilkotahan,
    101  Hakatahan halkopuiksi.
    102  Menet marjaksi aholle,
    103  Puolukaksi kankahalle,
    104  Mansikaksi näille maille,
    105  Mustikaksi muille maille,
    106  Tuho sielläki tulewi;
    107  Neiet nuoret poimitahan,
    108  Tinarinnat riiwitähän.
    109  Menet hauiksi merehen,
    110  Maksahan merimatehen,
    111  Lohen purstoksi punasen,
    112  Tuho sielläki tulewi;
    113  Mies musta meren näkönen
    114  Ain' on ongella olia,
    115  Aina nuotalla asuja,
    116  Käestämässä käwiä.
    117  Ja menet tuonne piilemähän
    118  Kontion kiwikoloille,
    119  Karhun louhikartanoille,
    120  Tuho sielläki tulewi;
    121  Mies nuori noentolainen
    122  Kirwestänsä kitkuttawi,
    123  Keihästä kärestelewi,
    124  Kontio kohataksensa,
    125  Metsän karhu kaataksensa."
    126  Sillon lieto Lemminkäinen
    127  Sanan wirkko, noin nimesi:
    128  "Itse tieän ilkeimmät,
    129  Paikat arwoan pahimmat;
    130  Oi emoni kantajani,
    131  Entinen elättäjäni!
    132  Kunne käsket piilemähän,
    133  Kunne käsket ja kehotat,
    134  Ettei pää pahoin menisi,
    135  Hiwus hieno lankiaisi,
    136  Tukka turhiin tulisi,
    137  Warsin kaula katkiaisi.
    138  Yks' on päiwä miehen päätä,
    139  Tunti tukkoa urohon,
    140  Miehet miekkoja hiowat,
    141  Keihoja kärestelewät."
    142  Sano äiti Lemminkäisen:
    143  "Tieän mä wähäsen maata,
    144  Tieän paikkoa palasen,
    145  Syömätöntä, lyömätöntä,
    146  Miekan miehen käymätöntä;
    147  Sie wanno walat ikuiset
    148  Eneä ei sotia käyä
    149  Kuuna kymmennä kesänä,
    150  Hopiankana halulla,
    151  Kullankana tarpehella."
    152  Siinä lieto Lemminkäinen
    153  Jo wanno walat ikuiset
    154  Eneä ei sotia käyä
    155  Kuuna kymmennä kesänä,
    156  Hopiankana halulla,
    157  Kullankana tarpehella.
    158  Sano äiti Lemminkäisen:
    159  "Mene nyt tuonne piilemähän
    160  Yheksän meren ylitse,
    161  Meri puolen kymmenettä,
    162  Niemelle nimettömälle,
    163  Saarelle sanattomalle.
    164  Siell' ennen isosi piili,
    165  Sekä piili, jotta säily,
    166  Suurina sotakesinä,
    167  Wainowuonna waikiana.
    168  Siell' oli meret metenä,
    169  Juoksi olwena jokoset,
    170  Wuoret kaikki woita wuoti,
    171  Kalliot sian lihoa;
    172  Siell' on hywä ollaksesi.
    173  Armas aikaellaksesi."
    174  Siitä lieto Lemminkäinen
    175  Sekä läksi, jotta joutu,
    176  Läksi töitänsä pakohon,
    177  Pillojansa piilemähän,
    178  Lykkäsi wenon wesille,
    179  Työnti laiwan lainehille,
    180  Waskisilta walkamoilta,
    181  Teräksisiltä teloilta.
    182  Nosti päälle purjehia,
    183  Kuni männikön mäellä,
    184  Itse istuwi perähän,
    185  Laaittihen laskemahan,
    186  Kokan koiwusen nojassa,
    187  Melan waskisen warassa.
    188  Tuuli tuuwitti wenoista,
    189  Aalto laiwoa ajeli,
    190  Niemelle nimettömälle,
    191  Saarelle sanattomalle,
    192  Ylitse meren yheksän,
    193  Meripuolen kymmenettä.
    194  Siinä lieto Lemminkäinen
    195  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    196  "Onko saarella sioa,
    197  Maata saaren manterella,
    198  Weteä wenettä maalle,
    199  Purtta kuiwalle kumota,
    200  Taaton saamille teloille,
    201  Wanhempani walkamoille?"
    202  Saaren impyet sanowi,
    203  Niemen neiet wastoawi:
    204  "Ompa saarella sioa,
    205  Maata saaren manterella,
    206  Jos weät saan wenettä,
    207  Tuhat purtta puujaelet."
    208  Siitä lieto Lemminkäinen
    209  Wetäwi wenosen maalle,
    210  Purren kuiwalle kumosi,
    211  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    212  "Onko saarella sioa,
    213  Onko maata saaren maalla,
    214  Piiltä miehen pillomuksen,
    215  Paeta wähäwäkisen?"
    216  Saaren impyet sanowi,
    217  Niemen neiet wastoawi:
    218  "Ompa saarella sioa,
    219  Maata saaren manterella,
    220  Piiltä miehen pillomuksen,
    221  Paeta wähäwäkisen."
    222  Siitä lieto Lemminkäinen
    223  Sanan wirkko, noin nimesi:
    224  "Onko saarella sioa,
    225  Maata saaren manterella,
    226  Yhtä selkäni sioa,
    227  Maata karpion aloa,
    228  Minun leikki lyöäkseni,
    229  Tanner tanssaellakseni,
    230  Saaren impien ilossa,
    231  Kassapäien kauneuessa?"
    232  Saaren impyet sanowi,
    233  Niemen neiet wastoawi:
    234  "Lapset laihat saaren maalla,
    235  Lihawat hewosen warsat."
    236  Mitä huoli Lemminkäinen;
    237  Käwi kylitse kylihin,
    238  Saaren impien ilohon,
    239  Kassapäien kauneuhun.
    240  Ei ollut sitä kyleä,
    241  Kuss' ei kymmenen taloa;
    242  Ei ollut sitä taloa,
    243  Kuss' ei kymmenen tytärtä;
    244  Ei ollut sitä tytärtä,
    245  Ei sitä emosen lasta,
    246  Jonk' on ei maloa maannut,
    247  Käsiwartta waiwutellut.
    248  Tuhat tunsi morsianta,
    249  Sa'an leskiä lepäsi,
    250  Sa'an naista miehellistä,
    251  Yhtenä kesäissä yönä,
    252  Sykysyissä wietinkinä.
    253  Yksi löyty kymmenistä,
    254  Kaksi kaikitse saoista,
    255  Tuhannesta löyty kolme,
    256  Jok' oli piikuen pitänyt,
    257  Neien arwossa asunut.
    258  Sillä lieto Lemminkäinen
    259  Lepytteli niemen neiet,
    260  Ihastutti saaren immet;
    261  Jäi yksi lepyttämättä.
    262  Ei kuullut kukotta nosta,
    263  Kanan lapsetta kawata;
    264  Niin päiwänä muutamena,
    265  Iltana monikahana,
    266  Laati liiton nostaksensa
    267  Kuunki, päiwänki keralla.
    268  Nousi ennen liittoansa,
    269  Ennen ehtoaikoansa,
    270  Käwi kylitse kylihin,
    271  Senki impyen ilohon.
    272  Sillon lieto Lemminkäinen
    273  Ei nähnyt sitä taloa,
    274  Kuss' ei kolmea kotoa;
    275  Ei nähnyt sitä kotoa,
    276  Kuss' ei kolmea urosta;
    277  Ei nähnyt sitä urosta,
    278  Ku ei miekkoa hionut,
    279  Kirwestänsä kitkuttanut.
    280  Sillon lieto Lemminkäinen
    281  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    282  "Woi päiwyinen päiwyt nousi,
    283  Armas aurinko kohosi,
    284  Mun polosen pojan päälle,
    285  Päälle kaulani katalan."
    286  Jäi neiet syliämättä,
    287  Sylityt makoamatta,
    288  Läksi luoksi laiwosensa,
    289  Luoksi purtensa polonen;
    290  Jo oli poltettu poroksi,
    291  Kypeniksi kyyätelty.
    292  Jo tunsi tuhon tulewan,
    293  Hätäpäiwän päälle saawan,
    294  Laatiwi wenettä uutta,
    295  Uutta purtta puuhoawi.
    296  Puita puuttu purtten seppä,
    297  Lautoja wenon tekiä;
    298  Saapi puuta pikkuruisen,
    299  Lautoa ani wähäsen,
    300  Wanhan wärttinän muruista,
    301  Wanhan tainnan taittumista.
    302  Siitä weistäwi wenettä,
    303  Puista purtta puuhoawi,
    304  Siitä laati laitapuuta,
    305  Puuta kaari kapsutteli,
    306  Siitä teljoja tekewi,
    307  Kanssa airoja asetti.
    308  Sai wenonen walmihiksi,
    309  Laatineeksi puinen pursi;
    310  Lykkäsi wenon wesille,
    311  Laski purren lainehille,
    312  Mäntysiltä järkälöiltä,
    313  Kuorikiskoilta teloilta.
    314  Siitä läksi Lemminkäinen,
    315  Alla päin, pahoilla mielin,
    316  Kun ei saanut yötä olla,
    317  Eikä päiweä eleä,
    318  Saaren impien ilossa,
    319  Kassapäien kauneussa.
    320  Itse istuwi perähän,
    321  Sanan wirkko, noin nimesi:
    322  "Kupliksi weno wesille,
    323  Lumpehiksi lainehille!"
    324  Tuli tuuli, tuon puhalsi,
    325  Tuli aalto, tuon ajeli
    326  Selälle meren sinisen,
    327  Ulapoille aukioille.
    328  Siinä itki saaren immet,
    329  Niemen neiet waikerrehti,
    330  Kun ei purjepuu näkynnä,
    331  Rautahanka haimentanna.
    332  Ei he itse purjepuuta,
    333  Rautahankoa halaja,
    334  Itkit purjepuun alaista,
    335  Rautahangan haltioa.
    336  Itse itki Lemminkäinen,
    337  Itse waiwanen waketti,
    338  Kun ei saaren maat näkynnä,
    339  Sawiharjut haimentanna.
    340  Ei hän itke saaren maita,
    341  Sawiharjuja halaja,
    342  Itki saaren impyhiä,
    343  Nenän niemen neitosia.
    344  Siitä lieto Lemminkäinen
    345  Laskewi sinistä merta;
    346  Laski päiwän, laski toisen,
    347  Päiwälläpä kolmannella,
    348  Luotti purren luotoselle,
    349  Wenehen wesikarille.
    350  Siinä itki puinen pursi,
    351  Hankarauta haihatteli:
    352  "Mi minusta laatimasta,
    353  Kurjasta kuwoamasta;
    354  Ei Ahti sotia soua
    355  Kuunna kymmennä kesänä,
    356  Hopiankana halulla,
    357  Kullankana tarpehella.
    358  Pääty Ahti kuulemahan,
    359  Kauko luota katsomahan;
    360  Sanowi sanalla tuolla,
    361  Lausu tuolla lausehella:
    362  "Elä huoli hongan pinta,
    363  Wene warpanen walita,
    364  Wielä saat sotia käyä,
    365  Tappeloita tallustella."
    366  Ahti suorihen sotahan,
    367  Wastoin waiwanen waloa,
    368  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    369  "Mistä saanen miehen toisen,
    370  Sekä miehen, jotta miekan,
    371  Ahille soan awuksi?"
    372  Ompa Tiera tieossansa,
    373  Kuuro kuulemoisissansa;
    374  Siitä saapi miehen toisen,
    375  Sekä miehen, jotta miekan.
    376  Käwi kylitse kylähän,
    377  Teitse Tieran kartanohon,
    378  Miehen toisen tarpehella
    379  Ahille soan awuksi.
    380  Isä pääty ikkunassa
    381  Kirweswartta wuolemassa,
    382  Emo aitan kynnyksellä
    383  Kirnua kolistamassa,
    384  Weljekset weräjän suulla
    385  Korjia kohentamassa,
    386  Sisarekset sillan päässä
    387  Waattehia sotkemassa.
    388  Wirkko isä ikkunalta,
    389  Emo aitan portahalta,
    390  Weljekset weräjän suulta,
    391  Sisarekset sillan päästä:
    392  "Ei Tiera sotahan joua;
    393  Wast' on nainut nuoren naisen,
    394  Ottanut oman emännän,
    395  Wiel' on nännit näppimättä,
    396  Rinnat riuahuttamatta,
    397  Kupehet kutkuttamatta."
    398  Tiera pääty kiukahalla,
    399  Jalan kenki kiukahalla,
    400  Toisen kenki lattialla,
    401  Weräjillä wyötteleksen,
    402  Ulkona solitteleksen.
    403  Otti Tiera keihäänsä,
    404  Ei ole keiho suuren suuri,
    405  Eikä keiho pienen pieni,
    406  Keiho keskikertahinen;
    407  Susi seiso suowerolla,
    408  Warsa juoksi wartta myöten,
    409  Kasi nauku naulan tiessä,
    410  Työnti Tiera keihäänsä
    411  Ahin keihojen keselle.
    412  Niin läksi Ahin wenonen
    413  Käsiwarsin waalimatta,
    414  Läksi luoen luotosesta
    415  Tuolle Pohjolan merelle.
    416  Sillon Pohjolan emäntä
    417  Pahan pakkasen lähetti
    418  Tuolle Pohjolan merelle.
    419  Itse neuo poikoansa,
    420  Kun kukin sukimojansa,
    421  Itse ilmoin luomiansa:
    422  "Pakko pienin poikiani,
    423  Kaunis kaswateltujani!
    424  Lähes tuonne, kunne käsken,
    425  Kunne käsken ja kehotan,
    426  Meren rutjan partahalle,
    427  Äärettömän äprähälle.
    428  Kylmä soita, kylmä maita,
    429  Kylmä selwiä wesiä,
    430  Kurimuksen kulkun suuta,
    431  Kinahmia ilkiöitä;
    432  Kylmä weitikän wenonen,
    433  Pursi lieto Lemminkäisen,
    434  Selwälle meren selälle,
    435  Ulapalle aukialle,
    436  Jott' ei pääse päiwinänsä,
    437  Selwiä sinä ikänä,
    438  Jon' en jouwu päästämähän,
    439  Käy itse kehittämähän."
    440  Pakko pienin poikiansa,
    441  Kaunis kaswateltujansa,
    442  Sekä läksi, jotta joutu,
    443  Tuonne Pohjolan merelle;
    444  Niin Ahin merellä kylmi,
    445  Kylmi weitikän wesillä.
    446  Jopa yönä ensimmäisnä
    447  Puuttu kyllin kyllitellä,
    448  Puuttu kyllä päätä kyynäs,
    449  Kättä wiljalta wihaista.
    450  Niinpä kylmi täyen kylmän,
    451  Wäki pakkasen paleli,
    452  Yhtenä kesäissä yönä,
    453  Sykysyissä wietinkinä;
    454  Kylmi jäätä kyynäräisen,
    455  Sato lunta sauan warren.
    456  Aiko kylmeä jumalan,
    457  Itse weitikän werewän.
    458  Sillon lieto Lemminkäinen,
    459  Itse kaunis Kaukomieli,
    460  Keritsi kiweltä willat,
    461  Takut talwen maannehelta,
    462  Suoritteli sukkasiksi,
    463  Kääritteli kintahiksi,
    464  Käsin pakkasen piteli,
    465  Kowan ilman kopristeli,
    466  Tunki pakkasen tulehen,
    467  Rautasehen rauniohon,
    468  Sanowi sanalla tuolla,
    469  Lausu tuolla lausehella:
    470  "Pakkanen pajuilla synty,
    471  Risuilla wähäripanen,
    472  Iki turmasta isosta,
    473  Emosta epattomasta.
    474  Käärme pakkasen imetti,
    475  Mato maiolla piteli,
    476  Nännistä nisittömistä,
    477  Utarista uuttomista.
    478  Pantihin nimi pahalle,
    479  Pantihinpa pakkaseksi.
    480  Kesät aioilla ajeli,
    481  Talwet heilu hettehissä,
    482  Kylmi soita, kylmi maita,
    483  Paleli wesipajuja,
    484  Pani haawan pakkuloita,
    485  Koiwun juuria kolotti.
    486  Panihen pahat pahaksi,
    487  Heittihen häwyttömäksi;
    488  Kylmi kattilan tulella,
    489  Hiilet uunin lietosella,
    490  Käen naisen taikinahan,
    491  Watsahan hewosen warsan.
    492  Läksi maita kylmämähän,
    493  Aaltoja asettamahan;
    494  Lahet kylmi, lammit kylmi,
    495  Jäip' on meri kylmämättä,
    496  Jäipä peipponen selällä,
    497  Wästäräkki lainehilla,
    498  Senki kynnet kylmämättä,
    499  Pää pieni palelematta.
    500  Joko nyt suureksi sukesit,
    501  Joko kaswoit kauhiaksi?
    502  Tahot kylmeä minua,
    503  Kohotella korwiani,
    504  Alta jalkoja anella,
    505  Päältä kynsiä kysellä.
    506  Pakkanen Puhurin poika,
    507  Kowan ilman höyhelöinen!
    508  Ellös nyt minua kylmä,
    509  Ellös päätäni palele,
    510  Ellös waiwa warpahia,
    511  Elä korwia koseta;
    512  Kyll' on sulla kylmämistä,
    513  Paljoki palelemista.
    514  Mene tuonne, kunne käsken,
    515  Pohjan pitkähän perähän,
    516  Siell' on soita kylmämättä,
    517  Pajuja palelematta,
    518  Kiwiä kiwistämättä,
    519  Tannerta tasottamatta.
    520  Jos ei tuosta kyllä liene,
    521  Tuonne ma sinun manoan
    522  Hiien hiilien sekahan,
    523  Lemmon liesikiukahille;
    524  Siellä waiwut walkiahan,
    525  Tunkeut tulen sekahan,
    526  Jost' et kuulu kuuna pänä,
    527  Selwiä sinä ikänä.
    528  Tulen tungen sukkahani,
    529  Kekälehet kenkähäni,
    530  Pakkasen palelematta,
    531  Kowan ilman koskematta."
    532  Sillä lieto Lemminkäinen
    533  Pahan pakkasen lumowi,
    534  Heitti laiwansa lahelle,
    535  Uuen purren puutoksehen.
    536  Itse metsähän menewi,
    537  Ylös korpehen kohosi,
    538  Matkoille majattomille,
    539  Teille tietämättömille.
    540  Siinä lieto Lemminkäinen
    541  Itse noin sanoiksi wirkki:
    542  "Woi minä polonen poika,
    543  Jo minä johonki jouwuin,
    544  Kuuksi päiwäksi kululle,
    545  Iäkseni ilman alle.
    546  Itkewi emo koissa,
    547  Walittawi wanhempani:
    548  Tuoll' on poikani polosen,
    549  Tuolla laiton lapsueni,
    550  Tuonen toukoja panewi,
    551  Kalman maita kyntelewi.
    552  Saapi nyt minun polosen,
    553  Mun polosen pojaltani,
    554  Saapi pyyt pyhän piteä,
    555  Lintuset hywin lihota.
    556  Saapi kärppäset käwellä,
    557  Orawaiset jouten juosta.
    558  Niin on niin minun emoni,
    559  Niin on kaunis kantajani,
    560  Kaswatit kanoja paljon,
    561  Koko joukon jouhtenia;
    562  Tuli tuuli niin hajotti,
    563  Tuli lempo niin lewitti,
    564  Sisarilta sillan taitto,
    565  Weikoilta wenon häwitti.
    566  Oli meitä kun oliki,
    567  Oli ennen aikoinansa,
    568  Sisaria suuri silta,
    569  Weikkoja weno punanen,
    570  Waan ei nyt nykysin aioin,
    571  Ei kelle sanan sanoa;
    572  Joka mies sotaurosna,
    573  Kaikki miehet miekka wyöllä.
    574  Aina muistan muinosetki,
    575  Arwoan ajat paremmat;
    576  Kulin kukkana kylissä,
    577  Hersuin heinän karwasena,
    578  Moni katso muotohoni,
    579  Warteheni walkotteli.
    580  Nyt ma mustuin mustikoilla,
    581  Painuin marjoilla pahoilla.
    582  Sian tieän, kussa synnyin,
    583  Paikan kaiken, kussa kaswoin,
    584  En tieä sitä sioa,
    585  Kussa kuollo kohtanewi.
    586  Olen kun jäniksen poika
    587  Suolla soikerrehtamassa,
    588  Palolla papahtamassa,
    589  Meren rannat juoksemassa,
    590  Someret sirottamassa,
    591  Pohjat kengistä kuluwi,
    592  Pois perotat pehmiäwi,
    593  Kengän warret wanhanewi."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 50586 100 %
JR 54502 100 %
JR 84347 100 %
SKVR I4 2090. 88 %
KR 42:4911 85 %
SKVR VII2 2257. 85 %
SKVR VII5 loitsut 5025. 80 %
SKVR I2 erill. [Lemminkäisen virsi] 2. 75 %
JR 85540 71 %
JR 68865 65 %
SKVR VII4 loitsut 1973. 64 %
SKVR I3 1398. 64 %
SKVR VI1 666. 63 %
SKVR VI1 3002. 61 %
SKVR VII3 loitsut 220. 60 %
SKVR XII2 8169. 59 %
KR 42:6395 57 %
KR 49:679 56 %
JR 04188 55 %
SKVR VII3 loitsut 190. 54 %
JR 22918 54 %
JR 21895 54 %
JR 09263 54 %
SKVR VI1 119. 53 %
JR 53445 53 %
SKVR XII2 8160. 53 %
JR 29262 52 %
SKVR VI1 3607. 52 %
SKVR VII2 2233. 52 %
SKVR I1 erill. [Kilpakosinta] 4. 52 %
KR 42:6141 51 %
SKVR XIII1 2340. 51 %
SKVR XII1 3909. 51 %
SKVR XII1 3898. 50 %
SKVR XII1 3904. 50 %
JR 38943 50 %
JR 42941 50 %