vkalevala20
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 20
OSA: Wanha Kalevala

    1  Siitä seppo Ilmarinen
    2  Naista itki illat kaiket,
    3  Itki yöhyet enemmän,
    4  Huomeniset huokaeli,
    5  Kun oli kaunis kaatununna,
    6  Kanssa Kalmahan katettu.
    7  Eipä kääntynyt käessä
    8  Waskinen wasaran warsi,
    9  Päiwän päästä ollenkana,
    10  Eikä päiwän, eikä toisen.
    11  Sano seppo Ilmarinen:
    12  "En tieä polonen poika,
    13  Miten olla, kuin eleä;
    14  Walwon yön eli makoan,
    15  Äiä on työtä, tunti tuhma,
    16  Waiwoja matala mahti."
    17  Poimi kultia merestä,
    18  Hopehia lainehilta,
    19  Keräsi kekosen puita,
    20  Kolmekymmentä rekeä.
    21  Puut on poltti hiililöiksi,
    22  Hiilet ahjohon ajeli.
    23  Tunki kultia tulehen,
    24  Hopehia hiiloksehen,
    25  Sykysyisen uuhen werran,
    26  Werran talwisen jäniksen,
    27  Otti orjat lietsomahan,
    28  Palkkalaiset painamahan.
    29  Orjat lietso löyhytteli,
    30  Painaeli palkkalaiset,
    31  Kintahattomin kätösin,
    32  Hatuttoman hartioisen,
    33  Talwisella taiwahalla.
    34  Itse seppo Ilmarinen
    35  Naista kullaista kyhäsi,
    36  Hopiaista huolitteli.
    37  Ei orjat hywästi lietso,
    38  Eikä paina palkkalaiset.
    39  Itse löihen lietsomahan,
    40  Lietso kerran löyhäytti,
    41  Lietso toisen löyhäytti;
    42  Niin kerralla kolmannella
    43  Katso ahjonsa alusta,
    44  Lietsimensä liepehiä.
    45  Miekka tungeksen tulesta,
    46  Terä kulta kuumoksesta;
    47  On miekka hywän näkönen,
    48  Waan miekka pahan tapanen,
    49  Joka päiwä miehen tappo,
    50  Parahana kaksi miestä.
    51  Sen orjat hywin hywästy,
    52  Muu miero pahoin pahastu.
    53  Itse seppo Ilmarinen
    54  Tunki miekkansa tulehen,
    55  Terän kulta kuumoksehen,
    56  Liitti kultia lisäksi;
    57  Kultia kypärin täyen,
    58  Hopehia huowan täyen
    59  Otti orjat lietsomahan,
    60  Palkkalaiset painamahan.
    61  Orjat lietso löyhytteli,
    62  Painaeli palkkalaiset,
    63  Kintahattomin kätösin,
    64  Hatuttoman hartioisen,
    65  Talwisella taiwahalla.
    66  Itse seppo Ilmarinen
    67  Tako kullaista kuwoa,
    68  Hopiaista morsianta.
    69  Ei orjat hywästi lietso,
    70  Eikä paina palkkalaiset.
    71  Itse löihen lietsomahan,
    72  Lietso kerran löyhäytti,
    73  Lietso toisen löyhäytti;
    74  Niin kerralla kolmannella
    75  Katso alle ahjoksensa,
    76  Lietsimensä liepehelle.
    77  Ori tungeksen tulesta,
    78  Harja kulta kuumoksesta;
    79  On oro hywän näkönen,
    80  Waan syän pahan tapanen,
    81  Joka päiwä tamman tappo,
    82  Parahana kaksi tappo.
    83  Sen orjat hywin hywästy,
    84  Muu miero pahoin pahastu.
    85  Se on seppo Ilmarinen
    86  Jo oron tulehen tunki,
    87  Harjan kulta kuumoksehen,
    88  Liitti kultia lisäksi;
    89  Kultia kypärin täyen,
    90  Hopehia huowan täyen.
    91  Otti orjat lietsomahan,
    92  Palkkalaiset painamahan.
    93  Orjat lietso löyhytteli,
    94  Painaeli palkkalaiset,
    95  Kintahattomin kätösin,
    96  Hatuttoman hartioisen,
    97  Talwisella taiwahalla.
    98  Itse seppo Ilmarinen
    99  Tako kullaista kuwoa,
    100  Hopiaista morsianta.
    101  Orjat lietso löyhytteli,
    102  Päiwät lietso, yöt lepäsi;
    103  Ei saa kullaista kuwoa,
    104  Hopiaista morsianta.
    105  Siitä seppo Ilmarinen
    106  Itse löihen lietsomahan,
    107  Lietso päiwät päättämättä,
    108  Lietso yöt lepäämättä.
    109  Päiwän lietso, lietso toisen;
    110  Niin päiwänä kolmantena
    111  Katso ahjonsa alusta,
    112  Lietsimensä liepehiä.
    113  Neiti tungeksen tulesta,
    114  Kassa kulta kuumoksesta.
    115  Sen seppo hywin hywästy,
    116  Muu miero pahoin pahastu.
    117  Katselewi, kääntelewi;
    118  Ei ollut suuta, eikä muuta,
    119  Eikä naisen tarpehia.
    120  Tako suut, takowi silmät,
    121  Muutki tarpehet mokomat,
    122  Ei saanut sanalliseksi.
    123  On neiti hywän näkönen,
    124  Ei tieä tapoja neien;
    125  Se on seppo Ilmarinen
    126  Pani yöksi wierehensä,
    127  Kylmän kulta kuumottawi,
    128  Wilun huohtawi hopia.
    129  Sano seppo Ilmarinen:
    130  "Kellen kulta kelpoawi?
    131  Neiti wanhan Wäinämöisen
    132  Ikuseksi puolisoksi."
    133  Sillon wanha Wäinämöinen,
    134  Heti öissä ensimmäisnä,
    135  Jo tuossa lepäelewi
    136  Pätöwillä pääaloilla,
    137  Perinnöillä pehmeillä,
    138  Nuoren neitosen keralla,
    139  Ku oli kullasta kuwailtu,
    140  Hopiasta siunaeltu.
    141  Siinä wanha Wäinämöinen
    142  Waroaksen waippahansa,
    143  Turwoaksen turkkihinsa.
    144  Pani päälle peittehiä,
    145  Kahet kolmet karhun taljat,
    146  Wiiet kuuet willawaipat.
    147  Se oli kylki kyllä lämmin,
    148  Ku oli wasten waippoansa,
    149  Wasten waatetriepujansa;
    150  Ku oli nuorta neittä wasten,
    151  Se oli kylki kylmämässä,
    152  Oli hyyksi hyytymässä,
    153  Meren jääksi jäätymässä,
    154  Kiweksi kowoamassa.
    155  Sillon wanha Wäinämöinen,
    156  Yön yhen lewättyänsä
    157  Neien kultasen keralla,
    158  Hopiaisen morsiamen,
    159  Sanowi sanalla tuolla,
    160  Lausu tuolla lausehella:
    161  "Ellös sie nykynen nuori,
    162  Elkööte lapsen lapsi!
    163  Sinä ilmoissa ikänä,
    164  Kuuna kullan walkiana,
    165  Naista kullasta kuwailko,
    166  Hopiasta huolitelko;
    167  Kylmän kulta kuumottawi,
    168  Wilun huohtawi hopia.
    169  Se oli kylki kyllä lämmin,
    170  Ku oli wanhan waipan alla;
    171  Se oli jääksi jähtymässä,
    172  Ku oli nuorta neittä wasten."
    173  Itse seppo Ilmarinen
    174  Alla päin, pahoilla mielin,
    175  Kaiken kallella kypärin,
    176  Läksi poies Pohjolahan,
    177  Tytön toisen toiwiossa,
    178  Neien innossa ihanan.
    179  Tuli Pohjolan tupahan,
    180  Sanan wirkko, noin nimesi:
    181  "Anna akka tyttöäsi,
    182  Mulle mointa morsianta,
    183  Tyttöäsi nuorempata,
    184  Lastasi wakawimpata."
    185  Louhi Pohjolan emäntä
    186  Sanan wirkko, noin nimesi:
    187  "Ei oo tyttö tuuwitettu,
    188  Kanawarsi kaswatettu
    189  Sinun rehwanan rekehen,
    190  Wierehen weren imiän,
    191  Luun syöjän, lihan purian,
    192  Weren uuelta wetäjän.
    193  Ennen annan tyttäreni,
    194  Työnnän surman suupalaksi,
    195  Suuhun juoksewan sutosen,
    196  Karhun kiljuwan kitahan."
    197  Ei sieltä tytärtä saanut,
    198  Eikä nuorta morsianta.
    199  Murti suuta, wäänti päätä,
    200  Murti mustoa hawenta,
    201  Läksi poies Pohjolasta,
    202  Matkasi omille maille.
    203  Waka wanha Wäinämöinen
    204  Tiellä wastahan tulewi,
    205  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    206  "Weli seppo Ilmarinen,
    207  Lankoni emoni lapsi!
    208  Kun olet pahoilla mielin,
    209  Kahta kallella kypärin,
    210  Pohjolasta tullessasi!
    211  Miten Pohjola eläwi?"
    212  Sano seppo Ilmarinen:
    213  "Mi on Pohjolan eleä,
    214  Kun on sampo jauhamassa,
    215  Kirjokansi kallumassa;
    216  Päiwän jauho syötäwiä,
    217  Päiwän toisen myötäwiä,
    218  Kolmannen kotipitoja.
    219  Jotta sanon, kun sanonki,
    220  Mi on Pohjolan eleä,
    221  Kun on sampo Pohjolassa.
    222  Siin' on kyntö, siinä kylwö,
    223  Siinä kaswo kaikenlainen,
    224  Siinäpä ikuinen onni."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

KR 42:6095 71 %
JR 47898 55 %
SKVR V3 1164. 53 %