vkalevala22
Ei aluetietoa
Lönnrot, Elias
1835

Metadata

COL: Lönnrot
ID: 22
OSA: Wanha Kalevala

    1  Siitä wanha Wäinämöinen
    2  Laskea karehtelewi,
    3  Nenästä utusen niemen,
    4  Päästä saaren terhenisen;
    5  Laski päiwän maawesiä,
    6  Päiwän toisen suowesiä,
    7  Kolmannen kosken wesiä.
    8  Tuossa wanha Wäinämöinen
    9  Itse noin sanoiksi wirkki
    10  Korwalla kosken tulisen,
    11  Pyhän wirran pyörtehessä:
    12  "Neiti kosken korwallinen,
    13  Impi wirran wierellinen!
    14  Weäppä lankoa we'elle,
    15  Sinerwätä lainehelle,
    16  Tullessa punasen purren,
    17  Terwarinnan teuotessa.
    18  Kiwi on keskellä jokia,
    19  Paasi kuohun kukkuralla,
    20  Eessä on punasen purren,
    21  Tiellä terwasen wenehen.
    22  Wäännä reikä wääntiällä,
    23  Puhkase purasimella,
    24  Jotta juosta puisen purren,
    25  Terwarinnan teuotella.
    26  Rauaksi wenehen rinta,
    27  Kiwen kylki sammaliksi,
    28  Kuohuja kulettaissa,
    29  Mäkipäitä mäntäissä!
    30  Koprin kouhuja kokoa,
    31  Käsin käännä käppyröitä,
    32  Sylin aaltoja syseä,
    33  Jott' ei riusko rinnoilleni,
    34  Eikä päälleni päräjä.
    35  Ukko taiwahan jumala!
    36  Jok' olet ainoinen apuni,
    37  Piä miekalla pereä,
    38  Tuiota tupettomalla,
    39  Jotta juosta puisen purren,
    40  Mennä mäntysen wenehen."
    41  Siinä puuttu puinen pursi,
    42  Wene Wäinölän wäsähty;
    43  Pursi puuttuwi lujahan,
    44  Takistu wene punanen.
    45  Waka wanha Wäinämöinen
    46  Arwelee, ajattelewi:
    47  "Mihin puuttu puinen pursi,
    48  Piätty wene punanen?
    49  Kiwellenkö, wai haolle,
    50  Waiko waskirauniolle?"
    51  Kallistihen katsomahan:
    52  "Ei kiwellen, ei haolle,
    53  Eikä waskirauniolle,
    54  Suuren on hauin hartioilla,
    55  We'en koiran koukkuluilla."
    56  Se on lieto Lemminkäinen
    57  Pisti miekkansa merehen,
    58  Lapionsa alle laiwan,
    59  Ei ota wenonen juosta,
    60  Pääse pursi puutoksesta;
    61  Miekka murskaksi mureni,
    62  Kala pääsi terweheksi.
    63  Siitä seppo Ilmarinen
    64  Pisti miekkansa merehen,
    65  Lapionsa alle laiwan,
    66  Ei ota wenonen juosta,
    67  Pääse pursi puutoksesta;
    68  Miekka murskahti muruksi,
    69  Kala pääsi terweheksi.
    70  Sillon wanha Wäinämöinen
    71  Wyöltä miekkansa wetäwi,
    72  Tupestansa tuiman rauan,
    73  Pisti hauin hartioihin,
    74  We'en koiran koukkuluihin.
    75  Nostatti kalan merestä,
    76  Pään weti wenosehensa,
    77  Purston pohjahan puotti.
    78  Katselewi, kääntelewi,
    79  Itse tuon sanoiksi wirkki:
    80  "Jotaki joessa ompi
    81  Hakojaki, haukiaki;
    82  Ku olle wanhin sulholoista
    83  Hauki halki pahkomahan,
    84  Kala wiploin wiiltämähän."
    85  Miehet purresta puhuiwat,
    86  Lausu waimot laitasilta:
    87  "Saajan on käet sulimmat,
    88  Sormet pyytäjän pyhimmät."
    89  Jo otti wenonen juosta,
    90  Pääsi pursi puutoksesta;
    91  Waka wanha Wäinämöinen
    92  Luotti purren luotoselle,
    93  Otti weitsen huotrastansa,
    94  Wasemelta puoleltansa,
    95  Jolla hauin halkasewi,
    96  Pahkowi kalan kaheksi.
    97  Sanan wirkko, noin nimesi:
    98  "Mikä tuosta ei tulisi
    99  Hauin suuren hampahista,
    100  We'en koiran koukkuluista,
    101  Jos oisi sepon pajassa,
    102  Luona taitawan takojan,
    103  Miehen mahtawan käsissä?"
    104  Sano seppo Ilmarinen:
    105  "Mipä turhasta tulisi,
    106  Työksi tyhjästä olisi,
    107  Kalan ruowosta kaluksi,
    108  Jos oisi sepon pajassa,
    109  Luona taitawan takojan,
    110  Miehen mahtawan käsissä!"
    111  Sano wanha Wäinämöinen:
    112  "Tuo ois alku kanteletta,
    113  Kun oisi osaajan luona,
    114  Miehen mahtawan käsissä!"
    115  Ei ollut osoajata,
    116  Eikä miestä mahtajata,
    117  Harpun luisen laatiata;
    118  Waka wanha Wäinämöinen
    119  Itse löihen laatiaksi,
    120  Tekiäksi teentelihen.
    121  Kusta sai kopan komian?
    122  Tuolta tuomikkopurolta,
    123  Kuusesta kumisewasta.
    124  Mist' on naulat kanteletta?
    125  Hauin suuren hampahista,
    126  Orasista Tuonen orjan.
    127  Wielä uupuwi wähäsen,
    128  Kaipoawi kanteloinen,
    129  Yhtä kieltä, kahta jouhta;
    130  Mist' on kielet kanteletta?
    131  Hiwuksista Hiien ruunan,
    132  Lemmon warsan waattehista.
    133  Jo on soitto walmihina,
    134  Soitto suuri hauinluinen,
    135  Kantelo kalanewänen.
    136  Waka wanha Wäinämöinen
    137  Kutsu wanhat soittamahan,
    138  Wanhat soitti, päät wapisi,
    139  Ei ilo ilolle tullut,
    140  Soitto soitolle tajunut.
    141  Kutsu nuoret soittamahan,
    142  Nuoret soitti, sormet notku;
    143  Eipä ääni ääni ollut,
    144  Ilo käynynnä ilosta.
    145  Soitti lieto Lemminkäinen,
    146  Soitti seppo Ilmarinen;
    147  Ei ilo ilolle käynyt,
    148  Soitto soitolle ylennyt.
    149  Waka wanha Wäinämöinen
    150  Käytti soiton Pohjolassa,
    151  Kantelon Kalewalassa;
    152  Soitti Pohjolan emäntä,
    153  Soitti pojat Pohjolassa,
    154  Soitti pojat, soitti neiot,
    155  Soitti pikku piikasetki,
    156  Soitti miehet naimattomat,
    157  Soitti nainehet urohot,
    158  Tuota käänsit, tuota wäänsit,
    159  Tuota kynsin kiinnittiwät,
    160  Toki ei oikehin osattu,
    161  Kielet kierohon tuliwat,
    162  Koska kansa kahtalainen
    163  Niitä soitti sormillansa.
    164  Jouhet parkuiwat pahasti,
    165  Ääni kaikku karkiasti,
    166  Soitto julmasti sorisi.
    167  Ukko uunilta herännyt,
    168  Kiukahalta kirsahtanut
    169  Sanowi sanalla tuolla,
    170  Lausu tuolla lausehella:
    171  "Heretkääte, heittäkääte,
    172  Kaikki käypi karwoilleni,
    173  Puhki korwani puhuwi,
    174  Läpi pääni läylentäwi,
    175  Wiepi wiikoksi uneni.
    176  Jos ei soitto Suomen kansan
    177  Wasta waikuta paremmin,
    178  Eli uuwuta unehen,
    179  Niin wetehen wiskoote,
    180  Aalloille upottoote;
    181  Tahi saattoote takasin
    182  Miehen tehnehen käsihin,
    183  Sormille sowittelian."
    184  Soitto kielin kerkiäwi,
    185  Kanterwo sanoin kajahu:
    186  "En minä jokehen joua,
    187  Enkä aalloille ajau;
    188  Wielä soitan suorialla,
    189  Wangun waiwan nähnehellä."
    190  Jopa wietihin wisusti,
    191  Kannettihin kaunihisti
    192  Miehen laatian kätehen,
    193  Sormille sowittelian.
    194  Waka wanha Wäinämöinen
    195  Peukaloitansa pesewi,
    196  Sormiansa suorittawi.
    197  Istuwi ilokiwelle,
    198  Raito rantakalliolle,
    199  Hopeaiselle mäelle,
    200  Kultaselle kunnahalle.
    201  Otti soiton sormillensa,
    202  Käänti käyrän polwillensa,
    203  Kantelen kätensä alle.
    204  Sanowi sanalla tuolla,
    205  Lausu tuolla lausehella:
    206  "Ku ei liene ennen kuullut
    207  Iloa ikirunojen,
    208  Kajahusta kanteloisen,
    209  Se on tulko kuulemahan."
    210  Soitti wanha Wäinämöinen,
    211  Sekä soitti, jotta laulo,
    212  Sormet nousi notkiasti,
    213  Sormet pienet pyörähteli,
    214  Peukalo ylös keweni,
    215  Jo käwi ilo ilolle,
    216  Soitto soitolle yleni.
    217  Hywin soitti hauin hammas,
    218  Kalan pursto pyörähteli,
    219  Ulwosi upean jouhet,
    220  Ratsun jouhet raikkahuwat.
    221  Ei ollut sitä metsässä
    222  Jalan neljän juoksewata,
    223  Koiwin koikkelehtawata,
    224  Ku ei tullut kuulemahan,
    225  Iloa imehtimähän.
    226  Heräsi susiki suolta,
    227  Nousi karhu kankahalta,
    228  Petäjäisestä pesästä,
    229  Kutiskosta kuusisesta.
    230  Karhu aiallen kawahti,
    231  Weräjällen wieretäksen,
    232  Aita kaatu kalliolle,
    233  Weräjä aholle wieri.
    234  Siitä kuusehen kujahti,
    235  Petäjähän pöyrrähytti,
    236  Tehessä isän iloa,
    237  Soitellessa Wäinämöisen.
    238  Metsän ukko halliparta,
    239  Metsän kuulusa kuningas,
    240  Kanssa muu Tapion kansa,
    241  Käwit kaikki kuulemahan.
    242  Itsekki metsän emäntä,
    243  Tapiolan tarkka waimo,
    244  Sinisukkahan siroksen,
    245  Punapaulohin paneksen,
    246  Nousi koiwun konkelolle,
    247  Lepän lengolle lewähti,
    248  Kanterwoa kuulemahan,
    249  Soittoa tajuamahan.
    250  Ei sitä metsässä ollut
    251  Nelijalkoa jaloa,
    252  Eikä ilmassa oloa
    253  Kahen siiwen siukowata,
    254  Lintuparwea parasta,
    255  Ku ei tullut tuiskutellen,
    256  Kiiätellen kiirehtinyt,
    257  Kunnioa kuulemahan,
    258  Iloa imehtimähän.
    259  Lenti kokko korkialta,
    260  Halki pilwien hawukka,
    261  Alli aalloilta sywiltä,
    262  Sotka soien wieremmiltä,
    263  Joutsenet sulilta soilta.
    264  Pieniäki peipposia,
    265  Leiwoja liki tuhatta,
    266  Sirkkuja sitäi enemmän
    267  Haasto ukon hartioilla.
    268  Itse kaunis ilman impi,
    269  Päiwätär pätöwä neiti,
    270  Neito Kuutar koria,
    271  Yks' on ilman wempelellä,
    272  Taiwon kaarella kajotti,
    273  Toinen pitkän pilwen päällä,
    274  Pilwen reunalla rehotti,
    275  Piteliwät pirtojansa,
    276  Niisiänsä nosteliwat,
    277  Kultasukkula käessä,
    278  Piwossa hopiapirta,
    279  Kultakangasta kutowat,
    280  Hopiaista helkyttiwät.
    281  Waan kun kuulit ouon äänen,
    282  Soitannon sulosen sulhon,
    283  Jo pirta piwosta pääsi,
    284  Kirpo sukkula käestä,
    285  Katkesiwat kultarihmat,
    286  Helähti hopialangat.
    287  Eik' ollut sitä weessä
    288  Ewän kuuen kulkewata,
    289  Kaheksan karehtiata,
    290  Kalaparwea parasta,
    291  Ku ei tullut kuulemahan,
    292  Iloa imehtimähän.
    293  Lohet uipi, uipi siiat,
    294  Uipi hauit hangotellen,
    295  Ween koirat wengotellen,
    296  Muiehetki, muut kalatki,
    297  Rinnoin ruohoon ajaksen,
    298  Ewin eille ehteleksen,
    299  Wirttä Wäinön kuulemahan,
    300  Iloa imehtimähän.
    301  Ahto aaltojen kuningas,
    302  Ween ukko ruohoparta,
    303  Ween kalwolle weäksen,
    304  Luikahaksen lumpehelle.
    305  Itsekki ween emäntä,
    306  Ween wiljasa emäntä,
    307  Hiipowi hiwuksiansa,
    308  Hapsiansa harjoawi,
    309  Kammallansa kultasella,
    310  Harjalla hopeisella;
    311  Waan kun kuuli ouon äänen,
    312  Suomen soitannon sulosen,
    313  Jo suka käestä kirpo,
    314  Harja sormista solahti.
    315  Itse siirtihen polonen,
    316  Paneutti toisen paikan,
    317  Rinnoin ruowosta riwahti,
    318  Wetihen wesikiwelle,
    319  Watsallehen waiwausi,
    320  Tuota ääntä kuulemahan,
    321  Soitteloa Wäinämöisen,
    322  Soitteloa, lauleloa,
    323  Kun oli ääni kummanlainen,
    324  Warsin soitanto sulonen.
    325  Ei ollut sitä urosta,
    326  Eikä miestä urhiata,
    327  Eikä miestä, eikä naista,
    328  Eikä waimoa waketi,
    329  Kullen ei ituksi käynyt.
    330  Itkit nuoret, itkit wanhat,
    331  Itkit miehet naimattomat,
    332  Itkit nainehet urohot,
    333  Itkit pojat puolikäset,
    334  Sekä pojat, jotta neiot,
    335  Itkit pienet piikasetki,
    336  Kun oli ääni kummanlainen,
    337  Suomen soitanto sulonen.
    338  Itsensäki Wäinämöisen
    339  Kyynelwieri kyykähteli.
    340  Weet wieri silmistänsä
    341  Kaasiammat karpaloita,
    342  Pyylähämmät pyyn munia,
    343  Häriämmät päitä pääskyn,
    344  Leweille leuoillensa;
    345  Leweiltä leuoiltansa
    346  Reheille rinnoillensa;
    347  Reheiltä rinnoiltansa
    348  Pätöwille polwillensa;
    349  Pätöwiltä polwiltansa
    350  Jalkapöyille jaloille;
    351  Jalkapöyiltä jaloilta
    352  Maahan alle jalkoinsa;
    353  Wieriwät wesipisarat
    354  Läpi wiien willawaipan,
    355  Läpi kuuen kultawyönsä,
    356  Seitsemän sinihamosen,
    357  Sarkakauhtanan kaheksan.
    358  Niin weet jokena juoksi
    359  Luota wanhan Wäinämöisen
    360  Rannalle meren sinisen;
    361  Rannalta meren sinisen
    362  Alle selwien wesien,
    363  Päälle mustien murien.
    364  Siellä kaswoit kaunihiksi,
    365  Simpsukaisiksi sikesi,
    366  Kuningasten kunnioiksi,
    367  Waltojen iki iloksi.
    368  Sano wanha Wäinämöinen:
    369  "Onko tässä nuorisossa,
    370  Nuorisossa kaunosessa,
    371  Tässä suuressa su'ussa,
    372  Isossa isän alassa,
    373  Kyynelteni poimiata
    374  Alta selwien wesien,
    375  Päältä mustien murien?"
    376  Sekä nuoremmat sanowi,
    377  Jotta wanhat wastoawi:
    378  "Ei ole tässä nuorisossa,
    379  Nuorisossa kaunosessa,
    380  Eli suuressa su'ussa,
    381  Isossa isän alassa,
    382  Kyyneltesi poimiata
    383  Alta selwien wesien,
    384  Päältä mustien murien."
    385  Niin tuli sininen sotko,
    386  Useinpa sininen sotko
    387  Suullansa sukeltelekse,
    388  Wilussa wilottelekse.
    389  Sep' on poimi simpsukoita,
    390  Wäinämöisen kyyneleitä,
    391  Alta selwien wesien,
    392  Päältä mustien murien.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Contains poems

KR 42:2283 99 %
SKVR XII2 6406. 61 %
JR 09988 59 %
SKVR V1 128. 56 %