vkalevala19
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 19
OSA: Wanha Kalevala

    1  Kullerwo Kalewan poika,
    2  Kun esinnä emästä synty,
    3  Heti kohta kolmiöissä
    4  Katkasi kapalowyönsä,
    5  Pääsi päälle peittehensä.
    6  Nähtihin hywä tulewan,
    7  Keksittihin kelpoawan;
    8  Wietihin Wenäehelle,
    9  Karjalahan kaupittihin,
    10  Ilmariselle sepolle.
    11  Minpä seppo tuosta anto?
    12  Äiän seppo tuosta anto;
    13  Kaksi kattilarania,
    14  Kolme pa'an kuolioa,
    15  Wiisi wiikate kulua,
    16  Kuusi kuokan ruopioa.
    17  Se kaunis Kalewan poika
    18  Heti tuonne tultuansa,
    19  Jo päiwänä ensimmäisnä,
    20  Kysy työtä iltasella;
    21  Isännältä iltaseksi,
    22  Emännältä aamuseksi:
    23  "Kull' on työlle uusi orja,
    24  Raaolle rahan alanen?"
    25  Pantu on lapsen katsantohon,
    26  Sormipienen souantahan.
    27  Katso lasta, kaiwo silmät,
    28  Syötti lasta, söi itsekki,
    29  Lapsen tauilla tapatti,
    30  Kätkyen tulella poltti.
    31  Jo päiwänä toisentena
    32  Kysy työtä iltasella,
    33  Isännältä iltaseksi,
    34  Emännältä aamuseksi:
    35  "Kull' on työlle uusi orja,
    36  Raaolle rahan alanen?"
    37  Pantu on kasken kaahantahan,
    38  Solkikoiwun sorrantahan.
    39  Sorti puuta kaksi kolme,
    40  Kawahutti kannon päähän,
    41  Niin huhura huiahutti,
    42  Wihellytti, wierehytti:
    43  "Sini kaski kaatuohon,
    44  Koiwu solki sortuohon,
    45  Kuni ääni kuuluohon,
    46  Kuni wierrehe wihellys.
    47  Elköhön wesa wenyö,
    48  Kanto kaswao ikänä,
    49  Kaskessa Kalewan pojan,
    50  Solen kullan sorrannassa.
    51  Hywän ottaoon orahan,
    52  Elköhön tereä tehkö."
    53  Jo päiwänä kolmantena
    54  Kysy työtä iltasella,
    55  Isännältä iltaseksi,
    56  Emännältä aamuseksi:
    57  "Kulle työlle uusi orja,
    58  Raaolle rahan alanen?"
    59  Pantu on aian panentahan.
    60  Jopa aitoa panewi,
    61  Kohastansa kokkahongat
    62  Aiaksiks' asettelewi,
    63  Kokonansa korpikuuset
    64  Seipähiksi pistelewi,
    65  Witsasteli maan maoilla,
    66  Wyötti kyillä käärmehillä,
    67  Sisiliskoilla siteli,
    68  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    69  "Ku ei lintuna kohonne,
    70  Kahen siiwen siuotelle,
    71  Elköhön ylitse saako
    72  Aiasta Kalewan pojan."
    73  Jo päiwänä neljäntenä
    74  Kysy työtä iltasella,
    75  Isännältä iltaseksi,
    76  Emännältä aamuseksi:
    77  "Työ orjan nimettäöhön,
    78  Nimi työlle pantaohon."
    79  Pantu on nuotan souantahan.
    80  Se kaunis Kalewan poika
    81  Jo on nuotan souannassa,
    82  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    83  "Souanko wäen mukahan,
    84  Wai souan asun mukahan?"
    85  Perimies Pelosen poika
    86  Se on warsin wastaeli,
    87  Sanan wirkko, noin nimesi:
    88  "Jos souat wäen mukahan,
    89  Weät miehuen nojassa,
    90  Wäh' on orjalla wäkeä."
    91  Se kaunis Kalewan poika
    92  Jo souti wäen mukahan,
    93  Weti miehuen nojassa;
    94  Wenon haapasen hajotti,
    95  Katajaiset kaaret katko,
    96  Kalajahan kaiken kaato.
    97  Jo päiwänä wiientenä
    98  Kysy työtä iltasella,
    99  Isännältä iltaseksi,
    100  Emännältä aamuseksi:
    101  "Työ orjan nimettäöhön,
    102  Nimi työlle pantaohon."
    103  Pantu on nuotan tarwontahan;
    104  Jo on nuotan tarwonnassa,
    105  Sanan wirkko, noin nimesi:
    106  "Tarwonko wäen mukahan,
    107  Panen miehuen nojassa,
    108  Wai tarwon asun mukahan?"
    109  Wetäjä Wenarin poika
    110  Se on warsin wastaeli,
    111  Sanan wirkko, noin nimesi:
    112  "Jos tarwot wäen mukahan,
    113  Panet miehuen nojassa,
    114  Wäh' on orjalla wäkeä."
    115  Se kaunis Kalewan poika
    116  Koppasi mäeltä männyn,
    117  Kiwen kirstoksi rakenti,
    118  Paaen paino tarpomeksi,
    119  Hongan warreksi hotasi.
    120  Tarpowi wäen mukahan,
    121  Pani miehuen nojassa,
    122  Tarpo nuotan tappuroiksi,
    123  Ween welliksi seotti,
    124  Kalat liiwaksi litsotti.
    125  Niin päiwänä kuuentena
    126  Kysy työtä iltasella,
    127  Isännältä iltaseksi,
    128  Emännältä aamuseksi:
    129  "Työ orjan nimettäöhön,
    130  Nimi työlle pantaohon."
    131  Pantu on karjan paimenehen,
    132  Saatu lehmien ajohon.
    133  Mit' on orjalle osaksi,
    134  Ewähäksi paimenelle?
    135  Seppo Ilmarin emäntä
    136  Leiwän leipowi lewiän,
    137  Alle kaurasen asetti,
    138  Päälle wehnäsen wenytti,
    139  Kiwen kuorien keselle.
    140  Pani orjalle osaksi,
    141  Ewähäksi paimenelle,
    142  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    143  "Ellös tätä ennen syökö,
    144  Karjan mentyä metsälle."
    145  Siitä Ilmarin emäntä
    146  Laski karjan laitumelle,
    147  Sanowi sanalla tuolla,
    148  Lausu tuolla lausehella:
    149  "Työnnän lehmäni leholle,
    150  Hajasarwet haawikolle;
    151  Suwetar waliwo waimo,
    152  Etelätär luonnon eukko!
    153  Käy sä karja katsomassa,
    154  Wiitsimäss' emännän wilja.
    155  Kun katsoit katoksen alla,
    156  Niin katso katottomassa,
    157  Kuni hoijit huonehessa,
    158  Nini hoia hongikossa,
    159  Jotta karja kaunistuisi,
    160  Eistyisi emännän wilja,
    161  Ennen käymistä emännän,
    162  Katsomista karjan piian,
    163  Emännän epäpätösen,
    164  Ylen kainun karjan piian.
    165  Suwetar waliwo waimo,
    166  Etelätär luonnon eukko!
    167  Syöttele metisin syömin,
    168  Juottele metisin juomin;
    169  Syötä kullaista kuloa,
    170  Hopiaista heinän päätä,
    171  Nurmelta mesinukalta,
    172  Metiseltä mättähältä.
    173  Ota torwi tuolta maalta,
    174  Tuolta tuomikkopurolta,
    175  Puhu tuohon torwehesi,
    176  Kumahuta kuuluhusi.
    177  Puhu kummut kukkahaksi,
    178  Ahowieret armahaksi,
    179  Suowieret sulaksi meeksi,
    180  Hetewieret wierteheksi.
    181  Tuoppa tänne tuorehesi,
    182  Kulettele kultiasi,
    183  Koskilta kohisewilta,
    184  Kanarwan kukattarilta,
    185  Heinän helpehettäriltä,
    186  Taiwahan nawattarilta.
    187  Kaiwo kultanen kuwoa
    188  Kahen puolin karjan maita,
    189  Josta karja wettä joisi,
    190  Simoa siretteleisi,
    191  Utarihin uhkuwihin,
    192  Nisihin pakottawihin.
    193  Paa nisät pakottamahan,
    194  Utarehet uhkumahan,
    195  Puhumahan maitoputket,
    196  Maitohurstit huokomahan.
    197  Paljo on niitä ja pahoja,
    198  Kut maion Manalle wiewät,
    199  Lehmän tuoman Tuonelahan;
    200  Wäh' on niitä ja hywiä,
    201  Kut maion Manalta saawat,
    202  Lehmän tuoman Tuonelasta.
    203  En minä kysy kylästä,
    204  Taho toisesta talosta,
    205  Saan minä Manalta maion,
    206  Lehmän tuoman Tuonelasta.
    207  Suwetar waliwo waimo,
    208  Etelätär luonnon eukko!
    209  Heruttele Hermikkiä,
    210  Tuorustele Tuorikkia,
    211  Herasesta hettehestä,
    212  Metiseltä mättähältä;
    213  Tuoa maitoset maruet,
    214  Tuoa uhkuwat utaret,
    215  Turpehista tuorehista,
    216  Marehista maemmista,
    217  Tänä suurena suwena,
    218  Luojan hellennä kesänä.
    219  Mielikki metsän emäntä,
    220  Tellerwo Tapion neiti!
    221  Utu paita helma hieno,
    222  Hiwus kultanen koria;
    223  Sie olet karjan kaitselia,
    224  Wiitsiä emännän wiljan,
    225  Mielosassa metsolassa,
    226  Tarkassa Tapiolassa.
    227  Kaitse kaunosin kätösin,
    228  Somin sormin suoritellos,
    229  Tuowos illalla kotihin,
    230  Nisillä pakottawilla,
    231  Tuntuwilla tummelilla,
    232  Utarilla uhkuwilla,
    233  Emännälle etsiwälle,
    234  Muorille murehtiwalle.
    235  Kuippana metsän kuningas,
    236  Metsän hippa halliparta!
    237  Ota piiska pihlajainen,
    238  Katajainen karjan ruoska,
    239  Takoa Tapiowaaran,
    240  Linnawaaran liepehiltä,
    241  Aja karja kartanolle,
    242  Saunan lämmitä panolle;
    243  Kotihin kotonen karja,
    244  Metsän karja metsolahan.
    245  Ohtonen metsän omena,
    246  Metsän käyjä källeröinen!
    247  Tehkäme sulat sowinnot,
    248  Kesärauhat ratkoome,
    249  Iäksemme, ilmaksemme,
    250  Polweksemme, päiwiksemme.
    251  Emmä kiellä kiertämästä,
    252  Karjoani katsomasta,
    253  Enkä käymästä epeä.
    254  Kiellän kielin koskemasta,
    255  Hammasten hajottamasta,
    256  Lihan keski liikkumasta.
    257  Weliseni, weitoseni,
    258  Mesikämmen kaunoseni!
    259  Elä sorra sontareittä,
    260  Kaaha maion kantajoa.
    261  Kun sa kuulet karjan kellon,
    262  Helkkäwän heliän kellon,
    263  Ruosterauan raikkauwan;
    264  Toki korpehen kokeos,
    265  Saaos sammalhuonehesen.
    266  Käyös kaiten karjan maita,
    267  Piilten piimäkankahia,
    268  Kierten kellojen remua.
    269  Karjan käyessä mäkeä,
    270  Astu sie mäen alatse;
    271  Karjan käyessä alatse,
    272  Mene sie mäkeä myöten;
    273  Kule siikana siwutse,
    274  Wetelete ween kalana,
    275  Jott' ei karja kaipahtuisi,
    276  Wikoisi emännän wilja,
    277  Pieni wilja pillastuisi.
    278  Anna suot sopusin olla,
    279  Salot kaikki kaunihina;
    280  Anna käyä käyräsarwen,
    281  Sontareien sorkutella,
    282  Käyä soita, käyä maita,
    283  Käyä korwen kankahia,
    284  Ettet koske konnanana,
    285  Liikuta lipeänänä!
    286  Jos sulle halu tulisi,
    287  Hampahat haluttelisi;
    288  Hakkoa lahoa puuta,
    289  Murra muurahaiskekoa.
    290  Metsolan metinen amme
    291  Hapata hihittelewi
    292  Kultasella kunnahalla,
    293  Hopeaisella mäellä,
    294  Alla kuusen kukkalatwan,
    295  Alla pehkowan petäjän.
    296  Siin' on syöä syölähänki,
    297  Juoa miehen juolahanki,
    298  Eikä syöen syömät puutu,
    299  Juoen juomiset wähene.
    300  Niin teemmä iki sowinnot,
    301  Iki rauhat ratkoamme;
    302  Yhet maat, eri ewähät,
    303  Sowun kullaki sioa.
    304  Waan jos tahtonet tapella,
    305  Soisitse soan eleä,
    306  Niin tapellos talwikauet,
    307  Lumiajat luskaellos.
    308  Kesän tullen, suon sulaten,
    309  Lätäköien lämmitessä,
    310  Ellös tullo näille maille,
    311  Näille karjan käytäwille.
    312  Omp' on maata muuallaki,
    313  Tarhoa taempanaki,
    314  Juosta miehen joutilahan.
    315  Kun ma ohtona olisin,
    316  Mesikämmennä käwisin,
    317  Emmä noissa noin olisi
    318  Aina akkojen jaloissa;
    319  Käpy on kangas käyäksesi,
    320  Sormin sorkutellaksesi.
    321  Ota juoni juostaksesi,
    322  Polku poimetellaksesi
    323  Tuonne Manalan metsälle,
    324  Tahi Kalman kankahalle,
    325  Siell' on Kirjos, siellä Karjos,
    326  Rautasissa rahkehissa,
    327  Kymmenissä kytkyissä.
    328  Siellä laihatki lihowat,
    329  Lihawaksi luutki saawat.
    330  Kiwiksi minun omani,
    331  Kannon päiksi kaunihini,
    332  Kuusiaisen kulkiessa,
    333  Matkatessa Mausiaisen!
    334  Josp on tullet näille maille,
    335  Sattunet saloille näille,
    336  Tääll' ompi osawat waimot,
    337  Emännät alinomaset,
    338  Jotka tiesi turmelewi,
    339  Matkasi pahoin panewi,
    340  Ettet koske konnanana,
    341  Rupia rumanakana,
    342  Ylitse tahon jumalan,
    343  Päitse auwon autuahan.
    344  Lepy nyt lehto, kostu korpi,
    345  Lempiä salo sininen,
    346  Anna rauha raawahille,
    347  Sontareisille sowinto,
    348  Tänä suurena suwena,
    349  Herran hellennä kesänä.
    350  Kuippana metsän kuningas,
    351  Hongatar salon emäntä!
    352  Korjaele koiriasi,
    353  Raiwaele rakkiasi;
    354  Kätke koirasi kolohon,
    355  Rakkisi rapaja kiinni,
    356  Kultasihin kytkyihin,
    357  Hihnohin hopeisihin.
    358  Kätke kynnet karwohinsa,
    359  Hampahat ikenihinsä,
    360  Syökse kultanen korento
    361  Läpi luisten leukaluien,
    362  Ettei liiku luiset leuat,
    363  Eikä hampahat hajoa.
    364  Pane panta pihlajainen
    365  Ympäri nenän nykerän;
    366  Kun ei pihlaja pitäne,
    367  Niin sä waskesta walaos;
    368  Jos ei waski wahwa liene,
    369  Sitte rauasta rakenna;
    370  Waan jos rauan ratkassehe,
    371  Wielä mennehe wioille,
    372  Suuhunsa tulinen tulppa,
    373  Lemmon lukko leuoillensa,
    374  Ettei leukaluut lewiä,
    375  Eikä hampahat hajoa."
    376  Sillä Ilmarin emäntä
    377  Laski karjan laitumelle,
    378  Hajasarwet haawikolle,
    379  Pani paimenen perähän.
    380  Kullerwo Kalewan poika
    381  Ajo lehmät suota myöten,
    382  Itse kangasta kaputti,
    383  Istu mäelle mättähälle,
    384  Pääty päiwän rintehesen.
    385  Siinä laulo, noin saneli:
    386  "Kule päiwä kuusikolle,
    387  Wiere wehnäwiiakolle,
    388  Karkoa katajikolle,
    389  Päästä paimenta kotia."
    390  Jo emäntä koista huuhu,
    391  Sanan wirkki, noin nimesi:
    392  "Aik' on syöä uuen orjan,
    393  Rawita rahan alasen."
    394  Se kaunis Kalewan poika
    395  Otti leipänsä powesta,
    396  Weitsen wyöltänsä wetäwi
    397  Leipä leikkaellaksensa.
    398  Weti weitsensä kiwehen,
    399  Karahutti kalliohon;
    400  Murti suuta, murti päätä,
    401  Murti mustoa hawenta,
    402  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    403  "Millä maksan naisen naurun,
    404  Naisen naurun, piian pilkan,
    405  Emännän pahan piännän?
    406  Millä jaksan, sillä maksan:
    407  Lehmät metsähän lewitän,
    408  Ajan suolle sontareiet,
    409  Maion antajat aholle,
    410  Työnnän kontiot kotihin,
    411  Suet kytken kartanolle."
    412  Kulki päiwä kuusikolle,
    413  Wieri wehnäwiiakolle,
    414  Karkasi katajikolle;
    415  Lehmät metsähän lewitti,
    416  Ajo suolle sontareiet,
    417  Maion antajat aholle,
    418  Työnti kontiot kotihin,
    419  Kirjokarjan kartanolle.
    420  Niin hän neuo karhujansa,
    421  Susiansa suin puheli:
    422  "Repäse emännän reisi,
    423  Pure puoli pohkiota."
    424  Teki luikun lehmän luista,
    425  Härän sarwesta helinän,
    426  Soiton sorkasta wasikan.
    427  Tuolla soitteli somasti,
    428  Kalahutti kaunihisti,
    429  Kolmasti kotimäellä,
    430  Kuuesti kujan perällä.
    431  Sano Ilmarin emäntä:
    432  "Ole kiitetty Jumala!
    433  Torwi soipi, karja saapi,
    434  Mist' on orja sarwen saanut,
    435  Rautio tasasen torwen?
    436  Puhki korwani puhuwi,
    437  Läpi pääni läylentäwi."
    438  Se kaunis Kalewan poika
    439  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    440  "Suolt' on orja sarwen saanut,
    441  Torwen tuonut tuomikolta;
    442  Mää emäntä lypsämähän,
    443  Raawahat rawitsemahan."
    444  Siitä Ilmarin emäntä
    445  Käski muorin lypsämähän:
    446  "Käyppä muori lypsämähän,
    447  Raawahat rawitsemahan."
    448  Muori tuon sanoiksi wirkki:
    449  "Ainapa hywä emäntä
    450  Itse ennen lehmät lypsi,
    451  Itse raawahat rakenti."
    452  Siitä Ilmarin emäntä
    453  Käwi lehmät lypsämähän,
    454  Raawahat rawitsemahan:
    455  "Woipa lehmäni suloset,
    456  Kaikk' on ilweksen iholla,
    457  Karwalla metsän kapehen,
    458  Metsän uuhen untuwalla,
    459  Utarilla uhkuwilla,
    460  Nisillä pakottawilla."
    461  Lyhmistihen lypsämähän,
    462  Kallistihen katsomahan;
    463  Tarttu karhu kantapäähän,
    464  Susi suin rewittelewi,
    465  Repäsi emännän reien,
    466  Katko kaikki kantasuonet.
    467  Kullerwo Kalewan poika
    468  Sillä kosti piian pilkan,
    469  Piian pilkan, naisen naurun.
    470  Pahan waimon palkan makso;
    471  Pisti pillit säkkihinsä,
    472  Läksi soitellen sotahan,
    473  Kullotellen wainotielle.
    474  Siitä Ilmarin emäntä
    475  Ukkoa rukoelewi:
    476  "Oi Ukko yli jumala!
    477  Tapa sie Kalewan poika
    478  Rakehilla rautasilla,
    479  Niekloilla teräsnenillä,
    480  Suurilla sotakeoilla,
    481  Wainoteillä waikehilla."
    482  Tuo kaunis Kalewan poika
    483  Itse pääty kuulemahan,
    484  Ukkoa rukoelewi:
    485  "Oi Ukko yli jumala!
    486  Tapa Ilmarin emäntä
    487  Rakehilla rautasilla,
    488  Niekloilla teräsnenillä,
    489  Kapehilla kartanoilla,
    490  Oman pirttinsä pihalla."
    491  Läksi soitellen sotahan;
    492  Soitti soilla mennessänsä,
    493  Patakoitteli palolla,
    494  Kullerwoitti kankahalla.
    495  Suo järähti, maa tärähti,
    496  Kangas wastahan kalahti.
    497  Sana saatihin jälestä:
    498  "Maammosi kotona kuoli;
    499  Käyppäs tuota katsomahan,
    500  Kuten kuollut hauatahan."
    501  Se kaunis Kalewan poika
    502  Hänpä warsin wastaeli:
    503  "Josp' on kuoli maammoseni,
    504  Ompi han kotona tamma,
    505  Millä maahan wietäöhö,
    506  Hautahan hakattaoho."
    507  Soitti suolla käyessänsä,
    508  Kajahutti kankahalla;
    509  Saatihin sana jälestä:
    510  "Kuoli taattosi kotona;
    511  Käyppä tuota katsomahan,
    512  Miten maahan wietänehe."
    513  Se kaunis Kalewan poika
    514  Hänpä warsin wastaeli:
    515  "Josp' on kuoli taattoseni,
    516  Ompi han kotona ruuna,
    517  Millä maahan wietäöhö,
    518  Hautahan hakattaoho."
    519  Soitti suolla mennessänsä,
    520  Kankahalla käyessänsä;
    521  Saatihin sana jälestä:
    522  "Kuoli naisesi kotona;
    523  Käyppä tuota katsomahan,
    524  Miten maahan pantanehe."
    525  Se kaunis Kalewan poika
    526  Hänpä tuon sanoiksi wirkki:
    527  "Jos kuoli kotona nainen,
    528  On orit kotona ollut,
    529  Millä maahan wietäöhö,
    530  Kalmahan katettaoho."
    531  Meni soitellen sotahan,
    532  Kullotellen wainoloihin,
    533  Patakoitellen palolla,
    534  Kullerwoiten kankahalla.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

JR 03131 89 %
JR 37831 88 %
SKVR VII5 loitsut 3830. 85 %
SKVR XII2 6460. 84 %
SKVR XII2 6840. 83 %
JR 68829 82 %
SKVR VII5 loitsut 3843. 82 %
JR 05014 81 %
SKVR XV 44. 79 %
JR 67526 76 %
SKVR VI2 5351. 71 %
SKVR VI1 357. 70 %
SKVR VII5 loitsut 3917. 69 %
SKVR VII5 loitsut 3813. 68 %
SKVR XIII3 9555. 65 %
SKVR XIV 23. 64 %
JR 85178 64 %
JR 85179 64 %
JR 41323 64 %
SKVR I4 1608. 62 %
SKVR XII2 6816. 62 %
SKVR I4 1525. 62 %
SKVR XII2 7064. 61 %
KR 47:14 61 %
SKVR I2 932. 60 %
SKVR XII2 6807. 60 %
SKVR IX1 5. 59 %
SKVR IX1 6. 59 %
SKVR XIV 22. 59 %
SKVR XII2 6810. 58 %
KR 47:75 57 %
SKVR XII2 6893. 57 %
SKVR VI2 5448. 57 %
JR 43578 57 %
SKVR VI1 356. 55 %
SKVR XIV 21. 55 %
SKVR XII2 6806. 55 %
SKVR XII2 8695. 55 %
SKVR VII5 loitsut 3866. 55 %
SKVR XII2 5444 α. 52 %
SKVR VII5 loitsut 3940. 52 %
SKVR XII1 121. 52 %
SKVR VII5 loitsut 3848. 52 %
SKVR XIII2 5353. 51 %
JR 28915 51 %
SKVR VI1 33. 51 %
KR 42:4539 50 %
JR 25134 50 %