vkalevala21
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 21
OSA: Wanha Kalevala

    1  Waka wanha Wäinämöinen
    2  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    3  "Ohoh seppo Ilmarinen!
    4  Läkkööme Pohjolahan
    5  Hywän sammon saahantahan,
    6  Kirjokannen katsantahan."
    7  Sano seppo Ilmarinen:
    8  "Ei ole sampo saatawana,
    9  Kirjokansi tuotawana
    10  Pimiästä Pohjolasta.
    11  Siell' on sampo saatettuna,
    12  Kirjokansi kannettuna
    13  Pohjolan kiwimäkehen,
    14  Waaran waskisen sisähän,
    15  Yheksän lukun ta'aksi.
    16  Sihen juuret juuruteltu
    17  Yheksän sylen sywähän,
    18  Juuri juurttu maaemähän,
    19  Toinen wesiwiertehesen,
    20  Kolmansi kotimäkehen.
    21  Sano wanha Wäinämöinen:
    22  "Läkkös sammon saahantahan,
    23  Kirjokannen tuoantahan
    24  Pohjolan kiwimäestä,
    25  Waaran waskisen sisästä,
    26  Yheksän lukun takoa.
    27  Tao mulle uusi miekka,
    28  Tee miekka tuliteränen,
    29  Jolla hurttia hutelen,
    30  Pohjan kansan karkottelen,
    31  Saahessa otolle sammon,
    32  Tuonne kylmähän kylähän,
    33  Pimiähän Pohjolahan,
    34  Summahan Sariolahan."
    35  Siitä seppo Ilmarinen,
    36  Takoja iänikuinen,
    37  Tunki rautoja tulehen,
    38  Teräksiä hiiloksehen.
    39  Otti orjat lietsomahan,
    40  Palkkalaiset painamahan;
    41  Orjat lietso löyhytteli,
    42  Hywin paino palkkalaiset,
    43  Rauta wellinä wenähti,
    44  Kuonatta teräs kohasi.
    45  Siitä seppo Ilmarinen,
    46  Takoja iänikuinen,
    47  Katso alle ahjoksensa,
    48  Lietsimensä liepehelle,
    49  Miekka tungeksen tulesta,
    50  Terä warsin walkiasta.
    51  Siitä seppo Ilmarinen,
    52  Takoja iänikuinen,
    53  Päätä kullasta kuwasi,
    54  Hopiasta huolitteli.
    55  Kulta taipu taikinana,
    56  Ween waahtena hopia,
    57  Ahjolla alasimilla,
    58  Wasarilla walkkamilla.
    59  Jo on miekka walmihina.
    60  Itse wanha Wäinämöinen
    61  Sai miekan tuliteräsen
    62  Kätehensä oikiahan;
    63  Sanan wirkko, noin nimesi:
    64  "Onko miekka miestä myöten,
    65  Kalpa kantajan mukahan?"
    66  Olipa miekka miestä myöten,
    67  Kalpa kantajan mukahan,
    68  Jonka kuu kärestä paisto,
    69  Päiwä wästistä wälötti,
    70  Heponen terällä hirnu,
    71  Kasi nauku naulan tiessä,
    72  Pentu putkessa makasi.
    73  Siitä seppo Ilmarinen
    74  Hyötteleksen, wyötteleksen,
    75  Rautapaitohin paneksen,
    76  Teräswöihin telkitäksen.
    77  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    78  "Mies on lustuissa lujempi,
    79  Rautapaiassa parempi,
    80  Teräswöissä tenhosampi."
    81  Lähteä luku tulewi,
    82  Liitto käyä kerkiäwi;
    83  Yks on wanha Wäinämöinen,
    84  Toinen seppo Ilmarinen,
    85  Läksiwät hewon hakuhun,
    86  Suwikunnan kuuntelohon,
    87  Suwikunnan suitset wyöllä,
    88  Warsan waljahat olalla.
    89  Käywät tietä astelewat
    90  Ympäri salon sinisen,
    91  Kuulit purren itkewänsä,
    92  Wenehen walittawansa.
    93  Waka wanha Wäinämöinen
    94  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    95  "Siell' on pursi itkemässä,
    96  Wenonen walittamassa;
    97  Joko menemmä meriä,
    98  Wenehellä wettä myöten,
    99  Waiko maisin matkoamma,
    100  Ratsastamma rantamaisin?"
    101  Sano seppo Ilmarinen:
    102  "Wakawampi maisin matka;
    103  Surma menköhön merelle,
    104  Siellä tuuli turjuttaisi,
    105  Siellä wiskaisi wihuri,
    106  Saisi sormet soutimeksi,
    107  Kämmenet käsimeloiksi."
    108  Sano wanha Wäinämöinen:
    109  "Wakawampi maisin matka,
    110  Wakawampi, waikiampi,
    111  Wielä muuten mutkasempi.
    112  Lysti on wenon wesillä,
    113  Purren juosta jolkutella,
    114  Weet wäliät wälkytellä,
    115  Selät selwät seurustella;
    116  Tuuli purtta tuuwittawi,
    117  Länsituuli läikyttäwi,
    118  Etelä eille wiepi."
    119  Heitti maahan marhaminnan,
    120  Suwikunnan suitset suolle,
    121  Warsan waljahat aholle,
    122  Läksi luoksi puisen purren,
    123  Luoksi itkewän wenehen.
    124  Kysytteli, lausutteli:
    125  "Mitä itket puinen pursi,
    126  Wene hankawa walitat?
    127  Itketkö sä puisuuttasi,
    128  Hankauttasi haluat?"
    129  Pursi puinen wastoawi,
    130  Wene hankawa sanowi:
    131  "Wesill' on wenosen mieli
    132  Terwasiltaki teloilta,
    133  Mieli neion mieholahan
    134  Korkiastaki koista.
    135  Enkä itke puisuuttani,
    136  Hankauttani halua;
    137  Sitä itken puinen pursi,
    138  Wene mäntynen walitan,
    139  Sanottihin tehtäessä
    140  Saatawan sotiwenettä,
    141  Sotipurtta puuhattawan,
    142  Tuowan täyteni eloa,
    143  Alukseni aartehia.
    144  En sotahan saanukkana,
    145  Enkä wietynä wesille.
    146  Muut purret, pahimmat purret,
    147  Päästähän sotia käywät,
    148  Tappeloita tallustawat;
    149  Enemmän eloa saawat,
    150  Kun kuningas kuunna wuonna,
    151  Seppä seitsennä kesänä.
    152  Minä westämä wenonen,
    153  Walmistama Wäinämöisen,
    154  Aina lahon lastuillani,
    155  Wenyn westämöisilläni.
    156  Pahimmatki maan matoset
    157  Alla kaarteni asuwat,
    158  Linnut ilman ilkeimmät
    159  Pesän päälläni pitäwät;
    160  Oisi kahta kaunihimpi,
    161  Kahta kolmia parempi,
    162  Olla mäntynä mäellä,
    163  Petäjänä kankahalla,
    164  Oksilla orawan juosta,
    165  Hawulinnan haihatella."
    166  Sano wanha Wäinämöinen:
    167  "Lienet wene Wäinämöisen,
    168  Niin mennet teloilta näiltä,
    169  Ilman kourin koskematta,
    170  Käsiwarsin waalimatta."
    171  Pursi taiten wastoawi,
    172  Wene hankawa sanowi:
    173  "Eipä mun sukuni muukan,
    174  Eikä weljeni wenoset
    175  Mennä kourin koskematta,
    176  Käsiwarsin waalimatta."
    177  Sano wanha Wäinämöinen:
    178  "Jos ma sun wesille työnnän,
    179  Joko juokset soutamatta,
    180  Airoilla awittamatta,
    181  Huoparilla huopimatta,
    182  Puhumatta purjehesen?"
    183  Pursi taiten wastoawi,
    184  Wene hankawa sanowi:
    185  "Eipä mun sukuni muukan,
    186  Eikä toinen joukkioni
    187  Juokse sormin soutamatta,
    188  Airoilla awittamatta,
    189  Huoparilla huopimatta,
    190  Puhumatta purjehesen."
    191  Sano wanha Wäinämöinen:
    192  "Joko juokset soutamalla,
    193  Airoilla awittamalla,
    194  Huoparilla huopimalla,
    195  Puhumalla purjehesen?"
    196  Pursi taiten wastoawi,
    197  Wene hankawa sanowi:
    198  "Jopa mun sukuni muukin,
    199  Kaikki weljeni wenoset,
    200  Juoksi sormin soutamalla,
    201  Airoilla awittamalla,
    202  Huoparilla huopimalla,
    203  Puhumalla purjehesen."
    204  Waka wanha Wäinämöinen
    205  Työntäwi wenon wesille,
    206  Laulo purren lainehille;
    207  Laulo laian neitosia,
    208  Tinapäitä neitosia,
    209  Tinapäitä, waskiwöitä,
    210  Sormuskäsiä somia;
    211  Laian toisen sulhosia,
    212  Sukapäitä sulhosia,
    213  Sukapäitä, piipiwoja,
    214  Kannusjalkoja jaloja.
    215  Wielä laulo Wäinämöinen
    216  Teljot täytehen wäkeä,
    217  Teljot wanhoa wäkeä,
    218  Iän kaiken istunutta,
    219  Kuss' oli wähän sioa,
    220  Nuorukaisilta esinnä.
    221  Itse istuwi perähän,
    222  Laatiuwi laskemahan,
    223  Kokan koiwusen kuwulle,
    224  Melan koukkupään nojalle.
    225  Sanowi sanalla tuolla,
    226  Lausu tuolla lausehella:
    227  "Juokse pursi puittomia,
    228  Wene wäljiä wesiä,
    229  Kule kuplina wesillä,
    230  Lumpehina lainehilla."
    231  Pani wanhat soutamahan,
    232  Wanhat souti, pää wapisi,
    233  Ei ilo ilolle käynyt,
    234  Eikä soutu souannalle.
    235  Pani nuoret soutamahan,
    236  Werewät wetelemähän,
    237  Nuoret souti, sormet notku,
    238  Ei ilo ilolle tullut,
    239  Eikä soutu souannalle.
    240  Siitä seppo Ilmarinen
    241  Itse istu soutamahan,
    242  Asettautu airoksille;
    243  Jo tuli ilo ilolle,
    244  Pääsi soutu souannalle.
    245  Souti seppo Ilmarinen,
    246  Souti sormilla kowilla,
    247  Pyörähteli puinen pursi,
    248  Wene honkanen wapisi,
    249  Teljot rytky, airot notku,
    250  Airon pyyryt pyinä winku,
    251  Terät tetrinä kukerti,
    252  Nokka jolu joutsenena,
    253  Perä kraakku kaarnehena,
    254  Hangat hanhina hatsahti.
    255  Itse wanha Wäinämöinen
    256  Laskea karehtelewi,
    257  Nenätse utusen niemen,
    258  Päitse saaren terhenisen.
    259  Ahti saarella asuwi,
    260  Kauko niemen kainalossa;
    261  Kataluutta Kauko itki,
    262  Weitikkä osan wähyyttä,
    263  Ahti aitan pieneyttä.
    264  Loi silmänsä luotehelle,
    265  Käänsi päätä päiwän alle;
    266  Kaunis kaukoa näkewi,
    267  Werewä wesien poikki,
    268  Pitkä pilwien takoa.
    269  Näki pilwen pienemmäisen,
    270  Pilwestä wesipisaran,
    271  Pisarassa pienen lammin,
    272  Lammissa wenowähäsen,
    273  Wenossa wähän wäkeä;
    274  Mies puhas perässä purren,
    275  Uros toinen airoksissa.
    276  Sano lieto Lemminkäinen:
    277  "En mä tunne tuota purtta,
    278  Keksi kelwoista wenettä,
    279  Souten Suomesta tulewi,
    280  Airoin iskein iästä,
    281  Melan luoen luotehesen."
    282  Jo huhuta huiahutti,
    283  Huutawi nenästä niemen,
    284  Mäikäsi mäen takoa:
    285  "Kenen on wene wesillä,
    286  Kenen laiwa lainehilla?"
    287  Miehet purresta puhuwat,
    288  Waimot wastaten sanowat:
    289  "Mi olet mies mäen takanen,
    290  Uros korwen ulkomainen?
    291  Kun et tunne luojan purtta,
    292  Keksi Wäinölän wenettä,
    293  Et tunne perän pitäätä,
    294  Airollista arwaele."
    295  Sano lieto Lemminkäinen:
    296  "Jo tunnen perän pitäjän,
    297  Jo älyän airollisen:
    298  Waka wanha Wäinämöinen
    299  Itse on perän piossa,
    300  Ilmarinen airollisna.
    301  Minnekkä menettä miehet,
    302  Kunne urohot kuletta?"
    303  Sano wanha Wäinämöinen:
    304  "Kohti pohjaista kulemma,
    305  Kohti kuohuja kowia,
    306  Lakkipäitä lainehia,
    307  Sampoa tapoamahan,
    308  Kirjokantta katsomahan
    309  Pohjolan kiwimäestä,
    310  Waaran waskisen sisästä."
    311  Sano lieto Lemminkäinen:
    312  "Oi sie wanha Wäinämöinen!
    313  Ota mieki matkohisi,
    314  Olen mieki miessä siellä,
    315  Urohona kolmantena,
    316  Kun saat sammon nostantahan,
    317  Kirjokannen kannantahan
    318  Pohjolan kiwimäestä,
    319  Waaran waskisen sisästä."
    320  Waka wanha Wäinämöinen
    321  Otti miehen matkohinsa,
    322  Werewän wenosehensa.
    323  Se on lieto Lemminkäinen
    324  Jo tulla tuhuttelewi,
    325  Käyä luikerrettelewi,
    326  Tuopi laian tullessansa,
    327  Wenehesen Wäinämöisen.
    328  Sano wanha Wäinämöinen:
    329  "Oisi puuta purressani,
    330  Laitoa wenosessani,
    331  Parahiksi painoaki;
    332  Miksi sie kannat metsästä
    333  Puuta purtehen lisäksi?"
    334  Sano lieto Lemminkäinen:
    335  "Ei wara wenettä kaaha,
    336  Tuki suowoa tuhoa;
    337  Useinpa merellä Pohjan
    338  Tuuli laitoa kysywi,
    339  Wastatuuli warpehia."
    340  Sano wanha Wäinämöinen:
    341  "Sen tähen sepon wenosen
    342  Laiat rautohin rakettu,
    343  Jott' ei tuulen tuiki wieä,
    344  Tahi ottoa ahawan.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

KR 42:1227 90 %
KR 42:386 80 %
KR 42:3809 70 %
KR 49:525 69 %
JR 29182 65 %
SKVR I4 1195. 65 %
SKVR XII1 87. 64 %
KR 42:6370 63 %
JR 42237 60 %
SKVR V1 860. 59 %
JR 02610 56 %
SKVR XIII3 8341. 55 %
SKVR XII1 90. 54 %
JR 53406 52 %
JR 16801 51 %